Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smrt člověka a právní řád

Smrt člověka a právní řád

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Šlechta
Šetření:27. 11. 2012 - 26. 12. 2012
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěla požádát o zodpovězení několika otázek v mém dotazníku. Dotazník zpracovávám ke své bakalářské práci na téma Smrt člověka a právní řád České republiky.

Cílem je zjistit názor lidí na trest smrti, eutanázii, dědické právo a trestněprávníochranu lidského života.

Dotazník je anonymní a je určen pro širokou veřejnost, ve věkové kategorii 15 a více let.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 3013962,33 %62,33 %  
31 - 555926,46 %26,46 %  
15 - 182310,31 %10,31 %  
56 a více20,9 %0,9 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15770,4 %70,4 %  
muž6629,6 %29,6 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10547,09 %47,09 %  
vysokoškolské6026,91 %26,91 %  
základní2410,76 %10,76 %  
vyšší odborné177,62 %7,62 %  
středoškolské177,62 %7,62 %  

Graf

4. Domníváte se, že je v České republice trestním právem dostatečně chráněn lidský život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15167,71 %67,71 %  
Ano7232,29 %32,29 %  

Graf

5. Jsou podle Vás tresty za trestné činy proti životu dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18984,75 %84,75 %  
Ano3415,25 %15,25 %  

Graf

6. Víte, kdy byl zrušen trest smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10747,98 %47,98 %  
Ano9643,05 %43,05 %  
Nikdy nebyl zaveden188,07 %8,07 %  
Nikdy nebyl zrušen20,9 %0,9 %  

Graf

7. Byl/a byste pro zavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12053,81 %53,81 %  
Ne10346,19 %46,19 %  

Graf

8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vražda14062,78 %62,78 %  
Terorismus10848,43 %48,43 %  
Trestné činy spáchané na dětech10647,53 %47,53 %  
Za žádný trestný čin6529,15 %29,15 %  
Zabití2812,56 %12,56 %  
Trestné činy proti státu62,69 %2,69 %  
Majetkové trestné činy31,35 %1,35 %  

Graf

9. Myslíte si, že zavedení trestu smrti, by mělo vliv na snížení závažné kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13158,74 %58,74 %  
Ne9241,26 %41,26 %  

Graf

10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrtící injekce14263,68 %63,68 %  
Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti6026,91 %26,91 %  
Zastřelení125,38 %5,38 %  
Gilotina52,24 %2,24 %  
Oběšení31,35 %1,35 %  
Elektrické křeslo10,45 %0,45 %  

Graf

11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrtící injekce11250,22 %50,22 %  
Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti6930,94 %30,94 %  
Zastřelením198,52 %8,52 %  
Oběšením114,93 %4,93 %  
Gilotina83,59 %3,59 %  
Elektrické křeslo41,79 %1,79 %  

Graf

12. Má mít člověk právo rozhodnout o ukončení svého života v případě nevyléčitelné nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21295,07 %95,07 %  
Ne114,93 %4,93 %  

Graf

13. Víte, v čem spočívá eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21696,86 %96,86 %  
Ne73,14 %3,14 %  

Graf

14. Jste pro legalizaci eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19587,44 %87,44 %  
Ne2812,56 %12,56 %  

Graf

15. Kdo by měl eutanazii provést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékař18181,17 %81,17 %  
Nikdo z uvedených, jsem proti eutanazii2310,31 %10,31 %  
Člen rodiny198,52 %8,52 %  

Graf

16. Má být trestně odpovědný člověk, který se podílí na vykonání eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17578,48 %78,48 %  
Ano4821,52 %21,52 %  

Graf

17. Kdo má přezkoumat rozhodnutí o eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konsilium lékařů11451,12 %51,12 %  
Nikdo, jedná se o svobodné rozhodnutí jedince10948,88 %48,88 %  

Graf

18. Souhlasíte s rozhodnutím spáchat sebevraždu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11652,02 %52,02 %  
Ano10747,98 %47,98 %  

Graf

19. Je správné, že zákon řeší problematiku dědění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19386,55 %86,55 %  
Ne3013,45 %13,45 %  

Graf

20. Dal byste přednost dědění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze závěti18683,41 %83,41 %  
Ze zákona3716,59 %16,59 %  

Graf

21. Uvažujete o sepsání poslední vůle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11250,22 %50,22 %  
Ano11149,78 %49,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Byl/a byste pro zavedení trestu smrti?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za žádný trestný čin na otázku 8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti na otázku 11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti na otázku 10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?

 • odpověď Vražda:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabití na otázku 8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?

10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

 • odpověď Smrtící injekce:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrtící injekce na otázku 11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?

11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?

 • odpověď Zastřelením:
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zastřelení na otázku 10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?
 • odpověď Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný ze způsobů, jsem proti trestu smrti na otázku 10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Domníváte se, že je v České republice trestním právem dostatečně chráněn lidský život?

5. Jsou podle Vás tresty za trestné činy proti životu dostatečné?

6. Víte, kdy byl zrušen trest smrti v České republice?

7. Byl/a byste pro zavedení trestu smrti?

8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?

9. Myslíte si, že zavedení trestu smrti, by mělo vliv na snížení závažné kriminality?

10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?

12. Má mít člověk právo rozhodnout o ukončení svého života v případě nevyléčitelné nemoci?

13. Víte, v čem spočívá eutanazie?

14. Jste pro legalizaci eutanazie?

15. Kdo by měl eutanazii provést?

16. Má být trestně odpovědný člověk, který se podílí na vykonání eutanazie?

17. Kdo má přezkoumat rozhodnutí o eutanazii?

18. Souhlasíte s rozhodnutím spáchat sebevraždu?

19. Je správné, že zákon řeší problematiku dědění?

20. Dal byste přednost dědění:

21. Uvažujete o sepsání poslední vůle?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Domníváte se, že je v České republice trestním právem dostatečně chráněn lidský život?

5. Jsou podle Vás tresty za trestné činy proti životu dostatečné?

6. Víte, kdy byl zrušen trest smrti v České republice?

7. Byl/a byste pro zavedení trestu smrti?

8. Za jaké trestné činy byste zavedl trest smrti?

9. Myslíte si, že zavedení trestu smrti, by mělo vliv na snížení závažné kriminality?

10. Jaký způsob trestu smrti je podle Vás nejhumánnější(nejlidštější)?

11. Jakým způsobem by podle Vás měl být vykonáván trest smrti?

12. Má mít člověk právo rozhodnout o ukončení svého života v případě nevyléčitelné nemoci?

13. Víte, v čem spočívá eutanazie?

14. Jste pro legalizaci eutanazie?

15. Kdo by měl eutanazii provést?

16. Má být trestně odpovědný člověk, který se podílí na vykonání eutanazie?

17. Kdo má přezkoumat rozhodnutí o eutanazii?

18. Souhlasíte s rozhodnutím spáchat sebevraždu?

19. Je správné, že zákon řeší problematiku dědění?

20. Dal byste přednost dědění:

21. Uvažujete o sepsání poslední vůle?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šlechta, J.Smrt člověka a právní řád (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://smrt-cloveka-a-pravni-rad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.