Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sledovanost hromadných sdělovacích prostředků

Sledovanost hromadných sdělovacích prostředků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Smrkovská
Šetření:04. 03. 2010 - 11. 03. 2010
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, provádím výzkum v rámci mé bakalářské práce na téma průzkum sledovanosti sdělovacích prostředků v různých populačních skupinách. Cílem výzkumu je zjistit, které masové médium si v současné době vede v ČR nejlépe.
Vyplnění dotazníku Vám nezabere víc, jak dvě minuty.
Předem děkuji za čas strávený s vyplněním.
Hezký den !
 

Odpovědi respondentů

1. Které z uvedených hromadných sdělovacích prostředků preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet7742,78 %42,78 %  
Televize5530,56 %30,56 %  
Tisk 2715 %15 %  
Rozhlas2111,67 %11,67 %  

Graf

2. Domníváte se, že informace, které tisk (vyjma bulvární tisk) poskytuje jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivé a neúplné8748,33 %48,33 %  
Pravdivé a úplné4826,67 %26,67 %  
Nesleduji2413,33 %13,33 %  
Nepravdivé2111,67 %11,67 %  

Graf

3. Domníváte se, že informace, které rozhlas poskytuje jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivé a neúplné8547,22 %47,22 %  
Pravdivé a úplné4625,56 %25,56 %  
Nesleduji4122,78 %22,78 %  
Nepravdivé84,44 %4,44 %  

Graf

4. Domníváte se, že informace, které televize poskytuje jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivé a neúplné9251,11 %51,11 %  
Pravdivé a úplné3921,67 %21,67 %  
Nepravdivé2513,89 %13,89 %  
Nesleduji2413,33 %13,33 %  

Graf

5. Domníváte se, že informace, které internet poskytuje jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivé a neúplné9854,44 %54,44 %  
Pravdivé a úplné3117,22 %17,22 %  
Nesleduji3016,67 %16,67 %  
Nepravdivé2111,67 %11,67 %  

Graf

6. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9351,67 %51,67 %  
Muž8748,33 %48,33 %  

Graf

7. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let8044,44 %44,44 %  
30 - 44 let3418,89 %18,89 %  
45 - 59 let3318,33 %18,33 %  
60 a více let3318,33 %18,33 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání8748,33 %48,33 %  
Vysokoškolské vzdělání4927,22 %27,22 %  
Střední vzdělání bez maturity2413,33 %13,33 %  
Základní vzdělání2011,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z uvedených hromadných sdělovacích prostředků preferujete?

2. Domníváte se, že informace, které tisk (vyjma bulvární tisk) poskytuje jsou:

3. Domníváte se, že informace, které rozhlas poskytuje jsou:

4. Domníváte se, že informace, které televize poskytuje jsou:

5. Domníváte se, že informace, které internet poskytuje jsou:

6. Pohlaví

7. Věková skupina

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z uvedených hromadných sdělovacích prostředků preferujete?

2. Domníváte se, že informace, které tisk (vyjma bulvární tisk) poskytuje jsou:

3. Domníváte se, že informace, které rozhlas poskytuje jsou:

4. Domníváte se, že informace, které televize poskytuje jsou:

5. Domníváte se, že informace, které internet poskytuje jsou:

6. Pohlaví

7. Věková skupina

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smrkovská, V.Sledovanost hromadných sdělovacích prostředků (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sledovanost-hromadnych-sdelovacich-prostredku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.