Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slané brambůrky

Slané brambůrky

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Buchtelová
Šetření:19. 04. 2015 - 25. 04. 2015
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení milovníci slaných brambůrků,

uděláte mi velkou radost, pokud vyplníte tento dotazník, jehož cílem je zjistit, jaké jsou Vaše preference při nákupu této pochutiny. Nabídka brambůrků v supermarketech je dnes nepřeberná, můžeme si vybrat z řady značek, velikostí balení, příchutí, atd. Proto bych tímto výzkumem chtěla zjistit, které vlastnosti brambůrků jsou pro Vás důležité. Výzkum se zaměřuje pouze na klasické slané brambůrky (nezabývá se tedy jinými příchutěmi).

Za vyplnění dotazníku Vám moc děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Jak často konzumujete slané brambůrky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [brambůrky vůbec nekonzumuji → konec dotazníku, méně často než 1x měsíčněotázka č. 2, 1x za měsícotázka č. 2, 2 – 3x za měsícotázka č. 2, 1x týdněotázka č. 2, několikrát týdněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často než 1x měsíčně2340,35 %40,35 %  
2 – 3x za měsíc1119,3 %19,3 %  
1x za měsíc1017,54 %17,54 %  
brambůrky vůbec nekonzumuji610,53 %10,53 %  
několikrát týdně47,02 %7,02 %  
1x týdně35,26 %5,26 %  

Graf

2. Do jaké míry jsou pro Vás při výběru konkrétních brambůrek důležité nasledující vlastnosti? Prosím, seřaďte tyto vlastnosti od 1 do 7, kde číslo 1 bude mít vlastnost, která je pro Vás nejdůležitější a číslo 7 vlastnost, která je pro Vás důležitá nejméně.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Velikost balení3.4713.151
Značka (výrobce)2.1961.648
Certifikát kvality (např. značka Klasa, označení Český výrobek, aj.)4.2354.101
Cena2.9021.971
Typ obalu5.7251.846
Vzhled obalu5.5691.696
míra slanosti3.9023.343

Graf

3. Nyní před sebou vidíte 16 různých variant slaných brambůrek, které jsou kombinací několika vlastností – značky brambůrek, typu obalu, ocenění značkou kvality, velikosti balení a intenzity slanosti. Představte si situaci, že by výrobce chtěl na trh zavést brambůrky, které by nejvíce odpovídaly Vašim přáním a očekáváním a rozhodoval by se mezi těmito variantami. U každé této varianty, prosím, ohodnoťte, do jaké míry se Vám zamlouvá. Hodnoťte pomocí bodů 1 do 10. Pokud Vám daná varianta maximálně vyhovuje, přidělte jí 10 bodů, pokud Vám vůbec nevyhovuje, pak 1 bod. U každé varianty můžete přidělit libovolný počet bodů, můžete dát i stejný počet bodů více variantám. Chápu, že je těch variant hodně, ale prosím, zkuste to.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3874,51 %66,67 %  
muž1325,49 %22,81 %  

Graf

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let2549,02 %43,86 %  
15 - 19 let1019,61 %17,54 %  
40 - 49 let917,65 %15,79 %  
30 - 39 let47,84 %7,02 %  
50 - 65 let35,88 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značka (výrobce)=3 na otázku 2. Do jaké míry jsou pro Vás při výběru konkrétních brambůrek důležité nasledující vlastnosti? Prosím, seřaďte tyto vlastnosti od 1 do 7, kde číslo 1 bude mít vlastnost, která je pro Vás nejdůležitější a číslo 7 vlastnost, která je pro Vás důležitá nejméně.
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 19 let na otázku 5. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často konzumujete slané brambůrky?

2. Do jaké míry jsou pro Vás při výběru konkrétních brambůrek důležité nasledující vlastnosti? Prosím, seřaďte tyto vlastnosti od 1 do 7, kde číslo 1 bude mít vlastnost, která je pro Vás nejdůležitější a číslo 7 vlastnost, která je pro Vás důležitá nejméně.

3. Nyní před sebou vidíte 16 různých variant slaných brambůrek, které jsou kombinací několika vlastností – značky brambůrek, typu obalu, ocenění značkou kvality, velikosti balení a intenzity slanosti. Představte si situaci, že by výrobce chtěl na trh zavést brambůrky, které by nejvíce odpovídaly Vašim přáním a očekáváním a rozhodoval by se mezi těmito variantami. U každé této varianty, prosím, ohodnoťte, do jaké míry se Vám zamlouvá. Hodnoťte pomocí bodů 1 do 10. Pokud Vám daná varianta maximálně vyhovuje, přidělte jí 10 bodů, pokud Vám vůbec nevyhovuje, pak 1 bod. U každé varianty můžete přidělit libovolný počet bodů, můžete dát i stejný počet bodů více variantám. Chápu, že je těch variant hodně, ale prosím, zkuste to.

4. Jste:

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často konzumujete slané brambůrky?

2. Do jaké míry jsou pro Vás při výběru konkrétních brambůrek důležité nasledující vlastnosti? Prosím, seřaďte tyto vlastnosti od 1 do 7, kde číslo 1 bude mít vlastnost, která je pro Vás nejdůležitější a číslo 7 vlastnost, která je pro Vás důležitá nejméně.

3. Nyní před sebou vidíte 16 různých variant slaných brambůrek, které jsou kombinací několika vlastností – značky brambůrek, typu obalu, ocenění značkou kvality, velikosti balení a intenzity slanosti. Představte si situaci, že by výrobce chtěl na trh zavést brambůrky, které by nejvíce odpovídaly Vašim přáním a očekáváním a rozhodoval by se mezi těmito variantami. U každé této varianty, prosím, ohodnoťte, do jaké míry se Vám zamlouvá. Hodnoťte pomocí bodů 1 do 10. Pokud Vám daná varianta maximálně vyhovuje, přidělte jí 10 bodů, pokud Vám vůbec nevyhovuje, pak 1 bod. U každé varianty můžete přidělit libovolný počet bodů, můžete dát i stejný počet bodů více variantám. Chápu, že je těch variant hodně, ale prosím, zkuste to.

4. Jste:

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchtelová, M.Slané brambůrky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://slane-bramburky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.