Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slovní hodnocení či známkování

Slovní hodnocení či známkování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vávrová
Šetření:03. 12. 2011 - 09. 12. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):10 / 3.1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum je součástí seminární práce, která zkoumá, s jakým hodnocením se žáci/studenti/rodiče/učitelé setkali na škole nejvíce a zda by uvítali i změnu.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rodič žáka ZŠotázka č. 3, žák ZŠotázka č. 2, student SŠ, učilištěotázka č. 4, rodič studenta SŠ, učilištěotázka č. 5, učitel na ZŠotázka č. 6, učitel na SŠ, učilištiotázka č. 7, absolvent SŠ, učiliště (max 10 let po absolutoriu)otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolvent SŠ, učiliště (max 10 let po absolutoriu)3363,46 %63,46 %  
student SŠ, učiliště1121,15 %21,15 %  
učitel na ZŠ35,77 %5,77 %  
rodič studenta SŠ, učiliště23,85 %3,85 %  
žák ZŠ11,92 %1,92 %  
učitel na SŠ, učilišti11,92 %1,92 %  
rodič žáka ZŠ11,92 %1,92 %  

Graf

2. Jsem žákem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1.stupně ZŠotázka č. 4, 2. stupně ZŠotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupně ZŠ1100 %1,92 %  

Graf

3. Jsem rodičem žáka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupně ZŠotázka č. 5, 2. stupně ZŠotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. stupně ZŠ1100 %1,92 %  

Graf

4. Učitelé na mé škole využívají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše slovní hodnoceníotázka č. 9, spíše známky (1-5)otázka č. 9, půl na půlotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše známky (1-5)1083,33 %19,23 %  
půl na půl18,33 %1,92 %  
spíše slovní hodnocení18,33 %1,92 %  

Graf

5. Učitelé ve škole mého dítěte využívají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše slovní hodnoceníotázka č. 9, spíše známky (1-5)otázka č. 9, půl na půlotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše známky (1-5)266,67 %3,85 %  
půl na půl133,33 %1,92 %  

Graf

6. Jsem učitelem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupně ZŠotázka č. 7, 2. stupně ZŠotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupně ZŠ266,67 %3,85 %  
1. stupně ZŠ133,33 %1,92 %  

Graf

7. K hodnocení žáků využívám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše slovní hodnoceníotázka č. 10, spíše známky (1-5)otázka č. 10, půl na půlotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše známky (1-5)250 %3,85 %  
spíše slovní hodnocení125 %1,92 %  
půl na půl125 %1,92 %  

Graf

8. Na mé bývalé škole učitelé využívali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše slovní hodnoceníotázka č. 9, spíše známky (1-5)otázka č. 9, půl na půlotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše známky (1-5)3090,91 %57,69 %  
půl na půl26,06 %3,85 %  
spíše slovní hodnocení13,03 %1,92 %  

Graf

9. Uvítal bych změnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2858,33 %53,85 %  
ano2041,67 %38,46 %  

Graf

10. Chtěl/a bych to změnit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %5,77 %  
ano125 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsem

 • odpověď absolvent SŠ, učiliště (max 10 let po absolutoriu):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše známky (1-5) na otázku 8. Na mé bývalé škole učitelé využívali
 • odpověď student SŠ, učiliště:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše známky (1-5) na otázku 4. Učitelé na mé škole využívají

4. Učitelé na mé škole využívají

 • odpověď spíše známky (1-5):
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student SŠ, učiliště na otázku 1. Jsem

8. Na mé bývalé škole učitelé využívali

 • odpověď spíše známky (1-5):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvent SŠ, učiliště (max 10 let po absolutoriu) na otázku 1. Jsem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

4. Učitelé na mé škole využívají

8. Na mé bývalé škole učitelé využívali

9. Uvítal bych změnu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

4. Učitelé na mé škole využívají

8. Na mé bývalé škole učitelé využívali

9. Uvítal bych změnu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávrová, L.Slovní hodnocení či známkování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://slovni-hodnoceni-ci-znamkova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.