Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby operátoru O2

Služby operátoru O2

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Machačová
Šetření:28. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.37
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli vyplnit náš dotazník. Velice nám tím pomůžete. Dotazník potřebujeme pro naši prezentaci do Marketingu. 

 

Děkujeme E3, Obchodní akademie Blansko

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3663,16 %63,16 %  
Muž2136,84 %36,84 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 a více3155,36 %54,39 %  
15-182544,64 %43,86 %  

Graf

3. Využíváte služeb operátora O2?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4173,21 %71,93 %  
Ne1526,79 %26,32 %  

Graf

4. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ne, kterého operátora využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vodafone1062,5 %17,54 %  
T-mobile531,25 %8,77 %  
Ufon16,25 %1,75 %  

Graf

5. Jak dlouho využíváte služeb O2?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 let513,16 %8,77 %  
10 let513,16 %8,77 %  
5 let37,89 %5,26 %  
7 let37,89 %5,26 %  
4 roky37,89 %5,26 %  
nevyužívám25,26 %3,51 %  
pět let12,63 %1,75 %  
8let12,63 %1,75 %  
Od doby, co je v ČR.12,63 %1,75 %  
20 let (vč. předchozích organizací)12,63 %1,75 %  
ostatní odpovědi měsíc
sedm let
tři roky
5
2 měsíce
okolo 10 let
10
9 let
1 rok
deset let
od doby založení, přechod od Eurotelu
využívala jsem asi 2 roky
2 roky
1334,21 %22,81 % 

Graf

6. Proč jste si vybrali operátora O2?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2047,62 %35,09 %  
na doporučení známých921,43 %15,79 %  
ceny služeb819,05 %14,04 %  
nabídka služeb511,9 %8,77 %  

Graf

7. Za největší zápor operátora O2 považujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ceny služeb1740,48 %29,82 %  
neochotní operátoři1023,81 %17,54 %  
žádné nedostatky716,67 %12,28 %  
nevyhovující internetové stránky49,52 %7,02 %  
nízká nabídka služeb49,52 %7,02 %  

Graf

8. Uvažujete o změně operátora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4275 %73,68 %  
ano1425 %24,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte služeb operátora O2?

  • odpověď Ne:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 4. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ne, kterého operátora využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věk

3. Využíváte služeb operátora O2?

4. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ne, kterého operátora využíváte?

6. Proč jste si vybrali operátora O2?

7. Za největší zápor operátora O2 považujete?

8. Uvažujete o změně operátora?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věk

3. Využíváte služeb operátora O2?

4. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ne, kterého operátora využíváte?

6. Proč jste si vybrali operátora O2?

7. Za největší zápor operátora O2 považujete?

8. Uvažujete o změně operátora?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Machačová, L.Služby operátoru O2 (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sluzby-operatoru-o2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.