Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > školní zralost

školní zralost

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Landová
Šetření:16. 08. 2009 - 31. 08. 2009
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro praktickou část své diplomové práce na téma "Optimální připravenost dítěte na zahájení školní docházky" si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku.

Všechny otázky zkoumají, co dítě zralé pro zahájení školní docházky má podle VAŠEHO názoru umět.

Odpovědi respondentů

1. vyjadřuje se ve větách jednoduchých

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3648 %48 %  
spíše souhlasím1520 %20 %  
spíše nesouhlasím1418,67 %18,67 %  
nesouhlasím68 %8 %  
nevím45,33 %5,33 %  

Graf

2. má bohatou slovní zásobu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3445,33 %45,33 %  
spíše souhlasím2229,33 %29,33 %  
spíše nesouhlasím1114,67 %14,67 %  
nevím68 %8 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

3. zná svoji adresu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6586,67 %86,67 %  
spíše souhlasím79,33 %9,33 %  
spíše nesouhlasím34 %4 %  

Graf

4. zná své jméno a příjmení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím75100 %100 %  

Graf

5. rozlišuje základní i doplňkové barvy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5472 %72 %  
spíše souhlasím1925,33 %25,33 %  
spíše nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

6. umí zavázat kličku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5472 %72 %  
spíše souhlasím1114,67 %14,67 %  
nevím56,67 %6,67 %  
spíše nesouhlasím34 %4 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

7. zvládá pravolevou orientaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4661,33 %61,33 %  
spíše souhlasím2229,33 %29,33 %  
spíše nesouhlasím34 %4 %  
nevím22,67 %2,67 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

8. samostatně se oblékne

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6586,67 %86,67 %  
spíše souhlasím912 %12 %  
spíše nesouhlasím11,33 %1,33 %  

Graf

9. napočítá do deseti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5472 %72 %  
spíše souhlasím1520 %20 %  
nevím45,33 %5,33 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

10. zná číselnou řadu do dvaceti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2736 %36 %  
spíše souhlasím2432 %32 %  
spíše nesouhlasím1114,67 %14,67 %  
nevím1013,33 %13,33 %  
nesouhlasím34 %4 %  

Graf

11. správně drží psací náčiní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3242,67 %42,67 %  
spíše souhlasím2229,33 %29,33 %  
spíše nesouhlasím1114,67 %14,67 %  
nevím68 %8 %  
nesouhlasím45,33 %5,33 %  

Graf

12. může mít vadu řeči (chybná výslovnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2229,33 %29,33 %  
souhlasím1925,33 %25,33 %  
spíše nesouhlasím1317,33 %17,33 %  
nesouhlasím1317,33 %17,33 %  
nevím810,67 %10,67 %  

Graf

13. rozpozná náslovnou (první) hlásku ve slově

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2128 %28 %  
souhlasím2128 %28 %  
nevím1722,67 %22,67 %  
spíše nesouhlasím1013,33 %13,33 %  
nesouhlasím68 %8 %  

Graf

14. rozpozná základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4154,67 %54,67 %  
spíše souhlasím1925,33 %25,33 %  
spíše nesouhlasím1216 %16 %  
nevím22,67 %2,67 %  
nesouhlasím11,33 %1,33 %  

Graf

15. dokáže soustředit svou pozornost na zadanou krátkou práci a dokončit jí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4560 %60 %  
spíše souhlasím2432 %32 %  
nevím22,67 %2,67 %  
spíše nesouhlasím22,67 %2,67 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

16. dovede navázat kontakt s cizí osobou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3040 %40 %  
souhlasím2128 %28 %  
spíše nesouhlasím1216 %16 %  
nevím810,67 %10,67 %  
nesouhlasím45,33 %5,33 %  

Graf

17. dokáže spolupracovat s vrstevníky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3344 %44 %  
spíše souhlasím3141,33 %41,33 %  
spíše nesouhlasím45,33 %5,33 %  
nevím45,33 %5,33 %  
nesouhlasím34 %4 %  

Graf

18. podřídí se pokynům, přestože jsou pro něj nepříjemné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3141,33 %41,33 %  
spíše souhlasím2837,33 %37,33 %  
spíše nesouhlasím79,33 %9,33 %  
nevím56,67 %6,67 %  
nesouhlasím45,33 %5,33 %  

Graf

19. je schopné samostatně a bez ostychu vyjádřit myšlenku v cizím prostředí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2229,33 %29,33 %  
spíše souhlasím2128 %28 %  
souhlasím2026,67 %26,67 %  
nevím1013,33 %13,33 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

20. Jste sami rodičem dítěte ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5269,33 %69,33 %  
ano2330,67 %30,67 %  

Graf

21. mému dítěti je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 - 18 let1130,56 %14,67 %  
0 - 3 roky925 %12 %  
3 - 6 let822,22 %10,67 %  
6 - 12 let822,22 %10,67 %  
starší 18 let513,89 %6,67 %  
nic25,56 %2,67 %  

Graf

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6384 %84 %  
muž1216 %16 %  

Graf

23. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou2938,67 %38,67 %  
vysokoškolské2128 %28 %  
základní vzdělání1824 %24 %  
střední vzdělání (vyučení)45,33 %5,33 %  
vyšší odborné (VOŠ)34 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. zvládá pravolevou orientaci

  • odpověď souhlasím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. může mít vadu řeči (chybná výslovnost)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. vyjadřuje se ve větách jednoduchých

2. má bohatou slovní zásobu

3. zná svoji adresu

4. zná své jméno a příjmení

5. rozlišuje základní i doplňkové barvy

6. umí zavázat kličku

7. zvládá pravolevou orientaci

8. samostatně se oblékne

9. napočítá do deseti

10. zná číselnou řadu do dvaceti

11. správně drží psací náčiní

12. může mít vadu řeči (chybná výslovnost)

13. rozpozná náslovnou (první) hlásku ve slově

14. rozpozná základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

15. dokáže soustředit svou pozornost na zadanou krátkou práci a dokončit jí

16. dovede navázat kontakt s cizí osobou

17. dokáže spolupracovat s vrstevníky

18. podřídí se pokynům, přestože jsou pro něj nepříjemné

19. je schopné samostatně a bez ostychu vyjádřit myšlenku v cizím prostředí

20. Jste sami rodičem dítěte ?

21. mému dítěti je:

22. Pohlaví:

23. Nejvyšší dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. vyjadřuje se ve větách jednoduchých

2. má bohatou slovní zásobu

3. zná svoji adresu

4. zná své jméno a příjmení

5. rozlišuje základní i doplňkové barvy

6. umí zavázat kličku

7. zvládá pravolevou orientaci

8. samostatně se oblékne

9. napočítá do deseti

10. zná číselnou řadu do dvaceti

11. správně drží psací náčiní

12. může mít vadu řeči (chybná výslovnost)

13. rozpozná náslovnou (první) hlásku ve slově

14. rozpozná základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

15. dokáže soustředit svou pozornost na zadanou krátkou práci a dokončit jí

16. dovede navázat kontakt s cizí osobou

17. dokáže spolupracovat s vrstevníky

18. podřídí se pokynům, přestože jsou pro něj nepříjemné

19. je schopné samostatně a bez ostychu vyjádřit myšlenku v cizím prostředí

20. Jste sami rodičem dítěte ?

21. mému dítěti je:

22. Pohlaví:

23. Nejvyšší dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Landová, M.školní zralost (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://skolni-zralost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.