Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sladění rodinného a pracovního života

Sladění rodinného a pracovního života

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Machů
Šetření:02. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Andrea Machů a zastupuji Montessori Olomouc – rodinné centrum o.s.. Pro potřeby připravovaného projektu, jenž je zaměřen na sladění rodinného a pracovního života a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, formou dotazníku zjišťujeme názory a situaci rodičů, kteří pečují o děti v předškolním věku a snaží se optimálně skloubit rodinný a pracovní život. Aby měl dotazníkový průzkum dostatečnou vypovídající hodnotu, prosíme o jeho vyplnění a rozšíření ve vašem okolí ostatním rodičům.
Dotazník prosím vyplňte do 10. 3. 2010. Děkujeme předem za váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že u nás v současnosti je a v blízké budoucnosti bude dostatečný počet dostupných předškolních zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7082,35 %83,33 %  
ano1517,65 %17,86 %  

Graf

2. Podařilo se vám bez potíží umístit Vaše dítě v předškolním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, podařilo se mi umístit dítě do zařízení dle mého výběru4856,47 %57,14 %  
ano, podařilo se mi dítě umístit do jiného zařízení1922,35 %22,62 %  
nepodařilo se mi umístit dítě do předškolního zařízení1821,18 %21,43 %  

Graf

3. Vyhovuje/vyhovovala Vám otevírací doba, ve kterém je/bylo umístěno Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5261,18 %61,9 %  
ne3338,82 %39,29 %  

Graf

4. Pokud vám otevírací doba předškolního zařízení nevyhovuje/nevyhovovala, jaká by Vám nejlépe vyhovovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konec v 18:00 hod.(možnost příležitostného využití)1733,33 %20,24 %  
začátek v 7:00 hod.1631,37 %19,05 %  
konec v 17:00 hod.1529,41 %17,86 %  
konec v 16:30 hod.1223,53 %14,29 %  
začátek v 7:30 hod.917,65 %10,71 %  
začátek v 6:30 hod.611,76 %7,14 %  
začátek v 6:00 hod.611,76 %7,14 %  
konec v 16:00 hod.35,88 %3,57 %  
nic23,92 %2,38 %  

Graf

5. Ovlivňuje otevírací doba předškolního zařízení, do kterého vodíte Vaše dítě, Vaši pracovní situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4451,76 %52,38 %  
ne4148,24 %48,81 %  

Graf

6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedaří se mi skloubit pracovní dobu s dobou provozu školky1429,79 %16,67 %  
musím si brát práci domů apod.1429,79 %16,67 %  
nemohu vykonávat práci, kterou jsem vykonávala/vykonával dříve1123,4 %13,1 %  
nemohu pracovat na plný úvazek919,15 %10,71 %  
jiným způsobem než výše uvedené817,02 %9,52 %  
nic12,13 %1,19 %  

Graf

7. Pomáhá Vám přes týden někdo s péčí o dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na péči se podílíme s manželem/manželkou,partnerem/partnerkou4856,47 %57,14 %  
pomáhají prarodiče nebo ostatní členové rodiny4148,24 %48,81 %  
placené hlídání1517,65 %17,86 %  
nemám výpomoc1011,76 %11,9 %  
pomáhají přátelé89,41 %9,52 %  
pomoc nepotřebuji11,18 %1,19 %  

Graf

8. Jaké služby předškolního zařízení byste ocenila/ocenil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
provoz předškolního zařízení o všech prázdninách5058,82 %59,52 %  
hlídání po běžné pracovní době2529,41 %29,76 %  
možnost hlídání dítěte jen určitý počet hodin denně1416,47 %16,67 %  
nevyžaduji žádné další služby1315,29 %15,48 %  
možnost hlídání dítěte jen určitý počet dnů v týdnu1112,94 %13,1 %  
jiné služby1011,76 %11,9 %  

Graf

9. Myslíte, že existence zařízení péče o dítě přispívá k rovným příležitostem žen a mužů na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5969,41 %70,24 %  
ne1315,29 %15,48 %  
nevím1315,29 %15,48 %  

Graf

10. Myslíte si, že ženy - matky mají menší nebo omezenou možnost získat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7689,41 %90,48 %  
ne55,88 %5,95 %  
nevím44,71 %4,76 %  

Graf

11. Byla/byl byste ochoten připlatit za péči o dítě v zařízení, které využívá jiné výchovné programy než v běžných mateřských školách a k tomu poskytuje další služby hlídání (např. hlídání po pracovní době)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, do 2000 Kč/měs.4249,41 %50 %  
ano, 2000 - 4000 Kč/měs.2731,76 %32,14 %  
ne1214,12 %14,29 %  
ano, nad 4000 Kč/měs.44,71 %4,76 %  

Graf

12. Jste rodič

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7385,88 %86,9 %  
muž1214,12 %14,29 %  

Graf

13. Pečujete o své dítě (děti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s manželem/ manželkou7082,35 %83,33 %  
samostatně89,41 %9,52 %  
s partnerem /partnerkou78,24 %8,33 %  

Graf

14. V současnosti jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnaneckém poměru3743,53 %44,05 %  
na mateřské/rodičovské dovolené3338,82 %39,29 %  
osoba samostatně výdělečně činná/podnikatel(ka)1416,47 %16,67 %  
nezaměstnaná/nezaměstnaný910,59 %10,71 %  

Graf

15. Vaše manželka/manžel nebo partnerka/ partner je v současnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnaneckém poměru5362,35 %63,1 %  
osoba samostatně výdělečně činná/podnikatel(ka)2023,53 %23,81 %  
žiji sama/sám89,41 %9,52 %  
na mateřské/rodičovské dovolené33,53 %3,57 %  
nezaměstnaná/nezaměstnaný11,18 %1,19 %  

