Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby České pošty

Služby České pošty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Pešek
Šetření:09. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude využit jako podklad pro řešení semestrální práce v rámci předmětu Regionální marketing.

 

Předem děkuji za strávený čas nad vyplněním tohoto dotazníku.

 

 

Lukáš Pešek

Odpovědi respondentů

1. Víte, kde se nachází nejbližší pobočka České pošty od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano65100 %100 %  

Graf

2. Víte, kde se nachází nejbližší poštovní schránka od Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5686,15 %86,15 %  
ne913,85 %13,85 %  

Graf

3. Vyhovují mi více služby ČP či jiných zásilkových společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pošta4264,62 %64,62 %  
Jiná zásilková společnost2640 %40 %  

Graf

4. Jak často zasíláte listovní zásliky (dopis, pohled, korespondenční lístek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 1krát za měsíc4264,62 %64,62 %  
více jak 1krát za měsíc1421,54 %21,54 %  
zhruba 1krát za měsíc1015,38 %15,38 %  

Graf

5. Jak často zasílám balík.zásilky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 1krát za měsíc4975,38 %75,38 %  
více jak 1krát za měsíc1015,38 %15,38 %  
zhruba 1krát za měsíc69,23 %9,23 %  

Graf

6. Využil jsem někdy kurýrní službu ČP, kdy mi za poplatek byl balík doručen, např. ve víkendových dnech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6092,31 %92,31 %  
ano57,69 %7,69 %  

Graf

7. Je dle mého názoru v ČR velmi rozsáhlá síť pošt, resp. poštovních schránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5686,15 %86,15 %  
ne913,85 %13,85 %  

Graf

8. Využívám některých služeb Poštovní spořitelny a ostatních produktů ČP v této oblasti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5076,92 %76,92 %  
ano1523,08 %23,08 %  

Graf

9. Využil bych možnost večerního či odpoledního doručování balíkových zásilek, kdy mi doručovatel zavolá a domluví se se mnou na době doručení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5280 %80 %  
ne1320 %20 %  

Graf

10. Za jakým účelem chodím na přepážky ČP? (Více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poštovní služby - dopisy, balíky5889,23 %89,23 %  
poštovní služby - složenky3655,38 %55,38 %  
CzechPoint1218,46 %18,46 %  
služby Poštovní spořitelny57,69 %7,69 %  
sázení + dobíjení kreditu46,15 %6,15 %  

Graf

11. Je dle mého názoru přiměřený ceník služeb ČP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3452,31 %52,31 %  
ano3147,69 %47,69 %  

Graf

12. Byl jsem doposud spokojen se službami využívanými v rámci ČP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3553,85 %53,85 %  
ne3046,15 %46,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, kde se nachází nejbližší pobočka České pošty od Vašeho bydliště?

2. Víte, kde se nachází nejbližší poštovní schránka od Vašeho bydliště?

3. Vyhovují mi více služby ČP či jiných zásilkových společností?

4. Jak často zasíláte listovní zásliky (dopis, pohled, korespondenční lístek)?

5. Jak často zasílám balík.zásilky?

6. Využil jsem někdy kurýrní službu ČP, kdy mi za poplatek byl balík doručen, např. ve víkendových dnech?

7. Je dle mého názoru v ČR velmi rozsáhlá síť pošt, resp. poštovních schránek?

8. Využívám některých služeb Poštovní spořitelny a ostatních produktů ČP v této oblasti?

9. Využil bych možnost večerního či odpoledního doručování balíkových zásilek, kdy mi doručovatel zavolá a domluví se se mnou na době doručení?

10. Za jakým účelem chodím na přepážky ČP? (Více možností)

11. Je dle mého názoru přiměřený ceník služeb ČP?

12. Byl jsem doposud spokojen se službami využívanými v rámci ČP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, kde se nachází nejbližší pobočka České pošty od Vašeho bydliště?

2. Víte, kde se nachází nejbližší poštovní schránka od Vašeho bydliště?

3. Vyhovují mi více služby ČP či jiných zásilkových společností?

4. Jak často zasíláte listovní zásliky (dopis, pohled, korespondenční lístek)?

5. Jak často zasílám balík.zásilky?

6. Využil jsem někdy kurýrní službu ČP, kdy mi za poplatek byl balík doručen, např. ve víkendových dnech?

7. Je dle mého názoru v ČR velmi rozsáhlá síť pošt, resp. poštovních schránek?

8. Využívám některých služeb Poštovní spořitelny a ostatních produktů ČP v této oblasti?

9. Využil bych možnost večerního či odpoledního doručování balíkových zásilek, kdy mi doručovatel zavolá a domluví se se mnou na době doručení?

10. Za jakým účelem chodím na přepážky ČP? (Více možností)

11. Je dle mého názoru přiměřený ceník služeb ČP?

12. Byl jsem doposud spokojen se službami využívanými v rámci ČP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pešek, L.Služby České pošty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sluzby-ceske-posty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.