Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spánek a sny

Spánek a sny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Demčák
Šetření:01. 05. 2016 - 30. 05. 2016
Počet respondentů:2222
Počet otázek (max/průměr):48 / 39.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

na četná přání ve výročním dotazníku jsem se rozhodl provést velký veřejný průzkum ohledně snů a spánku. Podělte se s ostatními, o čem a jak sníte, co Vaše sny (ne)ovlivňuje a jak se Vám vlastně spí.


Předem děkuji za účast v tomto zhruba patnáctiminutovém průzkumu :-)

P.S.: Vím, že sny jsou poměrně "intimní téma", takže dotazník je samozřejmě zcela anonymní

Odpovědi respondentů

Následující blok otázek se bude týkat Vašich snů. Pokud si sny moc nepamatujete nebo se Vám dokonce žádné nezdají, tak sice o část dotazníku přijdete (bude přeskočena), ale i tak budou Vaše odpovědi pro průzkum cenné.

1. Jak často se Vám zdají sny, které si alespoň krátce po probuzení pamatujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [(téměř) nikdyotázka č. 19, výjimečně (zhruba jednou za měsíc nebo méně)otázka č. 2, občas (několikrát za měsíc)otázka č. 2, často (několikrát týdně)otázka č. 2, (téměř) každý denotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas (několikrát za měsíc)70631,77 %31,77 %  
často (několikrát týdně)68630,87 %30,87 %  
(téměř) každý den42919,31 %19,31 %  
výjimečně (zhruba jednou za měsíc nebo méně)31314,09 %14,09 %  
(téměř) nikdy883,96 %3,96 %  

Graf

2. Jak často se Vám zdály sny na následující témata?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Zdál se Vám někdy tzv. "lucidní sen"?

Lucidní sen je takový, ve kterém jste schopen (schopna) ovlivňovat vůlí své vlastní konání (jste částečně probuzen/a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vícekrát za život88541,47 %39,83 %  
ne nebo o tom už nevím77536,32 %34,88 %  
ano, zdá se mi poměrně často25011,72 %11,25 %  
ano, ale jen jednou22410,5 %10,08 %  

Graf

4. Stalo se Vám někdy, že jste se ve snu probudil(a) z jiného snu?

Tzn. zdál se Vám sen, ve kterém se Vám zdál sen, ze kterého jste se probudil(a) nejprve ve svém snu, a až poté ze svého snu do plného vědomí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nebo o tom už nevím107450,33 %48,33 %  
ano, vícekrát za život64130,04 %28,85 %  
ano, ale jen jednou35016,4 %15,75 %  
ano, stává se mi to poměrně často693,23 %3,11 %  

Graf

5. Stalo se Vám někdy, že jste ve snu zemřel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne nebo o tom už nevímotázka č. 7, ano, v okamžiku "smrti" (nebo těsně před) jsem se ze sna vždy probudil(a)otázka č. 7, ano, sen (někdy) pokračoval i po okamžiku "smrti"otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nebo o tom už nevím104448,92 %46,98 %  
ano, v okamžiku "smrti" (nebo těsně před) jsem se ze sna vždy probudil(a)81938,38 %36,86 %  
ano, sen (někdy) pokračoval i po okamžiku "smrti"27112,7 %12,2 %  

Graf

6. Vzpomenete si, jak pokračoval?

Pokud si vzpomenete a chcete se podělit, podělte se, jinak otázku klidně přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- vrátím v čase, aby ke "smrti" nedošlo - přenesu se do jiné postavy - sen skončí podobně jako film (včetně titulků) a dl pokračuje z pohledu diváka, který film/sen se smrtí sledoval

....

1) pohledem jiné osoby, přeskocením do jiného těla pozorovatele/prožívajícího (v obou smyslech, většinou prostá změna pihledu, ale občas přenos ducha z jedné osoby do druhé) 2) "posmrtným životem", resp.jinou formou existence, nic jako ráj, peklo...ale jiný svět, či "ven z Matrixu"/"výstup ze simulátoru" 3) "probuzením" do jiného snu. 4) a to asi mělo být 1) co se četnosti týče - vrácení scény zpět.

Aj ako duša som mohla dalej dychat

Ano

Ano, měl jsem pohřeb, ležel jsem v rakvi a příbuzní a přátelé se se mnou přišli rozloučit do pohřební síně.

Ano, muž mě mrtvou nesl v náručí po palubě lodi a já to celé pozorovala jako divák

Beze změny ve způsobu vnímání, s vědomím, že "scéna" jede dál. Vědomí, nebo vnímající já, dá se říct zmatené tímto stavem, kdy to ležící dole bych měl být já, ale 'já' tu přeci stojím a dívám se na to ... Pak až probuzení, řekl bych že důsledkem toho jak to pro chápající mysl bylo neuchopitelné. Následně až údiv, co to bylo. A celý den. Dobré, doporučuji zažít.

Bohuzel

Bohuzel nevim

bohužel

Bohužel ne.

Bolestí a necitlivostí zároveň. Smutkem a zlostí.

Byl jsem obklopen zářivou oranžovou barvou.

Byl jsem za hrdinu a oslavovan

Byla dlouho tma. Velmi dlouho.

byla jsem ,,duch" mohla jsem částečně procházet pevvnými předměty. Pak jsem ,,zhořela" v nějakém zvláštní0m ohni a znovu jsem byla živá.

Byla jsem duch a nikdo mě neviděl ani neslyšel. Cítila jsem hroznou bezmoc.

Byla jsem jako duch a snazila se ovlivnit sve okoli

Byla jsem nad svým tělem, nad celou situaci a pozorovala jsem, co se s mým tělem děje, jak u něj klečí jiná osoba...

Byla tma, ticho,.. Asi 5 vteřin, pak jsem se probudila. Ale i tak se mi ta chvíle zdála dlouhá a ani nevíte jak ráda jsem byla živá a vzhůru. Mívám velmi živé sny.

Byla ze me duse a bylo mi krasne.

Byli zastřeleni mí vrahové a já obživla

Bylo mi líto, že mě nikdo z mých přátel nevidí

bylo to příjemné, otevřely se nové obzory, bylo to dobrodružné

Bylo to úžasné, uvolnění, zbavení se fyzického těla, už žádný strach, volnost, žádný divný pocit, že to fyzické tělo tam zůstalo ležet mrtvé.

Cítila jsem bolest, sen se rozvíjel dalším dějem. Nebo se mi zdál další sen, kde jsem byla v pořádku.

Divala jsem se na sebe z výšky a na lidi co kolem me dělají, viděla vlastní pohřeb a kolik lidi tam bylo a brecelo, opravdu lidi co znam

Dívala jsem se na své mrtvé tělo. Smrt byla rychlá a vůbec nebolela. Pokračovala jsem dál jako duše.

Dívala jsem se na své tělo a přemýšlela nad tím proč jsem umřela.Byla tam spousta lidí.

dívala jsem se na vše shora, měla jsem nadhled

dívala jsem se na vše z pohledu třetí osoby - jako kamera filmu, děj pokračoval dál nezávisle na mé smrti

Chvíli v těle jen jako pozorovatel, pak vzdalování od těla a konec.

Jako by se nic nestalo.

jako mrtvá jsem pozorovala dál běžný děj snu

Je to většinou nepovedený skok z velké výšky, takže potom následuje "druhý pokus" jakoby se předtím nic nestalo, klidně i opakovaně několikrát za sebou, většinou má sen naprosto nestrachový podtón, jako by nešlo o nic dramatického. Nebo tím sen končí a začne jiný.

jednala jsem tak, aby má smrt nezarmoutila blízké osoby.

Jednou jsem byl zastřelen na popravišti, "zažil" jsem celé umírání, pak se pohled přepl do jiné osoby.

Jednou jsem vešla do takového domu, ve kterém nikdo nebyl. Vlezla jsem do komory, kde bylo hodně pracích prášků a tam jsem čekala. Jindy jsem dál normálně existovala na zemi, jen s vědomím, že jsem mrtvá a že ostatní na to nijak nereagují.

Jednou se mi zdálo že jsem "duchem" respektive že furt jsem vnímám, furt mám bolesti a nikdo mě nevnímá. Jednou pak velmi pomalé a děsivé umírání, pak dlouho dlouho tma a pak jako by prožití znova událostí které tomu předcházely, jako ve hře v respawnu, ale sen se mnou tu hru hrál a věci byly jinak a sen mě znova obehrál. Mnohokrát jsem se těsně po smrti probudila. A párkrát se mi zdálo že po smrti jsem byla jaksi pozorovatel dění. Jako bych si neuvědomovala sama sebe, jen sledovala pokračující příběh. Jako při sledování filmu. A když tak přemejšlím, tak asi dvakrát co si pamatuju jsem se jako by přesunula do jiné postavy. Sny se smrtí si pamatuju docela dobře protože můj svým způsobem sadistický mozek mě je nechává opravdu prožít.

jinou částí snu, která s tou smrtí nesouvisela

Když mě sežral krokodýl tak mír a klid po probodení mečem strašná bolest i po probuzení

Koukala jsem na sebe jakoby zvrchu.

Koukala jsem na své mrtvé tělo a stoupala vzhůru.

kovboj mi podřízl hrdlo, cítila jsem krev na krku - a řekla jsem si - a je konec, hotovo. Pak jsem se probudila

Ležel jsem mrtvý na zemi. Oči se mi pomalu zavíraly. V hlavě mi zněl hlas, který mě provokoval. Říkal: "Tak takhle jsi skončil. Nic už s tím nezmůžeš. Nyní tě pohltí věčná temnota." Otevřel jsem oči a obklopovala mě tma. A ve tmě se pohybovaly obrazy věcí, kterých jsem se k smrti děsil... Naštěstí jsem si uvědomil, že spím a probudil jsem se.

Lidé byli na mém pohřbu. Zdálo se mi jak jejich život pokračuje beze mě.

Lidé si pak povídali.

Mám pocit, že se jakoby zastavil čas a přestože jsem byla mrtvá, nějakou dobu jsem "fungovala". Nešlo ale o posmrtný život ve smyslu pekla/ráje atd.

Mé sny mají převážně dobroudružný nádech, před něčím utíkám, řeším záhady, bojuji s nepřáteli (ale nezanechává to nijak negatiní emoce, spíš si to opravdu užívám) a když se nepovede, tak zemřu a objeím se na jiném místě, kousek cesty před místem srmti (něco jako respawn v počítačových hrách) nebo úplně v jiném snu.

mým pohřbem

myslím, že reakcí okolí, rodiny a organizací pohřbu

Náhle po smrti se objevila simulace hry Pokémon, kdy jsem se "reinkarnoval" (?) do 2D hry. Velmi zvláštní.

najednou jsem cítila, jak jakoby opouštím tělo a celou situaci jsem pak viděla shora

Najednou jsem proste vstala a zjistila jsem, ze mi nic neni...

nalezl mě kamarád

Ne.

Ne. Já nevím, jestli ten konkrétní sen pokračoval - zvolil jsem tuto možnost, protože jsem se nevzbudil. Vím já, možná jsem jen ztratil vědomí (v tom snu). Je to velmi starý sen (30 let?), který se mi později zdál ještě jednou, ale to už možná jen jako vzpomínka, možná dokonce vzpomínka na sen. Měli jsem betonovou pevnůstku nad prašnou cestou někde v Povolží, jižně od Uralu. Od jihu projížděli útočníci v obrněných vozech, možná muslimové, a mne zastřelili samopalem napříč hrudníkem. Pálilo to. Ležel jsem tam, nic neviděl a sen skončil, myslím.

Nečinně jsem přihlížel dění kolem, nemohl jsem se pohnout ani mluvit.

Nechtěl jsem zemřít a snažil jsem se nějak se oživit..ale nepamatuji se.

Nejprve jsem sledovala vše z výšky, pryč ze svého těla nebo očima někoho jiného. Pak to volně přešlo v další pokračování, ve kterém jsem byla už asi zase sebou.

Někdy ve snu umřu a pak se tam najednou zas objevím, je to takový zmatený.

Nevedela som to ako to oznamim rodine. Vypukla vojna bol chaos.

Nevím jestli se to dá považovat za smrt, ale zdálo se mi, že mne sežral rys a já potom uvnitř něj řešila, jestli vlastně ještě můžu žít a dostat se z něj

Nevzpomínám si.

nie

obvykle přešel do jiného "nadřazeného" snu

opakoval se, dokud jsem se nevzbudil. bylo to dost divné.

otevřená rakev na pohřbu a truchlící

po nějakém boji mi ona postava vrazila nůž do srdce. Měla jsem pocit (v tom snu), že umírám, měla jsem pocit, že se mi úplně rozlila slabost po těle. Bolest jsem necítila. Pak jsem se probudila.

Po smrti jsem se dívala "zhora" na vlastní pohřeb..bylo to zvláštní

pocit klidu, ticha a blažené příjemnosti a lehkosti, jakoby unikání duše, netrvalo to dlouho a sen končil většinou ale sen končil těsně před nebo okamžikem smrti - ani jsem se nemusela rovnou probudit, ale sen končil

Pohled do tváří lidí okolo.

pohřbem za účasti rodiny

pohřeb

Pokracoval mym pohrbem. Bylo to jakobych bych byla ,,duch" a sve blizke pozorovala, jak dal ziji.

Pokračoval dál bez mé fyzické přítomnosti.

Pokračoval jinou situací, která vedla také k mé smrti, to celé vícekrát na různé způsoby.

Pokračoval jsem ve snu jako duch, či taková podobná nadpřirozená bytost... Připadal jsem si stejně, ale ostatní mě ignorovali/nevnímali

Pokračoval novým zrozením, nasledně jiným životem.

Pokračoval od začátku nebo od určité události.

Pokračoval různě, ale vždy jsem se stala nestranným pozorovatelem.

Pokračovala jsem v existenci v jiné formě

Poté, co jsem byl vystřelen katapultem asi do stometrové výšky a půl kilometru daleko, jsem po dopadu zemřel, chvíli ležel a pak jako duch vstal z těla a šel si po svém. :))

Poté, co jsem si prožila umírání, jsem dále události sledovala zezhora, jako duch/duše - pohřeb, příbuzné a pod.

pozorovala jsem ještě chvíli ostatní protagonisty

Premyslela jsem, kdo by o mne a jak mluvil.

Probuzeni do dalsiho snu a oprava teto udalosti

Prohlížela jsem si své mrtvé tělo

Přišla jsem do velkého světla a ozval se hlas ,,,Vrať se ještě není tvůj čas,,,,a potom jsem se probudila

Přišla jsem k velkému světlu a z dálky se ozval hlas vrať se ještě máš čas

rodiče se nade mnou hádali, kdo za to může

Sám jsem zabil sebe, např. stál jsem ve frontě na popravčí četu, v okamžiku výstřelu jsem zjistil, že jsem popravčí a po smrti sebe-popraveného jsem na věc nahlížel očima sebe-popravčího a celé se to zdálo poněkud zmatené.

Seděla jsem na lavičce a věděla jsem, že za 10s "zemřu". Tak jsem si to odpočítala, pak jsem chvíli nedýchala (asi i ve skutečnosti) a pak jsem řekla "Tyjo, já jsem mrtvá." A sen pak pokračoval nějak dál. Jindy se mi zase zdálo, že mě sežral dinosaurus a potom, co jsem si uvědomila, že jsem "mrtvá", zase sen přeskočil jinam. Určitě se mi o smrti zdálo víckrát, ale teď si víc příkladů nevybavuji. Jenom vím, že jsem si říkala - co budu teď dělat, když jsem mrtvá?

Sen pokracoval mym pohrbem, nekdy jsem videla sve blizke o nejakou dobu pozdeji.

sledovala jsem vlastní pohřeb a mé blízké, ze snu mě probudil až svíravý pocit hrudi.

Smrt byla tělem ignorována . Tedy byl jsem cosi jako zombie. Jistě jsem byl rozstřílen, ale i přesto jsem vstal a běžel dál.

snažila jsem se zvednout ve snu, vrátit čas

Spadla jsem s autobusem do vody a v klidu čekala na smrt. Pak se to opakovalo celé ještě jednou. Pak jsem to ve snu někomu vyprávěla a uvažovala, jestli to byl sen nebo realita a dle snové logiky jsem usoudila jsem, že to byla realita, protože se to stalo dva krát :-)

spadnul jsem a nastalo pak něco jako restart, nebo střih (filmový) a byl jsem jinde

Stane se neco (bouracka, dopad meteoritu) a všude je najednou černo, pískání v uších a moje podvědomí me premlouva, at neumiram, ze je po smrti jen zapomnění. Pak se probudim a přijde mi, ze jsem celou dobu nedychala jak lapam po dechu. Jednou se mi zdálo,ze jsem umrela a koukala jsem na svůj pohřeb z pozice ducha.

temno, prázdnota

Tento sen jsem měla víckrát, ale vždy pokračoval tak, že jsem viděla své mrtvé tělo, přičemž jsem dál fungovala jako zhmotněná duše, bavila jsem se s lidmi a přesvědčovala je o tom, že jsem již zemřela, ale nikdo mi nevěřil. Samotnou by mě význam tohoto snu velice zajímal.

Těžce se to popisuje, spíše jsem se již ve snu nezúčastnil dění, ale stále sen pokračoval.

Topil jsem se v bazénu ("kamarád" mi držel hlavu pod vodou) a ve chvíli kdy jsem se utopil najednou všechno zmizelo. Když jsem se probral, trhnutím jsem vytáhnul hlavu nahoru a okolo mě nebylo nic než nekonečná vodní plocha, ve které jsem stál.

Ukázka z toho, jak to vypadalo doma po smrti.

Umřela jsem, tělo bylo mrtvé, ale stále jsem vnímala jako duše. Čekala jsem až se někdo z rodiny přijde podívat, že už jsem umřela, ale nikdo nešel, tak jsem jako duch šla za nimi sama.

Uvědomil jsem si, že jde jen o sen a ten se nějak překonfigiroval.

už nevím

V okamžiku smrti jsem začala přemýšlet nad tím, jak ostatním vysvětlím, že jsem mrtvá, a že mi to určitě nebudou věřit.

V tomto, podotýkám pocitově velmi příjemném snu, jsem sjela po dětské klouzačce v lese plném podzimního listí a zastřelil mě jeden ze dvou "nápadníků" kteří zde o mě bojovali. Padla jsem bokem na zem a za mrtva pozorovala jak se přou kdo to zavinil.

Ve chvíli smrti jsem se oddělila od těla jako duch. Dění ve snu pokračovalo

Věděla jsem, že jsem mrtvá, ale ještě chvíli jsem vnímala, jak manipulují s mým tělem - postupně odcházely jednotlivé smysly, nejdéle fungoval tuším sluch, pak už byla jen tma - pocitově neutrální, postupné si uvědomování faktu, že ten boj (většinou jsem padla v nějaké partyzánské válce) skončil a nic už neovlivním.

věděla jsem, že už jsem mrtvá

Většinou jsem se dívala, co dělají lidé okolo a chvíli jsem u nich zůstala. Po nějaké chvíli se sen ale změnil nebo jsem se probudila...

Většinou se děj změní, jako by se nic nestalo. Nebo se změní pohled, jak sen prožívám a dívám se na sen z pohledu třetí osoby.

Většinou se mi někdo vysmíval - vrah / kolemjdoucí ...

Víceméně vyzněl do nicoty, aniž bych se ale probudila.

Viděl jsem svou rodinu, snažil se s nimi komunikovat, ale nešlo to.

viděl jsem svůj pohřeb

Viděla jsem prázdnou místnost, ve které jsem se v okamžiku smrti rozplynula, tikaly hodiny.

Viděla jsem sama sebe, své mrtvé tělo, z venčí.

Viděla jsem se zeshora, jak ležím mrtvá na chodníku a všude kolem mě byla krev

Viděla jsem své blízké v jejich zármutku

Viděla jsem své parte vedle domu, ale doma ve starém bytě jsem s rodinou stále žila (na podzim jsem se stěhovali do domu), oni se se mnou normálně bavili, ale venku už jsem nežila. Dále už si to moc nepamatuji a pak jsem se probudila. Celý den jsem potom z toho snu byla šokovaná...

viděla jsem své tělo zvenčí (konkrétně se mi např. zdálo, že jsem mrtvá plula řekou a viděla jsem to jakoby zezhora)

viděla jsem to z pohledu jiného člověka zemřela jsem v nemocnici hlavní postavou se stala zdravotní sestra, která se mě snažila znovu přivést k životu

Viděla jsem zemřelé i ještě živé přátelé a známé

Videla som iných ľudí okolo môjho tela.

Vize ostatních kolem mě.

vlastně to bylo už jenom pár vteřin, nic se nestihlo stát

Vnímal jsem stále své okolí, ale nemohl jsem nic dělat.

vnímala jsem plačící lidi a věděla jsem, že jsem mrtvá

Vo sne som celá stuhla a keď som sa prebudila, moje stuhnutie pokračovala, musela som vynaložiť veľa síl, aby som sa pohla.

Všechno pokračovalo normálně, jen jsem byla "mrtvá".

Vznášela jsem se nad lidmi na pohřbu.

vznášela jsem se nad svým mrtvým tělem

Vzpomenu. Bylo jich více, ale mám-li zmínit, pak smrt zastřelením. Kdy jsem se probrala u kolejí a bylo mi nabídnuta volba stisknutí jednoho z dvou tlačítek. Modré znamenalo týden s rodinou, která o vás ovšem neví a nejste schopni jim jakkoli dát najevo svou přítomnost a poté pro vás přijede vlak , nebo stisk zeleného tlačítka, po kterém vlak, který zrovna přijížděl, zastaví. Když vlak zastaví, nasednete. Vybrala jsem si první možnost a bylo to hrozné =). Vzbudila jsem se až když jsem slyšela houkání =).

Vždy každý můj sen, který má téma "smrti" si vždycky prožiji až dokonce. Prožil jsem si pád z velké výšky i ve výtahu, zásah bleskem, smrt elektrickým proudem, zastřelení (cizí osobou i mou rukou), umlácením, roztrháním divou zvěří a nejhorší, který jsem měl, když mě zezadu někdo podřízl...po každém tom snu si prožiju bolest úměrnou k typu zranění...bolest, která pomalu odezní, cítím bezmocnost nemožnost se pohnout, jen myšlenka děsu....pak ne doslova cítím pocit lehkosti, jakého si osvobození, to trvá "několik vteřin" a pak se probudím.

Z pohledu jiné osoby, nebo z pohledu třetí osoby, nebo z pohledu mé "duše"

zastřelili mě. "duše" odletěla do výšky.

Zdálo se mi o mém vlastním pohřbu.

zdálo se mi o vlastním pohřbu

zdálo se mi že vybouchla atomová bomba a všichni včetně mě zemřeli, sen pak pokračoval že jsem viděl z výšky atomový hřib a jak velký požár zachvacuje planetu

zdálo se mi, že jsem pak na celou událost nahlížela jakoby zvrchu, jako bych to viděla z jiné perspektivy

Zdálo se mi, že v místnosti chodí vrah, napřed zastřelil manžela a pak mě do hlavy, cítila jsem bolest, zachvěl se mi zrak a vnímala jsem, jak umírám. Dost nepříjemná zkušenost, nezapomenutelná.

Zemřela jsem a byla jsem mezi úplnou smrti a životem. Vypadalo to jako normální život, jenom ze nebylo vidět obličeje ostatních lidi tam. Věděla jsem, ze když najdu člověka s obličejem, budu moci se vrátit na zem

Zemřela jsem po nehodě letadla, poté jsem celou "scénu" viděla ze shora a potom jsem našla své tělo a jakoby se do něj vrátila.

zemřela jsem, a pak jsem vystoupila z těla a vznášela se tak 5 metrů na tělem a pozorovala, jak se kolem sbíhají lidé a snaží se oživovat... až pak jsem se probudila.... a jednou jsem také zemřela, vystoupila a "vlezla" jsem do těla jednoho z hloučku postávajících a pozorovala pak z cizího pohledu sama sebe

Změnilo se téma snů, nebo jsem přežil události neslučitelné se životem a pokračoval jsem dál v činnosti.

Znovu jsem ožila, nebo byla někdo jiný

7. Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
barevné vidění177483,13 %79,84 %  
slyším zvuky156073,1 %70,21 %  
cítím dotyky127159,56 %57,2 %  
cítím teplo / zimu84939,78 %38,21 %  
cítím vůně / pachy60928,54 %27,41 %  
černobílé vidění47722,35 %21,47 %  
cítím chutě43320,29 %19,49 %  
žádný konkrétní smysl si nepamatuji21510,07 %9,68 %  

Graf

8. Je nějaký sen, který se Vám neustále vrací? O čem je?

Pokud žádný takový sen nemáte, nebo se o něj nechcete podělit, klidně pokračujte další otázkou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

někam se před něčím/někým schovávám

-

-

-

-

- Mám jít k maturitě a nevěděla jsem o tom, ani neznám otázky - Chci křičet a nemůžu vydal ani hlásku - Padám z velké výšky a mám strach z dopadu. Pokud dopadnu, bolí to.

- padám ze schodů u nás v paneláku - vypadávají mi zuby nad umyvadlem

- sen o zpoždění (nestíhám si zabalit, či se dostat včas na místo určení pro další cestu)

- vrací se mi sen, že jsem těsně před státnicema a nejsem si jista, že jsem udělala všecky potřebné zkoušky k připuštění ke státnicím... - často se mi zdá o těhotenství a narození dítěte (a to mám už 4 vlastní a 2 vyvdané :-)) - často se mi zdá, že umím létat

....

...z nejakeho (pokazde jineho) duvodu musim jit do nejvyssiho patra nejake vysoke (prip. primo vyskove) budovy, a cim vyssi patro, tim je budova pohyblivejsi, a tim je snazsi spadnout ("gumova" podlaha, zadne zabradli, prudky vitr, diry v podlaze, chybejici schody atd.). Pripadne je v ramci snu potreba jit do nejvyssiho patra i opakovane, v nejhorsim pripade se pak v nem bydli.

1. Hodinu před maturitou jsem se ještě nezačal učit. 2. Po mnoha letech se vracím jako učitel před své žáky a slibuji si, že už je teď konečně zvládnu. 3. Bloumám po svém bývalém pracovišti. 4. Jedu autem a přestaly mi jít brzdy nebo se řítím do závějí

1. Je to sen,který se mi vrací od dětství. Zkráceně v něm jde o přestřelku v prostorách metra, kde je zasažen a následně umírá můj otec. Který ale není aktivním účastníkem té přestřelky. Vždy se probouzím s pláčem.

1. Nestíhací sen. Pořád někam spěchám, nic nestihnu. 2. Běžím nahá po ulici.

1) Ano, sedím, v klidu a pohodě čekám na zkoušku na VŠ a když vejdu dovnitř, teprve zjistím, že je zkouška z oboru, který je mi naprosto cizí.. 2)V době činné kantorské služby se mi často zdávalo, že marně hledám třídu, kde mám mít hodinu. Budova naprosto neznámá, slyšela jsem děti hlučet, ale místnost jsem nemohla najít.

1) Před někým utíkám a nemůžu najít místo, kde se schovat. Vždy mně najdou. 2) Řídím auto, šlapu na brzdu,ale auto nezastavuje.

1) studuji na vysoké škole, kde mám jako předmět výtvarnou výchovu a matematiku a pokaždé v různých obdobách neudělám zápočet, nebo zkoušku z matematiky a na výtvarnou výchovu nechodím a přemýšlím, jak dostanu zápočet, když jsem na hodině celý semestr ještě nebyla 2)že jsem v lázních, nebo v nemocnici - reflexe skutečných zkušeností z dětství a dospívání v různých nesouvislých variacích ze současnosti, například, že tam jsou lidé, které jsem v té době neznala, místa vypadají jinak než ve skutečnosti

2x se mi zdálo o cestě vlakem přes les, kde na stromě byla černá puma v asi trojnásobné než běžné velikosti a všichni se na ni z oken vlaku dívali. Sen se mi podruhé zdál po několika letech po prvním.

ano

Ano je, honí mě v něm agresivní prase/sele. Dost hororový, už z dětství.

Ano, držím takovou blánu, která se neustále roztahuje a nemůžu jí pustit...záběr je jen na prsty a tu blánu

ano, je většinou létání či padání v mládí mě opakovaně velká magnetická síla táhla do tmavých koutů tak, že jsem nezvladatelně letěl vzduchem, až jsem se s křikem probudil v mládí na mě opakovaně skákal "zlý" sousedovic pes opakuje se mi mnoho dalších snů, ale uvědomuji si je jen po probuzení, pak to zapomenu - nejde jen o události, ale o směs pocitů a vjemů, které v tom snu opakovaně poznávám jako důvěrně známé, ale protože si je hned po probuzení nepoznamenám, vytratí se, a vrátím se k nim až zase někdy příště ve spaní

ano, když jsem v úzkých, utíkám a pro rychlejší běh "vyběhnu" do vzduchu a běhám nahoře - nejedná se o létání, nýbrž skutečně o běh

Ano, o vícedenní letní akci, ale děj se mění.

ano, prolézání úzkými otvory

Ano, velmi často se mi zdá, že jsem unesen mimozemšťany. Sen pokaždé probíhá téměř stejně. Vžycky jsem měl z „ufonů" strach, a proto jsou tyto sny nepříjemné a po probuzení už neusnu.

ano; více snů se mi již zdálo několikrát, vesměs se jedná o noční můry

apokalypsa světa

Asi tak od mých deseti se mi zdá, že moje sestra leze po žebříku na obrovský tovární komín, který reálně stojí v místě mého bývalého bydliště. Leze na něj a chce skočit, stojí nahoře a nechce si to nechat vymluvit. Několikrát se mi stalo, že jsem byla na jejím místě, tedy chtěla z komína skočit. Vždy před pádem (dopadem/jistou smrtí) sestry nebo mě samotné jsem se probudila.

Autonehoda, přítel

Běhám po lese či louce jako pes

Během usínání se mi často zdá, že scházím po schodišti u nás doma, které z jedné strany nemá zábradlí. Asi v půlce se mi smekne noha a já padám přímo dolů. Těsně před dopadem se vždy s trhnutím proberu.

Běžím do kopce a bořím se do hlíny.

Blízký člověk se mi omlouvá za něco, co se opravdu stalo.

Bloudění naší starou chalupou, kterou jsme před mnoha lety prodali, a objevování nových skrytých místností v ní.

Bloudím po opuštěné budově, ve které cítím, že se tam stalo něco špatného a převládá tam špatná energie

bojuju ve válce

buď se topím nebo plavu v obrovských vlnách

Bydleli jsme v 9. patře. Byla bouřka a zima a mela jsem otevrene okno na ventilacku. Kdyz zvenku zaklepal nejaky muz na okno a chtel vpustit dovnitř. Pustila jsem ho a dal mi za to nejake samolepky a sel dal a zacal si povidat s rodici. Pote zase vesel do meho pokoje a vylezl oknem ven (poprve se mi zdal ten sen v 7 letech. Je mi 25 a sen se mi porad opakuje alespon jednou za mesic.)

Bývalé lásky

Casto se mi zda o pejskovi, ktereho uz nemame

Casto se mi zda, ze jsem zpet na zakladni ci stredni skole, cekaji me zkousky a ja to vetsinou nechapu a mam problém se podvolit protože vim, ze uz mam titul

cesta do školy nebo do práce, po cestě se ztratím nebo zjistím že nemám batoh, kabelku, boty a nevím kudy se vrátit, nestíhám přijít včas

cestování

Cizí město, válka, hlad, strach, zima, je mi cca 12 let a brzo zemřu postřelením

cizí osoba v místnosti

Často brečím, jsem rozrušená nebo se vztekám kvůli matce, která poměrně nedávno spáchala sebevraždu

často na mě někdo útočí, před někým utíkám, nebo jsem ve výtahu, který není bezpečný

Často padání nebo viklání zubů, jinak cca tři sny se mi zdály dvakrát.

Často před někým prchám, ten "někdo" se však v průběhu let mění. V dětství to byly přerostlé lišky, nyní lidé.

Často se mi snívá o klucích z mého okolí, po kterých toužím, jak s nimi mám vášnivý, úžasný sex ... Kéž bych se neprobudil :D Nebo se mi často vracejí sny kdy mi vypadají zuby ... a tady sny, kde mi jde o život.

Často se mi vrací sny, ve kterých musím utíkat před jiným člověkem, který mne pronásleduje.

Často se mi vrací ve snu můj tatínek zemřel před 7 lety a sem tam i bratr ten zemřel před rokem.

Často se mi zdá o mém zaměstnání.

Často se mi zdá o neúspěších ve škole - matematika nebo chemie na gymnáziu, apod. Potom se mi hodně zdá, že mě někdo honí a chce zabít.

Často se mi zdá o škole, ať už základní nebo střední, ale častěji o základní škole. Bloudím chodbami, občas v pyžamu, nikde není ani noha.

často se mi zdá o věcech z dětství, o bytě kde jsme bydleli když jsem byla malá, o lidech ze základní školy, taky se mi často zdá, že někam hrozně spěchám nebo něco nestíhám a jsem z toho nervózní, ale lidé okolo mě jsou všichni hrozně v pohodě a mě to akorát víc rozčiluje

často se mi zdá to tom že si zatínáním zubů, ty zuby až vylámu

často se mi zdá, že létám, po těchto snech si obvykle připadám velmi odpočinutá... také se mi občas zdá o cestování, nestíhám vlak, dobíhám ho (v reálném životě často cestuji) vrací se mi sny z dětství spojené s úzkostí, tmou, svíčkami a vysokou trávou občas se mi zdá o motýlech (těch se v reálném životě bojím)

Často se mi zdá, že ležím na posteli a nemůžu se hýbat ani mluvit (křičet) přitom se snažím, ptž v pokoji je něco zlého, co ale nevidím a nevím co to je, taková úzkost. Taky se mi často zdá, že jsem opilá a je mi strašně zle, motá se mi hlava a netuším kdo mě opil nebo z čeho jsem opilá.

Často se mi zdá, že řídím auto a nemůžu zastavit.

Často se mi zdají špatné scénáře událostí které jsou předemnou, např. uletí mi letadlo, nedorazím na přijímací zkoušku,...

Často se mi zdává nějaký děj, který není důležitý a často si jej ani po probuzení nepamatuji, najednou se začnou objevovat černé fleky nebo díry a já se jim snažím vyhýbat dříve či později do nějaké spadnu a padám, někdy se probudím, někdy padám tak dlouho než dopadnu po chvilce se černé fleky začnou objevovat znovu a celý děj se opakuje.

často se mi zdávalo o létání - přišlo mi ve snu tak přirozené, že jsem po probuzení cítila mírnou ztrátu :-)

Často se mi zdávalo, že jsem zaspala či propásla důležitý termín či zkoušku ve škole. Několikrát se mi také zdálo o vypadávajících zubech. (Ale od ukončení studia mě trápit přestaly)

často se ve snu topím

Často utíkám, létám, padám. Jako malá se mi každý měsíc zdálo o Perníkové chaloupce a pokaždé jinak. Byla to má oblíbená pohádka. Někdy se mi zdá o mrtvém dědovi nebo babičce.

často zachraňuju svět nebo aspoň své okolí

čeká mě poslední zkouška na VŠ a já nic neumím, mám strach, jak to dopadne, ale neučím se na ni, nevím, na co spoléhám. Pak se probudím a nevím, jestli je to skutečnost a mám se bát dál nebo ne. Chvíli trvá, než se zorientuji, pak si oddechnu, že to byl jen sen a že zkoušky mám již roky a roky za sebou.

Dlouhá, třípatrová budova (pokaždé jiná fasáda- zelená, žlutá, tmavě růžová), která má po obvodu v každém patře tmavé dřevěné balkony. Vždy ji vidím do kopce a když vyjdu kopec, na opačnou stranu se sen mění.

dlouhodobě se mi zdá o tom, že létám nad městem, před něčím utíkám

Docela casto se mi zda sen, kdy me chteji zavrit do vezeni, ale jsem nevinna. Pokazde je to jiny sen, ale na stejnem principu. Vzdy jde o to, ze se bojim, ze budu zavrena, ale jsem nevinna.

Dokud jsme se nepřestěhovali na druhý konec města (5 let po svatbě, v mých 25 letech), zdával se mi sen, jak jedu naší trolejbusovou linkou do jiné části města a ona potom neodbočí, ale jede rovně (tam moji rodiče mívali dřevěnou garáž a dál už je les) na zajímavé místo - někdy to tam vypadalo jako ve Foglarových Stínadlech - zajímavé staré kostely a v nich různá dobrodružství, obchůdky se zajímavými věcmi, hudebními nástroji atd. Pokaždé to tam bylo trochu jiné, ale moc se mi tam líbilo! Ale od té doby, co jsme se přestěhovali, musela bych se na to místo (nebo blízko - tam, kde bývala ta garáž ve skutečnosti) dostat s přestupováním - a už se mi to nikdy nezdálo. Škoda...

Dopad meteoritu na oblast, kde jsem. Sex s milencem (podvádění přítele ve snu).

dosti abstraktní, dá se to přirovnat k poušti z jemného světlého krému, který se vždy rychle změní na něco podobného černému zničenému asfaltovému povrchu... a zase zpět... a zase zpět... pořád dokola

Drive se mi pred zacatkem skoly zdalo o skolni chodbe a o lidech ze skoly. V posledni dobe me ve snech casto nekdo honi.

Drolí se mi zuby

Drti se mi zuby a hrozne to boli

Dřív - vracel se mi sen o nedodělání školy. Byly to dva zkombinované zážitky - opakování zkoušek a nedokončení VOŠ. Později jsem studovala dvouleté studium. Po jeho ukončení sny přestaly. Dříve se mi také stále vracel sen o tom, že padám do studny a chci už to mít za sebou, ale nikdy jsem nedopadla.

dřív se mi často vracely stejné můry, teď už naštěstí ne, ale stává se mi, že si nechám "dozdát" sen - i když jsem se mezitím probudila, sen naváže, kde předtím přestal

Dřív se mi vraceli sny o tom, že létám, nebo o tom, že sedím v autě které se samovolně rozjede a já nevím jak ho zastavit.

dříve - utíkám, ale nemohu, mám strašně těžké nohy - padám, ale nedopadnu - ztratím obuv - spáchám zločin a děsím se odhalení

Dříve se mi často vracel sen, kdy jsem před někým neustále utíkala.

Dříve se mi často zdálo, že létám. Asi 3 noci za sebou se mi zdál sen, že velká krysa řekla, že sežere naší rodinu a sedla si na ruku mé babičce s tím, že jí začne žrát. V tu chvíli jsem se vždy probudila a další večery jsem se bála usnout, že se mi bude sen vracet.

Dříve se mi velmi často zdálo o tom, že mi padají zuby a já je plivu na zem. Později už jsem si v tom snu dokázala uvědomit, že je to sen, a probudit se.

dříve se mi zdávalo, že jedu výtahem nahoru nebo dolu, na číselníku se ukazují čísla pater a v tom mém patře výtah nezastaví a pokračuje stále výš (níž), mimo reálný počet pater, která v tom domě skutečně byla. nedá se nijak zastavit a vždycky jsem se z toho snu z hrůzou vzbudila.

Dříve se zdával - když jsem byla malá. Utlačoval mě bratr, i když ve skutečnosti s ním mám dobrý vztah.

dříve takový byl, ale již si ho nepamatuji

Duchové, nadřirozené bytosti, chci volat o pomoc ale jako bych neměla hlas, chci utéct ale nemohu se pohnout, apod.

dva klaustrofobické sny - mám klaustrofobii Stojím uprostřed velkého sálu a kolem dokola jsou podloubí, ale v nich je temnota, na podlaze je šachovnice. Z nenadání se z jednoho z těch podloubí začne přibližovat človíček malého vzrůstu (nikdo konkrétní ale vím že se ho musím bát) on se přibližuje a zvětšuje - já se zmenšuji na jeho vzrůst když je asi 2 m ode mě začne jich být víc a víc až je sál úplně plný a on stojí přímo přede mnou a kouká mi zblízka do obličeje. Probudí mě moje vzlyky a to že jsem zpocená. Druhý je stejný akorát na to vše koukám klíčovou dírkou a on se do ní nakonec taky koukne. Šílené....

fobie z hadů

hadi

Hadi v posteli, létání, milování

Hadi, letani, vypadavajici zuby, padani ci letani, utek.

Hadi. Mam z nich fobii

havárie auta, mám odbočit doleva a namísto správného zatočení, skončím napůl autem na silnici, napůl mimo vozovku a vůz se houpe

Hledam blízkého člověka a nemohu jej najit,pripadne jej vidim a nemohu se k nemu dostat

hledám zaparkované auto, zapomněla jsem, že nemám vánoční stromeček, jsem vedoucí na táboře v přírodě

Hledání cesty ven z určité budovy

Hodně dlouhou dobu se mi vracel sen "potrubí". Jednalo se konkrétně o spořič obrazovky Windows 97. Sen se odehrával z mého pohledu. Vždy jsem se protloukala tím potrubím - přeskakovala jsem ho, podlézala, různě jsem kličkovala. Nakonec když jsem všechny cesty dobře zvládla, potrubí zmizelo. Najednou jsem v dálce zahlédla zastávku autobusu. Pomalu jsem se vždy vydala tím směrem a na té zastávce jsem viděla stát sebe samu. Tam sen vždy skončil.

Hodne se mi zdavalo o vlacich, ne jen jezdeni v nich, ale I jako "kulisa". Casto jsem pres ne skakala.

Hodně snů se mi vrací, ale nejčastěji se mi zdá o mé mamince, která před třemi roky zemřela. Jsou to různé sny, ale nejčastěji probíhají tak, že se mamince svěřuji s tím, co zrovna prožívám a maminka mi radí, co mám dělat. Většinou to jsou reálné problémy, které ve skutečném životě opravdu momentálně řeším. Dříve se mi také takto zdálo o mém dědečkovi, který zemřel před 14 lety. Teď už se mi o něm delší dobu nezdálo (asi půl roku). O mamince se mi zdá několikrát měsíčně, občas i několikrát týdně. Taky se mi často zdá, že létám. Pak se mi občas vrací jedna noční můra - mám totiž fobii z hadů a v tom snu jsou všude kolem mě hadi - je jimi pokryta podlaha, nábytek, prostě všechno. Není kam šlápnout, ti hadi se mi otírají o nohy, syčí. Je to odporný sen, většinou se z něj vzbudím hrůzou a nemůžu pak usnout. Také mám často erotické sny o různých lidech. Tyto sny jsou mi docela příjemné, ale ne vždy je sex ve snu příjemný - občas je to s lidmi, které nemám ráda, nebo tam je něco jiného, co mi nesedí, do čeho bych v normálním životě nikdy nešla. Třeba je to sex se šéfem, který mě ani v nejmenším nepřitahuje, nebo je to s někým, kdo zapáchá atd. Takové sny se mi ale nezdají tak často, většinou jde o příjemné sny.

honí mě nějaký muž, utíkám o krokodýlech

honí mě vlk - ovčák

Hrozí mi znásilnění

hrozné veřejné záchody; bloudění po známých místech, ale ve snu vypadají jinak atd.

I kdyz mam skolu a maturitu za sebou,nekolikrat rocne se mi zda ze jsem zase ve sve zakladni skole a musim pokracovat dal po maturite,aby mi maturita zustala. Nebo,ze jsem zase ve svych asi 10-15 letech a zase hraju hokej se svymi kamarady a hrajeme nejaky zapas nebo mame trening.

Jak mě psychicky deptá bývalý manžel

jak mi vypadávají zuby nebo často létám

Jak mi vypadávají, bolí nebo se různě kinklají zuby

jak někam odjířím a nestíhám to

Jak soused opravuje dům vedle nás

Jak umírám, sama...

jak ztrácím složku s doklady, pojistkami a smlouvami

Jako dítě necelý rok staré jsem zažila bombardovámí Prahy - vysypalo se na mne okno. Jednak jsem se až tak do 8 let bála letadel, jednak se mi zdál léta válečný sen na pokračování. Včetně zasypání v krytu, střílení a bombardování. Ale už se nevrací - asi tak od 25 let.

Jako malá jsem mívala sen o tom jak hoří barák a nebo že se ze sklepa stává peklo

Jako malé se mi často zdálo, že padám nebo mne chce něco zabít

Jako malé se mi jednu dobu často zdálo, že mě honí nějaký muž se sekerou. Bylo to v době kdy jsme vymalovali pokoj a přestěhovali postel do jiného místa než byla před tím. Když jsme postel vrátili na původní místo (před malováním - tak jak byla před tím, než se zdál ten sen), tak se ji sen nevrátil. Bylo to v domě u babičky, dřív to byl dětský pokoj mého otce a strýce a strýc měl jeden čas postel na tom "špatném" místě také a prý tam měl také problémy se spaním - to bylo tak 30 let před tím, než se to stalo mě.

Jako malé se mi občas zdál podobný sen, že u sousedů v obývacím pokoji je za stěnou průchod na poušť, ze které přicházejí dinosauři a tvrdí, že jsem jejich královna :-)

Jako malé se mi opakovaně zdály dva sny: a.) Kdykoliv jsem potřebovala v noci na záchod, zdálo se mi, že mi u postýlky sedí veliký vlčák a pokouše mne jakmile natáhnu ruku k lampičce a pokusím se rozsvítit b.) S jakousi cizí velmi starou babičkou jsem krmila králíky. V jednom přízemním kotci měla zavřeného malého střapatého bílého pejska, protože byl vzteklý (vlastnost, ne nemoc) a nepřátelský. Kotec se otevřel a pejsek proti mně vyběhl a chystal se mne napadnout. Babička se po něm natahovala, ale já věděla, že ho nestihne chytit.

Jako malou mě zavřou za dveře, křičím, ale maminka mě neslyší ikdyž stojí hned za nimi

Jako malý jsem měl neustále stejný sen, že jsem na lanovce, opravdu velmi vysoko a kabina se utrhne a já pak visím jen na tom laně a kromě bolesti rukou cítím hrůzu z pádu (nemám rád výšky). Nakonec se pustím, paradoxně, jak si prožívám smrt ve snech i z pádů, v mém snu "lanovka" jsem se vzbudil hned po puštění se provazu.

jako takový ne, co se týče tématu, tak se mi to stávalo, ale měj jiný průběh než předešlí sen a bylo to o tom, že jsem chytala démony

jdu alejí a mezi stromy nacházím kovové peníze, mám jich plné kapsy

Jdu domů cestou, kterou chodím skoro každý den. Najdenou si uvědomím, že mě někdo sleduje. Začnu zrychlovat, až běžím tryskem, proběhnu brankou do zahrady, vyběhnu schody k domu, nemám klíče. Začnu zvonit, protože vím, že někdo z rodiny je doma, ale nikdo mi neotvírá. Pronásledovatel se stále blíží. Probudim se ve chvíli, kdy už je skoro u mě.

Jdu jako malá s někym za ruku po chodniku, po chvili prejdeme přes prechod.. tot vse, ale jednu dobu se mi to zdalo az neuveritelne casto

Jdu k maturitě a vím, že nic neumím.... Na veliké houpačce létám hrozně vysoko...

jdu někde po městě a nemám boty :-) zdává nebo zdávalo se to hodně člennům (ženského pohlaví) v naší rodině )z matčiny strany) a nebo - chodím jakoby po nějaké škole, ale je to spíš bludiště, a něco nebo někoho hledám

Jdu po schodech do podzemních prostor, z nich jdu po dalších schodech do ještě hlubších podzemních prostor, mnohdy do velké hloubky

Jdu po schodech do sedmého patra a mezi pátým a šestým patrem schody chybí a já mám v náruči syna půlročního a lezu sním po zbytcích schodů domů.Nikdy se asi nedovím jestli dojdeme.....

Jdu si jako malá (desetiletá?) koupit zmrzlinu a pak jdu s babičkou do galerie. Do téhle chvíle je sen v reálném prostředí až na to, že je všude smog, továrny, komíny, šeď...V galerii pak projdu obrazem ve zlatém rámu na pustý ostrov, který je opravdu malý a jakmile obrazem projdu, zmizí i se zdí a jsem uvězněná na ostrově.

je jich několik napří

je jich několik - první: bazén, tobogány, dva jsou hrozné nechci tam, jeden je v pohodě, ale přesto mě láká ten jeden z horších - druhý: jsem v místnosti zavřená a vrhají se na mne šelmy s vyceněnými zuby. - třetí: vysoký panelák, jedu za kamarádkou výtahem, je hrozný, viklá se, pak padám.

Je jich několik různých, ale o jejich původu mám poměrně jasnou představu :)

je jich více

je jich více - jsem v metru uprostřed peronu, který se najednou zužuje a přijíždí metro z obou stran; studuji již na vysoké škole, ale musím se vrátit na střední a psát písemku z matiky/ maturovat, i když všichni tam vědí, že už máme být někde jinde

Je mi asi dvacet, naše skupina se sejde v opuštěné škole v nějakém lese, posedáváme tam po lavicích a čekáme. Všichni máme zbraně, odolné oblečení, pevné boty. Venku je velice krásně a nás to naplňuje až trochu nepatřičnou pohodou. S každým, kdo přijde, cítím úlevu, že ještě žije. S nějakým mladíkem tak napůl patříme k sobě - ostatní si nás dobírají. Přijde velitel, starší než většina z nás, rázem je ticho. Předáme zprávy, dostaneme úkoly. Jdu s malou skupinkou vyzvednout nějakého civila, který by měl mít informace o pohybu nepřátelských jednotek. Je to na kraji neposekaného pole, nepřehledný terén, nelíbí se mi to, ale zdroj byl důvěryhodný. Přiblížíme se opatrně, ale sotva dám signál, vyhrnou se nepřátelé a začnou rovnou střílet; nejde jim o zajatce. Vedle mě umírá jeden z mých lidí, nevysoká dlouhovlasá dívka. Jak skončili další dva netuším, protože dostávám dávku do hrudi a vzápětí umírám. Je mi trochu líto, že nestačím varovat ostatní. Házejí moje tělo na náklaďák. Ještě chvíli vidím světlo prosvítající trhlinami v plátně korby, postupně ale smysly přestávají fungovat a je jenom tma.

Je o tom, jak mě kamarád pozval na rande

je to jakýsi multidimenzionáln vjem, jakási předzvěst špatné události, ovšem nic konkrétního

Je to legrační, ale hledám toaletu. Většinou je rozbitá nebo tam není.

je to sen o tom ze jsem slepa

Jeden čas se mi neustále vracel sen, ve kterém jsem cestoval společně s dalšími lidmi autobusem, pod kterým se propadl most, celý autobus spadl do řeky a všichni kromě mě se utopili. Sen se mi zdál v rozmezí asi 2 měsíců cca 10x.

Jednak, když začínám hlouběji usínat, tak se mi zdá, že letím (spíš padám) vesmírem, vidím hvězdy a pak sebou škubnu a jsem vzhůru :-) a pak se mi často zdá o mém psovi

Jednou jsem potřebovala něco najít a slyšla jsem, že když jste na návštěvě a přejete si, aby se Vám zjevila pravda ve snu, tak se to může podařit. A mě se to opravdu podařilo. Když jsem přijela domů, šla jsem na jisto a našla to, co hledala...

Jednou se mi stalo, že v mém snu několik dní po sobě hrála důležitou roli žlutá barva. Źlutá bunda, žluté auto (veterán), citronově žluté kotě...

Jednu dobu se mi opakovaly noční můry, jeden týden byl velice intenzivní (až tak, že jsem se bála usnout), jeden sen se opakoval stále, jen trochu se pozměnila situace - v týdnu asi 4x. A od té doby ještě asi tak půl roku se mi zdál obdobný sen. Ústřední příběh byl vždycky, že jsem byla tváří tvář proti nějakému démonu, vždy měl konkrétní podobu. Už je to skoro více jak rok a sny si stále živě pamatuji, jak jsem se cítila a podobně.

Jednu dobu se mi z dávalo o hadovi/hadech (nemám hady ráda), ale to už pominulo. Jinak se mi většinou zdá o věcech, které jsem prožila nebo je prožil někdo z mého blízkého okolí, např. že mě vyhodili z práce.

Jednu dobu se mi zdávalo, že mi ujíždí vlak nebo obavy aby mi neujel. V reálním životě mám podobné pocity.

Jedu autem po laně a pak padám - pocit zmenšování se prostoru či mé zvětšování. Bdělá jdu ráno do skříně, neb jsem si živě ve snu koupila nový kus oblečení. Nákupy v obchoďácích. Cesty po obvyklých trasách.

Jedu autobusem, vůbec nevnímám kdo se mnou jede. Soustředím se pouze na cestu a už si tu cestu začínám pamatovat a zacinam si uvědomovat ze to je sen. Např jo ted bude vysoký dum, ted zas uvidím tu pěknou zahradu atd. Nechapu co to má znamenat. Ale už se mi o nem párkrát zdalo.

