Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sklony k násilí

Sklony k násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Čechová
Šetření:13. 10. 2010 - 20. 10. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mojí práce je zjistit, jak respondenti vnímají své sklony k násilí, zda jsou vědomé a co je podněcuje.

Odpovědi respondentů

1. Přitahuje Vás násili?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5783,82 %83,82 %  
ano1116,18 %16,18 %  

Graf

2. Míváte přehnaný vztek?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4363,24 %63,24 %  
ano2536,76 %36,76 %  

Graf

3. Dokážete se vcítit např. do sériového, masového vraha či vraha vůbec?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5073,53 %73,53 %  
ano1826,47 %26,47 %  

Graf

4. Myslíte si, že byste se mohli někdy zachovat násilně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4058,82 %58,82 %  
ne2841,18 %41,18 %  

Graf

5. Co by Vás k násilí donutilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

akutní záchvat šílenství - velmi velmi velmi vyhrocené emoce, velmi vyhrocený emoční chaos

asi kdyby mě někdo napadl, tak bych se bránila s co největší silou a někde, kde bych se cítila ohrožená, bych byla také schopna použít násilí

asi kdybyněkdo ublížil mé rodině

asi můj vztek

Asi nic

asi velký vztek

bezmoc, nespravedlnost...

Bezprostřední násilí na mně nebo mé rodině

extrémní bezmoc v případě nespravedlnosti či obrany blízké osoby

hodně velký vztek

Jiné násilí

Kdyby někdo ublížil mému dítěti. Mám na mysli pedofili, vrahy a td.

kdyby někdo ublížil někomu, koho mám ráda

Lidska hloupost

násilí a bezohlednost

nespravedlnost, prospech

Netuším

Nevím.

nezvládnutý vztek

Nutná obrana

nutnost bránit sebe nebo někoho blízkého

Nutnost obrany proti napadení.

obrana

obrana

obrana

Obrana blízkých osob nebo sebeobrana.

Obrana rodiny, sebe!

obrana sebe sama nebo mých blízkých

obrana sebe, blízkého člověka

Ochrana života, zdraví a majetku svého a svých blízkých.

sebaobrana

sport, obrana, odplata

strach o život např.

Ubližení někohmu blízkému,nebo mě samé

vztek

Vztek na konkrétního člověka, až by mu pár facek přilétlo.

vztek, kdyby mi dlouho něco nešlo, mám chuť to rozkopat

vztek, pocit křivdy, beznaděj

Vztek, ublížení, Pocit, že se musím nějak bránit- násilí v sebeobraně..

Zamezení jiného trestného činu

6. Už jste někdy použil násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4160,29 %60,29 %  
ano2739,71 %39,71 %  

Graf

7. Představa někomu ubližovat nebo mu působit bolest Vám připadá:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bezcílná, nechutná, delikvent si neuvědomuje životní hodnoty

Bolestivá

hrozná

hrozná, děsivá

Je to poslední, krajní řešení.

Jsou případy, kdy to jinak nejde, s nadopovaným feťákem nebo s bandou cigánů, když vás přepadnou, prostě vyjednávat nejde. Když není šance utéct, nezbývá než se efektivně a účinně bránit.

nenormální, otřesná

neprijemna, ale pokud si to zaslouzi...

nepřitažlivá a odpudivá

Odporná

špatná

špatná, degradující

takové myšlenky mě nenapadají, a připadá mi to hloupé a ubohé

ubohá, bot jednou z mych zasad je chovej se tak jak chces, aby se chovali ostatni k tobe..

ucelne

ve většině případů zbytečná

zlá

8. Umíte ovládat své pohnutky nebo ovládají ony vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano, mám nad sebou kontrolu

ano, umím se ovládat

Dokážu je ovládat.

dokážu se ovládat

Domnívám se, že umím.

Eh? Asi umím

jak kdy

myslím, že to zvládám

na sebeovládání jsem postavila život, ale do značné míry spíš na potlačování. takže ovládám do nějaké míry, ale když je všeho moc bývám spíš ovládnuta

ony ovládají mě, často

Ovládám se

ovládám své pohnutky

Ovládám své pohnutky

Slovně se občas neovládnu, ale abych někomu ublížila, to ne, v tom se fakt ovládám.

snad to ještě zvládám :)

snad umím

snažím se ovládat, ale ne vždy se to podaří

Snažím se ovládat.

umim

umim

umím

umím je ovládat

umím ovládat

umím ovládat

Umím ovládat své pohnutky

Umím ovládat!

umím se ovládat

Umím se ovládat

Umím se ovládat.

Umím, neovládají

Umim..dokazu se sebezaprit

umím.skoro vždy umím.

Umít se ovládat.

ve vzteku mnohdy udělám něco, čeho pak lituji

záleží na situaci, většinou se ovládám

zatím to vypadá, že já ovládám je

9. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20812,9 %11,76 %  
22711,29 %10,29 %  
2469,68 %8,82 %  
2358,06 %7,35 %  
2158,06 %7,35 %  
1846,45 %5,88 %  
2546,45 %5,88 %  
3323,23 %2,94 %  
2823,23 %2,94 %  
3523,23 %2,94 %  
ostatní odpovědi 17
34
61
29
40
26
39
27
16
30
47
352
36
19
50
1727,42 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.05
Minimum:18
Maximum:47
Variační rozpětí:29
Rozptyl:39.65
Směrodatná odchylka:6.3
Medián:23
Modus:20

Graf

10. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4466,67 %64,71 %  
muž2233,33 %32,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přitahuje Vás násili?

2. Míváte přehnaný vztek?

3. Dokážete se vcítit např. do sériového, masového vraha či vraha vůbec?

4. Myslíte si, že byste se mohli někdy zachovat násilně?

6. Už jste někdy použil násilí?

9. Váš věk?

10. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přitahuje Vás násili?

2. Míváte přehnaný vztek?

3. Dokážete se vcítit např. do sériového, masového vraha či vraha vůbec?

4. Myslíte si, že byste se mohli někdy zachovat násilně?

6. Už jste někdy použil násilí?

9. Váš věk?

10. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čechová, B.Sklony k násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sklony-k-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.