Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby ke zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí

Služby ke zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Charvátová
Šetření:05. 02. 2014 - 14. 02. 2014
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

tento dotazník je určen k podpoře diplomové práce studentky České zemědelské univerzity v Praze. Zabývá se určením standardu kvality služeb agentur, které zajišťují zprostředkování pracovních a studijních pobytů v zahraničí, pro věkovou skupinu převážně od 18 do 35 let. Porovnává pohled na kvalitu služeb ze strany klientů a zaměstnanců. Dotazník je určen jak pro respondenty, kteří službu již využili, tak pro nové případné zájemce. Otázky prosím hodnoťte pomocí míry významu podle toho, zda jsou pro Vás kritéria významná a pravdivá, či nikoliv.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4272,41 %72,41 %  
Můž1627,59 %27,59 %  

Graf

2. Jste zaměstnancem agentury, která poskytuje zprostředkování pracovních a studijních pobytů v zahraničí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5086,21 %86,21 %  
Ano813,79 %13,79 %  

Graf

3. Již jste služby takovýchto agentur využil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3153,45 %53,45 %  
Ano2746,55 %46,55 %  

Graf

4. Při výběru dobré agentury jsou pro Vás významná tato kriteria:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. U dobrých agentur je pro Vás důležité:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Dobré agentury by měly:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Při kontaktu s klientem je u dobrých agentur důležitý:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Dobré agentury by měly zajišťovat:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Dobré agentury by neměly ukončit jednání dříve než:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jiné kritérium, které se Vám jeví jako důležité při výběru agentury?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cena

dobrá povesť agentúry

Kvalita, zkušenosti

nabídka vhodného programu dle mých jazykových znalostí, předešlých pracovních zkušeností.

osobní zkušenost známého

Pověst, recenze a zkušenosti s partnerskou agenturou působící v zahraničí v mnou vybrané lokalitě.

reference bývalých účastníků a jejich zkušenosti s agenturou

Reference od předchozích klientům agentury a jejich zkušenosti

Zkušenosti osob v mém okolí

12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. U dobrých agentur je pro Vás důležité:

 • odpověď Uvítací nápis u vchodu=Nevýznamné:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednotná barevnost s logem i vybavením kanceláře=Nevýznamné na otázku 5. U dobrých agentur je pro Vás důležité:

9. Dobré agentury by měly zajišťovat:

 • odpověď Formulaci nejlepšího řešení pro klienta podle pravdivých údajů=Velmi významné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Efektivně používat a pracovat s propagačními materiály a používat předchozí zkušenosti klientů.=Velmi významné na otázku 6. Dobré agentury by měly:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřit jazykové schopnosti klienta=Velmi významné na otázku 8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:
 • odpověď Schopnost řešení problémů, argumentace a ujištění klienta=Velmi významné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřit jazykové schopnosti klienta=Velmi významné na otázku 8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:
 • odpověď Spojení na kontaktní osobu v místě pobytu=Velmi významné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřit jazykové schopnosti klienta=Velmi významné na otázku 8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poskytnutí informací o vyžití v daném místě pobytu=Velmi významné na otázku 9. Dobré agentury by měly zajišťovat:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajištění minimálního počtu odpracovaných (odučených) hodin za měsíc=Velmi významné na otázku 9. Dobré agentury by měly zajišťovat:
 • odpověď Ujištění klienta o přísunu veškerých informací, které bude potřebovat=Velmi významné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poskytnutí informací o vyžití v daném místě pobytu=Velmi významné na otázku 9. Dobré agentury by měly zajišťovat:
 • odpověď Zajištění ubytování=Velmi významné:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajištění vyzvednutí klienta při příjezdu do zahraničí=Velmi významné na otázku 9. Dobré agentury by měly zajišťovat:

10. Dobré agentury by neměly ukončit jednání dříve než:

 • odpověď Je dohodnut následující postup=Velmi významné:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ukončení jednání=Velmi významné na otázku 12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?
 • odpověď Jsou si jisti, že klient má veškeré informace, které potřebuje=Velmi významné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je dohodnut následující postup=Velmi významné na otázku 10. Dobré agentury by neměly ukončit jednání dříve než:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřit jazykové schopnosti klienta=Velmi významné na otázku 8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:

12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?

 • odpověď Návrh vhodného řešení=Velmi významné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ukončení jednání=Velmi významné na otázku 12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mít webové stránky, kde jsou aktualizované informace každý den=Velmi významné na otázku 6. Dobré agentury by měly:
 • odpověď Ukončení jednání=Významné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otevírací doba kanceláře každý den=Neutrální význam na otázku 4. Při výběru dobré agentury jsou pro Vás významná tato kriteria:
 • odpověď Způsob kontaktu s klientem=Velmi významné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prověřit jazykové schopnosti klienta=Velmi významné na otázku 8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jste zaměstnancem agentury, která poskytuje zprostředkování pracovních a studijních pobytů v zahraničí:

3. Již jste služby takovýchto agentur využil/a:

4. Při výběru dobré agentury jsou pro Vás významná tato kriteria:

5. U dobrých agentur je pro Vás důležité:

6. Dobré agentury by měly:

7. Při kontaktu s klientem je u dobrých agentur důležitý:

8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:

9. Dobré agentury by měly zajišťovat:

10. Dobré agentury by neměly ukončit jednání dříve než:

12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jste zaměstnancem agentury, která poskytuje zprostředkování pracovních a studijních pobytů v zahraničí:

3. Již jste služby takovýchto agentur využil/a:

4. Při výběru dobré agentury jsou pro Vás významná tato kriteria:

5. U dobrých agentur je pro Vás důležité:

6. Dobré agentury by měly:

7. Při kontaktu s klientem je u dobrých agentur důležitý:

8. U dobrých agentur by měl být kladen důraz na:

9. Dobré agentury by měly zajišťovat:

10. Dobré agentury by neměly ukončit jednání dříve než:

12. Která kritéria jsou při výběru agentur nejdůležitější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Charvátová, K.Služby ke zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sluzby-prace-zahranici-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.