Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby sázkových kanceláří

Služby sázkových kanceláří

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kouřil
Šetření:27. 05. 2011 - 30. 05. 2011
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

předem děkuji za Váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník. Dotazník poslouží jako podklad pro moji bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Sázíte více u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraničních internetových sázkových kanceláří4760,26 %60,26 %  
Českých sázkových kanceláří3139,74 %39,74 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb zahraniční internetové kanceláře, ve které sázíte nejčastěji??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá3342,31 %42,31 %  
Dobrá2532,05 %32,05 %  
Nesázím u zahraničních internetových sázkových kanceláří1823,08 %23,08 %  
Špatná22,56 %2,56 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb českých sázkových kanceláří??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná3646,15 %46,15 %  
Dobrá2734,62 %34,62 %  
Velmi špatná1316,67 %16,67 %  
Velmi dobrá22,56 %2,56 %  

Graf

4. Co považujete za největší klady českých sázkových kanceláří??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snadnost vkladů a výběrů4456,41 %56,41 %  
Velikost nabídky4253,85 %53,85 %  
Internetové stránky společností2937,18 %37,18 %  
Statistický servis2228,21 %28,21 %  
Věrnostní programy1519,23 %19,23 %  
Bonusy, soutěže, dárky1114,1 %14,1 %  
LIVE sázky911,54 %11,54 %  
Kursovou hladinu78,97 %8,97 %  

Graf

5. Co považujete za největší zápory českých sázkových kanceláří??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manipulační poplatek6380,77 %80,77 %  
Kursovou hladinu5570,51 %70,51 %  
Omezování vkladů úspěšných hráčů3848,72 %48,72 %  
LIVE sázky1316,67 %16,67 %  
Velikost nabídky1012,82 %12,82 %  
Věrnostní programy (nedostatečné výhody)810,26 %10,26 %  
Statistický servis33,85 %3,85 %  
Internetové stránky společností11,28 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sázíte více u:

  • odpověď Českých sázkových kanceláří:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesázím u zahraničních internetových sázkových kanceláří na otázku 2. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb zahraniční internetové kanceláře, ve které sázíte nejčastěji??

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sázíte více u:

2. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb zahraniční internetové kanceláře, ve které sázíte nejčastěji??

3. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb českých sázkových kanceláří??

4. Co považujete za největší klady českých sázkových kanceláří??

5. Co považujete za největší zápory českých sázkových kanceláří??

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sázíte více u:

2. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb zahraniční internetové kanceláře, ve které sázíte nejčastěji??

3. Jak byste ohodnotil celkovou úroveň služeb českých sázkových kanceláří??

4. Co považujete za největší klady českých sázkových kanceláří??

5. Co považujete za největší zápory českých sázkových kanceláří??

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (51,7 %)
  • liga.cz (38,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kouřil, J.Služby sázkových kanceláří (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sluzby-sazkovych-kancelari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.