Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sluchově postižený žák v tělocviku

Sluchově postižený žák v tělocviku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Monhart
Šetření:06. 06. 2011 - 13. 06. 2011
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):20 / 12.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentem oboru Aplikovaná tělesná výchova na FTK UP v Olomouci. Výsledky použiji ve své bakalářské práci jakožto metodické příručky integrované výuky pro zlepšení podmínek a hlavně školního zázemí pro žáky se sluchovým postižením na základě legislativy a současných světových integračních trendů.
 

Tento dotazník nezabere více než 5 minut Vašeho času a je zcela anonymní.
Přeji hezký den!
Tomáš M.
 

Odpovědi respondentů

1. Zařadil/ a byste SP žáka do běžné výuky TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1090,91 %90,91 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

2. Mohou ve Vašich hodinách nastat problémy v komunikaci a chápání pokynů? (tělocvična, hřiště, plavecký bazén, v přírodě, …)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne654,55 %54,55 %  
ano545,45 %45,45 %  

Graf

3. Pokud ANO, prosím, specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano mohou a to z důvodu, že žák může mit problémy s komunikací s učitelem.

Nerozumí pokynu, nestihne si pokyn přeložit.

neuslyší pokyny

problémy při kolektivních hrách

Záleží na stupni postižení. Máme takto postiženého žáka plně integrovaného a nejsou žádné problémy díky asistentce pedagoga. Bez asistentky by určitě bylo horší chápání pokynů.

4. Jaké dorozumívací a komunikační prostředky/ systémy byste s žákem se SP použil/ a?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
znakový jazyk2.12.89
pantomima2.82.56
gesta, posunky1.81.56
tištěná herní pravidla2.43.84
tlumočník, asistent3.32.61

Graf

5. Máte k dispozici asistenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %81,82 %  
ano218,18 %18,18 %  

Graf

6. Pokud ANO, jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asistent učitele150 %9,09 %  
osobní asistent150 %9,09 %  

Graf

7. Pokud NE, chtěl/a byste asistenta?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %63,64 %  
ne330 %27,27 %  

Graf

8. Pokud nemáte a chtěl/a byste, tak jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asistent učitele133,33 %9,09 %  
osobní asistent SP žáka133,33 %9,09 %  
osobní asistent133,33 %9,09 %  

Graf

9. Jste si vědom/ a možných kontraindikačních cviků pro žáky se SP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne872,73 %72,73 %  
ano327,27 %27,27 %  

Graf

10. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Jste informován/ a v problematice a základní obsluze kompenzačních pomůcek pro SP? Připomeneme si je: kochleární implantát; sluchadla: digitální (závěsná / zvukovodová)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne872,73 %72,73 %  
ano327,27 %27,27 %  

Graf

12. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

sluchadla, indukční smyčka, implantát

13. Je dle Vašeho mínění SP žák lepší více v kolektivních sportech nebo spíše v individuálních?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální sporty218,18 %18,18 %  
individuálních218,18 %18,18 %  
kolektivních19,09 %9,09 %  
ano19,09 %9,09 %  
individuální19,09 %9,09 %  
nevím19,09 %9,09 %  
jak který, ale spíš v kolektivu19,09 %9,09 %  
kolektivní19,09 %9,09 %  
individuální sport19,09 %9,09 %  

Graf

14. Zajímal/ a byste se, zda žák provozuje intenzivně nějaký sport?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano872,73 %72,73 %  
ne327,27 %27,27 %  

Graf

15. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jaký sport, kde a s jakou organizací

Tím by mohla nastat situace znalosti pravidel některých sportů a her.

Zajímalo by mě, v čem žák vyniká

16. Máte informace o sportovních klubech a organizacích pro SP ve Vašem městě/ regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %81,82 %  
ano218,18 %18,18 %  

Graf

17. Pokud ANO, prosím specifikujte (vypište):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Jste ochoten/ a dále se vzdělávat v komunikaci se SP na poli školní TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne654,55 %54,55 %  
ano545,45 %45,45 %  

Graf

19. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

základy znakové řeči

20. Pokud NE, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to pro mě mimo obor

Nepohybuji se v oboru vzdělávání SP žáků ani nejsem v osobním kontaktu s žádným takovým žákem. Pokud bych byla, zajímala bych se velmi.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Monhart, T.Sluchově postižený žák v tělocviku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sluchove-postizeny-zak-v-tel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.