Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sladění rodiny a zaměstnání žen v AČR

Sladění rodiny a zaměstnání žen v AČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zita zemková
Šetření:30. 03. 2010 - 06. 04. 2010
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená slečno, paní,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Není časově náročný, je zcela anonymní, nebude obsahovat Vaše jméno a žádné Vaše osobní údaje. Dotazník slouží pro účely mé bakalářské práce. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak se daří vojákyním z povolání s dětmi do 12 let sladit rodinu a povolání. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla požádat o pravdivé vyplnění dotazníku. Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený jeho vyplněním.

S pozdravem Zita Zemková

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
311212,77 %12,77 %  
3299,57 %9,57 %  
2899,57 %9,57 %  
3688,51 %8,51 %  
3577,45 %7,45 %  
2966,38 %6,38 %  
3966,38 %6,38 %  
2755,32 %5,32 %  
3055,32 %5,32 %  
3844,26 %4,26 %  
ostatní odpovědi 33
26
34
42
40
45
25
46
37
44
43
2324,47 %24,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.14
Minimum:27
Maximum:43
Variační rozpětí:16
Rozptyl:17.96
Směrodatná odchylka:4.24
Medián:32
Modus:31

Graf

2. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná6265,96 %65,96 %  
rozvedená2122,34 %22,34 %  
svobodná1010,64 %10,64 %  
vdova11,06 %1,06 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5659,57 %59,57 %  
vysokoškolské2829,79 %29,79 %  
střední bez maturity1010,64 %10,64 %  

Graf

4. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15053,19 %53,19 %  
23941,49 %41,49 %  
344,26 %4,26 %  
více11,06 %1,06 %  

Graf

5. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě6265,96 %65,96 %  
na vesnici3234,04 %34,04 %  

Graf

6. Bydlíte trvale v místě Vaší posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4547,87 %47,87 %  
ne, denně dojíždím méně než hodinu (cesta tam i zpět)3436,17 %36,17 %  
ne, denně dojíždím 1-2 hodiny (cesta tam i zpět)1010,64 %10,64 %  
ne, mám přechodné ubytování s rodinou v místě posádky33,19 %3,19 %  
ne, denně dojíždím 3 - 4 hodiny (cesta tam i zpět)22,13 %2,13 %  

Graf

7. Pracujete na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednotce4750 %50 %  
na štábu4750 %50 %  

Graf

8. Vaše hodnost odpovídá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praporčickému sboru4547,87 %47,87 %  
rotmistrovskému sboru2627,66 %27,66 %  
sboru nižších důstojníků2223,4 %23,4 %  
sboru vyšších důstojníků11,06 %1,06 %  

Graf

9. Doufáte ve služební postup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4750 %50 %  
ne3031,91 %31,91 %  
nejsem si jista1718,09 %18,09 %  

Graf

10. Doba, kterou jste strávila na mateřské a následně rodičovské dovolené jako VZP

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 let2930,85 %30,85 %  
do 3 let2223,4 %23,4 %  
41515,96 %15,96 %  
v době rodičovské dovolení jsem nebyla zaměstnána v rámci AČR77,45 %7,45 %  
566,38 %6,38 %  
666,38 %6,38 %  
3,522,13 %2,13 %  
822,13 %2,13 %  
911,06 %1,06 %  
711,06 %1,06 %  
nevlastní dítě11,06 %1,06 %  
2,5 let11,06 %1,06 %  
4,511,06 %1,06 %  

Graf

11. Domníváte se, že na Váš možný služební postup má (měla) negativní vliv mateřská a následně rodičovská dovolená (respektive doba, kterou jste strávila v domácnosti při péči o dítě/děti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5356,38 %56,38 %  
ano2324,47 %24,47 %  
nejsem si jista1515,96 %15,96 %  
nic33,19 %3,19 %  

Graf

12. Pokud byste měla pro Vás výhodné pracovní zařazení před nástupem na rodičovskou dovolenou, využila byste možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání z důvodu udrženítohoto pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5659,57 %59,57 %  
nejsem si jista2223,4 %23,4 %  
ne1617,02 %17,02 %  

Graf

13. Využila jste v rámci rodičovské dovolené možnosti přivýdělku na zákldě oficiálního povolení velitelem Vašeho útvaru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyužila jsem této možnosti7377,66 %77,66 %  
ano, nastoupila jsem zpět do služebního poměru dříve a nadále pobírala rodičovský příspěvek99,57 %9,57 %  
ano, pracovala jsem na živnostenský list55,32 %5,32 %  
ano, pracovala jsem na dohodou o provedení práce44,26 %4,26 %  
nic33,19 %3,19 %  

