Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služba průzkum trhu nepotravinářského zboží

Služba průzkum trhu nepotravinářského zboží

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Peterský
Šetření:19. 02. 2011 - 19. 03. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respodenti,


pomocí dat získaných z tohoto dotazníku se pokusím zanalyzovat český trh společností nabízející službu průzkum trhu. Zajímám se o cenovou dostupnost této služby, její využití v podniku a dostupnost v rámci podmínek českého trhu.
Výsledky použiji ve své maturitní práci.


Děkuji za Vaše upřímné odpovědi.
 

Odpovědi respondentů

1. Vaše firma se zabývá prodejem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služeb1864,29 %58,06 %  
zboží1035,71 %32,26 %  

Graf

2. Využila někdy vaše firma službu průzkum trhu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1655,17 %51,61 %  
ano1344,83 %41,94 %  

Graf

3. Tuto službu jste pořídili/nepořídili a z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

abychom zjistili nepokrytou poptávku na trhu služeb

děláme si vlastní průzkumy (bez zprostředkovatele)

finance

máme vlastní zdroje

My jsme takovou firmou

nebyl důvod

nebyl záje prozatím

Nejmenovaná firma nám tuto službu poskytla. Službu jsme pořídili za účelem zjistit poptávku po novém typu výrobku.

neporidili

plýtvání peněz, v mém případě.

Potřebovali jsme průzkum trhu

Pracujeme téměř výhradně na základě okamžité či dlouhodobé poptávky z konkrétních zdrojů. Při zavádění nové možnosti spíše kontaktujeme staré kontakty, zda mají zájem, popřípadě žádáme o zprostředkování.

pravděpodobně chtěli zjistit své postavení na trhu - jsem jen zaměstnanec

Spokojenost a přání zákazníků

větší informovanosti o poptávce služeb

Začínám s podnikáním a dosud jsem o tuto službu neměl zájem.

Zkvalitnění služeb

4. Uvítali byste možnost zakoupení služby průzkum trhu vedenou přes internet?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2068,97 %64,52 %  
ne931,03 %29,03 %  

Graf

5. Služba – průzkum trhu na internetu by byla cenově dostupnější než klasický průzkum trhu. Kterou z následujících cen považujete pro vaši firmu za dostupnou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 – 4999,-/produkt1762,96 %54,84 %  
10 000 – 19 999,-/produkt518,52 %16,13 %  
5000 – 9999,-/produkt414,81 %12,9 %  
více než 20 000,-/produkt13,7 %3,23 %  

Graf

6. U této služby byste upřednostňovali:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitu2177,78 %67,74 %  
cenu622,22 %19,35 %  

Graf

7. Máte nějakou vlastní představu, jak by tento průzkum trhu měl být provozován? Uveďte prosím své vlastní požadavky na tuto službu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- cena by měla odpovídat kvalitě služby - možnost zasáhnout do organizace průzkumu

Naše zaměření je velmi specifické, proto bychom před zadáním museli vědět, zda by firma provádějící průzkum vůbec měla dostatek respondentů z dané cílové oblasti, aby se nám vyplatilo průzkum objednat.

ne

Nejsem si jist, zda by byly získané informace relevantní. Myslím, že na internetu by ho vyplňoval nestandardní vzorek respondentů. Dalo by se však dotazovat například stávajících klientů, potenciálních klientů, spokojenosti s poskytnutými službami, požadavků na služby, apod.

Nemám konkrétní představu,ale o nabídkách bych se odborně poradil,za náměty děkuji.

nemám vlastní představu

Tak, aby byl spolehlivě zaměřen na cílovou skupinu. Např. u cílové skupiny "mládež" využít existující komunity partcipující na on-line hrách nebo souvisejících diskusních fór. Samotný efektivní rozbor existujících dostupných diskusních fór může přinést relevantní data.

8. Jak dlouho působí vaše firma na trhu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1028,7 %6,45 %  
2014,35 %3,23 %  
45 let14,35 %3,23 %  
od roku 199214,35 %3,23 %  
1 rok14,35 %3,23 %  
514,35 %3,23 %  
2514,35 %3,23 %  
8 let14,35 %3,23 %  
1514,35 %3,23 %  
9 let14,35 %3,23 %  
ostatní odpovědi 5 let
deset let
6 měsíců
50 let
3 roky
2 roky se statutem práv. os., předtím 16 let fyz.o
listopad 2011 - 20.let
2 roky
15 let
6 let
tři roky
nově vzniklá
1252,17 %38,71 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Peterský, D.Služba průzkum trhu nepotravinářského zboží (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sluzba-pruzkum-trhu-nepotrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.