Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby sociální péče pro seniory s demencí

Služby sociální péče pro seniory s demencí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Tučková
Šetření:24. 03. 2016 - 10. 04. 2016
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, mé jméno je Veronika Tučková a jsem studentka 3. ročníku oboru Sociální práce na Vyšší odborné škole v Pardubicích. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete realizovat výzkum pro moji absolventskou práci, jehož cílem je zjistit informovanost veřejnosti ve věkové kategorii 30-50 let o službách sociální péče pro seniory s demencí a zájem o jejich využití. Týká se tedy převážně generace, jejíž rodiče jsou ve věku, kdy jsou ohroženi stařeckou demencí Alzheimerova typu. Dotazník je časově nenáročný, proto budu ráda, pokud věnujete pár minut svého času jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1571,43 %71,43 %  
muž628,57 %28,57 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-35 let1152,38 %52,38 %  
46-50 let628,57 %28,57 %  
41-45 let419,05 %19,05 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské838,1 %38,1 %  
středoškolské s maturitou838,1 %38,1 %  
základní vzdělání314,29 %14,29 %  
vyučen29,52 %9,52 %  

Graf

4. Máte v rodině nebo ve svém okolí seniora se stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %52,38 %  
ano1047,62 %47,62 %  

Graf

5. Kdo by se podle Vás měl o seniora s pokročilou demencí postarat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
institucionální péče1047,62 %47,62 %  
děti628,57 %28,57 %  
životní partner/ka314,29 %14,29 %  
vnoučata29,52 %9,52 %  

Graf

6. Jste ochotný(á) se starat o seniora s pokročilou demencí v domácí péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1152,38 %52,38 %  
spíše ano1047,62 %47,62 %  

Graf

7. Využil(a) byste nabídky péče o blízkého příbuzného s demencí v pokročilém stádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1990,48 %90,48 %  
spíše ne29,52 %9,52 %  

Graf

8. Pokud ano, jaké sociální služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytové (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem)1157,89 %52,38 %  
terénní (pečovatelská služba, osobní asistence)526,32 %23,81 %  
ambulantní (denní stacionáře, denní centra)315,79 %14,29 %  

Graf

9. Jaké znáte služby sociální péče, které poskytují podporu a péči seniorům s demencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečovatelská služba1571,43 %71,43 %  
domovy pro seniory1466,67 %66,67 %  
osobní asistence1361,9 %61,9 %  
domovy se zvláštním režimem1257,14 %57,14 %  
denní stacionáře1257,14 %57,14 %  
odlehčovací služba838,1 %38,1 %  

Graf

10. Jak jste se o službách sociální péče dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení od známých942,86 %42,86 %  
zdravotnické zařízení628,57 %28,57 %  
média523,81 %23,81 %  
lékař14,76 %4,76 %  

Graf

11. Co je pro Vás klíčové při výběru sociální služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita a odbornost1885,71 %85,71 %  
cena služeb29,52 %9,52 %  
vzdálenost od bydliště14,76 %4,76 %  

Graf

12. Jste ochotni platit za sociální služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

13. Myslíte si, že péče o seniory s demencí ve speciálních zařízeních je důstojná varianta oproti péči v domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

14. Je podle Vás péče o seniora s demencí v pokročilém stádiu náročnější než o klienta bez této diagnózy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano21100 %100 %  

Graf

15. Myslíte si, že úroveň poskytovaných služeb sociální péče o seniory je v ČR dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1047,62 %47,62 %  
ne628,57 %28,57 %  
ano523,81 %23,81 %  

Graf

16. Které typy služeb Vám v nabídce sítě poskytovaných sociálních služeb chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlehčovací (respitní) služby628,57 %28,57 %  
denní stacionáře628,57 %28,57 %  
domovy pro seniory628,57 %28,57 %  
domovy se zvláštním režimem523,81 %23,81 %  
osobní asistence314,29 %14,29 %  
pečovatelská služba314,29 %14,29 %  
Nevim29,52 %9,52 %  
nic14,76 %4,76 %  
Vůbec nevím,protože je jich zatím dost.14,76 %4,76 %  

Graf

17. Myslíte si, že naše republika je připravená na vzrůstající počet seniorů a osob s diagnózou Alzheimerovy choroby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %71,43 %  
nevím314,29 %14,29 %  
ano314,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tučková, V.Služby sociální péče pro seniory s demencí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sluzby-socialni-pece-pro-sen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.