Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smysl vzdělávání

Smysl vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Hůrková
Šetření:02. 10. 2011 - 16. 10. 2011
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


tento dotazník slouží jako část mého sociologického výzkumu na vyučování českého jazyka. Vybrala jsem si téma ,,smysl vzdělávání‘‘, protože si myslím, že motivace dnešní mládeže k učení v poslední době velice upadá. Těmito otázkami bych chtěla dokázat, že vzdělání je stále důležité pro budoucí pracovní kariéru. Zajímalo by mě, jak tuto problematiku vidí veřejnost. Výsledky zpracuji do písemné formy a vytvořím prezentaci pro svou třídu.


Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2613978,98 %78,98 %  
27-402313,07 %13,07 %  
41-60126,82 %6,82 %  
do 1510,57 %0,57 %  
60+10,57 %0,57 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13576,7 %76,7 %  
muž4123,3 %23,3 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná střední škola5531,25 %31,25 %  
vysoká škola5430,68 %30,68 %  
gymnázium3620,45 %20,45 %  
základní škola3117,61 %17,61 %  

Graf

4. Důvody pro vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysněná práce10760,8 %60,8 %  
vliv sociálního prostředí (příbuzní, kamarádi, známí, sourozenci...)7643,18 %43,18 %  
vliv rodičů7140,34 %40,34 %  
vzdálenost vzdělávací střediska od domova179,66 %9,66 %  
vliv médií116,25 %6,25 %  
vlastní zájem21,14 %1,14 %  
nutnost k přežití v dnešní společnosti.10,57 %0,57 %  
vlastní zájem o studium jako takové10,57 %0,57 %  
prahnutí po vědomostech10,57 %0,57 %  
dobře placená práce10,57 %0,57 %  
seberozvoj10,57 %0,57 %  
touha po vědění10,57 %0,57 %  
nutnost10,57 %0,57 %  
vidina kvalitnějšího života po všech stránkách10,57 %0,57 %  
Vlastní touha po znalostech10,57 %0,57 %  
vlastní potřeba vzdělávat se10,57 %0,57 %  
vlastní touha po vzdělání10,57 %0,57 %  
vlastna potreba10,57 %0,57 %  
zájem o obor10,57 %0,57 %  
mám na to hlavu a nechce sa mně eštěš makat10,57 %0,57 %  
Já se chci vzdelavat10,57 %0,57 %  
Lepší práce, pocit lepšího člověka (naplnění).10,57 %0,57 %  
zájem o vzdělání, obor10,57 %0,57 %  
lepší platové ohodnocení10,57 %0,57 %  
povinnost, nutnost mít alspoň výuční list10,57 %0,57 %  
Dobrý úroveň školy.10,57 %0,57 %  

Graf

5. Co ovlivnilo vaši píli ve (vysoké) škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zájem15386,93 %86,93 %  
učitelé4827,27 %27,27 %  
učivo4022,73 %22,73 %  
rodiče3117,61 %17,61 %  
kamarádi2111,93 %11,93 %  
nic21,14 %1,14 %  
stipendium10,57 %0,57 %  
zkoušky10,57 %0,57 %  
manžel10,57 %0,57 %  
Psychické problémy10,57 %0,57 %  
nutnost vystudovat, abych mohla vykonávat profesi10,57 %0,57 %  
vidina získání lepší práce10,57 %0,57 %  
na vysokou jsem ještě nedošla, je mi 1510,57 %0,57 %  
nestuduji VŠ10,57 %0,57 %  
pouze drink10,57 %0,57 %  
prostě to chcu dodělat10,57 %0,57 %  
vodka10,57 %0,57 %  
vašek je king10,57 %0,57 %  

Graf

6. Jak vnímáte motivaci k učení u dnešní mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemotivovaná8548,3 %48,3 %  
středně motivovaná7743,75 %43,75 %  
motivovaná137,39 %7,39 %  
vysoce motivovaná10,57 %0,57 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 10, Pracujícíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student11967,61 %67,61 %  
Pracující5732,39 %32,39 %  

