Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školní zralost a připravenost

Školní zralost a připravenost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Malá
Šetření:17. 12. 2012 - 24. 12. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Jsem studentkou třetího ročníku Pedagogiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Pro účely mé bakalářské práce zpracovávám dotazníkové šetření, kde bych se ráda dozvěděla Váš názor na komplexní problematiku školní zralosti v ČR.
Ráda bych Vás požádala o zodpovězení 27 otázek. Předem Vám děkuji za Váš čas.
Monika Kováříková
 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojen/a s aktuálním vyšetřením školní zralosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I přes některé výhrady u mne převažuje spokojenost nad nespokojeností2850,91 %50,91 %  
Jsem s ní spíše nespokojen/a, k mnoha věcem mám vážné výhrady1425,45 %25,45 %  
Jsem s ní spokojen/a, hodnotím jí celkově jako dobrou1120 %20 %  
Jsem s nimi nespokojen/a, hodnotím ji celkově jako nepříznivou23,64 %3,64 %  

Graf

2. Vnímáte vyšetření školní zralosti jako pouhou formalitu, nebo máte pocit, že se její diagnostice věnuje velká pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diagnostika školní zralosti je pouhou formalitou3360 %60 %  
Diagnostice školní zralosti se věnuje velká pozornost2240 %40 %  

Graf

3. Kdo má dle Vašeho názoru největší vliv na rozhodování rodičů o nástupu jejich dítěte do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič2850,91 %50,91 %  
Pedagog MŠ1425,45 %25,45 %  
Psycholog1018,18 %18,18 %  
Pedagog ZŠ23,64 %3,64 %  
Pediatr11,82 %1,82 %  

Graf

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody pro odklad školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerovnoměrný vývoj, oslabení dílčích funkcí CNS – oslabení funkcí pro zvládnutí čtení, psaní, LMD1832,73 %32,73 %  
Opožděný mentální vývoj, snížená inteligence, poškození CNS1832,73 %32,73 %  
Sociální nezralost vlivem prostředí1221,82 %21,82 %  
Jiné610,91 %10,91 %  
Špatný zdravotní stav, nedostatky v somatickém vývoji11,82 %1,82 %  

Graf

5. Máte pocit, že rodiče někdy chtějí svým potomkům prodloužit dětství, proto požadují odklad školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2341,82 %41,82 %  
Spíše ano1629,09 %29,09 %  
Určitě ano1221,82 %21,82 %  
Určitě ne47,27 %7,27 %  

Graf

6. Jsou v současnosti častější odklady školní docházky, než tomu bylo v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2545,45 %45,45 %  
Určitě ano2036,36 %36,36 %  
Spíše ne1018,18 %18,18 %  

Graf

7. Jsou rozumové znalosti dětí větší než v předchozích letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2240 %40 %  
Spíše ano2036,36 %36,36 %  
Určitě ne712,73 %12,73 %  
Určitě ano610,91 %10,91 %  

Graf

8. Setkal/a se někdy se situací, že dítěti byl doporučený odklad, přesto do školy nastoupil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2850,91 %50,91 %  
Ne2749,09 %49,09 %  

Graf

9. Pokud ano, napište, jaké to mělo posléze důsledky:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě zůstalo v ZŠ, ale s velkými problémy1144 %20 %  
Dítě zůstalo v ZŠ, naprosto bez problémů1040 %18,18 %  
Dítě bylo přeřazeno do speciální třídy28 %3,64 %  
Jiné28 %3,64 %  

Graf

10. V čem vidíte největší nedostatek dětí, když do školy nastoupí? Na čem se musí nejvíce pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustředění4378,18 %78,18 %  
Samostatnost3563,64 %63,64 %  
Základní mezery v pravidlech slušného chování1527,27 %27,27 %  
Neposlušnost1120 %20 %  
Jiné59,09 %9,09 %  

Graf

11. Máte pocit, že je větší procento odkladu školní docházky u chlapců či u dívek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častější jsou odklady u chlapců2850,91 %50,91 %  
Nevím, nevnímám rozdíl2749,09 %49,09 %  

Graf

12. Jak dlouhá je zhruba doba, kterou dítě potřebuje na adaptaci v 1. třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc2036,36 %36,36 %  
2 měsíce1425,45 %25,45 %  
3 měsíce1323,64 %23,64 %  
Maximálně 14 dní610,91 %10,91 %  
4-6 měsíců23,64 %3,64 %  

Graf

13. Myslíte si, že je u zápisu znát, zda dítě navštěvovalo MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4887,27 %87,27 %  
Ne712,73 %12,73 %  

Graf

14. Kdo je podle Vás u zápisu úspěšnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívky5192,73 %92,73 %  
Chlapci47,27 %7,27 %  

