Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smogová a dopravní situace

Smogová a dopravní situace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Wojtas
Šetření:04. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):25 / 13.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na smogovou a dopravní situaci nejen Třince, ale celého regionu. Snažím se zjistit názor na tuto problematiku obyvatel celé České Republiky. Předem děkuji za vyplnění.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11253,33 %53,33 %  
Muž9846,67 %46,67 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-5513865,71 %65,71 %  
56-více7234,29 %34,29 %  

Graf

3. Kde je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Třinecotázka č. 4, Nejbližšší okolí Třinceotázka č. 4, Jiná část České Republikyotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třinec8038,1 %38,1 %  
Nejbližšší okolí Třince7033,33 %33,33 %  
Jiná část České Republiky6028,57 %28,57 %  

Graf

4. Myslíte si, že se smogová situace na Třinecku postupně spíše zhoršuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7449,33 %35,24 %  
Je stejná.4530 %21,43 %  
Ne.2516,67 %11,9 %  
Nevím.64 %2,86 %  

Graf

5. Kdo myslíte, že je nejzásadnějším viníkem této situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třinecké železárny.10469,33 %49,52 %  
Všechny společnosti.3523,33 %16,67 %  
Vedení města, vláda.3221,33 %15,24 %  
Jiné 3020 %14,29 %  

Graf

6. Máte zdravotní problémy, které jsou způsobeny smogem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7449,33 %35,24 %  
Nevím.4429,33 %20,95 %  
Ano.3221,33 %15,24 %  

Graf

7. Uvažujete o změně bydliště kvůli smogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7449,33 %35,24 %  
Ještě mě to nenapadlo.3523,33 %16,67 %  
Ano, již to řeším.2114 %10 %  
Ano, ale jen teoreticky.2013,33 %9,52 %  

Graf

8. Máte nějaké náměty nebo názory, jak by se tato smogová situace dala řešit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nové technologie, účinnější státní regulace15,26 %0,48 %  
Další investice do odprašení třinecké hutě, budování nových a technologicky dokonalejších filtrovacích systémů15,26 %0,48 %  
Snížit množství kamiónové dopravy15,26 %0,48 %  
kontrola TŽ Třinec15,26 %0,48 %  
MHD zadarmo - snížení automobilé dopravy15,26 %0,48 %  
Kamińová doprava mimo centrum města15,26 %0,48 %  
povinnost instalace čističek i pro menší podniky, nepovolování překročení emisí, odměňovat třídění odpadu(aby lidi nespalovalo odpad, 15,26 %0,48 %  
zrušit dotace do "ekologických" výrob energie a do preference hromadné dopravy15,26 %0,48 %  
Ekologická kontrola Třineckých železáren15,26 %0,48 %  
ne15,26 %0,48 %  
ostatní odpovědi Celý život jsem pracoval v železárnách, odtud pramení mé zdravotní problémy
přemístit tu vládu
nic nenapadá :(
více zeleně, méně betonu
A) Zručit dotace do fotovoltaiky, biomasy, větrných elektráren B) Přestat klást překážky rozvoji jaderné energetiky C) Snížit daně
Trpím astmatem
Omezit produkci továren
Přísnější emisní limity, pokuty velikým firmám, vyjednávání s Polskem
MHD ve městě zdarma, kamionová doprava mimo centrum
947,37 %4,29 % 

Graf

9. Věříte, že se smogová situace zlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo by to dobře, ale nevěřím tomu.7550 %35,71 %  
Ne, v dnešní době jsou důležitější peníze než životní prostředí.4731,33 %22,38 %  
Ano, důležitost životního prostředí stále roste a firmy si to uvědomují.2516,67 %11,9 %  
Jiné 32 %1,43 %  

Graf

10. Myslíte si, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ale byl tu problém vždy.otázka č. 11, Ano, v posledních letech.otázka č. 11, Ne.otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v posledních letech.8858,67 %41,9 %  
Ano, ale byl tu problém vždy.3926 %18,57 %  
Ne.2315,33 %10,95 %  

Graf

11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Viníkem je rozrůstající se mezinárodní obchod, doba už je taková.7460,16 %35,24 %  
Nedostatečná dopravní síť a kapacita silnic.6149,59 %29,05 %  
Otevření automobilových závodů v Nošovicích a Žilině.4939,84 %23,33 %  
Jiné 1613,01 %7,62 %  

Graf

12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řidiči osobních automobilů.7659,84 %36,19 %  
Chodci.6651,97 %31,43 %  
Obyvatelé využívající MHD.3829,92 %18,1 %  
Jiné1914,96 %9,05 %  
Řidiči nákladních vozidel a kamionů.75,51 %3,33 %  

