Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby mobilního bankovnictví

Služby mobilního bankovnictví

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Puldová
Šetření:16. 05. 2019 - 30. 06. 2019
Počet respondentů:187
Počet otázek (max/průměr):17 / 8.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma "Služby mobilního bankovnictví". Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit pro vypracování diplomové práce. Cílem dotazníku je zhodnotit využívání mobilního bankovnictví a jeho bezpečnost.

Předem moc děkuji Všem respondentům za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem primárně ovládáte svůj účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes internetové bankovnictví10757,22 %57,22 %  
přes mobilní bankovnictví7339,04 %39,04 %  
osobně na pobočce banky73,74 %3,74 %  

Graf

2. Využíváte internetové bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17291,98 %91,98 %  
ne158,02 %8,02 %  

Graf

3. Využíváte mobilní bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %5,35 %  
ne533,33 %2,67 %  

Graf

4. Z jakého důvodu nevyužíváte mobilní bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obavy z bezpečnosti360 %1,6 %  
výpadky aplikace120 %0,53 %  
nepřehlednost, složitost aplikace120 %0,53 %  

Graf

5. Na jakém operačním systému využíváte mobilní aplikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android660 %3,21 %  
iOS440 %2,14 %  

Graf

6. U jaké banky primárně využíváte služby mobilního bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Air Bank330 %1,6 %  
Komerční banka220 %1,07 %  
Equa bank220 %1,07 %  
Fio banka110 %0,53 %  
Moneta Money Bank110 %0,53 %  
ČSOB110 %0,53 %  

Graf

7. Co nejčastěji přes mobilní bankovnictví provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platební příkaz880 %4,28 %  
nastavení trvalého příkazu, inkasa, SIPO220 %1,07 %  

Graf

8. Jak často se přihlašujete do mobilního bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x týdně660 %3,21 %  
alespoň 1x denně220 %1,07 %  
několikrát za den220 %1,07 %  

Graf

9. Vnímáte mobilní aplikaci své banky jako bezpečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím660 %3,21 %  
spíše souhlasím330 %1,6 %  
nevím110 %0,53 %  

Graf

10. Co považujete za nejlepší zabezpečení mobilní aplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Touch ID (rozpoznání otiskem prstu)440 %2,14 %  
heslo330 %1,6 %  
kombinaci110 %0,53 %  
antivirový program110 %0,53 %  
PiN110 %0,53 %  

Graf

11. Co považujete za největší výhodu využívání mobilního bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístup k účtu kdykoliv a odkudkoliv770 %3,74 %  
nestálý přehled o transakcích110 %0,53 %  
jednoduchost a přehlednost110 %0,53 %  
úsporu času110 %0,53 %  

Graf

12. Vnímáte internetové bankovnictví své banky jako bezpečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10054,95 %53,48 %  
spíše souhlasím7239,56 %38,5 %  
nevím73,85 %3,74 %  
spíše nesouhlasím31,65 %1,6 %  

Graf

13. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11562,5 %61,5 %  
muž6937,5 %36,9 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let9450,54 %50,27 %  
31-45 let5127,42 %27,27 %  
15-20 let2010,75 %10,7 %  
46-55 let147,53 %7,49 %  
56 let a více73,76 %3,74 %  

Graf

15. V současné době jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec11260,22 %59,89 %  
student3920,97 %20,86 %  
podnikatel168,6 %8,56 %  
na mateřské/ rodičovské dovolené136,99 %6,95 %  
v důchodu63,23 %3,21 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8545,95 %45,45 %  
středoškolské s maturitou8344,86 %44,39 %  
základní115,95 %5,88 %  
středoškolské (výuční list)63,24 %3,21 %  

Graf

17. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.001 – 30.000 Kč5028,41 %26,74 %  
10.001 – 20.000 Kč4525,57 %24,06 %  
0 - 10.000 Kč3922,16 %20,86 %  
30.001 – 40.000 Kč2715,34 %14,44 %  
40.001 Kč a více158,52 %8,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využíváte internetové bankovnictví?

  • odpověď ne:
    • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Využíváte mobilní bankovnictví?

13. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské/ rodičovské dovolené na otázku 15. V současné době jste:

15. V současné době jste:

  • odpověď student:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 let na otázku 14. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem primárně ovládáte svůj účet?

2. Využíváte internetové bankovnictví?

3. Využíváte mobilní bankovnictví?

12. Vnímáte internetové bankovnictví své banky jako bezpečné?

13. Jste:

14. Kolik je Vám let?

15. V současné době jste:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem primárně ovládáte svůj účet?

2. Využíváte internetové bankovnictví?

3. Využíváte mobilní bankovnictví?

12. Vnímáte internetové bankovnictví své banky jako bezpečné?

13. Jste:

14. Kolik je Vám let?

15. V současné době jste:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Puldová, M.Služby mobilního bankovnictví (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://sluzby-mobilniho-bankovnictv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.