Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Snížení hranice trestní zodpovědnosti

Snížení hranice trestní zodpovědnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Janová
Šetření:21. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku o Vašem názoru na snížení trestní zodpovědnosti. Výsledky budou použity v naší seminární práci. Děkujeme

Petra Janová

Jitka Milčáková 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7264,86 %67,29 %  
muž3935,14 %36,45 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-256962,16 %64,49 %  
15-181917,12 %17,76 %  
26-351412,61 %13,08 %  
nad 4643,6 %3,74 %  
0-1432,7 %2,8 %  
36-4521,8 %1,87 %  

Graf

3. Snížení trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let, je správný krok.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5549,55 %51,4 %  
spíše souhlasím3531,53 %32,71 %  
nesouhlasím119,91 %10,28 %  
spíše nesouhlasím65,41 %5,61 %  
nevím43,6 %3,74 %  

Graf

4. Snížení trestní zodpovědnosti povede ke snížení delikvence u mládeže mezi 14 a 15 lety.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3329,73 %30,84 %  
nevím2623,42 %24,3 %  
spíše nesouhlasím2522,52 %23,36 %  
nesouhlasím1614,41 %14,95 %  
souhlasím119,91 %10,28 %  

Graf

5. Snížení trestní zodpovědnosti neřeší problém delikvence mládeže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3127,93 %28,97 %  
spíše nesouhlasím3027,03 %28,04 %  
spíše souhlasím2724,32 %25,23 %  
nevím1513,51 %14,02 %  
nesouhlasím87,21 %7,48 %  

Graf

6. Za delikventní chování dětí (do 14 let) by měli být trestně zodpovědní rodiče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3531,53 %32,71 %  
souhlasím2724,32 %25,23 %  
spíše nesouhlasím2623,42 %24,3 %  
nesouhlasím1210,81 %11,21 %  
nevím119,91 %10,28 %  

Graf

7. Jaký způsob řešení delikvence u nezletilých považujete za nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obecně prospěšné práce6861,26 %63,55 %  
Výchovný ústav2219,82 %20,56 %  
Zápis do trestního rejstříku76,31 %6,54 %  
Vězení54,5 %4,67 %  
Psycholog, práce s celou rodinou10,9 %0,93 %  
Podle urovne prestupku pocet hodin prevychovy10,9 %0,93 %  
Obecně prospěšné práce spolu s převýchovou10,9 %0,93 %  
alternativní tresty10,9 %0,93 %  
ukázání jiné cesty10,9 %0,93 %  
serezat a zapsat to trest. rejstriku10,9 %0,93 %  
serte na to, stejně se tím nikdo nenapraví10,9 %0,93 %  
Netrestat10,9 %0,93 %  
Záleží na závažnosti prohřešku10,9 %0,93 %  

Graf

8. Setkali jste se osobně s delikvencí mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8072,07 %74,77 %  
ne3127,93 %28,97 %  

Graf

9. Prostor pro Váš názor na tuto problematiku.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co se týče této otázky, snížení trestní sazby z 15 na 14 let, nelze jednoduše říci, že by se tak mělo skutečně učinit, neboť při posuzování, zda takový nezletilec je vinen či nevinen za své jednání musíte vycházet především z jeho mravní a volní vyspělosti, která je u každého jedince jiná. Obecně by trestní sazba snížena být měla, ale se zvláštními požadavky na každého nezletilce, nemůžeme jak se říká ,,házet všechny do jednoho pytle".

Je to všechno o rodině.

Je třeba řešit příčiny a nikoli následky, špatného nastavení společnosti a normativů.

Jsou gangy, které si na trestnou činnost najímají právě děti, kvůli jejich nepostihnutelnosti, takže snížení trestní odpovědnosti je správným krokem. Otázkou je, jestli si pak nezačnou vybírat ještě mladší :-)

Myslím si že jestli se sníží hranice na 14 let, tak vlastně děti se budou cítit dospělými už v tomto věku a to ve všech směrech, takže si myslím že mladých delikventů ještě přibyde.