Jedu někam v luxusním autě, které se najednou změní ve šlapací autíčko. Někdo mě začne honit a chce mě zabít nebo uvěznit. Zažene mne někam, odkud není úniku. Občas mám střelnou nebo jinou zbraň a snažím se bránit. Útočník je ale nesmrtelný. Vzpomenu si, že umím létat a pokusím se uletět. Někdy se to povede, ale pronásledovatelé mne zase brzy doženou. Znovu se pokusím uletět, ale vznesu se do výšky pouze jednoho až dvou metrů a víc to nejde. Tady většinou sen končí nebo si ho dál nepamatuji.

Jedu ve výtahu u nás v paneláku (má 7 pater), který pokračuje dál do vyšších pater, je to nekonečné. Tento sen se mi zdává už od malička. Nyní se mi přetrasformovává do jiné podoby - buď jedu výtahem, nebo chci jít po schodišti, na které ovšem nejde vylézt, chybí část schodiště, nebo prostě končí a vidím v dálce až další patra.

Jelikož jsem v současné době těhotná, neustále se mi vrací sen o porodu

jezdí v něm tramvaje

Jízda nákladním vlakem

Jízda ve výtahu. Buďto se zaseknu v mezipatře, ale nejčastěji chci do určitého poschodí, ale nikdy tam nedojedu a patra se nestřídají v běžném pořadí, ale např. 7, 2, 10 ,12....a to mé zvolené se nikdy neobjeví,

Jízda výtahem v polorozpadlém panelovém domě. Výtah jezdí i vodorovně.

jízda výtahem,který jede pořád nahoru ikdyž už nikde nic není

Již se nevrací.

jsem bosa i když ostatní boty mají

Jsem doma a něco mě pronásleduje a já se snažím rozsvítit a nejde to

Jsem donucený oblíknout se před kamarády jako žena, pak se změním v ženu úplně a jsem donucen mít s nimi pohlavní styk.

Jsem malá a u nás je návštěva. všechny upozorňuju, že nesmi do obýváku, ale oni tam jdou a "propadnou" se nějakou jasnou mlhou (něco jako pověstné světlo na konci tunelu), tak se se sestrou schovámě pod starý šicí stroj, který nás, jak se začneme strachy třeba, začne k sobě přišívat... Tento sen se mi zdál cca 3-4, v rozmězí několika let

jsem na zahradě a je tam medvěd, anebo jsem na stejné zahradě a lítám "velkými" skoky nad vedením (i když tam žádné není). Sen s medvědem se mi zdá tak 20 let a občas v něm je něco nového.

jsem nad propastí, na mostě pod divoce tekoucí rozbouřenou řekou, v posledním ročníku VŠ a znovu mám dělat zkoušky

jsem nahá před skupinou cizích lidí, musím se od nich nechat osahávat a končí tak, že jsem nahá servírka

Jsem někde nahá, ale jen já.

Jsem někde v lese (nesnáším lesy) a tam mě přepadne nějaký tlustý, ošklivý, vousatý muž ve flanelové košili se sekyrou v ruce a já před ním utíkám. Schovávám se v různých jámách, až nakonec doběhnu k nějakému hradu, kde se chci ukrýt. Většinou mě nakonec najde a zabije.

Jsem v baráku, kde je výtah, který nejede. Musím se dostat z baráku pryč, ale na každém patře jsou sestřičky, které mě nesmí vidět, pokud mě uvidí, začínám odznova, jako ve hře

Jsem v budově s mnoha dalšími lidmi, všichni jsme studenti. Budova má asi tři patra, uprostřed jsou schody, které vždy začínají uprostřed, poté se dělí do stran a v dalším patře opět začínají uprostřed. Najednou se začne něco dít a my se máme dostat do nejvyššího patra, je tam jakési shromáždění. Ale přestože patra jsou tři, nedokážeme dojít až nahoru, patra přibývají, cestou se lidé postupně ztrácí, najednou jsem sama a všude je ponurá atmosféra, kdežto v posledním patře už začala ono shromáždění, působí to jako oslavy. Najednou mám pocit, že jsem někomu způsobila něco hrozného. A zároveň mám pocit, že to se vůbec nestalo, ale že něco hrozného se má stát mně, někdo mně sleduje. K oslavám nedojdu, ale tento sen se mi zdál už několikrát.

Jsem v kruhové místnosti plné smrtelně bledých očí, co mě sledují. Dostanu se z ní a v mlze bloudím po krvavých stopách, zatímco mě někdo honí.

Jsem v nekonečně velkém aquaparku a nemohu se odtamtud dostat

Jsem v rozpadlém domě bez střechy, který je uprostřed lesa. Je podzim a já v tom domě žiji s rodinou. Všude na zemi je spadané listí, ale když se podívám podruhé, všude jsou hadi. Na zemi, na stole, na stromech atd. Potom se probudím. (Nevím proč se mi vrací tento sen, hadů se v reálu nebojím, mám je ráda)

Jsem v temné kobce, v úzkém prostoru, někdy tam se mnou je ještě někdo a můžeme se dostat jen velmi malým prostorem. Ostatní to vždy dokážou a já se zaseknu uprostřed. Někdy se mi povede prolést. Vždy mám pocit, že to musím aspoň zkusit, není možnost tam zůstat. Mám klaustrofobii.

Jsem v uzavřené budově, z níž mám odejít, chystám se na cestu a nemohu najít dveře.

Jsem ve skole,chci odejit,ale nikdy jsem nenasla odvahu.Nebo me nekdo pronasleduje,chce me zabit.

jsem ve snu ženou, prostitutkou, jsem nucen nechat se pást a znásilňovat

Jsem ve škole a nejsem připravena, nebo přijdu do práce nebo školy pozdě. Vím o tom, že mi čas ubíhá, ale nejsme schopna se na dané místo dostat včas.

Jsem zavřená v jedné budově, ze které se nemůžu dostat ven - dveře jsou zamčené a okna jsou zamřížovaná. A tak pořád běhám po schodišti nahoru a dolů a hledám cestu pryč

Jsem ze starého Mostu. Město už neexistuje. Opakovaně se mi zdálo, že jedu tramvají z druhého na první náměstí a vidím v přeplněné tramvaji vepředu svého zemřelého bratrance, se kterým jsem byl nejlepší kamarád. Chci se k němu dostat, ale nejde to. Když tramvaj přijíždí na první (Mírové) náměstí, probouzím se.

Jsou to opakující se sny.

Jsou to především 2 typy. 1. typ je, že na konci snu vždy umřu (moje osoba). 2. typ je, že selhávám ve škole (jsem studentem VOŠ).

Kdysi ano. Všude byli pavouci.

kdysi jako dítěti se mi zdál několikrát sen, kde mě po chodbě v bytě kde jsme bydleli nosil v náručí čert a byl hrozně černý a mastný

Kdysi se zdavalo neco opakovane, o zkroceni draka, ktery je zraneny, jinak se mi vraci sen o treti svetove valce

Kdysi to byla koule co padala po srázu dolů... Ted je to zombie apokalypsa...

Když jsem byl malé dítě, zdálo se mi opakovaně o tom, že jsem byl blízko severního pólu (spíše tundra). Ve stanu jsem seděl se třemi ošlehanými cestovateli s plnovousy. Na stěně stanu se objevil stín ledního medvěda. Všichni utekli, až na mě. Poté jsem vylezl ven a medvěd stál přímo vpravo. Rozběhl jsem se doleva a po chvíli jsem se dostal k prohlubni, v jejímž středu stál vysoký strom. Vyskočil jsem a letěl přímo k němu. Uvědomil jsem si, že neumím zatáčet, zleva přiletěla má matka a odtáhla mě stranou.

KDyž jsem byla dítě, vracela se mi noční můra o tom, jak jsem jako čarodějnice nasedla na koště, ale liéd kolem mě zatáhli do bažiny, kdy mě chtěi utopit - já ječele, ale oni byli neoblomní - vím, že mi svítily oči zeleně. Pak jsem v dětství měa také sen, kde jsem malý tlust indián, snažící se dostihnout maminku, ale vždycky jsem se jako ten idnián prozradila, nešlo to ovládnout, věděla jsem co pak přijde a stejně to ta hloupá postava udělala. Zvláštní je, že jako dítě jsem se viděla zvenku a někdy jsem byla i jinou postavou - jinak vypadající. Dnes vše vidím zevnitř a vždy jako já. A abych se vrátila k tématu, v této době se mi nevrací konkrétní sen, ale jen námět - smrt dědy. Jinak od dtství se mi nikdy nezdál žádný sen ani dvakrát...

když jsem byla malá, často se mi zdálo, že mladší sestra spadla do vody sen o tom, že vyskočím a kousek letím sen o tom, že se mě snaží přejet auto

když jsem byla malá, tak se mi často zdálo, že mne honí lokomotiva

když jsem byla na druhém konci světa, zdávalo se mi pravidelně, že jsem se ocitla doma... z počátku jsem byla šťastná a poté si uvědomila, že se nedostanu zpět a zachvátila mě panika

Když mám někdy horečku, zdává se mi, že musím dojít k velké bílé zdi, ale nemůžu se k ní přiblížit - zdá se pořád stejně daleko.

Když mám špatně svědomí, zdá se mi sen, kdy kráčím po římse u obrovské skály a v uších mi hučí několik hlasů najednou. Častokrát se ze snu nemohu probudit a stalo se mi i, že jsem po probuzení hukot v uších stále slyšela.

Když mě střelili. Pořád se vidím ležet na zemi v kaluži krve a vidím vojáka, který se tomu směje. Ještě sen z dětství, kdy jsem v nějaké vesnici, kde jsou vraždy a postupne vymírá celá vesnice, vždycky má ten dotyčný před svou smrtí, která se děje v noci, když objevi na svých dveřích červený kříž. Mám za úkol najít vraha a pomáhá mi v tom místní šerif. Nakonec, když je již téměř cela vesnice vyvrazdrna, objevím kříž na svých dveřích.

Když mi bylo 5, 3 dny za sebou se mi zdál stejný sen, kdy mě žere lev :)

Klidný rozchod s 10 let mrtvým partnerem.

Kluk do kterého jsem byla zamilovaná

Kočka mi vypadla z okna.

konkrétní téma je různé, avšak motiv stále stejný - nějakým způsobem zapomenu, že bude důležitá zkouška (maturita, státnice, písemka) a pak mám velký stres, co se bude dít, někdy sen pokračuje i onou zkouškou a já nikdy nevím a je to velice nepříjemné dříve se mi často zdálo, že mě něco neurčitého (i když v tom snu jsem věděla, o co jde) sleduje a pokouší se mě to zabít, někdy se to pokoušelo zabít i rodinu a já jsem to věděla a nemohla tomu zabránit, i když jsem se snažila

Kouření

Kousnul mě pes nebo mi hrozilo, že mě kousne.

Kroužící drak, co se přibližuje k zemi, ale nikdy nepřistane

Křičí na mě tlustá žena.

křivda od rodičů

let letadlem

létám pomocí rukou něco mne honí a nemůžu utéct (zdřevění tělo)

létání že se topím

létání

létání

létání

létání - velmi příjemný sen úzký nebo nestabilní prostor, to je nepříjemný a nebezpečný sen

Létání - vznášení se vlastní silou, které je velmi příjemné. Dlouhé cestování po celém světě, které bývá strastiplné.

létání a pády z výšek, bloudění ve věžáku.

létání mezi dráty elektrického vedení

Létání na koni Sex s mými učiteli

Letani, ale malokdy se mi podari dosahnout potrebne vysky a potom sen ve kterem me nekdo koho vninam jako zleho sleduje( napriklad vidim oci ve tme popripade neurcity pocit ze nejaka zla osoba je blizko ale nikdy ji alespon castecne nevidim).

létání, cestování

Létání. Neustále se mi vracíval (už pár let ne) sen o tom, jak na sídlišti létám (nebo spíše plavu ve vzduchu) mezi paneláky.

letí mi za chvíli letadlo nebo odjíždí autobus a já pořád nemám sbalený kufr a pořád hledám nějaké věci, které budu potřebovat

Ležím na kolejích..ztuhlá,nemůžu se pohnout a přejíždí mě kamion,který jede kolmo ke kolejím..poté se probudím s "knedlíkem v krku" a chvíli nemůžu dýchat (zdálo se mi to několikrát v nemocnici a doma,když jsem byla nemocná)

Lietanie. Že ma niekto naháňa.

lyžování, zájezd na horách. Už mnoho let (mnoho snů) si říkám, že příště určitě musím vyrazit na ty krásný sjezdovky tam až vzadu vysoko na hřebenech, kde jsem byl jen jednou - poprvé, a bylo to tam bezvadný. Ale vždycky je najednou poslední den zájezdu a já vím, že se zase na ty krásný sjezdovky nedostanu...

mám 4 ústřední témata, která se v různých variacích střídají a opakují (mezi tím jsou však i sny jiné): 1) přijdu pozdě do práce (do té, kterou ve skutečnosti již 18 let nedělám - pozn. řízení tramvaje) 2) dostanu dopis, že se zjistilo, že jsem ve čtvrtém ročníku střední školy nebyl dostatečně klasifikován z chemie a biologie, takže mé maturitní vysvědčení (ani návazné vzdělání) neplatí, a musím se do čtvrťáku vrátit - chodím do škol s puberťákama, nic si nepamatuju a nic mi nejde - děsnej trapas 3) z nějakého důvodu mě stíhají 2 agenti Mossadu (viděl jsem něco, co jsem vidět neměl, pořádně ale nevím, co to bylo) a chtějí mě kvůli tomu zabít - schovávám se před nimi a postupně oba zabiju šroubovákem (ve snu cítím ten pocit, jak šroubovák prorazí břišní dutinu), furt se pak bojím, aby se na to nepřišlo, anebo aby na mě neposlali další... 4) účastním se nepřímo nějaké trestné činnosti (třeba vezu někam kamaráda, který někam dá výbušninu a pak ho mám někde vyzvednout), apk se to provalí a mám jít do kriminálu (najednou řeším, jak si zařídím všechny věci, zatímco budu sedět a přemýšlím o zbytečně zpackaném životě) - probuzení je děsná úleva...

Mám dva až tři sny, které se vrací v inbtervalu desetiletí, mívala jsem období "vodních" snů - voda v různé formě, pak období snů o domech, výtazích, bytech

Mám jeden takový. Sice není nikdy stejný, lidé a prostředí je pokaždé obměněno, ale děj bývá stejný či podobný. Pokaždé jde o to, že někdo z mých blízkých je v bezprostředním nebezpečí, v ohrožení života. Pokud dotyčného nestihnu zachránit, cítím neskutečnou emoční bolest, zármutek, vinu, smutek, strach, tyto pocity většinou přetrvávají ještě pár minut po probuzení a trvá pár dní, než to ze sebe setřesu a přestanu se o toho, jehož se sen týkal, strachovat. Pokud ho zachránit stihnu, většinou to znamená, že v tom snu vzápětí zemřu já. Mé podvědomí se velice rádo pitvá ve všech pocitech, o kterých si myslí, že člověk před smrtí prožívá, takže po probuzení občas nechápu, že jsem v pořádku a naživu. :)

Mám jít k maturitě, popř. jiné zkoušce. Nejsem naučená, vůbec nevím, že ke zkouškám mám jít ... ale už nidy se u té zkouušky nevidím.

Mám jít na zkoušku nebo se vdávám a na svatbu nebo zkoušku přijdu úplně nahá. Nebo se mi zdá, že se mi chce strašně na záchod a buď jsou záchody strašně špinavé, nebo obsazené a nebo nemají dveře a já na ně musím jít.

Mam nekolik takovych, nekdy se vrati po dlouhe dobe, jindy v opakovane v jednom obdobi. Casto se jedna o stejne misto a podobnou zapletku, ale je tam nevo pridaneho, nebo objevuji dalsi casti toho mista/krajiny. Casto se jedna o takove "fantasy" sny, jakoby z jineho sveta.

Mám odjíždět z dovolené domů a nejsem schopna se sbalit. Stále otevírám nové skříně plné věcí, které ještě musím sbalit a vím, že to nestihnu.

Mám psát písemku z matematiky a nic neumím. Ráno se probudím a jsem moc ráda, že už mám školu dávno za sebou :-)

Mám sen, který se rozvíjí, po celý můj život, jde o příběh který jednou za čas pokračuje, teď si na něj nevzpomenu.

Mam uz vysokou skolu, ale porad se mi vraci sen, ze jsem neudelala jeden predmet na stredni a musim se tam vratit aby mi uznali maturitu a tj i vysokou skolu. Nocni mury a hadech, tornadech, topeni se... ... to by bylo na dlouho.

Maturita

maturita tentokrát neúspěšně složená sny s lidmi z minulosti, s kterými se již nevídám

Měla jsem 3 sny, které se mi vracely, bohužel už si nepamatuji o čem přesně byli. Zvláštní je, že když se mi začal zdát nový sen "na pokračování", ten předchozí už se mi nikdy nezačal zdát znovu.

míval jsem, viděl jsem děsivýho týpka, říkal jsem mu kouzelník a koukali jsme na sebe celou noc, nikdy jsem se pak necítil odpočatě

Mívám každý měsíc noc před menstruací sen, že ji dostanu. Teď po posledním porodu (před rokem) není sen tak pravidelný, nebo si ho nepamatuji, ale jinak byl mnoho let pravidelný.

Mlátím otcovu milenku

mnoho takových snů, především se mi opakují různé sny na "známých" místech (byty, města, která už ze snů dobře znám, ale v reálu neexistují)

mohu létat, snažím se uniknout od někud před někým

moje těhotenství

Moji zemreli nejblizsi, stale se s nimi setkavam, bud je to o tom, ze babicka uz zemrela, a nejakym zahadnym zpusobem se vratila, je ve spatnem zdravotnim stavu, nicmene porad zije a ja mam sanci se s ni nejak rozloucit. Tatka pred smrti nekam odesel, neumel se s tim srovnat, nakonec se jeho nemoc zastavila, a vratil se k nam, s tim, ze obcas miva sve "uteky" nekam pryc, a vzdycky ziju strachem, jestli se nemoc znovu neprobudi, nebo jestli se z takoveho "vyletu" vrati zpatky znovu (stihne jeste pred tim, nez se nemoc "aktivuje" a on opravdu umre)..

Momentálně ne, ale většina mých snů má stejnou tématiku, i když děj je vždycky jiný. Ve 3/4 případů je tím tématem smrt. Pár let zpátky se mi zdál sen, který se s železnou pravidelností vracel každý týden. Už si ho nepamatuji přesně. Jen že jsem byl v temném sklepě a umíral jsem. Venku jsem slyšel zvučet černou helikoptéru. Věděl jsem, že se do ní musím dostat. Byl to můj anděl s černými křídly. Vylezl jsem ven a uviděl postavu v kápi, která neměla obličej a v ruce třímala kosu. A vždycky, když už jsem byl na dosah záchrany, mne rozedral vedví mocný úder této postavy.

Musím znovu chodit do školy, protože se ukázalo, že jsem omylem něco neudělal (neabsolvoval) a musím si to doplnit. Chodím vždy jen na jeden předmět, jsem velký, na ZŠ se nevejdu do lavice, nikoho neznám, často neznám správně rozvrh a bloudím školou a hledám správnou učebnu. Nebo se ukáže, že mé státnice jsou neplatné nebo je ještě nemám a já se musím doučit nějaký předmět, obvykle strojírenský (jsem ale elektroinženýr). Poslední dobou si ale často vzpomenu, že už jsem dávno dostudoval, že je to nesmysl, že se nemám čeho bát a sen se rozplyne. Hm, to se možná blíží "lucidnímu snění", protože vědomí, že jsem dostudoval, přichází jakoby z uvědomění si, že je to sen.

Muž si povídá se ženou, poté odejde nad propast, kde na něčem kovovém dělá cviky. Prvně kliky a poté stojku, při níž ho někdo vícekrát střelí a on padá do propasti. Když mi je špatně, často se mi zná o toaleťáku, který se zamotává a rozmotává, jako kolotoč. Nebo také, že se mi šíleně cuckají vlasy, nejsou rozčesat, jsou hrubé a v tom si představím hrubou mouku. Naopak, když jsou jemné, tak si představím hladkou mouku. :D

Myslím, že mám minimálně dva, ale že je to sen, který se mi vrací, vím vždy jen po probuzení, pak vždy zapomenu, o čem je.

Na konci velmi pekneho snu se objevi pes a zasteka, to me obvykle probudi.

např. chci někoho varovat výkřikem, ale nemůžu promluvit,

narození dítěte, honí mě pavouci (arachnofobie)

Nastoupím do výtahu, zmáčknu patro, výtah se rozjede a já zjišťuji, že jede do úplně jiného patra (většinou najednou v extra vysoké budově..) a já zjistím, že výtah má místo podlahy jen úzké prkno, na kterém stojím...

Nastoupím do výtahu,zmáčknu patro,do kterého chci jet...Výtah se rozjede a zvolené patro přejede a buď stále jede nahoru,nebo naopak dolů a pořád klesá a nejde nijak zastavit

návrat do bývalého zaměstnání, stěhování

Návrat do svého rodného města.

Návrat na určité místo, které již v reálném životě nenavštěvuji; často se vracím i na místa, která znám jen ze snu (přesněji nejsem si vědom, že by taková místa měla reálný předobraz); že znovu žijí konkrétní členové rodiny; drtivá většina snů končí tak, že mě vcucne nebe

Navštěvuji ve snu příbuzné a přátele, vetšinou spolu létáme nad krajinou.

Návštěvy Londýna. Stěhování.

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne konkretni sen, ale casty typ snu je s "detektivni" zapletkou

Ne přímo sen, jen motiv: rozpadajicí se zuby.

Ne sen(situace jsou různé), ale lidi, o kterých se mi zdá-bývalí spolužáci.

ne, že by se mi vracel nějaký konkrétní - ale vždy se mi vrací jeden úsek mého života a já si ho dále rozvíjím jako pohádku ve snu... Většinou jde o setkání s určitou osobou, nějaká společná chvíle a dál... sním.

Ne.

Ne.

Něco mě honí

nehoda blízkých osob

Nejčastěji se mi zdá sen o tom, že někam pospíchám, ale nestíhám to.

Nejčastějity vypadávající zuby.

Nejčastější je motiv vody, ať už bazén, potok, řeka, vodní nádrž, moře, vodní příkop. Často ve vodě jsem a stojím v ní po pas nebo plavu v hluboké vodě, nebo jsem ve vodě, jejíž hladina se neustále zvedá, blíží se na mě velká vlna (až v rozměrech tsunami), jsem v lodi v tekoucí vodě, objevuji skrytá místa s vodními plochami atd. Nejčastější je asi valící se velká voda, zvyšující se hladina. Pak sen s mými vypadávajícími zuby se neustále vrací. Také pavouci jsou častí. Střídají se různá období, kdy je ten který sen častý. Poslední dobou sen o tom, že jsem ztracená v zoologické/botanické zahradě, kde stále před někým utíkám.

Nejde ani tak o sen jako takový jako spíše o prostředí. Zdají se mi různé sny, různé "příběhy", ale v zásadě stále v tomtéž prostředí.

Nejde mi vytočit číslo na telefonu, viklají se mi zuby nebo mi vypadávají, nejde mi křičet, nejde mi běžet

někam běžím - nemá konec

Někam cestuji a zapomenu si zabalit do kufru ty nejdůležitější věci. (např. letím k moři a zapomenu si plavky)

někam jedu vlakem či autobusem, nevím kam a jsem ve stresu, že něco zmeškám

někam padám umím létat, ale přitom mám ruce mám miminko

Někam spěchá, ale nemůžu se tam nikdy dostat včas. Čas utíká strašně rychle.

Někdo mě honí a já běžím boso po cestě, kousek od svého domu. Chci utéct, běžím, ale zůstávám stále na jednom místě.

nekdo me honi a ja bezim furt na miste a nemuzu kricet. Nebo zacnu litat...

Někdo mě honí, já se snažím utéct a přivolat pomoc, ale nikdy nemůžu křičet. Šeptat mi jde, ale křičet ne.

Někdo mě pronásleduje

Někdo mě pronásleduje, utíkám, nemohu křičet.

Někdo se mě snaží zabít.

Někdy se vracím do stejného prostředí, které znám i z reálného života, ale jsou tam věci jinak uspořádané a ve snech jsou pokaždé stejně jiné než v reálu.

Nekolik (cca 5 snu) se mi toci jednou za cas porad dokola a vzdy si ve snu uvedomim, ze se to uz stalo:)

Několik snů o zabití mě rodiny, několikrát o tom, jak mě někdo honí, o tom, jak prožívám intimní chvíle s někým jiným, než s mužem

několik snů se mi v dětství opakovalo, např. o padnutí do studny v zimním období a když jsem z ní proplula jakýmsi tunelem ven bylo tam nádherné jaro, nebo léto a poté o čarodějnici, která mne unesla ve škole, v dospělosti se mi několikrát zdálo o blízkých zemřelých, první mne k sobě často volala, s druhou jsem se ve snu snažila rozmlouvat a dořešit "nedořešené"..

Několik snů se mi zdálo víckrát, i na pokračování, ale žádný se nevrací častěji než 3x.

Několik: 1) bloudím rozsáhlým domem, snad zámkem, neustále objevuji nové místnosti. Původně se zřejmě snažím před někým schovat, později se v domě zorientuji (místnosti i jejich vybavení, včetně skrytých dvěří a utajených místností si pamatuji z dřívějška, resp. dřívějších snů), snažím se něco najít nebo objevit další nové místnosti. Ze snu mám velmi příjemný pocit i po probuzení. 2) pospíchám, jedu metrem, přestupuji mezi stanicemi a bloudím, jezdím nahoru dolů po jezdících schodech, které jsou vzájemně propletené, stanice metra je rozestavěná, zřejmě ještě nefunguje, není možné nastoupit do vlaku a není možné najít ze stanice východ. Vesměs v okamžiku toho zjištění nevyhnutelně spěchám, často na letiště, za chvíli mi odlétá letadlo, a je jisté, že to nemohu stihnout. Ze snu mám většinou dost hrozný pocit. 3) jsem ubytovaný v hotelu, cestuju nahoru dolů výtahem, který je chvílemi pater noster (se zdobeným, až obskurním, designem), naskakuji do něj přes metrové propadliště, zásadně mě doveze jinam, než chci, čas od času spadne, čas od času se propadnu do propadliště před výtahem, v té chvíli se vzbudím. Pocity ze snu jsou dost hrozné. 4) zjistilo se, že moje státnice jsou neplatné, nesložil jsem zkoušku z fyziky nebo biologie (ve skutečnosti mám vystudovaná práva),mám týden na to, abych si zkoušku dodělal, anebo jsem jen ve stresu, aby se na to nepřišlo. Pocit ze snu je příšerný, několikrát se mi stalo, že jsem po probuzení ještě cestou do práce přemýšlel, co s tím budu dělat, než jsem si uvědomil, že to byl jen sen. 5) utíkám před čarodejnicí, která sice není uchopitelná/viditelná, ale cítím že je všude kolem mě. Mám vážný strach. Pocity z toho snu jsou příšerné a přetrvávají dlouho po probuzení. 6) jsem na návštěvě u babičky, do podrobna v jejím bytě, mám výčitky svědomí, že jsem za ní už dlouho nebyl. Uvědomuju si, že je tam ještě prateta, což mi přijde zvláštní, úplně jsem na ní zapomněl, teď nevím, jestli za ní mám jít, ale asi se za ní stavím spíš až někdy jindy, nejspíš už na mě také zapomněla, anebo se smířila s tím, že na ní kašlu. Navíc mám dojem, že by tam prateta neměla být, přeci už dávno zemřela. Pak si uvědomuji, že vlastně už docela dávno zemřela i babička. Z tohoto snu mám vždycky velmi divný, nepříjemný pocit.

několikrát jsem měla sen - věděla jsem, že mám někde byt, o který se nestarám. Někdy jsem došla až do toho domu a pamatovala si, kde je. Jednou jsem se v domě dozvěděla, že v tom "mém" bytě bydleli starší manželé a již zemřeli, ale jejich duše jako bych tam cítila...

Několikrát jsem viděla stejná místa kde jsem žila, dům, město, přitom jsem na takovém místě nikdy nebyla

Několikrát se mi opakoval sen, kdy se jednalo o rychlovlak (680 pendolino) a jeho Strojvedoucího Jana Černého. Zdálo se mi, že malý chlapec sebral své babičce červený šátek, který měla kolem krku, běžel naproti tomuto rychlovlaku a začal mávat červeným šátkem, opakoval krouživý pohyb, tedy dával návěst "Stůj, zastav všemi prostředky!" Občas se mi tento sen vrací, zřejmě si můj mozek myslí že se nic takového, jako byla tehdy nehoda ve Studénce a s polským idiotem... pardon, řidičem nákladního vozu na kolejích, stát nikdy neměla..

Několikrát se mi zdál sen, že se vracím do bývalého domova na Kladně, vcházím do vchodu, vybírám schránku a jdu k bytu. V tomto bytě však již přes 10 let nebydlím.

Několikrát se mi zdálo, že mi do pokoje chtěl vlést slon, ovšem do dveří se nevešel , tak stál na schodech před pokojem a propadl se.

Nekonečné padání

některé sny se mi zdály vícekrát (byly úplně totožné) ale vždy jen v určitém období a od té doby se mi už nezdály

nemám

Nemám

nemám ponětí

Nemam takovy sen.

Nemám žiadny sen, ktorý by sa mi opakoval viackrát.

nemožnost dosáhnout cíle, který mám na dosah

nemůžu najít záchod a potřbuji na velkou

není

není

Neni konkretni ale opakuje se stale jedna osoba

Není to přesně ten samý sen, ale často se mi zdá, že chodím někde v obrovských výškách po dřevěných nebo železných kládách a bojím se, že spadnu. Také se mi často zdá sen o tom, že řídím auto a pak vyjedu na nějaký "skokánek", letím opět do obrovské výšky a pak se auto nakloní a já začnu padat dolů.

Není to přimo stejný sen, ale situace, kterou znám. Vím, že jsem jí ve snu už prožila, co se stane, můžu ovlivnit jak to skončí... Dokonce si i uvědomuji, že je to sen...

Není to ten samý sen, ale figuruje v něm stále stejný člověk. Sny mají podobnou ''osnovu'', děje se v nich vlastně skoro to samé, jen v jiném prostředí, snad chápete.. :)

Není to tentýž sen, ale je pořád o jedné osobě, a víceméně vždy erotický :)

Není to totožný sen, spíše téma, a to že mi buď vypadají všechny zuby a nebo mi vyloženě "schnijí" až jsou úpně měkké a vyplivu je ven. Je to často doprovázené krvánením z úst v případě že mi zuby sami vypadají, v druhé případě zase odpornou chutí hnisu. Často v těchto snech bývám ve škole.

Není to úplně příběh, spíš takový výjev. Ale dost špatně se to popisuje, spíš bych to nakreslila :D Tak tedy -> Stojím vedle auta na odpočívadle v zatáčce rozpálené silnice, která se táhne podél nějaké hory. Všude je pusto a písek, možná nějaký kaňon, a kochám se výhledem. Sluníčko praží a já to vše vidím z pohledu, jako bych nad tím kroužila helikoptérou. Vidím tam dole sebe u toho auta.

nepripravenosť na skúšku

nepříjemné situace z dřívějších dob

nepřipravenost na zkoušku

nesplněné přání o náklonnosti jednoho člověka, který o mou náklonnost nestojí

nesplnění pracovní povinnosti

Nestíhám jít do školy, i když jsem již 8let mimo školu.

Nestíhám nějaký dopravní prostředek, ujíždí mi nebo má jiné číslo.

Nestíhám se sbalit na dovolenou, autobus odjíždí a já začínám chaoticky házet věci do tašky

Nestíhám se vypravit na nějakou cestu.

Nestíhám, někam utíkám, všechno mi padá, vysypává se, ujíždí mi spoj, utíkám, už nemůžu a nedokážu se tam dostat včas. Kam, to záleží na daném stresu.

Neustále něco hledám v prostorách základní školy

Neustále nestíhám, nemohu se hnout, padám z výšky.

neustále řídím jakákoli existující i neexistující vozidla

Neustále se mi zdá, že mne někdo sleduje, prostřednictvím štěnic ve stropě a slyším hlasy, které o mne mluví velmi negativně.

Neustále se ve snech vracím na stejná místa, na kterých jsem však v reálném životě nikdy nebyla. Hodně často se mi také vrací uštknutí hadem (pokaždé za jiných okolností).

nevěra partnera

nevěra partnerky, nevěra vlastní, sexuální fantazie

Nevěra přítele

Nevěra.

Nevěře

nevím

nevím

nevím, mám pocit, že jich mám více. ale vzpomenu si na to vždycky, když se mi zrovna zdají, to si hned říkám, že už jsem to někdy zažila. ale ještě častěji se opakují témata - těhotenství, útěky, kolektiv lidí z práce...

nevím, o čem sen je, ale v ten moment a než ho zapíšu, vím, že už se mi to několikrát zdálo..

Nevzpomínám si.

niekto ma naháňa, ja unikám... ponáhľam sa a nikdy nestihnem autobus/vlak/spoj..

nyní již ne, mívala jsem velmi časté sny o létání, v dětství živé sny o ježibabě

Nyní už ne, ale celé dětství se mi zdálo, že padám ze schodů u nás v baráku. Zdál se mi tak často, že i ve snu jsem si dokázala říct, že se nemusím bát, protože je to sen.

o

O apokalypse. Vrací se mi tak 2x do roka už dlouho.vždy je stejný, jen konec se mění. Vždy umřu, ale pokaždé jinak.

O autonehodě

o babičce a dědovit

O babičce v různých variantách

o budoucnosti s člověkem, kterého miluji

O bývalé nejlepší kamarádce, nebo když se s někým pohádám, často si povídáme ve snu...

O dopravních prostředcích - dobíhám, mám pocit, že je zmeškám, ujíždí mi, nemám platnou jízdenku, setkání s revizorem, zapomenuté zavazadlo v dopravním prostředku Putování - většinou lesem, po vodě na lodi, přespávání u neznámých lidí, kteří jsou ke mně laskaví (někdy takto putuji s rodinou, s vlastními dětmi) Moje první láska - pravidelně se mi o ní zdá už 20 let

o hudbě a hraní hudby

O injekcnich strikacce

O konci sveta

o krádeži a vloupání

O krásných cizích městech

o létání, o násilí, o sexu

O mamince

o maturitě a celkově střední škole

o mé vraždě

o mém mrtvém psovi, kterého jsem měla moc ráda a v tom snu je zanedbaný a není o něj dobře postaráno, přitom ve skutečnosti jsem se o něj dobře starala

O mém mrtvém psovi, který se ve snu vrací, ale já vím, že by na naší zahradě neměl být, protože je mrtvý a mám z toho strach.

o mém osobním superhrdinovi, který mi radí a nabádá mě, abych napsala bestseller; pokaždé se objevuje na nějakých bizarních místech (př. na poušti) a já jsem v nějakém roztodivném oblečení (př. starorůžový župan)

o mém selhání

o moři

o moři

O mužském pohlaví

O nějaké nadpřirozené síle, zřejmě duch černé postavy, nevidím obličej, ale nedovolí mi mluvit nebo se hýbat. Vždy jen dokážu rozčíleně zdvihnout prostřední prst, abych ho zkusila vyhnat pryč, ať už mě nechá být.

o nevěře

o pavoucích, ale před okem jsem pavouka přemohla a zabila a od té doby se mi tyto noční můry nezdají

O platonické lásce

O platonické lásce.

O povodni

o práci

O příjemných lidech o kterých někdy přes den přemýšlím.

O příletu mimozemšťanů na planetu, přičemž je ve snu nikdy nepotkám osobně. Jen vidím jejich lodě a ve snu cítím neklid a hrozný strach z jejich příchodu. Podobně se mi vrací sen o konci světa. (Poznámka - na filmy s takovouto tematikou aktivně vůbec nekoukám)

O rodinne seslosti po umrti prababicky, o vlastni svatbe ci priprav

O ruzovem kralickovi v lidske velikosti Zda se mi uz od detstvi

O selhání mem v jakékoliv smyslu

o sexu

O sexu

O sexu

o službě v armádě a výcvikku u policie

O smrti

O smrti mých blizcich, jsou to pokaždé jiní lidé, ale stále umírají

o superschopnostech

o šikaně u bývalého zaměstnavatele, o viklajících a vypadávajících zubech, o tom, že nestíhám, propadám u zkoušek, jsem pořád ve stresu a nestíhám si balit věci na cestu atd. pořád dokola

o škole

O škole, že neudělám maturitu a nevím co budu dál dělat.

O špinavých toaletách neoddělených zástěnami, o padání zubů, o výtahu jedoucím do vyššího patra, než jaké jsem zvolila.

O tom jak mi umřel pes.

O tom jak se chovávám v klášteře.

O tom že mě chce zabít chlap s motorovou pilou kvůli otcovým dluhům

O tom že neumím odpovědět na nějakou otázku u tabule.

o tom, co jsem prožila, kde jsem byla

O tom, ze jedu k babicce a nemohu se od ni dostat zpet domu.

O tom, že jsem bohatý.

O tom, že jsem těhotná nebo mi chce někdo ublížit.

O tom, že mne honí neidentifikovatelná příšera a já se schovávám s dalšími dětmi ve sklepní kuchyni a příšera přijede výtahem a začíná prohledávat skříňky a hledat mne. Když najde jiné dítě tak ho dostane(sežere, ublíží mu..). Sen končí v okamžiku, kdy příšera otevírá dveře mé skříňky.

O vypadavajicich zubech

O zemřelé blízké osobě

o zemřelé matce a otci

O zemřelé neznámé a ztracený kamarád

o zemřelém taťkovi, který ve snu žije

o zemřelých členech rodiny, honí mě zombie nebo jiné příšery

O zkoušení ve škole

O zubech, sexu či nadcházející události

O zubech, většinou že vypadávají.

občas

občas létání

Občas se mi některý vrátí, jen s drobnýma úpravama. Jinak ani ne

Občas se mi vrací sen, kdy před někým utíkám, stále zakopávám, snažím se křičet, ale nemám hlas

Občas se mi zdá, resp. možná tak před rokem se mi zdálo o mém mladším synovi a vždy byl nějakým způsobem ohrožen

Občas se mi zdá, že moje dítě padá ze skály a já jen nevěřícně zírám a nejsem schopná hnout se z místa...nebo obdobné ladění..-něco se děje...obvykle mám dětem...a prostě já jen stojím ztuhlá strachy a čekám, jestli se nestane zázrak.

obecně, že jsem na něco zapomněla, něco neudělala, prodělávám nějaký neúspěch rovněž opačně - že mi lidé tleskají, něco jsem dokázala /naposledy jsem měla obrovský aplaus na jevišti jako zpěvačka - zpívat neumím :-)/

Od dětství, asi dva dny před tím, než dostanu horečku, se mi zdají ve snu rovnoběžné čáry - dvě - které ubíhají do vesmíru. Podle toho bezpečně poznám, že budu nemocná, i když po probuzení nemám ještě žádné fyzické příznaky. Tento sen je velice nepříjemný .

odehrává se v podzemí

Odjíždím na dovolenou - spěchám na vlak (autobus) a nemám sbaleno, nemůžu najít peněženku apod.

Ohrožení života mého i mého dítěte

okradnutie zlodejom

Opakovaně se mi vrací sen o škole (jsem učitelka) - např. mám jít vyučovat a nemohu najít třídu, mám učit nějakou látku či dovednost, kterou sama vůbec neovládám, nebo jdu po chodbě k učebně a najednou tam není podlaha, takže se k ní nemohu dostat.

Opakovaně, měla jsem někam odjet, balila jsem si věci a pořád jsem neměla sbaleno. Věci ke sbalení pořád přibývaly a pocit, že nestíhám byl velmi fyzický. Pak došlo v mém životě k určité události a tyhle sny přestaly.

Opakování studia na SŠ, sex s mužem, který mne nikdy jako muž nelákal,

Opakuje se více snů v horší a horší verzi

Osobně i profesně se hodně zajímám o letectví. V době, kdy jsem byla dost vytížená studijně a k tomu řešila neuspokojivou situaci v citovém životě, se mi často vracely sny, v nichž jsem viděla padající letadlo. Nejprve jsem je viděla zdálky a nevěřila tomu, že padá; pak mi došlo, že opravdu padá a nakonec jsem si uvědomila, že spadne hrozně blízko - možná i na mě. To se však nikdy nestalo.

Osvobození Prahy.

Pad

Pád

Pád meteoritu. Povodeň.

Pád po hlavě na zem, létání, kojení dítěte, výlet vlakem, autonehoda

Pád z balkonu, který lze použít jako odrazový můstek pro létání :)

padám a těsně před zemí se zastavím

Padám do hloubky A Někdo se k nám vloupává, stojí již mezi dveřmi (nebo je v okně), chce nás napadnout a mně se nedaří křičet a vzbudit manžela

Padám výtahem, jedu výtahem jinými směry a jinam, před něčím utíkám, ztratím se někde v budově.

Padám z mostu, ten most je v nehorázné výšce. A já jen padám. Cítím strach z dopadu na zem, ale k tomu to nikdy nedošlo, jen padám. Všude kolem je modrá obloha a něco, co připomíná mraky, není vidět ani ten most, ani země. Celou dobu jen padám, ale nikdy nedopadnu.

padání

padání

Padani a vyklani zubu, utek pred nekym

Padání do tmy. Smrt v rodinně.

Padání dolů a létání (např. na matraci vyletím z okna, chvilku letím a pak padám - poté přichází probuzení)

padání na trampolínu

padání přes zábradlí tváří na schody v domě, kde jsem dříve bydlela (po odstěhování z domu se sen přestal vracet)

Padání z vysoké budovy, vypadání zubů

Padání z výšky

Padaní z výšky

padání z výšky

padání ze schodů

padání zubů

padání zubů

padání zubů, ulamování jejich částí

Padání zubů, uvíznutí ve výtahu, padání z výšky, sex se stejným pohlavím.

padání, létání

padání, vypadnutí zubů

Padání. A taky se mi občas zdává o jedné neurčité bytosti, že které mám opravdu obrovský strach.

Pár snů se mi zdá opakovaně s drobnými odchylkami v ději. Ráno si někdy nejsem jistá, jestli se mi skutečně zdál opakovaně, nebo je to jen pocit.

Párkrát se mi zdál sen, kdy před něčím/někým utíkám. Například před velkým, zlým pes - a to psy miluji a nebojím se jich. Nebo mě nějací neznámí lidé, z mně neznámých důvodů pronásledují a asi mě chtějí zabít a já před nimi utíkám. Nejhorší je, že když se třeba snažím utéct, tak i když běžím na plný výkon a už nemůžu běžet rychleji, tak téměř stojím na místě a utíkám ani ne rychlostí chůze.

peru se s otcem

plavani, porad plavu, v ruznych bazenech, s ruznymi lidmi, s ruznymi pocity

po kolejích tramvaje přijede tramvaj, když do ní nastoupím zjistím, že se jedná o vlak, který ve městě vůbec nezastavuje, projede kolem všech zajímavých a důležitých míst, ukáže mi vyhlídku na město, ale nezastaví, jede dál za město, ve vlaku nejsem sama, jsou tam další cizí lidi, jízda probíhá v noci a je vidět osvětlené město

Podle situace , ale mnohokrát o školem kdy nemáte hotovy zkoušky a vůbec to nevadí.

pohybuji se obtížně v těžkém terénu - vysoké strmé skály, terén, který je normálně neschůdný, nad vodou, propastí apod.

Pohybuji se uvnitř obrovského starého domu a nemohu najít místnost, do které se potřebuji dostat.

Pokud se vyhýbám něčemu, co bych měla vyřešit (ohledně sama sebe), mívám opakující se nepříjemné sny, ve kterých například umírám.

poluční sen

poměrně často se mi vracel sen o tom, že mizí postupně všichni lidi které znám a zbyly po nich jen bundy a boty v obrovské šatně... vždy ten koho jsem poznala, tak se tam jeho oblečení nově vyskytlo... nakonec jsou vždy všechny věšáky plné a zbývá jen jeden prázdný... a já ležím mezi kabáty schovaná a blíží se ke mně černé boty... a pak se probudím

Poměrně často se mi vrací sen, kdy utíkám před někým určitou ulicí se stromy a když už mě téměř dostihne, silou vůle vzlétnu a v sedě letím a snažím se držet co nejvýš, aby na mě nedosáhl(a).

Pomocene prkenka na záchodě, záchody bez dveří,

Poslední dobou si sny nepamatuji. Stává se mi až děsivě často velké leky ze spaní (padání, zakopnutí, zastřelení) A taly mě furt někdo probásleduje a já bojuji o život.

Postapokalyptické sny se mi zdají obecně často

potají létám mezi stromy a domy

potkávám dívku, neznám jí, ale jako bych ji znal celý život.

potřeba zavolat pomoc (policii) a nelze vytocit cislo na zadnem telefonu

Potřebuji jít na záchod a všechny na které narazím jsou plné, znečištěné nebo jinak nepoužitelné. Také často o škole, něco jsem se nenaučila, nesplnila jsem nějaký úkol, dlouho jsem absentovala....., často se to ale děje na nižším stupni než jsem absolvovala, což vím i v tom snu, je mi to divné a pořád to řeším.

Potřebuju někam jít a nemůžu se vypravit z domu. Neustále se vracím, přestože vím, že to nestihnu...

pozorovala jssem jak řikaji tak tady už je konec...

Pracovni situace a rizni kamaradi

Prelezam nejake prekazky, mam preskocit z jednoho mista na druhe, potrebuji se tam dostat, ale vim, citim, ze se mi skocit nepovede, bojim se, ze spadnu. Je to dost neprijemny pocit, protoze chybi jen maly kousek k cili, chci ho dosahnout a nejde to.

problematický, nevyřešený vztah před cca 20 lety

Probudím se na květinové louce s jedním obrovským stromem, procházím se po ní, utíkám, tancuji a dotýkám se květin. Když utrhnu nějakou květinu, přenesu se do dalšího snu.

procházím poměrně obtížně a nepochopitelně postaveným domem (chalupou), se zvláštními dveřmi tak malými, že se do nich sotva vejdu

prolézání nejužšími otvory (většinou potrubí)

Pronásledování mé osoby a snaha její likvidace

pronásledování,pronásledují mě lidi i lvy, a další sen,že jsem neudělala maturutní zkoušky

prozkoumávání kusu krajiny, sen pokračuje tam, kde minule skončil

Prožívám několik snů, jejichž děj s dalším sněním pokračuje v rámci několika let.

Prudce se řítím (např. na sancích proti stromu, šílenou rychlostí padám z okna...) a zcela živě vidím překážku, do které narážím, jenže ve chvíli nárazu se probudím. Pak se cítím jako na vodě a po probuzení se vše kolem motá. Jinak se mi obecně zdají kombinace třeba pěti šesti drobností, které se mi ten den udály (např. kombinace zahlédnutého plakátku ve výloze knihovny, krátkého rozhovoru s kamarádkou, zajímavě oblečený člověk zahlédnutý na ulici...).

Před 3 roky jsem ukončila studium, pořád se mi zdá o tom, jak chodím do školy i když už tam "nepatřím". Často se mi zdá, že chodím zároveň do práce i do školy, ani jedno z toho nestíhám.

před někým utíkám

před někým utíkám

Předvídání budoucího dění, většinou měsíc před akcí Požár domu

Přen někým (něčím) utíkám a nedaří se, pak se probudím a srdce mi buší.

Přesně si to již nepomatuji. Ale je v něm útěk, násilý, vržda, souboj, emoce, přátelství, rodina.

při procházce v lese z ničeho nic dochází k válce, kdy i já mám zbraň kterou jsem před tím neměl. pokud mě zasáhnou do krku mám obrovský strach a cítím teplo, většinou se hned probudím ,ale kolikrát i až nějakou dobu po zasažení kulkou.

Přibližují se ke mně předměty. Nejprve jsou malinké a neustále narůstají. Je to velmi nepříjemné.

Přijdu do paneláku, nastoupím do výtahu a zmáčknu knoflík s 3, jedu do 5.patra, které náš panelák vůbec nemá a začnu hledat logiku, proč nejedu do patra, ke kterému zmáčknu knoflík, nikdy se nedostanu do 3 podlaží a nikdy mě nenapadne vystoupit z výtahu a dojít to pěšky.

příjemný - o jídle - cukrárna, spousta barevných a krásných dortů nepříjemný - o zvířatech, která jsou špinavá nebo prašivá (zdá se mi někdy před tím, než dostanu nějakou nemoc, horečku)

příjemný: erotický, romantický a sex, nepříjemný: padání, časová tíseň, stres, zahanbení jinou osobou

Přítel se se mnou rozchází a já si v obrovském smutku nacházím jiného.

rodina

rodinné téma, školní testy

rôzne s tématikou lietania alebo o rodine a nezhoodách

Řídím auto po neznámé silnici

S kamaratkou, co zomrela...no je to dobry sen

S klukem kterého miluji

sada snů, ve kterých jsem na chalupě, kde jsem trávila v dětství spoustu času.

Sebevražda matky (žijící) a setkávání s bývalými příteli.

sedím v autě, řídím (podotýkám, že jsem v bdění neřidič a nikdy jsem ani řidičský průkaz neměla), vezu lidi a jedeme do příkrého kopce. Uprostřed cesty ztratí auto rychlost a začne couvat dolů a zrychluje....

selhani

selhání při zkoušce nebo zklamání osoby, na které mi záleží. Občas i teroristické útoky.

sen jako takový ne, jen téma snu - je o dětech - je v tom souvislost s mým vnitřním dítětem

Sen o jezdcích na koních v apokalyptické krajině (v mém okolí), padání (probouzím se křečí, škubnutím) nebo setkání s "ideální partnerkou" na pokračování...

Sen o jízdě autem. Automobil je ovladatelný nebo neovladatelný podle toho, jaké mám obvykle životní období.

Sen o létání: zjistím, že umím létat a musím někam letět a musím se snažit, abych se udržela ve vzduchu. Sen o tehotenstvi

Sen o milovaném člověku s nímž nemohu být

Sen o padání z útesu do vody

Sen o setkání s osobou do které jsem zamilovaný

Sen o tom, že velmi špatně (jakoby jen koutkem oka) vidím, ale musím předstírat, že se nic neděje

sen o vodě- řece nebo i moři, kde žijou zvláštní ryby

Sen o vodě.

sen, kdy se tak zvláštně vznáším( jakoby v leže) těsně nad zemí, pohybuji se v této poloze a odehrává se v prostředí, kam jsme jezdila jako mladá hlavně na letní prázdniny

Sen, ve kterém jsem měla jít na nákup a když jsem sešla dolů do přízemí, spatřila jsem stíny, jak si povídají velmi hlubokým hlasem. Byly to tři postavy, které velmi tlumeně hovořily. Když se na mě otočily, spatřila jsem pušky a také fakt, že to nejsou zcela lidé. Vyšla jsem ven a všude byl chaos. Lidé běhali a křičeli a já se na to dívala a nevěděla, co mám dělat. Běžela jsem k dětem, kteří se schovávali na zarostlém kruhovém objezdu a snažila se zorientovat, co se vlastně děje. V tom jsem si všimla obrovské ... těžko říct, co to bylo. Ačkoliv to zní hloupě, byl to něco jako medvěd? Chodil po dvou a měl na sobě mysliveckou uniformu. Držel velkou zbraň a nábojnicí posel vše, kam jsem jen dohlédla. Lidé, které trefil se zlomili v pase a jakoby umřeli. Tělo drželi téměř v pravém úhlu a byli nehybní. Po několika vteřinách, kdy se vše uklidnilo všichni opět vstali a běhali a šíleli dál. Tento proces se neustále opakoval. Byli to lidé, které jsem znala i neznámé tváře, které neustále umírali a zase se probouzeli. Nebylo možné zemřít a člověk byl navždy uvězněn v chaotickém koloběhu.

sen, ve kterém jsem součástí velké vodní vlny nebo silného vodního proudu

Sen, že jdu do staré kůlny. Je v ní bedna. Jde z ní mírné modré světlo. Jsem zvědavá. Přibližuji se, že ji otevřu. Ale najednou mám hrozný strach a tak uteču.

Sen,kdy chci nekam jit, ale mam hrozně tezke nohy a nemohu se pohnout

setkání a prožitky s mrtvými příbuznými

setkání s bývalým přítelem

Setkání s mojí mrtvou matkou.

setkání se zemřelým tátou a babičkou

setkáníse zemřelou matkou

setkávám se s rodiči,již nežijí

sex

Sex

Sex s bývalou

Sex s bývalou kolegyní, kterou jsem pak dlouho neviděl. Dnes jsme spolu.

Sex s jednou osobou Spomalené utíkání před někým/ něčím Létání po velkém výskoku O vykonání potřeby na toaletách kde jde na mě nějakým způsobem vidět

sex s nejlepším přítelem (že by v podvědomí bylo "něco víc?"

sex, škola (zkoušky, maturita, ...)

sexuální zážitky

schopnost létání

Smrt mého dědečka - umírá přede mnou a nemohu s tím nic dělat, loučí se se mnou (stále žije a není vážně nemocný). Narození vlastního dítěte (dětí zatím nemám).

