Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sluchové postižení dítěte

Sluchové postižení dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jeníčková
Šetření:05. 03. 2015 - 09. 03. 2015
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou pedagogické fakulty Univerzita Hradec Králové a tento dotazník je podkladem pro moji bakalářskou práci. Týká se rodin s dítětem se sluchovým postižením.

Děkuji za Váš čas při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8133,33 %33,33 %  
15133,33 %33,33 %  
13133,33 %33,33 %  

Graf

2. Typ sluchové vady(nedoslýchavost, hluchota,uživatel kochleárního implantátu atd.))

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedoslýchavost (percepční vada sluchu) s výraznější ztrátou ve vyšších frekvencích133,33 %33,33 %  
Vrozená vada sluchu - nedoslýchavost.133,33 %33,33 %  
hluchota133,33 %33,33 %  

Graf

3. Co pro Vás bylo nejtěžší po zjištění sluchové vady u Vašeho dítěte? (psychická zátěž, nedostatek informací o sluchové vadě, nejasná komunikace v rodině, socializace)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

informace

Nejtěžší bylo zjištění, jak se muselo dítě cítit, když jsme na něj řvali, že neposlouchá a ono za to nemohlo a nechápalo.

poznání, že sluchové postižení nejde sluchadly plně kompenzovat (na rozdíl například od oční vady, která jde často řešit brýlemi), takže jde o celoživotní hendikep

4. Co je pro Vás těžké nyní při výchově dítěte se sluchovou vadou? (komunikace, školní problémy, začlenění dítěte do kolektivu, finanční stránka, nedostatek informací o speciálním přístupu k dítěti atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kominikace

Můžu pyšně říct, že dcera nyní žádný sociální problém nemá, snad se jen občas stydí a má strach, že nebude slyšet, ale překoná ho. Semtam se jí i děti posmívají, ale s to už si s nimi dokáže vyřídit.

vědomí, že bude mít asi pořád nebo hodně dlouho problémy s výslovností (sykavky), pořád chodíme na logopedii, ale pokroky jsou velmi malé

5. Jaké máte obavy do budoucnosti týkající se Vašeho dítěte? (vzdělání, profesní uplatnění, výběr partnera atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bojím se hlavně o její budoucí profesi, jelikož kvůli sluchu i špatně mluví (je zde mimo sluch více faktorů), o partnera bych se u ní nebála.

spíš ne, neorologická vyšetřní jsou v pořádku, učí se dobře, takže spíš nás mrzí dopad na jeho psychiku

vzdělání

6. Jak silnou pociťujete psychickou zátěž? (1= nízká, 5= vysoká)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %66,67 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Jak silnou pociťujete finanční zátěž? (1= nízká, 5= vysoká)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2133,33 %33,33 %  
1133,33 %33,33 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jak silnou pociťujete zátěž týkající se přijetí rodiny do společnoti? (1= nízká, 5= vysoká)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12100 %66,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:1
Maximum:1
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:1
Modus:1

Graf

9. Jak silnou pociťujete zátěž týkající se komunikační bariéry? (1= nízká, 5= vysoká)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %66,67 %  
1133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Co by Vám nejvíce pomohlo při výchově a péči o Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Něco, co by jí pomohlo - naslouchadlo, které by fungovalo. Takové ale bohužel není.

nevím o ničem, máme dobrou foniatričku, logopedku i psycholožku

Peníze

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jeníčková, K.Sluchové postižení dítěte (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sluchove-postizeni-ditete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.