Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slang ve zdravotnictví

Slang ve zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Havlíčková
Šetření:16. 07. 2013 - 15. 08. 2013
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):17 / 8.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Marcela Havlíčková a jsem studentkou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila tematiku slangu v lékařském prostředí. V rámci svého výzkumu oslovuji odborníky ze zdravotnických profesí, kteří lékařské prostředí důvěrně znají a mohou mi tedy poskytnout cenný jazykový materiál. Do dotazníkového výzkumu mohou přispět i studenti lékařských fakult a zdravotnických oborů na středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Mým úkolem je hledat specifická slůvka, přezdívky a zvláštní výrazy, které užívají lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, popř. studenti zdravotnických škol při své práci.
Cílem výzkumu není jakkoli parodovat lékařské prostředí či znevažovat odbornost respondentů, posláním výzkumu je zmapovat jazyková specifika lékařské mluvy.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pozn. Pro přesnější představu uvádím definici slangu, jak jej vymezuje Příruční mluvnice češtiny: Slang je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí spojených stejným zájmem, eventuálně též profesí.
Např. místo glykemie výraz „glycka“, místo bércového vředu „bércák“

Odpovědi respondentů

1. Pro STUDENTY - uveďte prosím stupeň a zaměření studia (např. VOŠ - všeobecná sestra)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2.LF UK - všeobecné lékařství 1100 %16,67 %  

Graf

2. Pro ZAMĚSTNANCE - uveďte prosím obor, ve kterém pracujete (např. interní odd)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-125 %16,67 %  
psychiatrie 125 %16,67 %  
gynekologická ambulance125 %16,67 %  
ortopedie125 %16,67 %  

Graf

3. Uveďte spisovné a slangové názvy pro pracovní pomůcky (např. emitní miska - emitka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fonendoskop - uši, vyšetřovací křeslo - koza, návleky na vaginální sondu - kondomy nebo šprcky, Esmarchovo škrtidlo - Esmarch, buničina - bunina

Magillovy kleště - magilky. Stetoskop - ušák. Mikroskop - mikrák.

močová lahev - bažant, myčka na podložní mísy - Jáchym, fonendoskop - uši,

terapeutická izolace - díra, pacient- pacoš

4. Uveďte spisovné a slangové názvy pro osoby, které pracují ve zdravotnictví (revizní lékař - revizák)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gynekolog - gyndař, anesteziolog - uspávač, ošetřovatelka - oška

primář odd. - nepublikovatelné , lékaři - nepublikovatelné , zdrav.personál - nebublikovatelné .... většinou jde o vulgarismy.

Velká vizita - bílý mor. Zdravotnická záchranná služba - záchranka, rychlá. Letecká záchranná služba - letecká.

závodní lékař - závoďák, sestra pracující na jednotce intenzivní péče - jipovka, IT technik - ajťák

5. Uveďte spisovné a slangové název pro pacienty (diabetik - cukrovkář)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

pacient - pacoš, pac. se změněnou dietou - dietář , pac. upoutaný na lůžko - ležák.

pacient(ka) - pacoš(ka), a tito dva, i když to nejsou pacienti v pravém slova smyslu: těhotná žena - těhulka, novorozenec - novoš

6. Uveďte spisovné a slangové názvy pro zdravotnické obory (chirurgie - chíra)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gynekologie - gynda

Histologie - histola, patologie - patola, anatomie - Anča, Andula, humanitní základy lékařství - humáč, lékařská biologie - bižule, veřejné a sociální zdravotnictví - veřejko

psychiatrie - psychárna

septická chirurgie - špína, onkologie - onkola, gynekologie - gynda

7. Uveďte spisovné a slangové názvy pro nemoci a chorobné stavy (bércový vřed - bércák)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

schizofrenie - schíza

Zánět slepého střeva - slepák, zánět močového měchýře - močák

8. Uveďte spisovné a slangové názvy pro léky popř. chemikálie (fyziologický roztok - fýzák)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dezinfekce - dezina

Diazepam - benzák , Haloperidol - Halouš ...

ibalgin - ibáč, diazepam - diáček, dipidolor - dipík

Jakékoliv medikamenty - prášky, halotan - halák

9. Uveďte slangové a spisovné názvy pro vyšetření a úkony (totální endoprotéza - totálka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ECT(Elektrokonvulzivní terapie) - šoky

laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie - lahváč, stehy - šití, epiziotomie - epka, spinální anestezie - spinál, císařský řez - císař nebo sekce

totální endoprotéza - tepka, artroskopie - artroška, podat transfuzi - dát krev,

Tracheotomie - tráša, centrální žilní katetrizace - centrál

10. Uveďte spisovné a slangové názvy pro orgány a části lidského těla (achillova šlacha - achilovka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

břicho - pupek

Štítná žláza - štítnice

11. Uveďte spisovné a slangové názvy pro stavy pacientů (silně krvácet - lejt)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

silně krvácet - chcát:-)

stav raptu či náhlé agrese - řádit, kvokat

12. Zde můžete uvést další slangové názvy, na které si vzpomenete a které nelze zařadit do žádné kategorie (daný pojem prosím vysvětlete)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..

injekce - pigáro krevní obraz - krevňák glykemie - glymča

13. Stejně jako v každé profesi i ve zdravotnictví používají odborníci slova citově zabarvená - uveďte prosím zdrobněliny, které při práci používáte či se kterými jste se ve zdravotnickém slangu setkali:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

maminka - matka, mimušek - miminko, těhulka - těhotná žena

ručka, zadeček

Umělá výživa - umělka, pinzeta - pinzetka, petriho miska - petrička

zaltíčko... (oslovuji převážně mentálně retardované p.)

14. Vzpomenete si na výrok či výraz, který používáte, když se vám v práci něco podaří, když jste v dobrém emočním rozpoložení (musí se týkat přímo zdravotnické profese)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

15. Vzpomenete si na jakékoli hanlivé označení určité situace, pacienta, choroby, které jste použil/a či zaslechl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"to je teda kolorektální" "jdi do glutea maxima" "pacient exnul" - smrt =exitus

ne

Romové - Kofoly, Vietnamka - Ťamanka

16. Další citově zabarvená slova či přezdívky, které v práci používáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zdrobněliny křestních jmen

17. Uveďte prosím kraj, ze kterého pocházíte či v němž studujete/pracujete (např. plzeňský)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha350 %50 %  
plzeňský116,67 %16,67 %  
MS116,67 %16,67 %  
Pes dvojitý116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlíčková, M.Slang ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://slang-ve-zdravotnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.