Sním většinou o věcech, které jsem ve dne prožila. Prostě si mozek zpracovává myšlenky nabyté během dne. Často sním o nějakých filmech, které jsem sledovala. Nezdá se mi o tom, že jsem sázela kytky, ale spíše o nových věcech, často jsou to nějaké animované filmy. Jednu noc jsem měla několik snů o malých ponících '-' Trochu (cukrkandlový) horor.

Snim zridka a sny si pamatuji velmi malo, ale jako mala jsem mivala nekolikrat do tydne jeden a ten samy sen, naprosto stejny. Po nekolika letech se zacal vracet, ikdyz ne tolik frekventovany, naprosto totozny jako pred lety. Nyni, vetsina snu, ktere si po probuzeni pamatuji, je prave nektery ze snu, jenz se mi za zivot jiz nekolikrat zdal, tyhle se vsam v malych detailech lisi.

Sny o hadoch, a potom aj o medveďoch ...vždy sú negatívne (zvieratá sa mi snažia mi ublížiť)

Sny o jaderném výbuchu, o tornádech a zemětřesení

Sny o létání.

Sny se mi neopakují, ale nejčastěji jsem ve snech s rodinou a přáteli, vymýšlím hry nebo je hraji, jezdím na výlety.

sny se mi opakují v různých obdobích, kdy něco řeším

Sny týkající se školy. Sny týkající se mého znásilnění.

Sny ze školy, nemám pomůcky a jsem nedostatečně oblečená

Spánková paralýza - vrací se mi 20 let poměrně často

Spěchám na vlak a nemohu najít něco, co nutně potřebuji.

Spíš noční můry. Je jich několik.

spíš se mi zdají pořád podobné motivy

Spíš se vracím na místa, o kterých se mi již zdálo

Spíše v dětství cca 10-12 let. Dodnes ne úplně pochopeno.

Sport

Stále cestuji, někam jedu vlakem, busem, autem a moc nestíhám.

stale sami sniva o laske velkej

Stále umieram no zakaždým inou smrťou.

Stavba domu

Stěhování, zařizování bytu, cestování vlakem, těhotenství - porod, o vodě, milování, hledám WC, - je toho víc.

Stěhují se a balim obrovské množství věcí, které ve skutečnosti vůbec nemám a Nestíhám to pobalit

Stojím na pískově žluté perfektně vodorovné ploše v dáli je vidět jen bílá nicota a okolo mě se zjevují černé obrazce, najednou se vidím z vrchu a pak se se zděšením probouzím

Strasidelne

Stres v práci, těhotenství, porod,sex

svědek vyloupení mateřské školky, kam jse chodila

Šikana ve škole.

Škola

škola (přestávky, jídelna, čekání na zkoušky...)

Tak trochu scifi, ale často se mi zda, jak mě někdo honí a já se musím schovat, jsem téměř poslední na planetě, je to nějaká nová inteligentní bytost, která se dostala na zemi a má za úkol vyhladit lidstvo :-)

takové sny jsem mívala v dětství, byl to sen o letu balonem kamsi daleko

Takových je víc, dost často to je recyklovaný nějaký starý sen. (stejný sen,stejná situace, jiné obsazení)

Ted nevím. Asi žádný.

Teď se to již neděje, ale velmi často se mi zdálo o močení. Často jsem hledala toaletu/místo, kde se lze vymočit. Zdávalo se mi to až tak často, že jsem překonala svojí skepsi a podívala se, co to znamená, páč už to začínalo být docela divné a trochu jsem se bála, aby se mi to čůrání nepromítlo až do reality :D Močit ve snu znamená zbavovat se něčeho škodlivého. V tu dobu jsem byla ve velmi špatném vztahu. Od doby, co v něm nejsem, takové sny nemívám.

Ted uz ne, ale kdyz jsem byla mala, neustale se mi vracel jeden zvlastni sen. Zacinal cestou na jeden kopec, kde ted bydli teta, cestou do kopce sel muj zemrely deda (s tetou se neznal, jina rodinna vetev), zacal zvedat vyhruzne ruce, potom najednou blik - zaber jinam na neznamy dum, nizky dum, z jedne strany les, z druhe strany lan obili. Blizila se bourka, obili svistelo ve vetru a na strome se houpalo lano pro obesence i se smyckou. Dodnes nevim, co to melo znamenat. Ale zdalo se mi to hlavne driv tak cca 10x.

teď už ne

Teď už ne

Teď už se mi nevrací, ale dřív, po několik měsíců, se mi zdálo, jak se ke mě vrací přítel, který mě opustil. Někdy bylo stejné pouze téma snu, někdy se mi zdál ten stejný sen. Často šlo o upravenou skutečnost - to, co bych chtěla, aby se stalo.

Teď už teda ne, ale když jsem byla malá tak se mi každou noc zdálo že jsem na kolotoči a nemůžu se nadechnout dokud se nedotočí

Teď už vlastně je, ale dřív se mi často zdálo, že mě někdo upaloval.

Těhotenství

Těhotenství, porod. A taky škola

Těch je hodně.

Těch snů je více, ale v poslední době jsou tři: 1) nechtěné těhotenství 2) donucení do svatby 3) nebezpečná jízda autem

těsně před rozchodem s přítelkyní se mi zdály pořád sny o tom, jak si najde někoho jiného a poníží mě, vysměje se mi

Těžký porod, duším se v úzkém prostoru...

Topim se s lidmi v divoke rece a jsem to ja kdo vi jak se dostat mimo perjece nebo vodni viry a radim zurive ostatnim at se ridi mymi pokyny.

topím se ve vodě

Toulání na koni na westernových planinách. Nádherné živé sny.

traumatická zkušenost, kterou ale nechci rozebírat

Tuhle jsem nad tím přemýšlela, když se mi zase zdál, ale bohužel si teď nemůžu ani za nic vzpomenout.

ty sny s rozením dětí mívám často s většími či menšími obměnami

týranie, bolesť, ubližovanie iným, od ktorého chcem ujsť a nejde to

u nás doma na chodbě zabiji včelu a celý dům začne hořet. zakopnu na mezi a padám

události 2. světové války, které zasahují do mé rodiny či okruhu známých; zápas ve fotbale, který vyhráváme.

Umírám společně s velkou skupinou lidí za podmínek, které nejdou změnit, př. jsme zavření ve sklepě a utopíme se

Umírání zastřelením.

úplně kdysi (to mi bylo tak 4 - 5 let) se mi pořád zdál jeden a ten samý sen, že jsem pozorovala jakoby malé klubíčko (nevím, jak to popsat), které se různě rozmotávalo a zase smotávalo a skákalo .. sen byl na černém pozadí, klubíčko bylo vždycky barevný. Pamatuju si, že to bylo hrozně uklidňující, a zdálo se mi to fakt často.

Usínání s osobou do které jsem zamilovaná, ale neví o tom, průběh noci i probuzení.

útěk před pronásledovatelem

Utek pred nekym, kdo me chce zabit...vetsinou nejaka nestvura

Útěk před hadem

útěk před nacisty

Útěk před nebezpečím (šelma, požár).

útěk před něčím

Útěk před neznámým. Ať uteču kamkoliv, stejně je pořád za mnou. Ostatní lidé jen stojí, nepomáhají.

útěk před osobami v komplikovaných budovách, obří vlna splachující údolí, kde žiji

útěk před tornádem

Útěk v lese. Před někým/něčím, to přesně nevím.

útěk, skrývání se před starším bratrem

Utek. Padani. Padani s vytahovou kabinkou.

utíkám a nemám boty

utikam lesem pred celkym cernym psem

Utíkám před černým hadem, který je neuvěřitelně rychlý. Další sen je o tom, že skáču z velké výšky do hluboké, studené vody, nebo se pohybuji ve vodě.

Utíkám před dinosaurem. Teď už ne tak často. Že jdu a padám na zem, vstanu a zase padám. Že hraju fotbal a vyhrávám.

utíkám před někým a snažím se zároveň něco schovat ale ten dotyčný je mi stále v patách (hodně se dívám na kriminálky)

utíkám před někým, létám jen pomocí rukou

utíkám před někým, s bratrem a mazlíčky se schováme pod stůl, rodiče zemřou

utíkám, ale mám pocit jako bych stála na místě. Mám strašně těžké nohy. Někam jdu, zakopnu a začnu padat

Utíkám, ale nemůžu běžet rychleji, i když chci. Padám, než se trhnutím probudím. (pouze když, usnu dočasně - ve škole, v dopravním prostředku)

Utíkání před lidmi (zombie, zločinci apod.)

Utíkání před vlkem nebo velkým psem noční ulicí. Zmatené hledání blízkého člověka, kterému hrozí smrt v neznámé budově (bludišti).

Utíkání před zlodějem - nemůžu utéct, přešlapuju na místě

utonutí

uzavřený prostor, členitá budova a já stále utíkám a víc a víc se ztrácím v budově a někdo mě honí

Už delší dobu ne, ale bývalo toto: Zvoní telefon, jdu k němu, ale kabel je přestřižený. Pochopím, že je tady (to něco) a musím utéct. Chodba nikdy neskončí, ale (to něco) je pořád blíž a blíž. --- Jsem v lese a vidím před sebou šedavé světlo. Cítím, že k němu moc chci jít, ale vždy se přesvědčím, abych to nedělal, protože vím, že když půjdu, už se nevrátím. Otočím se od toho světla a chci pryč a dojde mi, že jsem ve snu a snažím se probudit a probudím se- a jsem zase v lese.

Už ne. Jako malému jsem míval napjatý sen o vysoké zdi na níž jsem se utkal s padouchy z komixu. Později až do nedávna to byl sen o velmi starém, krásném, zvláštním, děsivém, přitažlivém, energií a historií nabitém domu s věží, zahradou s kopci a jezírkem. Kde jsem prožíval různá dobrodružství a poznání. Ten samí dům i obyvatelé zná ze svých snů má partnerka, občas se tam potkáme, je velmi zvláštní si povídat o tom co dělal ten druhý ve svém snu když ve vašem snu zašel za roh. (nechám si to zase zdát, těším se)

Už několikrát se mi zdálo, že jsem se svou rodinou zabloudila v keřovém bludišti. Našla jsem cestu a všechny jsem vyvedla ven.

V dětství a pubertě jsem měla takovou noční můru, kdy se měnili okolní tvary věcí, ale zvláštním děsivým způsobem, prostě prostorově, plasticky a bylo to opravdu děsivý. ujížděla jsem před tím na dětském kole se zvonečekm vzadu, bylo červené a lidi pedemnou kteří se také prostorově měnili se mě snažili zastavit. Tahle pasáž byla vždycky jakor efrén v písničce, když jsem ujela zdálo se mi něco jiného, třeba létání z místa na místo nebo z dimenze do dimenze na ledničce. nebo cestování dimenzemi a alternativními realitami zkrz kytky, které se zasadili, ony vás snědly, vy jste procestovali stonkem a vyfluslo vás to v jiné dimenzi. Ale pokud se člověk chtěl dostat dál, musel tu kytku zasadit, aby prorostla do další dimenze. Nebo jsem utíkala pouští a hledala něco, a pak se vrátilo to deformování, to prostorové měnění a já znova ujížděla na červeném kole se zvonečkem. Ale když nad tím tak přemýšlím, cestování alternativními realitami a dimenzemi se mi zdá docela často, hlavně to, že pak nemůžu najít cestu zpátky.

v dětství jsem často létala nad zahradou (loukou) a bylo mi při tom velice špatně (nelétala jsem v dopravním prostředku, ale jen moje tělo)

v dětství jsem často padala do jámy a nemohla vylézt

V dětství jsem měla několikrát stejný sen o tom, jak pro mě běžel lupič v pruhovaném triku, s maskou přes oči a pytlem přes záda. Nemohla jsem utíkat. Maminka mě běžela zachránit z druhé strany než běžel lupič. V momentě střetu jsem se vždy probudila.

V detstvi se mi casto zdalo, ze hledam sve rodice a po kazde jsem je nasla v lomu privazane vysoko na jerabu. Tak sen vetsinou koncil.

V dětství se mi často vracel sen, kde mi matka utíkala před očima.

v dětství se mi občas zdávalo, že létám. jinak je typická situace ve snu něco jako: vyjdu z domu a vidím, že jsem nahý. jsem ve škole a vidím, že jsem nahý.

V dětství se mi opakovaně zdálo, že mám hady v posteli. Někdy jsem byla ve svém těle, někdy jsem se jakoby pozorovala z nadhledu.

V dětství se mi při horečce zdával padací sen. V dospělosti se mi sny neopakují

V dětství se mi zdával pravidelně sen o hračce, kterou jsem chtěla a nikdy nedostala (protože reálně neexistovala - tehdy).

V dětství sen, jak levituji cestou ze školy.

V dětství to byl sen o ženě, která je na kusy rozřezaná a leží na pracovním pultě v dílně a mluví na mě, ač by měla být mrtvá. Tento sen se mi zdával několik let. Nyní už žádný opakující se sen nemám. (Je mi 27 let.)

V dnešní době se to již neděje. ale jako malá jsem ve snu často jela výhatem (bydlela jsem ve 4 patře) a ve snu se výtah nezastavil, ale jel dál, projel posledním patrem (7p) a pokračoval dál strojovnou až na střechu. Nebo jel opačně do suterénu a pokračoval dál do spotních pater ( -1až -12).

V době, kdy jsem trpěla na noční epileptické záchvaty, zdávalo se mi o poště kolem světa, která byla tvořená jediným lanem nataženým napříč všemi kouty světa, vždycky jsem na něj ale dopis pověsila špatně a ono to vybouchlo, pak přišel vždy epileptický záchvat. Nejhorší bylo, že před zavěšením toho dopisu jsem si ve snu uvědomovala, že když ho tam dám špatně, přijde ten záchvat, ale nikdy jsem ho tam nedala správně...

V jednom období se mi opakovaně zdál sen, ve kterém mě lesem honila divoká zvířata.

V jednom období to bylo padání zubů, v jiném řešení vztahu se synem

v každém snu se objevuje voda - moře, rybník, déšť, ..

v minulosti se mi několikrát vracel sen s motivem atomové bomby (ale každý sen byl naprosto jiný)

V mých snech se často vyskytuje motiv potkana (děsím se jich od dětství), s postupem času se jich ve snech bojím méně a méně

V poslední době neúspěch u zkoušky, která rozhoduje o mém setrvání na škole. Podstata se stejná - nevyšlo to, nenapsala jsem test (jak obsahem, tak výsledkem) apod, mění se třídy - ZŠ, SŠ, VŠ

V současné době ne, ale dříve se mi často zdál sen o tom, že létám kolem budovy. A druhý o tom, že jsem na kopci na špičce stromu a padám dolů vlastně dvakrát ... se stromem a ještě i po svahu. A třetí o tom, jak běžím tunelem a nejde to, jak mám těžké nohy. Tyto 3 sny se mi zdávaly pořád dokola ...

v současné době se mi žádný nevrací, ale když jsem byla mladší, bylo několik snů, které se vracely... první se odehrával v poušti, svítilo v něm neustále sluníčko, byly tam pyramidy a šlo o to najít poklad - no ten se mi zdával asi když mi bylo sedm osm ... pak se mi vracely sny, které se odehrávaly v podzemí, kde to bylo nebezpečné, už ani nevím jakým způsobem, ale podzemí má v mých snech vždy hororovou atmosféru

v sucasnosti nemam mala som dva v minulosti. Jeden bol ze som lietala nad okolim domu a startovala som zo strechy panelaku a druhy ze som jazdila v kabriolete s cudzimi muzmi po dialnici pri mori

V těhotenství se mi neustále vracely sny o tom, jak už mám miminko a to mi pořád říká, jak se mám o něj starat, nebo že se mi narodilo hrozně moc úplně maličkých a strašně ošklivých miminek, které se najednou všude rozprchly a já jsem je celý sen chytala a sháněla dohromady. Ty se mi stále opakovaly

Valí se na mě velká koule a já před ní utíkám (tento sen mám vždycky, když mám horečku)

válka, zabíjení, schovávání se, útěk, strach z pohybu po mostě, strach z vody v době rozvodu se mi zdávalo o manželství s mým manželem, ale v jiné době, v jiném století a v jiné zemi v dětství s e mi motivy opakovali častěji, dnes již ne a noční můry se mi zdáli spíše v dětství

variace na hledání toalety, možnosti ji použít a komplikace

Ve snech se často vracím na jedno místo- chatu, kde se setkávám pokaždé s jinými lidmi

Ve snu před někým utíkám, ale nejsem schopna běžet. Když chci udělat krok, jako bych jen natáhla nohu a mírně vzlétla, není to tedy běh ale jakési skoky, které jsou velmi pomalé, což je ve chvíli, kdy mě někdo honí, velmi nežádoucí.

Velmi casto ve snu strasne brecim az me to vzbudi a ve skutecnosti take brecim

velmi často mám sny o dětech- pracovní

Velmi často se mi zdá o vlacích, ale ne že v nich jedu, spíš stojím u kolejí a dívám se, jak se vlak přibližuje nebo jede kolem.

Velmi často se mi zdají akční sny, ve kterých zachraňuji svět

Velmi dlouho se mi snělo o pánovi Milanovi Zouharovi,kterého jsem měl když ještě žil velmi moc rád.

většina snů se odehrává na výjezdních akcích s firmou

Většinou jde o rozbité záchody nebo o stoupající vodě a rozbitých mostech. Černobílý sen o dračici - jak z nějakého filmu pro pamětníky. Neměl jsem chodit do jednoho pokoje, protože tam byla dračice.

většinou konec světa, válka

Většinou se mi zdá o tom, o čem přemýšlím těsně před spaním. A poměrně často přemýšlím nad tím samým popřípadě si představuji to, co se nikdy nestane :D

Většinou setkání s lidmi, které jsem neviděl několik let...

většinou sled událostí uplynulého dne zamotaný do sebe ústící do absurdních situací.

vidím malou holčičku o kterou se nikdo nestará

Vidím zemřelého otce kterého potkám ve vesnici v polorozpadlém rodinném domě.

Vím, že mám, ale teď si na něj zrovna nevzpomenu, o čem je...

Vím, že se mi jeden sen vrací a je na pokračování, bohužel si již nepamatuji téma, vždy si na to vzpomenu v tom snu, že se mi to již zdálo.

voda, je to velmi příjemné koupání, v moři,v bazénu a většinou v noci, a druhý vrací se mi a povídávám si často se svou mrtvou sestřenicí,kolikrát jí i ve snu říkám, že je mrtvá a ona že to nevadí

Vrací se mi sen o smrti mé matky, sen o mé sebevraždě, sny o mém příteli. :)

Vrací se mi ve snech spíš nějaká místa, na nichž jsem asi nikdy nebyla, ale vím, že v předchozích snech již byli - cítím se při těchto snech stejně.

Vracím se do vymysleneho mesta, kde se pohybuji.

Vybavuji si, že jsem několikrát snil stejný sen, nebo mi to tak připadalo po probuzení, ale nevím jestli to nebylo Deja Vu

vyhazují mě těhotnou ze zkoušky na VŠ

Vyhrávam (občas nachádzam) veĺke sumy peňazi

vykradení mého bytu, někdo se vloupává do mého bytu, cizí osoby se pohybují v mém bytě

vypadajú mi zuby

vypadané zuby

Vypadání zuby; sněžení (které nemám rád), počasí neodpovídající ročnímu období

Vypadává mi zub.

vypadávající zuby, nejdříve se jeden začne viklat, pak vypadne a postupně začnou vypadávat všechny

vypadávání zubů

Vypadávání zubů

vypadávání zubů - tahání si je z dásní

Vypadávání zubů ..

vypadávání zubů nebo rychlá jízda autem s jednou vysunující nohou na okamžité otáčení na místě

Vypadávání zubů.

vypadnutí zubu, úmrtí babičky (ve skutečnosti žije)

vysoký skok ( cca kilometr nad zem) a prudký pád, přičemž chci zastavit, ale vždy se znovu odrazím a znovu se velmi prudce mířím k zemi, pokaždé se strachem, že kontakt se zemí znamená jistou smrt

vzdy je trochu odlisny, ale pointa ostava - je to dobrodruzstvo ako v adventurovych hrat. riesim nejaku vec (vybavovacky, nejaku zahadu, ...), popritom musim behat po svete (su to realne miesta, ale vzdy je skutocnost nejak prekrutena, napr 2 namestia, ktore su v skutocnosti od seba 5 km, mozu byt v tom sne hned vedla seba), stretavam znamych aj neznamych ludi, niektori sa mi snazia pomoct, niektori zabranit mi splnit moju "ulohu". casto pred niekym utekam, skryvam sa, plizim, niekedy lietam (ale vzdy iba nizko nad zemou - do dakych 2 metrov), niekedy pocitujem velky strach (ked je "zlych ludi" vela alebo ma uz-uz maju), niekedy mam vyborne pocity (splnim ulohu, som s kamaratmi, ktorych som davno nevidela, a riesime nejake problemy spolocne...) toto je moj oblubeny sen a ked sa mi sniva a zobudim sa, snazim sa znova zaspat, aby mohol pokracovat :D. ale nikdy sa mi to nepodari

Vzpomínka na z dětství, že jsem v létě na sadě hrabala trávu a kolem sem tam padaly jablka. Stojím u našich na chodbě z dlažby a skrz dveře skleněné dveře prosvítá ranní slunce.

xxx

zaměstnání

zamilování se

zavírá se nade mnou vodní hladina, vidím nahoře světlo, ale nemůžu vyplavat na povrch...

ZÁŽITKY S BÝVALÝM MILENCEM

Zdá se mi, že se mi zuby drolí na prášek a nebo že vypadávají.

Zdá se mi, že se na mě řítí obří vlna tsunami.

Zdá se mi, že spím a mám strašidelný sen, ze kterého mi nejde se probudit.

Zdají se mi občas různé sny, které už se mi někdy zdály, klidně i před několika lety. Např. o nějakém domě, o různých místech apod.

zdálo se mi, že utíkám před někým,kdo mě honí nebo mě chce zabít. Ve snech se opakovalo stejné prostředí nebo budovy, ve kterých jsem utíkala.

Zdály se mi hodně sny o válce, Nemůžu se hýbat (nemůžu utéct) a oni jsou blízko mého úkrytu (vlak, příkop, starý dům)

Zdává se mi, že chci před někým nebezpečným utéct a nemohu běžet. Také se mi často zdává, že jsem někde ztracená a nikdo mi nechce pomoct.

Zdáválo se mi často, že se u nás v paneláku propadl výtah a já v něm byla - při padání do šachty jsem si vždy probudila a strašně mě bolely nohy - možná brněly. Když výtah zrekonstruovali, tak se mi sen ještě párkrát vrátil, ale cca po měsíci to přešlo.

Zdávalo se mi pravidelně na chatě o utopenci. Sen se opakoval po dobu 3 týdnů každou noc. Po 3 týdnech sny ustaly, ale k mé hrůze se našlo opravdu tělo utopeného chlapce. Tělo bylo zachyceno výrem u skalky a vyplavalo až při jarní oblevě.

zdřímnu a zdá se mně, že jsem měla vzít nějaké léky, pokud je nevezmu, zemřu. Vzápětí se probudím a přemýšlím, je-li to pravda

Ze mě kousají hadi dokud nezabijí

Ze me nekdo honi a chce me zabit a ja utikam a mam tezke nohy a spatne se mi bezi, nebo se nekde schovavam a mam strasny strach.

Ze mi vypadaji zuby

Ze nekam padam, at na zem nebo do vody, parkrat uz se mi vracel sen ze stohim pred domem prarodicu jako mala v zime na sankach, nemuzu se dostat dovnitr, objedvi se tri muzi a hazi po me noze (coz je nesmysl ktery se nikdy nestal), dalsi sny jsou ze nemuzu dychat (topim se, nejde se nadechnout) a pri vzbuzeni se bojim jestli to byl sen

Ze se mi prave narodila dcera

Ze začátku vztahu s mým nynějším partnerem se mi až do půlky vztahu zdálo o tom, že se vrací k bývalé partnerce, nebo když má na výběr, vybere si ji.

zkoušení- zkoušky (maturita, státnice atd.)

Zkouším se potopit co nejhlouběji ve vodě a cestou na hladinu už nedokážu zadržovat dech,pomyslím si že to nestihnu a utopím se.Nadechnu se pod vodou a zjistím s úlevou že můžu dýchat i pod vodou a neutopím se.

Zmizení partnera

Ztracená v lese

Zvláštně běžím/skáču mílovými kroky před povodní, která se valí na ulici v mém rodném městě

Žádný takový není.

že jsem někde zabloudila, ztratila se, nevím, kde to jsem apod.

Že jsem se setkala s medvědem, který vybíral popelnice.

Že mám kouzelnou moc a dokáži si díky tomu upravit dům dle představ atd.

Že mám tetování, vypadnute zuby, rozchod s přítelem - velmi často se opakující se motiv

že mě někdo honí a já nemůžu utíkat, prostě to nejde, často se před nimi musím schovávat, stále mě sledují. Pak utíkám a zase to nejde, jako bych běžela ve vodě. Pak musím v reálném životě zkusit, jestli to orpavdu nejde, nebo se mi to jen zdálo.

že mě někdo pronásleduje a že jdu někam pozdě ( většinou na bus nebo vlak )

že mě opustí manžel

Že něco selže, někdo mě pronásleduje, mám střelnou zbraň, nemůžu vystřelit, protože se zasekne a nemůžu ustoupit, protože dveře za mnou nejdou otevřít.

že píšu písemku a mám mnoho zábran (napriklad mám papíry na jedoucím aute a musím popri nem bezet, nebo nemám kalkulačku, musím behat do jiné trídy a pod.)

Že sa ocitnem niekde na verejnosti nahá a snažím sa nejakým spôsobom zakryť/ chovať tak, aby si to nikto nevšimol

Že se chystám odjet na nějakou důležitou akci (kurz, zkouška, porada ... nebo třeba dovolená) a z nějakého důvodu zmeškám odjezd

Že se mi kývají zuby, jeden mi vypadne a pak začínají vypadávat všechny ostatní, až nakonec vypadnou všechny.

že se snažím před něčím běžet, nebo spíš plazit

Že se učím na maturitu, od které mám už 7 let :-D

Že se vrátím na vysokou školu a tam mi sdělí, že nemohu jít ke státnicím, protože nemám dostatečnou docházku pro zápočet v některém předmětu (nejčastěji tělocviku). Nemohu to pochopit, protože i ve snu vím, že mám již diplom, ale mám strach, že je neplatný.

Že selhávám při ochraně svých nejmilejších. Není to pořád stejná situace, ale různé variace na stejné téma.

že šoférujem auto (a neviem to..ani vo sne, ani v skutočnosti) a celý čas sa pri tom bojím

že zaspím nebo nestíhám schůzku

životní problémy

Žralok ve školní jídelně :D

9. O čem byl nejlepší sen, na který si pamatujete?

Pokud žádný takový sen nemáte, nebo se o něj nechcete podělit, klidně pokračujte další otázkou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem na koncertu Věry Martinové a ve snu jsem jej prožila celý znovu. Úžasné a je to mu už téměř 20 let.

-

-

-

-

-

... slovo na tři

....

...ve snu jsem mluvila s babičkou, se kterou již možnost mluvit nemám, protože již není na tomto světě...smála se a říkala, že je jí dobře...

(Prosím nesuďte mě, bylo mi asi třináct :D) Zdálo se mi, že se kamarádím se Selenou Gomez a flirtuju s Justinem Bieberem. Dodnes si na něj pamatuji jako na nejlepší sen, pokud by se mi ale zdál dnes, asi bch ho nepovažovala za příjemnou událost.

1. sen o tom, že jsem byla na dětském táboře, na mém oblíbeném místě, se všemi mými kamarády; sen trval za noc 3 dny, a na táboře nás honily divoký prasata, který potom obléhaly dům, ve kterém jsme byli ubytovaní. Zdálo se mi to asi v 10 letech, tenkrát to pro mě byl hodně silný zážitek, sen si pamatuju doteď :D 2. moje mamka dělala ve snu zubařku a měla sytě rudou paruku /nebo obarvený vlasy/. To mi přišlo fakt komický, protože mamka je ve skutečnosti skoro plešatá. :D

Alej lip s podzimním žlutým listím, zelenou trávou, zapadajícím sluncem a já jí procházela...

Ani nebyl nejlepší, ale originální. Ve vykáceném lese plném pařezů jsem viděl sedět medvěda. Podle snáře to znamená setkání s nerudnou osobou, což se ten den naplnilo na 100%.

Asi ne nejlepsi, ale prisel mi zajimavy - sla jsem lesem na prochazku, nebo mozna spis vypravu a ve zkratce jsem tam narazila na kovane dvere do jakehosi ukrytu/skryse/podzemi...nevim, co tam bylo, to uz jsem ve snu nezjistila. Nicmene na te brance kvetly prekrasne oranzove kvety. Cely ten sen byl spis v neutralnich, mozna cernobilych barvach, ale ty kvety tak zarily a pritahovaly me a vonely...

Asi nějaký koitus.

Asi o splnění touhy - fyzické i psychické

asi ten o nádherném sexu, a o štěstí z různých důvodů - při splnění nějakých přání

Asi to jsou sny, ve kterých se setkávám se svými blízkými, kteří již nejsou.

asi získání schopností (telepatie), moc koukám na seriály

asi že se vrátilo něco hezkého v mém životě

Babička byla žárovka a zachránila nás

Barevný sen o strunovém vesmíru.

bavila mě matematika

Běhám po lese či louce jako pes. Krása je v té volnosti, nevázanosti.

Bohužel na skutečně nejlepší sen si nevzpomínám

Bohužel si nevzpomínám.

bola som víla, vedela som kúzliť a lietať (mala som asi 10 rokov, ale bol najtop xx)

Bolo ich viac :3 no taký naj bolo keď sa mi snívalo so Zdenkom (bubeník) chovali sme sa k sebe vážne pekne...

Byl futuristický, ale nedokážu ho dobře popsat. O technologiích, které ještě čekají na objevení ;-) A potom také, když se povede sen o milování s hezkým chlapem ;-)

byl hrozně barevný, až kýčovitý, všude plno barev, světel, létala jsem mezi tím na koštěti; v podstatě nebyl nijak zvláštní, ale měl moc příjemnou atmosféru a byla jsem šťatsná

Byl jsem (dobre placenym, eh, co uz...) velitelem mezihvezdne (nakladni) kosmicke lodi.

byl jsem hodně vysoko nad zemí, na úrovni mraků, nade mnou už jen modrá obloha, při rozhlížení mě oslňovalo slunce, bylo uplné ticho a měl jsem pocit naprostého klidu

Byl jsem na jedné straně údolí se svým navigátorem. Byl jsem odstřelovač. Na druhé straně byl odstřelovač z teroristických jednotek se svým navigátorem. Nejdřív jsem vyřídil navigátora, poté jejich odstřelovač zabil mého a poté jsem já zastřelil jeho. Přesně si pamatuji, kam mířily mé střely.

byl jsem někde v přírodě a prožíval samé příjemné pocity

Byl jsem tak bohatý že jsem mohl mít vše a ovládnout svět... Pod mou diktaturou jsem nastolil světový mír,,rovnoprávnost a zničil všechny zbraně...Nebyli ani chudí ani bohatí.. nebyli ani peníze..jen Hawai...

Byl krásný slunečný den a já šla rozkvetlou loukou. Dříve se mi zdávalo také že se umím vznést a létat.

Byl o létání nad mořem! S takovou andělskou hudbou a při východu slunce :)

Byl o mem byvalem partnerovi..Vzdy stal pri mne a citila jsem se snim vzdy v bezpeci, milovana..

Byl to erotický sen

Byl to erotický sex, při kterém zažívám orgasmus a po následném probuzení jsem si jistá, že se mi vlastně přihodil i fyzicky. Stalo se mi to přibližně dvakrát,či třikrát.

Byla jsem na plazi, nicmene jsem vypadala jako moje oblibena postava ze serialu akorat v tom snu jsem si myslela ze jsem to ja, a byl tam take muz, ktery me chtel a ja jeho, ten muz byl take postava ze serialu. Milovali jsme se a bylo to vzrusujici.

byla jsem na bojové akci, celkem úspěšné, ale já jsem při tom umřela, zastřelili mě při obraně členů týmu, super pocit

byla jsem princeznou

Byla jsem režiserku filmu,ve kterém hrál i známí americký herec Ian Somerhalder,pamatuji si,jakvedle mě seděl a povídal si se mnou (česky a hlasem,který mu dal český dabér k seriálu Upíří deníky).

Byla jsem rybičkou

Byla jsem s jedním člověkem sama, aspoň na chvíli. V tom snu jsme si povídali a bylo nám fajn.

byla jsem se svou milovanou osobou a drželi jsme se za ruce... "doteď" cítím teplo jeho ruky :-)

Byla jsem se svým přítelem ze Slovenska, šli jsme na koncertca byli jsme spolu šťastní

Byla jsem šťastná

Byla jsem v parku, kde kvetly květiny a nádherně voněly a lítali tam barevní ptáci a usedali na natažené ruce.

Byla jsem v přírodě a hledala jsem rozhlednu, bylo to krásné, protože tráva byla zelená, sluníčko svítilo, příjemná dobrodružná atmosféra

Byla jsem ve vesmiru.

Byla jsem vodník, seděla na vrbě a říkala svým vlastním nohám, že už mi nikam neutečou

Byla jsem zvláštní osobou, která mohla cestovat vesmírem (jen tak, bez výstroje, prostě jsem letěla) a ovládala jsem čas, prostor a hmotu. Mým cílem ve snu bylo zachránit lidi před nákazou. Využívala jsem své schopnosti a plula si pro odpovědi, jak tu situaci vyřešit do vesmíru. Můj mozek mi k tomu dokonce "hrál" písničky. Písničky, které jsem nikdy neslyšela a pravděpodobně ani neexistují, ale byly opravdu pěkné a mrzelo mě, že se nedaly nahrát, protože by z nich byly hity v rádiích.

byla středa, ve čtvrtek měl začít nový školní rok, byla jsem v obchodě a kupovala jsem sešity a věci na geometrii. Měla jsem radost, když jsem zjistila, kolik druhů pravítek a úholměrů v obchodě měli. Pamatuji se, jak jsem se moc těšila na tu geometrii do školy :)

byla to snůška úplných ptákovin. O nejlepší sen se ale jedná proto, že jsem se v tom snu rozesmál tak, že mě to vzbudilo. A smál jsem se ještě dlouho po probuzení. Úžasný zážitek, spojený s pocity štěstí, radosti, dobré nálady.

Bylo jich mnoho - asi bezbolestný porod.

bylo jich mnoho. Většinou jde o vzpomínky promítnuté do snu.

Bylo jich více, ale asi ten první, ve kterém jsem "viděla více" - byla jsem ve starém domě, byl prázdný, ale stačil pohled na dveře a začal se odvíjet příběh lidí, kteří v tom bytě kdysi žili. Vnímala jsem i jejich pocity - radosti, křivdy...

bylo to ještě v útlém mládí, kdy mne oslovil můj bývalý přítel. Tenhle sen se mi taky splnil. Byla jsem jako v Jiříkově vidění.

bylo to znovuproziti pro me dulezite vzpominky

Bylo zrovna obdobi vánočních svátků, pekla jsem hrozne moc cukroví tak jsem z toho asi zacla bláznit. Zdálo se mi ze jsem sbírala hovna z chodníků a trávy, pak je sušila doma na topení. Jak byly ususene, tak jsem je jedla jako čokoládove sušenky. A byly moc dobre kupodivu.

být partnerem s veřejnou osobností

Cestování s matkou a sestrou do cizích krajů, různé krkolomné překonávání různých překážek, zvláštní jídla...

cestování, zdá se mi o něm poměrně často, pokaždé jsem jinde, nejčastěji v Latinské Americe, kam jsem se ještě nedostala

Če jsem mohla kdy jsem chtěla samovolně létat a učila jsem to ve svém obchodě (myslím že to byla prodejna bylinek) jiné lidi a ukazovala jim jak je to jednoduché.

Dala jsem se dohromady s klukem, ktereho miluji

dav mi provolával slávu

Dědictví (čehokoliv) :-)

Detektivka, byla jsem hlavní zločinec, vyšetřovatel mi nakonec pomáhal s útěkem.

Dneska o kamaradovi grafikovi (3 roky jsme se nevideli), zlatem logu, Pribrami, Muzeu, hledani cesty z namesti, obrovskem bytu a tanecnim studiu... Prijela jsem na navstevu... Nevim jestli nejlepsi, ale ted zrovna si ho pamatuju:)

Dobré sny si pamatuji mlhavěji, jde ale především o romantickou tématiku.

domluva s mrtvou matkou

dostala jsem spoustu pomůcek na čištění zubů

Dovolená, sex

Dramatické noční můry plné divokých vizí a obrazů, na které bych za bděla nepřišla, inspirují a ovlivňují mou tvorbu. Z hezkých snů o přítulných veverkách, plné něhy k tvorovi.

Duchovní promlouvání s nějakými mudrci

Dva rozhovory se zemřelým otcem.

erotická temata

erotický sen

Erotični

Fíha... nevím, občas se mi zdají sny, po kterých mám radost. Ale očividně ne takovou, abych si je detailně pamatovala...

Finanční svoboda

grupáč

Hezké sny mívám málokdy, nejhezčí, který si pamatuji, bylo setkání a následný pohlavní styk s mou oblíbenou zpěvačkou.

Hlavně pocit ve snu: Že jsem byl šťastný

Hlazení, masáže, erotické napětí

Hledání draků... (je to divné a dětinské, vím)

Hrála jsem si se psem, o kterém jsem si myslela, že je to náš mrtvý pes.

Chodila jsem do bradavic, potom jsem byla pyrokinetikem a pak ještě součástí SHIELDu.

Chodila jsem s někým známým.

Chodila jsem se svou platonickou láskou

chození po novostavbě

Chtěl si mě vzít židovský princ, ale protože jsme se vůbec neznali, nechtěla jsem si ho vzít hned. Bála jsem se, že mi pak uteče, ale on zůstal.

intim,ní

Intimní kontakt.

intimní sen o člověku, do kterého jsem byla zamilovaná

j jich více, rozhodně však nemám nejlepší

Jak jsem zamiloval do své ženy. Jak jsem vyhrál auto.

jak létám

Jakýkoli sen, ve kterém mohu létat nebo skákat hodně do výšky jen tak, že se od země odrazím bez jakékoli pomůcky

Je jich opravdu hodně, nepíšu si je..

Je jich spousty, žádný z nich bych momentálně nevypíchl. Největší radost jsem asi měl, když se mi zdálo o mé milé. :)

je jich víc, nemám svého "favorita"

je jich víc: narození dětí, létání, sex

Jeden z najlepších bol, keď mi vo sne kúpili celé stádo koní, na ktorých som sa preháňala po lúkach a vyhrávala rôzne súťaže. Samozrejme som sa v tom sne o ne aj starala a inak s nimi trávila čas. Nebola som vždy v sedle. V tom sne som bola pomerne bohatá, no žilaa som na vidieku v pomerne veľkom, no jednoduchoom dome s veľkou záhradou. Navôkol boli len lúky, polia a lesy a stajne s koňmi <3

Jeden z nejlepších snů byl asi ten, kdy mi vyznala lásku jedna dívka, po které jsem v reálném životě hodně toužila.

Jeden z posledni doby - o me dalsi navsteve v JAR, samozrejme to tam ale vypadalo jako z uplne jine planety.

Jeden, který se posléze stal skutečností.

Jedla jsem grilovaná žebírka s barbecue omáčkou.

Jednou jsem potřebovala něco najít a slyšla jsem, že když jste na návštěvě a přejete si, aby se Vám zjevila pravda ve snu, tak se to může podařit. A mě se to opravdu podařilo. Když jsem přijela domů, šla jsem na jisto a našla to, co hledala...

Jednou se mi zdál příšerně dlouhý sen. Odehrávalo se to ve třech časových rovinách - něco jako středověk, fantasy svět, druhá doba byla několik let po té první a třetí byla budoucnost, zase velmi sci-fi. Všechny ty příběhy se mi zdály hrozně zajímavé, všechny byly propojené. Po probuzení jsem si to celé zapsala.

Jednou se mi zdálo že jsem bohatá všechny dluhy byly pryč mohla jsem synovi kopit jeho vysněnou hračku a měli jsme na nové auto, koupili jsme hračky i pro děti ve školce, jeli jsme na dovolenou úžasné. Byl to krásný pocit dělat radost i jiným.

Jsem v lese, kde se účastním soutěže v lezení na stromy. Byla tam nádherná příroda jako z filmu Avatar.

jsou to sny "létací" a erotické

Kamarád, který se mi dlouho líbil, se o mě začal fyzicky zajímat ve snu. Za pár týdnů se to stalo i v reálu.

Každý sen ve kterém se směji i ve skutečnosti.

kdy je neopětovaná láska opětovaná

Když jsem byla malá, tak sny o hračkách, které jsem si přála, byly vždycky hodně dobré. Já mám teď prostě zatmění a nemůžu si vzpomenout, ale sny si většinou několik dní pamatuju - ty z dětství doteď. A celkově mám ráda sny, kdy chodím krásnou přírodou nebo něco objevuji. Nebo taková ta (romantická) klasika taky není k zahození, žeano :)

když jsem měl orální sex

Když jsem se dala po dlouhé době dohromady s někým, koho jsem měla ráda. ( je těžké vybrat jeden, moje nejlepší sny jsou, když jsem v těžké životní situaci a ve snu si ji neuvědomuji.)

Když jsem se zamilovala

když jsme s rodinou slavili Vánoce

když ke mě promlouvala babička (zemřela již před lety)

když mohu létat a dělat si, co chci

když se mi zdálo o tom, že smrt blízkého nebo rozchod nebyl pravda

Když se mi zemřelá babička ve snu zamávala a dala najevo, že je to v pohodě. Ona mi to před smrtí slíbila, že dá vědět, jestli něco existuje - potom... A pak když se mi zdálo o zemřelém dědovi, toho jsem skoro neznala...ale ten sen mi v tu dobu hrozně pomohl.

ked som bola na koncerte svojej oblubenej kapely

Konkrétní pěkné sny si teď nevybavuji, obvykle během dne vyšumí a zůstane jen dobrý pocit z nich. Pamatuju si jen na jeden rys snů z dětství a raného mládí, který mi byl velice přijemný (jako dítě jsem velmi ráda hledala v přírodě a na vesnici za domy dětské "cetky" a poklady - střepy, mince, knoflíky). Chodívala jsem venku najednou na zemi našla drobnou minci, vzápětí další a nakonec mě stopy dovedly k relativně velké sumě (vždy platné peníze a vždy jen v kovových mincích :) Nutno dodat, že dnes - v dospělosti - už se mi tyto sny nezdávají a myslím, že " nejsem na peníze". Ve snech nešlo ani tak o to, že jsem nabyla finanční sumu, ale spíš o tu bezprostřední radost z nálezu...

Který byl nejlepší? To netuším, beru to svého druhu jako noční kino. Dokonce se mi někdy, když jsem si to před usnutí přál, podařilo shlédnout i cosi jako 2.díl ...

Laska a kompletní rodina

ld které přejdou do ac

Lehce erotický sen s George Clooney

let s A380

Létací. Vždyť léta je tak snadné.

létal jsem

Létal jsem nad krajinou jako dron a mohl jsem ovlivňovat svou pozici směru a výšky.

Létal jsem nad lesem a nad nějakým hradem.

Létala jsem

létala jsem a pak jsem byla na jakémsi balkónku bez zábradlí odkud bylo vidět jen moře, nebe a slunce

Létala jsem mezi skálami.

Létala jsem nad městem

Létání

létání

Létání

létání

letani

létání

Létání - naprosto přirozené a zároveň velmi dynamické a euforické... Opuštění vlastního těla, stav blaženosti

Létání a jízda na koni

Létání a opětovaná láska.

Létání do školy

létání nad městem

Létání nad městem.

letani v oblacich nad parkem

Létání, cesty do exotických krajin.

létání, dělám si co chci

Létání, naprosto přirozené, euforické, snadné

létání, stačí se odrazit od země a můžu letět, kam chci

Létání, všude lízátka

letela jsem nad mestem a citila jsem maximalni volnost a svobodu

letěla jsem nad náhernou, tajemnou krajinou, byly tam neskutečně krásné barvy

levitace, telepatie

Ležela jsem v posteli, kde jsem tou dobou opravdu spala, a v tom snu jsem duševně vyšla z těla a dívala se na sebe - velice zvláštní sen. A také se mi líbil sen o tom, jak jsem jela po silnici na čajové lžičce a poté jsem na ní i přejela rybník.

Libani s nekym se kterym se v zivote jen tam pusu nedam.

lietanie

lietanie (plávanie vzduchom)

Lítala jsem :-)

lítám nad nejzelenější rozkvetlou loukou jakou jsem kdy viděla

lítání na koštěti

Lucidní sen, létala jsem, cestovala, měla spoustu psů

Lucidní sen, ve kterém jsem se rozhodla létat.

lyžování na svahu, kde místo sněhu byly pokládané plátky šunky

mám 2 favority: 1) objevení egyptského pokladu a uschování jednoho exempláře na poličce mé knihovny (probuzení bylo pro mě zdrcující! :D) 2) o líbání s dívkou, která se mi strašně líbila

mám hodně skvělých snů na různá témata, tudíž nemám jediný nejlepší

Mám jen můry

Mám spíš špatné sny.

Měl jsem nadpřirozené schopnosti, vlastně i lidé kolem mě, ale byl jsem mnohonásobně silnější. Částečně ale proto, že jsem přestoupil na temnou stranu. Hodný jsem ale zůstal stejně.

měla jsem kouzelnou hůlku, kterou má Dívka na koštěti a mohla s ní vykouzlit, co jsem chtěla

měla jsem svoje vysněné povolání a byla jsem neskutečně šťastná

milostné sny nebo sny, ve kterých se setkávám s lidmi, které miluji a už tu nejsou (rodina, můj milovaný pes)

milostny s platonickou laskou

Milostný večer s celebritou, kterou obdivuji.

Miloval jsem se ve snu s Kristen Stewart.

Miminko s teď již bývalým přítelem

minulý život

Mívám hezké sny, ale žádný nejlepší se mi nevybavuje. Mám ráda ty vznášecí

mívám mnoho dobrých snů

Mluvil se mnou můj zesnulý děda. Bylo to moc krásné a živé. Probudila jsem se a brečela, že děda nežije.

Mluvila jsem se sebou samotnou v čase před mým narozením, nebo možná i vznikem - ta druhá bytost (já), byla v podobě zářícího dítěte, ale jaksi bez věku, sdělovala mi, proč si vybírá právě tuto existenci a tenhle osud - proběhlo to spíš nějak mimoslovně, ale měla jsem pocit klidu, radosti a poznání smyslu.

moc si sny nepamatuji; měla jsem dost hezkých snů, ale většinu zapomenu velice brzo po probuzení

mohla jsem létat

Moje sny bývají abstraktní, takže nelze mluvit o "nejlepším".

momentálně můj nejlepší sen byl o konkrétním muži, dřívější si nepamatuji

Moře

Možná ten o smrti ...

Na minuly zivot

na takový si nevzpomínám...

Nádherná zelená louka s heboučkou travičkou,jeden velký košatý strom,krásný letní den.Strašně moc jsem tam chtěla zůstat! Sen se mi občas vrací-cítím se tam velice bezpečně

Nahodne setkani v zahranici se zemrelou blizkou osobou - vysvetlila mi, ze vlastne vubec mrtva neni, jen chtela zrealizovat sve zivotni sny jinde... Takto to asi zni spis depresivne nez nejlepsi sen, ale v tom snu jsem mela velkou radost, ze ji vidim, kdyz jsem si tolik let myslela, ze je mrtva

nachazim/vyhravam veci

Napraveni sve minulosti v budoucnosti

Naprosto spokojený a šťastný vztah s neznámým partnerem a založení vlastní rodiny.

napsala jsem to jako povídku, ten sen se nedá popsat málo slovy.

Naridilo se mi dite

narodila se mi holčička a zrovna jsem byla se sestřenkou a jejím prvním synem u babičky a já vůbec nevěděla, že jsem matkou

Narození druhého dítěte ( splnění snů - ve skutečnosti mám jen 1 dítě)

Narození dcery (kterou nemám)

narození dětí

Narození dětí

narození dítěte

Narození dítěte

Narození dítěte.

Narozeni miminka

narození potomka, svatba

Narozeni syna

Narození synovce

nedávno se mi zdálo o tom, že jsem na výletě, v lese. ale moc se mi příjemné sny nezdají.

nedokážu posoudit

Nedokážu žádný sen označit za nejlepší. Součástí snad všech mých snů je jak něco smutného, ponurého nebo děsivého, ale i veselé a šťastné okamžiky. Takže se to těžko porovnává. Ale za můj oblíbený považuju sen, kdy jsem sama létala nad nějakým městem. Myslím, že to byl lucidní sen, protože jsem mohla určovat směr letu.

Nějaké těleso na nebi, a dověděl jsem se závěr, že nás má všechny nějak ovlivnovat, tak jsme se tím zabývali

Nejaký dojemný sen, v ktorom som na konci plakala

Nejhezčí jsou sny, kdy si vyjedu do nějaké zvláštní neznámé krajiny

NEjhezčí sen je vždycky ten ve kterém je ona... probudím se šťastná ☺

Nejlepší (nebo nejhorší?) jsou sny, kdy jsem s nějakým klukem, který se mi zrovna líbí, to je opravdové štěstí. Ale pak se probudím a mám z toho celý den špatnou náladu.

Nejlepší byl zároveň nejhorším - bylo to narození dcery. Byla jsem těhotná, zjistila jsem, že otec dítěte má manželku i další milenku, jeho dítě jsem nechtěla a vlastně žádné dítě jsem nechtěla. Pak jsem začala rodit, což bylo hrozné, ale ve chvíli, kdy jsem měla dítě v náručí, tak se hrozný sen proměnil v nejlepší sen, protože jsem ucítila obrovskou lásku k dítěti a věděla jsem, že je naprosto dokonalé, protože je moje. (Sen se mi zdál když jsem byla dost mladá a děti jsem neměla a ani nad nimi nepřemýšlela.) Pak se sen zase proměnil v hrozný, protože já i dcera jsme byly v záchranném člunu a mířily jsme na loď o které jsem věděla, že se potopí a my na ní zemřeme (byl to Titanic). Propadla jsem panice a v tu samou chvíli jsem se probudila.

Nejlepší jsou ty dobrodružné sny - opravdu se v nich něco děje, jako v knížce či filmu - jeden z nejlepších na toto téma se mi zdál snad před osmi lety - hledání nějakého pokladu či čeho s Brucem Willisem:-)

Nejlepší sen byl o tom, jak jsem měla křídla a letěla nad nádhernou krajinou. Bylo to úchvatné a bylo mi pak líto, že to byl jen sen.

Nejlepší sen byl, kdy jsem zjistila, že jsem s mou milovanou osobou a čas se zastavil.

Nejlepší sen byla moje vlastní svatba a následná svatební noc.

Nejlepší sen? Hlavně nevím, jak to poznat.

Nejlepší sen? Je jich hodně, ale asi bych nazvala nejlepším ten, ve kterém byla v naší obci zmrzlina a restaurace :-D

Nejlepší sny jsou asi sny o mé mamince. Takové, ve kterých je maminka stále naživu. Jen to probuzení je pak smutné, když si uvědomím, že šlo pouze o sen. V polovině případů, kdy se mi o mamince zdá, si uvědomuji, že už nežije, v té druhé polovině snů je maminka ještě naživu, i když nemocná. Je tam pořád nějaká naděje, že s námi ještě zůstane. Každopádně většina snů o mamince je pěkných, jsem ráda, že se mi o ní zdá. Občas se mi zdají i nějaké romantické sny, nebo se mi zdá, že jsem dosáhla nějakého velkého úspěchu. Takové sny jsou taky moc hezké.

Nejlepší sny jsou fantasy původu :-)) Fantaskní prvky většinou s nějakým "koncem světa" , kde jsem členem přeživších a bojujících za přežití v nějaké vedoucí skupině. To mám z lásky k dystopickým, sci-fi a fantasy žánrům :-D Ty mě nejvíc baví, jsou takovým druhým životem, až na ten návrat do nudné reality práce-doma-povinnosti-práce-doma-povinnosti-práce-doma-povinnosti....

nejlepší sny jsou když plavu a nebo létám.

Nejlepší sny jsou o sexu :D s někým cizím

Nejlepší sny jsou ty, v nichž létám.

