Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školní výkony

Školní výkony

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Havlásek
Šetření:05. 04. 2009 - 12. 04. 2009
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku zjistit co a jak Vás nejvíce motivuje / motivovalo při Vašich školních výkonech. Tento dotazník bude součástí moji bakalářské práce na téma: Kognitivní a motivační aspekty školních výkonů.

Odpovědi respondentů

1. Jaké prostředí má (mělo) větší vliv na Vaše školní úspěchy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba nastejno5441,22 %41,22 %  
rodina4030,53 %30,53 %  
škola3728,24 %28,24 %  

Graf

2. Co Vás nejvíce dokáže (dokázalo) motivovat ke zlepšení školních výsledků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit sebeuspokojení6650,38 %50,38 %  
být lepší než ostatní3728,24 %28,24 %  
splnění požadavků a očekávání rodičů2015,27 %15,27 %  
nic86,11 %6,11 %  

Graf

3. Jaká forma hodnocení je (byla) pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
známky6851,91 %51,91 %  
ústní pochvala rodičů3627,48 %27,48 %  
žádná1410,69 %10,69 %  
písemná pochvala vyučujícího139,92 %9,92 %  

Graf

4. Jste (byli jste) ve školním kolektivu rádi středem pozornosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6751,15 %51,15 %  
ano5239,69 %39,69 %  
nevím129,16 %9,16 %  

Graf

5. Poznáváte rád (ráda) nové lidi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9572,52 %72,52 %  
ne2015,27 %15,27 %  
nevím1612,21 %12,21 %  

Graf

6. Kolik času obecně věnujete (jste věnovali) přípravě domácích úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo4232,06 %32,06 %  
tak akorát4030,53 %30,53 %  
velmi málo3224,43 %24,43 %  
mnoho96,87 %6,87 %  
žádný64,58 %4,58 %  
velmi mnoho21,53 %1,53 %  

Graf

7. Odráží (odrážel) se Váš aktuální psychický stav na Vašich školních výkonech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častokrát5642,75 %42,75 %  
málokrát3829,01 %29,01 %  
vždy1914,5 %14,5 %  
nikdy139,92 %9,92 %  
vyjímečně53,82 %3,82 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8967,94 %67,94 %  
muž4232,06 %32,06 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let5945,04 %45,04 %  
6 - 2O let2720,61 %20,61 %  
31 - 40 let2116,03 %16,03 %  
6 - 2O let1813,74 %13,74 %  
41 - 50 let53,82 %3,82 %  
51 a více10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké prostředí má (mělo) větší vliv na Vaše školní úspěchy?

2. Co Vás nejvíce dokáže (dokázalo) motivovat ke zlepšení školních výsledků?

3. Jaká forma hodnocení je (byla) pro Vás nejdůležitější?

4. Jste (byli jste) ve školním kolektivu rádi středem pozornosti?

5. Poznáváte rád (ráda) nové lidi?

6. Kolik času obecně věnujete (jste věnovali) přípravě domácích úkolů?

7. Odráží (odrážel) se Váš aktuální psychický stav na Vašich školních výkonech?

8. Pohlaví

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké prostředí má (mělo) větší vliv na Vaše školní úspěchy?

2. Co Vás nejvíce dokáže (dokázalo) motivovat ke zlepšení školních výsledků?

3. Jaká forma hodnocení je (byla) pro Vás nejdůležitější?

4. Jste (byli jste) ve školním kolektivu rádi středem pozornosti?

5. Poznáváte rád (ráda) nové lidi?

6. Kolik času obecně věnujete (jste věnovali) přípravě domácích úkolů?

7. Odráží (odrážel) se Váš aktuální psychický stav na Vašich školních výkonech?

8. Pohlaví

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Havlásek, P.Školní výkony (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://skolni-vykony.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.