Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj studentů středních a vysokých škol ke školním knihovnám

Postoj studentů středních a vysokých škol ke školním knihovnám

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kšonžek
Šetření:07. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Počet respondentů:341
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente, milá respondentko,

 

otevíráte dotazník zameřený na výzkum názorů studentů středních a vysokých škol na téma školních knihoven. Cílem našeho výzkumu je zjistit přístup studentů ke školním knihovnám, zjistit jaké jsou nejčastěji vyhledávané typy publikací, největší přínos školní knihovny pro studenty a v neposlední řadě také názor studentů na institut školní knihovny jako takový.

 

Dotazník je určen zejména studentům středních a vysokých škol, proto jsme zvolili jako cílovou skupinu především studenty ve věku 15 až 25 let.

 

Prosím, projďete pozorně všechny otázky. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte právě jednu odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru a chování. Všechny otázky jsou povinné. Na konci dotazníku je prostor pro Vaše názory, komentáře a připomínky k této problematice.

 

Tento dotazník je anonymní a jeho vyplňování Vám zabere nanejvýš pět minut. Po ukončení šetření budou výsledky budou využity pro celosemestrální projekt v rámci předmětu Statistické metody v marketingu. Výsledky budou veřejně přístupné.

 

Děkujeme Vám

Jan Kšonžek, Helena Kolářová, Markéta Kotásková, Lenka Tomšovská

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete školní knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1x za měsíc8926,1 %26,1 %  
Několikrát měsíčně8123,75 %23,75 %  
Jednou za měsíc5215,25 %15,25 %  
Školní knihovnu nenavštěvuji vůbec4513,2 %13,2 %  
Několikrát týdně4212,32 %12,32 %  
Jednou za týden329,38 %9,38 %  

Graf

2. Kolik publikací si v průměru za jednu návštěvu vypůjčíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-217350,73 %50,73 %  
Publikace si z knihovny nevypůjčuji7822,87 %22,87 %  
3-47120,82 %20,82 %  
5 a více195,57 %5,57 %  

Graf

3. Jaké typy publikací nejčastěji vyhledáváte? Vyberte až 3 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skripta a učebnice28784,16 %84,16 %  
Monografie10330,21 %30,21 %  
Odborné časopisy7722,58 %22,58 %  
Encyklopedie5215,25 %15,25 %  
Slovníky298,5 %8,5 %  
Denní tisk a periodika195,57 %5,57 %  
E-knihy, CD, DVD144,11 %4,11 %  
Nic41,17 %1,17 %  
beletrie30,88 %0,88 %  
Povinnou četbu30,88 %0,88 %  
žádné20,59 %0,59 %  
knihy k maturitě10,29 %0,29 %  
cizojazyčná beletrie10,29 %0,29 %  
umělecká literatura10,29 %0,29 %  
porno časopisy10,29 %0,29 %  
Odborne knihy10,29 %0,29 %  
u učitelů jazyků si půjčuji jazykové knihy10,29 %0,29 %  
povinná četba10,29 %0,29 %  
Povinná i nepovinná četba 10,29 %0,29 %  
beletria10,29 %0,29 %  
Rôzne - povinná literatúra potrebná k štúdiu10,29 %0,29 %  
Cudzojazyčnú beletriu10,29 %0,29 %  
Nič10,29 %0,29 %  
Četba k maturitě - umělecká literatura10,29 %0,29 %  
pornografie10,29 %0,29 %  
literaturu10,29 %0,29 %  
psychologickou četbu, pravdive dramatické pribehy10,29 %0,29 %  
Manuály10,29 %0,29 %  
Knihy na voľný čas so vzdelávacím charakterom10,29 %0,29 %  
JAK VYPNU VELKA PISMENA10,29 %0,29 %  
populární literatura10,29 %0,29 %  
romány k počtení10,29 %0,29 %  
nepůjčuji10,29 %0,29 %  
komentáře k zákonům10,29 %0,29 %  
knihy, ktere potrebuji ke studiu, ale nejsou to vylozene skripta (knihy o sportovnim treninku, psychologii sportu aj.)10,29 %0,29 %  

