Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smlouva o dílo a její problematika

Smlouva o dílo a její problematika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Matoušek
Šetření:22. 01. 2019 - 11. 02. 2019
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je oslovit respondenty s tím, zda již měli ve svém životě určitou zkušenost anebo přišli do styku se smlouvou o dílo. Zda byli v roli objednatele nebo zhotovitele, jaký je jejich základní přehled v této problematice a zda se třeba setkali s negativními jevy, které v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo mohou nastat. Jako například nedodržení platby, nesplnění a nedodržení podmínek smlouvy, podvodné jednání a podobně.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je koncipován většinou na jednoduché odpovědi typu "Ano/ne/nevím". V některých otázkách je potřeba v případě kladné nebo záporné odpovědi označit ještě "Vlastní odpověď " a doplnit stručně vlastní názor na věc. Pokuste se prosím soustředit na problém věci a odpovídat co nejstručněji, jednoslovné pojmy oddělujte čárkami. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7159,66 %59,66 %  
Žena4840,34 %40,34 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305546,22 %46,22 %  
31-455142,86 %42,86 %  
46 a více1310,92 %10,92 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6655,46 %55,46 %  
Středoškolské s maturitou4235,29 %35,29 %  
Bc.2621,85 %21,85 %  
Ing. 108,4 %8,4 %  
Bc97,56 %7,56 %  
Mgr.86,72 %6,72 %  
Základní43,36 %3,36 %  
Vyšší odborné32,52 %2,52 %  
Středoškolské s výučním listem32,52 %2,52 %  
Ing., MBA10,84 %0,84 %  
Bc., DiS.10,84 %0,84 %  
DiS10,84 %0,84 %  
ing10,84 %0,84 %  
Bc. DiS.10,84 %0,84 %  
Ing.,Bc.10,84 %0,84 %  
RNDr. Ph.D.10,84 %0,84 %  
BBA10,84 %0,84 %  
JUDr.10,84 %0,84 %  

Graf

4. Víte, podle jakého právního předpisu se uzavírá smlouva o dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6050,42 %50,42 %  
Ano4941,18 %41,18 %  
Občanský zákoník2117,65 %17,65 %  
NOZ86,72 %6,72 %  
Obchodní zákoník 21,68 %1,68 %  
Obcansky zakonik21,68 %1,68 %  
občanský zákoník ?21,68 %1,68 %  
zákoník práce21,68 %1,68 %  
zákon č. 89/2012 Občanský zákoník10,84 %0,84 %  
OZ10,84 %0,84 %  
Občanské právo10,84 %0,84 %  
513/1991 10,84 %0,84 %  
Závazky10,84 %0,84 %  
89/něco... občanský zákoník 10,84 %0,84 %  
§2586 obč.zákoníku10,84 %0,84 %  
Nov 89/201210,84 %0,84 %  
par. 563 Obch.zakona10,84 %0,84 %  
Občanský zákonák10,84 %0,84 %  
Občanský zákonník dle NZ10,84 %0,84 %  
z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník10,84 %0,84 %  
89/2012 Sb., občanský zákoník10,84 %0,84 %  
Občanský zákoník - nevím přesné číslo10,84 %0,84 %  
Občanský zakon10,84 %0,84 %  
Nový občanský zákoník10,84 %0,84 %  
Občanského zákoníku 10,84 %0,84 %  
89/201210,84 %0,84 %  
Je to v občanském zákoníku, ale paragraf přesně nevím.10,84 %0,84 %  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 10,84 %0,84 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7260,5 %60,5 %  
Ne3529,41 %29,41 %  
Nevím1210,08 %10,08 %  

Graf

6. Můžete uzavřít v ČR smlouvu pouze ústně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6252,1 %52,1 %  
Nevím3428,57 %28,57 %  
Ne2319,33 %19,33 %  

Graf

7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba způsobilá k právním jednáním8672,27 %72,27 %  
Fyzická osoba7159,66 %59,66 %  
Právnická osoba6756,3 %56,3 %  
Osoba starší 18ti let6252,1 %52,1 %  
Kdokoliv2521,01 %21,01 %  
Osoba mladší 18ti let119,24 %9,24 %  

