Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slevomat - Akce na jídlo - 1min dotazník

Slevomat - Akce na jídlo - 1min dotazník

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hagan
Šetření:30. 03. 2019 - 07. 04. 2019
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený čtenáři,

jmenuji se Jiří Hagan a jsem studentem Technické univerzity v Liberci magisterského studia se zaměřením na marketing. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. Věnujte mi prosím zhruba minutu svého času. Předmětem dotazníku jsou slevy na jídlo ze slevových portálů typu slevomat.cz.

 

Děkuji Vám za ochotu a projevený názor při vyplňování dotazníku.

Jiří Hagan

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete někdy slevové portály typu slevomat.cz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4867,61 %67,61 %  
ne2332,39 %32,39 %  

Graf

2. Využili jste někdy slevu na jídlo ze slevového portálu (např. slevomat.cz)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4563,38 %63,38 %  
NE2636,62 %36,62 %  

Graf

3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1942,22 %26,76 %  
výborný1328,89 %18,31 %  
dobrý715,56 %9,86 %  
dostatečný511,11 %7,04 %  
nedostatečný12,22 %1,41 %  

Graf

4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 6, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3271,11 %45,07 %  
NE1022,22 %14,08 %  
Nevím36,67 %4,23 %  

Graf

5. Slevu jste nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1555,56 %21,13 %  
ano1244,44 %16,9 %  

Graf

6. Slevu byste již nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %8,45 %  
ne440 %5,63 %  

Graf

7. Vytváří ve Vás sleva na jídlo ze slevového portálu negativní pohled na restaurací? (Souhlasím = ANO)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2332,86 %32,39 %  
nesouhlasím1927,14 %26,76 %  
spíše souhlasím1420 %19,72 %  
souhlasím710 %9,86 %  
nevím710 %9,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využili jste někdy slevu na jídlo ze slevového portálu (např. slevomat.cz)

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?
 • odpověď NE:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Slevu jste nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Slevu jste nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?

4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?

 • odpověď ANO:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete někdy slevové portály typu slevomat.cz?

2. Využili jste někdy slevu na jídlo ze slevového portálu (např. slevomat.cz)

3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)

4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?

5. Slevu jste nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?

7. Vytváří ve Vás sleva na jídlo ze slevového portálu negativní pohled na restaurací? (Souhlasím = ANO)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete někdy slevové portály typu slevomat.cz?

2. Využili jste někdy slevu na jídlo ze slevového portálu (např. slevomat.cz)

3. Jak jste byli spokojeni s jídlem? (jako ve škole, Výborný = 1)

4. Využili byste ještě někdy slevu na jídlo ze slevového portálu?

5. Slevu jste nevyužli protože se domníváte, že byste s jídlem nebyli spokojení?

7. Vytváří ve Vás sleva na jídlo ze slevového portálu negativní pohled na restaurací? (Souhlasím = ANO)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hagan, J.Slevomat - Akce na jídlo - 1min dotazník (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://slevomat-akce-na-jidlo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.