Nejlepší sny jsou ty, ve kterých vídám budoucnost, kterou si plánujeme s manželem - domek je postavený, čekáme miminko, máme psa, jsem u moře, atd. v různých variacích

Nejlepší? NO jela jsem žlutým americkým školním autobusem, a honila nás věci, velká černá, která pojídala všechno co mělo depresivní myšlenky, byť hluboko v sobě. Takže to po mně samozřejmě šlo. Jakýkoliv strach smutek jakmile to začenichalo chtělo to sníst toho kdo to v sobě má. Pak jsem vyskočila z autobusu, a utikala po něčem co vypadalo jako zelené irské pláně, na konci byl útes z dlouhou asičskou trubkou po které se sjíždělo do hluboké díry kam stejkaly i přílivy moře. Když jsem po ní sjela vypadalo to že jsem tomu utekla, byla jsem ve velké jeskyni, šedivo hnědé s blátem co mě spomalovalo dole. V tu chvíli mi to přišlo smutné a ta věc se objevila jako stín nahoře a šla po mě. Utíkala jsem dál, pomalu a špatně jako medem. Pak jsem uklouzla a někam padala, až jsem dopadla do takového modrého kouřového prostředí. v levo byl jedenz těch žlutejch autobusů, jakým jsem před tím jela a v pravo byly další staré rozbyté věci. Šla jsem dál a pak koukám še jdu po létajícím ostrově uprostřed modrofialového temného nebě a všude okolo v dálce hvězdy. jako ostrovy plující na fialových mracích ve vesmíru. šla jsem dál a tam byly jako by kovové sochy elfů. prohlížela jsem si je, když v tu chvíli se jako by odlepily jejich tváře v zádu byla taková chapadla a ty elfí obličeje, robo obličeje létaly okolo. Nejdřív si mě nevšímaly, ale pak letěly ke zbraním. Něc jako velké kuše, janom kovové, lesklé velké jako tank a k tomu mechanické. Z dalšího letícího ostrova začaly dopadat velké těžké oštěpy a harpuny. Bylo to jako bych probudila válečníky z prostřed obrovské bitvy ve které zamrzli a hybernovali. Utíkala jsem pryč. Přes most do jednoho vysokého ostrova, ve kterém jsem svým spůsobem bloudila a objevovala. Co bylo dál už si moc nepamatuju. Ale ty elfy, ten moment jak se jim odlepovaly obličeje v tom nádherném hvězdném prostředí. To bylo úžasné

Nejraději mám sny, kdy jsem u moře :o)

nejspíš že jsem potkala svého oblíbeného herce

Nejzvláštnější v pozotivním smyslu byl sen když se mi narodila dcera a já se vyrovnávala s pocitem mateřství

nemám

Nemám často příjemné sny, ale mým nejlepším snem bylo, když jsem s nejbližšími lidmi trávila čas u vody s uzasnym počasím. Nikde nebyl nikdo jiný, jen my a nebe bylo krásně barevné jak ve skutečnosti není

nemám takový, všechny jsou něčím zajímavé

Nemam urceny najlepsi

nemám vyloženě nejlepší sen, který bych si pamatovala

Nemivam dobre sny

neoblíbený učitel přišel o práci a prodával v samoobsluze a lístky v kině-

nepaatuju se

nepamatuji

nepamatuji si

Nepamatuji si

nepamatuji si

nepamatuji si

nepamatuji si

Nepamatuji si konkrétně který, ale krásné sny byly o štěstí z mých dětí a vnoučat

Nepamatuji si, spíše si pamatuji sny nepříjemné

Nepamatuju si na obsah, ale vím, že nejlepší sny, které mívám, jsou vždycky hodně barevné (ve smyslu barevnosti jako vnímatelné kvality věcí).

Netuším, kdo to byl, kde jsem ji potkal, nic... Ale vím, že jsem byl s ní, že jsem cítil lásku a štěstí, jakou nikdy v životě a že to nemělo nikdy skončit. Než jsem se probudil, samozřejmě.

neuvědomuji si

Neviem

nevím

nevím

nevím

Nevím jestli nejlepší, ale bylo to z osobních důvodů. Bylo to když mi umřel děda (který mi byl v životě velmi drahý a byl mi spíše otcem), neboť ke konci jsem ho nevídal a dlouho mi trvalo než jsem to přijal. Asi o 4 - 5 let později jsme se rozloučili ve snu, objali se a on odešel...probudil jsem sám sebe pláčem....nebo doslova řvaním, nešlo to zastavit, ale bylo to hezké, velmi se mi ulevilo.

Nevím o čem ten sen byl, ale vím, že po probuzení jsem se cítila neskonale šťastná.

nevím proč se mi vybavuje teď sen z dětství, kdy jsem tak strašně toužila po jedné věci, že jsem měla pocit, že ji po probuzení i držím a jako "nejlepší" poslední sen byl ten, ve kterém mne navštívil dědeček, který před 2 měsíci zemřel, bohužel si nepamatuju nic kolem, jenom to jak se na něj dívám a jsem šťastná, že ho vidím..

Nevím, ale nejspíš nějaký úspěch, snad že jsem koncertoval s některou ze svých oblíbených kapel...možná nějaký kvalitní sex....

Nevím, asi nějaký hezký sen, že jsem někde na dovolené nebo tak.

nevím, asi sex s kamarádkou, ale už se příliš nepamatuju

nevím, neuvědomuji si, asi nebyl žádný nejlepší, ale bylo i mnoho pěkných

nevím, zda byl nejlepší, ale nejintenzivnější, přelomový. Divoká zvířata pobíhala po městě. Já bojovala s hnědým medvědem na hřbetě ledního, ostatní zvířata mě neděsila, byť lidé kolem z nich šíleli. Poté jsem se vydala s přáteli do mně známého klidného prostředí čajovny. Cestou jsem se dostala mezi medvídě ledního medvěda a medvědici a pomyslela si, že mě teď zahubí to zvíře, které mi předtím pomohlo. Ale zvládla jsem zmizet dříve, než si medvědice všimla. Od kamarádů, s kterýma máme divokou historii, ke mně doskákala skákací kulička s obrázkem pejska a kočičky, což byl takový opak proti divoké zvěři v parku. Příchod z té divočiny do přátelské čajovny s přáteli už mi vůbec nepřinesl očekávané uspokojení...

nevzpomenu si

nevzpomínám si

Nevzpomínám si na žádný

No těch byla spousta a většinou jsou to ty, kde se dějí nadpřirozené věci a pak všechny sny, kde létám. Jeden z těch nejlepších byl, když jsem navštívila hodně vysoký zámek (měl aspoň 30 pater) a který byl velmi vybraně a přepychově zařízen. Konal se tam nějaký večírek, který pořádal muž s nadpřirozenými schopnostmi - dokázal ovládat pohyb věcí (a taky lidí) pouhým pohybem ruky. Lidem, kteří chtěli odejít, nedovolil opustit prostory zámku. Poté se něco stalo a všichni začali utíkat všemi směry. Chtěli se dostat pryč. Zámek byl opravdový labyrint, byla tam spousta chodeb a dveří. V jednu chvíli jsem omylem vrazila do sklepní místnosti, kde byli nějací mniši a přepisovali staré knihy. Jejich "nadřízený" se ke mně otočil s opovržlivým výrazem, jelikož jsem tam neměla co dělat, a ukázal na mě prstem, pronesl něco čemu jsem nerozuměla a "označil" mě tím... opravdu jsem cítila, že na mě spočinulo nějaké znamení. Raději jsem odtamtud šla pryč...tím sen skončil.

o lásce

O 4 tisíce let starém stromu. Věděla jsem, že jsem to já, ale neumím se na něj napojit, tak jsem jen koukla do koruny toho majestátního sekvoje.

O blízkém člověku, kterého miluji

O bratrovi, který už nežije

O ceste do Los Angeles s moji kamaradkou.

O cestování

O divokých sexuálních praktikách.

o dovolené

O flirtování.

O jídle ;)

O jídle =D

O klukovi, kterého miluji.

O kolegovi.

O krásném vztahu s osobou, se kterou chci být.

O lásce

O lásce

O lásce a o štěstí. :)

O lásce a sexu.

O lásce a sexu. Celý den se mi tento sen v myšlenkách vracel a cítil jsem hlubokou lásku k ženě ze snu, někdy zcela fiktivní, někdy skutečné.

O lásce samozřjmě :)

o lásce, štěstí

O lásce.

o létání

O létání

O létání a o sexu

O letani, bezkonkurencni :)

o létání, byla jsem letec a nosila jsem zprávy spojencům.

O létání.

o lítání

O me dceri kdyz byla mala...casto se sny vraci

O mé dceři.

O mé kamarádce

O mé lásce

o mé matce a otci

O mé přítelkyni.

O mělkém bazénu, který byl ukrytý v místnosti z mléčného skla. Jen jsem ležela a poslouchala housle.

O mém nynějším příteli, v době, kdy jsme spolu ještě nechodili.

O mém otci

O mém příteli

o mém příteli

O mém příteli

o milenci

O milovaném člověku.

o milování

O moři

o najití životního partnera, posléze probuzení do snu, kde jsem ho našla znovu, ovšem tomu "partnerovi" se to nějak nelíbilo.

O narození mého miminka. (Děti zatím nemám :) )

o nevěře :-)

O neznámé osobě, které jsem okamžitě naprosto důvěřovala a její přítomnost mi byla příjemnou duševní podporou.

O ostrově pokrytém lesy, ve kterých žijí draci. Okolo ostrova bylo zamrzlé moře, ale nebyla tam zima. Fascinující byla krajina.

o partnerovi, do nějž jsem byla zamilovaná

o procházce ve dvou podél řeky v jednom zámeckém parku u Drážďan...

o promocích

o prvním polibku

O romantickém životě v chatě v horách

o sblížení s milým člověkem

o sblížení s otcem, rodiče jsou rozvedeni a nestýkáme se :(

O setkání s mou platonickou láskou, když jsem byla náctiletá.

O setkani se zesnulou babickou

o sexe

o sexu

O sexu

o sexu

o sexu

O sexu

o sexu

O sexu

o sexu

o sexu

o sexu

O sexu

o sexu

O sexu :D :D A taky o tom ze se se mnou potopila lod. Nemohla jsem vyplavat na hladinu a tak jsem se musela nadechnout. A v tu chvili jsem zjistila ze muzu pod vodou dychat a proplavala jsem cely ocean :)

o sexu :-)

o sexu :)

O sexu :D

O sexu a lásce

O sexu s manželem.

o sexu s osobou, která mě tehdy velmi přitahovala

o sexu se známou herečkou.

O sexu.

O sexu.

O sexu.

O sexu.

o Simirovi a Tomovi z Kobry 1, jak mi zachránili život:-) (ještě když se mi tento seriál líbil)

o skolni jidelne a neomezenem pridavani bramborovych knedliku se smazenou cibulkou

O smíření se s manželem, ,od kterého jsem před rokem odešla.

o souznění

o stavění domu

O svatbě s mým přítelem

O svatbě s přítelem

O světě, kde moje slovo něco znamenalo. Mohla jsem ovlivňovat životy chudých a nemocných. Mohla jsem pomoct.

O těhotenství - pocit miminka v bříšku (ale ve skutečnosti dítě ještě nechci)

O tom jak jezdím na koni a potom lítám bez jakékoliv pomoci metr nad zemí a potom zase jedu na koni. Takhle jsem jezdila a lítala na louce kousek od mého domu.

O tom, jak jsem uměl létat a používat magii... bylo krásné pomáhat hodným lidem... a naopak zlým vracet jejich úder... Všichni jsme si rovni... někdo je si rovnější...

O tom, jak krvácím z prostřeleného hrudníku v náruči Karla Rodena.

o tom, že jsem porodila našeho syna, zdál se mi tak týden před samotným porodem a bylo to moc hezký :-)

o tom, že jsme měli dítě, ale ve snu už bylo větší cca 3 roky

o tom, že jsme milovaná, šťastná a žiji v přepychu

O tom, že má mrtvá babička je naživu a přišla se podívat na mého novorozeného syna

O tom, že mám partnerku. Bohužel jen na nepatrný okamžik.

o tom, že nemusím do školy :D

O tom, že se mi narodila dcera

O tom,že jsem byla úspěšná sportovkyně a měla miující rodinu

O útěku, kde mi pronásledovatelé sami padají do pastí

O večeři, kdy vedle mě seděl Tycho Brahe :D.

o vztahu, rodině, intimitě, sexu

O záchranné výpravě a byl plný příšer, romantiky a létání.

O zamilování se.

O zmysle existencie

O ženě, asi byla vysněná.

o životě s vodáckou partou

O životě v krásném bílém domě uprostřed rozkvetlé zahrady

Obecně asi lítací sny, jinak mě teď nic nenapadá.

obecně se mi zdají spíše sny pesimistické

Obecně sny o sexu.

Obejmutí se svým zesnulým příbuzným

objetí s mým milovaným, se kterým se v reálném životě nemůžu setkat

objetí s příjemnými pocity :)

Obvykle si dobré sny nepamatuji. Spíše špatné, nebo nudné.

Obvykle sny se sexuální tematikou a prožitky.

Opakuje se, viz výše, procházka/proplétání se skrytými taji rozlehlého domu. Je velmi barevný, dům/zámek je vybavený roztodivnými věcmi, často nacházím zapomenuté oblíbené věci z mého dětství. Užívám si samotu.

opětovně se mi povedla maturita a svět mi ležel u nohou

orgasmus

orgasmus ve snu a chuť skvělého jídla

Padání s autem do vody

Pamatuji si na sen, ve kterém jsem létala a letěla jsem jako bych plavala ale ve vzduchu. Byl to skvělý pocit, cítila jsem se skvěle ^-^

Pamatuju si jich velmi hodně, ale jeden z posledních byl asi nejlepší. Zdál se mi v noci 2x. Byly to zezačátku stejné sny, ale pak se děj v druhém snění změnil. Ve zkratce: Byl jsem na hradě v chodbě, kde byla mlha v chuchvalcích. Z nich se po nasazení brýlí vyklubali namodralí duchové. Chodba ústila na balkon nad sálem. Dole tančilo několik párů duchů. Oblečení bylo jak z doby Ludvíka XIV. Mluvil jsem s duchy a oni se pozastavili nad mojim oblečením a hlavně brýlemi. Tady se 1. sen ukončil po rozhovoru s jedním duchem, kdy jdem odpověděl, děj 2. snu se vyvíjel po jiné odpovědi jinak. Setkal jsem se pak s ženou-duchem. Jmenovala se Eliza. Nepředstavila se mi, já znal její jméno. Něco jsem ji chtěl říct, ale nemohl jsem. Tak mě pozvala na parket a já šel za ní a probudil se.

Pár snů jsem měl kdy jsem v klidném prostředí a působím na lidi skvěle. Cítím že pro ně něco znamenám, ženy mě oslovují a zajímá je co říkam ..( ve zkratce, okolnosti kolem těchto snů které se mi zdají velmi sporadicky bývají reálné a nezapadají do žádného zvláštního prostředí, zkrátka jako normální den)

Párkrát jsem se probudil a smál se, ale teď si žádný konkrétní nemohu vybavit.

Párkrát se mi zdálo o nejkrásnější dívce na světě, která zde byla jen pro mě.

patrně pořád ten, kde létám :-) prostě super pocit

Pěkný sex, jednou jsem ve snu létal a bylo to nádherné

pilotování MIG-21MF

píšu texty písní, docela hodně z nich je inspirováno sny. nedá se říct, že by ty sny byly nějak dobré, ale inspirovaly mně.

Plavala jsem s delfínem v moři.

Plavala jsem v moři blízko své oblíbené pláže v Řecku. Svítilo sluníčko, voda byla klidná, žádné starosti na obzoru... prostě klídek.

plavání v moři nebo v bázénu

Po rebélii jsme byli spolu s ostatními rebely donuceni běžet před posouvající se neviditelnou bariérou, která nás zabije. Měla jsem dva kamarády a kamarádku s sebou. Ona byla ještě malá, mohlo jí být tak deset let, a už nemohla běžet, šla vstříc bariéře, Jeden z kluků byl taky mladý a nakonec ani nevím, co se s ním stalo, vím jen že se zastavil někde u Vltavy kvůli nerozumu. Pak jsem zbyla já a kluk, kterého jsem milovala, doběhli jsme skoro do cíle, i když on měl zraněnou nohu, infekce se mu ale šířila. Já doběhla do cíle, on se zastavil dál a řekl mi, že to tímhle během nekončí. Navždy budeme rebelové. Pak odešel naproti zdi a já nemohla nic dělat. O nějakou dobu později jsem držela v ruce zbraň a chystala se to skončit, nevím proč, ale v tu chvíli jsem se cítila opravdu šťastná...

Po smrti partnera se mi zdálo, že se vrátil, aby se rozloučil, a já věděla, že jde do očistce, ale byla jsem šťastná, věděla jsem, že pak už půjde do nebe.

pobyt v přírodě - divočině

Poceti dalsiho potomka

Pocit štěstí z volného pohybu

Početí

Početí syna, snadný příjemný porod, dokonce si pamatuji, jak jsme se hádali s partnerem ve snu o jméno, vyhrál Michael

Podobné sny se mi zdají často a podrobný popis by mohl vydat na knihu. Akční sny s "opravdovou" zápletkou, kde jsem na útěku před něčím/někým nebo za něčím. Obvykle se schopností létání, někdy i další superschopnosti. Když dojde na souboj, jsem schopná protivníky zabít nebo zranit.

Pohybování věcmi pouze silou vůle.

pokud se mi zdá, že mě má někdo rád

polibek a objetí od Kurta Cobaina

Polibek pod padajícími květy sakury a nasledne sledování hvězd

Polibek s klukem, s nímž jsem chtěla v době snu chodit. A dále pak setkání s mým nejoblíbenějším zpěvákem.

polibek s moji láskou z dětství

porod vlastního dítěte v klidu domova, u porodu jsem byla sama, sama jsem si dítě podala, byla jsem u aktu rození nesmírně šťastná, sen se mi zdál, když jsem ještě nevěděla, že jsem těhotná

Porodila jsem dvojčátka

pořád jsem lezla do cca 4. patra nějakého domu a vyskakovala z okna, protože se mi děsně líbil ten pocit při letu - letěla jsem vždy 1-2km

Pořádný sex

potápění se ve šlehačce

Potkal jsem buddhy.

Potkala jsem mou oblíbenou známou osobnost

Potkala jsem muže, takového jakého bych pro sebe chtěla v běžném životě. Tedy někdo kdo skutečně může existovat i s problémy a svým vlastním příběhem. V tom snu jsme spolu prožili celý život.

Potkala jsem ve městě chlapce, do kterého jsem se okamžitě zamilovala, dohopsala jsem k němu po schodech, chytil mě za ruku a šli jsme spolu ke mně domů. Tam ale v nestřeženém okamžiku vzal peníze ze stolu mojí sestry (bankovku 2000Kč). Když jsem si všimla že tam chybí, požádala jsem ho, aby je vrátil. Vysypal mi na hrst drobné, ovšem ve stejné hodnotě. Pak se sebral a s úsměvem odešel a mě to ani netrápilo. Ale byl krásný.

Potkani sve lasky

Pozitivni tehotensky test ktery se stal i skutecnosti

pozměněně se mi znovu přehrála scéna z jednoho pěkného filmu, ale aktérem jsem byla já

Pravděpodobně sny s létáním nebo o sexu :D

Prave o ruzovem kralickovi.

Prijel me z dovolene odvezt mne mily clovek.

Primo nevim, ale mam rada sny, kdy proziju orgasmus a sny, kdy zažívám vrouci lasku

Pro mě jsou nejlepší ty sny, které vůbec nechápu. Vždycky se ráno probudím a říkám si, co to zas bylo za kravinu (neboli sen "To nevymyslíš!"). Většinou to jsou věci, který k sobě absolutně nepatří, mix všeho možného, většinou toho, co jsem prožila za poslední dny.

Probudila jsem se před naším panelákem, nějaká paní mě vedla za ruku dovnitř. Ve výtahu jsem najednou před sebou viděla různé nejasné obrázky -rozmazané, nebo naplácané na sebe. A nakonec mi hlas té ženy, která mě vedla dovnitř, řekl, ať si zapamatuji jedno pětimístné číslo, které se tam na chvíli jasně promítlo. V tu chvíli jsem strašně moc zakřičela a probudila se.

Procházka s ''přítelkyní'' (žádnou jsem tehdá neměl) po nějakém městě (asi itálie, dubai, bo tak (byly tam palmy a křišťálově čistá voda))

proskočila jsem nějakým tajemným otvorem a dostala jsem se na cestu, kde rostl les a okolo byla příroda, byla tak překrásná a nezvykle barevná, že se slovy nedá ani popsat

Prosluněná mýtina v lese se spoustou barev a paprsky slunce mezi listy stromů osvětlující drobné částečky prachu, na mýtině spousta lesních zvířátek sedících nebo ležících pospolu

Proste pohoda

Provozovala jsem úspěšnou firmu.

Prožití románku s hezkým mužem.

první erotický sen ve 13 letech, kdy jsem ani neměla tušení, že něco takového existuje :D

prvy raz, ked som lietala. bola nejaka pokazena gravitacia a ja som robila dlhe skoky. a mala som pocit, ze viem nejako uviaznut vo vzduchu. skusila som prehrabnut nohami (ako to robia skokani do dialky) a islo to! tak som zacala skakat a velmi som si to uzivala - s trochou snahy som vedela urobit aj 5-6 metrove skoky. potom som skusila nedopadnut na zem a aj to slo :)! ale stale som bola akoby v strede skoku, takze som nebola vysoko a ani som sa nevedela dostat vyssie. ale vedela som v tej nizkej vyske plachtit vzduchom velkou rychlostou...

Přesně si nepamatuji, ale byla sem někde v zahraničí a moc se mi tam líbilo. Probuzení pa bylo zklamání.

Příjemné chvíle s milým.

příjemné chvíle s někým, koho v reálu nemůžu vídat

Příjemný den s rodinou na nějakém grilování, ale přesně si ho nepamatuji, jen vím, že jsem z něj měla hezký pocit

Přítel

Rande s někým, koho jsem tenkrát tajně milovala

romantické sny o lásce

romantický

Romanticky laděný, konečně jsem byla s člověkem, který mě ve skutečnosti nechce.

rozhodně skoro všechny létající, nejlepší byl když jsem si zaletěla do Brazílie a kroužila jsem nad Rio de Janeirem :D

řekl jsem svojí chemikářce z gymnázia jak strašně zbytečným člověkem je

řídil jsem lokomotivu, protože se strojvedoucímu udělalo blbě - přijala pro něj záchranka a já jsem před ostatníma nádražákama předstíral, že jsem kontrolor, co na tu mašinu vlastně patří, a vklidu jsem s tím dojel do cíle - pak jsem se vypařil :-)

s chlapcom, ktorý sa mi páči :D

s partnerkou jsme ve snu byli na nádherné romantické pláži

S přítelem jsem prožila krásný den

Sblížení s osobou, ke které jsem něco cítila. Skoro pokaždé pak lucidní snění.

Sec ve třech, ve více lidech.

sen o lepším vývoji ve vztahu než ve skutečnosti

Sen o létání, ve kterém jsem měla křídla reálně dimenzovaná na to, aby mohla unést mou váhu. Byl fyzikálně velmi realistický.

Sen o milovaném člověku, s nímž nemohu být a ve snu s ním jsem.

sen o osobě, po které toužím

sen plný milování

Sen skoro jako film, velka zapletka s monstra prodávajícího ss na upiry

sen ve kterém jsem měla velký nafukovací balonek ve tvaru Mickey Mause a mohla jsem díky němu létat

Sen z dětství o létání.

sen, kde mě pevně za ruku drží můj budoucí manžel, kterého jsem v té době ale neznala:-)

sen, kde umím létat

Sen, kdy jsem znovu prozival krasnou dovolenou s rodinou.

Sen, ve kterém jsem vedla do školy svojí novou kočku, na kterou jsem se tehdy velmi těšila.

Setkala jsem se s Avril Lavigne a Taylor Swift- moje dvě nejoblíbenější zpěvačky.

Setkala jsem se s babičkou ( ve skutečnosti již zemřela před mnoha lety)

Setkala jsem se s Piercem :)

Setkala jsem se se soudkyní Barbarou, kterou ráda sleduji v televizi a ještě s jednou herečkou, která tam hraje právní zástupkyni a je moje favoritka. Neformálně, mimo soud, jsme si spolu povídaly a mně bylo úžasně dobře...:-)

setkala sem se se známími osobnostmi a byl mezi námi intimní vztah

setkání s bývalou láskou, ale pořád mi uniká

Setkání s Animem.

Setkání s člověkem, který mi zachránil život. Zdál se mi na hodinu přesně 3 měsíce poté, co zemřel. Vypadal úplně přesně, jako na pohřbu (poznamenán pitvou) a probírali jsme věci, které jsem v té době začala z jeho letitého zvláštního jednání chápat.

Setkání s dědou.

Setkání s již nežijícím dědou Sny o andělech

setkání s milými lidmi

Setkání s mojí oblíbenou zpěvačkou

setkání s mou ideální partnerkou, začátek vztahu a po řadě nejasných scén narození mých dvou dětí (nepochopitelně - asi právě to, co bych nedopustil - jsem to narození prošvihnul a tím sen skončil)

Setkani s mrtvym dedou. Jako by mi chtel neco jeste rici..

Setkání s mým duchovním průvodcem nebo andělem. Lucidní sen.

Setkání s mým idolem.

Setkání s mým zemřelým otcem - přišel mi říct, že je šťastný a v pořádku.

Setkání s mými oblíbenými literárními postavami, které se objevily v mém "reálném" světě a přinesly do něj trochu toho jejich "nereálného".

Setkání s někým,kdo ani neexistuje

Setkání s UFO

setkání se svou ,,tajnou'' láskou :)

setkání se svou bývalou přítelkyni

setkání se svou zemřelou matkou

Setkání se svým mrtvým dědečkem s kterým jsem si mohla promluvit a omluvit se ... :-)

Setkání se zemrelym kamaradem

setkání se zemřelým dědou.

Setkávání s milovanými lidmi, kteří už nežijí.

Sex

Sex

sex

sex

sex

sex

sex

Sex

sex

Sex

sex

Sex

Sex

sex

sex

Sex

sex

Sex

Sex

Sex

sex

Sex :-)

Sex :)

Sex ... miluju sny o sexu ... vtedy se ani nechci probudit :D

Sex a lítání

sex s hercem :-)

Sex s kamarádkou.

sex s kámošem

sex s milencem

sex s osobou stejného pohlaví, setkání se s mrtvým příbuzným (přičemž mi sdělil, že se má dobře, a že se nemám bát)

sex s osobou, který ve skutečnosti nechce

Sex s panem Vektorem

sex s tajnou láskou

Sex se spolužačkou.

Sex se starší ženou.

sex se známou osobností

Sex.

Sex. Létání.

sexuální

sexuální aktivita

Sexuální sny jsou příjemné :-)

Sexuální sny..

Sexualni zazitek

Sexuální zážitek s mým idolem Bradley Cooperem.

sexuální, před polucí

Seznámení s platonickou láskou.

Schledání s milovanou osobou

Schopnost létat

Skákala jsem z budovy na budovu jako v Matrix. Měla jsem opravdu pocit že létám. Něco jako když skočíte z velké výšky.

Skoro si ho nepamatuji, ale na konci jsem klečela se skupinkou (nahých) lidí na velikém leknínu na jezírku v lese mezi světy (z "Letopisy Narnie: Čarodějův synovec").

Skupina lidí na samotě v chalupě, pocit vzájemného spojení a lásky beze slov.

skvělý sex

sňatek s platonickou láskou

Sny mívám i pěkné, ale nepamatuji se na žádnou bombu.

Sny o letani nad krasnymi misty (nad rozkvetlymi vlcimi maky, nad peknym mestem). Sen, kdy se mne zname misto zmenilo v rozkvetlou rajskou zahradu.

sny s létáním jsou velmi příjemné

Sny s nadlidskými schopnostmi.

Sny ve kterých cítím pozitivní emoce.

Sny, ktere si uzivam, si vetsinou nepamatuji. :(

Sny, ve kterých létám

spala jsem pod velkou pruhovanou modrobílou duchnou a ve snu mě probudil šramot, když jsem otevřela oči, u mé postele stál král v červeném hermelínu a královna v barevných bohatých šatech, něco si špitali, když zjistili, že na ně koukám, hodili mi velký svazek klíčů a rozplynuli se

Splnění snu ohledně partnerského života.

Stal jsem se Buddhou a pozoroval zánik vesmíru.

Stala jsem na hradbach hradu,divala jsem se na zasnezenou krajinu,ten klid,mir,pocit bezpeci jsem nikdy ve skutecnosti nezazila.

Superschopnosti

Svadba s mým přítelem.

svatba

Svatba

svatba

Svatba s jedním hudebníkem, místo drůžiček šel prostředkem kostela tygr.

Svatba, let na dovolenou

Svatba, narození dítěte, výhra peněz

Svatba.

Svatba.

Šel jsem pouští a v tom jsem narazil na mrazící box se zmrzlinami, když jsem si vybral, probudil jsem se.

Šťastná láska

Tajný vchod v bazénu do moře, kde se dalo dýchat pod vodou.

Takové sny se dají shrnout do jedné skupiny - vždy se v nich zamiluji a sama jsem milována a velmi silně to cítím a prožívám ty emoce.

Takových snů bylo víc, tak je těžké vybrat jen jeden. Ale většinou jsem v nějaké nádherné krajině, která je až nereálná, zkrátka nádherná příroda atd. Cítím se tam velmi dobře.

teď si nevybavím žádný konkrétní

těhotenství se svým mužem

těch bylo dost,ale nechci je zveřejnovat

Těch bylo více, nejlepší jsou romantické sny, a pak sny, ve kterých se vznáším, lítám

Tėch bylo více, obvykle jsou to sny o úspěchu v osobním či pracovním životě.

Ten ve kterém jsem se probudil a měl jsem svobodnou vůli, bylo to úžasné...

to bylo v těhotenství, zdálo se mi, že naše holčička bude mít tmavé vlásky a puclaté tvářičky, měla jsem radost a ona se taková vážně narodila :-)

To jsou ty sexuální :-D

To nevím. Můj nejlepší sen byl současně ten nejhorší - viz další otázka.

to už nevím

Ty dobré se bohužel zapomínají nejrychleji :-)

udělala jsem obtížnou zkoušku ve škole, na kterou jsem se v té době připravovala (což mne po probuzení dost zklamalo, že ji ve skutečnosti ještě nemám)

Určitě byl ale již si ho nepamatuji

Určitě nějaký reálný sexuální.

určitě to byl nějaký z těch, které si nepamatuju. paradoxně mě hrozně baví útěkové sny, poněvadž jsou spíše adrenalinové než děsivé. a také ty, ve kterých "velmi dobře vycházím" s některými příjemnými muži ze svého okolí. :)

úspěch

Úspech v živote

Už nev´m o čem byl, ale probudil jsem se a smál jsem se ze spaní nahlas.

už nevím

Už nevím.

Už si nepamatuji.

už si nepamatuju

úžasná pláž

V blízkosti milované osoby.

v dětství o létání

V dětství prázdniny u babičky.

v nádherných záhradách s ľuďmi, ktorých mám najradšej alebo s partnerom

V nočním městě, kouřím nějakou neznámou drogu, slyším barvy a jsem nejlepší přítel člověka, kterého v běžném životě jen potkávám, a rozmlouváme o smyslu života.

V poslední době - příjemné tělesné sbližování s oblíbeným hercem

V poslední době se mi zdají sny, které se mi vesměs líbí. Vždy jsou o koních, dostizích apod.

Vášinivý anální sex s bývalou spolužačkou z vysoké školy

Vdala jsem se za Martina Freemana.

Ve směs nemívám moc hezké sny, buď jsou neutrální (většinou) nebo negativní (výrazně menší množství), což plyne z momentálního pracovního či osobního stresu. Nejhezčí sen bych asi hodnotila ten, který jsem celý prolétala.

Ve snu byl opět můj táta, který již nežije.

Ve snu jsem poprvé a zatím naposledy doopravdy někoho milovala, což je divné, ale je to tak.

velice živý sex ve snu

Velmi příjemné sny o setkání s milými lidmi ať už to byli přátelé, známí, ale i neznámí lidé.

Velmi složitý děj. Byla jsem zvíře...celé to bylo jako pohádka.

velmi šťastný, filozofie života

většinou o sexu s mně jinak nedostupnou osobou

Většinou všechny, ve kterých žiju po boku někoho s kým v reálu nemůžu být

Většinou získání nějakého majetku.

vidění sama sebe jako velmi krásnou... spokojenost se sebou sama...

Vidět se stát u oltáře.

Viz předchozí otázka.

Vlastní koncert s kapelou

Vlastní stáj

VLASTNÍ SVATBA

vo vseobecnosti sny s pocitom tajomna a mysticizmu, zahady, lietanie, objavovanie, vo vseobecnosti sny ktore niektorych ludi skor desia- boj s neurcitym zlom, mimozemstanmi, unik a skryvanie sa pred neurcitym nebezpecenstvom

Vratil se k nam pejsek, ktereho jsme pohrbili a rekl, ze s nami bude uz naporad

Vrátila se už dávno zemřelá matka.

Vstupovala jsem do nějaké brány světelné a ta mě přenášela na různá mista ve světě, vse spojeno s přírodou

Vše se mi dařilo a cítila jsem, že ostatní osoby jsou rády, že jsem s nimi a vyhledávají mě.

Všechny jsou takové buď děsivé nebo většinou neutrální.

Všechny sny se sexuální tématikou :-)

Všechny, ve kterých se do mě zamiluje přitažlivý muž (někdy známý z mého života) a dává mi svou náklonnost najevo (lichotí mi, cítím, že mě obdivuje, chce se se mnou milovat)

Výborný doggy style. Pokec po koncertě s Rammstein.

Výborný sex

Vyhra

Vyhra peňazí

výlet do Vídně a setkání s papežem

Vyznání lásky mnou tajně milované osoby.

Vzala jsem si muže, kterého miluju.

vznášení se nad mořem se zapadajícím sluncem v dáli.

vznášenílétání,plavánípod vodou

Vztah s člověkem, do kterého jsem byla platonicky zamilovaná.

vždy když se v něm zamiluji

xxx

z dětství - přijel pro mne princ na bílém koni a přivezl mi kytici červených růží (inspirováno filmem Tři oříšky pro Popelku)

Začátek vztahu s partnerem

Zadost o ruku

Záchrana pasažérů z hořícího letadla

Zachránila jsem podzemní městečko plné roztomilých trpaslíků.

zachránila jsme celý svět ale sama zemřela

založení rodiny

Založil jsem rodinu a všichni se měli dobře.

zamilování se

Zamilování, otěhotnění

zamilovanost

Zdál se mi jeden sen (děj vlastně není důležitý), ve kterém jsem dosáhla úplného štěstí. Opravdu byla jsem naprosto nejšťastnější člověk na světě. Stalo se tam toho víc najednou, všechno, co by mě udělalo šťastnou i v reálném životě. O to víc si asi umíte představit, jak hrozné bylo se ráno probudit a zjistit, že absolutně nic z toho není pravda.

zdál se mi několikrát sen ze středověku a po opakování snu jsem si v tom snu vzpomněla jak to bude dál pokračovat .

Zdál se mi sen, ve kterém jsem jela hodně rychle prudkou zatáčkou za kterou byl les a hned voda. Jak jsem jela rychle dostala jsem smyk a nezvládla řízení. Vlastně okamžitě zvládla a vše dobře dopadlo i když jsem se děsně bála že vletím do jezera.

Zdálo se mi o klukovi, co se mi líbí.

Zdalo se mi o mem idolovi ze spolu chodime

zdálo se mi o mojí svatbě, byla nádherná, všude byly květiny a krásně to vonělo, vdávala jsem se v nějakém chrámu, velikém, a měla jsem nádherné šaty s dlouhou vlečkou, brala jsem si svého dlouholetého přítele a všichni byli tak šťastní a spokojení, pak jsme měli nádhernou venkovní slavnost, spoustu jídla. Po probuzení jsem měla z toho snu asi týden dobrou náladu a cítila jsem se hrozně pozitivně

zdálo se mi o rozkvetlém sadu , ve snáři jsem zjistila, že to značí, že se mi narodí dcera a další rok se mi narodila

Zdálo se mi, že jsem se setkala s tatínkem, který už mi dávno zemřel.

zdálo se mi, že sbor ve kterém jsem vystupovala vyhraje soutěž, a pak se to stalo vyhráli

zdává se mi často o večírcích zamlada, alkoholu a flirtování - jsou to velice příjemné sny, asi z nejlepších.

Ze jsem potkala Dominika Haska a chtel si me vzit :D (mi bylo tak 12)

Ze jsem rodila a mela svatbu s pritelem, taky se mi castokrat zdaji sny ktere se pak vyplni. Napriklad znamky ve skole, ktere pak dostanu opravdu par dni po snu a navic se realita deje presne jako ve snu a nejde zmenit ani mluveni a ostatni vjemy

Ze jsem u moře se svým přítelem

ze mam svoju zivotnu lasku

ze se mi narodilo dite

ze zídky na povodní zatopeném hřbitově mluvím s urnou

Získala jsem vytouženou práci

Zjištění ze jsem těhotná, ve snu již velmi bohatá a uspesna

Zřejmě o sexu :D

Žádný si aktuálně nevybavuji.

žádost o ruku, svatba a svatební noc ;)

že byla má maminka ještě naživu

Že jsem byla v zámku a ležela jsem v posteli s naprosto dokonalým mužem, který mě miloval. A pak že jsme spolu s přítelem bydleli v pěkném domě, cestovali a měli kočky a zahrádku

Že jsem již už byl ve snů skutečně na pokrájí v Nebi,že to tam vypadálo,jako rájská zahrada.

že jsem létala stíhačkou kolem světa s Michaelem Jacksonem, byli jsme na Eifelovce, v Pisse, myslím že tam byl i Manhattan a nakonec mě dovezl parádní limuzínou domů a všichni sousedi čuměli - no blbost, ale bylo mi líto, že to byl jen sen..........

Že jsem měla, to co momentálně nemám :-D

Že jsem se svojí bývalou přítelkyní letěla do Ameriky, náš sen bylo vzít se na Time Square, tak přesně tam jsme se vzaly a okolo nás bylo hrozně lidí a tleskalo nám a potom jsme dál letěly do Los Angeles a trávily dny na pláži u moře.

Že jsem těhotná. Ne že bych to chtěla, ale měla jsem z toho moc hezký pocit.

že mi nějaký malý roztomilý chlapeček říkal mami

že můj otec opět žije, i když jsme si mysleli, že je mrtví, tak jednou přišel domu a všichni jsme plakali a nemohli uvěřit, že je to pravda. Dokonce to bylo až moc skutečné

Že se vdávám.

Že se živý a zdravý vrátil můj zemřelý manžel. Probuzení pak bylo velmi bolestné...

Že ve snu létám.

že žije blízký člověk, který ve skutečnosti zemřel

Žil jsem pohromadě s milovanou osobou, se kterou ve skutečnosti žít nemůžu.

Žila jsem v lese, ve stromě. V harmonii s přírodou. Nechtěla jsem se ani probudit, měla jsem krásný pocit, klid a vyrovnanost.

10. O čem byl nejhorší sen, na který si pamatujete?

Pokud žádný takový sen nemáte, nebo se o něj nechcete podělit, klidně pokračujte další otázkou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Když mi ve snu šlo o životy dětí.

smrt členů rodiny

-

-

- Viděla jsem oběšenou svou vlastní mámu - Měla jsem leukémii a věděla, že umřu - viděla jsem sama sebe v prosklených nemocničních dveřích, jak stojím s kapačkou a vypadanými vlasy a věděla, že umřu

....

...velký černý pes svou velkou zubatou tlamou kousl mou ruku a nechtěl ji pustit, trhal mě...

* špinavá zvířata, která utekla z ohrady, bahnité jezero, divný - mrtvolný - zápach (zdál se mi při lehčí otravě krve, po vyléčení se mi sen už nezdál) * sleduje mě úchyl, sadista, zločinec (přešlo po rozchodu s ex-partnerem)

Ako zanechavam na uteku moje dieta napospas vlkom, pred kterými utekame

apokalyptické vize o konci světa - zdálo se mi, že holým zadkem sjíždím Mt. Everest těsně poté, co se USA a Rusko pohádaly na nějaké konferenci a záhy nato začala 3. světová válka; tenhle sen se dostavil po třidenní insomnii, byla jsem totálně psychicky i fyzicky vyčerpaná

Asi 2 x se mi zdál sen, že jsem se hrůzou probudila, napadl mne neznámý muž.

asi moje vražda

asi si nevzpomenu konkrétně, ale takové sny, kde se valí jeden průser za druhým, jsou velmi typické.

Asi ten opakující sen.

Asi to s tou mojí smrtí

asi ty strašidelné z dětství, žádné tragedie se mi nezdají

Asi v pěti letech se mi zdálo, že mě sežrala kostěná obluda vynořující se ze závěsu na chodbě bytu. Dalších 10 let jsem si musela rozsvěcovat světlo vždycky, když jsem chodbou šla.

Ať to zní jakkoli bláznivě, nejhorší byl buď o mimozemšťanovi, který se skrýval v bytě mé babičky, nebo ten, kde po procházce v parku s matkou jedeme výtahem (k babičce!) a dovnitř se dostane vrah se sekerou a oba nás zabije.

Auto jelo za mnou po schodech do posledního patra paneláku a neměla jsem již kam uhnout a utéct před ním (už jsem byla ve "slepé" uličce posledního patra a auto se mě stále snažilo přejet).

Autohavárie

automobilová nehoda....nikdy se nestala

Autonehoda, kterou jsem zavinil a zemřelo spoustu lidí

běhání po schodech, kde na konci byly dveře a po otevření další schody

Bezmocnost, nemohla jsem se hýbat ani křičet...

Blbé jsou sny o nebrzdícím autu V červenci se mi začíná zdát o sněhových závějích, z čehož mě jímá hrůza nejenom ve snu

Boj o život

boj s nožem, který mi byl zapíchnutý do hlavy a já přesto nic necítila

Bolestiva zranění mých domácích mazlíčků, která vedou ke smrti

bombardování mého města.

bratr se seknul do nohy sekyrkou a museli mu ji v nemocnici amputovat

bubak jako mala jsem si hrala na pisku a prisel za mnou cerny prizrak

Byl jsem chudý.

Byl jsem na akci, a měli nám něco z těla uříznout, ale něvěděl jsem co

Byl jsem neprávem v blázinci, kde byli zabíjeni chovanci, musel jsem uprchnout, ale napoprvé se mi to nepodařilo. Až když se mi ten samý sen zdál podruhé.

Byl jsem pod balvanem, který byl pridrzovan jen párátkem. Občas jsem byl to párátko já. Bylo to úzkostlivé, vracelo se mi to v mládí a bylo to vždy strašné.

Byl jsem pronásledován.

Byl to moc živý sen. Kulisy daného snu byly stejné, jako reálné prostředí, v kterém jsem spala. Spala jsem na koleji a na druhé posteli seděl muž. Nic nedělal, jen se na mě díval. Nebyla jsem schopná se probudit a zkontrolovat, zda se mi to "jen" zdá, či je to opravdové.

Byl to výše zmíněný sen o kryse a sny o válce v kterých jsem bojovala..

Byl večer a já šel s bývalou přítelkyní ven. Na cestě si sedla a otočila se ke mě zády. Když jsem na ni promluvil, nijak nereagovala. Když jsem ji obešel, měla úplně celé černé oči, ale připadala mi jako vlk.

byla jsem "nucena" udělat rozhodnutí, které se mi nelíbilo

Byla jsem malá a chodila do školky. Ve školce vypukl požár všude byl dým a já jsem volala na maminku, tatínka, babičku, oni na mě, ale nemohli jsme se najít.

Byla jsem na ostrově, na kterém byla vila a ped vilou byla velká zahrada. Krásný zelený trávník, ale s malými plůtky. Cesta byla ze štěrku. Rozděloval ji strom. Vydala jsem se doprava. Můj zrak si všiml, že ty plůtky ohraničovali hroby, protože za jedím byl malý lísteček, přibližně formátu A5 a na něm bylo napsané "Kněz". Člověk by si řekl, že koukám moc na filmy... Došla jsem ke "schodům" pokud by se tomu tak dalo říkat. Byly to velké dřevěné police. Takové, do kterých se ukládala mrtvá těla. Vyšplhala jsem se k vile. Nemám ponětí, jak jsem se ocitla uvnitř, ale stála jsem v přízemí a přede mnou byly schody. V dalším patře byly pouze tři pokoje. Vešla jsem do prvního. Měl vysoké stěny. Dveře zůstaly otevřené a já cítila, nebo i z jiného pohledu viděla, jak za mnou někdo prošel. Z tohoto růžového pokoje vedly dvoje dveře. Do vedlejších pokojů. Ale byly zavřené a já je neotevírala. V pokoji bylo velké okno, ale venku bylo vidět pouze moře. Jako by vila byla nad útesem, přitom zahrada byla na úrovni moře. Před oknem byl veliký stůl z těžkého dřeva. Byl ale nádherně vyřezávaný. Odešla jsem z pokoje a vešla do pokoje po jeho pravici. tento pokoj byl žlutý. Byl prázdný, až na holčičku, která seděla u stěny a objímala si kolena. Dveře z vedlejšího pokoje, toho prostředního byly najednou otevřené. Najednou kolem mě prošla... uklízečka nejspíš a pravila mi: "Na ní tu prováděli vymýtání, všichni zemřeli," řekla mi. Jenom jsem přikývla. Došla jsem k poslednímu pokoji. Mezitím se schody přesunuli před něj. Vešla jsem do pokoje a byl modrý. U protější stěny byl starý dřez. Takový, které mívaly babičky ještě na chaloupkách. Nad ní byla police a na ní knihy. Vedle byl vlastně ještě noční stolek, nad kterým byla také police. Z police nad dřezem jsem jenom vytáhla knížku, na které byl název "Tajemství templářů". Knihu jsem zase vrátila na místo a doufala, že na správné místo. Na druhé polici nad stolkem jsem vzala malou knížku. Jak jsem zjistila, byla to bible. Dveře v tomto pokoji byly po celou dobu otevřené do prostředního pokoje. Z pokoje jsem odešla s biblí. Sešla jsem po schodech a najednou přede mnou byly dveře. Chtěla jsem je odemknout, ale nešly. Otočila jsem se, ale schody nikde! Místo nich tam byly také dveře! ze všech čtyř stran byly dveře! a já se točila dokola a dokola, dokud mě uklízečka nechytla za zápěstí a nevytáhla ven z domu. Zachránila mě. Když jsem se vracela po levé části cesty, na jednom hrobu bylo "Matka" a když jsem došla k hrobu kněze, cedulka byla doplněná o slovo "vymýtač" a pak jsem se vzbudila.

Byla jsem na pohřbu kamaráda, a připadalo mi, že zúčastnění pohřbu vůbec netruchlí, pouze já.

Byla jsem na tréninku a táta mé kamarádky mi řekl, že mě hodí domů. Nakonec však neměl čas jet až k nám a vysadil mě někde po cestě. Ztratila jsem se a došla na nějakou louku u lesa, stmívalo se. Najednou začaly přijíždět dodávky, tak jsem se schovala. Z nich vystoupili nějací muži, na první pohled "zloduši". Když jsem se pak podívala do zadních oken dodávek, byly v nich natisknuté vyhublé, pomlácené, zkrvavené a zoufalé obličeje dětí a teenagerů. Vypadali navlas stejně jako lidé na fotografiích z koncentráků, natisknutí na ostnatý drát, kterým zbývají poslední chvíle života. Totálně zoufalé, utýrané a beznadějné výrazy v očích. Tak nějak snově jsem věděla, že právě jedou na smrt. A v tu chvíli si mě všiml jeden z mužů a vydal se rychlým krokem ke mně. Poté jsem se probudila. Ještě několikrát jsem se na toto místo ve snu vrátila, ale vždycky jsem z něj měla neskutečně hnusný pocit a odmítala tam jít.

Byla jsem obviněna z vraždy své blízké známé (kterou mám velmi ráda a nikdy bych jí neublížila), a následně umístěna do nějakého ústavu - asi vězení... :-(

Byla jsem odsouzená k trestu smrti.

Byla jsem postřelena (ve snu jsem cítila bolest, kterou mi průstřel do břicha způsobil a pomalé umírání), kolem mě byli lidé, ale vůbec nikdo mi nepomohl, jako by si mě vůbec nevšímali.

byla jsem pronásledována , mučena

Byla jsem rozebrana na miliony kousku

Byla jsem uvězněná ve staré nemocnici, kde o mě nikdo nevěděl a jeden muž ne mě dělal pokusy. Nevěděla jsem, jestli umřu a nemohla jsem si zavolat pomoc. Šla jsem po prázdné ulici a nejednou u mě přibrzdilo auto. V tu chvíli jsem dostala hrozný strach. Uměla jsem lítat, tak jsem chtěla uletět, ale dostala jsem se maximálně dva metry nad zem a pomalu jsem klesala. Z auta vyskočil muž a stahoval mě dolů za nohy. Chtěla jsem křičet o pomoc, protože v dálce jsem viděla lidi, ale nevydala jsem žádný zvuk, měla jsem úplně vykřičené hlasivky... Jednou se mi zdálo o 2. světové válce. Já s mou rodinou jsme se stali partyzány a ukrývali jsme se v lese. Objevili nás tam mí známí a začali utíkat, chtěli nás udat Němcům. Nestihla jsem je dohonit a jenom jsme čekali, až pro nás přijdou. Byla jsem se svým taťkou v mém pokojíčku a nejdnou dovnitř vtrhlo několik mužů s kulomety. Pořád kolem nás stříleli, ale my pořád žili. Byl to ale hrozný pocit.

Byla jsem v pekle a nemohla se probudit.

byla jsem vražedkyně

Byla jsem zabita při veřejném útoku. (Byli zabiti všichni okolo)

Byla jsem zavřená v místnosti a ,,něco,, mě nechtělo pustit ven. Měla jsem hrozný strach a ,,něco,, mě škrtilo. Probudil mě přítel, protože se bál, že mi něco je, jak jsem se snažila křičet ze snu.

Byla jsem zavřená v prázdné místnosti, do které postupně padaly spousty míčů a odrážely se od stěn a od sebe a snažily se mě zabít, neměla jsem kam utéct, a míče byly stále agresivnější a bylo jich stále víc a víc.

byla jsem znásilněná partou kluků

Byla válka, rodiče mě opustili aby se zachránili, po několika letech co jsem se s nimi potkala jsem je zabila za to, že jsem je nenáviděla kvůli tomu, že si mě při válce nevzali s sebou.

bylo jich více, na různá témata, ale nejhorší byly ty, ve kterých někdo z blízkých zemřel (v jednom snu tehdejší partner, v jednom snu bratr a v jiném moje dítě)

Bylo jich více. Naposledy, když přišla domů dcera, která v zimě spadla do vody, celá potlučená a zmrzlá.

Bylo mi odebrano cerstve narozene dite a misto nej mi byla dana holcicka (cca 7 let), ktera se ukazala jako moje vlastni - zjisteni po par letech

Bylo to před řadou let, byla jsem malá. Nejspíš byla válka nebo něco takového, schovávali jsme se.

byly dva, oba se mi zdály v mém dětství, v prvním mě cikán probodl skrz otevřená ústa k dřevěným dveřím, ve druhém na obzoru na tmavě fialové obloze všude, kam oko dohlédlo , letěly pomalu bombardéry, protože byla válka/podotýkám, že jsem se narodil až po válce/

Cizi Muz me svazal a chtel znasilnit me deti

č. 1: Naše kočka sedí u babičky v kuchyni za kuchyňským stolem a drží v packách příbor. Babička sedí naproti ní, svázaná, ale směje se, protože neví, co ji čeká. Já ale vím, že se kočka chystá jí vydloubnout a sníst oči. č. 2: Jedeme s maminkou z návštěvy. Po cestě v menším kopečku mezi dvěma dřevěnými zátarasy přechází stařenka a usmívá se na nás. Maminka ji srazí autem. O pár metrů níž srazí ještě jednu. Nic nechápu a hystericky brečím. Když vysoupím z auta, SPZ je celá od krve.

často je to spojeno se mnou topícím se...

často mi vypadávají zuby které se ve snu zdají být obrovské, tak že se po vyplivnutí nevejdou ani do úst.. vidím živé bytosti ikdyž jsou již po smrti-probuzení je nejhorší

Často se mi zdá,že nám pusu plnou žvýkačky a snažím se ji vyndat a nejde to,pořád tam zůstávají kusy.

Čeká mne poprava, vím, že není úniku. Kafkovská atmosféra. Jakoby neosobně bilancuji svůj končící život, vím, že jsem ho vlastně nežil. Veden dílem pragmatismem (nedá se přece uniknout), dílem agresivitou (alespoň nějak se projevit), říkám katovi, ať to zkrátí ...

Člověk v těle psa, smrt dědečka, sestry

dálo semi a to po roce,že se mi utopil syn.Přestože každý sen byl trochu jiný pamatuji si je oba do dneška,přestože je to už více než deset let

Dcera umrela. Uplne smrtelne nejhorsi sen, a jedine, co me zachranilo bylo, ze po probuzeni lezela vedle me v posteli.

