Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnitelnost školních znalostí v praxi

Uplatnitelnost školních znalostí v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Vymětal
Šetření:08. 04. 2014 - 15. 04. 2014
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění následujícího dotazníku zaměřující se na získání veřejného mínění o uplatnění znalostí absolventů škol v praxi.

Dotazník je určen pro studenty a skládá se z jednoduchých 14 otázek. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Chcete pracovat/pracujete v oboru vašeho studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7275,79 %75,79 %  
ne1313,68 %13,68 %  
nevím1010,53 %10,53 %  

Graf

2. Myslíte si, že znalosti získané v rámci studia uplatníte v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4648,42 %48,42 %  
Spíše ne2627,37 %27,37 %  
Rozhodně ano1414,74 %14,74 %  
Rozhodně ne77,37 %7,37 %  
Nevím22,11 %2,11 %  

Graf

3. Jaké schopnosti/vlastnosti vám škola pomohla rozvinout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnosti najít relevatní informace6568,42 %68,42 %  
Samostatnosti4244,21 %44,21 %  
Prezentační4143,16 %43,16 %  
Schopnosti učit se3233,68 %33,68 %  
Praktické znalosti v oboru3031,58 %31,58 %  
Týmové spolupráce2627,37 %27,37 %  
Svědomitosti2223,16 %23,16 %  
Nevím55,26 %5,26 %  
programování 11,05 %1,05 %  
práci s počítačovými programy11,05 %1,05 %  
schopnost lízt do správných zadků11,05 %1,05 %  
kritické myšlení11,05 %1,05 %  
žádné11,05 %1,05 %  

Graf

4. Změnil/a byste současný obsah výuky?

Například více praktických věcí, méně teorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7578,95 %78,95 %  
Ne1414,74 %14,74 %  
Nevím66,32 %6,32 %  

Graf

5. Jakou změnu byste udělal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více věcí z praxe5364,63 %55,79 %  
Spolupráce se společnostmi2732,93 %28,42 %  
Nevím22,44 %2,11 %  

Graf

6. Jste spokojeni s výukou jazyků na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vyuka je nedostatečná3738,95 %38,95 %  
Spíše ne2526,32 %26,32 %  
Spíše ano2021,05 %21,05 %  
Ano, je dostatečná1010,53 %10,53 %  
Nevím33,16 %3,16 %  

Graf

7. Zapojujete se i do mimoškolních aktivit - workshopy, semináře, odborné přednášky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5658,95 %58,95 %  
Ano3941,05 %41,05 %  

Graf

8. Jak se často tyto workshopy, přednášky a semináře navštivujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za pul roku1641,03 %16,84 %  
Jednou za měsíc1538,46 %15,79 %  
Jednou za 2 týdny410,26 %4,21 %  
Jednou za týden25,13 %2,11 %  
Nevím25,13 %2,11 %  

Graf

9. Máte již nějakou praxi v oboru studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5962,11 %62,11 %  
ne3233,68 %33,68 %  
nevím44,21 %4,21 %  

Graf

10. Jaký je obor vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický3334,74 %34,74 %  
Technický2526,32 %26,32 %  
Humanitní2425,26 %25,26 %  
Přírodovědný1010,53 %10,53 %  
Umělecký33,16 %3,16 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6467,37 %67,37 %  
Muž3132,63 %32,63 %  

Graf

12. Jaký je váš věk?

Vyberte prosím jednu z uvedených škál

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-267073,68 %73,68 %  
27 - 351414,74 %14,74 %  
15-1877,37 %7,37 %  
46 - 5622,11 %2,11 %  
Méně než 1511,05 %1,05 %  
36 - 4511,05 %1,05 %  

Graf

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší vysokoškolské (Bc., Dis.)4143,16 %43,16 %  
Středoškolské s maturitou3435,79 %35,79 %  
Vyšší vysokoškolské (Ing., Mgr., Ph.D.,..)1111,58 %11,58 %  
Základní88,42 %8,42 %  
Středoškolské s vyučním listem11,05 %1,05 %  

Graf

14. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2223,16 %23,16 %  
Moravskoslezský kraj1212,63 %12,63 %  
Jihomoravský kraj99,47 %9,47 %  
Plzeňský kraj88,42 %8,42 %  
Ústecký kraj77,37 %7,37 %  
Olomoucký kraj66,32 %6,32 %  
Pardubický kraj66,32 %6,32 %  
Středočeský kraj66,32 %6,32 %  
Zlínský kraj66,32 %6,32 %  
Královéhradecký kraj33,16 %3,16 %  
Jiný33,16 %3,16 %  
Jihočeský kraj33,16 %3,16 %  
Liberecký kraj22,11 %2,11 %  
Karlovarský kraj11,05 %1,05 %  
Kraj Vysočina11,05 %1,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zapojujete se i do mimoškolních aktivit - workshopy, semináře, odborné přednášky

  • odpověď Ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za měsíc na otázku 8. Jak se často tyto workshopy, přednášky a semináře navštivujete?
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za pul roku na otázku 8. Jak se často tyto workshopy, přednášky a semináře navštivujete?
  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 1. Chcete pracovat/pracujete v oboru vašeho studia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chcete pracovat/pracujete v oboru vašeho studia?

2. Myslíte si, že znalosti získané v rámci studia uplatníte v praxi?

3. Jaké schopnosti/vlastnosti vám škola pomohla rozvinout?

4. Změnil/a byste současný obsah výuky?

5. Jakou změnu byste udělal?

6. Jste spokojeni s výukou jazyků na škole?

7. Zapojujete se i do mimoškolních aktivit - workshopy, semináře, odborné přednášky

8. Jak se často tyto workshopy, přednášky a semináře navštivujete?

9. Máte již nějakou praxi v oboru studia?

10. Jaký je obor vašeho studia?

11. Jste?

12. Jaký je váš věk?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

14. V jakém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chcete pracovat/pracujete v oboru vašeho studia?

2. Myslíte si, že znalosti získané v rámci studia uplatníte v praxi?

3. Jaké schopnosti/vlastnosti vám škola pomohla rozvinout?

4. Změnil/a byste současný obsah výuky?

5. Jakou změnu byste udělal?

6. Jste spokojeni s výukou jazyků na škole?

7. Zapojujete se i do mimoškolních aktivit - workshopy, semináře, odborné přednášky

8. Jak se často tyto workshopy, přednášky a semináře navštivujete?

9. Máte již nějakou praxi v oboru studia?

10. Jaký je obor vašeho studia?

11. Jste?

12. Jaký je váš věk?

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

14. V jakém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vymětal, R.Uplatnitelnost školních znalostí v praxi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://skolni-znalosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.