Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SLAVNOSTI VÍNA V LITOMYŠLI

SLAVNOSTI VÍNA V LITOMYŠLI

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Knebl
Šetření:08. 01. 2010 - 20. 01. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

jsem student Fakulty Managementu a Ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci své diplomové práce provádím krátký dotazník na téma „Slavnosti vína v Litomyšli“. Cílem tohoto dotazníku je získání zpětné vazby, zda lidé, zejména z Pardubického kraje, mají zájem o tuto společenskou událost. Odpovídat může také kdokoliv, kdo má kladný vztah k vinařským slavnostem.

Odpovídejte prosím na všechny otázky sami za sebe.

Děkuji Vám za Váš čas.
Bc. Lukáš Knebl
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k vínu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní457,14 %57,14 %  
Neutrální228,57 %28,57 %  
Negativní114,29 %14,29 %  

Graf

2. Konaly se podle Vás v minulosti v Litomyšli Slavnosti vína?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

3. Uvítal(a) byste, pokud by se v roce 2010 konaly v Litomyšli Slavnosti vína?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
ne228,57 %28,57 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

4. Zúčastnil(a) byste se těchto Slavností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
nevím228,57 %28,57 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

5. Které části z tohoto doprovodného programu byste na Slavnostech vína rád uvítal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Historický průvod městem342,86 %42,86 %  
Naučné povídání o víně342,86 %42,86 %  
Vystoupení lidově folklorního souboru – písně a tance342,86 %42,86 %  
Nic z uvedeného342,86 %42,86 %  
Slavnostní ohňostroj342,86 %42,86 %  
Divadélko – pohádka pro děti342,86 %42,86 %  
Vystoupení šermířů228,57 %28,57 %  
Cimbálová kapela114,29 %14,29 %  
Mažoretky114,29 %14,29 %  
Něco jiného114,29 %14,29 %  

Graf

6. V rámci slavností by bylo možné se vzdělávat v oblasti vín a získat i certifikát Sommelier Junior v hodnotě 10.000 Kč bez poplatku. Bylo by třeba vykonat písemný test a umět správně prezentovat víno. Účastnil(a) byste se tohoto dvoudenního školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne457,14 %57,14 %  
Ano114,29 %14,29 %  
Spíše ne114,29 %14,29 %  
Nevím114,29 %14,29 %  

Graf

7. Doporučil(a) byste svým známým účastnit se těchto Slavností a doprovodného programu nebo přímo školení na získání certifikátu Sommelier Junior?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne342,86 %42,86 %  
Nevím342,86 %42,86 %  
Ano, obojího114,29 %14,29 %  

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž457,14 %57,14 %  
Žena342,86 %42,86 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 24457,14 %57,14 %  
25 – 34228,57 %28,57 %  
35 – 44114,29 %14,29 %  

Graf

10. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské – s maturitou342,86 %42,86 %  
Vysokoškolské228,57 %28,57 %  
Základní114,29 %14,29 %  
Středoškolské – bez maturity, vyučen114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knebl, L.SLAVNOSTI VÍNA V LITOMYŠLI (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://slavnosti-vina-v-litomysli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.