Děda spáchal sebevraždu Vzbudila jsem se těsně před tím, než mě zajela tramvaj v podzemním labyrintu sklepení neznámého domu Děda mi zemřel v náručí + ty dvě noční můry

Dědečka, který mi umřel, jsem viděla skrčeného v krbu, volal o pomoc.

detektiv zatkl vraha a někdo je přepadl. najednou jsem tam místo vraha stála já, detektiv prohrál, zatkli nás a vzali nás sebou. pak nám nějaká paní vybírala kytky na hrob

Dětský sen: Ležela jsem v posteli z prken, byla rozdělená na třetiny, v každé třetině se to hemžilo jiným hmyzem (mravenci, vosy, obří sršni), kteří mě pomalu ohlodávali. Nejaktuálnější sen: Cítila jsem se paralyzovaná a přese mě běhali různě velcí až obří pavouci.

dívám se z balkonu na své ze školy přicházející dítě, zastaví u něj cizí auto, kdosi sbalí dítě do auta a ujíždí pryč...

Divocí psi

dlouhovlasý pán s kloboukem byl schovaný za rákosím a koukal na mě přes louku, upřeně, já byla dítě v té době a i v tom snu, dělala jsem něco na zahradě a on na mě civěl a hlavou pohyboval ze strany na stranu

Do bytu se snažilo dostat cosi s medvědí tlapou, která prorazila díru ve dveřích a sápala se po mě.

Do domu se vloupá vrah, spoutá celou mou rodinu, a pak mě nutí rozhodnout, kdo umře jako první.

dopravní nehoda

Doslovné "hledání jehly v kupce sena" – celý sen se mi zdál černobíle a já ve svém rodném městě, které však vypadalo jako z post apo filmu a bylo plné kouře a hlavně SENA, hledala nějakého pro mě hodně důležitého člověka. Netuším, o koho šlo, vím jen, že byl drogově závislý a já ho/ji hledala na základě potřísněných krvavých kapesníků, použitých jehel a dalších věcí po celém městě. Zajímavé je, že osobní zkušenost s žádnou drogově závislou osobou nemám, a to ani okrajovou, natožpak aby byl v této situaci někdo z mých blízkých. V celém snu jsem cítila zoufalství a úzkost. Musela jsem člověka najít, než bude příliš pozdě. Prohrabávala jsem hromady sena a hledala něco, nicméně po poměrně dlouhé době jsem se ze snu probrala, aniž bych byla úspěšná.

Dostala jsem se do vězení.

Drsné hádky s příbuznými (matka, partner). Uhynulá domácí zvířata mou nedbalostí. Úraz psa. Když jsem byla hodně malá, zdála se mi invaze mimozemšťanů, kde se lidi měnili v ufouny. Když se to stalo, utíkala jsem plná strachu z venku domů za rodiči, kteří když mi otevřeli dveře domu, už byli také přeměnění.

Dříve v dětství se mně stále vracel sen, že jsem uzavřená v dřevěné bedně a někdo kolem křičí německy. Nemůžu se schovat, utéct. obrovský pocit paniky.

Duchové, rozpouštějici se podlaha, nefunkční svetlo

Excelovske tabulky nebo male vetsi a jeste vetsi hrnce

Hádám se s tchyní.

hadi

hadi

Hadi a ze nekdo zabil me blizke

Hadi v posteli Osoby bez obličeje (jako Černí jezdci v Pánovi Prstenů), které nekomunikují ani nedávají nijak najevo, že vás vnímají, jako byste vůbec neexistovali.

Hádka se sestrou

havárie auta

Havarie s autem

Hlavně pocit ve snu: Bezmoc

Hlavně to padání.

Hlavně ty, ve kterých jsem skončila mrtvá. Musím přiznat, že takových bylo víc.

Hledam svy dcery

honění vlkem po louce

Honí mě hnusný chlap a já nemohu utíkat ani křičet

honí mě zombie a duchové v opuštěném domě

honil mě obří pavouk

honili mě doktoři na hřbitové

Honili mě přes les se sekerou a pak mě i dohonili a usekli mi hlavu. A taky se mi snilo, že mě vyhodili z vysoké školy a po zobuzení sem dostal 1. x v životě panickej záchvat ... :(

hororové sny - se smrtí

hororový sen na základní škole, kdy byl školník a ředitelka zombie a všechny lovili po škole :D

Hororový sen-mrtví lidé, znetvořená lidská těla apod.

Hořel můj dům.

hrajeme si s mladší sestrou a míčem, ten spadne ze stráně, ona pro něj jde, dlouho se nevrací a když se po ní jdu podívat, nikde není, akorát pod strání teče řeka, která má silná proud a já vím, že tam spadla

hrozba znásilnění otec běhal se sekyrou po domě a vyhrožoval všem

Hrozných snů je spousta, ale jeden z nejhorších se mi zdál nedávno - spala jsem s přítelem ve své posteli a najednou se nade mnou naklání šedá vousatá hlava, začala jsem křičet a s křikem jsem se i probudila vedle svého přítele ve své posteli - bylo to velmi skutečné už kvůli tomu skutečnému prostředí, a proto to bylo hrozné

Chaos

chtěli mě dvě starší paní zabít inijekční stříkačkou, rodiče na to pouze nahlíželi, cítila sem bolest jehly do nohy

chtěli mě sežrat mimozemštani

chtělo se mi nazáchod ale jediný záchod byl na veřejném místě, kde mě všichni viděli a měla sem jen málo času a nešlo to :D

Chvíle před vlastní popravou.

i těch bylo víc,,,,nejhorší jsou ty,když potřebujete jít pryč nebo utíkat a nemůžete

Jaderná válka

Jak byla vyvražděna moje rodina

jak jsem se schovala před ježibabou za klavír, ale ona ho zrovna potřebovala odsunout

Jak mě sestřelili za války při letadlové bitvě.

Jak mě zabijí hadi (viz výše)

Jak na mě zaútočí hadi namotaný na něčí ruce a já pak spadnu do vody.

Jak před něčím utíkám a mám těžké nohy, takže nejde běžet

jak se prodírám úzkým prostorem, nemůžu se dostat dál

jak ztrácím složku s doklady

Jaké malé se mi často opakoval sen, kde se zjevila veliká lebka. Vždy jenom otevřela tlamu přímo proti mě a v tu chvíli jsem se vzbudila a hrozně jsem se bála.

Jako dítěti se mi zdál 3x za sebou sen o tom, jak jsem někde v lese a utíkám před tygrem. Pak padám do hluboké jámy a ten tygr na mě. Vyloženě jsem cítila smrdutý dech z jeho tlamy. Pak jsem se vždy shrůzou probudila. Bylo mi asi 10 let. Do dneška si ten sen pamatuji, jelikož se mi zdál tři dny po sobě.

Jako malá jsem měla často noční můry o požárech nebo pádech do neprůhledné vody. V současnosti jsou nejhorší sny o tom, jak na sebe křičíme s různými lidmi (rodina, přátelé, spolupracovníci, vymyšlené postavy)

Jako malá jsem mívala sen, v němž jsem byla s rodiči doma a z jakéhosi důvodu na zemi ležel zabalený v pytli mrtvý pes. Bylo to celkem morbidní, ale ten pes měl useknutou hlavu, vzala jsem ji do rukou a v tu chvíli jsem se budila.

Jako malá jsem utíkala po zahradě před čarodějnicí a svými vlasy (měla jsem velmi dlouhé) jsem se nimi zamotala do větví stromu a nemohla jsem se vymotat. Čarodějnice pode mnou postavila hranici a zapálila ji. Ale ani potom jsem se neprobudila a měla jsem skutečně pocit, že hořím.

Jako malé se mi zdalo ze mi obrovsky pavouk zabil mámu a ja se na to divala. Z pavouků fobii nemam.

Jako nejhorší sen označuji sen, který jsem zmínila výše - ten který se mi neustále vracel. Tento sen trval přibližně 6 let. Nesledovala jsem nějak pravidelnost nebo spojení snu s něčím. Ale vím, že se stále opakoval. Opakovalo se i probouzení ve stejný okamžik - kdy jsem spatřila sebe sama na té zastávce autobusu. Ale mám také sny, které se týkají terorismu zejména v poslední době, kdy je toto téma poněkud aktuální.

jako ta prostitutka jsem byl ve snu nucen nechat si udělat piercing intimních partií, sledovaly to mé kolegyně z práce

jakýkoli kde mě někdo/něco začne honit a já moc dobře vím, že mě dohoní a zabije

jakýkoliv se smrtí (zdávají se mi často, takže nedokážu určit, čí smrt pro mě byla nejhorší)

Jdu po nějakém vysokém mostě a pak najednou z něho padám do hluboké vody.

je tma a zima, netuším co se děje

Je to sen z dětství. Jsem v cirkuse, cvičí tam slony... A ten cvičitel mě praští do boku tyčí. Tu bolest jsem skutečně cítila.

Jeden z nejhorších byla noční můra po shlédnutí filmu Sedm, ale obsah si nepamatuji.

Jeden z vracejících se dětských snů s ohrožující postavou

Jediný sen, ze kterého jsem se probudila s křikem (ale asi ne nutně nejhorší, mám spoustu zlých snů) byl ten, že ležím a padá/útočí na mě obrovský pavouk, který má skoro dva metry.

Jednou jsem měl opravdu silné horečky, kdy sny a realita skoro splynuly. To byla opravdová muka, jeden dlouhý živý děsivý sen.

Jednou jsem zažila opravdu reálný sen o znásilnění. Banda kluků tam pronásledovala mě a mojí kamarádku. Utíkali jsme v noci polem a rozdělily jsme se. Slyšela jsem pak v dálce, jak jí už dostali. Mně později nadběhli a dostali mě také. Těch kluků bylo asi pět. Najednou jsme byli v místnosti, které vypadala jak u mé babičky.. ležela jsem na gauči, oni seděli u jídelního stolu, který byl naproti. Postupně mě znásilnili. A pak jeden z nich zvedl pistoly a vystřelil na mě. Koukla jsem na hrudník a viděla svojí krev. Vystřelil ještě několikrát a já stále žila, ale chtěla jsem zemřít. Probudila jsem se celá ubrečená a bylo mi na zvracení. Reálnější a horší sen jsem nikdy neměla.

Jela jsem na saních s dvěma soby na Aljašku s malou holkou. Rodiče se ztratili. Okradli nás lidé v koloně. Hrůza.

Jela jsem s přítelem v autě, na které se z boku řítil náklaďák. Věděla jsem, že s přítelem nemáme šanci a zemřeme.

Jela jsem ve výtahu a on se začal zmenšovat, dveře skládat a já se musela vzepřít rukama aby mě výtah nerozmačkal. Probudila jsem se plná hrůzy

Jelikož jsem studentem vyšší odborné školy, tak nejhorší pro mě bylo to, že jsem selhávala a selhala ve škole. A na závěr jsem spáchala sebevraždu.

Jen těžko se popisuje. Seděla jsem na posteli a měla neskutečný pocit úzkosti. Místnost se jako by plnila něčím, co jsem nemohla unést a to mě tolik stresovalo. Příšerně jsem se u toho zpotila.

Jeste tyden po tom jsem nechtela spat, jake to ve me nechalo pocity...zdalo se mi tak v patnacti, ale furt je to hrozne zivy sen.. Stojim na opustenem namesti, nikde nikdo, je zatazeno, na obloze vidim rude slunce s cenymi fleky a v dalce se ke mne blizi tri tornada.. Primo prede mnou je kostel, krasny vysoky, cisty, bily.. Pak za mnou dojde mlada divka, tak trinactileta, ma hnede dlouhe vlasy a je oblecena v bilych dlouhych satech. Podiva se na me moudrym pohledem, usmeje se a chytne me za ruku. Libi se mi, verim ji, jdu s ni.. Vchazime do kostela, prochazime ulickou a dojdem az do mist, kde byva oltar. Nyni tam neni, tece tam potucek s cirou zurcivou vodou. Divka me pousti a jde dopredu pres potucek, chci ji nasledovat, chystam se prekrocit vodu, ale divka se na me otoci s prisnym vyrazem, ktery ji prilis neslusi, nicmene chapu v nem tu nalehavost. Jeste mi nenapadne naznaci pohled vlevo. Tam na zidlich sedi ctyri pozorovatele, jakasi komise. Jen sedi a divaji se a ja chapu, ze kvuli nim musim projit vodou.. Jsme za potuckem, dojdeme k zadni stene kostela, kde nachazime zebrik, divka stoupa nahoru, ja ji nasleduji. Nahore je jakysi nizky, ale siroky prostor, da se v nem jen lezet. Lezim tedy na brise, divka vedle me. Podivam se doleva a vidim, ze je tu jiz mnoho lidi. A vedle me lezi mlady muz s vojenskou helmou. Konec.

Ještě když jsem byla dítě (a vlastně jím stále jsem, jelikož je mi 14), tak se mi zdálo o dvou temných útesech, mezi kterými byl takový dřevěný most. Tam stála dívka a u ní velké červené monstrum. Ale taky se mi zdálo, že jsem se spláchla do záchoda .. :-)

jiná žena mě vraždila stébly sena, která mi cpala do krku

Již zmiňované sny o démonech.

jsem najednou byla v budoucnosti a všichni koho jsem znala už nežili

Jsem v místnosti, ve které dochází vzduch. Přestávám dýchat a začínám krvácet z uší a nosu.

Jsou to ty dva co se mi vracejí. Předešlá otázka.

Kamarádka mi potetovala obě ruce.

Kdy mi vypadávali zuby a já ještě nerozeznala sen od reality. Teď v případě takových snů vím, že je to sen a nejsem z toho tak vystrašená.

Kdy se mě blízká zemřelá osoba snažila vzít s sebou.

Kdy se mi zamotaly vosy a včely do vlasů a já křičela a házela hlavou ze spaní.

kdysi se mi zdál 3 noci po sobě sen, že jsme s kamarádem proměnili jednu nepříjemnou paní v pavouka, který byl u nás doma na schodišti - nehýbal se, jen tam byl a postupně rostl, až z něj byl obrovský pavouk, kolem kterýho jsem měla strach projít. Pavouka jsme se potom báli, tak jsme ho s tím stejným kamarádem roztrhali a hodili do popelnice. Pavouk byl vlastně ve skutečnosti ta paní. A protože ten pavouk byl u nás doma na schodišti, ve snu se mi zdálo, že se u nás doma naši hádají, a brácha je pořád naštvanej a nikdo s nikým nemluví - což se nakonec i tak stalo; naši se o pár let později rozvedli, brácha taky.

kdyz jsem videla sveho byvaleho pritele viset na strome

Kdyz me honili v lese vlci.

kdyz me muj otec zastrelil revolverem do hlavy

Kdyz se mi zdalo, ze umrela mamka.

Kdyz se zastrelil tata

když auto (BMW) srazilo mojí mamku a ujelo, přitom jelo po chodníku, který vede tam, kde se už autem jezdit nedá a ani nesmí, s křikem jsem se tehdy vzbudila a trvalo mi dost dlouho, než jsem se uklidnila

když jsem "umřela" a pak všechno viděla jako kdyby z cizího pohledu

když jsem byla dítě zdálo se mi, že jsem na hřišti před domem, na kárce má nějaký člověk lidské kosti a mě se sestrou honí kanibalové špatných snů bylo více pro mě není jen jeden nejhorší - například že jsem se propadla pod led do vody, dusím se, probudla jsem se, ale lapala jsem po dechu i po probuzení honí mě nějaký muž s nožem

Když jsem byla dítě: byla jsem u rybníka a blížil se ke mně velký černý pes s ohnivýma očima. Dodnes si to pamatuju.

Když jsem byla ještě malá, zdál se mi neskutečně živý sen, jak se dívám na náhlou vraždu ženy.

Když jsem byla malá, tak se m zdálo že mi zemřeli rodiče a dali mě do adopce, kde mě bili a byli na mě hnusní.

Když jsem byla malá, zdálo se mi, že mě honil medvěd a já jsem běžela po ulici a zvonila a klepala na sousedy, abych se ale nikdo neotvíral.

Když jsem ležela, nemohla se pohnout a v síti na mě někdo spouštěl obrovské jedovaté pavouky. Později jsem se dozvěděla o nenávisti člověka, který mi přál i to nejhorší...

když jsem nemohla před někým utéct nebo jsem padala do tmy

Když jsem viděl jak na sídlišti medvěd roztrhal muže.

Když mám horečky, mám bludné sny, u kterých se hodně trápím.

Když mě nějaká postava, duch, držela pevně ve snu za ruku a já se nemohla hnout. Po probuzení jsem měla pocit, jako bych ten tlak stále cítila.

Když mi někdo chtěl ublížit.

když mi ve snu zemřel syn

Když mi zemřel táta, máma, můj pes a nebo mě vzali policajti

když mne honila anakonda

Když otec byl ve vězení nebo skočil z okna mého pokoje (4. patro)

Když pominu všechny sny o škole a práci - jako malé se mi zdálo, že jsem byla u babičky na zahradě a nějaké zvláštní zvíře mi prokouslo botu a kouslo mě do nohy. Vzbudila jsem se a ta noha mě opravdu bolela. To bylo děsivé

Když před domem pobíhal obří medvěd o velikosti menší garáže a zabíjel na potkání, trhal domy jako papír a měl výborný čich, to bylo fakt hodně psycho, když sem se vzbudil ani sem si nevšim že to byl sen a opatrně sem koukal z okna, do toho nikdo nebyl doma.

Když se mi zdálo o mé vlastní smrti. Po probuzení jsem byl stále v šoku nejméně 5 minut, nevěděl jsem, jestli jsem opravdu naživu či ne.

Když se místnost, ve které jsem byla, začala plnit vodou a já se z ní nemohla dostat ven.

Když ve snu potkám své vlastní já.

když ze mě nějaká čarodějnice, nebo něco podobného vysávala asi duši, nebo prostě něco

Když zemřel můj bratr

keď ma naháňajú a chcú zabiť

Ked sa sniva o tom, ze niekto zomrie...

Keď som bola zabitá imigrantmi na nejakej dovolenke.... :(

KKdyž jsme byla malá, zdálo se mi že na mě vyskočila příšera ze záchoda :-)

klasická noční můra - démonické obličeje, které se mi smějí a chtějí mě zabít

Koncentrační tábor, "buzerplac", hluk, brečící děti, hlad, všude kolem hysterie, stres, panika, smrad, popravčí četa, nejdříve mě zastřelila samopalem moje máma, následně jsem se postavil a zastřelil mě samopalem někdo jiný, což jsem byl já sám. Druhý strašný sen - opakující se sen, všude kolem čarodejnice, černá nehmotná osoba, která mě pronásleduje, vystupuje všude kolem mě, všudypřítomný strach.

Koncert Adama Mišíka..:D

Konec světa

konec světa

konec světa a invaze mimozemšťanů

Konfrontace s otcem, který mne v reálném životě šikanoval.

konkrétně nejsem schopná říct, ale obecně se mi nejhorší sny zdály v těhotenství, dějově velmi nereálné ale vystupovaly v nich osoby z mého skutečného života, takže jsem se po probuzení cítila hodně zmatená, než jsem si pořádně uvědomila, že šlo jen o sen

Koukám z okna, pod ním ke kotec s naším psem... kotec začne hořet a já nemůžu nic dělat... je to už tak 20 let starý sen...

Krádež mého auta

kterýkoliv, ve kterém někam přijdu pozdě nebo někam nedorazím, kde něco zmeškám - tyhle sny jsou pro mne více nepříjemné než sny o útěku a teroru - tahle skutečnost u mne o mnohém vypovídá

Kvůli nemoci mi v něm oholili vlasy. Díky tomu jsem si uvědomila, že se příliš koncentruji na svůj vzhled.

Létaly nade mnou příšery (létající draci, divní ptáci,...). Jejich let byl doprovázen bitím hodin a jejich skřehotáním ptáků. Všechno kolem byl černé. Ovšem je to už hodně dávno, byl jsem ještě malý.

letecká nehoda

Letěl jsem pozpátku okolo prolézaček. Blížila se ke mně velkou rychlostí jakási zrůda (napodobenina mého plyšáka z dětství). Hleděl jsem jí přímo do chřtánu a poté mě pohltila.

Ležela jsem v cizí místnosti, celá scéna byla zelenočerná. Umírala jsem a povídala si s mamkou, která seděla vedle mě. Utěšovala jsem ji, že všechno bude dobrý. A v dětství se mi zdálo obrovské množství snů o tom, jak mamka někam jde, ale nemůžu jí dohnat a ztratí se mi z dohledu. Z těchto snů jsem se často probudila kvůli pádu. Ať už ze schodů, nebo pádem celého výtahu. Z dětství si taky pamatuji sen, který se mi vracel tolikrát. Zdál se mi i v průběhu dospívání. Se skupinou lidí jsme byli v nějakém táboře, kde byli vysoké dřevěné věže. Byla tma a obloha byla fialovo-černá. Na ní svítil obrovský měsíc. Všimli jsme si, že na měsíci se začínají vytvářet černé skvrny a atmosféra kolem nás se začala zhušťovat, přicházel pocit úzkosti a všechno bylo najednou tmavší a létaly kolem nás i přes oblohu černé stíny... vím, že sen ještě nějak pokračoval, ale nikdy jsem si to nezapamatovala.

Louceni s dedou

Má první noční můra z dětství, bylo mi tak čtyři, možná mí%n, a v tom snu upadl jedné (neznámé) paní nos. Tehdy to pro mě byl hrozný sen, bála jsem se pak spát, a dodnes ho vnímám velmi emotivně. Asi se mi od té doby zdály objektivně horší sny, ale neměly takový emoční dopad.

Málem mě přejela šalina.

Mám často noční můry. Poslední, který si vybavím je ten, kdy jsem musela svého vlastního bratra ubít květináčem, který jsem měla právě po ruce, protože on byl zloděj, u nás doma a vrhl se na mě a chtěl mě zabít. Něco podobného se mi zdálo před pěti lety, kdy mě chtěl můj bratr zabít a honil mě po pokoji. Vzbudila jsem se s hysterickým pláčem. Chci dodat, že svého bratra miluji.

Mám malého bráchu (o 16 let mladšího než jsem já), tím pádem mám k němu velice silný (skoro mateřský vztah). Nedávno se mi zdálo, že jsme byli uprostřed války a zajali nás a bráchu mi upálili přímo před očima zaživa, vzbudila jsem se křikem a tekly mi slzy. Dodnes z toho snu mám husí kůži a slzím jen si na to vzpomenu.

mám málo hrozných a děsivých snů (naštěstí). ale určitě alespoň jednou se mi stalo, že jsem se probudila vyděšená, až jsem brečela. myslím, že se jednalo o smrt mojí maminky, to bylo hodně nepříjemné.

Maminka měla vážnou nemoc a umirala na ni, ve stejné době jsme vyhráli spoustu peněz, ale nebyly k ničemu

Manžel mě odmítl a v mé přítomnosti měl sex s jinou ženou.

Masový vrah,který zabil -postrilel všechny mé blízké a nakonec mě

Mé dítě srazilo auto, umíralo.

Mé dítě srazilo auto.

Mého čtyřnohého kamaráda vtáhl do kanálu prudký vodní proud... děsné, bezmocnost, lítost

Mel jsem několikrát dost děsivý sen, jak mne honí něco jako dinosaur, někdy mne nakonec dohoní a žere. Poprvé tak kolem 10, 12 let. Ale už se mi aspoň 20 let nezdál.

Měla jsem tuberkulózu,pořád jsem kašlala krev,ale ani nevím,proč se mi to zdálo bylo asi 12 let,alebohužel nevím,jak to dopadlo.

mívám mnoho špatných snů

Moje máma mi přišla říct, že můj přítel umřel. Šla jsem k jeho rakvi a hrozně brečela (i ve skutečnosti, to mě probudilo.)

Moje smrt

Moje smrt - setnuti hlavy sekerou.

moji rodiče a sourozenci umřeli a byl za to na mně vymáhán dluh, který jsem neměla šanci splatit...v nádherný slunečný den jsem přišla za babičkou, abych si vzala pár květin jako vzpomínku na šťastný život, který už nikdy nebudu mít

Můj útěk z hradu ... Masakr, ulicí tekl potok krve, schovávání a obava o bližní

Musela jsem bránit své dva psy před mým třetím psem, který byl ve snu velmi agresivní a ohrožoval na životě ostatní. Byla jsem nucena odvracet jeho útoky bodáním nožem...

Musela jsem někoho zastřelit, abych ochránila svoji rodinu

musela jsem s kamarádkou a jejím otcem zneškodnit atomovou bombu, nepovedlo se, a potom jsem se dívala, jak oba pomalu umírají na nemoc z ozáření

Musela jsem uškrtit vlastního psa.

Muž při sexu uškrtil tři ženy takovým způsobem, že jsem nepochopila, že je vrždí. Přežila jsem pravděpodobně jen díky svým vlasům, které ho fascinovaly. Obával se, že bych jej při tom neměla sledovat, že by to mohlo narušit moji důvěru k němu.

myslim, ze mi zabili frajera. az na to, ze to nebol realne moj frajer, ale frajer iba v tom sne (nevyzeral ani nespraval sa ako moj realny priatel)

na banketu, na kterém jsem byl se vojí láskou, sem se vyspal s někým jiným (to zrovna bylo skvělé), pak jsem se tři týdny pral, abych se svojí láskou mohl bruslit na kulečníkovém stole, mezitím se ale ona dotyčná přestěhovala do Japonska. Nakonec jsem se spřátelil se svým největším nepřítelem, nacistickým vrahem. Byly jsme dva jediní nesmrtelní a nikdo nám nezbyl, tak jsme uznali, že necháme boje a že se nutně musíme řpátelit. Nejhorší bylo, že jsem v ten moment, co jsem si uvědomil, že jsem nesrmtelný, pocítil hroznou bolest a tíhu vzpomínek těch století...

Nacisté přijeli do mého města a sebrali mi děti na popravu.

Naháňanie vrahom

Najhorší bol keď sa mi snívalo že v nezmyselnom boji v našej kuchyni zomrel môj ocko.

Napadeni me osoby

narození deformovaného dítěte

Narození postiženého dítěte(mého)...smrt blízké osoby...vtrhnutí vraha do mého domova.

násilnosti, které byly konány na mé osobě

Nastoupil jsem do svého auta, které při nastartování vybuchlo - byla tam nastražená bomba. Viděl jsem roztrhané zbytky svého těla a vrak auta shora, přesně jako kdybych umřel. V ten moment jsem se probudil a trvalo několik dlouhých vteřin, než jsem se vrátil do "reality" a uvědomil si, že ještě žiju. Neuvěřitelně silný zážitek.

Nebyl to tak úplně sen, ale spánková paralýza. "Zdálo" se mi, že vedle mě stojí postava.

něco mám stihnout a pořád se mi to nedaří

nedokázala jsme zachránit milované

nedokážu posoudit

nedokážu určit nejhorší sen, noční můry se mi zdají poměrně často, zvlášť nepříjemné ale bylo období, kdy každý sen, ať začal jakkoli, skončil tím, že jsem byla v absolutně černém tunelu s velmi vzdáleným světlem někde v mlze přede mnou, ke kterému jsem se snažila dostat, což samozřejmě nešlo, nemohla jsem přitom dýchat a pravidelně jsem se budila absolutně vyděšená s překotně tlukoucím srdcem

Nehoda v letadle, smrt

Nehoda zapríčinila pád nášho domu

nechci o tom psát, týkalo se to mých zemřelých rodičů, hrozné

Nechtěné těhotenství, kde jsem zároveň nevěděla totožnost otce.

Nechtěné Upsání se ďáblu

nějaká válka, pronásledování a tak... ale už si to nepamatuji

nějaké běhání nahý po náměstí :-), ale víc si nepamatuju

Nejhorsi jsou asi ty sny kdyz mne neco tahne do sklepnich prostor a neco je za dvermy.Nebo kdyz mam nekoho na kom mi zalezi vedle sebe at je to clovek nebo zvire a umira nebo rovnou umre.

Nejhorsi sny vzdy zobrazovaly problem se zuby a jejich nasledne vypadavani.

Nejhorší je ten již zmíněný sen, který vždy předcházel mým epileptickým záchvatům, ale hrozné jsou i ty, v nichž mi někdo blízký umírá. Jako dítěti se mi též zdálo, že mi bylo špatně a vyzvracela jsem v koupelně všechny svoje vnitřnosti - po tomhle snu jsem se pak strašně bála zase usnout.

nejhorší sen byl o tom, že mně kdosi škrtil zezadu strunou otočenou okolo krku, nemohla jsem ani volat o pomoc, ale probudila jsem se křikem

Nejhorší sen byl, když jsem ležela v posteli a nemohla se hýbat ani křičet a něco, co jsem neviděla ani neslyšela se snažilo mě zabít.

nejhorší sen byl, když jsem se ocitla ve velkém opuštěném a rozpadajícím se domě, kdy jsem slyšela, že tam jsou další lidi, ale nemohla jsem je najít, bylo to, jako bych byla v jiném prostoru než oni

Nejhorší sen bylo úmrtí rodiny.

Nejhorší sen se mi zdál, že jsem viděla svého tátu stát na okraji balkonu, říkala jsem mu, neskákej a on se se zvláštním výrazem předklonil a skočil. Ve skutečnosti táta žije a máme normální vztahy.

nejhorší sen, že jsem někomu ublížil anebo mi bylo ublíženo

Nejhorší sen? to je asi ten, co se mi jako dítěti opakoval s prostorovém měnění tvarů. viz výše.

Nejhorší sny jsou obecně ty, které mě rozbrečí i ve skutečnosti, a pláč mě vzbudí.

Nejhorší sny jsou ty, ve kterých se mi ztrácí děti (v davu, v cizím městě) a ve kterých mě opouští manžel kvůli jiné ženě - pociťuju reálnější emoce (strach, vztek, úzkost), než kterých jsem schopna v bdělém stavu.

Nejhorší sny jsou, když se mi zdá, jak mi vypadají zuby a nebo že mám před zkouškou na kterou jsem zapomněla a nic neumím (to by se mi v reálně životě nikdo nemohlo stát).

Nejhorších snů mám více, těžko zvolit jeden. Z dětství (kolem 3-4let) si pamatuji, jak maminku kousl had do zubů a ona umírala a skrz kůži na krku si sáhla dovnitř a z vlasů jí lezly červy. Z počátků mého vztahu s partnerem si pamatuji více snů na téma nevěry a autonehod. To bylo nejhorší období, kdy jsem se každou noc budila s křikem a pláčem.

Nejhůře snasim sny o hadech,pavoucich, partnerovi nevěře a smrti stale žijících příbuzných.

nejspíš ten, ve kterém jsem si prožila smrt

někdo chtěl sekerou zabít tatínka a já nemohla vykřiknout, ani hýbat se

Někdo me honí a snaží se me zabit.

někdo mě honil a já jsem nemohl utíkat

někdo mě chtěl zastřelit

Někdo mě zastřelil

někdo mně honí a chce mě zabít

Někdo po mě šel. Nějaký chlápek mě tahal za vlasy a mlátil mi hlavou o zeď. Pak jsem před ním utíkala, schovala se do nějakého starého domu, "přeskočila" starý stůl a lezla po čtyřech do rohu místnosti. (V realitě jsem prý ve spánku přeskočila pelest postele a lezla po čtyrech do kouta ložnice - ráno jsem měla spálený nohy od koberce)

Někdo po mne střílel a já se nemohl hnout, abych utekl, nebo se schoval.

Někdo usiloval o zabití mé rodiny

Někdo, kdo dokázal měnit podoby se mě snažil zabít a měl na sobě podobu mé matky. V jiném snu o pár let později zabila moje máma mou sestru. (S mámou mám poměrně klidné vztahy, jen neví o mé homosexualitě a kvůli její homofobii se to ani nedozví)

Několik jich bylo, spojené se smrtí nebo tajemnem. Už si nepamatuju konkrétně.

Několik po sobě jdoucích snů, jak mi zabili celou rodinu a já s tím nemohla nic dělat. Nejhorší bylo opakování snů, kdy jsem dopředu věděla, co se stane a přece tomu nedokázala zabránit..

Několikanásobné probuzení se ze snu ve snu, kdy už jsem nevěděla, co je skutečnost a co ne

Několikrát jsem byla "uvězněná" ve snu. Jasně jsem viděla pohled, který vidím když ležím ve své posteli. Věděla jsem že spím, ale nemohla jsem se probudit. Měla jsem strach, který se pomalu měnil v paniku. Sylšela jsem, že v bytě někdo je. Snažila jsem se křičet o pomoc, ale nic se nedělo. Po dlouhé době (z pohledu snu?), se mi podařilo probudit. Viděla jsem to samé jako ve snu - ložnici; měla jsem strach, ale věděla jsem, že už jsem vzhůru a nechci opět usnout... Stalo se mi to asi 3x.

nemám ráda horrory a po omylem shlédnutém horroru, sen plný strašných obličejů :-(

Nemam taky

Nemám zlé sny

neměla sem naštěstí

nemohla jsem utíkat

Nemohu se hýbat před nebezpečím a uvědomuji si to

Nemoznout se probudit ze strasidelneho snu ve sne

Nemožnost zaostřit

neodvratitelně přes všechnu snahu, bez prvotního zapříčinění, sen kulminuje k tomu, že spadnu a v tom se probudím

Nepamatam si ale mala som strach a stres

Nepamatuji si

Nepamatuji si žádný konkrétní, ale nejhorší jsou sny, které jsou až moc skutečné a strašně se bojím a utíkám, a pak se probudím a musím se ujistit, že to byl jen sen.

Nepamátují.

nepodařené statnice

Neustálé probouzení se ve vícero snech, které mě nakonec dovedlo k tomu, že jsem přestal vnímat realitu a nebyl jsem schopen určit, jestli jsem vzhůru nebo spím.

Neustále se mi zdá, že mám hady pod polštářem, že najdu oběšence v lese, nebo, že mně napadli lidé s černýma očima.

Nevěra a zranění blízké osoby

nevěra partnerky

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím konkrétní, ale asi o smrti někoho blízkého.

Nevím přesně, ale probudil jsem se se slzama v očích.

Nevím už přesně. Hodně se to točilo kolem nemohoucnosti a beznaděje.

Nevím, ale něco, kde jsem zemřel nebo se cítil hrooozně trapně.

Nevím, jestli nejhorší, ale nedávno se mi zdál sen, kdy můj neexistující přítel se mnou lezl po skalách nebo něčem takovém, spadl a zemřel (v tom snu jsem tušila, že se to stane, nechápu, jak jsem to mohla dovolit). A já jsem z toho byla hrozně špatná (i když méně, než bych čekala), ale moje rodina dělala, jako by se nic nestalo a nechtěli mě nechat truchlit.

Nevím, jestli nejhorší, ale zdálo se mi, že mě přítel zabil nožem.

nevzpomenu si na jediný konkrétní, ale několikrát jsem měla velice živé sny, kdy se mě něco pokoušelo zabít a já jsem unikala, věděla jsem o bezvýchodnosti situace, způsob smrti měl být krutý, pokud jsem chtěla křičet, tak to nešlo

nevzpomínám si

nezdají se mi

Nic hroznýho se mi nezdá nebo si to nepamatuju. Nějaký pády z výšky. Vycházení ráno z baráku nahej.

No, nejhorsi mozna ani tak ne, spis to procitnuti bylo silene. Zdal se mi krasny sen, o hromade veci, ktere sbiram. To probuzeni a zjisteni, ze je vlastne nemam, to bylo krute :))

nocni mura o tom, ze v noci hledam svou matku a najdu ji na nadvori nejakeho antickeho chramu, ale nereaguje na me, protoze zesilela a pak se ji podlomi nohy a umira

Nocni mura z detstvi (bylo mi 5 let). Neznama zena zacla horet (jen hlava), jeji krik se zmenil v buceni a zena se zmenila v kravu (uz nehorela). V te dobe jsem se blizkeho kontaktu s kravami bal, protoze na me byly moc velke. Za ohradou mi nevadily.

Nocni mury mam kazdou chvili, ale nejhorsi asi byl, kdyz se mi zdalo, ze bratr skocil pod metro a ja toho byla svedkem

Nocni mury o hadech...

noční můra- neustále se mi několik měsíců zjevoval nějaký popálený pán (telenovela Esmeralda), nemluvil, ale vždy nějak zneškodnil mě i mé blízké- vždy je nějak zabil a mě také.. nemluvil, nic nechtěl- to děsilo nejvíc- tehdy jsem se naučila trochu ovládat sny, a hlavně uvědomit si, že to je sen a zkusit s tím něco udělat- a vždy jsem se probudila ve 23:23

Noční můry viz jaderný výbuch, když mě honí vrah atd.

Nožem jsem postupně pozabíjel asi 20 lidí.. Pak jsem se probudil s pocitem, že mi spadl kámen ze srdce.

nyní si nevzpomínám

O broucích, něvěře

O budoucnosti, která se potom doopravdy stala.

O dinosaurech. Že mě honí a snaží se mě ulovit. Většinou velociraptoři, jako ti z Jurského parku. V poslední době ale už ne.

O duchovi v mem pokoji

o hadech

o hořícím domě

o hřbitově v nočních hodinách,kde byly vykopané hroby

o koncentráku

o koncentráku

O lidech

O lidech, kteří před krátkou dobou zemřeli, takže se realita a sen slévají dohromady.

O maturitě z chemie (asi dvě noci před skutečnou maturitou) - moc mi to nešlo a učitel mě tam pěkně vykoupal na některých otázkách, ale myslím, že jsem to nakonec dala. Takže horší vlastně bylo probuzení - uvědomila jsem si, že maturita je pořád ještě přede mnou :-D

o mém otci

O mém příteli, který je v normálním životě úplně fajn a spíš stydlín. Tak ve snu byl jak vyměněný, flirtoval s dívkami, dosekával mi, vysmíval se mi, ponižoval mě, naschvál chodil ven s jinýma holkama (Přitom ve skutenčosti nemá žádnou holku kamarádku, ani to není typ, který by po někom pokukoval). Tak to jsem se fakt probudila brekem a strašně jsem ho v tu chvíli nenáviděla,ale pak jsem se probrala a uklidnila, ale párkrát se to ještě opakovalo.

o mrtvém dědečkovi. Byli tři, rozděleny na fáze. První byl o tom, jak onemocněl, druhý o tom, jak ho držím ve sklepě a nechci ho nikam pustit a on mě prosil se slzami v očích, třetí byl, jak naštvaně odchází po schodech v našem domě, do patra. Už je to 5 let, co se mi ty sny zdály a pořád z nich mám ten stejný pocit, jako tenkrát po probuzení. Jediný rozdíl je, že si nepamatuji už detaily ze snu.

O nadpřirozenu

o násilí

O návštěvě babičky na hřbitově, kde k mrtvým rozlouval hlas že záhrobí

o něčí smrti

O nehodě v rodině

O otci, který mě chtěl zavrhnout za to, že jsem přestala chodit na hodiny klavíru.

o pijavicích a o hmyzu

O pokrytí plochy země hady a jejich vrstvení i v domech apod.

O ponížení od mych přátel,vsichni se mi smali

o praci nebo škole, čas od času se vraci

O prázdném strašidelném zámku,kam vstoupím,přes zahradu,je to v noci při svitu měsíce a vstoupím do velké vstupní haly kam okny svit měsíce dopadá a tam cítím,že mě jako něco ohrožuje,ale nic nevidím a pak jsem se probudíla.¨sen se mi zdál asi třikrát

O přejetí metrem

o řízení tanku

O selhání a smrti

o sexu

O sexu s o hodně starším mužem

o smrti

o smrti

O smrti blízké osoby.

o smrti blízkého člověka

O smrti blízkých

O smrti blízkých

O smrti bráchy.

O smrti člena rodiny. Občas také mívám noční můry, ve kterých cítím přítomnost jakéhosi "zla" - jako věřící si to vysvětluji přítomností ďábla.

o smrti dědečka

O smrti maminky

O smrti mamky

O smrti mé rodiny

o smrti mého psa

O smrti mých nejbližších

o smrti nejbližších

o smrti vnoučete

o smrti, utrpení, vždy když jsem viděla, že se někdo trápí, že někomu nemohu pomoci, když jsem se na sebe dívala do zrcadla a začaly mi padat zuby

O spadnutí jiné "modré" planety na tu naší

O strachu, bolesti, samotě

O synovi, ze ho vyhanim, topi se, jeho urazy..

o těch šelmách, když v místnosti byla se mnou i naše holčička a ony ji chtěly sežrat :-(

O teroristických útocích.

o tom jak mne v noci před maturitou honila po městě akcie s nominální hodnotou 20Kč psaná na jméno mého zkoušejícího učitele =oD

o tom že zabili moji matku a sestru před míma očima

O tom, jak jsem padal z velmi vysokého panelového domu. Těsně před dopaden jsem se probudil

O tom, jak jsme se sourozenci při procházce městem narazili na parte naší maminky :,( zemřela při pádu z okna, když okna myla...

O tom, jak mě otec probodl před zraky rodinných příslušníků obrovským nožem do zad.Konkrétně se to událo v ložnici rodičů a nůž mi projel skrz páteř někde u obratle Th7.

O tom, jak padám.

O tom, jaká bude velmi blízká doba nejhoršího totalitního destruktivního temna, do níž se celý svět žene za iluzí pohodlí, výhod, ... ale je to cesta do pekel - a to naprosto doslovně, do obou (pozemského i toho skutečného).

O tom, ze me pronasleduji psi, a ja drzim v naruci sve dve kocicky a utikam pred nima, aby jim neublizili.

O tom, že jsem měla dítě a nevěděla, kdo je otec

O tom, že jsme se vrátil k první přítelnyni a pak jsme se probudil. Znovu jsme se dostal do težkých emočních nesnází.

o tom, že mě můj vysněný kluk pozval na rande

o tom, že mě partner tlačí k zemi

O tom, že mě v posteli objal duch nebo jiná negativní nadpřirozená osoba.

O tom, že mi vlčák snědl mámu. (byla jsem dítě) V dospělosti, že mi zmrazili dítě a o tom, jak nějací šílenci drželi jako rukojmí děti a chystali se je podříznout.

o tom, že mi zemřelo dítě

o TOP 09 a Kalouskovi

o týraní iných ľudí, pred ktorým som nemohla ujsť alebo som bola dokonca nútená podieľať sa na ňom

O umirami blizkych

O úmrtí blízké osoby

O úmrtí mého žijícího otce.

o uvezneni, dostavil sa silne neprijemny pocit spojeny s neopravnenym odopretim slobody. neslo ani tak o retaz na nohe ktorou som bol uvezneny na dvore ako o samotnu tu skutocnost, sen je u mna casto neprijemny, alebo prijemny na zaklade pocitu v nom a nie tak na zaklade jeho obsahu

O válce

o válce , bonbardování a ukryt do sklepa

O válce, jak se skrývám před fašisty.

o válce, pronásledování, krutosti

o válce,epokalypsa,výbuch atomové bombny,honil mě vrah

O válce.

O vlastní příbuzných ve válce.

O vojenskem puci (v tehdejsim Ceskoslovensku, bylo to jen nekolik tydnu pred udalostmi 17. listopadu)

o vojne..

o zemřelých členech rodiny, honí mě zombie nebo jiné příšery

o zradě blízké osoby.

Obecně hororový sen plný strašidel a nestvůr.

oběť vraždy - mými vrazi byli mladý a starší muž

Obklopení démony.

Obrovský požár.

Obvykle nestiham dulezitou schuzku.

ochrnula jsem na spodní části těla

okradení, nepříjemnosti v zaměstnání, úmrtí blízké osoby

Opakovaně se mi zdálo v jednom roce, že mně zemřel otec. Počtvrté to byla, bohužel, pravda...

Opakovaný sen při horečce - test z psané angličtiny, naprosto neúspěšný, velmi velmi depresivně a děsivě a autoritativně podbarvený - dokonalý horor stále se opakující jen zhruba v desetivteřinových cyklech, "furt dokolečka jak u blbejch"...

opusteny dum na temnem kopci, mel uzke tajmne chodby (jsem klaustrofobik), sen byl v HDR

Otcova smrť

Otravili jsme se houbami a pak uz jen cekali, az umreme

Pád kočky z balkónu, smrt rodinného příslušníka při autonehodě.

pád letadla

Pád z mrakodrapu

PÁD ZE SCHODŮ

pád ze skály

Pád, autonehoda

padal jsem někam a byl stále něčím ohrožován

padala jsem do díry

Padala jsem z výšky a věděla, že zemřu. Vše jsem si plně uvědomovala, vše jsem plně cítila.

Padání s výtahem dolů a dolů

Padání vlasů

padaní z výšky

padaní ze skály

padání ze zábradlí na zem z výšky

padání, smrt dítěte

Padanie bez konca

pálili mně na hranici

Pamatuju si z dětství sen, který se mi velice často vracel. Byli v něm hadi pod mou postelí a pomalu vylézali nahoru za mnou, obmotávaly nohy postele, byli všude. Nepamatuju si, jak sen končil, vždycky jsem se z něj s hrůzou a brekem probudila a další noc se zase vrátil.

párkrát se mi zdálo, že se něco stalo mým dětem, to bylo nejhorší

Partnerova něvěra.

PAVOUCI ...

Pavouci, hoření družiny a nakonec konec světa. Ten tak hrozný nebyl, ale později toho dne venku bylo hrozné počasí, tma a foukal vítr a mnoho lidí si srandu dělalo,že konec světa je.

pavouci, pavučiny

Po přečtení jedné věty v takové knize se z lidí stali vraždící maniaci, moje třída se tak pomalu měnila a zabíjela navzájem. Zbylo nás šest, já Petr, Linda, Julča, Martin (toho jsem měla ráda) a nejlepší kamarádka Jana. Spali jsme v malém pokojíku. Po probuzení v místnosti chyběli Jana s Martinem, zvedla jsem se spolu s Julčou a té hlavu urazil sekáček na maso, mně přistál jen pár centimetrů od hlavy, vzala jsem Lindu za ruku a utíkaly jsme, bohužel Petra jsme tam nechaly. Zvenku na budově byli přivázáni Jana a Martin, asi jsme měly nějak vymyšleno, jak to zapálíme a oni nás tímhle chtěli zastavit, my to ale nechali vybuchnout a před následující lavinou jsme odjely na prknech (neumím na něm dodnes) Sen skončil jakoby ve škole, když jsme si myslely, že je vše v pořádku, a že už nám nic nemůže nikdo udělat, vždyť kniha byla spálená, a pak na nás ten první, co začal zabíjet, Dominik mířil zbraň.... Konec

Po umělém spánku jsem měl každou noc pouze hrůzné sny, kdy mě přejel rychlík, několikrát jsem utíkal a schovával se před vražedkyní, byl jsem topen primářem. Už je to skoro 6 let zpátky, ale já dodnes nevím, co byl sen a co skutečnost.

Pohřbil jsem mrtvolu a bál se, že se na to příjde.

Pokoj plný pavouků. Od té doby mám z pavouků fobii.

Pokud ho mám zjednodušit, velmi se to podobalo scéně z nějakého koncentračního tábora. Až moc živé.

Pokus o znásilnění

poprava zastřelením. válečný konflikt. jaderný výbuch.

poprava, smrt syna

pořád jsem padala a padala...

poslední takový který si pamatuji byl o řešení morálního problému: ve snu jsem v opilosti podvedla svého přítele a následně hledala řešení problému ještě si vybavuji hrůzný sen o potratu

Postrelili me a ja jsem prosila o pomoc. Stala nade mnou cela rodina, ale rekli, ze stejne nemam sanci prezit a zacli se se mnou loucit, rikali, ze je cas umrit. Tak jsem se s tim smirila, ale umrit mi neslo, najednou vse prestalo bolet a ja rikala, ze neumru a oni me furt presvedcovali, ze jo....pak jsem se probudila

Potápění s maminkou, jen jsem viděla jak klesá do tmavých hlubin a nemohla jsem jí chytit

Potrat

prarodičům hořel dům a všude okolo bylo veliké zemětřesení

právě asi ty sny, jak chodím bosa někde po městě - připadám si, přestože JENOM nemám BOTY, nějak nepatřičně

Probuzení v probuzení, uvědomění, že stále spím. Další probuzení a opět ne skutečné. Většinou jsem stihla začít den a až v jeho průběhu si díky nějaké drobnosti uvědomila, že stále sním. Pocit vzteklé bezmoci, že se nedokážu probudit a strach, že se z toho dřív pomátnu. Opakováno několikrát za sebou. Sen, ve kterém mi svítí sluníčko do očí, nebo je prostě jen nemůžu otevřít, protože se nedokážou přizpůsobit světlu a neskutečně bolí.

prohrála jsem souboj s vránami a zemřela

pronásledoval mě (z neznámého důvodu) cizí muž a vyčítal mi, že jsem mu něco provedl

Pronásledovali mě mimozemšťané...

pronásledovali mě v mém domě démoni

Pronásledování

pronásledování drogovými dealery a píchání drog do mě

Pronasledovani neurcity zlou osobou. Topeni se popr. Nemoznost dychat. A ze se nekomu blizkemu stane neco zleho.

pronásledování zvířaty

Před něčím utíkám, ale zároveň mi to nejde. Ta věc je mi stále v patách, nikdy mě nedožene...

Přepadení

přepadení

Přestože se mi zdálo mnoho snů, kde zabíjím lidi, kteří škodí (vraždí ostatní) a zemřelo tam mnoho mých přátel, tak tam je po probuzení realita poměrně jasně oddělená, tudíž ten tak hrozný nebyl. Nejhorší sen je tedy pro mě ten, který se týkal alternativního konce jedné z mých životních událostí. Zdálo se mi o mém bývalém manželovi, ještě v době, kdy jsme byli spolu, ale já už s ním být nechtěla. Bylo to o tom, že mě všichni zavrhli a já skončila zlomená, bez přátel i rodiny. Vzhledem k tomu, že se to týkalo mého budoucího rozhodnutí, byl tento sen velmi nepříjemný. Ukazoval to, čeho jsem se vlastně obávala.

Při horečkách se mi vrací sen, kdy mám ruku nad sebou, koukám mezi prsty na oblohu a vidím, jak mezi prsty letí dolů na mě zrnko písku. Ze zrnka je kamínek, pak větší kámen, pak už balvan a stále padá a já se nemohu pohnout. Je mi jasné, že to, co se zdálo jako zrnko písku, bylo jen příliš daleko a že mě to "zaplácne", ale nemohu uhnout. Když už je balvan téměř na mě, probudím se.

Při spaní ve stanu nás napadli vlci. Po probuzení mě bolela ruka, do které se mi jeden z nich zakousl.

Při stresu nebo obavách ve skutečném životě mívám často noční běsy - myslím, že jde o skutečnost, ale zdá se mi to. Jsem plně při vědomí, ale většinou jde o velmi strašpytlný sen, kdy jsem přesvědčena, že vedle mne někdo stojí, něco na mě/partnera padá, něco po mě leze. Po cca 10-20 sek. procitnu a pouze cítím velmi zrychlený tep, jsem velmi zpocená a plná strachu.

Přibližovala se ke mně kulatá obruč a pořád se zvětšovala.

přijdu na chalupě do místnosti a tam na gauči leží vedle sebe babi, děda, matka, otec i sestra -všichni mrtví (moje sestra (21 let) skutečně zemřela)

Přišla jsem ke dveřím našeho bytu a tam stála máma a pomalu odemykala, a já jsem věděla, že když otevře dveře, tak umře, a ona se na mě podívala a otevřela je, já jsem zařvala a probudila se

Přišla jsem o nohy a ty se ještě samy hýbaly. V jiném snu na místech kde dříve zemřeli lidé části jejich mrtvých těl vyrůstaly ze země.

Přítelova nevěra

Psa mi zabil medved

Psychické týrání

Reflektující reálnou fyzickou bolest.

rozhovor se zemřelým synem,jen jedenkrát

rozchod s přítelem

Rozchod s přítelem, nevera

Rozloučení s dědou, který zemřel.

rozporcovaní tehdejšího přítele bandou vrahu a kousky jeho těla naskládané v bedně

Rozstříleli mě na cucky

Roztrhání blízkých divokou zvěří v ZOO

Ruzne horory v ramci onech detektivnich zapletek - pronasledovani zlocinci atd

různé strašidelné sny, příšery nebo padání někam

řetěz smrtí za sebou (asi 3x)

S duchy.. Zdali se mi desne nocni mory o tom, jak ma napadaji, ublizuji mi duchove

S rodinou jsme byli schovaní u Voldemorta na dvorku. Došlo mi, že o nás ví a snaží se nás přelstít. Říkala jsem to ostatním, ale neposlouchali mě. Šli tam kam chtěl.

S teroristickou tématikou v prostředí, kde bydlím. Teroristé mě pronásledovali, nakonec jsem byla donucena si kleknout a namířili mi na obličej samopal. Naštěstí mi dali povolení vytočit telefonem přítele, kterému jsem mohla vyznat lásku a pak mě zastřelili.

s teroristickou tematikou, ve snu byl otec teroristou a já ho zabila stejně hrozný byl i sen, ve kterém matka brala drogy

Sebevražda

seděla jsem na pláži u moře, které mělo ocelově šedomodrou barvu a zlověstně šumělo, bylo zataženo a já cítila obrovskou tíseň.

