Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sňatky a rozvody

Sňatky a rozvody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pinkasová
Šetření:29. 12. 2011 - 08. 01. 2012
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete ve školní činnosti.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12871,11 %71,11 %  
Muž5228,89 %28,89 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2210055,56 %55,56 %  
23-305631,11 %31,11 %  
30+2011,11 %11,11 %  
0-1542,22 %2,22 %  

Graf

3. Chcete se oženit / vdát ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO15183,89 %83,89 %  
NE2916,11 %16,11 %  

Graf

4. Z jakého důvodu ano?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z lásky11878,15 %65,56 %  
Je to tradice, která by se měla dodržovat159,93 %8,33 %  
Jiné127,95 %6,67 %  
Pro peníze31,99 %1,67 %  
Zisk státního občanství31,99 %1,67 %  

Graf

5. Z jakého důvodu ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastnit oddací list pro mě není důležité1862,07 %10 %  
Svoboda517,24 %2,78 %  
Jiné517,24 %2,78 %  
Kariéra13,45 %0,56 %  

Graf

6. V kolika letech se chcete poprvé ženit / vdávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 297750,99 %42,78 %  
30 - 353422,52 %18,89 %  
22 - 253019,87 %16,67 %  
18 - 2142,65 %2,22 %  
36 - 4042,65 %2,22 %  
40+21,32 %1,11 %  

Graf

7. Kolikrát se chcete oženit / vdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedenkrát12180,13 %67,22 %  
nepřemýšlím o tom2415,89 %13,33 %  
vícekrát31,99 %1,67 %  
dvakrát 31,99 %1,67 %  

Graf

8. Pocházíte z rozvedené rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9160,26 %50,56 %  
ANO5737,75 %31,67 %  
Moji rodiče se nikdy nevzali31,99 %1,67 %  

Graf

9. Pokud byste se museli rozvést, co by to pro Vás spíše znamenalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítil/ a bych se trapně před přáteli, ...8757,62 %48,33 %  
Rozvod beru jako přirozenou věc6442,38 %35,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Chcete se oženit / vdát ?

  • odpověď NE:
    • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastnit oddací list pro mě není důležité na otázku 5. Z jakého důvodu ne?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik vám je let?

3. Chcete se oženit / vdát ?

4. Z jakého důvodu ano?

5. Z jakého důvodu ne?

6. V kolika letech se chcete poprvé ženit / vdávat?

7. Kolikrát se chcete oženit / vdát?

8. Pocházíte z rozvedené rodiny?

9. Pokud byste se museli rozvést, co by to pro Vás spíše znamenalo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik vám je let?

3. Chcete se oženit / vdát ?

4. Z jakého důvodu ano?

5. Z jakého důvodu ne?

6. V kolika letech se chcete poprvé ženit / vdávat?

7. Kolikrát se chcete oženit / vdát?

8. Pocházíte z rozvedené rodiny?

9. Pokud byste se museli rozvést, co by to pro Vás spíše znamenalo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pinkasová, J.Sňatky a rozvody (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://snatky-a-rozvody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.