Graf

13. Myslíte si, že by se situace s dopravou měla změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, a to co nejdříve.7550 %35,71 %  
Ano, ale pouze pokud se situace bude zhoršovat.4026,67 %19,05 %  
Ne, nemyslím, že je situace neúnosná.3020 %14,29 %  
Nevím, je mi to jedno.53,33 %2,38 %  

Graf

14. Myslíte si, že smogová a dopravní situace spolu souvisí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nejspíš.6543,33 %30,95 %  
Ano, samozřejmě.5838,67 %27,62 %  
Nejspíš ne.2114 %10 %  
Nevím.42,67 %1,9 %  
Ne, v žádném případě.21,33 %0,95 %  

Graf

15. Pokud se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze minimálně. Běžný občan rozdíl nerozezná.6845,33 %32,38 %  
Ano a to výrazným způsobem.4127,33 %19,52 %  
Ne, doprava tvoří pouze malou část produkce smogu.3422,67 %16,19 %  
Nevím.53,33 %2,38 %  
Ne.21,33 %0,95 %  

Graf

16. Kdo by měl řešit tyto problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedení města.12684 %60 %  
Management společností, které se nejvíce podílejí na jejich vzniku.9664 %45,71 %  
Vláda.9261,33 %43,81 %  
Jiné 74,67 %3,33 %  

Graf

17. Máte nějaké poznatky, které považujete za zásadní zmínit z ohledu tématu tohoto dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co nejdříve by se měl postavit jakýsi nadjezd, který by vedl přímo do TŽ a tím by se snad kamiónová doprava snížila po normálních komunikacích.

Jestli jsem tento dotazník správně pochopil, jedná se průzkum v kontextu města Třince. Mé odpovědi na otázky číslo 14 a 15 byly právě vztahovány ke Třinci, připouštím, že v případě větších měst, doprava více ovlivňuje smog. V Třinci je to záležitostí asi hlavně železáren.

ještě,že naneštěstí nežiji v Třinci,ani bych tam namohla žít ani bydlet. Ale určitě se umím v žit do situace, kdo tam bydli a musí to snášet!!! :(

K dopravní situace Dle mého názoruje přehlcena doprava až v posledních letech. Dříve nebylo běžné mít automobil a také shromáždit na něj finanční prostředky bylo obtížné. Dříve se šetřilo a pak se koupil automobil. V dnešní době je běžné mít v rodině dvě auta. Prostě se vezme na splátky a proto jsou dostupnější. Z toho plyne i přehlcení silnic.

Mé děti trpí astmaty a alergiemi, které jsou způsobené s největší pravděpodobností smogem a popílkem v ovzduší. S ohledem na špatnou situaci na pracovním trhu se snažíme přestěhovat se jinam, kde tyto problémy nejsou a nebo nejsou tak palčivé.

Problém s dopravou způsobuje především kamionová doprava

Trpím dýcahcími potížemi

18. Dle Vašeho názoru, shoršuje se spíše smogová situace na Třinecku a v jeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 22, Je stejnáotázka č. 19, Nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2541,67 %11,9 %  
Ano2338,33 %10,95 %  
Je stejná711,67 %3,33 %  
Ne58,33 %2,38 %  

Graf

19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třinecké železárny3054,55 %14,29 %  
Všechny společnosti1730,91 %8,1 %  
Vedení města, vláda1730,91 %8,1 %  
Jiné712,73 %3,33 %  

Graf

20. Věříte, že se smogová situace v dohledné době zlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo by to dobře, ale nevěřím tomu.2749,09 %12,86 %  
Ne, v dnešní době jsou důležitější peníze než životní prostředí.1832,73 %8,57 %  
Ano, důležitost životního prostředí stále roste a firmy si to uvědomují.610,91 %2,86 %  
Jiné47,27 %1,9 %  