Graf

4. Za největší přínos školní knihovny považuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přístup k informacím, které nejsou k nalezení na internetu11834,6 %34,6 %  
Okamžitý přístup k informacím7321,41 %21,41 %  
Studování problematiky, která mě v daný okamžik nejvíce zajímá6418,77 %18,77 %  
Klid na učení288,21 %8,21 %  
Rozšíření vědomostí216,16 %6,16 %  
Něco jiného195,57 %5,57 %  
Přístup k PC a internetu185,28 %5,28 %  

Graf

5. Na stupnici 1-5 vyberte, jak souhlasíte s následujícím tvrzením: (1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Školní knihovna je důležitá instituce každé střední / vysoké školy.1.5220.959
Naše školní knihovna obsahuje dostatečně širokou nabídku publikací k zapůjčení.2.2321.351
Publikace ve školních knihovnách poskytují množství užitečných informací.1.7390.85
Publikace v mé školní knihovně jsou aktuální.2.3141.083
Návštěva školní knihovny mi výrazně usnadnila řešení školního úkolu.2.3641.616
Digitální čtečky knih mají větší budoucnost než tištěné publikace.3.3341.442
Knihovny by měly postupně začít nahrazovat tištěné publikace jejich digitalizovanými verzemi.3.7071.632
Na internetu jsou k nalezení informace, ktere nejsou v tištěných publikacích.2.7831.308
Naprostá většina tištěných publikací je k nalezení i v elektronické podobě.3.5341.228
Nevadilo by mi, kdyby používání školní knihovny bylo zpoplatněno.3.8421.799

Graf

6. Myslíte si, že školní knihovny v jejich současné podobě budou postupně zanikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27881,52 %81,52 %  
Ano6318,48 %18,48 %  

Graf

7. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena26377,13 %77,13 %  
Muž7822,87 %22,87 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 až 2415244,57 %44,57 %  
18 až 2114442,23 %42,23 %  
25 a více349,97 %9,97 %  
15 až 1792,64 %2,64 %  
Méně než 1520,59 %0,59 %  

Graf

9. Jsem studentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké školy30990,62 %90,62 %  
Střední školy329,38 %9,38 %  

