Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sledování hospodaření měst a obcí

Sledování hospodaření měst a obcí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Lhotská
Šetření:27. 03. 2015 - 30. 03. 2015
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vyplněním tohoto dotazníku napomůžete k zjištění, zdali se čeští občané zajímají o hospodaření v obcích a městech, v nichž žijí. V případě, že se o něj doposud nezajímají, umožní výsledky definovat důvody tohoto jevu a případně také napomohou zapracovat na zlepšení situace.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o hospodaření města, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1551,72 %51,72 %  
ano1344,83 %44,83 %  
Ani moc ne13,45 %3,45 %  

Graf

2. V případě, že byste měl/a zájem sledovat hospodaření města, víte, kde hledat potřebné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %86,21 %  
ne413,79 %13,79 %  

Graf

3. Jsou podle Vás webové stránky Vašeho města dostatečně přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou naleznu, co hledám1137,93 %37,93 %  
ne931,03 %31,03 %  
ano931,03 %31,03 %  

Graf

4. Znáte struktutu rozpočtu Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2482,76 %82,76 %  
ano517,24 %17,24 %  

Graf

5. Jste spokojeni s hospodařením Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1344,83 %44,83 %  
spíše ne724,14 %24,14 %  
ne517,24 %17,24 %  
Jste spokojeni? -> Ne; Jste nespokojeni? -> Ne. Tj. pozor při interpretaci výsledků.13,45 %3,45 %  
nevím, neznám jej13,45 %3,45 %  
ano13,45 %3,45 %  
nemohu podat přesnou odpověď13,45 %3,45 %  

Graf

6. Kterou z následujících možností byste využili, abyste zvýšili příjmy Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaha o získání většího počtu dotací2172,41 %72,41 %  
navýšení částek za pronájem obecního majetku827,59 %27,59 %  

Graf

7. Jak byste snížili výdajovou stránku rozpočtu Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižším využíváním externích firem1344,83 %44,83 %  
snížením množství nákupovaného majetku620,69 %20,69 %  
snížením platů zaměstnanců města517,24 %17,24 %  
Jsem podnapilí a fakt nevím13,45 %3,45 %  
Optimalizace počtu pracovníků magistrátu 13,45 %3,45 %  
Snížením platů vedení radnice13,45 %3,45 %  
musela bych znát výdaje a pak zhodnotit13,45 %3,45 %  
nevím :D13,45 %3,45 %  

Graf

8. Jakou oblast by podle Vás Vaše město nemělo v rámci investic opomenout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
investice do zlepšování kvality životního prostředí1758,62 %58,62 %  
zlevnění městské hromadné dopravy310,34 %10,34 %  
rozšiřování plochy zeleně ve městě310,34 %10,34 %  
zlepšení kvality úklidu města310,34 %10,34 %  
nevím13,45 %3,45 %  
Podpora projektů a služeb zaměřených na volnočasové aktivity mládeže i dospělých za účelem zatraktivnění života ve městě, a dále rozšíření služeb zajištujících péči o děti pracujících rodičů.13,45 %3,45 %  
sport13,45 %3,45 %  

Graf

9. Domníváte se, že Vaše město získává takové množství dotací plynoucích z EU, jaké by mohlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1448,28 %48,28 %  
spíše ano1344,83 %44,83 %  
ne26,9 %6,9 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1655,17 %55,17 %  
muž1344,83 %44,83 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let1448,28 %48,28 %  
35-50 let620,69 %20,69 %  
18-24 let517,24 %17,24 %  
50-65 let413,79 %13,79 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1448,28 %48,28 %  
vysokoškolské1344,83 %44,83 %  
vyšší odborné13,45 %3,45 %  
základní13,45 %3,45 %  

Graf

13. Jaká je Vaše momentální pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující1965,52 %65,52 %  
student/ka620,69 %20,69 %  
v domácnosti26,9 %6,9 %  
OSVČ26,9 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lhotská, Z.Sledování hospodaření měst a obcí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sledovani-hospodareni-mest-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.