Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slevové kupony Mc Donalds a KFC - do 1min

Slevové kupony Mc Donalds a KFC - do 1min

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hagan
Šetření:30. 03. 2019 - 07. 04. 2019
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):5 / 3.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený čtenáři,

jmenuji se Jiří Hagan a jsem studentem Technické univerzity v Liberci magisterského studia se zaměřením na marketing. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. Věnujte mi prosím zhruba minutu svého času. Dotazník je zaměřený na slevové kupony do fastfoodových restaurací Mc Donalds a KFC. Pokud tedy navštívíte jeden z těchto fastfoodu prosím Vás o vyplnění. 

 

Děkuji Vám za ochotu a projevený názor při vyplňování dotazníku.

Jiří Hagan

Odpovědi respondentů

1. Znáte slevové kupony dostupné v aplikacích Mc Donalds a KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6172,62 %72,62 %  
NE2327,38 %27,38 %  

Graf

2. Využíváte tyto slevové kupony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5283,87 %61,9 %  
NE1016,13 %11,9 %  

Graf

3. Slevové kupony jsou určité položky z nabídky fastfoodových restaurací za akční cenu. Slevy jsou různě velké, ty nejvyšší se pohybují kolem 80,- Kč. Teď když už máte představu o této akci, navštívili byste jeden z těchto fastfoodů abyste využili slevový kupon? (Souhlasím = ANO)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím626,09 %7,14 %  
souhlasím626,09 %7,14 %  
spíše souhlasím521,74 %5,95 %  
nevím313,04 %3,57 %  
spíše nesouhlasím313,04 %3,57 %  

Graf

4. Navštívili byste jeden z těchto fastfoodů i kdyby nebyly k dispozici kupony? (Souhlasím = ANO)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2344,23 %27,38 %  
spíše souhlasím1732,69 %20,24 %  
spíše nesouhlasím611,54 %7,14 %  
nevím47,69 %4,76 %  
nesouhlasím23,85 %2,38 %  

Graf

5. Jak hodnotíte tento druh slevové akce? (jako ve škole, Výborný = 1)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2934,52 %34,52 %  
výborný2428,57 %28,57 %  
dobrý2125 %25 %  
dostatečný55,95 %5,95 %  
nedostatečný55,95 %5,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využíváte tyto slevové kupony?

  • odpověď ANO:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 4. Navštívili byste jeden z těchto fastfoodů i kdyby nebyly k dispozici kupony? (Souhlasím = ANO)
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. Navštívili byste jeden z těchto fastfoodů i kdyby nebyly k dispozici kupony? (Souhlasím = ANO)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte slevové kupony dostupné v aplikacích Mc Donalds a KFC?

2. Využíváte tyto slevové kupony?

4. Navštívili byste jeden z těchto fastfoodů i kdyby nebyly k dispozici kupony? (Souhlasím = ANO)

5. Jak hodnotíte tento druh slevové akce? (jako ve škole, Výborný = 1)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte slevové kupony dostupné v aplikacích Mc Donalds a KFC?

2. Využíváte tyto slevové kupony?

4. Navštívili byste jeden z těchto fastfoodů i kdyby nebyly k dispozici kupony? (Souhlasím = ANO)

5. Jak hodnotíte tento druh slevové akce? (jako ve škole, Výborný = 1)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hagan, J.Slevové kupony Mc Donalds a KFC - do 1min (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://slevove-kupony-mc-donalds-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.