Graf

8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem smlouvu o dílo neuzavíral/a6050,42 %50,42 %  
Objednatel4739,5 %39,5 %  
Zhotovitel119,24 %9,24 %  
Nikdy jsem smlouvu o dílo neuzavíral10,84 %0,84 %  

Graf

9. Víte, co má taková smlouva o dílo obsahovat, aby byla platná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6655,46 %55,46 %  
Ano4336,13 %36,13 %  
Objednatele, zhotovitele, předmět díla10,84 %0,84 %  
Předmět, cena, Vykonavatel10,84 %0,84 %  
smluvní strany, předmět smlouvy, cena10,84 %0,84 %  
Předmět díla, cena, termín.10,84 %0,84 %  
smluvní strany, co je dílo, vady z díla10,84 %0,84 %  
Cenu, čas vyhotovení, kvalitu10,84 %0,84 %  
Objednavatel, zhotovitel, predmet smlouvy10,84 %0,84 %  
Co, kdy, kde, za kolik10,84 %0,84 %  
Kdo je zhotovitel (udaje), kdo je objednatel, termín zhotovení, cena10,84 %0,84 %  
Udaje obou stran, datum a podpisy obou stran10,84 %0,84 %  
Datum,o co se jedná,podpisy objednavatele a zhotovitele10,84 %0,84 %  
Označení smluvních stran, pozadavky na dílo, cena, do kdy ma byt zhotoveno, kde ma byt zhotoveno10,84 %0,84 %  
Kdo, komu, co, za kolik, tj plneni atd.10,84 %0,84 %  
Termín dokončení, cena, reklamace, strany právního jednani 10,84 %0,84 %  
Identifikace stran smlouvy, popis díla, lhůty 10,84 %0,84 %  
Místo, čas, cena, zúčastněné strany...10,84 %0,84 %  
Podpisy obou stran, časové ustanovení, ustanovení díla, popis díla, možné vícepráce, informováni o změnách, ochranu os. údajů, předání, etapy,... 10,84 %0,84 %  
0bjednatel, Zhotovitel, Předmět10,84 %0,84 %  
kdo, komu, co, za co, kdy, co když ne, 10,84 %0,84 %  
Předmět smlouvy - specifikace dila, označení stran, cenu, 10,84 %0,84 %  
Konečná cena10,84 %0,84 %  
Kdo, co , s kým , zakolik10,84 %0,84 %  
Iniciály objednatele,zhotovitele; Předmět smlouvy, Cena + platební podmínky,Termín plnění,Datum + originál podpisy10,84 %0,84 %  
údaje o objednateli, údaje o zhotoviteli, předmět plnění smlouvy10,84 %0,84 %  
Osodní údaje, předmět, odměna, termín dokončení10,84 %0,84 %  
smluvní strany, předmět smlouvy, ujednaná cena10,84 %0,84 %  
Zadavatel, zhotovitel (obě smluvní strany), předmět “dílo” o kterém je smlouva zhotovená 10,84 %0,84 %  
označení stran, popis provedeného dila, cena za dílo, termín...10,84 %0,84 %  
rozsah praci, terminy, opravne prostredky10,84 %0,84 %  
identifikaci objednavatele, zhotovitele, částku, platební podmínky10,84 %0,84 %  
smluvní strany, předmět díla, cenu, termín zhotovení, podpisy sml.stran10,84 %0,84 %  
předmět, určení objednatele a zhotovitele10,84 %0,84 %  
Objednatel, zhotovitel, předmět dila10,84 %0,84 %  
předmět (co má být vyrobeno), cena, termín dodání a bližší technická specifikace10,84 %0,84 %  
Kupující, zhotovitel, předmět, lhůty, cena.10,84 %0,84 %  
Strany, jaké dílo, podmínky, odměna, podpisy s daty 10,84 %0,84 %  
Datum, cena, rozsah10,84 %0,84 %  
předmět práce, cena10,84 %0,84 %  
dílo, cena10,84 %0,84 %  
Předmět díla, cena, termín dodání, označení stran, datum uzavreni10,84 %0,84 %  
Do kdy ma být dílo hotové, na vlastní odpovědnost, předmět, práce která ma být udělaná 10,84 %0,84 %  
předmět plnění, cena, lhůta, údaje o objednateli a zhotoviteli, sankce, ...10,84 %0,84 %  
vymezení stran, vymezení díla, cena, datum a místo uzavření, podpisy stran10,84 %0,84 %  
místo, předmět smlouvy, částka10,84 %0,84 %  
Obecné věci, jako jméno obědnatele, jméno zhotovitele, potom co chceme nechat vytvořit, jestli chceme sami dodat materiál, za jak dlouho by to mělo být, co to bude, cena, atd...10,84 %0,84 %  
Smluvní strany, předmět smlouvy (specifikace díla), cena, popřípadě způsob jejího určení, termín dodání 10,84 %0,84 %  

