Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skupiny lidí

Skupiny lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:IIS cz
Šetření:10. 02. 2016 - 01. 03. 2016
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte!

Jsem rád, že jste si našli chvilku pro vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na vztah k určitým skupinám lidí. Pokud vás budou zajímat výsledky ostatních, můžete po dokončení přidat svuj e-mail, nebo se podívat na uvodní stranu vyplnto.cz 30.2.2016.

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte pocit z politiků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3244,44 %44,44 %  
dostatečný3244,44 %44,44 %  
dobrý56,94 %6,94 %  
chvalitebný22,78 %2,78 %  
výborný11,39 %1,39 %  

Graf

2. Jaký máte pocit z islamistů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný5677,78 %77,78 %  
dostatečný811,11 %11,11 %  
dobrý45,56 %5,56 %  
výborný22,78 %2,78 %  
chvalitebný22,78 %2,78 %  

Graf

3. Jaký máte pocit z teroristů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný6793,06 %93,06 %  
dobrý22,78 %2,78 %  
chvalitebný11,39 %1,39 %  
výborný11,39 %1,39 %  
dostatečný11,39 %1,39 %  

Graf

4. Jaký máte pocit z revizorů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2534,72 %34,72 %  
dostatečný1825 %25 %  
chvalitebný1520,83 %20,83 %  
nedostatečný79,72 %9,72 %  
výborný79,72 %9,72 %  

Graf

5. Jaký máte pocit z rebelů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2737,5 %37,5 %  
dostatečný2027,78 %27,78 %  
chvalitebný1318,06 %18,06 %  
nedostatečný811,11 %11,11 %  
výborný45,56 %5,56 %  

Graf

6. Jaký máte pocit z povstalců

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný3041,67 %41,67 %  
nedostatečný1723,61 %23,61 %  
dobrý1622,22 %22,22 %  
chvalitebný79,72 %9,72 %  
výborný22,78 %2,78 %  

Graf

7. Jaký máte pocit z imigrantů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3041,67 %41,67 %  
dostatečný1723,61 %23,61 %  
dobrý1622,22 %22,22 %  
chvalitebný68,33 %8,33 %  
výborný34,17 %4,17 %  

Graf

8. Jaký máte pocit z bezdomovců

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný3143,06 %43,06 %  
dobrý2129,17 %29,17 %  
nedostatečný1520,83 %20,83 %  
chvalitebný45,56 %5,56 %  
výborný11,39 %1,39 %  

Graf

9. Jaký máte pocit z obézních lidí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2433,33 %33,33 %  
chvalitebný1926,39 %26,39 %  
dostatečný1723,61 %23,61 %  
výborný811,11 %11,11 %  
nedostatečný45,56 %5,56 %  

Graf

10. Jaký máte pocit z profesorů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3143,06 %43,06 %  
výborný2230,56 %30,56 %  
dobrý1318,06 %18,06 %  
dostatečný56,94 %6,94 %  
nedostatečný11,39 %1,39 %  

Graf

11. Jaký máte pocit z reportérů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2534,72 %34,72 %  
dostatečný2331,94 %31,94 %  
chvalitebný1115,28 %15,28 %  
nedostatečný912,5 %12,5 %  
výborný45,56 %5,56 %  

Graf

12. Jaký máte pocit z "počítačové generace" (děti od narození s počítačem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2737,5 %37,5 %  
dostatečný1926,39 %26,39 %  
chvalitebný1622,22 %22,22 %  
výborný56,94 %6,94 %  
nedostatečný56,94 %6,94 %  

Graf

13. Jaký máte pocit z policistů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2940,28 %40,28 %  
dobrý2534,72 %34,72 %  
dostatečný912,5 %12,5 %  
nedostatečný79,72 %9,72 %  
výborný22,78 %2,78 %  

Graf

14. Jaký máte pocit z soudního řízení, práv...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný2737,5 %37,5 %  
dobrý2230,56 %30,56 %  
chvalitebný1419,44 %19,44 %  
nedostatečný79,72 %9,72 %  
výborný22,78 %2,78 %  