Sedím na lodičce a na každé straně lodě se mi topí moje děti a já na ně nedosáhnu současně, koho dřív mám zachránit? Koho mám raději?

Sen doprovázeny smrtí, sen s dopadem meteoritu

sen kdy jsem stála na balkoně v 6patře, a tam byli až dolů jen dvě řady dlaždic bez zábradlí já stála uprostřed

Sen o apokalypse, kde posledných preživších (mňa a mojich blízkych) naháňali a zabíjali démoni

Sen o duchovi

Sen o někom v bytě, kde zrovna spím . Nemohu se hýbat, chci se vzbudit, ale nejde to. Ve chvíli , kdy se vzbudim a zjistím, že to byl jen sen, tak v bytě opravdu někdo je - až poté jsem se skutečně probudila. Sen se mi zdál velmi často na různých místech. Potom mi někdo poradil, že mám tu noční můru ve snu zahnat, potlačit ten strach. Od té doby, či jsem to udelala se mi už nikdy nezdál.

Sen o tom, jak mi zemřela babička. Probudila jsem se s pláčem.

Sen ve stylu únikové hry nebo hororu...někdo mi držel pistoli u hlavy, slyšela jsem cvaknutí před vystřelem...další sen...útěk městem nahá a pomoc policisty, který mě pak v autě znásilnil. Dále bratr hrající si se zbraní, ustřelil si půlku obličeje, můj manžel ležící vedle něj v šoku a podivná pomoc záchranářů...velmi divné sanitní auto

sen, kdy mě chytila nějaká sekta a měla jsem být rituálně obětována

sen, v němž mě neustále někdo pronásleduje a já utíkám a skrývám se

sestru srazilo auto a urvalo jí končetiny

Setkala jsem se s člověkem, který mi řekl nějakou špatnou zprávu. Pak jsem se najednou ocitla na nějakém vysokém paneláku (na jeho střeše) a pomalu jsem šla k okraji. Chvíli jsem tam stála a nakonec jsem skočila dolů. Předtím už jsem měla hodně snů, ve kterých jsem odněkud padala,ale vždycky jsem se vzdbudila dřív než jsem dopadla na zem. Tenhle sem byl ale jiný. Pamatuji si, že během tohodle pádu jsem ještě přemýšlela jestli mě bude bolet až umřu, atp. Pak jsem najednou dopadla a byla tma. Vyloženě jsem měla fyzicky pocit, že jsem dopadla na asfaltový chodník a nějakou dobu jsem se nemohla vůbec vzbudit a skutečně jsem si myslela, že jsem mrtvá. A po té co jsem se probudila mě opravdu bolelo tělo a bylo mi strašně špatně.

Setkání s mrtvou babičkou

setkání se zemřelým tátou , hluboko v hrobě

Sex jednoho rodiče s někým jiným

Sex kamarádky s bratrem. Nevadi mi ten sex ale to že ja byl na radě až po něm

Sex s panem Chatkou

Sežral mě pes.

shořel jsem

schovávání se před teroristy v obchodním centru, útěk s rodinou do krytu před válkou

Skákání přes bažinu po hlavách krokodýlů se členy mé rodiny a neustálý strach, že někdoho z nich sežerou. Když jsem si při čistění zubů vytáhla tenké střevo ústy, s hrůzou jsem běžela za rodiči a ti mi v naprostém klidu sdělili, že oni už to taky nemají a že je to normální.

Smrt

Smrt

Smrt

Smrt

Smrt

smrť

smrt

smrt

Smrt a únos dítěte

smrt babičky / rodičů / ostatních blízkých

smrt blízké osoby

Smrt blízké osoby

smrt blízké osoby

smrt blízké osoby

smrt blízkého

Smrt blízkého

Smrt blízkého člena rodiny :-(

smrt blízkého člověka

smrt blízkého člověka

smrt blízkého člověka

Smrt blízkého člověka, nebo sny o vypadaných či vylomených zubech

Smrt blízkého člověka.

Smrt blízkého člověka.

smrt blizkeho- velice živé

smrt blizkych

Smrt blízkých

smrt blízkých

smrť blízkych a vypadávanie zubov

smrt blízkých bytostí

smrt blízkých lidí

Smrt blízkých, pronásledováni mé osoby.

Smrt blízkých, teroristický útok

Smrt blízkých; tématika špatných vztahů

Smrt blízkých.

Smrt byvaleho pritele, ktery tu noc skutecne umiral a.rano zemrel.

smrt clena rodiny

Smrt clena rodiny

Smrt cloveka v rodine, zabiti nekoho, utek, sny o hromadne nehode nebo utocich (ktere se stali po tom co se mi ten sen zdal)

smrt člena rodiny

smrt člena rodiny

smrt člena rodiny

Smrt člena rodiny

Smrt člena rodiny, který žije.

smrt dcery-musela jsem se jít podívat, jestli dýchá

smrt dceřina dítěte

Smrt dětí

smrt dětí či partnera, všeobecně padání do hloubek nebo z výšek

Smrt dítěte

smrt dítěte

smrt dítěte

smrt dítětě a manžela,neustále zklamání u zkoušek,nesplnění požadavků,kterré jsou mi kladeny

smrt drahého člověka (kterého neznám osobně)

Smrt maminky Sen o dvou vrazích, kteří mě a mou rodinu vyčmuchali v úkrytu

Smrt maminky

Smrt maminky

Smrt maminky (roztrhaná psem před mýma očima).

Smrt mámy

smrt mamy

Smrt mámy.

smrt manžela

smrt matky

Smrt matky

Smrt matky

smrt matky (spadl na ní strom)

smrt matky nebo otce

Smrt matky/otce

Smrt mé maminky...ty jsou hrozně moc silné...

smrt mé matky

Smrt mé matky

smrt mé matky

Smrt mé matky před mýma očima

Smrt mé matky.

smrt mé ženy

smrt mého otce

Smrt mého otce,konec světa,vlastní smrt

Smrt mého otce.

Smrt mého přítele.

smrt mého syna

smrt mich rodicu

Smrt moje vlastní nebo mých blízkých.

Smrt našeho psa.

Smrt nejbližších.

smrt někoho blízkého

Smrt někoho blízkého.

Smrt někoho z rodiny

smrt otce

Smrt otce, který zemřel pár měsíců na to. Šílený pocit bezmoci, nemožnost cokoliv udělat, k tomu jeho přání, abychom ho nechali odejít.

smrt partnera

smrť priateľa

Smrt pritele

Smrt přítele

smrt přítele

smrt rodičů

Smrt rodičů.

Smrt rodinného příslušníka, útěk před vrahem

smrt rodiny

Smrt rodiny a domácích mazlíčků.

Smrt syna

Smrt synovců a bratra

Smrt v rodině.

Smrt ženy, nebo syna

smrt, svoje či blízkého člověka

smrt, terorismus

Smrt...

Snažím se je většinou zapomenout. Pravidelně se mi vrací ten sen o hadech (viz výše).

sny převážně zapomínám

Sny s abstraktními výjevy, které byly zároveň ostré i hladké, doprovázené houkáním sovy. Jen v dětství.

Sny, kdy me nekdo pronasleduje a ja se nemuzu hnout z mista ani zakricet.

Sny, v nichž jsem nucena zabít své bližní.

Spadl jsem do bazénu plného velkých pavouků (mám arachnofobii). Byl to jen mžik, okamžitě jsem se probudil a vyletěl hysterický z postele. Jednoznačně nejhorší snový zážitek. Nedávno se mi zdálo, že mi v posteli lezou hadi, to bylo nepříjemné jen trochu, ale pořád dost natolik, abych se vzbudil, vstal z postele, vzbudil přítelkyni a opakoval jí, ať dá pryč ty hady, že chci spát. :D

Spadla jsem do vody nemohla jsem plavat

Spalování lidí v krematoriu, ještě hýbající se dítě v rakvi, sny o pohřbech, smrti

Spánková paralýza

Spánková paralýza - někdo byl se mnou v pokoji, já byl otočený zády, ale věděl jsem, že tam někdo je a něco mi chce udělat. Jelikož to byla paralýza, nemohl jsem se hnout.

Stala jsem a plivala si zuby do dlaní.

Stála jsem na břehu rybníka a ve vodě na levé i pravé straně ode mě se topily moje děti a já jsem nevěděla, které zachránit dřív :-(

Stále se opakující zcela neúspěšný test z angličtiny s hororovým a depresivním podtextem. Hrůza

stále tie zuby, je to desivé, ako mi vždy vypadnú a zobudím sa celá spotená a zrevaná a následne jazykom skúšam, či ich mám.

standout s "kouzelníkem" viz o 2 otázky dříve

Stejný sen s pískovou plochou

Strach ze smrti a neúspěchu, že zklamání mých blízkých

Strasidelne

strašidelné, většinou o upírech, čarodějnicích, Jacku rozparovači a podobně.

Strašidelný - strašidla

škrcení jednoho člena rodiny druhým členem

Šla jsem s matkou po cestě kolem hospodářských budou a nějaká příšera mne utopila v misce na vodu.

Šli jsme lesem s nějakou skupinou lidí, a když jsme došli na okraj, tak tam bylo něco jako bludiště, akorát se chodilo po vršku zdí, ne uvnitř. Stála tam velká cedule upozorňující na nebezpečí, a jeden z naší skupiny spadl dolů, dovnitř bludiště. Seskočila jsem z bludiště ven a začala rozebírat ty zdi, abych se k němu dostala. Mezitím jsem se probudila, protože jsem věděla, že bych ho tam našla mrtvého a opravdu ošklivě potlučeného a to jsem fakt vidět nechtěla.

Také nevím, jaký nejhorší. Asi občas nějaké ty, které končí padáním a probuzením krátce před dopadem.

takový hororový příběh, kde všichni s mou rodinou před něčím utíkáme, všude plno krve, dost vyčerpávající sen

Takový ve kterém jsem věděla že je to sen a nešlo se mě z něj probudit. A to nebylo jednou.

Takových bylo, většinou spíš jako vlna pocitů a nespecifikovatelných vjemů, než konkrétní obrazy.

Takových nejhorších snů už bylo plno, většinou šlo o smrt někoho blízkého, párkrát se mi i zdálo, že mě někdo vraždí a v tom snu jsem úplně cítila jak umírám, to bylo dost hnusný, byl to fakt živej sen. Několikrát se mi už stalo, že jsem ve snu brečela, až jsem se z toho probudila a fakt jsem brečela.

Takových snů bylo taky víc, ale například, že jsem byla zavřená v koncentračním táboře a říkala jsem si, že tady už strávím zbytek života. Byla tam velmi nepříjemná atmosféra, strašná deprese, strach.

Taky už nevím, asi něco s nějakými vrahy a se spoustou mrtvých lidí kolem mě.

Takzvané živé sny. Spím a z rohu místnosti na mě někdo vyběhne či stojí a kouká.

Tatínek se ve snu zastřelil, v dalším snu byl oběšený, 3. nejhorší sen - má známá s dětmi čeká na selekci před koncentračním táborem.

Těch byla také spousta, nejhorší jsou ty "maniakální", kde se objevuje násilí nebo krev. Jednou jsem ve snu mlátila k smrti nějakou opici (ale ve skutečnosti bych zvířeti nikdy neublížila). Nebo když se mě někdo ve snu pokouší zabít, tak obvykle utíkám, ale párkrát se mi stalo, že jsem zbraň obrátila proti útočníkovi a snažila se ho zranit ...to jsou většinou dost živé sny... Občas se mi zdají jakoby "hororové filmy". Jeden zajímavý byl s létajícími žraloky, kteří byli nejprve nebezpečím na pláži ve vodě, ale potom už byli i ve vzduchu a nikdo nebyl v bezpečí. Ani lidé, kteří se schovali do hotelu, si nepomohli. V jiném snu jsem se dostala na jinou planetu, dosti vzdálenou od té naší, kde žila rasa podobná nám lidem. Jejich společnost byla silně hierarchizovaná. Jejich potěšením bylo dopravovat se příležitostně na sousední planetu a lovit tam lidi, jelikož lidské maso považovali za pochoutku. V tomto snu jsem naštěstí byla pouze pozorovatel okolního dění. Pak se mi taky jednou zdál sen o inkvizitorovi, kterého představoval krásný mladý muž s hnědýma očima, jehož zálibou bylo prohlašovat ženy za čarodějnice a usekávat jim ruce...od té doby mám pocit, že je třeba si dávat pozor na lidi s hnědýma očima.

ten s těmi zuby.

Ten sen s topenim a nozi, taky to ze jsem jela s mamkou v aute a po chvili jsem videla jakoby z nebe ze je u nas sanitra a my jsme na ceste v krvi

ten, který se v rodině stal - nepříjemný zážitek

Teroristický útok v muzeu a na ulicích okolo muzea, kde jsem byla a snažila se schovat.

To byl sen, jak jsem otevřela peřiňák a z něj vystřelila kobra a kousla mě, pak jsem cítila jak umírám a plaka jsem, no a vzbudila jsem se a dvě hodiny jsem se nemohla uklidnit a berčela a brečela abrečela jsem až do rána. Též když se dívám na horor, tak se mi obvykle o tom zdá a hrůzou se budím - nejhorší byla hororová klasika "Dům v růžích", to byly tři díly, tak dva jsem si krásně pak prožila a na třetí se musel se mnou povinně dívat mažel, o tom se mi pak už nezdálo.

to bylo ještě v dětství, zdálo se mi asi o "druhém příchodu Ježíše Krista", cítila jsem zemětřesení, zatmělo se slunce a v bouřce jsem viděla obraz Golgoty a tří křížů. Pamatuji si, že jsem před tím utíkala a dokáži si ten sen i s podrobnostmi vybavit stále, i když se mi zdál tak v 6 letech a dnes je mi 28.

To je sen, který se mi zdál v dětství: Jak se se mnou loučí máma a nechává mě samotného.

To jsou sny kdy běžím a nemohu, nebo jsem měl udělat "něco" s čím souvisejí další události

topení se

topení se v bahně

Topila se mi dcera

topily se mi děti

tragické události a smrt blízkých

třebaže na celém světe odpočítavají budíky zvonění všem lidem a v okamžiku zvonění vybuchnou všude atomovky. Nebo se mi zdá, že maminka vaří nedělní oběd a všichni se těšíme a já si uvědomím, že maminka žije, že nebyl sen, že zemřela a pak se vzbudím...

tři střely do hrudníku

Ty o zubech jsou hodně nepříjemné, ale zdálo se mi, že mi vrah prořízl hrdlo. Cítila jsem krev a nemožnost dýchat.

Ty schody

Týrání dětí voskem, prováděla to stařena a já byla nucena se na to koukat.

U nás v panelákovém bytě, na návštěvu měli přijít babička s dědou. Mamka šla věšet prádlo, pak se vrátila, že jim otevře a místo toho, tak byl nějaký cizí chlápek, který mamku zastřelil. Také mně jednou venku někdo střelil z projíždějícího auta do nohy, probudila jsem se s brděním v noze.

ublizovani mi

Ubodání kamarádem.

účast ve válce

Ukrývala jsem se se svojí rodinou před ostřelovačem, který postupně vyvražďoval celou naší ulici, až se konečně dostal k nám. Střelil mě do hrudi a já se probudila. Sen byl černobílý.

ukřižování

Umírali v něm lidé, spoustu lidí a já jsem se hrozně bála

Umrela mi mama

Umrela mi matka

Umrela mi matka a bylo to tragicke.

úmrtí

úmrtí

Úmrtí blízké osoby

Úmrtí manžela.

Úmrtí mé matky.

úmrtí mých blízký, nebo přímo mé

úmrtí v rodině

Úmrtí v rodině

Umřel mi manžel

Umřel mi pes. Znovu.

Umřela mi celá rodina, jeden po druhém, před očima

umřela mi maminka

Úmyslné zabití mého psa.

Únos

únos mé dcery

Upalování

Uprostřed kulaté zříceniny hradu jsem se bránila útočícímu drakovi.

úraz

určitě něco se smrtí nebo onemocněním

Uřknutí cikánkou - byl to zároveň jediný sen, ve kterém jsem slyšela zvuk.

útek

útěk někam či před něčím, nevím přesně, a nemohla jsem rychle běžet.

Utek pred nekym a moje smrt

Utěk před monstrem, nemohl jsem volat o pomoc

utěk před něčim jako byl trestný čin

útěk před někým

Útěk před neznámým.

útěk před vrahem

Útěk před vrahem.

útěk s překážkami

Útěk ve tmě před neznámým nebezpečím, ale běžet je téměř nemožné.

Utíkal jsem před vrahem a nemohl jsem běžet rychle, jako by byl čas zpomalen, ale jen u mých nohou.

utíkala jsem před mužem násilníkem v noci lesem

Utíkala jsem před nějakým zloduchem, ale nohy mi nefungovaly a běžela jsem jako šnek.

Utíkala jsem před někým a věděla jsem, že když mě dohoní, tak mě zabije. Nohy se mi bořily jako do bahna a pořád mě to zpomalovalo.

Útok hada

Utoky hadu nebo ze me nekdo pronasleduje a chce me zabit

Utopila se mi dcera

Už si nepamatuju o čem byl, ale nebyl zlý nebo špatný. Jen se mi stále vracel. Bylo mi možná sotva 10 a nemohla jsem kvůli němu spát, hodně mě děsilo, že se odehrával okolo mě a mého otce. Tím, že jsem věděla, že se mi opět bude zdát jsem nechtěla usínat a chodit spáta, plakala jsem. Pokaždé, když jsem usla jsem ho měla před očima po dobu asi týdne, stejný scénář. Pak zmizel.

V dětství - mí příbuzní měli místo očí špičatá barevná světýlka z vánočního stromku, kterých jsem se příšerně bál. Dělali, že jsou úplně normální, ale já jsem věděl, že nejsou a něco na mě chystají. Po probuzení jsem se bál jít za matkou nebo babičkou, že budou "zlé" jako ve snu.

V dětství - někdo mě honí, já chci běžet, ale nejde to.

V dětství - útěk před mojí panenkou, která byla vyšší než panelák

V dětství jsem měla několikrát stejný sen o tom, jak pro mě běžel lupič v pruhovaném triku, s maskou přes oči a pytlem přes záda. Nemohla jsem utíkat. Maminka mě běžela zachránit z druhé strany než běžel lupič. V momentě střetu jsem se vždy probudila.

V dětství o obludě,ktetá sála krev holčičce.

v dětství rodinu unesli a kuchali mimozemšťané

V dětství sen, kde se objevovaly kostry

v horečkách se kolem mne ovíjejí provazy

v mládí se mi zdálo, že padám s balkónem, to bylo hodně nepříjemné

v podpalubí potopené lodi mě honila oživlá socha, tenhle sen se mi zdával vícekrát :-)

V poslední době se mi zdálo o babičce, která už zemřela. Ve snu ještě žila a já se hrozně bála, že mi umře. Když jsem se vzbudila, pocítíla jsem (paradoxně) úlevu, že už babička umřela, že nemusím tu bolest z její ztráty už zažít znovu.

v ruinach hradu neco cekalo

v tmavém lese v noci na rozcestí, které bylo jako jediné osvícené, přišla po jedné z cestiček Nastěnka, které nebylo vidět do obličeje, jen jí červeně svítily oči a já, ačkoliv jsem se hrozně bála, jsem na ni křičela, že se nebojím, nebojím, NEBOJÍM - a po každém "nebojím" její oči svítily intenzivněji, probudila jsem se a utíkala za mámou do ložnice (bylo mi asi 6 let, ale nikdy na ten sen nezapomenu)

válka

válka, násilí

Válka, smrt blízkých

válka, střílení

Ve snu jsem měla incestní vztah a aby o tom nikdo nevěděl, měla jsem vymyšleného přítele (v životě mimo tento sen se jedná o mého skutečného přítele), abych se mohla vymlouvat, ke komu jdu a podobně. Postupně jsem si ve snu uvědomovala, jak příšernou věc dělám a že vlastně nejhorší na tom je, že můj vymyšlený přítel není skutečný.

Ve válce, teroristickém útoku běžím s manželem o život, ztrácím děti, nebo jiní členové rodiny opouští mne, velká úzkost, labyrint nějaké průmyslové zaniklé výroby, kachlíkované slepé místnosti, zde v odtoku krev, voda, střelba, atd.

velký těžký stroj podobný kombajnu mě drtí v uzavřené místnosti bez možnosti úniku

Velmi blízký člověk v něm umřel.

Velmi násilná a ošklivá vražda mojí matky. Bylo mi cca 10 let, ve snu mi bylo taky tak. Ve snu jsem seděla matce na klíně v křesle u nás v obývacím pokoji. Najednou na mě zakřičela, že už jsou tady, ať se schovám za to křeslo, dokud nebude po všem. Z poza toho křesla jsem ve snu sledovala, jak ji několik mužů zabíjí a doslova jí noži řežou na tisíce malých kousků. Probudila jsem se s histerickým záchvatem pláče a paniky. Nechtěla jsem ještě týden potom jít spát a měla jsem z toho dlouho noční můry.

Velmi živý, kdy jsem věděla, že sním, ale nedalo se probudit. U postele stála postava (viditelně jen obrys vysokého člověka v klobouku), téměř u mých nohou. Strach z cizího člověka, který mně pozoruje byl obrovský. Přitom jsem věděla, že to je jen sen a stačí se probudit. Nakonec se to silou vůle podařilo, ale probudila jsem se celá zpocená.

vešel sem do baráku, byl jsem s mamkou, ale když se dveře zavřely, mama byla pryč

většinou po sledování hororů se mi jejich motivy promítnou do ošklivých nočních můr (sedí mi v pokoji dívka s vlasy spuštěnými přes obličej apod.)

Většinou si dokáži sny vyvolat, případně se do nich vrátit zpět. Nehledě na to že i noční můry jsou čímsi fascinující.

vezla jsem sestru na invalidním vozíčku

Víceméně probíhají podobné verze jednoho snu - někdo mě chce zabít, znásilnit nebo mě prostě jenom pronásleduje a já nemůžu utíkat. Navíc jak mám poměrně dost dioptrií, tak se mi zdají sny, že mám za úkol najít určitou věc a já bezradně chodím a všechno mám rozmazané.

Viděl jsem mrtvého člověka při autonehodě.

viděla jsem vraždy

viděla jsem zraněnou dceru, celou krvavou a nemohla jsem se hnout z místa, abych jí pomohla

vidět ořezané své tělo a tělo maminky (každé tělo v jiném snu, zhruba s 10-ti letým rozestupem mezi těmito sny), každé chyběly tři končetiny ze čtyř

Vim, ze se mi opakuje jeden neprijemny sen. Obsah ted nevim, ale potrebuju v nem volat/kricet a nevydavam zadny zvuk- mam stazene hrdlo

víření motýlů monarchů na palouku v lese, byli všude, seděli na kamenech a když na ně člověk šlápl, tak křupali (strašná blbost, ale spojilo se mi to asi s tím, že jsem kdysi rozšlápla ještěrku a doteď si to pamatuju)

Viz můj sen o utopenci.

Viz otázka "vracecí sen"

Viz otázka: „Je nějaký sen, který se Vám neustále vrací?“

Viz sen který se vrací

viz ten popsaný o tom, jak ám jít do kriminálu... (a to s tím vražděním agentů taky není moc příjemný)

Viz vracející sen č.2, kdy jsem třídu hledala v hlubinném dole a po žebřících lezla z patra do patra

Viz výš - muž který mě honí se sekerou. Když jsem byla batole, zdálo se mojí mamce, že po mě leze had. Druhý den na to jsem měla horečky a musela se mnou do nemocnice.

Viz výše.

Viz výše.

Viz. sny, které se mi často vrací.

Vlastně ani nevím, o čem sen je. Ale mám ho pokaždé, když mám angínu. Je to taková směsice všeho. Ale vždy mám pocit, že mě to "něco" celý den pronásleduje.

Vlastní pohřeb viděný z výšky.

vlastní smrt

vlastni smrt

Vlastní smrt, která i přesto jasné smrtící zásahy jaksi nepřišla.

Vlastní smrt.

Vlci a mědvědi mě pronásledují a stanu se jejich kořistí.

Vlci rozsapali naše milované morče

Vpád zlodějů do našeho bytu, kteří postupně všechny členy rodiny zabili, ale já zůstala schovaná a nedošli na mě. (V tom jsem se vzbudila a musela jsem jít zkontrolovat dveře, jestli jsou opravdu zamčené.)

Vrací se mi dětsví kdy se rodiče hádali i víc a já to slyšela.

Vracím se jakousi ulicí a z jedné uličky (vše bylo obložené betonem) vyběhl cizí člověk a podřízl mě zezadu. Cítím do dneška chladnou čepel, bolet proříznutí kůže a velký tlak horké krve valící se mi po rukou, kterými objímám svůj krk a v hlavě mi křičí alarm, že umírám a že mě už nikdo nezachrání, protože vykrvácím do několika vteřin. Cítím druhotnou bolest v kolenou, jak na ně padnu vahou těla na betonový chodník...překlopím se na pravý bok a umírám. Ve chvíli kdy umřu je to jako by mi někdo chytil do pěsti srdce a držel ho...pak to skoční tím, že cítím jako by úlevu, odpoutání se a pak se vzbudím.

Vrah, který mě pronásleduje, zaživa stahuje z kůže.

Vražda

Vražda maniama na akci školní,všude samé vnitřnosti, blee

vražda mých rodičů, úmrtí dítěte

Vraždila jsem.

všechno co jsem prožila ten den, nebo že mlátím svou rodinu a jsem velmi ale velmi cholerická

všechny moje nejhorší můry souvisí s mojí bývalou učitelkou španělštiny, která mě různé zesměšňovala a psychicky týrala. Někdy se mi zdálo o tom co se stalo,pak i horší věci, co jen ve skutečnosti říkala,ale nedělala, třeba jak mě mlátí, řeže nožem po rukách, stahuje z kůže. Jedno se mi zdálo, že mě nechala recitovat jednu dlouho báseň o vodě, třída byla jako akvárium, plnila se vodou jak jsme recitovala. Když jsem ji dokončovala, už jsem plavala až u stropu. Nikdy jsem ji nedokončila, vždy jsem se utopila. Sen se mi vracel a občas se mi o tom zda i teď.

všechny sny o smrti mých blízkých- sestra mi umřela v náručí

Všechny sny ve kterych me opouštějí ostatní nebo umírám

Všeobecně - nemohoucnost, bezvýchodnost situace, překvapivé zklamání a zrady blízkého člověka.

Všichni kolem umírali

všude byli hadi, kteří furt dokola kousali

Výbuch atomové bomby, kdy mě zabila tlaková vlna (první a zatím poslední sen, ve kterém jsem zemřela)

Vypadali mi opakovane zuby a vyklali se mi ,,jako kdyby to bylo zive

vypadané zuby

vypadané zuby

vypadávání zubů - krvácení dásní

Vypadávání zubů.

vypadnutí dítěte z okna

Vypadnutí z jedoucího auta

Vyse zmineny s rodici. Nebo se mi jednu chvili zdaval sen, jak jsem vysoko v mrakodrapu a žene se na nej tsunami. Strhne panelak v zakladech a ja padam v teto budove.

Výsměch od člověka, kterého mám ráda

vysoký skok ( cca kilometr nad zem) a prudký pád, přičemž chci zastavit, ale vždy se znovu odrazím a znovu se velmi prudce mířím k zemi, pokaždé se strachem, že kontakt se zemí znamená jistou smrt zemětřesení, kdy se ze země vynořovaly obrovské trny, přičemž matka ležela ve vedlejší místnosti a 'nevšimla si', co se kolem ní děje a že nemůžu vstát ze země a vyhýbám se trnům jen 'válením sudů'

Výtahové sny, padání

Vzbudil mě šéf. Postel stála v kanceláři a probíhalo tam jednání, kterého se účastnilo asi 20 kolegů.

Vzpomenula bych si hned na několik takových, ale vesměs je spojuje pocit prázdnoty, pronásledování "něčím"

Vzpomínám na sen se škorpionem který byl v rohu a bylo to nevím proč strašné.

Vzpomínám si, že jednou, když jsem měla vysokou horečku, se mi celou noc zdály sny typu že padám z výšky, nebo že na místech, které znám, se válí lidské kostry...

xxx

Zabil mě chlap mačetou a pak pokračoval dál do domu na další členy rodiny. V tom jsem se naštěstí probudila

Zabila jsem dceru. Hrůza!!

Zabila jsem několik malých dětí. Byla to reakce na moje špatné svědomí (o nic vážného ale ve skutečnosti nešlo).

Zabili mi maminku.

Zabití satanistickou skupinou.

zachraňování světa pře upíry a hady

Zánik světa - apokalypsa - slunce narazilo do země a lidé se zabíjeli v krytech.

zapomněla jsem vlastní dítě v kavárně

Zardoušení zlodějem

Zastřelili manžela

Zavalení mrtvými těly.

Zavření v plynové komoře a velmi živý pocit, že je konec.

zazděna za živa

Zdají se mi kromě asi 4 případů samé hrozné sny

Zdál se mi sen - a dodnes nevím, jestli to byl sen nebo skutečnost - kdy jsem viděla světlo za skříní naproti postele a tam se pohybovaly stíny, dusila jsem se, snažila jsem se křičet a nešlo to, nemohla jsem se pohnout. Zdál se mi jedno období velice často, to mi bylo asi 35 let, když jsem byla někdy sama doma. Potom jsem raději usínala v sedě v posteli s rozsvíceným světlem, jednou mi dokonce praskla žárovka, to jsem se opravdu vyděsila a zbytek noci jsem si četla v kuchyni .Bála jsem se totiž usnout. Potom to chvála Bohu odeznělo .

Zdála se mi noční můra, kterou si už nepamatuji. Začala jsem křičet a doufala jsem, že probudím přítele, který mě ze sna vzbudí. Křičela jsem několik minut, až mi došel dech a začala jsem se dusit a panikařit. Když už jsem si myslela, že to nezvládnu a umřu, uvědomila jsem si, že spím a samovolně jsem se vzbudila. Nejhorší bylo následující zjištění, že jsem v realitě nevydala ani hlásku.

zdálo se mi, že jsem byla svědkem maminčiny vraždy a bylo mi tehdy 10 let, sen byl velmi živý a po probuzení jsem si nebyla jistá, zda to byl sen

Zdálo se mi, že jsem se dověděl, že babička brzo umře. Pocit byl podobně intenzivní jako tehdy, když k tomu doopravdy došlo. (Sen se mi zdál asi deset let poté.)

Zdálo se mi, že jsem se octla na neznámém místě bez dokladů, bez tašky, bez mobilu, úplně sama a nevěděla jsem kde jsem. Věci jsem měla v autobuse. který odjel, a kabelku s peněženkou jsem si nechala na záchodě, ten ale mezitím zavřeli. Stojím tam a nevím, co dělat, jsem bezradná. Pak se probudím a to byla úleva, že to byl jen sen. :)

Zdálo se mi, že jsme byli s přítelem v Thajsku, zajali nás členové armády, ho chtěli zabít - nějak se mi podařilo ho zachránit, ale viděla jsem jinou hrůznou věc a to dům, který praskal ve švech doslova, protože v něm bylo moc lidí, obětí, všichni umřeli.

Zdálo se mi, že mě vyhodili z práce protože jsem špatně pracovala, což nebyla pravda. Také se mi zdálo o těžké nemoci a jednou i o tom, že mě honí nějaký vrah.

zdálo se mi, že oplakávám dceru, ne přímo o její smrti, jen o smutku

ze mi umřel brácha

Ze mi zemřel otec

ze mne nekdo zastrelil a tekla mi krev, kterou jsem videla, protoze sem si to misto drzela rukou.

ze skoncim jako bezdomovec, ze mi cizi pes zadavi kocku

ze som sa nevedela pohnut ani vydat nejaký zvuk

ze som zomrela

Ze země jsem pozorovala, jak havaruje letadlo mého v té době nejlepšího přítele-pilota (i v reálném životě). Byla jsem u něj, držela ho za ruku, věděla, že umírá a přitom mi dával rozhovor (pracovala jsem skutečně jako novinářka a rozhovor jsme skutečně předtím dělali) - trval na tom, že to musíme dokončit. Vedla jsem rozhovor dál, on odpovídal a já věděla, že bych místo toho měla zavolat sanitku, jinak kamarád zemře. Ale zároveň jsem věděla, že by měl zůstat co nejvíc v klidu, a že když začnu volat záchranku, zjistí, že je na tom zle a přitíží se mu... (nebo to byla jen záminka, jak jsem sama sobě ve snu obhajovala, že vlastně nechci přerušit rozhovor a chci potřebný materiál pro článek?) Sanitku jsem nezavolala. Samotná smrt už ve snu možná ani nebyla, pamatuju si jen tu hrůzu, když jsem zjistila, že v troskách je skutečně on a pak to příšerné dilema, zda přerušit rozhovor a volat pomoc, nebo ne. A pak i to procitnutí, kdy jsem přemítala, co o mně probůh takový sen vypovídá - vědět, že mohu zachránit život velmi důležitému člověku, a přesto jsem to neudělala.

Zemřel jsem při pádu letadla, od té doby se naprosto irelevantně bojím létání, na které jsem se dříve těšil

Zemřel mi v něm otec.

Zemřela mi blízká osoba. Pak sny s hledáním, kdy nemůžu dojít k nalezení ztracené věci, k hledanému člověku apod.

Zemřela mi matka.

Zemřela mi tam máma, nevlastní otec i sourozenci, bylo to celkem strašidelný.

Zemřela mi velmi blízká osoba.

zemřela milovaná osoba

Zemřeli mi rodiče a sestra.

zemřelo mi dítě

Zmeškání vlaku.

Znásilnění

Znásilnění

Znásilnění/ smrt rodičů/ trhání končetin

Znásilnil jsem ve snu svou kamarádku. Byl jsem odsouzený k veřejné kastraci, kterou provedly má sestra a má přítelkyně a pak jsem byl pro výstrahu zbičovaný na pranýři.

Zničení zubů

Zoufalý útěk o život

Zraneni blizkych

zranění mých dětí

Zriceni se letadla se mnou na palube

Ztráta blizkeho

ztráta člena rodiny

Ztráta dítěte

Ztráta někoho blízkého (přítel, sestra, rodiče)

žádný sen není hrozný, hrozný mívám jen pocit ze snu, každý sen je dar, který mi říká něco o mě

že hasím, probuzen pomočen

že chodím v rozbořeném domě a najednou padám do nějaké díry

že jsem brala drogy ve snu.

že jsem byla v tržnici, kde mě vietnamec bodal běžkařskou hůlkou do zad

Že jsem byla ve svatebním, blížil se okamžik obřadu a já jsem byla nervózní, protože jsem věděla, že žádný ženich nepřijde.

Že jsem mamince musela uříznout hlavu, abych ji zachránila.

že jsem se poranil o injekční stříkačku

že jsem se probudila zase zpátky u otce a i máma u něj byla ... že to co jsem za posledních 5 let prožila byl jen sen a že můj přítel ani má Balli neexistuje, že se naši vůbec nerozvedli a máme neodešla a ani já ...

Že jsem utíkala z koncentračního tábora, pomáhala s útěkem dalším lidem a když jsem se vrátila, všichni byli pochytaní, seděli na zemi a čekala je poprava. Ti, co tam seděli, byli vesměs mrtví čeští herci - Menšík, Brodský, Sovák. A druhý, kdy mi Menšík řekl, že jsem mrtvá, když ho vidím a mohu s ním mluvit.

Že jsem ztratila mého přítele.

že jsem zvova začal pít alkohol a nadužívat léky benzodiazepiny

že mě jednou někdo zezadu zasáhl kulkou, by to až moc skutečné a týden jsme to nemohla vydýchat

Že mě pronásledoval jeden odpornej chlap a chtěl mě znásilnit...

že mi čarodějnice unesly mamku a já jsem ji pak šla hledat (asi 4 roky) a že jsem našla v rákosí v rybníce uříznutou hlavu své mamky celou od krve (asi 8 let)

Že mi někdo unesl dítě

že mi umřel můj bratr a já mu na oslavu jeho smrti vyráběla dort

že mi umřel pes

Že mi umřela celá rodina.

že mi vypadaly všechny zuby

Že mi vypadly zuby. Nebo že jsem se zapomněla obléct a zjistím až venku, že jsem nahata. Nebo že se na mě prisaly pijavice.

že mi zemřela mamka

že mi zemřela teta, která žije, že znásilnili mou dceru

že mi zomrel niekto blízky

Že mne chce někdo uškrtit, honí mne chlap.

že moje zesnulá babička byla najednou živá, nikdo nevěděl,že umřela, ale nejhorší na tom bylo, že mě neznala. měla mě za cizího člověka

že někoho ztratím, lži, podvody, smrt blízkých

Že nemůžu přivolat pomoc.

že niekto zly je u nás doma a ze niekto sa dobyja cez okno v mojej detskej izbe, viem, ze je zly a mam tam male dieta a neviem ci mam utiect ci ist k dietatu lebo vtedy uz neujdem

Že se je napaden někdo mě blízký a je mu ubližováno.

že se po mně střílí nebo že zemřu

že se stalo něco špatného mým dětem

Že selhávám při ochraně svých nejmilejších.

Že umiram

Že zemřel můj švagr a tehdejší přítel a vědomí, že už je nikdy neuvidím, nepromluvím s nimi.

že žije blízký člověk, který ve skutečnosti zemřel - postupné probouzení z tohoto snu

Živý sen o tom, že jsem byla těhotná. S probuzením jsem si sahala na břicho a neskutečně se mi ulevilo. Pak nějaký útěk, kdy jsem měla těžké nohy, ale to nebylo tak živé.

11. Jste spokojen(a) s počtem snů, které se Vám v noci zdají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je jich tak akorát102848,17 %46,26 %  
ne, uvítal(a) bych více snů, popř. intenzivnější sny57226,8 %25,74 %  
ne, radši bych měl(a) snů méně27012,65 %12,15 %  
nevím26412,37 %11,88 %  

Graf

12. Jste (obecně) spokojen(a) s obsahem snů, které se Vám zdají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano89141,75 %40,1 %  
ani ano, ani ne63729,85 %28,67 %  
spíše ne30414,25 %13,68 %  
ano24911,67 %11,21 %  
ne532,48 %2,39 %  

Graf

13. Obecně se Vám zdají sny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální (počet příjemných a nepříjemných snů je vyrovnaný)82738,75 %37,22 %  
spíše příjemné74534,91 %33,53 %  
spíše nepříjemné34015,93 %15,3 %  
příjemné1808,43 %8,1 %  
nepříjemné421,97 %1,89 %  

Graf

14. Proč myslíte, že se lidem (obecně) zdají sny?

Pokud nevíte nebo nechcete odpovídat, klidně pokračujte další otázkou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- mozek třídí myšlenky, prožitky, vjemy, vzpomínky, představy... - vliv nějaké nadpozemské síly, možná snaha se s námi zkontaktovat - možná také vidiny toho, co se stane

- mozek zpracovává myšlenky,události, touhy

.. asi mají bohatý myšlenkový život a silné podvědomí

....

....protože mozek pracuje i ve spánku. ....z důvodu psychické hygieny.

...nevědomá psychická hygiena ...zpracování zážitků z reálného života ...pomoc z "druhého břehu"

...protože máme paměť a mozek, který vytváří nápady a fantazii...dokážeme si v bdělosti vzpomenout, co jsme měli včera k obědu...tak proč bychom to neuměli i ve spánku...ve spánku jen hlava víc fantazíruje :)

"čištění" mozku....třídění vjemů...

"čištění" podvědomí

"poskládání" zážitků a dojmů z dob minulých, při opakování stejných snů je jakési varování, že není něco s psychikou v pořádku

"setrvacnost" mysleni

"zprávy" a sdělení z podvědomí

* někdy jen reflexe zážitků, * někdy zprávy od našeho podvědomí, * někdy možná zprávy i ze světů, které nevidíme.

1. Zdá se jim o tom, po čem touží. 2. Zdá se jim o tom, čím se během dne zabývali (prožívali, viděli v televizi, ..) 3. Sny s hlubším významem - varování, inspirace, usvědčení o popírané pravdě.

1) Uvolnění, vyvčištění nahromaděných událostí. 2) vítězství podvědomí nad "rozumem"

2 důvody: 1) řeč duše, 2) zpracování aktuálních zážitků na nevědomé úrovni

Aby jsme meli i neskutečnou realitu

Aby mohl mozek lépe zpracovat myšlenky a představy

Aby se dozvěděli sami o sobě :-)

aby se mozek srovnal s některými událostmi

aby se mozek srovnal s tím, co prožil během dne (většinou se mi zdá o věcech, které mě během dne zaujaly, myšlenky z dne - co mě čeká, přání a tužby, strachy)

Aby se mozek vyrovnal s vjemy za celý den. Mohl zpracovat myšlenky a převést krátkodobou paměť na dlouhodobou. Tipuji, že je to tak napůl spořič obrazovky, zatímco mozek zpracovává data, která nedávají bdělé mysli smysl.

aby se mozek zrestauroval

Aby se nezbláznili

Aby se v noci nenudili :-D

Aby se v noci nenudili chichi

aby se vypořádali s prožitky, na které vědomí nestačí

Aby se vyrovnaly s tím, co je děsí nebo po čem touží, se strachem, přepětím.

Aby sespaloodpocivalo a odpocivalo. Aby se cítili příjemně.

Aby si mozek mohl zpracovat veškeré myšlenky a vědomosti, které získal během dne. Když pak na něco myslí celý den, logicky se mu o tom pak zdá.

Aby si mozek odpočinul. Sny nám mohou poradit na co si dát pozor v budoucnosti. Varování od Prozřetelnosti? Možná.

aby si mozek(tělo) odpočinul(o)

Aby si mysl urovnala prožitky a představy, mozek se snaží chaosu vizí dát řád. A mysticky, abychom zažili něco, co za bděla nezažijeme :)

aby si urovnali prožitky z předchozího dne

aby si v podvědomí srovnali to, co prožívají

Aby si vyčistili hlavu od návalu informací, které na ně neustále útočí, aby získali zkušenosti ze snu, aniž by jim hrozilo nějaké reálné nebezpečí. Také si myslím, že sny mohou hodně napovědět o našem podvědomí/nevědomí, čeho se ve skutečnosti bojíme, ale nevíme o tom. Jsou to takoví naši rádci a uklízeči zbytečností mozku :)

Abychom mohli prožívat "druhý život".

Abychom se měli čemu divit

Ačkoliv jsem měla zkušenost s tím, že se mentální stav odrážel ve snech, nemyslím se, že je v tom nějaký hlubší význam, že by nás vedly nebo že bychom se podle nich měly řídit. Je to jenom chemie, jenom věda, způsob mozku, jak se zpracovat data z uplynulého dne.

Ačkoliv spíme, mozek pracuje dál.

Aktivita mozku v noci - navíc sen nám dokáže odpovědět na otázky, na které nemáme odpověď v reálném životě.

alternativní světy.

Ano

Ano, ale nepamatují si je a tvrdí, že sny nemají :-))

Asi je to běžný spánkový proces.

Asi je to tím, že lidé přes den na něco hodně myslí a pak se ji o tom zdají sny.

asi mají něco sdělit

asi mozek neumi odpocivat

Asi mozek ventiluje pocity nebo napětí.

asi na něco intenzivně myslí, i když si to možná ani neuvědomují

Asi proto, že mozek nikdy nespí

Asi se "v hlavě" rovnají zážitky prožité během dne

asi se v nich nějakým způsobem zpracovává prožité či toužené

asi si mozog triedi informacie, pocity a myšlienky ktoré človeku behali počas dňa hlavou a ako vedlajší produkt vznikaju sny

asi že znovu prožívají to, co se stalo, nebo to, na co intenzivně myslí

astrální tělo cestuje

Běhm spánku mozek zpracovává vzpomínky, které se např. přesouvají z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Vzpomínky se mísí s fantazií a vznikají sny.

Beru sny za určitý "ventil" pro mozek.

Budto jsou to vidiny budoucnosti,nebo zážitky předchozího dne

Býváme přehlceni informacemi, snažíme se mnohé vyřešit, a tak nespíme dobře, ale mozek nám částečně pracuje a vymýšlí různé příběhy, které nám normálně nedávají smysl.

CNS je stále v činnosti, ač se zdá, že se vypnul, stále hibernuje a tak se neuronovými spojeními šíří vzruchy... občas můžeme vidět různé barvy když zavřeme oči, i to je důvod že se nám barvy slévají a vytváří obrazce... ze kterých mozek začne skládat příběh, ať už šílený, nebo krásný.

Co mozek nestačí zpracovat přes dny, potom něco z toho vytváří v sobě přes noc, když je v klidu.

Co vím, tak se říká, že sny se zdají lidem se špatným spánkem. Jinak netuším.

Část mozku stále pracuje, občas logicky, občas chaoticky a výsledkem je sen, který může odrážet realitu, naše tužby nebo náš strach. Některé sny jsou tak reálné a zanechají ve mě tak zvláštní pocit, že mne napadá, že to nebyl sen, ale skutečnost. Malý noční výlet do jiného světa.

Částečně podvědomí, nezpracované či nedokončené myšlenky, touhy, zásah vyšší moci (rady andělů, zemřelých blízkých,...)

Často myslí na různé události

činnost mozku

činnost mozku, "ukládání dat do paměti mozku"

činnost mozku, přemýšlení, neschopnost "vypnout" mozek a odpočívat

Člověk neustále nad něčím přemýšlí, neustále něco prožívá, zažívá a i v noci ten mozek "pracuje" a tudíž se zdají sny.

Člověk se tím psychicky trénuje na situace, co mohou přijít, a i mozek se snaží vypořádat se s událostmi, co se staly. Proto je dobré si jít po náročných a vysilujících věcech lehnout a zaspat je.

Defragmentace a čištění paměti mozku, uvolňování stresu, zcela vzácně sny prorocké...

Defragmentace/čištění paměti mozku za celý den, nástroj pro uvolňení stresu, velmi vzácně prorocké sny...

díky fantazii a prožitým zážitkům

Díky událostem, které se nám vkládají do podvědomí.

Díky určitým vlnám v mozku

Dle mého názoru jsou sny odrazem vědomí, ale hlavně i nevědomí.

Dle mého názoru proto, že i ve spánku člověk přemýšlí (úplně nevypne jako by byl mrtvý), ale okolností a průběh snů dává jeho podvědomí - často se zdají sny, které jsou odrazem života toho člověka - např. sny o školních povinnostech v období před státnicemi apod.

dle mych znalosti se jedna o specifickou neuronalni aktivitu meritelnou pomoci elektrofyziologickeho zaznamu (EEG) behem tzv. REM faze spanku (rapid eyes moving) a v obecnem povedomi se behem spanku a teto faze upevnuji pametove stopy (dochazi k tzv. konsolidaci pameti), coz se casto projevuje "rekapitulaci" udalosti daneho dne.

Domnívám se, že jde o určitou reakci organismu na podněty života, se kterými se lidské (a nejen lidské).podvědomí vypořádává po svém.

doznívá nějaký pocit či reakce z reálného života

doznívají v jejich podvědomí příhody, které zažili, nebo ty nepříjemné, z nichž mají obavy

Důsledkem nervových vzrůchů v aktivní části mozku při spánku

Duše si koná svou práci ;-)

Emocionalni odezva mozku. Uzavrene myslenky nad kterymi bud casto premyslime, nebo je naopak potlacujeme.

emočně citliví lidé prožívají znovu nějaké situace. Sny vyjadřují také mé momentální psychické rozpoložení

emoční reakce na proběhlé dny - někteří lidé jsou citlivější, tak se jim pak asi pocity promítají do snů?

Emotionalno kognitivne spracovavanie

Existuje něco mezi nebem a zemí, kde se ve snech pohybujeme ...

Fantazie

Fantazie, myšlenky před tím než usnou

Filtrace psychiky, udržení ve spánku

filtrování mozku prozatimních událostí

Foa odpocinku mozku a zpracovani informaci.

Freud o tom cosi říkal, nic jiného než on asi nevymyslím.

funguje jejich podvědomí, mozek nemůže "vypnout"

Hlavním důvodem je dle mého názoru vyrovnání se s realitou všedního dne. Ve snu můžeme realizovat své skryté touhy, přání, kromě toho se nám ve snu objevují i naše nejhorší obavy. Myslim si, že sen je občas jako zrcadlo, mozek se nám snaží něco sdělit, co nám jinak ve dne uniká, může jít i o potlačovanou sexualitu nebo zlobu, nebo nějaký okamžik v životě, který jsme nepřekonali/nepřijali a stále se nám proto ve snu vrací.

hodně přemýšlí před spaním

Hodně toho za ten den prožijeme, máme z něčeho strach, řešíme nějaký problém a pak se to v noci všechno smíchá :-)

Hygiena mozkových synapsí. :-)

Chemické procesy v mozku, možná nějaké mimotělní nevědomí.

Chtějí něco jiného než mají

Chtěly by něco prožít, ale na vlastní kůži se jim to nestane, tak se jim o tom aspoň zdá

Informace...vize...které v bdělém stavu nevnímají.

informacii v mozgu je viac nez cez den talamus pusti do vedomia, tak v noci šantia

informují z podvědomí; nebo opakují slepené zážitky dne

Inspirace a vzpomínky.

Já obvykle ve snech žiji svůj běžný reálný život, myslím, že se mi takové sny zdají proto, abych prožila to, co během běžného dne prožít nestihnu.

Jako relax mozku

jde o jakousi aktivitu mozku, protože i přes spánek určitým způsobem naše tělo neustále funguje. Říká se, že sny by se nám měli zdát každou noc, avšak záleží na hloubce spánku.

Jde o záležitost podvědomí, lidé je neovládají vůlí. Možná, že ve stavu vědomí se člověk s některými situacemi nedokáže vypořádat, uloží je tedy do podvědomí a to se s nimi pak vyrovnává prostřednictvím snů.

Je neklidný,není uvolněný

Je to činností mozku během spánku.

je to funkční odpočinková činnost mozku

Je to individuální.

Je to jakési vyjádření jejich "vnitřního já". Já sama osobně sny chápu jako prostředek, který mi dává možnost poodhalit mi, co se ve mě skutečně odehrává. V dnešní uspěchané době nemáme tolik času vnímat jak se naše tělo mění, nebo reaguje na určité podněty jako v dřívějších dobách. Proto chápu sny jako takové oddělení od reality, které nám dodává skutečné spojení s naším nejhlubším podvědomím. Myslím si, že ve snu se odehrávají důležité/silné okamžiky které chceme aby se staly, nebo se staly, nebo je právě prožíváme. Rozhodně jsou sny nedílnou součástí každého z nás a komu se sny nezdají, musí to znamenat nějaký problém v něm samotném.

je to kombinace toho všeho, co dělali, viděli četli a pak se to dohromady nějak pomíchá...

je to komunikace našeho podvědomí k nám

je to kvůli vzpomínkám, které se během spaní ukládají do mozku

Je to mix přožitků, přání a snů, popř. kousavé svědomí.

Je to mozková aktivita...mozek zpracovává informace které v poslední době nasbíral - osobně ověřeno :)

je to něco, nad čím přemýšlejí. případně transformované

Je to nějaká odpočinková práce mozku.

je to nějaká reakce podvědomí na situace, které člověk prožil/často na ně myslí/touží po nich

Je to o jejich podvědomí. Nějak se kumulují jejich obavy se zážitky

je to obraz jejich mysli

je to obraz jejich nevědomí

Je to odkaz duse, minulych zivotu, poslani, komunikace s vyssim ja.

Je to odraz duše, kteráý se nám snaží něco sdělit k našemu životu.

Je to odraz přání,obav,myšlenkových procesů,kognitivnich procesů,inteligence...

Je to podvědomím.

Je to povědomí

je to projevem podvědomí, naše obavy, špatné/pěkné zážitky také to může být citlivost na paranormální jevy - setkání s duchem mrtvých příbuzných, vidění do budoucnosti

je to promítnutí naší mysli co se uplynulý den stalo nebo se teprve má stát, když na něco intenzivně myslíme

Je to příležitost, jak si vyzkoušet reakci na urcitou situaci.

je to přirozené pro mozek, musí si zpracovat informace, a projevit nevědomí a podvědomí

Je to reakce na situace, na které myslíme v průběhu dne, nebo před spaním.

je to skvělý způsob, jak si utřídit myšlenky a vzpomínky. a hlavně je jejich pospojování často velmi vtipné. :)

Je to součást duchovního rozvoje. Sny předpovídají budoucnost, chce se v tom jen začít orientovat a více věnovat a půjde to samo :)

Je to varování našeho podvědomí. Sny jsou převtělené touhy, přání, pochyby, obavy. O tom, co vnímáme v bdělém stavu, přemýšlíme i ve spánku.

je to vedlejší produkt činnosti mozku ve spánku

Je to zrcadlo vnitřních pocitů, možná. Často ale jen událost, která se děla před usnutim.