Graf

8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před nástupem do práce2136,84 %11,93 %  
obě předchozí možnosti2035,09 %11,36 %  
během pracovního procesu1628,07 %9,09 %  

Graf

9. Vliv vzdělání na váš profesní život:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez mého studia bych nemohl/a vykonávat svou práci2645,61 %14,77 %  
mé studium je výhodou, ale není nutností2035,09 %11,36 %  
bez mého studia by má práce byla komplikovaná814,04 %4,55 %  
mé studium k vykonání své práce nepotřebuji35,26 %1,7 %  

Graf

10. Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, měnili byste něco na zaměření vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně9453,41 %53,41 %  
nic6738,07 %38,07 %  
vše158,52 %8,52 %  

Graf

11. Návrhy pro zlepšení vzdělávacího systému / zvýšení motivace žáků či studentů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

větší stipendia

-

-

-

- přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí - zajímaví, poutaví učitelé, využívající inovativní prvky ve výuce, individuální přístup k žákům apod.

- zmenšit prostupnost od středních škol, - většina učebnic není psaná pro žáky, studenty, ale pro učitele, - sjednotit osnovy za účelem vyšší systematičnosti - vzdělání musí tvořit celek, ne rozsekané kapitoly, - matematika jako povinný maturitní předmět všeobecného vzdělání (gymnázia), - změnit negativní roli médií - podstrkávané vzory rychlé slávy (= neuč se, ale jdi do relity show), zesměšňování vzdělaných jako komických figurek, strašení školou (nebudeme trápit děti a posílat je do školy brzo)... atd.

--

,

?

.

.

..

...

...

...

...

ano

dobré uplatnění absolventů, méně nudné teorie

Dostatek pracovních míst

E-learning + jistota bezprostředního získání zaměstnání po ukončení daného studia, spolupráce škol s institucemi.

erasmus

finanční odměny

formou hry, viac interaktivnych uloh, simulácie

individualizace především středoškolského vzdělávání - umožnit studentům větší výběr povinně-volitelných předmětů, vytvořit v osnovách více místa na vlastní projekty, zvýšit orientaci studia na praxi

Individuálnější přístup na některých školách... Nepřijímat studenty na zíkladě NSZ, které podle mě nevypovídají o tom, co člověk opravdu umí, ale spíš o tom, jak mu test sedl,j ak se probudil,co měl za otázky apod.

interaktivní výuka

je na každém zvlášť jestli chce studovat, jestli nechce ať jde na učňák, jestli chce, ať jde na střední nebo gymnázium

Je potřeba lidem ukázat možnosti individuálního zdokonalování se v rámci vysokých škol

jebat

když dětem rodiče vše platí a dětičky nemusí dělat nic, proč by se měly učit?

Kladení menšího důrazu na předměty, které žáka či studenta nezajímají.

Kvalita vzdělání

kvalitnější výuka

lépe motivovat nezadávat nesmyslné práce zpestřit výuku

lepší padagogové, lepší vzdělávací plány, více praktických věcí

lepší strukturalizace výuky originalnější podani učiva - aktivní učast, zajímavé projekty lepší informovanost o studijních oborech (spíše v čechách)

lepší školský systém

lepší učitelé, řada učitelů by vůbec neměla učit, ale měla by se raději věnovat něčemu jinému

lepší uplatnění absolventů na trhu práce

lepší uplatnění po ukončení studia

lepší uplatnění v budoucí práci

méně žáků v hodině, povinná příprava na hodinu (učitel pak neovykládá teorii, ale zaměřuje se jen na zajímavé informace a prohloubení látky)

Mensi benevolence s nesnazivimy studenty

mnohem více praktického nácviku, projektových aktivit, samostatných prací

Momentálně mě nic nenapadá.

motivace musí především vycházet od rodiny a od samotných studentů a rodiče by se měli zamyslet nad výchovou svých dětí

