Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slyšící a znakový jazyk

Slyšící a znakový jazyk

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Psohlavcová
Šetření:14. 02. 2012 - 16. 02. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník zkoumá povědomí slyšících lidí o sluchovém postižení a znakovém jazyku a je součástí mojí seminární práce do  základů společenský věd.

 

Děkuji za váš čas 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a už jste se někdy s neslyšícím člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4981,67 %81,67 %  
ne1118,33 %18,33 %  

Graf

2. Pokud ano - cítil/a jste se rozpačitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cítil/a jsem se rozpačitě2948,33 %48,33 %  
Ne, necítil/a jsem se rozpačitě2033,33 %33,33 %  
Nikdy jsem neslyšícího člověka nepotkala1118,33 %18,33 %  

Graf

3. Myslíte si, že je hluchota vážným handicapem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4778,33 %78,33 %  
ne1321,67 %21,67 %  

Graf

4. Narazil/a jste někdy na pořad, který byl určen také neslyšícím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5998,33 %98,33 %  
nevím11,67 %1,67 %  

Graf

5. Myslíte si, že vaše město/obec poskytuje neslyšícím dostatečný prostor k normálnímu fungování? (dostupnost kurzů, pozitivní přístup a vyškolení úředníků,..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2846,67 %46,67 %  
ne2643,33 %43,33 %  
ano610 %10 %  

Graf

6. Chtěl/a byste chodit do kurzů znakové řeči? Popřípadě proč ano/ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chtěl/a bych navštěvovat kurzy znakového jazyka, je to zajímavé2846,67 %46,67 %  
Ano, chtěl/a bych navštěvovat kurzy znakového jazyka, chci být schopný komuniovat s neslyšícími1321,67 %21,67 %  
Ne, nezajímá mne to1220 %20 %  
Je to zajímavého, ovšem já k ničemu nepotřebuji umět znakový jazyk11,67 %1,67 %  
už jsem prošla kurzem znakového jazyka11,67 %1,67 %  
Ne, ani nevím proč11,67 %1,67 %  
ne,raději se vzdělávám jinde, co využiji, uvažovala bych o tom, kdyby se tato vada týkala někoho z mých blízkých11,67 %1,67 %  
ani ne, ale může to být zajímavé11,67 %1,67 %  
samostudium11,67 %1,67 %  
ano, sama neslyším na jedno ucho a nikdy nevím, zda mi to zdravé vydrží sloužit do konce života11,67 %1,67 %  

Graf

7. Navštěvuje tyto kurzy některý z vašich známých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3151,67 %51,67 %  
ano2135 %35 %  
nevím813,33 %13,33 %  

Graf

8. Jaké mohou být příčiny ztráty sluchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim23,33 %3,33 %  
úraz, vrozená vada23,33 %3,33 %  
vrozené, nemoc, po úrazu11,67 %1,67 %  
dedicne onemocneni, ztrata sluchu po nemoci, po vazne nehode11,67 %1,67 %  
Poranění vnitřního ucha, nervová porucha11,67 %1,67 %  
nehoda, bouračka11,67 %1,67 %  
Hluchota může být buď vrozená nebo způsobena nějakým úrazem, nádorem, zánětem nebo například působením hluku.11,67 %1,67 %  
genetické, po úrazu11,67 %1,67 %  
nehoda, od narození11,67 %1,67 %  
Dědičná nemoc, nemoc v dětství11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi bydliště rodičů v blízkosti radaru
následek úrazu, dědičnost
Od narození, stáří, dále nevím
různé, vrozené, získané nmocí, úrazem, degenerativní atd
vrozené, úraz, nádor, zánět
od narození, nemoc,...
postižení v dětství, nemoc, genetická vada, stáří apod.
již od narození
Čištení uší moc hluboko
nemoci, služba u kanónu,
vrozené, získané (např. důsledek nějaké nehody, poškození centra sluchu v mozku..)
vrozené, choroba, úraz
úraz, od narození...
různé (vrozené / nemoci / havárie / hlasitá práce / hudba do sluchátek / ...)
nehoda, vrozená vada
úraz, genetika
třeba se tak dotyčná osoba už narodí nebo může jít o nějakou nehodu
vrozená vada, úraz nebo následkem úrazu
mozková mrtvice
nemoci, neopatrné potápění, velmi hlasitý zvuk
Vrozené, velký hluk
genetické, nebo i po úrazu,
vystavení nadměrnému hluku, start letadel atp.
Vrozené vady
vrozené, velký hluk, další choroby
vrozená vada, úraz
nemoc, operace mozku
vrozená vada, nehoda
nemoc, nehoda
geneticky, příliš hlučné prostředí, nemoc
vrozená vada, získaná vada (následek onemocnění), úraz, nadměrný hluk
vrozené, nehodou
od narození, nemoc, pobyt v hlučném prostředí
různé
úraz, od narození
od dětství atd.
vrodena vada, choroba, hluk
vrozené, získané (úraz, onemocnění)
nemoc, vrozená vada
tumor, jako nemoc z povolání
vrozene
Hluk, dědičnost
genetická mutace, úraz
Od narození, nebo pracovní úraz
vrozené, úraz
při narození, úraz
genetika, úraz,
vrozené, úraz hlavy
4880 %80 % 

