Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smogová situace na Ostravsku a okolí

Smogová situace na Ostravsku a okolí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristián Fuljer
Šetření:02. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit vnímání veřejnosti na současný stav ovduší v Ostravě a jejím okolí. Dotazník je zaměřen na obyvatele Moravskoslezského kraje, města Ostravy a okolí.

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Ostravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4571,43 %71,43 %  
ne1828,57 %28,57 %  

Graf

2. Myslíte si, že žaloba na stát pomůže zlepšit ovzduší v Ostravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1840 %28,57 %  
nesouhlasím1022,22 %15,87 %  
spíše souhlasím715,56 %11,11 %  
nevím613,33 %9,52 %  
souhlasím48,89 %6,35 %  

Graf

3. Souhlasíte s možností jezdit v MHD v Ostravě zdarma při vyhlášení smogové situace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1431,11 %22,22 %  
nesouhlasím1328,89 %20,63 %  
spíše souhlasím817,78 %12,7 %  
spíše nesouhlasím817,78 %12,7 %  
nevím24,44 %3,17 %  

Graf

4. Pokud ne, uveďte prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Havířov316,67 %4,76 %  
Třinec211,11 %3,17 %  
praha211,11 %3,17 %  
Zlínský kraj15,56 %1,59 %  
Hranice15,56 %1,59 %  
Karviná15,56 %1,59 %  
Pardubice15,56 %1,59 %  
Kopřivnice15,56 %1,59 %  
Frýdek-Místek15,56 %1,59 %  
Bystřice nad olší15,56 %1,59 %  
ostatní odpovědi ustí nad labem
Břeclav
asi 30 km od Ostravy
Olomouc
422,22 %6,35 % 

Graf

5. Čím doma topíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plynem2844,44 %44,44 %  
elektřinou1117,46 %17,46 %  
dálkové topení46,35 %6,35 %  
Ústřední topení34,76 %4,76 %  
uhlím23,17 %3,17 %  
nic23,17 %3,17 %  
centralni vytapeni23,17 %3,17 %  
centrální11,59 %1,59 %  
Dalkia11,59 %1,59 %  
dálkově11,59 %1,59 %  
nevím, máme ústřední topení11,59 %1,59 %  
nevím, máme radiator, bydlím v panelaku11,59 %1,59 %  
ústřední vytápění11,59 %1,59 %  
dálkové (ústřední)11,59 %1,59 %  
koks11,59 %1,59 %  
vodou11,59 %1,59 %  
ústředním topením :)11,59 %1,59 %  
dřevo11,59 %1,59 %  

Graf

6. Šetříte energií v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se o to4571,43 %71,43 %  
ano1726,98 %26,98 %  
ne11,59 %1,59 %  

Graf

7. Trpíte dušností nebo astmatem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5282,54 %82,54 %  
ano1117,46 %17,46 %  

Graf

8. Ohodnoťte podle Vás ovzduší v Ostravě nebo vašem bydlišti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3149,21 %49,21 %  
dostatečný1828,57 %28,57 %  
dobrý711,11 %11,11 %  
chvalitebný57,94 %7,94 %  
výborný23,17 %3,17 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s ovzduším ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5587,3 %87,3 %  
ano812,7 %12,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Ohodnoťte podle Vás ovzduší v Ostravě nebo vašem bydlišti:

  • odpověď nedostatečný:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Trpíte dušností nebo astmatem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v Ostravě?

2. Myslíte si, že žaloba na stát pomůže zlepšit ovzduší v Ostravě?

3. Souhlasíte s možností jezdit v MHD v Ostravě zdarma při vyhlášení smogové situace?

5. Čím doma topíte?

6. Šetříte energií v domácnosti?

7. Trpíte dušností nebo astmatem?

8. Ohodnoťte podle Vás ovzduší v Ostravě nebo vašem bydlišti:

9. Jste spokojen/a s ovzduším ve vašem městě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v Ostravě?

2. Myslíte si, že žaloba na stát pomůže zlepšit ovzduší v Ostravě?

3. Souhlasíte s možností jezdit v MHD v Ostravě zdarma při vyhlášení smogové situace?

5. Čím doma topíte?

6. Šetříte energií v domácnosti?

7. Trpíte dušností nebo astmatem?

8. Ohodnoťte podle Vás ovzduší v Ostravě nebo vašem bydlišti:

9. Jste spokojen/a s ovzduším ve vašem městě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fuljer, K.Smogová situace na Ostravsku a okolí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://smogova-situace-na-ostravsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.