Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slaďování soukromého a profesního života žen

Slaďování soukromého a profesního života žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Hybsova
Šetření:08. 10. 2013 - 15. 10. 2013
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který je průzkumem k mé bakalářské práci o pracovní vytíženosti žen.

Odpovědi respondentů

1. Věková skupina :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 408950 %50 %  
40 a výše6335,39 %35,39 %  
25 - 302614,61 %14,61 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná12469,66 %69,66 %  
svobodná3620,22 %20,22 %  
rozvedená1810,11 %10,11 %  

Graf

3. Jste pracující matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12670,79 %70,79 %  
ne5229,21 %29,21 %  

Graf

4. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10357,87 %57,87 %  
7542,13 %42,13 %  

Graf

5. Kolik času máte na sebe v průměru v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více8145,51 %45,51 %  
2 hodiny5229,21 %29,21 %  
4 hodiny4525,28 %25,28 %  

Graf

6. Kolik času máte průměrně na dítě denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více7240,45 %40,45 %  
3 hodiny6234,83 %34,83 %  
1 hodiny4424,72 %24,72 %  

Graf

7. Trávíte s dětmi tolik času, kolik byste chtěla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9452,81 %52,81 %  
ne8447,19 %47,19 %  

Graf

8. Cítíte tlak na to, abyste plnila status „dokonalá matka“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10558,99 %58,99 %  
ano7341,01 %41,01 %  

Graf

9. Byla jste podvědomě nucena k brzkému návratu do práce po mateřské, aby jste se cítila poplatná společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12670,79 %70,79 %  
ano5229,21 %29,21 %  

Graf

10. Pociťujete stres, že nemáte dostatek času na sebe, rodinu a práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9855,06 %55,06 %  
ne8044,94 %44,94 %  

Graf

11. Cítíte se osamělá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12670,79 %70,79 %  
ano5229,21 %29,21 %  

Graf

12. Věnuje Vám Váš manžel dostatek pozornosti a času?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10761,49 %60,11 %  
ne6738,51 %37,64 %  

Graf

13. Jste úplně spokojená s tím, jak se manžel s Vámi dělí o domácí povinnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9455,29 %52,81 %  
ano7644,71 %42,7 %  

Graf

14. Využíváte nějakou placenou formu pomoci v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14480,9 %80,9 %  
ano3419,1 %19,1 %  

Graf

15. Přála byste si využívat placenou pomoc v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9754,49 %54,49 %  
ano8145,51 %45,51 %  

Graf

16. Souhlasíte s tím, že největším motivačním stimulem pro pracující ženu je její úspěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10056,18 %56,18 %  
ne7843,82 %43,82 %  

Graf

17. Pocítila jste na pracovišti diskriminaci v souvislosti s mateřstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12670,79 %70,79 %  
ano5229,21 %29,21 %  

Graf

18. Myslíte si, že postupné systematické vzdělávání je nutné k tomu, abyste využila své předpoklady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13978,09 %78,09 %  
ne3921,91 %21,91 %  

Graf

19. Zasahuje práce do vašich volných dnů (sobota, neděle, svátky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9553,37 %53,37 %  
ne8346,63 %46,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Přála byste si využívat placenou pomoc v domácnosti?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Využíváte nějakou placenou formu pomoci v domácnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věková skupina :

2. Jste:

3. Jste pracující matka?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Kolik času máte na sebe v průměru v týdnu?

6. Kolik času máte průměrně na dítě denně?

7. Trávíte s dětmi tolik času, kolik byste chtěla?

8. Cítíte tlak na to, abyste plnila status „dokonalá matka“?

9. Byla jste podvědomě nucena k brzkému návratu do práce po mateřské, aby jste se cítila poplatná společnosti?

10. Pociťujete stres, že nemáte dostatek času na sebe, rodinu a práci?

11. Cítíte se osamělá?

12. Věnuje Vám Váš manžel dostatek pozornosti a času?

13. Jste úplně spokojená s tím, jak se manžel s Vámi dělí o domácí povinnosti?

14. Využíváte nějakou placenou formu pomoci v domácnosti?

15. Přála byste si využívat placenou pomoc v domácnosti?

16. Souhlasíte s tím, že největším motivačním stimulem pro pracující ženu je její úspěch?

17. Pocítila jste na pracovišti diskriminaci v souvislosti s mateřstvím?

18. Myslíte si, že postupné systematické vzdělávání je nutné k tomu, abyste využila své předpoklady?

19. Zasahuje práce do vašich volných dnů (sobota, neděle, svátky)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věková skupina :

2. Jste:

3. Jste pracující matka?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Kolik času máte na sebe v průměru v týdnu?

6. Kolik času máte průměrně na dítě denně?

7. Trávíte s dětmi tolik času, kolik byste chtěla?

8. Cítíte tlak na to, abyste plnila status „dokonalá matka“?

9. Byla jste podvědomě nucena k brzkému návratu do práce po mateřské, aby jste se cítila poplatná společnosti?

10. Pociťujete stres, že nemáte dostatek času na sebe, rodinu a práci?

11. Cítíte se osamělá?

12. Věnuje Vám Váš manžel dostatek pozornosti a času?

13. Jste úplně spokojená s tím, jak se manžel s Vámi dělí o domácí povinnosti?

14. Využíváte nějakou placenou formu pomoci v domácnosti?

15. Přála byste si využívat placenou pomoc v domácnosti?

16. Souhlasíte s tím, že největším motivačním stimulem pro pracující ženu je její úspěch?

17. Pocítila jste na pracovišti diskriminaci v souvislosti s mateřstvím?

18. Myslíte si, že postupné systematické vzdělávání je nutné k tomu, abyste využila své předpoklady?

19. Zasahuje práce do vašich volných dnů (sobota, neděle, svátky)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hybsova, Z.Slaďování soukromého a profesního života žen (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sladovani-soukromeho-a-profe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.