Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby finančního poradenství

Služby finančního poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Martínková
Šetření:25. 04. 2012 - 01. 05. 2012
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty, VŠB – TU v Ostravě a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na služby finančního poradenství.

Dotazník je anonymní a výsledky průzkumu budou použity především pro účely mé bakalářské práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb finančních poradců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3662,07 %62,07 %  
Ano2237,93 %37,93 %  

Graf

2. Jakou službu finančních poradců nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Optimalizace finančních toků (nalezení nejvhodnějších finančních produktů)836,36 %13,79 %  
Poradenství v oblasti zajištění rizik (pojistky)836,36 %13,79 %  
Hypoteční poradenství (úvěry na bydlení)418,18 %6,9 %  
Investiční poradenství (akcie, dluhopisy, komodity)29,09 %3,45 %  

Graf

3. Znáte firmu PROFI-FINANCE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1359,09 %22,41 %  
Ne940,91 %15,52 %  

Graf

4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých13100 %22,41 %  

Graf

5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Optimalizace finančních toků (nalezení nejvhodnějších finančních produktů)1076,92 %17,24 %  
Poradenství v oblasti zajištění rizik (pojistky)646,15 %10,34 %  
Investiční poradenství (akcie, dluhopisy, komodity)538,46 %8,62 %  
Hypoteční poradenství (úvěry na bydlení)323,08 %5,17 %  
Daňové poradenství215,38 %3,45 %  
Projektový management (žádosti o granty z EU)17,69 %1,72 %  

Graf

6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OVB Allfinanz2950 %50 %  
Partners for Life Planning2746,55 %46,55 %  
AWD ČR2543,1 %43,1 %  
Broker Consulting2441,38 %41,38 %  
ZFP Akademie2339,66 %39,66 %  
FinCentrum2136,21 %36,21 %  
SMS finanční poradenství1627,59 %27,59 %  
Žádný1525,86 %25,86 %  
Kapitol1017,24 %17,24 %  
Sophia Finance46,9 %6,9 %  
Opavská obchodní společnost11,72 %1,72 %  

Graf

7. Jakou důležitost pro Vás mají při výběru finančního poradce následující faktory? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi důležité, 5 – velmi málo nebo vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dostupnost2.1720.763
Reference1.4830.629
Cena1.8971.024
Rozsah nabízených služeb1.7930.612
Reklama3.9310.995
Dobré jméno firmy1.6380.783
Osobnost finančního poradce1.5520.351

Graf

8. Jste ochotni zaplatit za služby finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze za nadstandardní služby2339,66 %39,66 %  
Ano2034,48 %34,48 %  
Ne1525,86 %25,86 %  

Graf

9. Kde byste přednostně hledali informace o finančním poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu3865,52 %65,52 %  
U známých1627,59 %27,59 %  
V místě finanční instituce46,9 %6,9 %  

Graf

10. Jak často užíváte následující reklamní média? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi často, 5 – velmi málo nebo vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Televize2.5172.008
Rádio3.1381.671
Tisk3.0861.286
Internet1.4480.73
Billboardy, plakáty, letáky3.3971.377

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3458,62 %58,62 %  
muž2441,38 %41,38 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 273560,34 %60,34 %  
28 – 401831,03 %31,03 %  
41 – 6058,62 %8,62 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3662,07 %62,07 %  
vysokoškolské1831,03 %31,03 %  
vyšší odborné35,17 %5,17 %  
základní11,72 %1,72 %  

Graf

14. Průměrný čistý měsíční příjem vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 – 50 000 Kč2237,93 %37,93 %  
20 001 – 30 000 Kč1424,14 %24,14 %  
0 – 10 000 Kč915,52 %15,52 %  
50 001 Kč a více712,07 %12,07 %  
10 001 – 20 000 Kč610,34 %10,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte služeb finančních poradců?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimalizace finančních toků (nalezení nejvhodnějších finančních produktů) na otázku 5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

3. Znáte firmu PROFI-FINANCE?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimalizace finančních toků (nalezení nejvhodnějších finančních produktů) na otázku 5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?

 • odpověď Od známých:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Optimalizace finančních toků (nalezení nejvhodnějších finančních produktů) na otázku 5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

 • odpověď AWD ČR:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS finanční poradenství na otázku 6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Znáte firmu PROFI-FINANCE?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?
 • odpověď Partners for Life Planning:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZFP Akademie na otázku 6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb finančních poradců?

3. Znáte firmu PROFI-FINANCE?

4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?

5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

7. Jakou důležitost pro Vás mají při výběru finančního poradce následující faktory? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi důležité, 5 – velmi málo nebo vůbec)

8. Jste ochotni zaplatit za služby finančního poradce?

9. Kde byste přednostně hledali informace o finančním poradenství?

10. Jak často užíváte následující reklamní média? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi často, 5 – velmi málo nebo vůbec)

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

14. Průměrný čistý měsíční příjem vaší domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb finančních poradců?

3. Znáte firmu PROFI-FINANCE?

4. Odkud jste se o této firmě dozvěděli?

5. Jakých služeb jste u této firmy využili?

6. Znáte některou z následujících firem provozujících finanční poradenství v Moravskoslezském kraji?

7. Jakou důležitost pro Vás mají při výběru finančního poradce následující faktory? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi důležité, 5 – velmi málo nebo vůbec)

8. Jste ochotni zaplatit za služby finančního poradce?

9. Kde byste přednostně hledali informace o finančním poradenství?

10. Jak často užíváte následující reklamní média? (oznámkujte jako ve škole, 1 – velmi často, 5 – velmi málo nebo vůbec)

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

14. Průměrný čistý měsíční příjem vaší domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Martínková, T.Služby finančního poradenství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://sluzby-financniho-poradenstv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.