Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služba fotokoutku na firemních akcích

Služba fotokoutku na firemních akcích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Kozusnik
Šetření:12. 11. 2018 - 21. 11. 2018
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):13 / 4.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

jsme studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia České zemědělské univerzity. Výsledky tohoto dotazníku nám pomohou se zpracováním seminární práce v rámci předmětu prognostika a plánování. 

Cílem práce je použít tři prognostické metody a tím prognózovat vývoj zkoumaného jevu. Tím naším je využití služby fotokoutku na firemních akcích cílených na zákazníky či zaměstnance. 

Dotazování zabere necelých pět minut a je cíleno na organizátory, spoluorganizátory či osoby zainteresované do organizování již zmíněných firemních akcí.

Dotazník má celkem 13 otázek, ale je větvený, proto nikdo nebude odpovídat na všechny otázky.

 

Moc děkujeme za Váš čas a ochotu spolupráce na naší seminární práci. 

 

Tereza Kamírová, Petr Dudák a David Kožušník.

 

Odpovědi respondentů

1. Pořádá vaše společnost různé akce, které jsou organizované pro zákazníky či pro vaše zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5276,47 %76,47 %  
Ne1623,53 %23,53 %  

Graf

2. Jste osoba zodpovědná za organizování takovýchto akcí, či se alespoň podílíte na rozhodování či organizování těchto akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2751,92 %39,71 %  
Ano2548,08 %36,76 %  

Graf

3. Jak často tyto akce vaše společnost organizujete? Nezáleží na tom, zda je akce pro zaměstnance či pro zákazníky.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pětkrát a vícekrát ročně1248 %17,65 %  
Dvakrát ročně728 %10,29 %  
Třikrát ročně312 %4,41 %  
Jednou ročně28 %2,94 %  
Čtyřikrát ročně14 %1,47 %  

Graf

4. Využíváte v rámci těchto akcí externí zábavné služby? (pěvecké či taneční vystoupení, workshopy, fotokoutek, atd. )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1768 %25 %  
Ne832 %11,76 %  

Graf

5. Objednali jste si někdy na tyto akce fotokoutek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1482,35 %20,59 %  
Ne317,65 %4,41 %  

Graf

6. Setkal se fotokoutek na akci s úspěchem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano750 %10,29 %  
Spíše ano642,86 %8,82 %  
Spíše ne17,14 %1,47 %  

Graf

7. Plánuje vaše společnost v budoucnu takovéto akce organizovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1487,5 %20,59 %  
Ano212,5 %2,94 %  

Graf

8. Plánujete do budoucna si službu fotokoutku na akce objednávat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano637,5 %8,82 %  
Spíše ano531,25 %7,35 %  
Nevím318,75 %4,41 %  
Určitě ne16,25 %1,47 %  
Spíše ne16,25 %1,47 %  

Graf

9. Pokud by nastala situace, že by se váš rozpočet na akce snížil, bude fotokoutek služba, kterou budete nadále/nově objednávat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano743,75 %10,29 %  
Nevím425 %5,88 %  
Spíše ne212,5 %2,94 %  
Určitě ano212,5 %2,94 %  
Určitě ne16,25 %1,47 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy se službou fotokoutku na nějaké akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku, Nepamatuji se → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2177,78 %30,88 %  
Ne518,52 %7,35 %  
Nepamatuji se13,7 %1,47 %  

Graf

11. Byli jste se službou fotokoutku spokojeni? Líbila se vám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1052,63 %14,71 %  
Určitě ne526,32 %7,35 %  
Určitě ano421,05 %5,88 %  

Graf

12. Přemýšleli jste o tom, že byste si tyto služby na svou akci objednali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %7,35 %  
Ano337,5 %4,41 %  

Graf

13. Přemýšleli jste o tom, že byste si na akci objednali službu právě fotokoutku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %5,88 %  
Ne233,33 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pořádá vaše společnost různé akce, které jsou organizované pro zákazníky či pro vaše zaměstnance?

 • odpověď Ne:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Plánuje vaše společnost v budoucnu takovéto akce organizovat?

2. Jste osoba zodpovědná za organizování takovýchto akcí, či se alespoň podílíte na rozhodování či organizování těchto akcí?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pětkrát a vícekrát ročně na otázku 3. Jak často tyto akce vaše společnost organizujete? Nezáleží na tom, zda je akce pro zaměstnance či pro zákazníky.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Využíváte v rámci těchto akcí externí zábavné služby? (pěvecké či taneční vystoupení, workshopy, fotokoutek, atd. )
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Objednali jste si někdy na tyto akce fotokoutek?
 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Setkali jste se někdy se službou fotokoutku na nějaké akci?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Byli jste se službou fotokoutku spokojeni? Líbila se vám?

4. Využíváte v rámci těchto akcí externí zábavné služby? (pěvecké či taneční vystoupení, workshopy, fotokoutek, atd. )

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Objednali jste si někdy na tyto akce fotokoutek?

10. Setkali jste se někdy se službou fotokoutku na nějaké akci?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Byli jste se službou fotokoutku spokojeni? Líbila se vám?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pořádá vaše společnost různé akce, které jsou organizované pro zákazníky či pro vaše zaměstnance?

2. Jste osoba zodpovědná za organizování takovýchto akcí, či se alespoň podílíte na rozhodování či organizování těchto akcí?

3. Jak často tyto akce vaše společnost organizujete? Nezáleží na tom, zda je akce pro zaměstnance či pro zákazníky.

4. Využíváte v rámci těchto akcí externí zábavné služby? (pěvecké či taneční vystoupení, workshopy, fotokoutek, atd. )

5. Objednali jste si někdy na tyto akce fotokoutek?

7. Plánuje vaše společnost v budoucnu takovéto akce organizovat?

10. Setkali jste se někdy se službou fotokoutku na nějaké akci?

11. Byli jste se službou fotokoutku spokojeni? Líbila se vám?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pořádá vaše společnost různé akce, které jsou organizované pro zákazníky či pro vaše zaměstnance?

2. Jste osoba zodpovědná za organizování takovýchto akcí, či se alespoň podílíte na rozhodování či organizování těchto akcí?

3. Jak často tyto akce vaše společnost organizujete? Nezáleží na tom, zda je akce pro zaměstnance či pro zákazníky.

4. Využíváte v rámci těchto akcí externí zábavné služby? (pěvecké či taneční vystoupení, workshopy, fotokoutek, atd. )

5. Objednali jste si někdy na tyto akce fotokoutek?

7. Plánuje vaše společnost v budoucnu takovéto akce organizovat?

10. Setkali jste se někdy se službou fotokoutku na nějaké akci?

11. Byli jste se službou fotokoutku spokojeni? Líbila se vám?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kozusnik, D.Služba fotokoutku na firemních akcích (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://sluzba-fotokoutku-na-firemni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.