Graf

10. V případě, že jste byli někdy účastníky smlouvy o dílo, setkali jste se s neplněním povinností podle této smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9882,35 %82,35 %  
Ano2117,65 %17,65 %  
Nedodržení termínu21,68 %1,68 %  
Termín 21,68 %1,68 %  
Nedodržení termínu zhotovení 21,68 %1,68 %  
Lhůty zhotovení díla, navýšení ceny10,84 %0,84 %  
termín zhotovení, 10,84 %0,84 %  
cena, termín 10,84 %0,84 %  
Termin a kvalita dila10,84 %0,84 %  
termín, rozsah, 10,84 %0,84 %  
Neplnění terminu, nedomluveme viceprace10,84 %0,84 %  
dodržení termínu zhotovení díla10,84 %0,84 %  
nebyla jsem účastníkem10,84 %0,84 %  
Termín zhotovení díla z důvodu nepripravenosti objednatele, Nedodržení terminu splatnosti faktur10,84 %0,84 %  
nedodržení termínu, odklon od smlouvy, nedodržení postupů dle ZZVZ10,84 %0,84 %  
Nedodání předmětu plnění/díla10,84 %0,84 %  
Nedodržení ceny, nedodržení domluvené kvali zhotovení, nedodržení termínu, neochota přiznat a opravit nedodělky10,84 %0,84 %  
Nedodržení ceny a termínu10,84 %0,84 %  
nekvalita, neúplnost díla10,84 %0,84 %  
nedodržení lhůty10,84 %0,84 %  
špatná kvalita, ignorování reklamací10,84 %0,84 %  

Graf

11. Pokud obsahuje smlouva o dílo obchodní podmínky, čtete je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9277,31 %77,31 %  
Ne2521,01 %21,01 %  
Časové důvody 21,68 %1,68 %  
Neuzaviral jsem /nemohl jsem tedy číst 10,84 %0,84 %  
Vetšinou příliš dlouhé,nepřehledné a kolikrát úplně o ničem a nesrozumitelné 10,84 %0,84 %  
Nikdy jsem neuzaviral smlouvu o dílo 10,84 %0,84 %  
Časové důvody a že se mi nechtějí číst kompletně10,84 %0,84 %  
nikdy sem smlouvu o dílo neuzavřel10,84 %0,84 %  
Smlouvu o dílo jsem nikdy nečetla natož nečetla podmínky10,84 %0,84 %  
Nikdy jsem nebyl ani jednou ze smluvních stran smlouvy o dílo.10,84 %0,84 %  
Nikdy jsem se se smlouvou o dílo nesetkala, tak jsem neměla obchodní podmínky možnost číst.10,84 %0,84 %  
jsou drobným písmem a nevidím na ně10,84 %0,84 %  
Nemám čas 10,84 %0,84 %  
moc textu10,84 %0,84 %  

Graf

12. Rozumíte obchodním podmínkám ve smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano7764,71 %64,71 %  
Nevím1512,61 %12,61 %  
Ano1310,92 %10,92 %  
Většinou ne108,4 %8,4 %  
Ne43,36 %3,36 %  

Graf

13. V případě toho, že jste uzavírali smlouvu o dílo a tato obsahovala obchodní podmínky, vysvětlil vám je zhotovitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem smlouvu o dílo s obchodními podmínkami neuzavíral/a6252,1 %52,1 %  
Ne3327,73 %27,73 %  
Ano2420,17 %20,17 %  

Graf

14. Zjišťujete si o zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo reference (zadluženost, spolehlivost a podobně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9075,63 %75,63 %  
Ne1915,97 %15,97 %  
Nevidím důvod108,4 %8,4 %  