Je to zřejmě podvědomá mozková činnost. Tělo potřebuje účinnou relaxaci a mozek vysílá určité vjemy zažité, nebo filmové zážitky, či nabízí řešení. Ale to je spíš otázka pro neurology.

je zapotřebí strávit veškeré prožitky ze dne, něco dořešit

Je zpracování vzpomínek z předešlého dne, mozek je přesouvá do trvalé paměti, indexuje je a tak, ale jiné části mozku tuto činnost vnímají jako vjemy či pozorované dění a interpretují to jako prožívané události, které se někdy znovu zapíší do paměti. Jinak řečeno, jde o vedlejší účinky údržby lidské paměti během spánku.

Jedná se dle mého názoru o projev nevědomých procesů, které probíhají v naší mysli.

Jedná se o proniknutí podvědomí na povrch.

Jedná se o určité promítnutí jejich myšlenek

Jedná se vedlejší efekt "přesunu" vzpomínek z krátkodobé do trvalé paměti. Zároveň může sloužit jako, "obranný" mechanismus, kdy ve vlastních představách simulujeme potenciálně možné situace a otestujeme naši reakci na ně. Teoreticky se tak můžeme zachovat lépe, pokud nasimulovaná situace opravdu nastane.

Jejich mozek je chce připravit na určitou událost (narození dítěte u těhotných že atp.), vysvětlit si nepříjemnou událost v minulosti, nebo si připomenout příjemnou. Kromě těchto "praktických" důvodů se nám zdají sny, které nám připomínají naše touhy. (můj názor)

Jejich podvědomí o nečem sní a nebo se něčeho bojí a proto se zdají sny. Ve snu jsou pak odrazy strachá a nebo radostí. Je tam i to čeho by člověk rád docílil a nebo co by měl.

Jiný stav vědomí. Cestování do jiného prostoru.

jsem poměrně spirituálně založená, takže pokud mám odpovědět velmi výstředně tak je to proto, že se ve spánku naše duše vrací nahoru - tam odkud přišla - a připomíná si úkoly, které si v tomto životě na zemi uložila z psychologického hlediska ve snu řešíme problémy, které nemáme pořešené v bdělém stavu nebo jsou v podvědomí

jsou nadržení

jsou nezbytné k životu promítá se v nich naše nevědomí, přání, obavy, umožńují nám si uspořádat myšlenky z předchozího dne, probrat si problémy a jejich řešení, vyrovnat se se stresujícími zážitky, vidět je z jiného úhlu pohledu

Jsou o tom, po čem ve skrytu duše touží nebo se toho bojí

Jsou odrazem vniřního světa něčí mysli. Mně osobně často radí v tom, co jak vnímám a prožívám a ohledně sebepoznání.

jsou plni dojmů a vjemů a ty se promítají poté do snů

Jsou tam zbytky situací ze dne a případně se do podvědomí prodírají informace z nevědomí.

Jsou to lidé, které ovládají mimozemšťané.

Jsou to obrazy zkušeností nabitých z předešlých dnů. A záleží na naší náladě a situaci, ve které jsme, když uleháme ke spánku, jaký sen se nám bude promítat.

Jsou to prozitky a varovani.

Jsou to situace, které řěšíme a máme je uložené v podvědomí. naše mysl je tím zaměstnaná a snech se nám vracejí....

Jsou to smíchané události skutečné i vymyšlené, které se při spánku různě promíchají a někdy dělají problémy, špatnou či dobrou náladu do probuzeného dne

Jsou to svým způsobem i strachy které se promítají

jsou to z části neuskutečněné sny, nebo popírané strachy

jsou to zážitky ze života

když na něco ustavičně myslí

Když něco psychicky hodně prožívají, ať už šťastné události nebo smutné, tragické, nebo když potřebují něco vyřešit, ale neví co.

Když se v podvědomí setkají dvě či více nevyřešených (nebo zajímavýš) situací/myšlenek.

Když si mozek ukládá informace z předešlého dne, tak porovnává obrazy z minulosti pro úsporu místa. Obrazy z minulosti si vybaví a analytická část mozku se snaží poskládat rozumný příběh.

klidová činnost mozku, přehrávání různých denních situací, zážitků propojených s obavami, touhami, emocemi

kombinace zpracování současných a minulých zážitků, vyplouvání nevědomých obsahů a jejich zpracování...

Kombinace: prožitky, obavy, podvědomí...

kompenzace potřeb

kompenzace toho, co bychom rádi, aby se dělo doopravdy, konfrontace s vnitřními strachy nebo traumaty apod.

Komunikace nevědomí se spáčem.

kontakt s "jinými" světy

Kvůli podvědomí.

Kvůli tomu, že nejsme při plném vědomí, kdy nemáme moc nad konkrétním vnímáním-abychom se na něco zaměřili či odvrátili pozornost..kvůli snížené mozkové aktivitě, kdy se mozek snaží odpočívat a zároveň zpracovává informace, tudíž je může i určitým způsobem promítat do mysli. Možná hrají svoji roli i momentální pocity, rozpolžení osoby v životě - pocity viny, beznaděje, nesmírné štěstí-kdy jsou vylučovány určité hormony, které také mohou mít vliv na snění.

kvůli ukládání vzpomínek

Lidé mají podvědomě nějaký problém nebo nad něčím často přemýšlí a poté se myšlenky přenesou i do snu.

Lidé se potřebují vyrovnat se svými problémy v podvědomí

Lidé si potřebují utřídit myšlenky, které ve dne nestačili zpracovat.

Lidé sny potřebují, myslím, že mozek tím třídi informace.

Lidem se pravděpodobně zdají sny, které jsou spojeny s aktuálními situacemi.

Lidem se zdají sny když jsou v tzv. NON-REM spánku..to znamená hluboký spánek..tělo se regeneruje a mozek taky. Sny jsou ovlivněny hlavně prožitky a problémy

Mají plnou hlavu myšlenek a ty se promítají do spánku

Mají rozšířenější fantazii.

mají slabý spánek

mají unavenou hlavu která se pouští na špacír

Mají v podvědomí nějaké myšlenky, které se pak projeví ve snu.

Májí velkou představivost

mají větší schopnost vnímání

maju nevyplnene tuzby alebo maju za sebou intenzivny zazitok

Majú v hlave niečo nedoriešené alebo majú priveľa fantázie, ktorú si potrebujú vybiť aspoň v spánku

Mám jich tolik a s tak nesmyslnými zápletkami, že si raději netroufám odpovědět.

Mám názor, že lidem se zdají sny o tom, po čem touží, co nechtějí atd.

Mě sny předpovídají budoucnost, když mají kladný význam

Minulý život, či chvíle které nechceme zažít.

Mix podnětů z daného dne.

mix uplynulých událostí a úvah

Mluví k nám naše podvědomé obsahy.

Moc myšlenek, a některé, které potlačují (třeba i nevědomě) musí někdy vyplavat na povrch (stává se ve snech).

Moc před paním přemýšlejí a čumí na blbiny, mozek to pak v klidu zpracovává. (Vlastní pozatek!!!!)

Moc přemýšlí

Moje odpověď na tuto otázku pravděpodobně nebude správná, ale zkusím to. Pokud vím, tak se během spánku ukládají do dlouhodobé paměti informace, které jsme v ten den prožili (např. člověk, který málo spí si toho méně pamatuje). Často se mi stává, že sny se skládají buď z toho, co jsem v ten den prožil, anebo na co jsem v ten den myslel, mozek to pak většinou zkomolí do něčeho velmi podivného. Podle mě si mozek během ukládání i vše "přemítá" a z toho se poté vytváří sny.

mosog si potrebuje oddychnut a pretriedit informacie, vytvorit suvislosti a zabavit sa inou ako vedomou cinnostou

Moze někdy musí utřídit ta kvanta informací, která nasává.

mozeek pracuje i ve spánku

mozek "funguje" i v noci

mozek "uklízí"

Mozek "zpracovává" různé informace a zážitky z běžného života, ty se pak určitým způsobem promítají do snů (často se mi zdá o rutinních pracovních věcech, všechno odpovídá realitě, mozek jako by pracoval i ve spánku :-) )

Mozek a jeho podvědomí pracují i když zbytek těla čerpá nové síly spánkem. Tato drobná aktivita, jakýsi úsporný režim, promítá do našeho vnímání obrazy našich pocitů, přání, strachu, atd. Nejsem vědec, je možné že aktivita prostupuje různými centry mozku, jako je treba fantarie, kreativita, atd.

mozek a podvědomí zpracovává info, zážitky atd.

Mozek filtruje nepotřebné informace.

Mozek filtruje zážitky.

Mozek i během spánku funguje a sny jsou důsledkem toho, na co myslíme nebo co se nám stalo

Mozek je připravuje na možné situace.

mozek je ve fázi, kdy některé části nejsou "zhasnuté", přehrává nabyté zážitky z daného dne, porovnává s jinými zkušenostmi ačkoli jsem racionálně založený člověk a pojímám svět vědecky, vlastní zkušenost mě donutila věřit, že nějakým způsobem existuje propojení i s jiným světem a pohled do budoucnosti

Mozek má spoustu informací a musí je poslat dál

mozek nějak reaguje na prožitky a myšlenky dřívějších dní...

Mozek nějakým způsobem promítá naše myšlenky a zážitky v době, kdy se regeneruje

mozek neodpočívá

Mozek nepřestává fungovat ani v noci, sny jsou pro něj místo kde se může plně realizovat a nemusí být ničím omezován jako v reálném světě.

Mozek odpociva, ale nemuze zcela vypnout. Dochazi k necemu jako "cisteni disku".

Mozek odpočívá a kombinuje, před probuzenim se tak "protahuje"

mozek odpočívá a přebírá, co se ten den stalo, případně " připravuje " mysl na to, co prožije další den nebo dny

Mozek odpočívá.

mozek organizuje vzpomínky a zážitky, často se mi zdá sen, který "zmixuje" vše dohromady

mozek podvědomě pracuje

Mozek pořád pracuje a přehrává si informace?

mozek pořád pracuje a v noci máme konečně čas ho vnímat, aniž bychom byli rozptylování všemi vjemy okolo, které jinak vnímáme

Mozek potřebuje nějak vstřebat události, které se v průběh dne odehrály, emoce, myšlenky...

Mozek potřebuje popustit uzdu a nepřebírat si ten mišmaš informací logicky.

mozek potřebuje pročistit, případně zapíná jiné funkce, než v bdělém stavu

mozek potřebuje vypnout

Mozek pracuje i těhdy, když je tělo nečinné. Neustále o něčem přemýšlíme, tak proč ne ve spánku?

Mozek pracuje i v noci a ventiluje naše podvědomá přání a obavy

mozek pracuje i v noci, tedy i fantazie, obavy, radosti

Mozek pracuje i ve spánku. Podvědomí i vědomí shrnuje co jsme prožili během dnů, a tak se nám zdají sny.

Mozek pracuje neustále a vymysli jisté preludy podle toho co jsme již někdy někde viděli

Mozek pracuje, ikdyž spíme. Já myslím, že sníme při každém spánku, jen si to nepamatujeme...

Mozek rekapituluje a s rekonstrukcí ukládá a "formátuje" svůj "sklad myšlenek a paměti"

Mozek se "čistí" odpočívá.

Mozek se během spánku vypořádává se zážitky i touhami člověka a modeluje jejich alternativy

Mozek se čistí nebo něco dořešuje.

mozek se nudí

Mozek se nudí.

mozek se potřebuje vyrovnat s vjemy, které nahromadí za den (nebo jak dlouho nespí)

Mozek se probouzí ze spánku a při tomto startovacím procesu smíchá obrazy, co už člověk někdy viděl

mozek se přepne, uvolní a popustí uzdu fantazii..

Mozek se srovnává s děním v běžném životě, odpočívá.

mozek se srovnává s prožitky a stresy reálného života

Mozek se srovnává s prožitými událostmi. Občas mám pocit, že když se mi v životě něco stane, předtím se mi o tom zdál sen, ale na to logické vysvětlení nemám....

Mozek se tak vyrovnává s prožitými událostmi.

mozek se tak vyrovnává s realitou

Mozek se uvolní a mysl si jen tak brouzdá vzpomínkami a zážitky, které náhodně spojuje. Je to takový autopilot. =))

mozek se uvolňuje, umožňuje nám užít si ve spánku to co kolikrát není možné v ralitě

Mozek se v REM fázi vyrovnává s každodenními událostmi života. Znovu si je promítá.

Mozek se vypořadává s myšlenkami z prožitých situací.

Mozek se vypořádává s obavami, takové uvolnění paměti.

Mozek se vyrovnává s podněty poslední doby a zároveň potřebuje během spánku zaměstnat kognitivní složky osobnsti.

Mozek se vyrovnává se vzpomínkami, událostmi, emocemi člověka a z té velké změti informací se vytvoří sny. Slyšela jsem, že sny mají všichni lidé, ale ti, co mají velmi hluboký spánek si je většinou nepamatují.

Mozek se zbavuje nepotřebných, přebytečných informací ("vylučuje je").

Mozek si asi přebírá zážitky uplynulých hodin a řeší to, co člověk řešil před spaním.

Mozek si asi ve spaní promítá různé události, které člověk třeba během dne prožil nebo viděl. Často se mi stane, že třeba v televizi je něco např. o hadech a pak se mi o nich zdá.

Mozek si chce utřídit informace a udělat pořádek v nevědomí. A možná jsou v nich i určitá poselství ;-)

mozek si potřebuje odpočinout

mozek si potřebuje utřídit informace a odpočinout od nich, tak je pošle ven

mozek si přebírá škatulky s informacemi které posbíral přes den nebo je to výlet do jiné dimenze :)

Mozek si přehrává potenciální scénáře a připravuje se na ně.

mozek si rovná informace

Mozek si rovná informace z toho dne a přemítá je jako jakysi film, pokud nemá co rovnat soustředí se na nepríjemné vzpomínky které si přikresluje a na tužby ve kterých si vymyslí scénář který nám přehraje.

Mozek si rovná myšlenky

Mozek si srovnává informace přijaté daný den.

Mozek si tak utřiďuje zážitky.

Mozek si třídí informace, reálné i imaginativní.

mozek si třídí myšlenky

mozek si třídí myšlenky a informace

Mozek si třídí vjemy

Mozek si uchovává z denního života informace. V noci si z těchto podnětů vytvoří sen.

Mozek si utridi pocity, situace, nove poznatky z ukonceneho dne. Casto se mi stane, ze muj sen navazuje na neco, o cem jsem pred spanim premyslela.

Mozek skrze sny vykonává určitou psychohygienu organismu.

Mozek spravována vše co se stalo

mozek stále pracuje, jenom v noci není brzděn vědomím

mozek tak relaxuje - sny jsou směsicí toho co jsme prožili (většinou ten den) , vzpomínek a fantazie

Mozek tak třídí své myšlenky a zážitky ze dne, občas sny pomáhají se člověku vyrovnat s různými situacemi.

Mozek tridi jiz nepotrebne informace a vyrazuje je

Mozek třídí informace

mozek ukládá a zpracovává informace když spíme

mozek určitým způsobem potřebuje zpracovat ,,přijatá data"

Mozek uspořádává myšlenky.

Mozek v noci zpracovává informace a skrze sny řeší složitější myšlenky a trápení.

mozek v noci zpracovava vjemy a podnety

mozek ve spánku promítá informace, které pochytil za celý den; někdy se ty informace tak domotají, že nechápeme smysl snu :)

Mozek ve spánku zpracovává realitu po svém a taky asi vyplouvají věci, které máme v podvědomí.

Mozek vstřebává a zpracovává informace, které "posbíral" přes den a ukazuje nám tím některé z obrazů.

Mozek vstřebává co nového zažil

Mozek vstřebává informace, které jsem za ten den zažila nebo o kterých jsem přemýšlela.

Mozek zasílá nějaké signály a je to asi i příjemnější.

mozek zpracovává a přerovnává si zážitky a pocity (to jsem někde četla, ale mám i osobní zkušenosti - když mám problémy v práci, zdá se mi o práci apod.)

Mozek zpracovává aktuální dění, touhy, myšlenky a do toho se vkrádá podvědomí a vzpomínky.

mozek zpracovává data uložená za uplynulý den

Mozek zpracovává dění v podvědomí.

mozek zpracovává informace

mozek zpracovává informace

mozek zpracovava informace

Mozek zpracovává informace a připravuje se, jak jednat v budoucnosti, zejména jak řešit problémové situace (proto bývají sny často děsivé, zejména u malých dětí, kde ještě nejsou tolik zregulovány životními zkušenostmi).

Mozek zpracovává informace z celého dne

mozek zpracovává informace z předešlých dní, první sny (večer po usnutí) jsou často smysluplné a odráží to, co se dělo během dne, je však známo, že člověk si pamatuje jen ty sny, které se mu zdají těsně před probuzením a ty už bývají přehnané, některé motivy z předešlého dne se tam možná objevují, ale dost nelogicky, různě pomíchané atd....

Mozek zpracovává informace, které v průběhu dne přijímá

Mozek zpracovává informace.

Mozek zpracovává informace. Podle toho, co se mi zdá, jsou sny složeny z vyhodnocení informací, zážitků a pocitů, které pro nás mají velkou hodnotu. Pokud se v našem životě právě nic neděje, tak mozek používá to, co je pro nás obecně důležité, co máme rádi, po čem toužíme. Pokud jsme pozitivní, tak jsou naše sny příjemné. Pokud jsme negativní lidé, tak jsou naše sny toho odrazem.

Mozek zpracovává nahromaděné informace a třídí je.

Mozek zpracovává podněty, kterými se nezabýval (neměl čas zabývat) nebo je nedořešil přes den.

Mozek zpracovává prožité informace, touhy, přání....

Mozek zpracovává události a pocity, které se staly téhož dne.

mozek zpracovává události poslední odby

mozek zpracovava ulozene informace, teoreticky nevylucuji ani vyssi smysl, ale nevim

Mozek zpracovává v noci informace, kterými jsme se ten den zaobírali. Nebo si na ně jen tak vzpomeneme během spaní.

mozek zpracovává veškeré informace, myšlenky, dojmy atp. které se stali, na které nejčastěji myslíme... myslím, že si tím čistí "hard disk" :-)

mozek zpracovává vjemy, něčím nějakými myšlenkami se zabývám a před probuzením už na ně myslím

Mozek zpracovává vjemy, událostí ze života, zážitků.

Mozek zpracovává všechny zážitky, myšlenky, pocity...někdy ve snech nacházím i pomoc v řešení problémů nebo vím, že mi něco naznačují.

Mozek zpracovává zazitky

Mozek zpracovává zážitky i niterní pocity.

Mozek zpracovává, třídí a vyhodnocuje, co přes den prožil, a oproti bdělému stavu, kdy hlavní roli hraje vědomí, dostává ve spánku slovo hlavně podvědomí.

mozog si triedi informacie / asociacie / podnety

mozog spracuvava informacie ziskane pocast bdeleho stavu (to vysvetluje, preco sny casto reflektuju, co sa stalo v ten den)

mozog triedi informácie

Možná je to nějaká reakce na události, které prožili během dne. Alespoň já to mám docela často (tedy pokud si na své sny pamatuji).

Možná nám chybí blízcí, chceme vyřešit věci,které nejsme schopni řešit v reálnu, i naše obavy se ve snu "vyřeší"

možná proto, že se něčeho bojí nebo si něco přejí

Možná se jedná o volné proudění myšlenek neovlivňované naší vůlí, aby se mysl tak nějak uvolnila. Nebo aby měli lidé možnost úniku z reality, inspirace.

Možná se v nich lidem promítne největší obava ,na kterou jsme přes den mysleli nebo naopak největší touha,přání..?

Možná ventilace pocitů ze dne, obav, přání

Možno sa telo človeku snaží ukázať svoj vlastný pohľad na veci, alebo ako výsledok nadmerného rozmýšľania človeka, prenesie sa to aj do spánku.

možno utržky zo simultalnych tivotov ktore clovek prave žije, mimo casoveho rozpetia ktore neexistuje.....mozno si v astrale trenuje tvorbu reality

muzek pracuje i ve spánku

Muzou predpovidat budoucnost, plne presvedcen ale nejsem

Může se v tom odrazit naše psychika, často naše touhy nebo strachy...

Mysl je aktivní i při spánku - odráží vzpomínky, přání či podněty z nevědomí.

Mysl přes noc třídí informace získané přes den.

Mysl se tak vyrovnává s pocity a zážitky za uplynulý den.

mysl si promítá myšlenky/prožité události/možnou budoucnost

Myslím se že i když člověk spí. Fantazie a myšlenky stále pracují a tím se nám zdají sny. Jen moje myšlenka

Myslím si že je to spojené s psych.stačí nějaké slovo nebo zážitek či vzpomínka a sny jsou na světě.

Myslím si že pokud se jedna o sny hezké tak je to vlastně jejich touha která se vyplní ale jen ve snu nebo prostě co si přejí to se jim zdá.... A pokud se jedna o sny smutné nebo ošklivé tak to bude asi problém se kterým se potýkají nebo ze kterého mají strach a nebo budoucnost které se boji

Myslím si, že člověk nemůže přestat myslet ani ve spaní, přehrává si myšlenky, které se za krátkou dobu (den, dva) člověku honily myslí.

myslím si, že človek si zapamätá sen ak je rozrušený pred spaním, nervózny, alebo cíti stres..

Myslím si, že je to částečně projev určité formy "geneticky" uložené paměti, co jde z generace na generaci a částečně hříčka fantazie

Myslím si, že je to spojeno s psychikou člověka, tím co prožil, očekává, čeho se bojí apod. Významu ale moc nerozumím.

Myslím si, že jsou to v nějaké formě projevy podvědomí. Z vlastní zkušenosti vím, že když mám z něčeho strach, může se mi to objevit ve snu (neúspěch u zkoušky ve škole,...) nebo naopak, když jsem zamilovaná, ve snu se mi objeví konkrétní člověk. Drtivou většinu snů si ale vysvětlit neumím nebo nic neznamenají (nebo si je nepamatuji). Zvláštní je i fenomén deja-vue, který já začívám poměrně často a přemýšlela jsem, zda jsem nemohla situace z vlastního života prožít opravdu už jednou dříve - a to nevědomky ve vlastních snech.

Myslím si, že mohou zobrazovat naše přání nebo naopak obavy z něčeho.

Myslím si, že mozek prostě pracuje neustále. A díky množství informací, které každý den pojme, jej musí nějak zpracovat. Díky našemu podvědomí se pak takové myšlenky promítají do našeho vědomí a stávají se z toho zkonstruované sny. Ale je to jenom má domněnka.

Myslím si, že řešíme podvědomě naše starosti, naše prožitky životem. Proto si myslím, že když máme více snů, jsme více odpočatí.

Myslím si, že se lidem zdají sny, protože na něco třeba hdoně myslí, přemýšlí nebo se na něco dívají a pak se jim o tom většinou zdá, asi se to nějakd ostane do podvědomí.

myslím si, že sny jsou odrazem toho, co jsme přes den prožili nebo co bychom si moc přáli.

myslím si, že sny jsou větší součástí toho co zažijeme nebo na to,co myslíme

Myslím si, že to co si lidé nejvíce v životě přejí, tak se jim ukáže ve snech, nebo nechtějí aby se stala nějaká věc(špatná), a tak ji vidí jen ve snu.

Myslim ze je to taková komunikace s podvědomím.

Myslim ze sny mají skrytý význam. Nebo taky proto ze se mozek proste nezastaví, jede pořád. Tak proto i ty sny.

Myslim, ze castecne se nase myslenky, ktere mame za bdeleho stavu, premitaji do snu. Dale pusobi fantazie cloveka. S tim, ze si myslim, ze tam pusobi urcite jeste nejaky faktoe, o kterem v soucasne dobe, jeste nevime.

Myslím, že jde o práci mozku. Zatímco spíme, on zpracovává a "promíchává" podněty, které obdržel během dne. Z nich vznikají různé sny.

myslím, že jde o promítnutí událostí, zážitků, pocitů, tužeb i obav

Myslím, že je to demonstrace nevědomých obsahů mysli a potlačených emocí, něčeho, co nebylo plně prožito/odžito a ukončeno

Myslím, že je to kombinace toho co člověk prožil a toho co by si prožít přál. I když je fakt, že některé zážitky v mých snech by mě ani ve snu nenapadly :-D

Myslím, že je to mozková činnost, kterou mozek vykazuje pro to aby rychleji utekl ten čas, který spíme

Myslím, že je to promítnuté podvědomí.

Myslím, že je to reakce na to co prožíváme, vyjádření našich obav, které se snažíme potlačit, ale také radostí, které prožíváme, či přání, která máme.

myslím, že je to takové nakupnutí, taková nápověda.mě se zdálo spoustu snů, když jsem si pak vyhledala jejich význam, vždy se týkalo situce, ve které jsem byla.

Myslím, že je to určitý výsledek aktivity mozku, když tělo odpočívá. Utřizují se informace z předchozího dne či delšího období a někdy se ve snech promítne něco, co se např. na druhý den stane podobně (např. se mi zdá o nějakém člověku a druhý den ho po dlouhé době potkám nebo na nějakém místě vidím stejnou věc, která se mi zdála ve snu a tím se mi ten sen připomene) a také se zde promítají naše vzpomínky. Toto si myslím já za sebe. Znám člověka, kterému se třeba ve snu zdá, jakým způsobem má namontovat nějakou věc a nemohl na to přijít, ale když to druhý den zkusí, povede se to...

myslím, že má sny každý, ale jejich pamatování je ovlivněno počtem vzbuzení, protože mozek pracuje i ve spaní a budí v nás prožité pocity

Myslím, že mozek filtruje informace a podněty, které jsme vstrebali podprahově a spojuje je s nejsilnějšími vzpomínkami dne/ období. Hodně se ve snu zrcadlí naše psychika.

Myslím, že mozek zpracovává denní informace ne? také se do toho promítne podvědomí, naše obavy, nebo touhy. V tomhle ohledu je můj mozek skvělej scénárista s fantazií a dává mi prožít mnohdy úžasná dobrodružství.

Myslím, že nám svým způsobem nestačí realita. Mozek prostě sní. Lidem se často zdá o věcech nebo třeba lidech, kterých nelze dosáhnout (u mě je to láska). Pak jsou to momenty, které jsme intenzivně prožili (ať už třeba trapasy, chvíle, kdy jsme se báli, okamžiky, kdy nám bylo krásně apod.). Věci kterých se obáváme, děsíme.. Nevědomky si vlastně plníme přání, která vyplnit častokrát nejdou. Myslím že sníme, protože nám na to nestačí náš svět. Na něco myslíme, bojíme se něčeho, někoho milujeme, je to tak intenzivní, že se nám to promítne až do snu. Toť můj rychlý názor.. :)

myslím, že něco bude na Freudově teorii :)

Myslím, že prostřednictvím snů se lidé vyrovnávají s různými skutečnostmi a věcmi, které se děje kolem.

Myslím, že při počtu různých informací, které přes den smysly vnímáme, si náš mozek musí v noci najít chvíli myšlenky nějakým způsobem utřídit. Ukládá informace do dlouhodobé paměti, vybírá ty, které zapomene, naše podvědomí se vyrovnává s dobrým i špatným. Prostě jakýsi vedlejší produkt biochemických pochodů v mozku.

Myslím, že se jedná o určitý způsob relaxace mozku.

Myslím, že se tím mozek čistí. Za den člověk vstřebá množství informací, mozek se se vším musí nějak vyrovnat. Často jsem schopná najít spojitost mezi svým běžným životem a sny. Často řeším ve snech podobné problémy, jako ve svém životě, jen to ve snu vypadá jinak. Občas ale ve snech narazím na souvislosti, kterým nerozumím, zdají se mi "nesmysly". Myslím ale, že i takové sny mají svůj význam, jen jim nerozumíme.

myslím, že si mozek potřebuje odpočinout od chaotického života a zbavuje se "nepotřebných" informací pomocí snů, které nám pak smíchá do jednoho velkého, někdy nesmyslného, příběhu

myslím, že sny jsou částečně 1) odrazem momentálního rozpoložení duše, kdy se nám naše nitro snaží říct, že máme věci, o kterých se nám zdá, nějak řešit (myslím, že tohle se týká snů, co se opakují) a 2) se nám v noci takhle pěkně (a někdy nepěkně) v hlavě třídí myšlenky, ale nevím, něco načteno mám, ale netroufám si tvrdit, že zrovna tohle je pravda - ta navíc jistě není jen jedna

Myslím, že sny jsou jednak projevem fyziologie mozku, jednak jimi promlouvají hlubší vrstvy naší psychiky.

myslím, že to souvisí s podvědomím a že to může někdy i pomoci

Myslím, že to souvisí s tím co prožijí ve dne.

Myslím, že záleží na hloubce spánku a často si jen lidi sny nepamatuji z rusneho probuzení.

Myslím,že někdy je to předzvěst toho co přijde

Myšlení pokračuje i za spánku. Pak ale bez kontroly vědomí.

Myšlenkové pochody - plány nebo výčitky. Asi i reflexe obav, strachů z něčeho

myšlenky (tužby, strach...) prolnuté prožitými skutečnostmi

Myšlenky, zážitky

n

Na to se zeptejte neurologů a psychiatrů - má to co do činění s podvědomím a činností mozku ve spánku, víc já vám k tomu povědět nesvedu.

nadbytek spánku, já mám sny při spánku o délce 9 a více hodin

například když na něco intenzivně myslí(mají nějaký problém,radost, na něco se těší) tak se jim to pak promítne ve snu.A tak obecně pro sny vůbec jsou.....podle mě je to nějaký režim hibernace pro náš mozek.

Následek psychického stavu.

Naše podvědomí nám něco naznačuje.

Naše podvědomí....varování ... intuice....Bůhví :-)

Návaznost na prožitky z reality

Něco jim zůstane v paměti a objeví se ve snu

něco si přejí něco nemají vyřešeno něčeho se bojí

něco si v nich kompenzují nebo v nich doznívá silný zážitek

něco těsně před tím než jdou spát čtou, přemýšlí nad něčím a to se jim pak vsugeruje do hlavy

nedokážu si to vysvětlit, jakékoliv vysvětlení s návazností na realitu se mi ale poněkud nezdá :)

Nedoresena minulost, strach z budoucnosti, obecne problemy, prani ..

Nedoriesene veci

Nějaká odezva na to , co si přejeme, nebo zažíváme.

Nějaké neurobiologické vysvětlení, bude existovat více faktorů. Jedním z nich může být traumatická zkušenost, častější však bude nějaká subtilnější forma potřeby přemítání, byť i nevědomá.

nějaké tajné touhy, hluboce skryté v nitru

Nejčastěji se mi zdají sny o věcech, které si velmi přeji, o věcech, ze kterých mám strach nebo je to případně nějak pokroucená verze nedávných zážitků.

nejintenzivnější sny se mi zdají ve stresovém období - mysl nedokáže vypnout ani v noci (změna v zaměstnání, změna v životě, plánování nějaké události, ...)

Nejlépe by to definoval neurolog, ale laicky řečeno myšlenkové procesy probíhají i ve spánku.

nejsem si jista, může to být určitou intenzitou prožitých zážitků, či nějakým podvědomým zpracováním "látky" , kterou za den nashromáždíme, určité uspořádání.

Nejspíš to nebude z důvodu, aby nás mozek v noci zabavil a pouštěl nám osobní televizi :D... Ne, věřím v "nadpřirozené" věci, sny mohou být odrazem jiné reality, dimenze, minulých životů nebo jen reakcí na to, co se děje kolem nás. Někdy bych si chtěla udělat čas na pracování se sny. Abych byla schopna je ovládat. Na astrální cestování bych si ale asi netroufla. Nechtěla bych se vrátit zpět a dál žít nudný život.

Nejvíc věřím že jsou to změti obrazů, který si mozek ukládá do paměti a různě přeskupuje. Hodně často se mi stává že v nich rozeznám fragmenty věcí který se stali v předchoím dnu/dnech.

Někdy je to vyrovnání se s něčím, co zažili přes den, ale jindy...

někdy mám pocit, že si jako by člověk čistí vlastní mysl, vzpomínky, myšlenky.. nebo ve svých snech uskutečňuje své sny :-)

Neklidný duch - dle tradiční čínské medicíny

Nemají hluboký spánek a mají něco přes den v hlavě o čem stále přemýšlí

Nemam pro to overene vysvetleni

Nemám tušení.

nenaplnění touhy, nevyrovnání se se situací,

nespia dostatočne hlboko a mozog čiastočne pracuje

nesplněné touhy, přání, strachy....

Netusim

netuším

netuším

netuším :)

nevědomí dělá "čistku"

Nevědomí, problémy a starosti se promítají do snu

Neviem prečo, viem iba že sa tam objavujú čerstvé zážitky a podnety, ktoré podvedomie pospája do náhodných súvislostí

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím přesně, asi uspořádání myšlenek

Nevím, ale dokážu se vmyslet do snu při usínání.

Nevím, ale chtěl bych vědět, co dělat pro to, aby se mi zdálo více snů :-)

Nevím, ale já mám ráda, když se mi zdají sny (i nepříjemné), protože vždycky po snové noci se cítím mnohem odpočatější, vyspanější, vyrovnanější a ne tolik přetížená

nevím, ale vím, že jsou velmi důležité pro nevědomí

Nevim, asi kvuli fantazii, nebo podvedomi... Aby si neco uvedomili...

Nevím, asi příliš špatné životní zážitky

nevím, je to nějaký zvláštní proces v mozku

Nevím, myslím si, že nás třeba chtějí varovat před něčím zlým nebo naopak prohloubit radost z něčeho pěkného, co jsme zažili

nevím, velmi mne to zajímá

nevím,,,možná záleží na momentálním duševním stavu,psychice

Nevím.

nevím... zdá se mi o věcech a lidech, na které jsem "zcela evidentně" už mnoho let nemyslel a na druhou stranu - pokud mě čeká nějaká důležitá, významná událost, není výjimkou, že si ji noc předem prožiji s předstihem

nevyřešené problémy ze dne

nezpracované zážitky, kdejako propojené

nikdy jsem to nestudovala a sama asi o této komplikované věci nic nevymyslím

Občas je to projekce denních problému, jindy vyplave něco z podvědomí, co byl člověk dořešit. Někdy jsou to i sny, které mají varovat, takové mívám také

Občas si člověk ve snu uvědomí spoustu věcí, např. na čem mu ve skutečnosti záleží nejvíc (co přehlížel a čemu po probuzení třeba přiloží váhu, kterou si to zaslouží).

Ocistna funkce pro psychiku, potrebuji si odzit den, potlacene emoce, nechat dobehnout podvedomi a jeho myslenky, prip. nechat si "dojit" to, co z nevedomi nedokaze projit tak snadno za bdeleho stavu.

odpočívá mysl, ukládání do paměti, pro zapamatování si důležitých částí dne

Odraz lidského podvědomí

odraz některých věcí ze dne

odraz prožitého či slyšeného fantazií zpracované do konkrétního děje

Odraz reality bez retuse

Odrazem toho co jsme prozili pres den.

Odrážejí myšlenky, prožité situace...

odrážejí skutečnost nebo intenzivni prani či vzpomínku v bdělém stavu

Odráží jejich obavy, sny a to, co prožili

odráží jejich podvědomí - hromadí nasbírané podněty a na základě prožitých (emočních) vzpomínek je nějakým způsobem zpracovávají; jejich intenzita se odvíjí od síly prožitků a prožívání všeobecně

Odráží se v nich realita a myšlenky, které nejsou chopni přes den vstřebat.

Opakoval bych jen to, co jsem někde četl

Opakování zážitků ze dne, vlastní fantazie.

osobně si myslím, že tak mozek zpracovává nápor informací, které během bdělého stavu přijme. Mám zkušenost, že když přes den jsem nervozní, zdá se mi nervozní sen- například mi ujede vlak a nemohu se dostat domu. Podle mě se hlava čistí.

Otázka podvědomí, projevuje s v nich strach ve vlastního selhání

Pár informací, které nám přes den kolují v mozku, se nějak dostanou do našeho nočního spánku. Kdo ví :)

po něčem touží něčeho se bojí potřebují si něco ujasnit

Po něčem touží, něčeho se bojí, něco již prožili

Počas noci tiež pracuje mozog, vraj sa sa vždy človeku prisnie niekoľko snov cez noc, len si ich všetky nezapamätá. Myslím, že je to redakcia na to, že nad niečím neustále premýšľame.

Podle ma sny odrážejí psychiku v tu danou dobu...

Podle mě jsou to nějaké nepostřehnuté okamžiky z předchozích dní. Lidé, věci, barvy.

podle mě jsou to určité vzpomínky

Podle mě sny zobrazují představivost člověka. Mozek odpočívá a přemýšlí. Myšlenky jsou velice živé a často úplně nesmyslné. Nedokážeme ale ovlivnit obsah našich snů.

Podle mě to je soubor myšlenek, nad kterými přemýšlíte ať už ve spánku nebo ne

podle mého jsou to reakce na prožité události, které se odrážejí z podvědomí :-)

Podle mého názoru je to komunikace s duší.

Podle mne je to nahlednuti do podvedomi, kdy vnimame fungovani tech casti mysli, ktere pres den 'spi'.

Podle typu spánku, hluboký spánek, atp.

Podvedome

podvedome aktivity mozku; zpracovavani udalosti jiz probehlych nebo zvazovani moznosti do budoucnosti; zpracovani a ukladani pocitu

podvědomé reakce, potlačené emoce, vnitřní pochody, které obvykle nevnímáme

podvědomě si něco přejí

Podvědomé vyjádření životních situací

Podvědomí

Podvědomí

podvědomí - vyvstávají staré stresy, zážitky, výčitky svědomí opakování si "čerstvých" příjemných/nepříjemných zážitků, "práce" paměti, možná i její třídění nejde vyloučit, že jde i o spojení/prolínání realit či světů, kdo ví..

Podvedomi chce cloveka na neco upozornit, neco mu pripomenout, ukazat mu co skutecne chce nebo naopak nechce.

Podvědomí potřebuje vyplavit svoje potřeby mimo tělo.

Podvědomí potřebuje zpracovat zážitky z průběhu dne, obsahy, které jsou ve vědomí, nevědomí nás před něčím varuje nebo na něco upozorňuje... nebo je to zcela jinak :-).

podvědomí pracuje

Podvědomí pracuje a splétá útržky z reálného světa s osobními prožitky - někdy vzniká mišmaš reálného a nadpřirozeného.

Podvědomí pracuje i během spánku, spíše více, než v bdělém stavu

Podvědomí pracuje, zpracovává zážitky a prožité stresy a snaží se s nimi vyrovnat počas zklidněné mysli přes noc.

podvědomí se nám snaží něco říct

Podvědomí se vyrovnává s událostmi dne a našimi strachy a touhami.

podvědomí vysílá signály, které si mozek ve spánku interpretuje mimo naši vůli

Podvědomí zpracovává minulé prožitky, ukazuje ve snech skryté emoce nebo touhy nebo cokoli, co není součástí vědomí. Některým lidem se mohou zdávat i prorocké sny o budoucnosti.

Podvědomí zpracovává naše zážitky a promítá je do snů. Člověku to pomáhá vyrovnat se s tím, co prožívá.

podvědomí zpracovává realitu

podvědomí zpracovává zážitky

Podvědomí, potlačené obavy, touhy, úvahy. A vlastně i ty nepotlačené, které jsou ovšem nějak silné nebo nedostaly dostatek prostoru v bdělém stavu...

podvědomí, utkvělé obrazy, připomínky minulého dne, nejzajímavější momenty, věci z doby před spaním

podvědomí,stach,obava

Podvědomí,vyrovnání se s realitou,znovuprožití okamžiku.

podvědomí?

Podvedomi.touhy a obavy

Podvědomně na něco myslí, nad něčím přemýšlejí a promítají se zkušenosti a nabité znalosti do toho. To se zkombinuje ještě s tím, co viděli v TV a pak máte takové sny.

Pokračování činnosti mozku.

pokračování denních problémů ( návrh jak problémy řešit)

pokračování denních zážitků

Pomahají jim srovnat se s událostmi, které prožili. Ve spánku se nám ukládají vzpomínky a sen je někdy vytahuje... apod...

Pomáhají zapamatování událostí prožitých ve dne.

Poselství

potlačení emocí, stres, nervozita nebo naopak potěšení

potřebují si asi srovnat mimoděk vjemy

Potřebují zpracovat, co se jim stalo nebo na co myslí.

Práce lidského podvědomí

Práce mozku

Práce mozku a zpracovávání našich zážitků, prožitků, práce našeho podvědomí.

Práce podvědomí.

pracuje fantazie

Pracuje nase podvedomi.. Ukazuje nam buducnost, nebo nas pred necim varuje

pracuje naše podvědomí a vyšší síly - někdy je to směs denních událostí, někdy rozvíjení našich myšlenek, pocitů a fantazie, někdy to má hlubší význam a chce nám to něco říci - máme přemýšlet nad hlubším významem, v rozlišování který sen je který a co nám chce říci, nám dobře pomůže intuice

pracuje podvědomí

Pracuje podvědomí

pracuje podvedomi

Pracuje podvědomí

Pracuje podvědomí člověka

Pracuje podvědomí, události, které se staly, touhy a strach

Pracuje podvědomí.

Pracující podvědomí

pracující podvědomí vnoci, mozek odpočívá

Pretože mozog si vytvára príjemné chvíľe a spočíva zo spomienok či vecí ktoré chceme zažiť

Prezivaju to, cim sa prave intenzivne zaoberaju, ci uz vedome alebo v podvedomi...

pripravuji se na potencialni skutecnost

pro mě jsou inspirací k umělecké aktivitě. jiní o nich třeba píší písně atd.

pro nějaké prožitky které zůstanou v paměti

pro relax

probíhající procesy v mozku v určitých částech spánku (R.E.M.), které "očišťují" mysl od balastu. Můčou být částečně odrazem duševního stavu nebo mají souvislost s tím, na co v podvědomí myslíme.

Proč asi, jazykem kterého kmene vlastně mluvíte?

Proč myslíte, že právě teď nespíte?

pročištění hlavy, srovnání myšlenek, nějaká zkušenost, strach, stres

projecke nevědomí, zmatků, tužeb... nevědomí se při oslabení vědomí při spánku prolne do popředí

Projekce podvědomí, myšlenek zachycených v mozku před spaním...

Projev podvědomí do snů, popřípadě tužeb a obav, ze kterých si ve svých snech tvoříme naší virtuální realitu.

Projevuje se jejich strach a touhy

Projevuje se podvědomí, mozek si přehrává události předchozího dne, kterým jsme tolik nevěnovali pozornost.

Projevují se zde jejich tužby, přání, ale i strach a obavy.

projevují touhy, pocity, nálady

promítají se do nich jejich emoce (pozitivní i negativní), které pociťují během bdění

Promítají se myšlenky, které během dne nemají prostor nebo jsou potlačovány.

promítají se v ních jejich myšlenky, starosti, prožité okamžiky od kterých nejsou schopni se odprostit

Promítají si skutečnost v jiném obraze. Jelikož věřím na vyšší sílu, řekla bych i, že se je 'nekdo' snaží před 'něčím' varovat.

Promitani podvedomi. Ve spanku je telo prepnuto do usporneho modu, zatimco mozek stale funguje a promita podvedome ulozene myslenky, pocity a zazitky a sklada je do snu. Mozna i dalsi veci, ktere jsou zatim nad nase chapani a vedu

Promítání zážitků ze života.

promítnou se zážitky ze života

Prostě pracuje naše podvědomí. To co nás v hloubi duše trápí takto vylézá na povrch. Když jsem se budila s tetanicko-astmatickými záchvaty ze snů a hystericky jsem brečela a nemohla jsem se ze snu vzpamatovat, bylo to proto, že jsem nebyla smířená s některými křivdami, nebo fakty v mém životě. Tyhle věci mě uvnitř trápily a chtěly ven.

Prostě proto :)

Protoze maji nejake myslenky, mysli na problemy, hezke veci atd a mozek s nimi pracuje a pak nam je vykresli ve snu, zobrazi nase prani i obavy. A taky ze beze snu clovek nespi.

Protoze mysli na ruzne veci pred spanim

protoze se jim utridi myslenky z predchozich dnu a utrizuji se jim i nazory na to co je ceka - podvedome škatulkujeme

Protože jejich mozek i ve spánku pracuje

Protože jejich mozek potřebuje zpracovat informace, které se k němu během dne dostali

protože jejich podvědomí potřebuje zařadit vzpomínky do "šuplíků" v hlavě a předtím je třeba je zpracovávat tak dlouho, dokud nejsou úplně zpracované a nejsme s nimi srovnaní

protože jejich tělo jim tím ukazuje na situaci, kterou jsou teď připraveni zvládnout vyřešit (přestože to tak třeba nevypadá), každý sen má smysl a ukazuje člověku jeho nitro

Protože jim něco chybí nebo je něco trápí.

Protože jsou to informace z podvědomí a také se v nich otevírají v reálném životě přecházená témata.

Protože lidé nejsou v hlubokém spánku a z podvědomi se nám promítají sny, o čem vlastně skutečně přemýšlíme, co nás trápí a čeho se bojíme

Protože lidé, kterým se zdají sny nemají přes den čas myslet na věci, které se jim zobrazují ve snech

protože lidská mysl nikdy nespí

protože mají fantazii, která stále běží i když o tom člověk neví

protože mají i ve spánku spoustu myšlenek... hlava (teda alespoň ta moje) prostě neumí vypnout ani, když spí..

Protože mají nějaké přání, tužby, které by chtěli, aby se jim splnily. To se pak promítne právě v těch jejich snech.

protože mají neuspořádané myšlenky

Protože mají přání, touhy, obavy ....

protože mozek funguje neustále a i při spánku nám "projektuje" střípky událostí, myšlenek, pocitů apod.

Protože mozek intenzivně pracuje v noci a mně osobně sny fascinují a jsem ráda, že je mám

Protože mozek je neskutečně zajímavý. Aby byla legrace.

Protože mozek ještě úplně nevypnul nebo se naopak před vzbuzením začne zapínat. Také to může být potřebou vyřešit nějakou momentální životní situaci, nad kterou nemůže mozek přestat přemýšlet. A pak je tu ta nejméně pravděpodobná teorie, že se jedná o životy v paralelních vesmírech, ale to už je dost přitažené za vlasy.

Protože mozek nespí a promítá během spánku co se mu zachce ;)

Protože mozek potřebuje zpracovat informace, které za ten den dostal

Protože mozek projektuje věci a touhy z bdělého stavu do spánku. Uvolňuje vjemy, které se přetvářejí ve sny.

protože mozek relaxuje a mimovolně spouští jakýsi systém volného přenosu, kdy při "čištění" mozku se vyjevují zážitky, emočně silné události, osoby....

Protože mozek si v klidovém režimu potřebuje zpracovat vše, co během stavu bdělosti "prožil".

Protože mozek si v noci ukládá prožité věci z celého dne a ty se promíchají s již prožitými skutečnostmi

protože mozek tímto způsobem odpočívá a prožívá to, co fyzicky prožil v době bdění, jen ve snu je scénář trochu nebo uplně jiný, ale myslím si, že když je člověk šťastný, tak se mu zdají i krásné sny a opačně

protože mozek v noci zpracovává informace, které prožil.

protože mozek vytváří imaginace právě tak ve spánku jako v době bdění

Protože mysl zpracovává podněty, které dostává - ať už to, co se nám stane, nebo to, o čem přemýšlíme.

Protože nám sny někdy ukazují pravdu.

Protože nato stále myslíme.

Protože některé sny mají určité poselství

Protože nespí dostatečně hlubokým spánek, pak přichází sny.

Protože nespí dostatečně hlubokým spánkem a mozek jim stále pracuje - mysl neodpočívá.

Protože občas se nám znají naše touhy, jindy největší obavy, strach. Kdo ví.

Protože prožijí nějakou zajímavou událost, na kterou pořád myslí.

Protože před spaním moc přemýšlejí

protože před usnutím na něco usilovně myslí

Protože se něčím zabývají více, než by měli. Když se člověku o něčem už i zdá, tak to s tím přehání.

protože se při nich projevuje jejich podvědomí

protože si mozek potřebuje odpočinout

Protože si mozek třídí myšlenky, vědomosti, zároveň se v nich asi projevuje naše psychická a fyzická situace.

protože si mozek ukládá informace co shromáždil počas dne

Protože si mysl potřebuje utřídit vzpomínky z čerstvě prožitých situací, a sny jsou toho vedlejší produkt. Proto se tam někdy mísí vzpomínky z právě uplynulých dní a úplná fantazie, plynoucí třeba ze sledovaných filmů, či otázky k maturitě. Ale to je jen moje vymyšlená teorie :D

Protože žijeme ještě v jiné realitě...

Proziti dne a mozek se snazi usporadat co se delo. Pripadne ruzna reseni kdyz se neco pres den stalo, moznost ruznych koncu. Ci se vraci neprijemna zalezitost jako takova

prožití předešlych událistí,obavy z budoucnosti.....

prožitky v životě se odrážejí ve snech

prožívají silně skutečnost

Prožívají to, co se jim stalo. Prožívají to, co si přejí, aby se stalo. A někdy je to paskvil.

prožívají znovu to, co zažili během dne. Prožívají to, co je trápí, z čeho mají radost, co je zajímá.

průběh celého dne

Průchod našich fantazií

Pruchod nevedomi

Prý si mozek takto přebírá viděné či prožité situace.

přebytek informací ze dne

před něčím je varují nebo jim ukazují možnou cestu, kterou se sami chtějí vydat, aniž by o tom během bdění věděli

Předpokládám, že mozek během spánku ukládá nashromážděné informace a občas je rozvíjí a sám interpretuje. Člověk je občas téhle mozkové činnosti svědkem a vnímá je jako sny.

Představivost, problémy (nepříjemně sny) nebo naopak úspěchy (příjemné sny)...

Představy, fantazie, věci, které bychom chtěli uskutečnit,...

Přemazávání paměti

přemýšlení o určitém problému, podvědomí

přijde mi zajímavá Jungova interpretace - manifestace obsahů nevědomí

Příjemná forma halucinace

Přílišné přemýšlení

Příprava psychiky člověka na nějakou událost.. trénink do života...

psychická hygiena popřípadě rekapitulace zážitků dříve prožitých za použití jiného smyslového vnímání (jakoby pohled z jiného úhlu)

psychická očista, zpracování nabytých vjemů, ohraničení obav

psychika se vyrovnává s událostmi dne, případně s věcmi, které nás tíží

psychohygiena, odpočinek; podpora kreativity; zpětná vazba mezi tělem a vědomím člověka

Ptrezivaju to co prezili cez den

reakce na každodenní život; podvědomá sebereflexe; promítání obav, snů;

reakce na nějaké životní události, myšlenky na věci co se staly nebo mají stát

reakce na prožité skutečnosti, nesplněná přání ..

reakce na prožitky

reakce na stav mysli

reakce na události prožitého dne

Reakce podvědomí na pocity a události.

Reflektuje se podvedome myšlení

Reflexe reality

regenerácia mozgu a tvorba obrazcov z prežitého a pocitov..

rekapitulace dne,jejich prožitků,tajná přání

Rekapitulace prožitých událostí, touha po něčem,

Relax mozku, vzpomínky .....

relaxace

relaxace

REM

REM spánek

Rika se, ze sny slouzi ke zpracovani zazitku do "komprimovane" podoby urcene k dlouhodobemu ulozeni. Podle mne spis jde o vedlejsi efekt "optimalizace" pri vyvoji mozku, a sny nemaji zadny "konkretni" ucel. Stavy tesne pred usnutim jsou ovsem diametralne odlisne, a nemohou byt povazovany za "sny" v pravem slova smyslu.

rovnají se myšlenky v hlavě, mozek třídí informace, také fantazie se ve snu "realizuje" ať už pozitivní nebo negativní

rovnají se šuplíčky v mozku a mozek odvádí naši pozornost právě těmi sny

Rozdíl mezi sněním a bděním je pouze v poloze očních víček.

Rozvoj lidské představivosti

Řekla bych že určitý druh relaxace mozku - třídí informace a události které se staly během dne.

Řekla bych, že je to určitá forma vyrovnání se s událostmi dne a čas na uložení informací a vzpomínek do paměti. Hlavně se do nich promítají silné emoce - z nějakého nedávného zážitku nebo např. obava z toho co by mohlo přijít apod. Nebo když se člověk něčím po určitou dobu hodně intenzivně zabývá, tak se mu zdají sny, které s tím souvisí.

řeší aktuální prožité zážitky či obavy a jsou neujaktuálnější v mysli

říká se, že je to odpočinek a úklid v mozku, mám ale pocit, že to může být i něco víc - jako výzva a tak...

říkám tomu reset mozku, někdy jsem schopen navodit si v určité míře sen sám

silné prožitky

silný zážitek

Slouží k uvolnění emočního napětí

slyšela jsem, že si tak mozek čistí krátkodobou pamět a aby se podvědomí zabavilo, tak mu "pouští" úseky, které zbyly z krátkodobé paměti

Smíchanina událostí ze života s koníčky, strachy a touhami. Mozek si to všechno přebírá a vzniklou chemickou kaši si vykládá novými obrazy, které nějak naše mozková kůra vnímá.

