Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Služby Švandova divadla na Smíchově

Služby Švandova divadla na Smíchově

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Němec
Šetření:28. 02. 2016 - 17. 03. 2016
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, zaměřeného na služby vybraných pražských divadel(Divadlo na Vinohradech, Švandovo divadlo a Divadlo ABC - tento dotazník se zaměřuje na Švandovo divadlo na Smíchově). Dotazník je součástí mé bakalářské práce a jeho cílem je zjistit názory na služby divadel z pohledu uživatele. V jednotlivých otázkách zvolte prosím Vámi vybranou možnost, pokud není uvedeno jinak.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete divadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za 3 měsíce1430,43 %30,43 %  
1x za půl roku1021,74 %21,74 %  
1x za měsíc919,57 %19,57 %  
méně613,04 %13,04 %  
více než 1x za měsíc48,7 %8,7 %  
1x za rok36,52 %6,52 %  

Graf

2. Ve kterém roce jste naposledy navštívil/a Švandovo divadlo na Smíchově

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20161430,43 %30,43 %  
20151430,43 %30,43 %  
2014715,22 %15,22 %  
dříve než v roce 2012715,22 %15,22 %  
201324,35 %4,35 %  
201224,35 %4,35 %  

Graf

3. Jakým způsobem nejčastěji kupujete vstupenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online3371,74 %71,74 %  
osobně na pokladně divadla1226,09 %26,09 %  
klub mladých divaku12,17 %2,17 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s četností divadelních představení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1839,13 %39,13 %  
výborný1430,43 %30,43 %  
dobrý1226,09 %26,09 %  
nedostatečný12,17 %2,17 %  
dostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

5. Jak jste spokojeni s nabídkou divadelních představení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1736,96 %36,96 %  
výborný1634,78 %34,78 %  
dobrý1021,74 %21,74 %  
dostatečný24,35 %4,35 %  
nedostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

6. Jak jste spokojeni s kvalitou divadelních představení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2247,83 %47,83 %  
chvalitebný1634,78 %34,78 %  
dobrý715,22 %15,22 %  
dostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni s hereckým obsazením divadelních představení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2452,17 %52,17 %  
chvalitebný1532,61 %32,61 %  
dobrý510,87 %10,87 %  
dostatečný24,35 %4,35 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni cenami vstupného za divadelní představení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2043,48 %43,48 %  
dobrý1634,78 %34,78 %  
výborný715,22 %15,22 %  
dostatečný24,35 %4,35 %  
nedostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

9. Jak jste spokojeni kapacitou míst divadla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2758,7 %58,7 %  
dobrý1430,43 %30,43 %  
výborný48,7 %8,7 %  
dostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

10. Jak jste spokojeni se službami pokladny divadla (otevírací doba atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1941,3 %41,3 %  
chvalitebný1532,61 %32,61 %  
dobrý1123,91 %23,91 %  
nedostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

11. Jak jste spokojeni se službami divadelní kavárny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1532,61 %32,61 %  
chvalitebný1532,61 %32,61 %  
dobrý1123,91 %23,91 %  
dostatečný36,52 %6,52 %  
nedostatečný24,35 %4,35 %  

Graf

12. Jak jste spokojeni se službami uvaděčů/uvaděček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2350 %50 %  
chvalitebný1328,26 %28,26 %  
dobrý817,39 %17,39 %  
dostatečný24,35 %4,35 %  

Graf

13. Jak jste spokojeni se službami a cenami šatny divadla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1736,96 %36,96 %  
chvalitebný1736,96 %36,96 %  
dobrý1021,74 %21,74 %  
dostatečný12,17 %2,17 %  
nedostatečný12,17 %2,17 %  

Graf

14. Jak jste spokojeni s webovými stránkami divadla a dostupností informací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2350 %50 %  
chvalitebný1123,91 %23,91 %  
dobrý1021,74 %21,74 %  
nedostatečný24,35 %4,35 %  

Graf

15. Jak hodnotíte dobu trvání divadelních představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající4393,48 %93,48 %  
příliš krátká24,35 %4,35 %  
příliš dlouhá12,17 %2,17 %  

Graf

16. Jak hodnotíte délku přestávek mezi divadelním představením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající3473,91 %73,91 %  
příliš krátká919,57 %19,57 %  
příliš dlouhá 36,52 %6,52 %  

Graf

17. Kapacita parkovacích míst pro návštěvníky divadla je dle vašeho názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela dostačující1328,26 %28,26 %  
dostačující1328,26 %28,26 %  
spíše nedostačující1123,91 %23,91 %  
zcela nedostačující919,57 %19,57 %  