Graf

15. Spoléháte se při výběru zhotovitele pouze na doporučení známého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9983,19 %83,19 %  
Ano2016,81 %16,81 %  
Spolehlivost a kvalita provedení práce 10,84 %0,84 %  
Neřekl bych pouze, ale je to jeden z aspektů 10,84 %0,84 %  
většinou ano, jako reference,nikdy se to nevyplatilo :D10,84 %0,84 %  
Tvoří cca 80% rozhodnuti, zalezi i na osobě která doporucuje10,84 %0,84 %  
Je to velice dobrý kamarád10,84 %0,84 %  
důvěryhodnost zdroje, snadný přístup ke zdroji10,84 %0,84 %  
věřím mu10,84 %0,84 %  
Jednou sem se spolehl a teď toho lituju10,84 %0,84 %  
Kvůli podvodníkům10,84 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bc. na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. V případě, že jste byli někdy účastníky smlouvy o dílo, setkali jste se s neplněním povinností podle této smlouvy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Objednatel na otázku 8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. V případě toho, že jste uzavírali smlouvu o dílo a tato obsahovala obchodní podmínky, vysvětlil vám je zhotovitel?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 a více na otázku 2. Věk:

7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):

 • odpověď Fyzická osoba:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba mladší 18ti let na otázku 7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právnická osoba na otázku 7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):
 • odpověď Osoba starší 18ti let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba mladší 18ti let na otázku 7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):
 • odpověď Právnická osoba:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba mladší 18ti let na otázku 7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):

8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?

 • odpověď Nikdy jsem smlouvu o dílo neuzavíral/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?
 • odpověď Objednatel:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. V případě, že jste byli někdy účastníky smlouvy o dílo, setkali jste se s neplněním povinností podle této smlouvy?

9. Víte, co má taková smlouva o dílo obsahovat, aby byla platná?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou ne na otázku 12. Rozumíte obchodním podmínkám ve smlouvě?

13. V případě toho, že jste uzavírali smlouvu o dílo a tato obsahovala obchodní podmínky, vysvětlil vám je zhotovitel?

 • odpověď Nikdy jsem smlouvu o dílo s obchodními podmínkami neuzavíral/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem smlouvu o dílo neuzavíral/a na otázku 8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte, podle jakého právního předpisu se uzavírá smlouva o dílo?

5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?

6. Můžete uzavřít v ČR smlouvu pouze ústně?

7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):

8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?

9. Víte, co má taková smlouva o dílo obsahovat, aby byla platná?

10. V případě, že jste byli někdy účastníky smlouvy o dílo, setkali jste se s neplněním povinností podle této smlouvy?

11. Pokud obsahuje smlouva o dílo obchodní podmínky, čtete je?

12. Rozumíte obchodním podmínkám ve smlouvě?

13. V případě toho, že jste uzavírali smlouvu o dílo a tato obsahovala obchodní podmínky, vysvětlil vám je zhotovitel?

14. Zjišťujete si o zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo reference (zadluženost, spolehlivost a podobně)?

15. Spoléháte se při výběru zhotovitele pouze na doporučení známého?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Víte, podle jakého právního předpisu se uzavírá smlouva o dílo?

5. Setkali jste se někdy se smlouvou o dílo?

6. Můžete uzavřít v ČR smlouvu pouze ústně?

7. Víte, kdo může uzavřít smlouvu o dílo? (označte 1 nebo více odpovědí podle svého uvážení):

8. Pokud jste někdy uzavírali smlouvu o dílo, byli jste v pozici objednatele nebo zhotovitele?

9. Víte, co má taková smlouva o dílo obsahovat, aby byla platná?

10. V případě, že jste byli někdy účastníky smlouvy o dílo, setkali jste se s neplněním povinností podle této smlouvy?

11. Pokud obsahuje smlouva o dílo obchodní podmínky, čtete je?

12. Rozumíte obchodním podmínkám ve smlouvě?

13. V případě toho, že jste uzavírali smlouvu o dílo a tato obsahovala obchodní podmínky, vysvětlil vám je zhotovitel?

14. Zjišťujete si o zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo reference (zadluženost, spolehlivost a podobně)?

15. Spoléháte se při výběru zhotovitele pouze na doporučení známého?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matoušek, P.Smlouva o dílo a její problematika (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://smlouva-o-dilo-a-jeji-proble.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.