Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Situace žen na trhu práce ČR

Situace žen na trhu práce ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Krejzová
Šetření:18. 02. 2011 - 13. 03. 2011
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum tvoří praktickou část mé diplomové práce na téma „Postavení žen na trhu práce“. Cílem výzkumu je analýza názorů a zkušeností ekonomicky aktivních občanů ČR na rovnost mužů a žen na trhu práce s důrazem na identifikaci nejvíce znevýhodněných skupin a problematiku sladění profesní kariéry a rodinného života.

Děkuji mnohokrát za spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem.

Odpovědi respondentů

1. Existuje podle Vás diskriminace(znevýhodnění) na pracovním trhu v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16088,4 %88,4 %  
ne126,63 %6,63 %  
nevím94,97 %4,97 %  

Graf

2. Co shledáváte jako nečastější příčinu znevýhodnění na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věk12267,4 %67,4 %  
pohlaví9854,14 %54,14 %  
rasa, národnost5731,49 %31,49 %  
zhoršený zdravotní stav4826,52 %26,52 %  
vzdělání4625,41 %25,41 %  
žádná z uvedených možností84,42 %4,42 %  

Graf

3. Které skupiny jsou podle Vašeho názoru nejvíce znevýhodněny na trhu práce? Vyberte maximálně tři.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy vyššího věku10055,25 %55,25 %  
ženy s dětmi předškolního a školního věku9150,28 %50,28 %  
ženy po mateřské dovolené7139,23 %39,23 %  
zdravotně handicapovaný6234,25 %34,25 %  
Romové, jiné etnické skupiny5329,28 %29,28 %  
muži vyššího věku4725,97 %25,97 %  
lidé s nízkým vzděláním4424,31 %24,31 %  
absolventi středních škol4323,76 %23,76 %  

Graf

4. Jak hodnotíte postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé skupiny žen jsou znevýhodňovány 10759,12 %59,12 %  
Ženy jsou jednoznačně znevýhodňovány oproti mužům 4826,52 %26,52 %  
V postavení mužů a žen na českém trhu práce nejsou rozdíly 2212,15 %12,15 %  
Některé skupiny mužů jsou znevýhodňovány42,21 %2,21 %  

Graf

5. Domníváte se, že v oboru, kde pracujete, jsou stejné podmínky pro muže i ženy? (např. stejné šance získat a udržet si práci, na profesní růst, stejné platové podmínky, výše odměn atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži i ženy mají stejné možnosti8748,07 %48,07 %  
Muži mají lepší možnosti 5832,04 %32,04 %  
Nevím, nedokážu posoudit 2312,71 %12,71 %  
Ženy mají lepší možnosti 137,18 %7,18 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o děti a rodinná zátěž10960,22 %60,22 %  
nízké vzdělání8647,51 %47,51 %  
mateřská dovolená6737,02 %37,02 %  
pohlaví - žena2312,71 %12,71 %  
žádná z uvedených možností116,08 %6,08 %  
pohlaví -muž10,55 %0,55 %  

Graf

7. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas ano10960,22 %60,22 %  
rozhodně ano5128,18 %28,18 %  
ne, nevidím v tom problém2111,6 %11,6 %  

Graf

8. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost flexibilní pracovní doby 12569,06 %69,06 %  
jesle, firemní školky9552,49 %52,49 %  
vstřícnost zaměstnavatele8245,3 %45,3 %  
více možností práce na zkrácený úvazek 6938,12 %38,12 %  
více možností práce z domova6837,57 %37,57 %  

Graf

9. Kdo by se podle Vás měl nejvíce zasazovat o sladění pracovního a rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatelé8044,2 %44,2 %  
je to osobní problém každého člověka5932,6 %32,6 %  
stát3318,23 %18,23 %  
nevím94,97 %4,97 %  

Graf

10. Znáte ve vašem okolí nějakého muže, který nastoupil na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11965,75 %65,75 %  
ano6234,25 %34,25 %  

Graf

11. Jak vnímáte muže na „mateřské“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
proč ne, je-li to pro rodinu výhodnější 10558,01 %58,01 %  
pozitivně, mají mé sympatie4927,07 %27,07 %  
vesměs neutrálně, ale nepreferuji tuto variantu 2312,71 %12,71 %  
přijde mi to nepřirozené42,21 %2,21 %  

Graf

12. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12971,67 %71,27 %  
muž5128,33 %28,18 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2913071,82 %71,82 %  
30-453318,23 %18,23 %  
46-59168,84 %8,84 %  
60+21,1 %1,1 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9150,28 %50,28 %  
vysokoškolské8345,86 %45,86 %  
střední s výučním listem52,76 %2,76 %  
základní21,1 %1,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Existuje podle Vás diskriminace(znevýhodnění) na pracovním trhu v ČR?

2. Co shledáváte jako nečastější příčinu znevýhodnění na pracovním trhu?

3. Které skupiny jsou podle Vašeho názoru nejvíce znevýhodněny na trhu práce? Vyberte maximálně tři.

4. Jak hodnotíte postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

5. Domníváte se, že v oboru, kde pracujete, jsou stejné podmínky pro muže i ženy? (např. stejné šance získat a udržet si práci, na profesní růst, stejné platové podmínky, výše odměn atd.)

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry ?

7. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

8. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

9. Kdo by se podle Vás měl nejvíce zasazovat o sladění pracovního a rodinného života?

10. Znáte ve vašem okolí nějakého muže, který nastoupil na rodičovskou dovolenou?

11. Jak vnímáte muže na „mateřské“?

12. Pohlaví:

13. Věk:

14. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Existuje podle Vás diskriminace(znevýhodnění) na pracovním trhu v ČR?

2. Co shledáváte jako nečastější příčinu znevýhodnění na pracovním trhu?

3. Které skupiny jsou podle Vašeho názoru nejvíce znevýhodněny na trhu práce? Vyberte maximálně tři.

4. Jak hodnotíte postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

5. Domníváte se, že v oboru, kde pracujete, jsou stejné podmínky pro muže i ženy? (např. stejné šance získat a udržet si práci, na profesní růst, stejné platové podmínky, výše odměn atd.)

6. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry ?

7. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

8. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

9. Kdo by se podle Vás měl nejvíce zasazovat o sladění pracovního a rodinného života?

10. Znáte ve vašem okolí nějakého muže, který nastoupil na rodičovskou dovolenou?

11. Jak vnímáte muže na „mateřské“?

12. Pohlaví:

13. Věk:

14. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejzová, V.Situace žen na trhu práce ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://situace-zen-na-trhu-prace-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.