Graf

15. Jaký máte pocit z demokracie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2636,11 %36,11 %  
výborný1825 %25 %  
chvalitebný1622,22 %22,22 %  
dostatečný912,5 %12,5 %  
nedostatečný34,17 %4,17 %  

Graf

16. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5069,44 %69,44 %  
Muž2230,56 %30,56 %  

Graf

17. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-252535,21 %34,72 %  
26-301216,9 %16,67 %  
31-401014,08 %13,89 %  
41-501014,08 %13,89 %  
16-2079,86 %9,72 %  
13-1534,23 %4,17 %  
více než 6122,82 %2,78 %  
51-6022,82 %2,78 %  

Graf

18. Sledujete zprávy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, online5578,57 %76,39 %  
Denně3550 %48,61 %  
Ano, v televizi3347,14 %45,83 %  
Několik krát do týdne1724,29 %23,61 %  
Ano, jiná média1521,43 %20,83 %  
Ano, v papírové formě1014,29 %13,89 %  
Méně často45,71 %5,56 %  
Ano, v papírové formě ZDARMA (metro...45,71 %5,56 %  
Ne34,29 %4,17 %  
Každý týden22,86 %2,78 %  
Nikdy11,43 %1,39 %  

Graf

19. Jaké je vaše nejoblíbenější stránka/noviny/kanál se zpravodajstvím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Idnes513,89 %6,94 %  
Haló noviny25,56 %2,78 %  
ČT125,56 %2,78 %  
novinky.cz25,56 %2,78 %  
E15.cz12,78 %1,39 %  
BBC, CNN12,78 %1,39 %  
idnes.cz, novinky.cz12,78 %1,39 %  
CT2412,78 %1,39 %  
komentáře v Lidovkách12,78 %1,39 %  
twitter.com12,78 %1,39 %  
ostatní odpovědi Idnes, ČT.
Centrum, Seznam
http://www.zerohedge.com/
ihned
Dnevni Avaz
novinky.cz, idnes.cz
lidové noviny, mfd
Ten před barákem, co ho zrovna čistili.
ČT zprávy
https://wikileaks.org/ , http://anonhq.com/
Nemám rád Novu, jednička ještě jde... a prima taky celkem
ČT 24
nevazu se na jeden zdroj
DVTV
nemám oblíbenou
žádná
novinky.cz sport.cz
Kanál Maryško
komentáře v LN a MF, ČT 24
1952,78 %26,39 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte pocit z politiků

2. Jaký máte pocit z islamistů

3. Jaký máte pocit z teroristů

4. Jaký máte pocit z revizorů

5. Jaký máte pocit z rebelů

6. Jaký máte pocit z povstalců

7. Jaký máte pocit z imigrantů

8. Jaký máte pocit z bezdomovců

9. Jaký máte pocit z obézních lidí

10. Jaký máte pocit z profesorů

11. Jaký máte pocit z reportérů

12. Jaký máte pocit z "počítačové generace" (děti od narození s počítačem)

13. Jaký máte pocit z policistů

14. Jaký máte pocit z soudního řízení, práv...

15. Jaký máte pocit z demokracie

16. Pohlaví?

17. Věk

18. Sledujete zprávy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte pocit z politiků

2. Jaký máte pocit z islamistů

3. Jaký máte pocit z teroristů

4. Jaký máte pocit z revizorů

5. Jaký máte pocit z rebelů

6. Jaký máte pocit z povstalců

7. Jaký máte pocit z imigrantů

8. Jaký máte pocit z bezdomovců

9. Jaký máte pocit z obézních lidí

10. Jaký máte pocit z profesorů

11. Jaký máte pocit z reportérů

12. Jaký máte pocit z "počítačové generace" (děti od narození s počítačem)

13. Jaký máte pocit z policistů

14. Jaký máte pocit z soudního řízení, práv...

15. Jaký máte pocit z demokracie

16. Pohlaví?

17. Věk

18. Sledujete zprávy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

cz, I.Skupiny lidí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://skupiny-lidi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.