Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skialpinismus a jeho popularita

Skialpinismus a jeho popularita

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Lutonský
Šetření:01. 09. 2020 - 05. 09. 2020
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplňení mého dotazníku. Vaše odpovědi budou sloužit k vyhodnocení praktické části mé absolventské práce na téma Skialpinismus a jeho popularita, kterou zpracovávám na Akedemii tělesné výchovy a sportu Palestra. Děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4359,72 %59,72 %  
Žena2940,28 %40,28 %  

Graf

2. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 32 let4663,89 %63,89 %  
11 - 21 let811,11 %11,11 %  
44 - 54 let811,11 %11,11 %  
55 - 65 let45,56 %5,56 %  
33 - 43 let45,56 %5,56 %  
66 let a více22,78 %2,78 %  

Graf

3. Znáte sport skialpinismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6083,33 %83,33 %  
Ne1216,67 %16,67 %  

Graf

4. Věnujete se aktivně skialpinismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6590,28 %90,28 %  
Ano79,72 %9,72 %  

Graf

5. Jak dlouho se skialpinismu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skialpinismu se nevěnuji6590,28 %90,28 %  
5 let a více34,17 %4,17 %  
2 roky a méně34,17 %4,17 %  
2 roky a více11,39 %1,39 %  

Graf

6. Jak často provozujete skialpinismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprovozuji6387,5 %87,5 %  
5x a méně za zimní období68,33 %8,33 %  
5x a více za zimní období34,17 %4,17 %  

Graf

7. Na jaké úrovni provozujete skialpinismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprovozuji6083,33 %83,33 %  
Rekreačně1115,28 %15,28 %  
Profesionálně11,39 %1,39 %  

Graf

8. Znáte někoho ve svém okolí kdo se věnuje skialpinismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4562,5 %62,5 %  
Ne2737,5 %37,5 %  

Graf

9. Znáte nějakého slavného českého skialpinistu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6184,72 %84,72 %  
Ano1115,28 %15,28 %  

Graf

10. Znáte nějaké skialpinistické závody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5170,83 %70,83 %  
Ano2129,17 %29,17 %  

Graf

11. Vlastníte vybavení k provozovaní skialpinismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5981,94 %81,94 %  
Vybavení si půjčuji79,72 %9,72 %  
Ano68,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Znáte někoho ve svém okolí kdo se věnuje skialpinismu?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreačně na otázku 7. Na jaké úrovni provozujete skialpinismus?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Znáte nějaké skialpinistické závody?
 • odpověď Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Znáte sport skialpinismus?

10. Znáte nějaké skialpinistické závody?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Znáte nějakého slavného českého skialpinistu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je?

3. Znáte sport skialpinismus?

4. Věnujete se aktivně skialpinismu?

5. Jak dlouho se skialpinismu věnujete?

6. Jak často provozujete skialpinismus?

7. Na jaké úrovni provozujete skialpinismus?

8. Znáte někoho ve svém okolí kdo se věnuje skialpinismu?

9. Znáte nějakého slavného českého skialpinistu?

10. Znáte nějaké skialpinistické závody?

11. Vlastníte vybavení k provozovaní skialpinismu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je?

3. Znáte sport skialpinismus?

4. Věnujete se aktivně skialpinismu?

5. Jak dlouho se skialpinismu věnujete?

6. Jak často provozujete skialpinismus?

7. Na jaké úrovni provozujete skialpinismus?

8. Znáte někoho ve svém okolí kdo se věnuje skialpinismu?

9. Znáte nějakého slavného českého skialpinistu?

10. Znáte nějaké skialpinistické závody?

11. Vlastníte vybavení k provozovaní skialpinismu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lutonský, F.Skialpinismus a jeho popularita (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://skialpinismus-a-jeho-popular.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.