Motivace učitelů na základní škole a hlavně rozhovory s rodiči

Motivace žáků není možná - žák (student), který se nechce vzdělávat, tak se vzdělávat nebude. Nejde nikoho nutit a motivovat ho "něčím", v dnešní době? Zlepšení vzdělávacího systému, tak zde záleží na učiteli (profesorovi), ten, kdo neumí látku "prodat" nemá co ve školství dělat a ten, který žáky (studenty) dusí a libuje si v tom, že on má "moc" a léčí si "komplex", tak ani ten by ve školství neměl nic hledat. Zlepšit přístup k žákům (studentům), snažit se látku vysvětlit tak, aby byli žáci (studenti) zapojeni do výkladu a měli možnost otázek, úvah a zamyšlení nad látkou (problematikou).

Motivace: Možnost vybrat si předměty, které bude potřebovat v budoucím povolání.

motivační stipendia, zajistit soutěživost žáků už od středních škol

Motivovat nelze do nekonečna. Spolu s právy zdůrazňovat i povinnosti a k povinnostem vést, což začíná už doma.

mravní (etická) výchova již od mala (rodina, škola, "dobrá" média), dobré vzory ve svém okolí!!, snížení nezaměstnanosti (když mladí vidí, jaký problém je sehnat místo, také i to bere motivaci ke studiu)

multimediální výuka, teorie použitelná pro každodenní život

Myslím si, že vše je tak jak má být. Pouze žáci se stávají více rozmazlenými a hloupými.

myslím, že rodiče by měli své ratolesti motivovat - systém vzdělávání je v pořádku

Myslím, že změna by byla těžká, až nemožná. Jen když budou děti vyrůstat v pořádně vzdělaných rodinách budou mít vyšší nároky na studium. To je ale začarovaný kruh, a já osobně netuším jak ho "nakopnout" k lepšímu.

Na naší škole bych zvýšil kvalitu vybavení.

na středních školách: 1) podpora tvořivosti a zájmu o dané téma, vyhledávání informací - tvorba více seminárních prací/prezentací 2) více ústních projevů (ne jen při zkoušení u tabule) 3) méně teorie, více praxe

například studijní pobyty již na středních školách, prospěchová stipendia

ne

nedá se napsat jednoduše, ale aspoň krátce: -na ZŠ je velmi důležitá spolupráce rodičů a motivace dětí rodiči -na střední škole je důležitá zapálenost učitele a schopnost zajímavě podat látku -na VŠ je důležitá samostatná aktivita a chtít se něco nového naučit -zbytek života: mít vůli a cíl se něco nového naučit a nejdůležitější by bylo dosadit na ministerstvo lidi, kteří tomu skutečně mohou rozumět a neměnit to každé 4 roky (to se nestihne u žádné změny zjistit, zda se něco změnilo, či nikoli)

Nejen podpora, ale i aktivní zapojení studentů do zahraničních stáží/pracovních pobytů

nemám

nemám

Nemám

nemám

nemám návrh, protože dnešní děti jsou líní a znudění na to aby se učili více

Nemám návrhy (studuji bohemistiku a ne pedagogiku ;) )

Nestranné hodnocení učitelů.

neucit zbytecnosti

Neučit se příliš mnoho neužitečných informací, které se za půl roku kompletně zapomenou, ale spíše praktické věci do života spojené s fakty.

Nevěnovat se pouze žákům,kteří mají na daný předmět talent, zaměřovat se i na ty,co se snaží i když jim to moc nejde. - zpětná vazba mezi žákem a učitelem, pokud má žák špatné známky,zajímat se o příčinu (ne vždy je to tím, že se neučí..může to být i šptaným přístupem učitele), ptá se žáků,co by na výuce chtěli změnit ap.

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim, pred 10 ti lety obecne byl vetsi zajem zaku o to se skole venovat a bylo min flinku. dneska mam pocit ze zajem neni zadny, a zajem ma pouze par lidi, i kdyz dnes studuji na stredni pouze o 10 let mladsi lide... je to asi hodne zmenou celkove spolecnosti a vztahu a co s tim delat, to nevim...

Nevím. V současné době je stále těžší žáky a studenty motivovat.

