Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školné na VŠ

Školné na VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Koláčková
Šetření:05. 10. 2009 - 11. 10. 2009
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit ochotu studentů studovat v případě zavedení školného.

Na základě výsledků napíši seminární práci z Mikroekonomie.

Předem děkuji za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Jste pro zavedení školného na státních vysokých školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6370,79 %70,79 %  
ano1820,22 %20,22 %  
nevím88,99 %8,99 %  

Graf

2. Myslíte si, že se zvýší úroveň státních vysokých škol po zavedení školného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5865,17 %65,17 %  
ano2022,47 %22,47 %  
nevím1112,36 %12,36 %  

Graf

3. Jaká by pro vás byla přijatelná výše školného za semestr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 5000kč4348,31 %48,31 %  
do 1000kč3640,45 %40,45 %  
5000kč a více1011,24 %11,24 %  

Graf

4. Přerušil byste studium při zavedení školného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5865,17 %65,17 %  
nevím2932,58 %32,58 %  
ano22,25 %2,25 %  

Graf

5. Jste student? jestli ano, na jaké škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jiná škola5662,92 %62,92 %  
ano, FP VUT2022,47 %22,47 %  
ne1314,61 %14,61 %  

Graf

6. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let5865,17 %65,17 %  
25 - 30 let1112,36 %12,36 %  
31 let a více1011,24 %11,24 %  
19 let, nebo méně1011,24 %11,24 %  

Graf

7. Bydlíte...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči3842,7 %42,7 %  
ve vlastním (nebo pronajatém) bytě, domě2629,21 %29,21 %  
na koleji, privátě2426,97 %26,97 %  
jiné11,12 %1,12 %  

Graf

8. Vyplňte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5966,29 %66,29 %  
muž3033,71 %33,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Přerušil byste studium při zavedení školného?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste pro zavedení školného na státních vysokých školách?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5000kč a více na otázku 3. Jaká by pro vás byla přijatelná výše školného za semestr?

7. Bydlíte...

  • odpověď ve vlastním (nebo pronajatém) bytě, domě:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 let a více na otázku 6. Váš věk?
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste student? jestli ano, na jaké škole

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pro zavedení školného na státních vysokých školách?

2. Myslíte si, že se zvýší úroveň státních vysokých škol po zavedení školného?

3. Jaká by pro vás byla přijatelná výše školného za semestr?

4. Přerušil byste studium při zavedení školného?

5. Jste student? jestli ano, na jaké škole

6. Váš věk?

7. Bydlíte...

8. Vyplňte Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pro zavedení školného na státních vysokých školách?

2. Myslíte si, že se zvýší úroveň státních vysokých škol po zavedení školného?

3. Jaká by pro vás byla přijatelná výše školného za semestr?

4. Přerušil byste studium při zavedení školného?

5. Jste student? jestli ano, na jaké škole

6. Váš věk?

7. Bydlíte...

8. Vyplňte Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koláčková, I.Školné na VŠ (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://skolne-kolackova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.