Graf

21. Máte nějaké náměty nebo názory, Jak by se tato smogová situace, v rámci celého Moravskoslezského kraje, dala řešit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1018,18 %4,76 %  
nemám59,09 %2,38 %  
nevím35,45 %1,43 %  
co třeba nevyvážet tolik elektrické energie do zahraničí11,82 %0,48 %  
Omezení automobilové dopravy, zlepšení integrovaného dopravního systému, frekventovanější dopravní linky.11,82 %0,48 %  
Omezit jízdu auty(nákladní), které nadměrně znečišťují ovzduší. 11,82 %0,48 %  
Jedná se o dlouhodobý proces. Je zapotřebí zkvalitnit filtry na komínech případně je zavést, omezit provoz automobilů - alespoň ve smogové pohotovosti. Polévat silnice a prašná místa kropícími vozy.11,82 %0,48 %  
vládní regulace, vysoké sankce 11,82 %0,48 %  
Tato sitace je velice těžko řešitelná a návrhy obyčejných lidí nemají váhu.11,82 %0,48 %  
Vedení by mělo dohlédnout na dodržování stanovených kvót pro vypouštění škodlivých látek z těch fabrik a firem.11,82 %0,48 %  
ostatní odpovědi omezeni vyroby a hlavne omezeni dopravy v centrech mest aby lide vyuzivali mhd
kázeň v dodržování předpisů, kontroní instituce s pravomocí
investice do kvalitních filtrů,podpora ze strany EU a státu v oblasti snížení emisí
sprisnenie zakonov a castejsie kontroly, a merania kvality ovzdusia
omezení dopravy
tezko, lidi jsou rozmlsani, nebudou se nijak omezovat..
nemám náměty ani názory
Ne.
dodržovat filtry u velkých společností! což se děje jen oficiálně, ale ty smrady, co se potají vypouští v noci...jsem konkrétně z Ostravy
limity emisí
Striktní dodržování norem a zabezpečení jejich neuvolňování.
Omezit železárny
Důkladná regulace emisí plynů továren, zákaz vjíždění aut do centra měst
neřešitelná situace
výsadba stromů, snížení vypouštění chemických látek do ovzduší
emisní limity
přísnější emisní normy
levnější paliva, využití obnovitelných zdrojů energie
protože jsem z Ostravy-Poruby tak si myslím, že by lidé měli omezit cestování automobilem. Nebo by jich mohlo v autě jezdit více a ne jen jeden.
---
nežiji v tomto kraji
větší kontrola, sankce
legislativní omezení
zásahem státu a stanovení přísných podmínek
MHD doprava ve městech zdrama = méně automobilů...
tato situace se v dnešní době nejspíš žádným výrazným způsobem řešit bohužel nedá
Nemám. Btw další otázka je zkreslující, dám "Ano, výrazným způsobem" protože když se dopr. situace změní výrazným způsobem bude to platit, jinak samo sebou ne :)
Nemám náměty
je to problém v celé čr
.
3054,55 %14,29 % 

Graf

22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze minimálně. Běžný občan rozdíl nerozezná.3151,67 %14,76 %  
Ano, a to výrazným způsobem1525 %7,14 %  
Ne, doprava tvoří pouze zanedbatelnou část produkce smogu1220 %5,71 %  
Nevím23,33 %0,95 %  

Graf

23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nejspíš3050 %14,29 %  
Ano, samozřejmě2033,33 %9,52 %  
Nejspíš ne1016,67 %4,76 %  

Graf

24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vláda4371,67 %20,48 %  
Vedení města3558,33 %16,67 %  
Management společností, které se nejvíce podílejí na jejich vzniku2643,33 %12,38 %  
Jiné35 %1,43 %  

Graf

25. Máte nějaké poznatky, které považujete za zásadní zmínit z ohledu tématu tohoto dotazníku??

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je zapotřebí s nastálou situací něco dělat a neodkládat na později.

Již jsem to napsala - omezit jízdy osobními automobily, snažit se zvýšit přepravu železnicí a hlavně vyměnit kotle v domcích, kde se spaluje kde co. To chce ovšem finance a jak je u nás zvykem - ty dotace nebudou stačit.

Jop, dejte ho vyplnit majiteli třineckých železáren a pár prodejcům aut :) Hm, zdá se, že u předchozí otázky nejde vyplnit víc odpovědí...to je smutné, měli by se tím zabývat všichni

měli bysme přestat jezdit vsšichni autem a místo toho jezdit hromadnou dopravou :-)

moc se mluví a málo se opravdu koná

NE

ne

ne

ne

nemáám...

nemám

nemám

společnost by si měla uvědomit, že jde především o budoucnost...ještě není situace nezvladatelná, ale bude hůř, protože touha po penězích vládne světu. Žila jsem v Třinci, dnes žiji na druhé straně republiky a vždy když přijedu s dětmi na návštěvu za rodiči - odjíždíme nemocní...VŽDY. To mluví za vše. Těší mě, že se o této situaci začíná mluvit a snad se podaří vymyslet způsob pro zlepšení nebo alespon zajištění toho, aby se situace nezhoršovala a zůstala stejná...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

 • odpověď 18-55:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všechny společnosti na otázku 19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Management společností, které se nejvíce podílejí na jejich vzniku na otázku 24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?