Nic

nic

nic bych neměnila

nic mě momentálně nenapadá

nižší školné

objasnění smyslu školy a studia

odměny

Odměny za dobré výsledky.

odměny za účast

Odměny, dárky...

Opětovné zavedení drobných trestů, např. pohlavků a to hlavně pro rodiče.

osobnější přístup pedagogů

peniaze

podle mě je motivace spíše než otázkou systému otázkou vnitřních hodnot jednotlivců

podpora soutěží pro talentované, vetší odměny a více možností vyniknout

pohrozit budoucnosti

pokud si studenti uvědomí, že studují kvůli sobě a nikoli kvůli rodičům, budou více motivováni

povinná praxe

pracovní uplatnění, příslušné finanční ohodnocení

propojení studia s praxí, spolupráce s firmami

prospěchové stipendium

prospěchové stipendium, věcné ceny za nejlepší známky, u středních škol při výborném hodnocení body k přijímacím řízením

Přátelský přistup učitelů

Především bezplatné a nezkorumpované školství! Ale i záruka, že se léta strávená studiem plně zúročí.

Především by potřebovala zlepšit úroveň dotazníku. Tímto žádné relevantní data nezískáte. Projdu to postupně: 1. Na věk doporučuji nechat vepsat respendenta přímo číslovku, pak si to rozřadíte a zprůměrujete sama. 15-26 je příliš velké rozhraní, pro tento dotazník je dost velký rozdíl, jestli je někdo těsně po střední škole nebo už pracuje přes pět let, přitom oba spadají do jedné kategorie. 2. Ok 3. U jiných dotazníků by to stačilo, ale zrovna takto zaměřený dotazník by měl pracovat i s možnostmi, že někdo měl pomaturitní studium, VOŠ, více středních škol, rozdělit bakaláře a magistra apod. 4. Není specifikováno o kterém vzdělání je řeč. Střední nebo vysoká škola, případně celožitvotní samovzdělávání, kurzy, rekvalifikace apod. Dost zásadní. Doporučuji dást čiselnou stupnici jak který ten vliv byl velký, takhle z toho moc nepoznáte. 5. Pokud není možnost rozlišit pozitivní a negativní vliv a jejich velikost., postrádá ta otázka smysl. Co když ěkdo cítil podporu u kamarádů, ale u rodičů naopak vůbec? Když zaškrtne oboje, nic relevantního Vám to neřekne. 6. Ok. 7. Silně nedostatečné, pokud je někdo akutálně nezaměstnaný, je v důchodu, na mateřské apod., dotazník nevyplní, zavře a Vám to silně zkreslí výsledek. 8. Tuhle otázku jsem nepochopil. Před nástupem do zaměstnání měl každý, kdo měl po základní škole alespoň odborné učiliště. U vzdělávání během pracovního procesu je nutné rozlišit mezi kombinovaným studiem na škole a mezi různými večerními kurzy a průběžném doplňování nových znalostí v oboru kvůli práci. 9. Otázka ok, ale doporučoval bych i otázku, co má respondent na zaměstnání. To je k tomu důležité. 10. Ok Doporučuje dotazník zrušit sestavit znovu. A teď už přímo k otázce: Pro zvýšení motivace je nutné dětem ukázat možnosti, zkusit si s nimi všechno možné, zjistit co jim jde a nejde, co je baví a co ne, co by chtěli dělat a čemu se věnovat a pak je vzdělávat hlavně v tom. Nejdůležitější je v nich vyvolat touhu poznávat a doplňovat si znalosti po celý život. Jít proti, nutit děti děti do něčeho, co nechtějí , určovat jim, co mají umět a čemu se věnovat, je špatná cesta. Je to cesta odporu a nechuti, v dětech to zabije touhu po vzdělání a navrtá jim sebevědomí. Většina lidí stejně zapomene přes 80% toho, co je ve škole učili. Každé dítě je jiné a učitel to musí respektovat. Musí ho poznat, poznat jeho možnosti a rozvíjet ho v souladu s jeho osobností a zájmy.