Myslím, že děti dneska obecně dospívají dřív, mají dobrý přístup k informacím (pokud chtějí), takže by si měly uvědomovat dopady svého chování hodně brzo. Ovšem nevím, jestli je tahle hranice v 15, ve 14 nebo v 10 letech, to bude u každého dítěte individuální. Každopádně by ale měly nést zodpovědnost za to, co provedou, aby si uvědomily, že se to nedělá.

Myslím, že v současné době děti dospívají mnohem dříve než tomu bylo kdysi, ať už vlivem mediií, nebo měnící se výchovou v současných trendech, proto by se i zákony měli tomuto faktu přizpůsobovat.

nejde snad o to, že by to snížilo delikvenci, ale že budou alespoň po dobu strávenou v kriminálu od nich ochráněni slušní lidé

Není to lehká otázka, ale obecně se přikláním k přísnějšímu trestání (a to nejen nactiletých) - poslední dobu je to v ČR dost šílený a začíná to již u mladých lidí.

Ošemetné téma se kterým se musí jednat obezřetně a řešit ho do hloubky, případy by měli spadat pod zvláštní komisi, ustanovenou z odborníků

rodiče nemají čas na děti, děti tráví čas u počítačů, hospodách a neznají pojem autorita

Rodiče nemají na děti tolik času jako dříve a nevštěpují jim od malička důležité hodnoty a neučí je co je správné a co ne. Trestní odpovědnost řeší už následky, nikoliv příčinu.

Řekla bych, že snížení odpovědnosti o JEDEN rok je prakticky zbytečný, když už tak aspon na 12-13 let

Snížení trestní zodpovědnosti nesníží delikventitu této věkové skupiny, ale budou moci být dříve zachyceni a začne se s nimi dřív pracovat na nápravě, popř. dřív je odstranit ze společnosti.

snížení trestní zodpovědnosti schvaluji, ale nesouhlasím s řešením delikvence mladistvých pomocí výchovných ústavů a vězení

Snížit na 12 let

Stát by měl dělat preventní opatření a vkládat více prostředkům organizacím, které se věnujou výchově mládeže.

V důsledku rozmanitosti lidských povah je tento problém téměř neřešitelný existují však jisté způsoby jak toto potlačit myslím si, že východiska by se měly volit dvě a to tvrdší tresty které by se daly použít až po neosvědčení se trestů mírných ve kterých by byla zahrnuta nějaká psychoterapie a obdobný soubor věcí které by měly vést k nápravě mladistvého delikventa. Tyto lidi je potřeba zaujmout něčím čehož absenci v sobě sama kompenzují do světa skrze delikty a tím vyplňují nebo si spíše myslí že vyplňují svůj deficit.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Snížení trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let, je správný krok.

4. Snížení trestní zodpovědnosti povede ke snížení delikvence u mládeže mezi 14 a 15 lety.

5. Snížení trestní zodpovědnosti neřeší problém delikvence mládeže.

6. Za delikventní chování dětí (do 14 let) by měli být trestně zodpovědní rodiče.

7. Jaký způsob řešení delikvence u nezletilých považujete za nejvhodnější?

8. Setkali jste se osobně s delikvencí mládeže?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Snížení trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let, je správný krok.

4. Snížení trestní zodpovědnosti povede ke snížení delikvence u mládeže mezi 14 a 15 lety.

5. Snížení trestní zodpovědnosti neřeší problém delikvence mládeže.

6. Za delikventní chování dětí (do 14 let) by měli být trestně zodpovědní rodiče.

7. Jaký způsob řešení delikvence u nezletilých považujete za nejvhodnější?

8. Setkali jste se osobně s delikvencí mládeže?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janová, P.Snížení hranice trestní zodpovědnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://snizeni-trestni-zodpovednosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.