Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Škála aktivního a nezaujatého myšlení

Škála aktivního a nezaujatého myšlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Stehlík
Šetření:21. 08. 2015 - 04. 09. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o pilotážní testování přeložené Škály aktivního a nezaujatého myšlení. Cílem je ověřit kvalitu překladu a chování jednotlivých položek inventáře. Škála bude později využita v rámci mého dizertačního projektu zabývajícího se tzv. kognitivními styly. 

Inventář sestává ze 14 různých tvrzení. U každého z nich responded na sedmibodové škále vyjadřuje míru svého ne/souhlasu s daným tvrzením. Vyplnění inventáře trvá cca 5 minut. Inventář je určen pro dospělou populaci (od 18 let výše). 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3269,57 %64 %  
Muž1430,43 %28 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25510,87 %10 %  
2236,52 %6 %  
2736,52 %6 %  
2636,52 %6 %  
3036,52 %6 %  
3436,52 %6 %  
3524,35 %4 %  
2324,35 %4 %  
2424,35 %4 %  
2924,35 %4 %  
ostatní odpovědi 42
38
19
69
68
33
41
46
32
43
31
21
36
45
15
1839,13 %36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.26
Minimum:19
Maximum:46
Variační rozpětí:27
Rozptyl:51.17
Směrodatná odchylka:7.15
Medián:29
Modus:25

Graf

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2247,83 %44 %  
SŠ s maturitou2247,83 %44 %  
SŠ bez maturity12,17 %2 %  
12,17 %2 %  

Graf

4. Ochota nechat se přesvědčit argumentem, který vyvrací náš vlastní názor, je kladný charakterový rys.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím1428 %28 %  
5 = Spíše souhlasím1224 %24 %  
6 = Souhlasím1122 %22 %  
7 = Naprosto souhlasím48 %8 %  
3 = Spíše nesouhlasím48 %8 %  
2 = Nesouhlasím36 %6 %  
1 = Naprosto nesouhlasím24 %4 %  

Graf

5. Lidé by měli brát v úvahu důkazy, které jsou v rozporu s jejich vlastními názory.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 = Souhlasím2346 %46 %  
7 = Naprosto souhlasím1224 %24 %  
5 = Spíše souhlasím1122 %22 %  
1 = Naprosto nesouhlasím24 %4 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím24 %4 %  

Graf

6. Lidé by měli revidovat své názory ve světle nových informací nebo nových důkazů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 = Souhlasím2244 %44 %  
7 = Naprosto souhlasím1836 %36 %  
5 = Spíše souhlasím612 %12 %  
1 = Naprosto nesouhlasím24 %4 %  
3 = Spíše nesouhlasím12 %2 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím12 %2 %  

Graf

7. Změna názoru je znakem slabosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 = Nesouhlasím2448 %48 %  
1 = Naprosto nesouhlasím1326 %26 %  
3 = Spíše nesouhlasím1122 %22 %  
5 = Spíše souhlasím24 %4 %  

Graf

8. Při rozhodování je nejlepší řídit se intuicí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím1428 %28 %  
5 = Spíše souhlasím1428 %28 %  
3 = Spíše nesouhlasím1224 %24 %  
2 = Nesouhlasím510 %10 %  
6 = Souhlasím36 %6 %  
7 = Naprosto souhlasím24 %4 %  

Graf

9. Je důležité držet se svých vlastních názorů a to i tehdy, když jsou v rozporu s dostupnými důkazy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 = Nesouhlasím2142 %42 %  
3 = Spíše nesouhlasím1326 %26 %  
1 = Naprosto nesouhlasím816 %16 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím714 %14 %  
5 = Spíše souhlasím12 %2 %  

Graf

10. Člověk by si neměl všímat důkazů, které jsou v rozporu s tím, o čem je pevně přesvědčen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 = Nesouhlasím2448 %48 %  
1 = Naprosto nesouhlasím1632 %32 %  
3 = Spíše nesouhlasím714 %14 %  
6 = Souhlasím24 %4 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím12 %2 %  

Graf

11. Když budu o nějakém problému déle přemýšlet, je pravděpodobnější, že ho také vyřeším.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 = Spíše souhlasím1428 %28 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím1224 %24 %  
6 = Souhlasím1224 %24 %  
7 = Naprosto souhlasím612 %12 %  
3 = Spíše nesouhlasím48 %8 %  
2 = Nesouhlasím24 %4 %  

