Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školní uniformy

Školní uniformy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bočoková
Šetření:17. 12. 2010 - 21. 12. 2010
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Školní uniformy

Cílem dotazníku bude zjištěny názory na zavedení uniforem v našich školách, středních i základních 

Odpovědi respondentů

1. Jste pro zavedení uniforem na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3353,23 %53,23 %  
ne2946,77 %46,77 %  

Graf

2. Měli by být školní uniformy zavedeny na základních školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3658,06 %58,06 %  
ne2641,94 %41,94 %  

Graf

3. Měli by být školní uniformy na středních školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3556,45 %56,45 %  
ne2743,55 %43,55 %  

Graf

4. Měly by se školní uniformy nosit na běžné nošení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4470,97 %70,97 %  
ano1829,03 %29,03 %  

Graf

5. Měly by se školní uniformy nosit jen slavnostní nošení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4572,58 %72,58 %  
ano1727,42 %27,42 %  

Graf

6. Máte představu jak by měla vypadat školní uniforma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4166,13 %66,13 %  
ne2133,87 %33,87 %  

Graf

7. Chtěli byste se podílet na návrhu Vaší školní uniformy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3353,23 %53,23 %  
ano2946,77 %46,77 %  

Graf

8. Pohlaví: muž - žena

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5385,48 %85,48 %  
muž711,29 %11,29 %  
žena, co má hodně ráda svý hadry :P11,61 %1,61 %  
muz11,61 %1,61 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
181117,74 %17,74 %  
23711,29 %11,29 %  
2058,06 %8,06 %  
2258,06 %8,06 %  
1746,45 %6,45 %  
2634,84 %4,84 %  
3234,84 %4,84 %  
1934,84 %4,84 %  
1623,23 %3,23 %  
1423,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 25
42
30
13
35
48
21
50
34
60
37
47
33
24
36
15
1727,42 %27,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.29
Minimum:15
Maximum:47
Variační rozpětí:32
Rozptyl:48.61
Směrodatná odchylka:6.97
Medián:22
Modus:18

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měli by být školní uniformy zavedeny na základních školách?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Měly by se školní uniformy nosit na běžné nošení?

3. Měli by být školní uniformy na středních školách?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste pro zavedení uniforem na Vaší škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pro zavedení uniforem na Vaší škole?

2. Měli by být školní uniformy zavedeny na základních školách?

3. Měli by být školní uniformy na středních školách?

4. Měly by se školní uniformy nosit na běžné nošení?

5. Měly by se školní uniformy nosit jen slavnostní nošení?

6. Máte představu jak by měla vypadat školní uniforma?

7. Chtěli byste se podílet na návrhu Vaší školní uniformy?

8. Pohlaví: muž - žena

9. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pro zavedení uniforem na Vaší škole?

2. Měli by být školní uniformy zavedeny na základních školách?

3. Měli by být školní uniformy na středních školách?

4. Měly by se školní uniformy nosit na běžné nošení?

5. Měly by se školní uniformy nosit jen slavnostní nošení?

6. Máte představu jak by měla vypadat školní uniforma?

7. Chtěli byste se podílet na návrhu Vaší školní uniformy?

8. Pohlaví: muž - žena

9. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bočoková, L.Školní uniformy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://skolni-uniformy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.