3. Kde je Vaše bydliště?

 • odpověď Jiná část České Republiky:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Dle Vašeho názoru, shoršuje se spíše smogová situace na Třinecku a v jeho okolí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 18. Dle Vašeho názoru, shoršuje se spíše smogová situace na Třinecku a v jeho okolí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třinecké železárny na otázku 19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení města, vláda na otázku 19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všechny společnosti na otázku 19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo by to dobře, ale nevěřím tomu. na otázku 20. Věříte, že se smogová situace v dohledné době zlepší?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, v dnešní době jsou důležitější peníze než životní prostředí. na otázku 20. Věříte, že se smogová situace v dohledné době zlepší?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 21. Máte nějaké náměty nebo názory, Jak by se tato smogová situace, v rámci celého Moravskoslezského kraje, dala řešit?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejspíš na otázku 23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, samozřejmě na otázku 23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejspíš ne na otázku 23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, a to výrazným způsobem na otázku 22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale pouze minimálně. Běžný občan rozdíl nerozezná. na otázku 22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, doprava tvoří pouze zanedbatelnou část produkce smogu na otázku 22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Management společností, které se nejvíce podílejí na jejich vzniku na otázku 24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení města na otázku 24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vláda na otázku 24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?

5. Kdo myslíte, že je nejzásadnějším viníkem této situace?

 • odpověď Třinecké železárny.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

10. Myslíte si, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

 • odpověď Ano, v posledních letech.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

16. Kdo by měl řešit tyto problémy?

 • odpověď Vedení města.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano a to výrazným způsobem. na otázku 15. Pokud se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obyvatelé využívající MHD. na otázku 12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otevření automobilových závodů v Nošovicích a Žilině. na otázku 11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, samozřejmě. na otázku 14. Myslíte si, že smogová a dopravní situace spolu souvisí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 4. Myslíte si, že se smogová situace na Třinecku postupně spíše zhoršuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě mě to nenapadlo. na otázku 7. Uvažujete o změně bydliště kvůli smogu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třinecké železárny. na otázku 5. Kdo myslíte, že je nejzásadnějším viníkem této situace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chodci. na otázku 12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, a to co nejdříve. na otázku 13. Myslíte si, že by se situace s dopravou měla změnit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Viníkem je rozrůstající se mezinárodní obchod, doba už je taková. na otázku 11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale jen teoreticky. na otázku 7. Uvažujete o změně bydliště kvůli smogu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Kde je Vaše bydliště?

4. Myslíte si, že se smogová situace na Třinecku postupně spíše zhoršuje?

5. Kdo myslíte, že je nejzásadnějším viníkem této situace?

6. Máte zdravotní problémy, které jsou způsobeny smogem?

7. Uvažujete o změně bydliště kvůli smogu?

9. Věříte, že se smogová situace zlepší?

10. Myslíte si, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:

13. Myslíte si, že by se situace s dopravou měla změnit?

14. Myslíte si, že smogová a dopravní situace spolu souvisí?

15. Pokud se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

16. Kdo by měl řešit tyto problémy?

18. Dle Vašeho názoru, shoršuje se spíše smogová situace na Třinecku a v jeho okolí?

19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?

20. Věříte, že se smogová situace v dohledné době zlepší?

21. Máte nějaké náměty nebo názory, Jak by se tato smogová situace, v rámci celého Moravskoslezského kraje, dala řešit?

22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?

24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Kde je Vaše bydliště?

4. Myslíte si, že se smogová situace na Třinecku postupně spíše zhoršuje?

5. Kdo myslíte, že je nejzásadnějším viníkem této situace?

6. Máte zdravotní problémy, které jsou způsobeny smogem?

7. Uvažujete o změně bydliště kvůli smogu?

9. Věříte, že se smogová situace zlepší?

10. Myslíte si, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

11. Proč myslíte, že je v Třinci problém s dopravní sítí?

12. Nejvíce špatnou dopravní situací na Třinecku trpí:

13. Myslíte si, že by se situace s dopravou měla změnit?

14. Myslíte si, že smogová a dopravní situace spolu souvisí?

15. Pokud se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

16. Kdo by měl řešit tyto problémy?

18. Dle Vašeho názoru, shoršuje se spíše smogová situace na Třinecku a v jeho okolí?

19. Kdo je podle Vás nejzásadnějším viníkem této situace?

20. Věříte, že se smogová situace v dohledné době zlepší?

21. Máte nějaké náměty nebo názory, Jak by se tato smogová situace, v rámci celého Moravskoslezského kraje, dala řešit?

22. V situaci, kdy se změní dopravní situace, ovlivní to problém se smogem?

23. Myslíte si, že smogová a dorpavní situace spolu úzce souvisí?

24. Kdo by se měl řešením problému zabývat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wojtas, A.Smogová a dopravní situace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://smogova-a-dopravni-situace-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.