Graf

15. Je znatelný rozvoj dítěte v době od zápisu do příchodu do školy? V tom smyslu, kdy byl dítěti doporučen vstup do školy s tím, že než do školy nastoupí, musí určitou schopnost ještě hodně rozvíjet a pracovat na ní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3869,09 %69,09 %  
Určitě ano1323,64 %23,64 %  
Spíše ne47,27 %7,27 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou děti nezralé na školu z první třídy přeřazovány častěji zpět do MŠ nebo do speciální třídy při ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezralé děti jsou z první třídy častěji přeřazovány do speciální třídy ZŠ3869,09 %69,09 %  
Nezralé děti jsou z první třídy častěji přeřazovány zpět do MŠ1730,91 %30,91 %  

Graf

17. Do jakého měsíce může být návrat do MŠ nebo přípravné třídy učiněn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První měsíc2545,45 %45,45 %  
Čtvrt roku1629,09 %29,09 %  
Prvních 14 dní916,36 %16,36 %  
První dva měsíce59,09 %9,09 %  

Graf

18. Setkal/a jste se někdy za svou pedagogickou kariéru s tzv. "druhým odkladem"? Tzn. dítě bylo z první třídy vráceno zpět do MŠ.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4284 %76,36 %  
1-2 krát612 %10,91 %  
3-4 krát24 %3,64 %  

Graf

19. Vyjádřete, kolik procent dětí podle Vás odejde úspěšně z MŠ do 1.třídy?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
901221,82 %21,82 %  
801120 %20 %  
95712,73 %12,73 %  
70610,91 %10,91 %  
9935,45 %5,45 %  
9823,64 %3,64 %  
8523,64 %3,64 %  
7523,64 %3,64 %  
8911,82 %1,82 %  
8711,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi 8
54
97
15
79
94
68
78
814,55 %14,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:84.43
Minimum:54
Maximum:99
Variační rozpětí:45
Rozptyl:98.45
Směrodatná odchylka:9.92
Medián:87
Modus:90

Graf

20. Jaká je příprava MŠ na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná3665,45 %65,45 %  
Vysoká1629,09 %29,09 %  
Nízká35,45 %5,45 %  

Graf

21. Jak vypadá edukačně - stimulační program pro děti s odkladem školní docházky v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Edukačně - stimulační program je zaměřen komplexně na celou osobnost2952,73 %52,73 %  
Edukačně - stimulační program je zaměřen na danou oblast, na základě které byl odklad doporučen2647,27 %47,27 %  

Graf

22. Spolupracují často MŠ a ZŠ s pedagogicko psychologickou poradnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2240 %40 %  
Poměrně často2036,36 %36,36 %  
Vždy916,36 %16,36 %  
Nikdy23,64 %3,64 %  
Výjimečně23,64 %3,64 %  

Graf

23. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4785,45 %85,45 %  
Muž814,55 %14,55 %  

Graf

24. Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19911527,27 %27,27 %  
1992814,55 %14,55 %  
1990712,73 %12,73 %  
1989610,91 %10,91 %  
199335,45 %5,45 %  
197023,64 %3,64 %  
199423,64 %3,64 %  
8711,82 %1,82 %  
196811,82 %1,82 %  
197111,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi 1951
1978
1965
89
1986
1988
1974
1972
1967
916,36 %16,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1986.35
Minimum:1951
Maximum:1993
Variační rozpětí:42
Rozptyl:89.31
Směrodatná odchylka:9.45
Medián:1991
Modus:1991

Graf

25. Trvalé bydlistě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2138,18 %38,18 %  
Okresní město1018,18 %18,18 %  
Vesnice916,36 %16,36 %  
Jiné916,36 %16,36 %  
Krajské město610,91 %10,91 %  

Graf

26. V pedagogické profesi se pohybuji již:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám pedagogickou praxi2749,09 %49,09 %  
0-5 let1730,91 %30,91 %  
21 let a více59,09 %9,09 %  
6-10 let35,45 %5,45 %  
16-20 let23,64 %3,64 %  
11-15 let11,82 %1,82 %  

Graf

27. Jsem pedagogem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem studentem pedagogického oboru3258,18 %58,18 %  
Jiné1221,82 %21,82 %  
814,55 %14,55 %  
23,64 %3,64 %  
První stupeň ZŠ11,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Setkal/a se někdy se situací, že dítěti byl doporučený odklad, přesto do školy nastoupil?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě zůstalo v ZŠ, ale s velkými problémy na otázku 9. Pokud ano, napište, jaké to mělo posléze důsledky:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě zůstalo v ZŠ, naprosto bez problémů na otázku 9. Pokud ano, napište, jaké to mělo posléze důsledky:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojen/a s aktuálním vyšetřením školní zralosti?

2. Vnímáte vyšetření školní zralosti jako pouhou formalitu, nebo máte pocit, že se její diagnostice věnuje velká pozornost?

