Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > školní družina a školní klub

školní družina a školní klub

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:leona macháčková
Šetření:25. 11. 2015 - 10. 12. 2015
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou VOŠ Most s pedagogickým zaměřením. Tímto Vás žádám o vyplnění anonymního dotazníku, který slouží jako podklad pro mou semestrální práci. U jednotlivých otázek vyznačte Váš souhlas či nesouhlas nebo možnosti, které dopovídají skutečnosti.

Děkuji za Váš čas a vstřícnost.

Leona Macháčková, vychovatelka ŠD

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1688,89 %88,89 %  
Muž211,11 %11,11 %  

Graf

2. Váš rodinný stav je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vdaná, ženatý950 %50 %  
Svobodná (ý)738,89 %38,89 %  
Rozvedená (ý)211,11 %11,11 %  

Graf

3. Navštěvoval (a) jste Vy sám (sama) někdy ŠD nebo Školní klub?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1372,22 %72,22 %  
Ne527,78 %27,78 %  

Graf

4. Navštěvuje nebo navštěvovalo Vaše dítě ŠD nebo Školní klub?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1161,11 %61,11 %  
Ne738,89 %38,89 %  

Graf

5. Do jaké třídy dochází Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třída527,78 %27,78 %  
4. třída422,22 %22,22 %  
6. třída211,11 %11,11 %  
3. třída211,11 %11,11 %  
7. třída211,11 %11,11 %  
9. třída15,56 %5,56 %  
5. třída15,56 %5,56 %  
2. třída15,56 %5,56 %  

Graf

6. Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školní družinu (ŠD)1161,11 %61,11 %  
Školní klub738,89 %38,89 %  

Graf

7. Navštěvuje, navštěvovalo Vaše dítě ŠD nebo Školní klub pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1266,67 %66,67 %  
Ne633,33 %33,33 %  

Graf

8. Jaký význam má nebo měl ŠD nebo Školní klub pro Vás jako pro rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečí, péče a dohled v době zaměstnání1266,67 %66,67 %  
Kontakt s vrstevníky316,67 %16,67 %  
Zdroj zájmových aktivit211,11 %11,11 %  
Školní obědy15,56 %5,56 %  

Graf

9. Jaký si myslíte, že má nebo měl význam ŠD nebo Školní klub pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdroj her, zábavy, zájmových činností1161,11 %61,11 %  
Je mezi kamarády738,89 %38,89 %  

Graf

10. Vyhovuje Vám doba provozu družiny nebo Školního klubu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1688,89 %88,89 %  
Ne211,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

macháčková, l.školní družina a školní klub (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://skolni-druzina-a-skolni-klub.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.