Graf

16. V případě, že jste na mateřské/rodičovské dovolené, plánujete po jejím skončení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návrat do původního zaměstnání1944,19 %22,62 %  
hledání nového zaměstnání1227,91 %14,29 %  
být osoba samostatně výdělečně činná1227,91 %14,29 %  
jiné24,65 %2,38 %  
nic24,65 %2,38 %  
neplánuji návrat do zaměstnání12,33 %1,19 %  

Graf

17. Pokud pracujete, máte (měla/měl jste) kvůli péči o dítě možnost využít

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměla/neměl jsem možnost využít výše uvedené možnosti2237,29 %26,19 %  
zkrácený pracovní úvazek1830,51 %21,43 %  
pružnou pracovní dobu1423,73 %16,67 %  
nepožadovala/nepožadoval jsem využití výše uvedených možností1118,64 %13,1 %  
jiná podpůrná opatření610,17 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vyhovuje/vyhovovala Vám otevírací doba, ve kterém je/bylo umístěno Vaše dítě?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedaří se mi skloubit pracovní dobu s dobou provozu školky na otázku 6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

5. Ovlivňuje otevírací doba předškolního zařízení, do kterého vodíte Vaše dítě, Vaši pracovní situaci?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu vykonávat práci, kterou jsem vykonávala/vykonával dříve na otázku 6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi musím si brát práci domů apod. na otázku 6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

8. Jaké služby předškolního zařízení byste ocenila/ocenil?

 • odpověď provoz předškolního zařízení o všech prázdninách:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu vykonávat práci, kterou jsem vykonávala/vykonával dříve na otázku 6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

14. V současnosti jste

 • odpověď na mateřské/rodičovské dovolené:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi návrat do původního zaměstnání na otázku 16. V případě, že jste na mateřské/rodičovské dovolené, plánujete po jejím skončení
 • odpověď v zaměstnaneckém poměru:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 12. Jste rodič

15. Vaše manželka/manžel nebo partnerka/ partner je v současnosti

 • odpověď v zaměstnaneckém poměru:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi návrat do původního zaměstnání na otázku 16. V případě, že jste na mateřské/rodičovské dovolené, plánujete po jejím skončení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že u nás v současnosti je a v blízké budoucnosti bude dostatečný počet dostupných předškolních zařízení?

2. Podařilo se vám bez potíží umístit Vaše dítě v předškolním zařízení?

3. Vyhovuje/vyhovovala Vám otevírací doba, ve kterém je/bylo umístěno Vaše dítě?

4. Pokud vám otevírací doba předškolního zařízení nevyhovuje/nevyhovovala, jaká by Vám nejlépe vyhovovala?

5. Ovlivňuje otevírací doba předškolního zařízení, do kterého vodíte Vaše dítě, Vaši pracovní situaci?

6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

7. Pomáhá Vám přes týden někdo s péčí o dítě/děti?

8. Jaké služby předškolního zařízení byste ocenila/ocenil?

9. Myslíte, že existence zařízení péče o dítě přispívá k rovným příležitostem žen a mužů na trhu práce?

10. Myslíte si, že ženy - matky mají menší nebo omezenou možnost získat zaměstnání?

11. Byla/byl byste ochoten připlatit za péči o dítě v zařízení, které využívá jiné výchovné programy než v běžných mateřských školách a k tomu poskytuje další služby hlídání (např. hlídání po pracovní době)?

12. Jste rodič

13. Pečujete o své dítě (děti)

14. V současnosti jste

15. Vaše manželka/manžel nebo partnerka/ partner je v současnosti

16. V případě, že jste na mateřské/rodičovské dovolené, plánujete po jejím skončení

17. Pokud pracujete, máte (měla/měl jste) kvůli péči o dítě možnost využít

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že u nás v současnosti je a v blízké budoucnosti bude dostatečný počet dostupných předškolních zařízení?

2. Podařilo se vám bez potíží umístit Vaše dítě v předškolním zařízení?

3. Vyhovuje/vyhovovala Vám otevírací doba, ve kterém je/bylo umístěno Vaše dítě?

4. Pokud vám otevírací doba předškolního zařízení nevyhovuje/nevyhovovala, jaká by Vám nejlépe vyhovovala?

5. Ovlivňuje otevírací doba předškolního zařízení, do kterého vodíte Vaše dítě, Vaši pracovní situaci?

6. Pokud Vás otevírací doba předškolního zařízení omezuje, jakým způsobem?

7. Pomáhá Vám přes týden někdo s péčí o dítě/děti?

8. Jaké služby předškolního zařízení byste ocenila/ocenil?

9. Myslíte, že existence zařízení péče o dítě přispívá k rovným příležitostem žen a mužů na trhu práce?

10. Myslíte si, že ženy - matky mají menší nebo omezenou možnost získat zaměstnání?

11. Byla/byl byste ochoten připlatit za péči o dítě v zařízení, které využívá jiné výchovné programy než v běžných mateřských školách a k tomu poskytuje další služby hlídání (např. hlídání po pracovní době)?

12. Jste rodič

13. Pečujete o své dítě (děti)

14. V současnosti jste

15. Vaše manželka/manžel nebo partnerka/ partner je v současnosti

16. V případě, že jste na mateřské/rodičovské dovolené, plánujete po jejím skončení

17. Pokud pracujete, máte (měla/měl jste) kvůli péči o dítě možnost využít

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Machů, A.Sladění rodinného a pracovního života (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sladeni-rodinneho-a-pracovniho-zivota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.