Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Simulátor chodu státu

Simulátor chodu státu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Jelínek
Šetření:27. 01. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Rádi  bychom znali váš názor na jeden internetový projekt, který má za účelem pobavit a zároveň poučit širokou masu lidí. Zkuste v dotazníku vyplnit, jestli by vás tento projekt zajímal a sami se do něj zapojili. Jedná se o simulaci státu. Každý by začínal jako starosta obce a postupem času by se mohl podílet na rozvoji republiky jako hejtman, poslanec ministr nebo dokonce prezident.

Odpovědi respondentů

1. Je mi?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23615,38 %15,38 %  
26512,82 %12,82 %  
2537,69 %7,69 %  
1937,69 %7,69 %  
1837,69 %7,69 %  
2225,13 %5,13 %  
2125,13 %5,13 %  
2425,13 %5,13 %  
2025,13 %5,13 %  
3512,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi 31
33
17
45
40
39
29
28
34
27
1025,64 %25,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.97
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:31.03
Směrodatná odchylka:5.57
Medián:24
Modus:23

Graf

2. Projekt by mě zajímal

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1743,59 %43,59 %  
spíše souhlasím1538,46 %38,46 %  
nevím410,26 %10,26 %  
nesouhlasím25,13 %5,13 %  
spíše nesouhlasím12,56 %2,56 %  

Graf

3. zajímala by mě spolupráce s ostatními lidmi v projektu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1333,33 %33,33 %  
souhlasím1230,77 %30,77 %  
nevím923,08 %23,08 %  
nesouhlasím410,26 %10,26 %  
spíše nesouhlasím12,56 %2,56 %  

Graf

4. baví mě hry kde se musí přemýšlet a něco vytvářet

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2051,28 %51,28 %  
spíše souhlasím1538,46 %38,46 %  
spíše nesouhlasím25,13 %5,13 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

5. Kolik času jsem schopen věnovat hře denně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 až 2 hodinyotázka č. 6, 3 až 4 hodinyotázka č. 6, více hodinotázka č. 6, jen pár minutotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 hodiny2256,41 %56,41 %  
jen pár minut1128,21 %28,21 %  
3 až 4 hodiny512,82 %12,82 %  
více hodin12,56 %2,56 %  

Graf

6. Byl(a) bych radši ve hře

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Starostou1846,15 %46,15 %  
Podnikatelem1435,9 %35,9 %  
Ministrem923,08 %23,08 %  
Prezidentem923,08 %23,08 %  
Poslancem820,51 %20,51 %  
Finančníkem512,82 %12,82 %  
Hejtmanem37,69 %7,69 %  

Graf

7. uvítal(a) bych možnost svobodné volby státních příslušníků ve hře nebo jejich jmenování dle úspěchů ve hře

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1435,9 %35,9 %  
svobodné volby410,26 %10,26 %  
volby37,69 %7,69 %  
nevím25,13 %5,13 %  
jo12,56 %2,56 %  
50/5012,56 %2,56 %  
dle úspěchů12,56 %2,56 %  
svobodná volba12,56 %2,56 %  
Nerozumím otázce12,56 %2,56 %  
.12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi podle úspěchů
kombinaci obojího
uzurpace moci
kombinace
ano, například podle bodového systému
nevim.
klidně
to se dá předem těžko říct.. Ústava snad bude, ne?
ano, s tím bych souhlasila
ne
1025,64 %25,64 % 

Graf

8. Pokud bych chtěl(a) kandidovat do státního aparátu vytvářel(a) bych si sám(a) volební prezentaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1435,9 %35,9 %  
souhlasím923,08 %23,08 %  
nevím717,95 %17,95 %  
spíše nesouhlasím615,38 %15,38 %  
nesouhlasím37,69 %7,69 %  

Graf

9. Uvítal bych ve hře náhodné vlivy jako zemětřesení, povodeň, hospodářskou krizi apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2358,97 %58,97 %  
spíše souhlasím1333,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím37,69 %7,69 %  

Graf

10. Rád(a) bych se podílel(a) na hře psaním vyhlášek zákonů apod. nebo jen souhlasit nebo nesouhlasit s přednastavenými texty systému

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano512,82 %12,82 %  
ne37,69 %7,69 %  
přednastavené texty25,13 %5,13 %  
jen souhlasit/nesouhlasit25,13 %5,13 %  
souhlasit/nesouhlasit25,13 %5,13 %  
nevim25,13 %5,13 %  
podílet12,56 %2,56 %  
čím méně zákonů, tím lépe12,56 %2,56 %  
vytvaret12,56 %2,56 %  
souhlasit nebo nesouhlasit s přednastavenými texty12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi spíš ano
pravidla zabudovaná do engine hry
psaní
souhlasit, nesouhlasit
Použít současné zákony
Podílení
.
vytváření vlastních zákonů a vyhlášek
ANO - NE
Rád bych se podílel na hře
nesouhlasil
minimálně připomínky by byly vhodné
spíše (ne)souhlasit s přednastaveným
j
raději se k nim jen vyjadřovat
pouze souhlasit nebo nesouhlasit
tvorba
přednastavené
souhlasit/ nesouhlasit
1948,72 %48,72 % 

Graf

11. Ocenil(a) bych grafiku ve hře nebo bych spíše preferoval(a) propracovanější komunikační systém s ostatními ve stylu facebook

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
grafiku615,38 %15,38 %  
grafika410,26 %10,26 %  
spíše grafiku37,69 %7,69 %  
nevim25,13 %5,13 %  
hlavně ne ve stylu facebook12,56 %2,56 %  
komunikace12,56 %2,56 %  
neco jako facebook NIKDY !!!!!!12,56 %2,56 %  
tak na půl12,56 %2,56 %  
kompromis12,56 %2,56 %  
oboje12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi propracovanější systém
Propracovanější systém, grafiku ale nezanedbat
.
grafika je mi lhostejná
grafika neni podstatna
facebook
raději komunikační systém ve stylu facebooku
obojí
styl facebook se zajímavou grafikou
preferuji grafiku
komunikacni system
hmmm...
j
spíše komunikaci
především komunikaci
Komunikační systém
jako FB je dostačující
spíše komunikační systém
1846,15 %46,15 % 

Graf

12. Rád(a) bych si zaplatil(a) měsíčně za lepší nastavení více zviditelnění ve volbách apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2256,41 %56,41 %  
nevím923,08 %23,08 %  
spíše nesouhlasím615,38 %15,38 %  
spíše souhlasím12,56 %2,56 %  
souhlasím12,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínek, R.Simulátor chodu státu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://simulator-chodu-statu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.