Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se službami RegioJet

Spokojenost se službami RegioJet

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Brieslingerová
Šetření:26. 03. 2013 - 09. 04. 2013
Počet respondentů:337
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsme studenti druhého ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží k získání podkladů k semestrální práci na téma spokojenost se službami společnosti RegioJet.
Dotazník má 11 otázek a je určen pro respondenty, kteří využívají služeb dopravce Regio Jet,

Odpovědi prosím uvádějte svědomitě, pečlivě a pravdivě.

Odpovědi respondentů

1. Znáte společnost RegioJet člena skupiny STUDENT AGENCY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano33398,81 %98,81 %  
Ne41,19 %1,19 %  

Graf

2. Využíváte dopravních služeb RegioJet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28283,68 %83,68 %  
Ne5516,32 %16,32 %  

Graf

3. Jak často využíváte služeb RegioJet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x měsíčně14249,82 %42,14 %  
častěji než 1x týdně5720 %16,91 %  
1 x týdně2910,18 %8,61 %  
2 - 3x měsíčně2910,18 %8,61 %  
1 x měsíčně289,82 %8,31 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s následujícími faktory?

1- velmi spokojený, 5- nespokojený

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena jízdného1.620.785
občerstvení (nabídka menu)1.5770.892
intervaly spojů2.2390.971
doba trvání jízdy1.8661.003
obsluhující personál1.6730.875
pohodlí1.6130.843
čistota1.5620.734
místo k uložení zavazadel2.0781.054
toalety1.6680.851
připojení wifi2.6011.279

Graf

5. Jakých cenových slev využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ISIC12945,58 %38,28 %  
žákovský průkaz (student) do 26let11942,05 %35,31 %  
žádné5820,49 %17,21 %  
mládežník do 26 let4515,9 %13,35 %  
jiné155,3 %4,45 %  
dítě mladší 15let41,41 %1,19 %  
senior20,71 %0,59 %  
ZTP10,35 %0,3 %  

Graf

6. Jakou část vozu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyř místné kupé18063,6 %53,41 %  
letadlo (otevřený vůz)11841,7 %35,01 %  
šesti místné kupé5218,37 %15,43 %  
internet café (jídelní vůz)186,36 %5,34 %  

Graf

7. Ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru dopravce služby nabízené zdarma? (káva, voda, denní tisk, wifi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23269,25 %68,84 %  
Ne10330,75 %30,56 %  

Graf

8. Jakou jinou dopravu využíváte než služby RegioJet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České dráhy23569,73 %69,73 %  
osobní automobil15846,88 %46,88 %  
autobusy STUDENT AGENCY10531,16 %31,16 %  
Leo express9327,6 %27,6 %  
jiné4513,35 %13,35 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19658,16 %58,16 %  
Muž14041,54 %41,54 %  
Ano10,3 %0,3 %  

Graf

10. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka25876,56 %76,56 %  
zaměstnaný/ná6118,1 %18,1 %  
podníkatel/ka123,56 %3,56 %  
nezaměstnaný/ná41,19 %1,19 %  
jiné10,3 %0,3 %  
důchodce10,3 %0,3 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15- 26 let29487,24 %87,24 %  
27- 35 let226,53 %6,53 %  
36- 45 let133,86 %3,86 %  
46 a více let82,37 %2,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte společnost RegioJet člena skupiny STUDENT AGENCY?

2. Využíváte dopravních služeb RegioJet?

3. Jak často využíváte služeb RegioJet?

4. Jak jste spokojeni s následujícími faktory?

5. Jakých cenových slev využíváte?

6. Jakou část vozu preferujete?

7. Ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru dopravce služby nabízené zdarma? (káva, voda, denní tisk, wifi)?

8. Jakou jinou dopravu využíváte než služby RegioJet?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

11. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte společnost RegioJet člena skupiny STUDENT AGENCY?

2. Využíváte dopravních služeb RegioJet?

3. Jak často využíváte služeb RegioJet?

4. Jak jste spokojeni s následujícími faktory?

5. Jakých cenových slev využíváte?

6. Jakou část vozu preferujete?

7. Ovlivňuje Vaše rozhodnutí při výběru dopravce služby nabízené zdarma? (káva, voda, denní tisk, wifi)?

8. Jakou jinou dopravu využíváte než služby RegioJet?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

11. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brieslingerová, K.Spokojenost se službami RegioJet (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sluzby-regiojet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.