Přeorientovat se z biflování kvant jednotlivých informací na výuku efektivního vyhledávání a spojování informací dohromady. Podpora samostatného analytického myšlení. Pozitivní motivace studentů, škola hrou.

rodiče by měli více respektovat a spolupracovat se školou. Podporovat děti v působení na škole.

Snížení stresu, škola hrou

Snížet počet středních a vysokých škol, tím pádem provádět výběr z uchazečů, tím by se zvýšila motivace ke studiu,těch kteří by se dostali - vážili by si toho. Stejně tak ti, kteří by neplnili své povinosti při studiuby měli být vyločení bud z prospěchových důvodů či důvodů svého chvání.

soc. dávky

školné, přísnější zkoušky (tj. žádné "dávačky")

školní systém je uplně v hajzlu, všecko by se mělo udělat naprosto jinak

Tato utázka je utopická. Rozhodně to chce ale i nadále zamezovat šikanu.

Tem uz nic nepomuze :D

těžší maturita, aby vzdělání nebylo dostupné i pro ty, kteří pro to nic nedělají a neučí se, aby VŠ neměl každý

Trh práce je přesycen vysokoškolsky vzdělanými lidmi ale i maturanty, zlepšit se musí jazyková vybavenost. Např. číšník nemusí mít maturitu ale musí umět minimálně základy jazyka aby se s hostem domluvil-anglicky, německy, rusky...

uciteli nestaci byt jen chytry, vzdelany, ale i mit pochopeni, jit s dobou, nemyslet si o sobe, ze je neomylny, byt charakterni, nehystericky a s detmi to proste umet. To se na vysoke skole nenauci, s tim se musi narodit

učitelé

učitelé by měli studenty/žáky pro učivo nadchnout a hlavní předpokladem k tomuto nakažlivému nadšení je nadšení samotného učitele studenti/žáci by mohli mi něco jako bodový systém - sbírání černých a červených teček a podobně, za jejichž určitý počet by dostali známku na víc a podobně jistá motivace by měla být i ze strany rodičů, např. odměny za dobré známky a podobně

upravit styl výuky, zaujmout studenty, upoutat jejich pozornost, dřívější směrování dětí k výběru jejich zamětsnání, či širšího oboru - zda humanitní nebo přírodní vědy, atd,...

uvědomění rodičů

větší finanční podpora studentů vysokých škol

větší konkurence schopnost mezi studenty (viz Turecko) - více mezinárodních zkoušek, aby si studenti uvědomili důležitost vzdělání

větší nadšení a vstřícnost učitelů

Vhodné by bylo zaměřit studium také na praxi. Po dokončení (některé) školy člověk zjistí, že vlastně nic neumí. Absolvent má jenom teoretické znalosti, které jsou často k ničemu. Myslím si, že zařazení praxe do studia by mě také více motivovalo ke studiu.

víc sexy učitelek

více dobrovolné činnosti

více individuality

více informací o VŠ

Více interaktivního přístupu, aktivní zapojení žáků.

více jim v praxi ukázet, že bez vzdělání v dnešní době ničeho nedosáhnou

více peněz do školství

více peněz do školství

více praxe

více praxe

více praxe (v závislosti na studovaném oboru), lepší vzdělanost učitelů (vyšší platy by je jistě motivovaly :)

více praxe v oborech

více praxe, větší propojení mezi jednotlivými fakultami

více samostatatnostipro studenty

Více stipendií, dotace na zahraniční studium pro studenty středních škol

vice ustnich zkousek, vice praxe v ramci studia

více vysvětlovat, jaký život čeká vzdělaného a nevzdělaného člověka ve všech souvislostech a s ohledem na délku produktivního věku

výhody při dosažení dobrého studijního průměru

vysoce kvalifikovaní učitelé-odborníci, kteří umí vzbudit zájem o danou problematiku

vyšší prospěchové stipendia

výuka mimo lavice

Vzdělávací systémy středních i vysokých škol jsou často velmi nesystematické. Obsah vyučované látky je vázán na personální složení školy a ne na nejvhodnější cestu pro vzdělávání studenta. Navrhuji daleko přísnější kontroly škol z hlediska kompletního obsahu jejich studijních programů. Co se týče motivace, vidím daleko větší problém ve výchově a v rozpadu klasického modelu rodiny, než v institucích.

zábavnější styl výuky, větší využitelnost poznatků v praxi

Zadávání samostatných prací např. prezentací, seminárních prací atd.