Graf

18. Jak hodnotíte lokalizaci divadla vzhledem k nejbližší zastávce MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela spokojen/a3678,26 %78,26 %  
částečně spokojen/a817,39 %17,39 %  
spíše nespokojen/a24,35 %4,35 %  

Graf

19. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2758,7 %58,7 %  
muž1941,3 %41,3 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2758,7 %58,7 %  
úplné střední s maturitou1532,61 %32,61 %  
základní36,52 %6,52 %  
úplné střední bez maturity12,17 %2,17 %  

Graf

21. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let1430,43 %30,43 %  
26 - 35 let1021,74 %21,74 %  
46 - 55 let919,57 %19,57 %  
do 25 let817,39 %17,39 %  
56 - 65 let36,52 %6,52 %  
66 a více let24,35 %4,35 %  

Graf

22. Místo Vašeho současného bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2656,52 %56,52 %  
Středočeský kraj1123,91 %23,91 %  
Ústecký kraj36,52 %6,52 %  
Karlovarský kraj24,35 %4,35 %  
Pardubický kraj24,35 %4,35 %  
Plzeňský kraj12,17 %2,17 %  
Zlínský kraj12,17 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jak jste spokojeni kapacitou míst divadla?

  • odpověď chvalitebný:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nedostačující na otázku 17. Kapacita parkovacích míst pro návštěvníky divadla je dle vašeho názoru
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 8. Jak jste spokojeni cenami vstupného za divadelní představení?

14. Jak jste spokojeni s webovými stránkami divadla a dostupností informací

  • odpověď výborný:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2016 na otázku 2. Ve kterém roce jste naposledy navštívil/a Švandovo divadlo na Smíchově

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete divadlo?

2. Ve kterém roce jste naposledy navštívil/a Švandovo divadlo na Smíchově

3. Jakým způsobem nejčastěji kupujete vstupenky?

4. Jak jste spokojeni s četností divadelních představení

5. Jak jste spokojeni s nabídkou divadelních představení?

6. Jak jste spokojeni s kvalitou divadelních představení?

7. Jak jste spokojeni s hereckým obsazením divadelních představení?

8. Jak jste spokojeni cenami vstupného za divadelní představení?

9. Jak jste spokojeni kapacitou míst divadla?

10. Jak jste spokojeni se službami pokladny divadla (otevírací doba atd.)?

11. Jak jste spokojeni se službami divadelní kavárny?

12. Jak jste spokojeni se službami uvaděčů/uvaděček?

13. Jak jste spokojeni se službami a cenami šatny divadla?

14. Jak jste spokojeni s webovými stránkami divadla a dostupností informací

15. Jak hodnotíte dobu trvání divadelních představení?

16. Jak hodnotíte délku přestávek mezi divadelním představením?

17. Kapacita parkovacích míst pro návštěvníky divadla je dle vašeho názoru

18. Jak hodnotíte lokalizaci divadla vzhledem k nejbližší zastávce MHD?

19. Vaše pohlaví:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

21. Váš věk:

22. Místo Vašeho současného bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete divadlo?

2. Ve kterém roce jste naposledy navštívil/a Švandovo divadlo na Smíchově

3. Jakým způsobem nejčastěji kupujete vstupenky?

4. Jak jste spokojeni s četností divadelních představení

5. Jak jste spokojeni s nabídkou divadelních představení?

6. Jak jste spokojeni s kvalitou divadelních představení?

7. Jak jste spokojeni s hereckým obsazením divadelních představení?

8. Jak jste spokojeni cenami vstupného za divadelní představení?

9. Jak jste spokojeni kapacitou míst divadla?

10. Jak jste spokojeni se službami pokladny divadla (otevírací doba atd.)?

11. Jak jste spokojeni se službami divadelní kavárny?

12. Jak jste spokojeni se službami uvaděčů/uvaděček?

13. Jak jste spokojeni se službami a cenami šatny divadla?

14. Jak jste spokojeni s webovými stránkami divadla a dostupností informací

15. Jak hodnotíte dobu trvání divadelních představení?

16. Jak hodnotíte délku přestávek mezi divadelním představením?

17. Kapacita parkovacích míst pro návštěvníky divadla je dle vašeho názoru

18. Jak hodnotíte lokalizaci divadla vzhledem k nejbližší zastávce MHD?

19. Vaše pohlaví:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

21. Váš věk:

22. Místo Vašeho současného bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němec, J.Služby Švandova divadla na Smíchově (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sluzby-svandova-divadla.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.