Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Snížení věkové hranice pro vstup do MŠ

Snížení věkové hranice pro vstup do MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Pohlová
Šetření:06. 11. 2011 - 13. 11. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou VOŠ Sociálně Právní a ráda bych Vás požádala o pár minut Vašeho času.

Vyplněním tohoto anonymního dotazníku, mi pomůžete dokončt školní projekt na téma: Snížení dolní věkové hranice dětí, pro vstup do MŠ ze 3 let na 2 roky.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2453,33 %53,33 %  
ne2146,67 %46,67 %  

Graf

2. Jaké je věkové rozmezí Vašich dětí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-31250 %26,67 %  
6 a více1250 %26,67 %  
3-6729,17 %15,56 %  

Graf

3. Zajímáte se o problematiku předškolního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2555,56 %55,56 %  
pouze okrajově1431,11 %31,11 %  
ne613,33 %13,33 %  

Graf

4. Souhlasíte se snížením věkové hranice pro nástup do MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2044,44 %44,44 %  
ne1840 %40 %  
nevím715,56 %15,56 %  

Graf

5. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okresním městě1840 %40 %  
ve městě1737,78 %37,78 %  
na vesnici1022,22 %22,22 %  

Graf

6. Pozorujete nějaké obtíže s umísťováním dětí k předškolnímu vzdělávání?(např. nízká kapacita MŠ atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
ne511,11 %11,11 %  

Graf

7. O jaké obtíže se jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká kapacita MŠ514,71 %11,11 %  
nízká kapacita514,71 %11,11 %  
nedostatek míst25,88 %4,44 %  
Nejsou místa na umístění dětí do MŠ12,94 %2,22 %  
Hodně dětí a málo místa.12,94 %2,22 %  
nedostatek míst ve školkách, dlouhé čekací lhůty12,94 %2,22 %  
větší počet zájemců a nízká kapacita školek12,94 %2,22 %  
malá kapacita mš12,94 %2,22 %  
málo míst 12,94 %2,22 %  
málo míst, berou jen starší děti12,94 %2,22 %  
ostatní odpovědi přeplněné školky, nemožné sehnat jesle
není kapacita
Většina dětí se do školky nedostane
mnoho dětí, málo školek
nízká kapcita M3, věkový limit
problémy s kapacitou
malá kapacita školek
velký počet dětí, školky z minulé doby zrušené
omezená kapacita
malá kapacita tříd ve školkách
nízká kapacita MŠ, nedozrálost dětí na MŠ
malá kapcita
málo míst v MŠ
málo míst, korupce
Malé kapacity školek
1544,12 %33,33 % 

Graf

8. Pokud byste musel/a vodit své dítě mimo domov, volil/a byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3986,67 %86,67 %  
MŠ nebo jesle12,22 %2,22 %  
dávám ho k chůvě12,22 %2,22 %  
hlídací teta,soukromá školka - ale nejsou peníze12,22 %2,22 %  
nic12,22 %2,22 %  
lesní MŠ12,22 %2,22 %  
nějaké soukromé vzdělávání, rozhodně kvalitní12,22 %2,22 %  

Graf

9. Navštěvuje vaše dítě MŠ nebo jinné sociální zařízení, které se ve Vašem okolí nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, dochází do MŠotázka č. 11, ano, dochází jinamotázka č. 10, ne, nedochází nikamotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nedochází nikam2964,44 %64,44 %  
ano, dochází do MŠ1328,89 %28,89 %  
ano, dochází jinam36,67 %6,67 %  

Graf

10. Kam vaše dítě dochází?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svč133,33 %2,22 %  
jesle133,33 %2,22 %  
chůva133,33 %2,22 %  

Graf

11. Jste spokojeni s rozsahem služeb MŠ ve Vašem okolí? (např.provozní doba, umělecká a zájmová činnost, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 13, spíše neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3071,43 %66,67 %  
spíše ne1228,57 %26,67 %  

Graf

12. Co byste vylepšil/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodloužila provozní dobu116,67 %2,22 %  
hřiště116,67 %2,22 %  
provozní doba116,67 %2,22 %  
více možností, na malém městě není žádný výběr116,67 %2,22 %  
lepší dotupnost116,67 %2,22 %  
delší provozní dobu116,67 %2,22 %  

Graf

13. Je ve Vašem okolí možnost volnočasových aktivit pro Vás a Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a využíváme je1842,86 %40 %  
ano, ale nevyužíváme je1330,95 %28,89 %  
nevím819,05 %17,78 %  
není49,52 %8,89 %  

Graf

14. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4095,24 %88,89 %  
muž24,76 %4,44 %  

Graf

15. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-351945,24 %42,22 %  
18-251433,33 %31,11 %  
35 a více921,43 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste rodič?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-3 na otázku 2. Jaké je věkové rozmezí Vašich dětí ?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 a více na otázku 2. Jaké je věkové rozmezí Vašich dětí ?
  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 15. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič?

2. Jaké je věkové rozmezí Vašich dětí ?

3. Zajímáte se o problematiku předškolního vzdělávání?

4. Souhlasíte se snížením věkové hranice pro nástup do MŠ?

5. Bydlím:

6. Pozorujete nějaké obtíže s umísťováním dětí k předškolnímu vzdělávání?(např. nízká kapacita MŠ atd.)

8. Pokud byste musel/a vodit své dítě mimo domov, volil/a byste:

9. Navštěvuje vaše dítě MŠ nebo jinné sociální zařízení, které se ve Vašem okolí nachází?

11. Jste spokojeni s rozsahem služeb MŠ ve Vašem okolí? (např.provozní doba, umělecká a zájmová činnost, atd.)

13. Je ve Vašem okolí možnost volnočasových aktivit pro Vás a Vaše děti?

14. Vaše pohlaví?

15. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič?

2. Jaké je věkové rozmezí Vašich dětí ?

3. Zajímáte se o problematiku předškolního vzdělávání?

4. Souhlasíte se snížením věkové hranice pro nástup do MŠ?

5. Bydlím:

6. Pozorujete nějaké obtíže s umísťováním dětí k předškolnímu vzdělávání?(např. nízká kapacita MŠ atd.)

8. Pokud byste musel/a vodit své dítě mimo domov, volil/a byste:

9. Navštěvuje vaše dítě MŠ nebo jinné sociální zařízení, které se ve Vašem okolí nachází?

11. Jste spokojeni s rozsahem služeb MŠ ve Vašem okolí? (např.provozní doba, umělecká a zájmová činnost, atd.)

13. Je ve Vašem okolí možnost volnočasových aktivit pro Vás a Vaše děti?

14. Vaše pohlaví?

15. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pohlová, S.Snížení věkové hranice pro vstup do MŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://snizeni-vekove-hranice-pro-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.