Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Silniční kontrola účastníků provozu na pozemní komunikaci

Silniční kontrola účastníků provozu na pozemní komunikaci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanka Kaf
Šetření:03. 05. 2020 - 15. 06. 2020
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, který souvisí s provozem na pozemních komunikacích spojený se silniční kontolou. 

Tento dotazník slouží k rozvoji informací, za jakým učelem byla kontrola prováděna, s jakým výsledkem a jak byste hodnotili přístup kontrolního orgánu při samotné kontrole. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7556,82 %56,82 %  
Muž5743,18 %43,18 %  

Graf

2. Vámi využívaný dopravní prostředek

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil12796,21 %96,21 %  
Jízdní kolo4231,82 %31,82 %  
Motocykl139,85 %9,85 %  
Žádný, jsem chodec96,82 %6,82 %  

Graf

3. Jak dlouho jste vlastníkem řidičského průkazu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let108,13 %7,58 %  
7 let64,88 %4,55 %  
11 let64,88 %4,55 %  
12 let54,07 %3,79 %  
1354,07 %3,79 %  
4 roky 43,25 %3,03 %  
3 roky43,25 %3,03 %  
40 let43,25 %3,03 %  
3543,25 %3,03 %  
17 let32,44 %2,27 %  
ostatní odpovědi 10 let
15 let
12
20 let
10
20
29 let
26
14 let
22
6 let
25 let
28 let
Dva roky
2 roky
8 let
1 rok
4roky
18 let
15let
13 let
Ano
4
34
55 let
6
6let
ano B
24
víc než čtyřicet let
22 let
32
40
48
3
2013
23
33 let
1
Dvacet let
5
Nebylo mi ještě 18, takže nejsem vlastníkem řidičského průkazu.
hodně dlouho, asi tak 25 let
55
Asi 5-6 let
25
tři roky
13 lez
8
Nejsem
6 měsíců
15
týden
nevím
31 let
16 let
7258,54 %54,55 % 

Graf

4. Byl jste při účasti provozu na pozemní komunikaci kontrolován hlídkou policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10378,03 %78,03 %  
Ne2921,97 %21,97 %  

Graf

5. Při jaké příležitosti jste byl kontrolován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jako řidič motorového vozidlaotázka č. 6, Jako řidič nemotorového vozidlaotázka č. 7, Jako chodecotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako řidič motorového vozidla103100 %78,03 %  

Graf

6. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžná silniční kontrola9290,2 %69,7 %  
Dopravní nehoda2221,57 %16,67 %  
Přestupek za překročení rychlosti2019,61 %15,15 %  
Přestupek za nedodržení dop. značení1817,65 %13,64 %  
Požití alk. nápoje nebo jiné návykové látky54,9 %3,79 %  
Přestupek za tech. stav vozu43,92 %3,03 %  
Přestupek za telefon43,92 %3,03 %  
Přestupek na nepoužití bezp. pásu32,94 %2,27 %  
Přestupek za nepřeložení potřebných dokladů21,96 %1,52 %  
Přestupek za způsob jízdy21,96 %1,52 %  
nesprávné parkování (resp zastavení)10,98 %0,76 %  
Běžná silniční buzerace10,98 %0,76 %  
Běžná buzerační kontrola 10,98 %0,76 %  
jízda na červenou10,98 %0,76 %  
pokus o obvinění z přestupku10,98 %0,76 %  
Kontrola vstupu do města při příležitosti konání demonstrace (zda ve vozidle někdo nepřeváží zbraně)10,98 %0,76 %  
svícení - mělo by se zrušit...10,98 %0,76 %  
Buzerace10,98 %0,76 %  

Graf

7. Z jakého důvodu

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Jaký byl výsledek silniční kontroly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vše v pořádku8077,67 %60,61 %  
Pokuta4543,69 %34,09 %  
Domluva2625,24 %19,7 %  
Oznámení ke správnímu orgánu54,85 %3,79 %  
Trestný čin (alkohol, OPL, dopravní nehoda)10,97 %0,76 %  

Graf

9. Jiná souvislost, než je silniční kontrola

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svědek události763,64 %5,3 %  
Byla jsem přítomna jako spolujezdec 19,09 %0,76 %  
Poškozený19,09 %0,76 %  
Kontrolovali mého otce.19,09 %0,76 %  
ne19,09 %0,76 %  

Graf

10. Jak byste hodnotili přístup policejní hlídky během Vaší kontroly?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3934,21 %29,55 %  
chvalitebný3530,7 %26,52 %  
dobrý2521,93 %18,94 %  
dostatečný87,02 %6,06 %  
nedostatečný76,14 %5,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaký byl výsledek silniční kontroly?

  • odpověď Pokuta:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek za překročení rychlosti na otázku 6. Z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Vámi využívaný dopravní prostředek

3. Jak dlouho jste vlastníkem řidičského průkazu?

4. Byl jste při účasti provozu na pozemní komunikaci kontrolován hlídkou policie?

5. Při jaké příležitosti jste byl kontrolován?

6. Z jakého důvodu?

8. Jaký byl výsledek silniční kontroly?

10. Jak byste hodnotili přístup policejní hlídky během Vaší kontroly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Vámi využívaný dopravní prostředek

3. Jak dlouho jste vlastníkem řidičského průkazu?

4. Byl jste při účasti provozu na pozemní komunikaci kontrolován hlídkou policie?

5. Při jaké příležitosti jste byl kontrolován?

6. Z jakého důvodu?

8. Jaký byl výsledek silniční kontroly?

10. Jak byste hodnotili přístup policejní hlídky během Vaší kontroly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaf, H.Silniční kontrola účastníků provozu na pozemní komunikaci (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://silnicni-kontrola-ucastniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.