Graf

14. Uvažujete o odchodu z AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7175,53 %75,53 %  
nevím1212,77 %12,77 %  
ano1111,7 %11,7 %  

Graf

15. Pokud je odpověď na otázku č. 14 ano nebo nevím, uveďte důvody

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné skloubení pracovního a rodinného života726,92 %7,45 %  
nic623,08 %6,38 %  
nejistota zaměstnání (prodlužování závazků po relativně krátkých časových úsecích)623,08 %6,38 %  
šikana (mobbing, bossing)415,38 %4,26 %  
špatný kolektiv lidí415,38 %4,26 %  
práci v AČR jsem přijala jako dočasnou, svou budoucnost vidím v civilním zaměstnání311,54 %3,19 %  
reorganizace, zrušení prac. pozice13,85 %1,06 %  
odsloužený závazek13,85 %1,06 %  
neprodloužení závazku13,85 %1,06 %  
odsloužené roky13,85 %1,06 %  
není možnost práce na zkrácený úvazek13,85 %1,06 %  

Graf

16. Daří se vám skloubit rodinu a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, s menšími problémy4952,13 %52,13 %  
ano, bez problémů3335,11 %35,11 %  
spíše ne, s většími problémy1212,77 %12,77 %  

Graf

17. Využíváte některé z možností pružných pracovních režimů (částečný pracovní úvazek, pružná pracovní doba...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8994,68 %94,68 %  
ano55,32 %5,32 %  

Graf

18. Pokud je odpověď v otázce č. 17 ano, uveďte konkrétně

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-116,67 %1,06 %  
úprava pracovní doby116,67 %1,06 %  
posunutá pracovní doba116,67 %1,06 %  
pružná pracovní doba116,67 %1,06 %  
směnný provoz116,67 %1,06 %  
nerovnoměrná pracovní doba116,67 %1,06 %  

Graf

19. Pomáhá vám partner s péčí o domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, péči o domácnost máme rovnoměrně rozdělenou4143,62 %43,62 %  
ne, péče o domácnost je výhradně na mně2425,53 %25,53 %  
občas (v případě nutnosti)2324,47 %24,47 %  
ano, péče je spíše na muži66,38 %6,38 %  

Graf

20. Pomáhá Vám partner s péčí o dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v péči o děti se doplňujeme5457,45 %57,45 %  
ne, péče o děti je na mně1920,21 %20,21 %  
spíše ne (pouze v případech mé nepřitomnosti z důvodu voj. cvičení...)1111,7 %11,7 %  
nic77,45 %7,45 %  
ano, péče je spíše na muži33,19 %3,19 %  

Graf

21. Pokud je dítě nemocné, pečujete o něj :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy7377,66 %77,66 %  
partner2930,85 %30,85 %  
babička66,38 %6,38 %  
prarodiče55,32 %5,32 %  
nic33,19 %3,19 %  
rodiče33,19 %3,19 %  
babička, starší sourozenec11,06 %1,06 %  
sourozenci11,06 %1,06 %  
moje matka11,06 %1,06 %  
babičky11,06 %1,06 %  

Graf

22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
krátkodobé cvičení2.2661.11
dlouhodobé cvičení3.2661.706
výcvikové kurzy2.5741.691
práce přesčas2.5111.548
cvičné poplachy2.2661.451
strážní a dozorčí povinnosti1.7661.222
denní služba1.4040.496
služba o víkendech1.8191.233

Graf

23. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vždy, když potřebujiotázka č. 24, ne, nikdy mezi vojáky neděljí rozdílyotázka č. 24, občasotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy, když potřebuji5457,45 %57,45 %  
ne, nikdy mezi vojáky neděljí rozdíly2425,53 %25,53 %  
občas1617,02 %17,02 %  

Graf

24. Pokud byla v otázce č. 23 odpověď občas, uveďte, v jakých případech (např. sestavování harmonogramu služeb, umožnění absence na cvičení...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

harmonogram služeb

harmonogram služeb

harmonogram služeb

harmonogram služeb, absence na cvičení

harmonogram služeb, nemoci

s velkými problémy

sestavování harmonogramu služeb

sestavování harmonogramu služeb

sestavování harmonogramu služeb

služební volno na doprovod dítěte k lékaři

25. Zbývá Vám dostatek času pro soukromý (nepracovní) život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4345,74 %45,74 %  
ano2728,72 %28,72 %  
spíše ne1819,15 %19,15 %  
ne66,38 %6,38 %  

Graf

26. Uvítala a využila byste zřízení mateřského centra, mateřské školy přímo armádou v rámci vaší posádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5659,57 %59,57 %  
ne2223,4 %23,4 %  
nejsem si jista1617,02 %17,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Rodinný stav

 • odpověď vdaná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, denně dojíždím 1-2 hodiny (cesta tam i zpět) na otázku 6. Bydlíte trvale v místě Vaší posádky?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď střední s maturitou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi praporčickému sboru na otázku 8. Vaše hodnost odpovídá
 • odpověď vysokoškolské:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sboru nižších důstojníků na otázku 8. Vaše hodnost odpovídá

7. Pracujete na

 • odpověď jednotce:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání
 • odpověď na štábu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sboru nižších důstojníků na otázku 8. Vaše hodnost odpovídá

8. Vaše hodnost odpovídá

 • odpověď rotmistrovskému sboru:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Pomáhá Vám partner s péčí o dítě?