Graf

10. Jakou střední / vysokou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UPOL288,21 %8,21 %  
Masarykova univerzita267,62 %7,62 %  
Univerzita Palackého v Olomouci174,99 %4,99 %  
VŠB154,4 %4,4 %  
VŠB-TUO123,52 %3,52 %  
gymnázium113,23 %3,23 %  
Univerzita Palackého72,05 %2,05 %  
VSB51,47 %1,47 %  
uk41,17 %1,17 %  
VŠB EKF41,17 %1,17 %  
ostatní odpovědi muni
Vysoká škola báňská
všb-ekf
Žilinská univerzita v Žiline
Ostravská univerzita
MU
Univerzita Pardubice
FF UPOL
UP Olomouc
ZČU
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova Uni
Ostravská univerzita v Ostravě
vsb tuo
VŠB-TU OSTRAVA
VŠE
Gymnázium Šumperk
Prešovská univerzita v Prešove
VFU Brno
Ekonomická univerzita v Bratislave
Truni
UPJŠ
Masarykova univerzita (ESF)
ESF MU
Masarykovu univerzitu
Univerzita Palackého Olomouc
Přf UP
VŠB, ekonomická fakulta
Vysoká škola podnikání, a. s.
ve Frydku Mistku, obor provoz a ekonomika dopravy
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
FF UK
.
JU
Vsb-tuo ekf
VŠB- TU Ostrava
Opf slu
VŠB - EKF
Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Ekf banska
VŠB-TUOstrava Ekonomická fakulta
Vysoká škola Báňská, Ekf
U piči 13
VŠB - TUO (ekf)
Ekonomickou fakultu VŠB TU-O
VŠB-Ostrava
VŠB -TUO
Slezská univerzita
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
VOŠ Ostrava
VOS Ahol, Fakulta Jana Amose Komenskeho
JČU
VŠB-TUO EKF
Vysoká škola Báňská Ostrava
Univerzita Karlova v Praze
ostravska univerzira
VŠB tuo ekf
None
Uniwersytet Ślaski Cieszyn (Slezská univerzita Těšín)
VŠB - TUO, EkF
UK Praha
VŠB- Ostrava
MU pedagogicka fakulta
......
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UHK
střední zdravotnickou
Mendelova univerzita v Brně
University of Cambridge
STU Stavebná fakulta
Univerzita komenského v Bratislave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v košiciach
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci králové
ekonomicku
Trnavská univerzita
farmacia
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Zdravotnických Studií
FCHPT STU
lekárska fakulta UK, Bratislava
Universität Wien, Japanológia
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského
Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha
UNIPO
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
GNK
Jihočeská univerzita ČB
Katolícka univerzita
Umelecka
Technická univerzita vo Zvolene
GPDT-BS
Fakulta chemická VUT v Brně
AOS
gymázium
Slovenská technická univerzita
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
VSMU v Bratislave
UPJŠ v Košiciach
Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín Slovensko
Polnohospodarstva a sluzieb ma vidieku
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Křesťanské gymnázium v Hostivaři
všte v čb
Fontys- Venlo, Holandsko
SŠ Teleinformatiky Ostrava-Poruba
Spš a Voš Šumperk
ISŠA
PEF Mendelu
*gympl/vysoká škola báňská
gympl
MNDLU LDF
FCH VUT v Brně
SŠTAS-Karviná
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
FA STU BA
Gymnázium Mimoň
SPU v Nitre
ekonomická
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
STU Bratislava
vutbr
Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s.
Prešovská univerzita
OSU
Masarykova univerzita - ESF
ESF
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Masarykova Univerzita, ESF
MUNI - ESF
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
VÚT BRNO
Masarykova univerzita - ekonomicko správní fakulta
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
SUPŠ Jihlava-Helenín
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakutla
SOŠEP Veselí nad Lužnicí
Masarykovu univerzitu v Brně
UK ETF
Mendelovo gymnázium Opava
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta
Masarykova univerzita, Brno
ČVUT
MU - ESF
Vspj
Karlova univerzita
ETF UK
University of Plymouth
ČZU
VUT
VSE
středni skola Brno Charbulova
PORAD MAM VELKA PISMENA
Univerzitu Karlovu
LF UPOL
EFS MUNI
PdF UP
LF UP
Filozoficka fakulty univerzity Palackho
Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého v Olomouci
VŠB Ekonomická fakulta
univerzitu Palackeho v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, právnická fakulta
vošis
VŠB-TU Ostraba
CARITAS - VOŠs Olomouc
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
pf upol
Prf upol
zápodočeská univerzita
VŠB-TUO Ekonomická fakulta
21262,17 %62,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete školní knihovnu?

2. Kolik publikací si v průměru za jednu návštěvu vypůjčíte?

3. Jaké typy publikací nejčastěji vyhledáváte? Vyberte až 3 možnosti.

4. Za největší přínos školní knihovny považuji:

5. Na stupnici 1-5 vyberte, jak souhlasíte s následujícím tvrzením: (1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím)

6. Myslíte si, že školní knihovny v jejich současné podobě budou postupně zanikat?

7. Vaše pohlaví:

8. Kolik je Vám let?

9. Jsem studentem:

10. Jakou střední / vysokou školu navštěvujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete školní knihovnu?

2. Kolik publikací si v průměru za jednu návštěvu vypůjčíte?

3. Jaké typy publikací nejčastěji vyhledáváte? Vyberte až 3 možnosti.

4. Za největší přínos školní knihovny považuji:

5. Na stupnici 1-5 vyberte, jak souhlasíte s následujícím tvrzením: (1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím)

6. Myslíte si, že školní knihovny v jejich současné podobě budou postupně zanikat?

7. Vaše pohlaví:

8. Kolik je Vám let?

9. Jsem studentem:

10. Jakou střední / vysokou školu navštěvujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kšonžek, J.Postoj studentů středních a vysokých škol ke školním knihovnám (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://skolni-knihovny-ss-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.