Graf

9. Které části těla používáme při znakové řeči?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ruce2033,33 %33,33 %  
ruce, obličej1016,67 %16,67 %  
ruce, ústa46,67 %6,67 %  
ruce, obličejové svaly23,33 %3,33 %  
ruce, hlava23,33 %3,33 %  
ruce, mimické svaly, ..11,67 %1,67 %  
ruce jako hlavni, a doplnujeme zbytkem tela (doteky rukou nosu, usi, ust...)11,67 %1,67 %  
Ruce, obličej (mimika) a celkově horní část trupu11,67 %1,67 %  
ruce a pusu11,67 %1,67 %  
ruce, trup, mimiku11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Ruce, ústa, mimiku
ruce a prsty
ponejvíce ruce a celý obličej, hlavu, trup
celé tělo :), nejvíc samozřejmě ruce a mimiku
Ruce, oblocej, nohy
ruce a obličej
ruce, obličej, části trupu na které někdy ukazujeme
ruce, pozice hlavy a tak
ruce, rty
mimika, ruce
ústa, ruce
Ruce, výraz obličeje
zejména ruce, gestikulace, řeč těla
ruky, usta
obličej, ruce
ruce, aústa
ruce, mimika, pohyb tela
1728,33 %28,33 % 

Graf

10. Je znakový jazyk univerzální jazyk používaný ve všech zemích světa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2541,67 %41,67 %  
ne1931,67 %31,67 %  
nevím1626,67 %26,67 %  

Graf

11. Ovládá znakový jazyk automaticky každý neslyšící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5490 %90 %  
nevím58,33 %8,33 %  
ano11,67 %1,67 %  

Graf

12. Schválil nějaký stát znakový jazyk jako oficiální státní jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3558,33 %58,33 %  
ne2135 %35 %  
ano46,67 %6,67 %  

Graf

13. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2385,19 %38,33 %  
muž414,81 %6,67 %  

Graf

14. Stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1970,37 %31,67 %  
pracující829,63 %13,33 %  

Graf

15. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-352074,07 %33,33 %  
0-18414,81 %6,67 %  
36-50311,11 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a už jste se někdy s neslyšícím člověkem?

  • odpověď ne:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem neslyšícího člověka nepotkala na otázku 2. Pokud ano - cítil/a jste se rozpačitě?

2. Pokud ano - cítil/a jste se rozpačitě?

  • odpověď Nikdy jsem neslyšícího člověka nepotkala:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Setkal/a už jste se někdy s neslyšícím člověkem?

13. Pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-35 na otázku 15. Věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a už jste se někdy s neslyšícím člověkem?

2. Pokud ano - cítil/a jste se rozpačitě?

3. Myslíte si, že je hluchota vážným handicapem?

4. Narazil/a jste někdy na pořad, který byl určen také neslyšícím?

5. Myslíte si, že vaše město/obec poskytuje neslyšícím dostatečný prostor k normálnímu fungování? (dostupnost kurzů, pozitivní přístup a vyškolení úředníků,..)

6. Chtěl/a byste chodit do kurzů znakové řeči? Popřípadě proč ano/ne?

7. Navštěvuje tyto kurzy některý z vašich známých?

9. Které části těla používáme při znakové řeči?

10. Je znakový jazyk univerzální jazyk používaný ve všech zemích světa?

11. Ovládá znakový jazyk automaticky každý neslyšící?

12. Schválil nějaký stát znakový jazyk jako oficiální státní jazyk?

13. Pohlaví?

14. Stav?

15. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a už jste se někdy s neslyšícím člověkem?

2. Pokud ano - cítil/a jste se rozpačitě?

3. Myslíte si, že je hluchota vážným handicapem?

4. Narazil/a jste někdy na pořad, který byl určen také neslyšícím?

5. Myslíte si, že vaše město/obec poskytuje neslyšícím dostatečný prostor k normálnímu fungování? (dostupnost kurzů, pozitivní přístup a vyškolení úředníků,..)

6. Chtěl/a byste chodit do kurzů znakové řeči? Popřípadě proč ano/ne?

7. Navštěvuje tyto kurzy některý z vašich známých?

9. Které části těla používáme při znakové řeči?

10. Je znakový jazyk univerzální jazyk používaný ve všech zemích světa?

11. Ovládá znakový jazyk automaticky každý neslyšící?

12. Schválil nějaký stát znakový jazyk jako oficiální státní jazyk?

13. Pohlaví?

14. Stav?

15. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Psohlavcová, D.Slyšící a znakový jazyk (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://slysici-a-znakovy-jazyk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.