3. Kdo má dle Vašeho názoru největší vliv na rozhodování rodičů o nástupu jejich dítěte do školy?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody pro odklad školní docházky?

5. Máte pocit, že rodiče někdy chtějí svým potomkům prodloužit dětství, proto požadují odklad školní docházky?

6. Jsou v současnosti častější odklady školní docházky, než tomu bylo v minulosti?

7. Jsou rozumové znalosti dětí větší než v předchozích letech?

8. Setkal/a se někdy se situací, že dítěti byl doporučený odklad, přesto do školy nastoupil?

9. Pokud ano, napište, jaké to mělo posléze důsledky:

10. V čem vidíte největší nedostatek dětí, když do školy nastoupí? Na čem se musí nejvíce pracovat?

11. Máte pocit, že je větší procento odkladu školní docházky u chlapců či u dívek?

12. Jak dlouhá je zhruba doba, kterou dítě potřebuje na adaptaci v 1. třídě?

13. Myslíte si, že je u zápisu znát, zda dítě navštěvovalo MŠ?

14. Kdo je podle Vás u zápisu úspěšnější?

15. Je znatelný rozvoj dítěte v době od zápisu do příchodu do školy? V tom smyslu, kdy byl dítěti doporučen vstup do školy s tím, že než do školy nastoupí, musí určitou schopnost ještě hodně rozvíjet a pracovat na ní.

16. Myslíte si, že jsou děti nezralé na školu z první třídy přeřazovány častěji zpět do MŠ nebo do speciální třídy při ZŠ?

17. Do jakého měsíce může být návrat do MŠ nebo přípravné třídy učiněn?

18. Setkal/a jste se někdy za svou pedagogickou kariéru s tzv. "druhým odkladem"? Tzn. dítě bylo z první třídy vráceno zpět do MŠ.

19. Vyjádřete, kolik procent dětí podle Vás odejde úspěšně z MŠ do 1.třídy?

20. Jaká je příprava MŠ na ZŠ?

21. Jak vypadá edukačně - stimulační program pro děti s odkladem školní docházky v MŠ?

22. Spolupracují často MŠ a ZŠ s pedagogicko psychologickou poradnou?

23. Jste:

24. Rok narození:

25. Trvalé bydlistě:

26. V pedagogické profesi se pohybuji již:

27. Jsem pedagogem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojen/a s aktuálním vyšetřením školní zralosti?

2. Vnímáte vyšetření školní zralosti jako pouhou formalitu, nebo máte pocit, že se její diagnostice věnuje velká pozornost?

3. Kdo má dle Vašeho názoru největší vliv na rozhodování rodičů o nástupu jejich dítěte do školy?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody pro odklad školní docházky?

5. Máte pocit, že rodiče někdy chtějí svým potomkům prodloužit dětství, proto požadují odklad školní docházky?

6. Jsou v současnosti častější odklady školní docházky, než tomu bylo v minulosti?

7. Jsou rozumové znalosti dětí větší než v předchozích letech?

8. Setkal/a se někdy se situací, že dítěti byl doporučený odklad, přesto do školy nastoupil?

9. Pokud ano, napište, jaké to mělo posléze důsledky:

10. V čem vidíte největší nedostatek dětí, když do školy nastoupí? Na čem se musí nejvíce pracovat?

11. Máte pocit, že je větší procento odkladu školní docházky u chlapců či u dívek?

12. Jak dlouhá je zhruba doba, kterou dítě potřebuje na adaptaci v 1. třídě?

13. Myslíte si, že je u zápisu znát, zda dítě navštěvovalo MŠ?

14. Kdo je podle Vás u zápisu úspěšnější?

15. Je znatelný rozvoj dítěte v době od zápisu do příchodu do školy? V tom smyslu, kdy byl dítěti doporučen vstup do školy s tím, že než do školy nastoupí, musí určitou schopnost ještě hodně rozvíjet a pracovat na ní.

16. Myslíte si, že jsou děti nezralé na školu z první třídy přeřazovány častěji zpět do MŠ nebo do speciální třídy při ZŠ?

17. Do jakého měsíce může být návrat do MŠ nebo přípravné třídy učiněn?

18. Setkal/a jste se někdy za svou pedagogickou kariéru s tzv. "druhým odkladem"? Tzn. dítě bylo z první třídy vráceno zpět do MŠ.

19. Vyjádřete, kolik procent dětí podle Vás odejde úspěšně z MŠ do 1.třídy?

20. Jaká je příprava MŠ na ZŠ?

21. Jak vypadá edukačně - stimulační program pro děti s odkladem školní docházky v MŠ?

22. Spolupracují často MŠ a ZŠ s pedagogicko psychologickou poradnou?

23. Jste:

24. Rok narození:

25. Trvalé bydlistě:

26. V pedagogické profesi se pohybuji již:

27. Jsem pedagogem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, L.Školní zralost a připravenost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://skolni-zralost-a-pripravenos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.