 • odpověď ano, v péči o děti se doplňujeme:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem si jista na otázku 26. Uvítala a využila byste zřízení mateřského centra, mateřské školy přímo armádou v rámci vaší posádky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, péči o domácnost máme rovnoměrně rozdělenou na otázku 19. Pomáhá vám partner s péčí o domácnost?

22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

 • odpověď cvičné poplachy=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce přesčas=1 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?
 • odpověď krátkodobé cvičení=1:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé cvičení=1 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?
 • odpověď výcvikové kurzy=1:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé cvičení=1 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?
 • odpověď výcvikové kurzy=2:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé cvičení=2 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

23. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

 • odpověď ano, vždy, když potřebuji:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé cvičení=2 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

26. Uvítala a využila byste zřízení mateřského centra, mateřské školy přímo armádou v rámci vaší posádky?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé cvičení=1 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi krátkodobé cvičení=1 na otázku 22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Rodinný stav

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Počet dětí

5. Bydlíte

6. Bydlíte trvale v místě Vaší posádky?

7. Pracujete na

8. Vaše hodnost odpovídá

9. Doufáte ve služební postup?

10. Doba, kterou jste strávila na mateřské a následně rodičovské dovolené jako VZP

11. Domníváte se, že na Váš možný služební postup má (měla) negativní vliv mateřská a následně rodičovská dovolená (respektive doba, kterou jste strávila v domácnosti při péči o dítě/děti)?

12. Pokud byste měla pro Vás výhodné pracovní zařazení před nástupem na rodičovskou dovolenou, využila byste možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání z důvodu udrženítohoto pracovního místa?

13. Využila jste v rámci rodičovské dovolené možnosti přivýdělku na zákldě oficiálního povolení velitelem Vašeho útvaru?

14. Uvažujete o odchodu z AČR?

16. Daří se vám skloubit rodinu a zaměstnání?

17. Využíváte některé z možností pružných pracovních režimů (částečný pracovní úvazek, pružná pracovní doba...)?

19. Pomáhá vám partner s péčí o domácnost?

20. Pomáhá Vám partner s péčí o dítě?

21. Pokud je dítě nemocné, pečujete o něj :

22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

23. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

25. Zbývá Vám dostatek času pro soukromý (nepracovní) život?

26. Uvítala a využila byste zřízení mateřského centra, mateřské školy přímo armádou v rámci vaší posádky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Rodinný stav

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Počet dětí

5. Bydlíte

6. Bydlíte trvale v místě Vaší posádky?

7. Pracujete na

8. Vaše hodnost odpovídá

9. Doufáte ve služební postup?

10. Doba, kterou jste strávila na mateřské a následně rodičovské dovolené jako VZP

11. Domníváte se, že na Váš možný služební postup má (měla) negativní vliv mateřská a následně rodičovská dovolená (respektive doba, kterou jste strávila v domácnosti při péči o dítě/děti)?

12. Pokud byste měla pro Vás výhodné pracovní zařazení před nástupem na rodičovskou dovolenou, využila byste možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání z důvodu udrženítohoto pracovního místa?

13. Využila jste v rámci rodičovské dovolené možnosti přivýdělku na zákldě oficiálního povolení velitelem Vašeho útvaru?

14. Uvažujete o odchodu z AČR?

16. Daří se vám skloubit rodinu a zaměstnání?

17. Využíváte některé z možností pružných pracovních režimů (částečný pracovní úvazek, pružná pracovní doba...)?

19. Pomáhá vám partner s péčí o domácnost?

20. Pomáhá Vám partner s péčí o dítě?

21. Pokud je dítě nemocné, pečujete o něj :

22. Do jaké míry Vám dané činnosti narušují chod domácnosti a péči o děti?

23. Vychází Vám nadřízení vstříc s ohledem na Vaše děti?

25. Zbývá Vám dostatek času pro soukromý (nepracovní) život?

26. Uvítala a využila byste zřízení mateřského centra, mateřské školy přímo armádou v rámci vaší posádky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

zemková, z.Sladění rodiny a zaměstnání žen v AČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sladeni-rodiny-a-zamestnani-zen-v-acr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.