Graf

12. Překážky mohou být obvykle překonány spíše přemýšlením o problému než spoléháním se na štěstí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 = Souhlasím2244 %44 %  
5 = Spíše souhlasím1122 %22 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím816 %16 %  
7 = Naprosto souhlasím510 %10 %  
3 = Spíše nesouhlasím48 %8 %  

Graf

13. Rychlé rozhodování je znakem moudrosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 = Spíše nesouhlasím2346 %46 %  
2 = Nesouhlasím1224 %24 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím1122 %22 %  
1 = Naprosto nesouhlasím36 %6 %  
5 = Spíše souhlasím12 %2 %  

Graf

14. Člověk by měl vždy zvažovat nové možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 = Souhlasím2448 %48 %  
5 = Spíše souhlasím1836 %36 %  
7 = Naprosto souhlasím714 %14 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím12 %2 %  

Graf

15. Zvažování příliš mnoha různých názorů často vede ke špatným rozhodnutím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 = Spíše nesouhlasím2142 %42 %  
2 = Nesouhlasím1326 %26 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím816 %16 %  
5 = Spíše souhlasím48 %8 %  
6 = Souhlasím24 %4 %  
1 = Naprosto nesouhlasím24 %4 %  

Graf

16. Není nic špatného na tom, když člověk nemá ujasněný názor na mnoho věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 = Spíše souhlasím2244 %44 %  
6 = Souhlasím1224 %24 %  
3 = Spíše nesouhlasím612 %12 %  
7 = Naprosto souhlasím510 %10 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím36 %6 %  
2 = Nesouhlasím24 %4 %  

Graf

17. V zásadě znám vše co potřebuji vědět o věcech, které jsou v životě důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 = Spíše nesouhlasím1428 %28 %  
4 = Ani nesouhlasím, ani souhlasím1122 %22 %  
2 = Nesouhlasím816 %16 %  
5 = Spíše souhlasím816 %16 %  
7 = Naprosto souhlasím36 %6 %  
1 = Naprosto nesouhlasím36 %6 %  
6 = Souhlasím36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Ochota nechat se přesvědčit argumentem, který vyvrací náš vlastní názor, je kladný charakterový rys.

5. Lidé by měli brát v úvahu důkazy, které jsou v rozporu s jejich vlastními názory.

6. Lidé by měli revidovat své názory ve světle nových informací nebo nových důkazů.

7. Změna názoru je znakem slabosti.

8. Při rozhodování je nejlepší řídit se intuicí.

9. Je důležité držet se svých vlastních názorů a to i tehdy, když jsou v rozporu s dostupnými důkazy.

10. Člověk by si neměl všímat důkazů, které jsou v rozporu s tím, o čem je pevně přesvědčen.

11. Když budu o nějakém problému déle přemýšlet, je pravděpodobnější, že ho také vyřeším.

12. Překážky mohou být obvykle překonány spíše přemýšlením o problému než spoléháním se na štěstí.

13. Rychlé rozhodování je znakem moudrosti.

14. Člověk by měl vždy zvažovat nové možnosti.

15. Zvažování příliš mnoha různých názorů často vede ke špatným rozhodnutím.

16. Není nic špatného na tom, když člověk nemá ujasněný názor na mnoho věcí.

17. V zásadě znám vše co potřebuji vědět o věcech, které jsou v životě důležité.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

4. Ochota nechat se přesvědčit argumentem, který vyvrací náš vlastní názor, je kladný charakterový rys.

5. Lidé by měli brát v úvahu důkazy, které jsou v rozporu s jejich vlastními názory.

6. Lidé by měli revidovat své názory ve světle nových informací nebo nových důkazů.

7. Změna názoru je znakem slabosti.

8. Při rozhodování je nejlepší řídit se intuicí.

9. Je důležité držet se svých vlastních názorů a to i tehdy, když jsou v rozporu s dostupnými důkazy.

10. Člověk by si neměl všímat důkazů, které jsou v rozporu s tím, o čem je pevně přesvědčen.

11. Když budu o nějakém problému déle přemýšlet, je pravděpodobnější, že ho také vyřeším.

12. Překážky mohou být obvykle překonány spíše přemýšlením o problému než spoléháním se na štěstí.

13. Rychlé rozhodování je znakem moudrosti.

14. Člověk by měl vždy zvažovat nové možnosti.

15. Zvažování příliš mnoha různých názorů často vede ke špatným rozhodnutím.

16. Není nic špatného na tom, když člověk nemá ujasněný názor na mnoho věcí.

17. V zásadě znám vše co potřebuji vědět o věcech, které jsou v životě důležité.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stehlík, L.Škála aktivního a nezaujatého myšlení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://skala-aktivniho-a-nezaujateh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.