Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ŠKODA AUTO a.s. - Zkušenosti, hodnocení

ŠKODA AUTO a.s. - Zkušenosti, hodnocení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Marek
Šetření:28. 02. 2015 - 10. 03. 2015
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.27
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem 6. semestru oboru Ekonomika a Management v Průmyslu na FMMI VŠB-TUO. Za pomoci tohoto dotazníku, bych rád zjístil, jaké zkušenosti máte s automobily ŠKODA AUTO a.s. Prosím tedy o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou použity pro vypracování BP na téma Automobilový průmysl v České republice. Připomínám, že dotazník je určen pro plnoleté osoby.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž13573,77 %73,77 %  
Žena4826,23 %26,23 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let8848,09 %48,09 %  
27 - 39 let6032,79 %32,79 %  
40 a více let3519,13 %19,13 %  

Graf

3. Byl/a nebo jste vlastníkem automobilu značky Škoda

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15383,61 %83,61 %  
Ne3016,39 %16,39 %  

Graf

4. O který model se jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Octavia4428,39 %24,04 %  
Fabia4025,81 %21,86 %  
Felicia2516,13 %13,66 %  
jiný typ2314,84 %12,57 %  
Superb127,74 %6,56 %  
Favorit95,81 %4,92 %  
Yeti21,29 %1,09 %  

Graf

5. Jak moc jste byl/a nebo jste spokojen/a s automobilem Škoda?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a4529,03 %24,59 %  
Velice spokojen/a4227,1 %22,95 %  
3159,68 %8,2 %  
1138,39 %7,1 %  
5106,45 %5,46 %  
2106,45 %5,46 %  
4106,45 %5,46 %  
Velice nespokojen/a63,87 %3,28 %  
Nespokojen/a42,58 %2,19 %  

Graf

6. Docházelo často k poruchám? Jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velice málo6139,35 %33,33 %  
Sem tam5334,19 %28,96 %  
Bez poruchy2616,77 %14,21 %  
Často85,16 %4,37 %  
Velice často74,52 %3,83 %  

Graf

Známkovaní jako ve škole

7. Jak byste hodnotil/a poskytnutý servis?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24231,34 %22,95 %  
33727,61 %20,22 %  
12619,4 %14,21 %  
41712,69 %9,29 %  
5128,96 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.57
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Koupil/a byste si v budoucnu automobil značky Škoda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano koupil/a8948,63 %48,63 %  
Uvažoval/a bych o koupí5831,69 %31,69 %  
Ne nekoupil/a3619,67 %19,67 %  

Graf

9. O jakou koupí by se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nový automobil8144,26 %44,26 %  
Ojetý automobil7038,25 %38,25 %  
Nechystám se jej zakoupit3217,49 %17,49 %  

Graf

1 nejvíce, 5 nejméně

10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena2.3331.512
Design2.651.648
Bezpečnost2.3881.8
Image značky31.596
Barva3.0871.807
Spolehlivost2.0932.248
Druh paliva2.4751.725
Výbavy2.6071.364

Graf

11. Motory se kterým palivem upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín8445,9 %45,9 %  
Nafta5831,69 %31,69 %  
Nezáleží4122,4 %22,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?

  • odpověď Spolehlivost=1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost=1 na otázku 10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?
  • odpověď Spolehlivost=5:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost=5 na otázku 10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Byl/a nebo jste vlastníkem automobilu značky Škoda

4. O který model se jedná?

5. Jak moc jste byl/a nebo jste spokojen/a s automobilem Škoda?

6. Docházelo často k poruchám? Jak často?

7. Jak byste hodnotil/a poskytnutý servis?

8. Koupil/a byste si v budoucnu automobil značky Škoda?

9. O jakou koupí by se jednalo?

10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?

11. Motory se kterým palivem upřednostňujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Byl/a nebo jste vlastníkem automobilu značky Škoda

4. O který model se jedná?

5. Jak moc jste byl/a nebo jste spokojen/a s automobilem Škoda?

6. Docházelo často k poruchám? Jak často?

7. Jak byste hodnotil/a poskytnutý servis?

8. Koupil/a byste si v budoucnu automobil značky Škoda?

9. O jakou koupí by se jednalo?

10. Jak moc upřednostňujete uvedené vlastnosti?

11. Motory se kterým palivem upřednostňujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marek, J.ŠKODA AUTO a.s. - Zkušenosti, hodnocení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://skodaautozkusenostiahodnocen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.