Základ rodina, dále stát jako motivující složka /zavedení stipendií, nejen prospěchových/. Dodžet posloupnost: čím vyšší vzdělání - tím lepší finanční stránka práce, lepší karierní růst.

zamerit vyuku na prakticky uplatnitelne znalosti/dovednosti

zase zavést tělesné tresty

Zavedení fondů pro podporu studentů a zlepšení získání možností stipendií v zahraničí!

zavedení praxe ke studiu. Studenti by měli lepší náhled do reality, která je čeká po ukončení studia

Zavedení školného (pro začátek alespoň na vysokých školách) aby se ukázal zájem a návratnost investic do vzdělávání

Zavedení školného na VŠ

zavést povinné přijímací zkoušky na všechny střední školy

Zejména co se týče budoucího zaměstnání, dnešní absolventi hledají hodně těžko práci, hůře než ti, kteří se rozhodli nestudovat a také jsou na tom mnohem hůř finančně. Zaručit pracovní místo po absolvování např. Vysoké školy.....

zlepšit způsob vyučování - již žádné "biflování", vyučovat zajímavě, nutit studenty přemýšlet, zadávat studentům eseje, projekty - aby je to nutilo přemýšlet, pracovat, zajímat se o dané téma, vyhledávat informace...

zlepšit kvalitu učitelů, zajímavé podávání informací, přátelský přístup k studentům

změna vzdělávacího systému, méně administrativy, více skutečného vzdělávání

zrušit kolonku děj ve čtenářském ději, nebo ho přejmenovat na wiki :-D chtít víc vlastních názorů a obhájit si je, to si člověk nestáhne...

ztížit přijímací řízení na střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy

Zvýšení motivace...dnes mají děti všechno na co si ukážou, tráví většinu času u počítače, nevím jak je motivovat. Zdá se mi, že nemají ani základní respekt před učiteli....

Žádné nemám. Myslím, že současný vzdělávací systém je docela dobrý, záleží na individuálním přístupu.

žádný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste:

 • odpověď Pracující:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-60 na otázku 1. Věk:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi během pracovního procesu na otázku 8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obě předchozí možnosti na otázku 8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi před nástupem do práce na otázku 8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez mého studia bych nemohl/a vykonávat svou práci na otázku 9. Vliv vzdělání na váš profesní život:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mé studium je výhodou, ale není nutností na otázku 9. Vliv vzdělání na váš profesní život:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-40 na otázku 1. Věk:

10. Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, měnili byste něco na zaměření vašeho studia?

 • odpověď částečně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-60 na otázku 1. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví

3. Nejvyšší ukončené vzdělání:

4. Důvody pro vzdělání:

5. Co ovlivnilo vaši píli ve (vysoké) škole?

6. Jak vnímáte motivaci k učení u dnešní mládeže?

7. Jste:

8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:

9. Vliv vzdělání na váš profesní život:

10. Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, měnili byste něco na zaměření vašeho studia?

11. Návrhy pro zlepšení vzdělávacího systému / zvýšení motivace žáků či studentů:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví

3. Nejvyšší ukončené vzdělání:

4. Důvody pro vzdělání:

5. Co ovlivnilo vaši píli ve (vysoké) škole?

6. Jak vnímáte motivaci k učení u dnešní mládeže?

7. Jste:

8. Časová posloupnost vašeho vzdělání:

9. Vliv vzdělání na váš profesní život:

10. Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, měnili byste něco na zaměření vašeho studia?

11. Návrhy pro zlepšení vzdělávacího systému / zvýšení motivace žáků či studentů:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hůrková, K.Smysl vzdělávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://smysl-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.