Snad konsolidace paměťových stop, promítání udržované mozkové činnosti, která však nepodléhá vědomé kontrole a do popředí snových obrazů tak vstupuje podvědomí.

snad rekapitulace zážitků či důležitých událostí

Snažím se dopátrat, proč se mi zdají a proč tak často oproti ostatním lidem z mého okolí. Nevím, proč se mi sny zdají. Je to varování před něčím???

Snívá se o tom, na co se hodně myslí

Sny bývají jako po pletená vzpominka

Sny jsou často "obrazem" nějakého prožitku nebo stavu mysli. Mnoho lidí se naučí i vědomě směřovat a ovlivňovat průběh snu, ale pravděpodobně se mu nepovede dosáhnout přesně požadovaného "výsledku" snu.

Sny jsou odrazem naší reality, podvědomí, emocí atd. Sny sou bránou do podvědomí ... je to zpusob jakým si mozek třídí informace, něco si pamatuje, něco zahazuje a tak ... Bez snění by sme se zbláznili, byli šíleně nesoustředení, nevrlí, vyčerpaní atd. Jsem farmaceut takže o tom něco vím.

sny jsou okno do duše, bohužel ne vždy se dají správně přeložit. věřím že je to pohyb v čase a prostoru za hranicí vnímání

sny jsou pouze myslenky

sny jsou vyjádřením toho, čeho se bojíme, po čem toužíme, co nás naštvalo nebo naopak potěšilo.

Sny jsou vyobrazením vlastního podvědomí, výsledek zkušeností a přání.

Sny jsou výsledkem toho, na co myslíme před spaním. Často reagují na životní situaci např. můj kamarád stál před těžkou volbou a zdálo se mu, že si vybírá v obchodě mezi dvěma lahvemi s vínem. Když si jednu z nich už vybral a vyšel z obchodu ven, vše bylo pochmurné, pršelo a měl nepříjemný pocit, jakoby s rozhodl špatně.

Sny podle mého názoru promítají to o čem přemýšlíme, nebo z čeho máme vnitřní obavy... Něco co v sobě dusíme vyplouvá napovrch ve snu, jen velmi často v různých metaforách, které člověku ani nemusí dojít...

Sny pomahaji cloveku vyporadat se s tim, co prožil. Sny a spanek pomahaji ulozit si prozite udalosti a dulezite informace hloubeji do pameti.

Sny se mi zdají, když něco řeším a mám něčeho plnou hlavu. Sny pak nesouvisí s tím co prožívám, ale mám hlavu zahlcenou starostmi a mozek má problém se v noci vypnout a odpočinout si. Když se mi zdá hodně snů, jsem někdy ráno unavená, špatně vyspalá.

Sny určitým způsobem vyjadřují stav naší mysli. Problémy, které řešíme, věci, kterých se bojíme, ale i věci již prožité či viděné. Např. kombinace reálného prostředí a osob, které známe, v kombinaci s dějem filmu. Nebo se nám do snu promítnou stavy naší mysli, např. sen, kde se snažím před někým nebo něčím uniknout může představovat v reálném životě řešení nějaké složitého osobního problému.

Sny vychází z emocí lidí, přání, touhy, strachu

Sny zobrazuji ci vystihuji podvedomi

Souvisí to s aktivitou mozku, která je opravdu velmi komplexní.

Spravna odpoved asi je, ze mozek je aktivni i po usnuti. Slysela jsem jiny nazor , ze to jsou zbytky zážitků pri cestach do astralnich svetu. Ale nevim :)

Srovnání si denních zážitků, třídění, touha po něčem

srovnání událostí z min.dne, srovnání myšlenek, náhoda,

srovnávají se informace v hlavě, co jsme prožili

Starosti, trápení, přání

stres, jídlo před spaním

stres, přemýšlení nad určitýma věcma celý den, nebo krátce před spaním

Technicky bych to viděl na čištění denní paměti a přepisování důležitých údajů do dlouhodobé. Odpovídalo by to také tomu, že sny se (podle mého názoru) zdají časově pozpátku. Několikrát se mi třeba zdálo, že vidím padat nějakou věc a při jejím dopadu mě probudila rána (někde bouchly dveře, hrom při bouřce atd.) Mozek přece nemohl předpokládat že se ozve nějaký zvuk, proto bych předpokládal, že zaznamená ránu a k tomu dodá nějaké logické vysvětlení. Vzhledem k tomu, že časová posloupnost snu je zachována (pád - rána po dopadu), nezbývá jiné vysvětlení, než že sny se zdají pozpátku.

Tělo ještě odpočívá, ale mozek už je aktivní, tak prochází různé scénáře, od pravděpodobných budoucích či minulých až po fantastické, které mají šanci stát se skutečností asi jako ryba při volbě psa roku.

Tělo odpočívá, ale mozek je stále aktivní.

Tělo vylučuje nějaké halucinogeny

Těžko říct, osobní teorii nemám, prostě je beru jako součást spánku. Četla jsem několik článků zabývající se sny, ale jak je to popravdě, netuším.

Tipoval bych, že se mozek pokouší sám sebe programovat - hledá se řešení možných situací.

to bych se rád dozvěděl

To netuším...

to nevím, ale stává se mi, že si sen přivodím, tím, že na něco pěkného myslím před spaním, a pak se mi o tom zdá

Touzi po necem ci se neceho boji

Třídění a ukládání myšlenek

třídění informací

Třídění myšlenek

Třídění myšlenek, ukládání a opakovalní informací z nedávné doby a spontánní aktivita mozku

tuším něco o REM a non-REM fázi spánku, ale určitě by z mé strany šlo jen o teoretizování

u mě jde určitě poslední dobou o odfiltrování stresu (zdají se mi sny související se studiem a prací)

Údržba mozku.

Ukládání paměti mozku z událostí posledních dní. Už jsem si všimla, že se to většinou týká něčeho, co se řeklo nebo prohnalo hlavou před spaním nebo v nejbližších dnech.

Ukládání události do paměti,přehrávání událostí, přací sny apod. Psychicky jsou důležitou součástí

úklid v paměti, varování, kontakt se zemřelými, nadpřirozené síly, nápady

unavený mozek, člověk v podvědomí znovuprožívá starosti i radosti, které má přes den, třeba i zpětně

Určitá rehabilitace mozku, utřiďování zážitků a emocí.

určité podvědomé touhy

určité prožitky, zážitky, strach, obavy, intuice

urovnání myšlenek nasbíraných přes den, komunikace s podvědomím, úklid v hlavě

Uspořádávání informací, dávání do kontextu předchozích zkušeností

Utřídění myšlenek / zabavení mozku

utřídění vjemů, které se v lidském mozku nastřádaly během dne; vyplouvají na povrch i věci z podvědomí

Utřídění vzpomínek do dlouhodobé paměti, odpočinek

utřizování myšlenek, míchání našich vzpomínek a fanzií

utřizování myšlenek, zažitých událostí a tak.

Uvolnění

uvolnění kapacity mozku

Uvolnění myslí a fantazie

Uvolnění podvědomí, odpočinek mozku.

Uvolnění podvědomých a nevědomých obsahů, kontakt s hlubšími vrstvami vědomí.

v jednom dokumentu jsem viděla, že se údajně připravujeme na situace, které by mohli nastat. dříve to bylo důležíté pro přežití- honí nás zvíře, nebo nějaký vrah a my bychom si při podobné situaci v reálném životě meli vybavit z podvědomí způsob řešení. něco na tom bude, nicméně u mě se ve snech spíš ukazuje zkresleně prožitá realita, nebo se mi zdají věci, nad kterými zrovna přemýšlím, nebo které zrovna řeším

V mém případě to byl problém v životě a takhle se projevoval.

v mozku se ukládají paměťové stopy a mění se na dlouhodobé, propojují se jejich dráhy apod.

V mozku se vybavují různé vzpomínky, zážitky a věci které bych chtěl zažít nebo mít.

ve snech se jim odvíjí psychický stav

ve snech se promítá podvědomí, co se člověku přes den honí hlavou, ale bývají to spíš náznaky

ve snech se promítají zážitky, pocity, trápení, přání, která lidé za den prožili, nebo za poslední dny, může to být i stres z následujících dní (zkouška, pohovor, práce, rodina), mozek prostě ve snu relaxuje tím, že nechá myšlenky volně plynout a z toho vznikne sen

ve snech se zjevuje například to co by si sami přáli

Ve snu řešíme problémy, se kterými se prez den setkáváme

ve snu se objevují věci z nevědomí

Ve snu se podle mého názoru realizují neuskutečněné věci, někdy dohnané do naprostých absurdit. Touha se promítne do šťastného nebo nešťastného konce, obava stejně tak. Pocit, že nám někdo ublížil vyústí v masakr, když nás někdo potěší, tak je najednou ve snu úspěšný. Červené auto, kterého kolem nás projelo, aniž by ho vědomí zaznamenalo, tak podvědomí promítne na ulici, kterou přecházíme ve snu, nebo v něm rovnou sedíme :-). Skoro bych řekla, že sen je prostředkem k vypláchnutí podvědomí. Když si potřebujeme "pročistit hlavu", tak se vědomě snažíme uvolnit a tím cítíme, jak nám měknou ztuhlé svaly. U podvědomí to vědomě nedokážeme, ale nelze se bez toho obejít. Jinak bychom byli všichni masoví vrazi nebo naopak nezvladatelní optimisté.

Ve snu se většinou objevují věci, na které člověk během dne myslí. Je to zrcadlení myšlenek.

Ve spanku, jejich podvedomi oziva, tim se spousti sny, jak prijemne, tak i neprijemne.

Ve stadiu příjemné únavy se promítají a navzájem mísí prožitky a myšlenky ze spousty věcí najednou.

Vedlejší produkt práce mozku při spánku možná?

Vědomí se snaží zpracovat zážitky z celého dne.

Vědomím nekontrolované zpracovávání "dat" mozkem. Představivost puštěná ze řetězu, řádící v kopách vjemů, pocitů a informací.

Ventilace dění během dne.

Věřím tomu, že sny jsou podvědomé myšlenky, které něco znamenají. Buď potlačená přání nebo nějaké věci, co naznačují něco o naší osobnosti. Zároveň situace, které jsme už zažily, smíchají se nám dohromady a vznikne tak například zcela nesmyslný sen. Ale věřím tomu, že sny často znamenají něco víc, nějaké znamení vyslané z našeho podvědomí.

Věřím, že je něco mezi nebem a zemí a sny jsou toho nějakým způsobem součástí.

vetsinou subtilni karma, ale i jine duvody

Většinou mozek zpracovává informace prožité během dne. Někdy se mi ale zdá o něčem nebo někom, na co/koho jsem dlouho nenarazila, tak u tohoto nevím, proč se mi toto zdá.

Většinou se v nich odráží to, co právě intenzivně prožívají, řeší, na co myslí

většinou to co se jim honí v hlavě, případně reakce na něco, co se událo těsně před usnutím (sledování nějakého pořadu nebo četba)

Vím o teorii, že mozek tak vstřebává nabyté informace. Někdo věří, že sny předpovídají budoucnost. Já nevím, můj mozek si tak asi vybíjí přebytečnou kreativitu, protože přes den prostě nemám dost času.

vlastní přání nebo hypotézy

vliv podvědomí,starostí i radosti,reálné obavy

Vnímám sny jako to, co se děje v podvědomí.

Vrací se jim prožitky dne. Než usnou o něčem přemýšlejí.

Vstrebani vzpominek

Vstrebavani myšlenek

Všechno je dle mě spojeno s nevědomím - když někdo po něčem touží nebo naopak se toho tolik děsí. Anebo i skrytě, že si to právě nemusí ani uvědomovat - to jsou pak takový ty wtf sny :D A některé sny jsou prostě jenom zbytky myšlenek, které mozek během dne zpracovával, takže každodenní události a jejich pokračování apod.

Vůbec netuším

Vyhodnocení událostí uplynulého dne.

Vychází z našeho podvědomí a nevědomí, někdy nám mají neco sdělit

Vyjadřují to, o čem "přemýšlí" podvědomí, čeho se bojí nebo po čem touží

Výplod mysli

vypořádání se s tím ,co se událo během dne; zpracování podnětů v nevědomí

vyrovnání se s tím, co prožili, promítání obav a podvědomá příprava na krizové situace

vyrovnávají se s něčím

Vyrovnávají se s pocity,prožitky které prožívají v bdělém životě.

Vyrovnávání se s myšlenkami, zážitky během dne, intenzivní prožitky, které je potřeba vstřebat, podvědomí vyplouvá napovrch..

vyrovnávání se s určitými situacemi, kterými člověk prošel

Vyrovnávání se s věcmi, které se udály.

vyrovnávání se se situacemi a emocemi, třídění informací, komunikace s podvědomím...

Vzhledem k neustále mozkové aktivitě a zpracování vjemů, které se udály v konkrétní den, popř. na které jsme intenzivně mysleli

Vzkazy z nevědomí

Vzpomínky se míchají s fantazií. Mozek si vybavuje, popř. upravuje některé vzpomínky.

vzpomínky z minulých životů situace, které prožili během dne

Vzpomínky, časté myšlenky se projevují formou snů.

Vzpominky, myslenky

xxx

Z části se kloním k Freudově teorii, že ve snu vyplouvá na povrch něco z nevědomí/podvědomí. A z části si myslím, že člověk nějak niterně potřebuje zpracovat všechny impulzy, které mu realita staví do cesty. Dost často se však jedná o dost opožděné zpracovávání.

Z nějakého důvodu část mozku pracuje.

Záblesky myšlenek které nás přes den napadnou si v noci žijí vlastním životem.

Záleží na tom, co lidé chtějí a také velmi na tom, jak se sny umějí pracovat.

Zaneprazdnenost myslenek

zázraky přírody a fungování lidského těla myslím, že to má na starost lidské nevědomí, akumulace všech událostí, které pak mozek zpracuje a odrazí ve snu

Zážitky

zdá se to, co si nejvíc přeji nebo to, čeho se nejvíce bojím

Zdají se většině lidí.

zdají se všem, je to jakási aktivita mozku v režimu spánku; člověk /mozek/ si u nich může odpočinout. Zároveň se člověku promítají i věci, se kterými se třeba úplně nevyrovnal v reálném životě.

Ze stresu

zhodnocení prožitého dne?

znovuozivovani cinnosti mozku

znovuprožívají něco, co už se jim skutečně v životě stalo

Znovuprožívání informací nezpracovaných během dne nebo v minulosti, projekce obrazů z jiných dimenzí, minulých životů, opětovné připomínání potlačených témat

Zpracování dat mozkem a ukládání do dlouhodobé paměti. Defrag :)

Zpracovani informaci z nevedomi

zpracování informací získaných za vědomí

zpracování mentálních obsahů z předešlých dnů

zpracování prožitků, přání a myšlenek člověka?

Zpracování reality

Zpracování reálných zážitků, únik z reality, zpracovávání vjemů během dne

Zpracování toho, co člověk zažil.

Zpracovává se v nich naše podvědomí, to, co nejsme nebo nechceme být schopni na vědomé úrovni vyřešit, se nám vrací pak nevyřešené, prostřednictvím snů jako různých symbolů.

zpracovávají zážitky z předchozího dne, může naplno bez omezení pracovat fantazie

Zpracováváme prožité informace.

zpracovávání informací a podnětů, které jsme prožili

zpracovávání informací mozkem, během ukládání informace do cílového umístění se po cestě narazí na různé již uložené informace a vzniká tak protor pro různé někdy i absurdní kombinace myšlenek.

Zpracovávání informací, které se nahromadili přes den, sny jsou často ovlivněny tím na co večer myslím, nebo co před usnutím poslouchám

Zpracovavani myslenek a podnetu ze dne

zpracovávání vnějších vizuálních podmětů v podvědomých

Zrelaxovani psychickeho stavu/mysli.

zřejmě je to jistý druh aktivního odpočinku mozku.

zřejmě njaký podobný prožitek,který se v podvědomí vryl do maměti

Zvláštní činnost mozku v určité fázi spánku

15. Zdálo se Vám někdy něco, co se poté stalo skutečností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zdálo se mi ale o něčem, co se dalo předpokládat, že se stane76535,85 %34,43 %  
ano, zdálo se mi o něčem, co jsem nemohl(a) předpokládat, že se stane73734,54 %33,17 %  
ne63229,62 %28,44 %  

Graf

16. Zapisujete si své sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne174281,63 %78,4 %  
někdy ano35916,82 %16,16 %  
pravidelně331,55 %1,49 %  

Graf

17. Vzpomenete si na něco, co mělo v minulosti vliv na Vaše sny? (po čem se Vám třeba zdálo něco zajímavého)

Může jít např. o shlédnutí nějakého filmu, nějaké speciální jídlo nebo pití, léky, drogy,... Chcete-li se podělit o zážitek, můžete jej vepsat do níže uvedeného pole, jinak klidně otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- Často po filmech, nad kterými po shlédnutí ještě přemýšlím - zdá se mi pak že prožívám podobný děj jako byl ve filmu. - občas po spatření něčích fotografií (př. na FB) se mi zdá o dotyčné osobě - často po setkání s lidmi, kteří na mne mají vliv, se mi o nich poté i zdá - po návratu z dovolené z Havaje se mi zdálo ještě týden o plážích a o letadlech :)

- Film Resident Evil - pití Absinthu - dlouhodobá spokojenost - intenzivní stres

---

....

* dost často jsou to filmy * při cestování na zajímavá místa

=

1. V dětství se mi zdával pravidelně sen o hračce, kterou jsem chtěla a nikdy nedostala (protože reálně neexistovala - tehdy). To bylo vždycky v předvánočním období. 2. Plná inspirace ke svému povolání jsem ho pak ve snu prožívala, ale v reálu jsem s tím ještě nezačala.

aktuální silné zážitky (rozchody, úmrtí, svědectví tragédie)

Alkohol

alkohol

alkohol

alkohol, film/seriál, sex

alkohol, nebo horečka

ani nevím... když jsem šla spát dřív.

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano eroticke zazitky alebo situacie kedy som mala strach

Ano film žena v černem pak mi vydesika ve snu

Ano filmy

Ano mnhokrát stačí slovo, zážitek, výlet, cokoliv

Ano při stresu ve škole se mi zdá, že mě vyhodí. Pokaždé, když nám umře příbuzný, zdá se mi, že se s ním loučím a je to strašně pěkné a uklidňující. Určitě ne smutné. Když kouknu na horor, zdají se mi děsivé sny.

Ano sny jsou většinou odrazem toho, co ten den, nebo v to období prožívám, popř. z čeho mám strach, co bych si přála nebo i po shlédnutí filmu, vyslechnutí něčího příběhu.

Ano ve 13 letech jsem viděla Šindlerův seznam a ještě několik měsíců jsem spala velice neklidně

ano zkouškové období

ANO, ČASTO PO SHLÉDNUTÍ JAKÉHOKOLIV FILMU+ŽÁŽITKY DNE, TĚSNĚ PO PRVNÍM NOČNÍM PROBUZENÍ NA ZÁCHOD...A PO PROBUZENÍ DO 2 HODIN SI SEN PAMATUJU

Ano, film z oboru vězeňství (ve snu jsem byla vězněm)

Ano, jsou to emocionální filmy.

ano, když člověk něco dělá hodně rád a často, tak se to promítne do snů, (např. sběr borůvek, houbaření) nebo i neobvyklý výlet, zážitky. Často milování s partnerkou. Pravdou je, že i shlédnutí filmu se mi promítlo do snů a třeba i jeho volné pokračování. :-D

Ano, když jednomu spolužákovi nevyhovovalo moje oblečení, pak se to odehrálo ve snu.

Ano, mnohokrát, zdál se mi sen, který byl např. pokračováním nevyřešeného problému (i jsem díky tomu snu nalezlřešení).

Ano, někdy film ovlivnil moje sny, například jsem byla sama v daném filmu.

ano, po filmu Kruh. Nenáším takovéto filmy a po tomto jsem měla skoro rok a půl takové zřejmě vsugerované halucinace, že mě pořád provází určitá osoba a sleduje mě jak spím. někdy jsem ji viděla i po probuzení.

ano, po filmu nebo po čtení knížky se mi zdá jakási "variace"

Ano, po hororu jsem měla děsivé sny, při týdnu zkoušek o propadnutí a podobně

ano, po oblíbené kriminálce - obvykle, když mám špatné sny, tak po shlédnutí dílu, mě oblíbený "kriminalista" chrání :D

ano, po pravidelném sledování seriálu Walking Dead (seriál o zombie) se mi často zdají sny kde se Zombie vyskytují, nebo se odehrává nějaké apokalypsa celosvětová.

ano, pravidelně. silný emocionální vjem citový, filmový, stresový...

ano, příjemné myšlenky nebo film, případně knížka před spaním, na který potom myslím

Ano, setkani s lidmi, shlednuti filmu, cteni knizky, hrani hry

Ano, shlédnutí různých filmů nebo stresující situace, po kterých jsem již tušila, že se mi o nich bude zdát.

ano, stalo se to, ale podrobnosti už "nedám"

Ano, velmi často po intenzivním hraní nějaké pc hry se mi pak zdají sny, o tom, že ji hraji.

Ano, velmi příjemné sny měly vliv na poluci, nebo obráceně?

ano,ale momentálně si nevibavuji

Ano.

Ano. Běžně se mi do mých snů zasahují události daného dne či měsíce.

Ano. Různé zážitky.

Antidepresiva v kombinaci s analgetiky určitě u mne zvyšují možnost snění. Alkohol také.

Asi budu vypadat jako nymfomanka, ale opět je to o touze a sexu, asi jsou tyto sny tak výrazné (nebo se za ně možná stydím), že mi utkvěly ve vědomí nejvíce. Vzpomínám si na jednoho muže, kterého jsem viděla poprvé bez saka, jen v tričku, jako normálního člověka. Všimla jsem si, že má skutečně pěkné svaly na rukou, což mě v jeho 60 letech a pracovním vytížení opravdu překvapilo. Asi o týden později jsem měla sen, kde už neměl ani tričko... Podvědomí prostě funguje na pudech :-).

asi filmy sexuální zážitky

Asi když jsem na něco hodně myslela tak se mi o tom zdálo. Akorát ne tak, jak bych si to představovala.

autoškola, setkání s někým jiným

Běžící televize přes noc.

Běžné události dne nebo když nad něčím intenzivně přemýšlím přes den, tak se mi to promítne do snu

Bolestivý lékařský zákrok.

Casto - filmy, novinove clanky, aktualni deni ve svete, prave ctena kniha anebo take silne zazitky - z rodiny, z cestovani, z prace.

Casto má na mé sny vliv to, o čem přemýšlím před usnutím či během dne.

Casto se mi denni asociace vkradaji do snu

Castokrat filmy, nadchazejici dulezite udalosti. Minule dulezite udalosti.

celé těhotenství jsem měla strašné noční můry (které se ale těhotenství či dítěte nijak netýkaly), po porodu zmizely

Celkove rozpolozeni, stres.

cestování,vojenský výcvik,maturita...

citové zážitky

Čas od času se mi zdá sen podle nějakého filmu, knihy či RPG.

často - návštěva divadla, výlet, setkání s někým po dlouhé době, zkoušky (státnice),...

Často - po shlédnutí filmu, četbě knížky, intenzivní zážitky v minulých dnech...

často děj knih, které čtu, a nepříjemné události, které se mi nedávno staly nebo se stanou

Často filmy

často filmy nebo počítačové hry, setkání s přáteli, odhalená nevěra partnera, ale i jídlo

Často filmy, osoby. Kdysi vystupoval bratr pravidelně jako strašidlo.

Často hledám nějaké věci, ve snu je najdu a pak nevím, jestli jsem je skutečně našla.

často mě ovlivní filmy, či ženy

Často na mě negativně působily horory nebo akční filmy. Po alkoholu mám většinou hrozně roztěkané a divné sny, které se divoce střídají.

Často se mi aktuální deni promítá do snů.

často se mi do snů dostávají dlouhodobé spory s lidmi; ve snu se mi pak často zdá, že byly pozitivně vyřešeny

Často se mi promítají sny laděné tak, co vidím nebo čtu (akční film = akční sen)

Často se mi ve snech objevují okamžiky, které jsem předchozí dny zažila, případně se mi zdá o něčem, co mě teprve čeká. Den před zkouškou se mi např. zdálo, že jsem zkoušku zaspala.

Často se mi zdá o aktuálním dění v mém životě, silné zážitky, jako např. vítězství na závodech, úspěch ve škole, či osobním životě. Když často chodím do práce zdají se mi sny z prostředí práce.

Často se mi zdá o práci, kdyz přijdu z prace pretazena a jdu hned spát.

Často se mi zdají úryvky z filmů, které jsem před usnutím viděla a nebo si prostě hlava sama domyslí příběh s těmito postavami. Stává se mi to téměř vždy,když usnu u filmu, nebo ho večer vidím.

Často, ale konkrétně si nic nevybavím.

často. zážitky událoti denního života se mi v noci promítají ve snech v různých podobách

Častokrát se mi zdává o zápase, který jsme vyhrály a já dala gól. Reakce na dokumenty, knihy či filmy o 2. světové válce.

Četba knihy, shlédnutí filmu.

četla jsem 3 válečné knihy, pak se mi zdalo o bombardování

Četla jsem si knihu o snech a u toho zdřímla. Hned na začátku snu jsem se probudila hrůzou. Taky se mi zdávalo, že padám z poschoďovky, což přestalo, když jsem přešla na normální postel.

Čtená literatura, filmy a seriály občas podnítí sny o nich.

děj filmu se promítl i do děje snu

denní prožitky v práci, film apod

Dívání se na hentai a ve snu se mi zdálo o znásilnění

Dlho som pozerala seriál a potom sa mi dlhu dobu o ňom snívalo, interakcia s postavami atď, horúčky menia sny dosť dramaticky, nakoľko mám bilingválne, dokonca trilingvalny vzťah občas sa mi sníva po anglicky či dokonca v inom jazyku.

dlouhodobé soustředění na určitou věc-učení se na maturitu, psaní nějaké dlouhodobé práce, myšlenky na konkrétní osobu či činnost.

do 10 let: Mé znásilnění, rozvod rodičů, ten film o gremlinech (netuším, jak se jmenoval, ale noční můry jsem měla roky). nad 10 let: změna školy, uvědomění si homosexuality, coming out

dobrá nálada před spánkem

dobrá/špatná nálada, stres

Docela často po filmech, ale jen na kterých jsem byla v kině, doma většinou ne.

dokumentární filmy se mi často natlačí do snů

Dokumenty či zprávy o válce nebo násilí

Dokumenty o holocaustu, upalování čarodějnic, muzikál Popelka (zdálo se mi pak, že upálili její sestry, popel dali bratrovi na postel a mě to děsilo)

Dost často na mé sny mají vliv přečtené či shlédnuté příběhy - naposled film Prolomit vlny - v mém snu se pak vyskytovala postava velmi podobná hlavní hrdince.

Dost často, když nad něčím večer intenzivně pracuji "hlavou", tak se to pak promítá do snů

dostatek spánku

Dovolená, sraz s přáteli apod.

dovolené u moře

drogy

drogy - užití marihuany

Drogy podané v nemocnici

Drogy,film neovlivní sny.. spíše prožitky,nálada a únava.. celkové rozpoložení má vliv na sny...

dřív jsem si myslela, že se mi zdají "výživné" sny, když jsem přejezená, ale zjistila jsem, že to je jen náhoda, spouštěčem snu téměř nikdy není stejný impulz

emocionální filmy, poslední 3 roky léky na spaní ( po nich si pamatuji sny )

Emocionální situace

Fantazia ze viem čarovať

film

Film

film

Film

film

film nebo kniha

film Pán prstenů

Film Winnettou, jezdila jsem na koni - to se mi zdálo, když jsem viděla film nebo četla knihu.

film, debata s někým, podnět z min.dne, kniha

Film, hraní si s kočkou, škola

Film, jiný hluboký zážitek, sebezkušenostní kurz

Film, kniha, narození dítěte v rodině.

film, kniha, silný osobní zážitek, stres

Film, koncert, nepříjemné zkušenosti

Film, který mě zaujal, kniha. Zpravidla to, o čem jsem přemýšlela před usnutím.

film, osobní událost, na kterou jsem často myslela

Film, přání, prožitek

film, rozhovor, prožitek...

film, sportovní přenos

Film, škola, příroda, nemoc, smrt..

film, zazitek, city

Film, zazitek, vylet, hadka, prace

Film,vzpomínky.

Film; příběh, který někdo vyprávěl; myšlenka, že si s někým potřebuji promluvit...

Film. Kniha.

filmy Intenzivní citový zážitek

filmy

Filmy

Filmy a zážitky ze dne ovlivňují moje snění.

Filmy často ovlivní me snění, kulturní zážitek, silné emoce

Filmy mají často velký vliv na mé sny.

filmy sci-fi, jízda vlakem, různé akce..

Filmy-zamilované, dobrodružné, drsné

filmy, cestování, mé přání

Filmy, narozeni syna, zraneni syna ci me zraneni.

Filmy, nekoukám na ně často, takže mi sny celkem ovlivňují. Někdy knihy, většinou věci z reality.

filmy, PC hry, zažitky z práce Nyní beru krátce Lexaurin a myslím, že mám méně snů, nebo jsou příjemnější. Nejdivnější sny mám obvykle v noci na pondělí.

Filmy, podoby tvorů z počítačových her, zpráva o tom, že dívka z mého okolí byla málem unesena

Filmy, stresové situace.

Filmy, ten den jsem někoho potkala a zdálo se mi o něm, nebo sem na někoho myslela před spanim a pak se mi o něm zdálo..

Filmy, událost dne, škola.

Filmy, výlety, rozhovory, práce, četba.

filmy, vztahy, chalupa

filmy, zážitky z daného dne

filmy...

Furt...reflexe toho, co me si stava behem dne

Hadka a pote nevera ve snu

hádka s manžele, výlet na zámek

Hádky v rodine/v škole, skúšky v škole. Po hororoch mávam nočné mory a podobne.

hlavně po shlédnutí nějaký ne moc pěkných filmů (např. horor) a po nepříjemných dnech

Hlavně to, na co myslím těsně předtím, než usnu.

hodně cukru před spaním (např. slazené nápoje, které běžně nepiji)

Hodně mé sny ovlivňuje, hudba, těžké jídlo na noc většinou způsobí špatné sny - neklidné spaní, po alkoholu si sny nepamatuji; strašidelné, násilné filmy nesleduji ze zásady, ale když něco zahlédnu dlouho se toho zbavuji. Když jsem nemocná hodně intenzivně sním, respektive si sny pamatuji, bolest se mi obvykle také promítne do snu. Drogy neužívám.

hodně se mi zdá o tom, čím se zabývám před spaním nebo čeho se hodně bojím

Hodně se v mých snech objevují herci z filmů a seriálů, někdy přímo postavy, které hrají.

Horecka. V horecce mivam zasadne zive "nocni" mury. Stresove zivotni situace, jakekoliv, rozchod, reseni v praci, financni potize... Nepromita se nutne to, co prozivam, nicmene odrazi se to v naladeni snu (negativni, za bdela si nedovolim tolik se "ponorit" do depresivnich pocitu)

horečka

horečka, nervozita jít spát před zkoškou

Hororový film, obavy z nějaké události

Horory, alkohol, příjemné události (Vánoce, oslavy, festivaly)

hraní her

hudba, rádio

chřipka, rozchod s partnerem, zkouška ve škole, pracovní úkol

Chystání svatby-ve snu se mi pak často zdálo že je svatební den,a já nemám nic připraveného.

Imaginace. Snění s otevřenýma očima.

intenzivní osobní prožitky

Intenzivni zazitky-dovolena, zivotni uspechy, zamilovanost, sexualni touha... proste zivot

Intimní zážitky, vzrušení

Já v tom mám takový zmatek. Nevím jestli to byl sen nebo jestli to byla opravdu reklama. Šlo o reklamu na mléko, kdy někdo otevřel dveře ledničky a tam byly nějaké zrůdy. Tento sen se mi často vracíval a já už si nejsem schopný vzpomenout jestli ta reklama opravdu existovala nebo to byl jenom sen.

Jak jsem psala výše - strach z něčeho, zamilování, prvky ze shlédnutého filmu určitě taky a obecně další projevy reality všedního dne, které se mi později ve snu objeví (kupříkladu ten den si kamarádka koupí novou kabelku a já si ve snu kupuji stejnou)

jak jsem psala výše - ve snu (asi) zpracovávám své starosti a pocity - vzpomínám si, že když jsme s manželem přestali spát ve společné ložnici s dětmi, několikrát se mi zdálo, že se do našeho bytu někdo vloupal a děti buď unesl nebo zabil a já jsem klidně spala a nic nevěděla

jako dítě jsem se bála otcovo chrápání, dost často se mi pak zdálo např. o obrovi, který ničil celé město, kde žiji co se týče filmů, tak i po zhlédnutí hororů se mi nezdají hrozné věci po požití alkoholu se mi nic nezdá (nebo o tom alespoň nevím)

Jako dítě se mi většinou zdály sny po teplém kakau nebo hodně sladkém horkém čaji.

jasně, po filmech, delším hraní nějaké PC hry, při větším stresu ve škole, práci

Je to dané nejvíc psychicky, když ksen nebyl dlouho v pořádku a řešil jsem existenční problémy a deprese a celkovou apatii, sny se mi nezdáli vůbec, po vyřešení problémů a opětovném nalezení chuti do života opět plno pestrých snů. Nejlepší zkušenost na vliv tvorby snů mám s marihuanou.

jeden dokumentární seriál o Egyptu ovlivnil mé sny, furt jsem měl sny o faraónech v staroegyptském říši,

Jednalo se o jednu krvavou scénu z jednoho seriálu, po této scéně jsem měl sen, jak nějaký muž jede na koni, bez rukou a bez nohou, a je celý zkrvavený, pronásleduje ho na koni žena a snaží se ho zabít.

Jednou jsem dost hrala jednu hru na telefonu a ta se mi pak promitala i do snu, takze jsem hrala i ve snu

Jednou jsem měl sen, jak jsem na travnatém hřišti viděl menší letadlo, které mělo problémy a nouzově přistávalo na hřiště. Křídly sekalo keře u hřiště, až na konci se zabořilo čumákem do země. Za několik dní potom tragicky havarovalo dopravní letadlo....

Jednoznačný vliv na sny mělo mé těhotenství, neustálé sny o porodu různých typů a počtů dětí :-).

Jo obcas se mi pak zda filmu nebo momentalne o testech ktere jsem u maturity psala, o znamkach posledni dobou, nebo kdyz si predstavuji nejaky vylet nebo udalost na kterou se tesim tak se mi o tom dopredu zda

jo... nedávno.. jsem zpracovávala nekrolog jednoho kamaráda, který se zabil v Tatrách a pak se mi TU NOC o něm zdálo a v tom snu jsem mu říkala, ať do těch Tater nejezdí, že se mu něco stane - a přitom jsem věděla, že už je to dané, takže je to varování stejně na kočku

Jurský park..pokaždé :D První den v nové práci na letišti Jízda na kole

k maturitní práci jsem stříhala video a dělala k němu pracovní list. pak se mi o tom zdálo. taky se mi často zdá, že jsem postava z nějakého anime-

Katastroficke filmy

každodenní dění má vliv na mé sny

každodenní události

Každý den když něco dělám zajímavého tak se mi potom zdá zvláštní sen

kdyz jsem mnela novýho pritele

Kdyz jsen unavena, nic se mi nezda. Naopak, pokud jsem odpocata a spim plnohodnotnych osm hodin, tak se mi sny zdaji kazdou noc. Kortikoidy. Trpela jsem nespavosti a kdyz jsem usnula, zdali se mi desive sny.

Kdyz me prepadli

když dělám nějakou monotonní práci dlouho, zdají se mi o tom sny... Když jsem napříkald dělala brigády v obchodě za pokladnou,ve snu jsem účtovala zákazníky

když hledám řešení, může ve snu přijít nebo sen může ovlivnit mé rozhodnutí na další den

Když hodně spím, zdají se mi sny. Když spím méně, nezdají se mi (nebo si je nepamatuju).

když jsem byla menší, často jsem koukala na akční filmy. Z těchto filmů jsem mívala noční můry. Nyní se mi zdá míchanice např. posledního shlédnutého filmu (př. sledovali jsme večerní zprávy, kde se hovořilo o válce v Sýrii a viděla jsem zde jedoucí tanky. Večer jsme se koukali na Iron Mana 3 - ve snu jsem viděla tanky a poletující vojáky podobní iron manovi.)

když jsem kdysi odmaturovala, úspěšně podotýkám. Tak se mi asi tři dny týden, možná na to (jde o to že ne hned tu noc, ale až pár dní po tom) zdálo že jsme se třídou tehdejších maturantů jeli takovou lanovkou co vypadala spíš jako metro nahoru, přes prales do vysokých skal a tam nás uviděla naše třídní jak kouříme. Ona to toti strašně nesnášela a pamatuju přesně jak v tom snu řekla, že všechny kuřačky okamžitě vrátí maturitní vysvědčení :-D Po tom co jsem dočetla celou ságy duny, se mi zdálo jak jsem v poušti a někde dál jsou takoví lidští ještěři kteří mají stroj, ten stroj udeří do země a s každým úderem se trochu změní realita, nejpomaleji se mění nejstarší věci, proto jsem se cestou k nim schovávali za skály a velké kameny. zvláštní je že než jsme tam došli, úplně jsme zapomněli kam a proč jdeme. Navštívili jsme tamní pouštní kmeny (které se podobali fremenům). Nakonec jsme úplně zapoměli na přístroj na což jsem si vzoměla až těsně před, možná a ž při probuzení.

Když jsem nastoupil cca v 17 letech na stresující brigádu na nádraží, celou noc mi v hlavě zněla znělka nádražního hlášení a poté informace o vlacích. Jinak se mi zdáváalo o počítačových hrách, které jsem hrával, někdy i o filmu, který jsem viděl, nebo knize, kterou jsem četl, ale to spíše zřídka. Spíše věci, které jsou intenzivní (hry, něco ze života - práce)

Když jsem nemocná, sny si nepamatuji. Když to přeženu s alkoholem nebo těžkým jídlem na noc mám divoké sny. Častěji se budím.

Když jsem pečovala o těžce nemocného tatínka a měla jsem strach že to nemůžu zvládnout, opakovaně se mi zdálo, že jsem v nějaké bezvýchodné situaci a zjeví se moje maminka (v té době již dávno mrtvá) a pomůže mi jí vyřešit.

když jsem se dusila

když koukám na horor, často se mi pak zdá sen o tom, že mě někdo chce zabít, honí mě a já nemůžu křičet, nebo vůbec nahlas mluvit, nebo se hýbat.. když jsem hrála Skyrim, často jsem pokračovala s hraním ve snech

Když mám část života, kdy jsem psychicky v pohodě a věnuji se koníčkům, mám příjemné sny, když jsem vystresovaná, nebo bylo období zkoušek, sny byly tvořené spíše neutrálem až nepříjemnostmi. U mě osobně čím víc jsem v pohodě, tím víc jsou sny sci-fi, čím jsem spíše vystresovaná nebo workoholická, tím se odehrávají víc v realitě.

když mám období kdy mám dostatek spánku, zdá se mi více snů

když myslím na nějakého člověka - především opačné pohlaví, zdá se mi romantický sen...většinou

Když například dlouho sleduji nějakou osobu, většinou se mi o ní zdá (když má třeba nový účes)

Když s někým trávím čas a před spaním o tom přemýšlím, občas se člověk objeví v mem snu. Nebo den před nějakou čekání události se mi zdají sny o tom jak to bude probíhat.

Když se člověk na noc přecpal

když se dívám na více dílů jednoho seriálu za sebou, je pravděpodobné, že se mi bude zdát sen z jeho prostředí (po čtení knihy se mi o ní zdá zřídka)

Když se nad tím zamyslím, tak vždycky když mám nějaký citový zážitek s bývalým partnerem, vždy se mi o něm zdá.

Když sem potkal pro mě zajímavé lidi, byl jsem na zajímavém mistě nebo sem se na něco (ne)těšil.

Když si občas pouštím hodně dílů seriálu za sebou, promítají se mi do snů.

když si projíždím fotky např. na instagramu tak se mi projeví občas i ve snu

Když sním něco těžkého tak mám zlé sny ... Když sem dlouho neměl sex nebo sem na někoho příliš nadržený tak budu mít noci plné sexu ... A taky někdy když se s kamarády dlouho nevidíme nebo sme po 100 letech strávili hezké chvíle spolu tak se mi o nich zdá :)))

ked na ne myslím pred tým ako zaspím

keď som videla prvýkrát Piráti Karibiku 3 som mala zlé sny.. :D

knihy obecně filmy (ale jen občas) silné žictoní událsoti

Knihy, filmy, silné zážitky (např. výlet)

knížka

Kolikrat, napriklad shlednuti kriminalky

koncert oblíbeného interpreta

konopí

Konverzace s kamarádkou, čas strávený s kamarádem, film ...

Léky ani drogy neužívám, jídlo - po těžkém jídle mívám sny častěji, ale většinou se mi z nich motá hlava a je mi nevolno. Filmy a knížky vliv mají, filmy větší, ale jen ty negativní (hororové / drsné scény). Jako malého mě měsíce děsily sny založené na filmu Mars útočí, jehož pár minut jsem viděl, protože se na něj koukal někdo jiný v místnosti.

léky, hororové filmy,..

marihuana meditační hudba

marihuana

marihuana

marihuana - hluboký spánek, alkohol - sexuální sny, guarana - extrémně živé sny o čemkoli

Marihuana - živější sny Kokain - rychlejší sny, více snů Alkohol - nepamatuji si sny Po sledování Adventure time, se mi často zdají kreslené sny. Po čtení scifi, se mi často zdají sny o budoucnosti a vývoji civilizace.

maturita, nedostavím se brzo na vlak, přijímačky, zaspím důležité akce

maturita, těhotenství

meditace před usnutím, vizualizace - zajímavé sny, plné zážitků, hodně pocitové. Film, zprávy - negativní sny o smrti, strach po probuzení

Měla jsem mírně deprese a zdály se mi spatne sny, kvůli kterým jsem nemohla spat.

Menstruace, binaurální vlny

Mezilidské konflikty - rozhodla jsem se pak některé z nich vyřešit

mluvení o daném tématu, následně koukání videí z youtube s touto tématikou...poté se mi v noci zdál sen o té stejném tématu

mnoho různých faktorů, jak jídlo (resp. těžko po jídle, nevolnost=nepříjemný sen), alkohol a jiné psychoaktivní látky, užívané léky, nemoc (horečka), psychická nepohoda a stres, přespání v nezvyklém místě, narození dítěte ...

mnohokrát jsem viděla film Pán prstenů, tak se mi něco z toho vracelo ve snu

mnohokrat, děj byl ruzny

Mnohokrát... nic konkrétního mne teď nenapadá.

modlitba a četba náboženské tematiky a následně nepříjemné vzpomínky na život v klášteře

Moje španělštinářka, nejhorší noční i denní můra co nespí ani dnes. Snad ji brzo vezme a vítr a bude od ní konečně klid.

Moje zaměstnání, lidé v práci..

Možná trochu úplněk a alkohol.

Možná vzpomínky našich na II. sv. válku. Touha po dítěti. Nemoc. Vztah. Matematika.

Myslel jsem jeden den intenzivně na svou kamarádku z léta. poté se mi o ní zdálo (já jsem byl princ a ona princezna ;)... nakonec mě kvůli ní zabili. Tedy ve chvíli, co mi jeden chlap zatlačil mečem na srdce, s bušícím srdcem jsem se probudil).

Myslenky pred spanim,,casto se mi pak o tom zda

Myslím si, ze asi jedině dlouhé přemýšlení nad smrti, ktera se pak objeví ve snu

Myslim si, ze na me maji casto vliv filmy a knihy. Dale pak pocity pred spanim a taky myslenky pred spanim.

myslim, ze vela veci mi vplyva na sny. cesto sa mi sniva o miestach, kde som cez den bola (hlavne ked sme na novom mieste, napr na dovolenke - potom sa mi moj klasicky dobrozdruzny sen sniva na v ten den navstivenych miestach), o ludoch, s ktorymi som sa zoznamila... takisto sa mi casto snivaju sny, kde robim rovnaku alebo podobnu cinnosti ako den/dni predtym (najviac na mna funguje volejbal (ale ten aj hram najviac, takze to je logicke) - az na to, ze v sne skacem asi tristokrat lepsie :D) - napriklad ked sme tyzden na lyzovacke a snowboardujem par dni po sebe, ma sa mi tendenciu snivat, ze snowboardujem, ale uz sa mi v tejto situacii parkrat snivalo aj ze surfujem a windsurfujem.

myslím, že každý sen je ovlivněn prožitýma událostma a myšlenkama, pocitama, nevím spíše jak si vyložit sny typu, že vidím letět letadlo, které pak spadne, nebo vidím jak hoří les a další den se o takovýchto událostech dozvím ve zprávách, nestalo se mi to mockrát za život, ale párkrát ano

Na mě mají vliv filmy a seriály a potom stresové situace.

Na mé sny má vliv hodně okolností - když jsem z něčeho nervózní, když jsem zaujatá nějakou počítačovou hrou (zdá se mi pak o možném postupu ve hře a možných úkolech), když mě zasáhne nějaký film a musím o něm neustále přemýšlet..

Na mé sny má vliv to, když se miluji se svou přítelkyní.

Na mne mají obrovský vliv horory (proto se na ně nechci dívat) - mám po nich vždy děsivé sny.

Na nic takového si nevzpomínám.

Na sny má vliv, přesně 5,5 piva. Mám odpozorováno :D

Na základní škole jsem si procházela stresujícím obdobím a několikrát jsem uvažovala o tom, že budu chodit za školu. Potom se mi několikrát zdál lucidní sen, ve kterém jsem žila úplně jiný život. Vždycky jsem tak našla výdrž přežít další den. Když se problém vyřešil, tak se sen přestal opakovat.

Na žádnou takovou věc si nepamatuji.

Napadá mě asi jedině to, že po větším množství alkoholu si zásadně nikdy nepamatuji, že by se mi něco zdálo... a v horečkách mívám někdy vážně děsivé sny

Napadá mě jen, že se mi zajímavé sny zdály pokaždé, když jsem se zamilovala.

Např. věděl jsem, že někam pojedu – na místo které jsem před tím nikdy nenavštívil (v dětství výlet na Červenou Lhotu). Sen byl na 100 % shodný s následnou skutečností. Od reálií až po projev průvodkyně…

Např. viz výše můj nejhorší sen - ten večer jsme se dívali s přítelem na nějaký béckový hororový film a já jsem u něj usnula, tak přesně nevím o čem byl - projevilo se to ve spánku, kdy se nade mnou nakloněna hlava zatímco jsem spala. Nebo zrovna dnes se mi zdál sen o tom, že rozmlouvám s drakem (byl to ale fajn týpek:-)), což jistě mohlo ovlivnit např. nedávné shlédnutí filmu Hobit. Dále se mi zdají např. sny o školních zkouškách, poněvadž mě jich zrovna pár čeká.

Například když jsem byla ten den na houbách, v noci se mi o houbaření zdálo

například když jsem se několik hodin koukala na seriál zdál se mi pak o něm sen

například, když jsem sledoval horror, tak většinou se mi zdálo něco krvelačného

narkózy, radostné a šťastné události události, divadelní představení...

Narkózy.

Náročný pracovní den který poté pokračoval ve snech běehem celé noci Strach ze zkoušky- zdálo se mi den před tím, že sem se na zkoušku nedokázala fyzicky dopravit

náročný prožitek- těžká zkouška ve škole, výstup na Matterhorn....

návštěva míst na světě

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne, sny se mi prostě někdy zdají a někdy ne

Ne.

Nedávno jsem si uvědomil, že se mi dva roky nezdála noční můra, hned na to se mi jich zdály cca 4

nedívám se na akční filmy

Negativní vliv jídlo před spaním nebo obecně větší stres.

nějaké scifi filmy platonická láska

nějaký emočně vypjatý zážitek - ale třeba s odstupem několika dní, ne hned následující noc

nějaký film v dětství. pak se mi zdály sny s titulky

Nejspíš nějaký prožitek, který se "dohrál". Nepiju, nedroguju.

Nejvíce si sny pamatuji, když se ráno probudím přirozeně a spím třeba i déle, než když musím vstávat brzy s budíkem.

někdy filmy

Někdy mi lidé z okolí připomenou něco, na co jsem si už dlouho nevzpomněla, nebo co jsem úplně vypustila z hlavy a pak se mi o tom i zdá.

Někdy mi sny dokáží napomoci řešení problémů. Že mě to v tom snu napadne, co s tím a ona je to pak ve skutečnosti použitelná a dobrá varianta.

Někdy po nějakém napínavém filmu nebo seriálu

někdy se mi promítne do snu film nebo knížka, co jsem před spaním četla/viděla.

Někdy se mi zdá o lidech, které v téže době potkám.

někdy se mi zdá o počítačových hrách, které intenzivněji hraji nebo o práci, když mám dlouho dovolenou/neschopenku. Hodně se mi po smrti maminky zdálo o mamince. Někdy se mi taky zdálo řešení úlohy, kterou sem nemohla vyřešit před spaním a ráno sem se vzbudila, že se mi o řešení zdálo - a dořešila úspěšně příklad.

Někdy se mi zdá o tom, na co myslím před spaním.

Několikrát mi noční snění ovlivnily filmy.

některé filmy, knihy nebo silný vztah k nějakému člověku

Některé události mého předešlého života mají určitý vliv na obsah snů

Německý jazyk, nejprve maturita poté zápočty z němčiny/ učitelky němčiny

Nemůžu se dívat na horory, mé sny jsou poté mnohem hororovější

nepamatuju se

nepamatuju se

Nepříejmný zážitek a nebo nevyjasněné vztahy s jinými lidmi, které se mi snaží posléze sen připomenout a nebo ujasnit.

neustále se mi promítají události z průběhu dne do neuvěřitelných snů...

neustále, po kladných zážitcích či shlédnutí filmu...

Neuvědomuji si, že by mělo něco vliv na mé sny. Snad jen slapové jevy.

Neviem, čo na to malo vplyv. Možno jedlo. Ale raz sa mi snívalo, že sa prevrátula zem o 90° a ja som sa skĺzla po tráve a dopadla som na múr. Vzápätí som bola mesiac, ktorý obiehal okolo planéty a dostala som na planéte úlohu zachrániť myšku s krtkom z oceánu. Keď som to spravila, celý vesmír, ktorého som bola súčasťou, sa rozžiaril na fialovo a všetko bolo zrazu v poriadku.

nevím

nevím

nevím (píše se zhlédnutí filmu!!)

nevím o ničem

nevím o ničem takovém

Nevím o ničem, co by krom zážitků nebo toho, že jsem někde byl, mělo nějaký vliv na mé sny.

Nevím už úplně přesně, ale stává se mi, že např. když pracuji dlouho do noci, pak se mi o tom zdá.

Nevím, asi ano.

Nevím, co mělo vliv na mé sny v dětství, ale hrozně často se mi zdály sny, ve kterých za zastřeným oknem klepal velký pták o velikosti celého okenního rámu. Bylo to pro mě vždycky strašně děsivé, schovával jsem se pod peřinu... :-D

Nevím, napamatuji se.

Nevybavuji si, možná myšlenky na něco. Jednou jsem před spaním myslela na to, jaké to asi je skákat s padákem a pak se mi o tom v noci zdálo. Nebo jednu dobu měla vliv na mé sny a spánek doba, kdy jsem šla spát. Když to bylo po 1 h ráno, větš. mě vzbudila spánková obrna skoro v celém těle, klidně jsem se budila i 5x za sebou z jednoho snu do dalšího (ale tohle byl extrém, většinou to byly tak 2 sny v 1). Klidně jsem to mívala i 2x až 3x za týden, tehdy jsem byla ale zároveň hodně ve stresu.

nevzpomínám si

Nevzpomínám si, že by něco co se mi stalo během dne nebo co bych viděla ovlivnilo co se mi poté zdálo.

Nezpomínám si.

Než jsem usnula myslela jsem na pracovní prostředí, na vztahy mezi mnou a mými kolegy a pak se mi zdál sen právě o nich.

nic

Nic mě nenapadá, ale když jsem byla psychicky méně ukotvená a ve stresu, tak se mi stávalo, že jsem se po dobu asi 2 měsíců (občas se mi to ještě stává, ale ne tak intenzivně) budila každé ráno s hrozně špatným pocit, že se ten den má stát něco špatného, že mě čeká něco nepříjemného, i když se ten den nic stát nemělo a ve výsledku většinou ani nestalo.

no toho je fůra, například když jsem si před spaním jednou lakovala nehty (ještě v pubertě) a nevyvětrala pak pokoj a šla spát, tak se mi zdálo o masakru v nějakém domě, lidé tam do sebe bodali noži a všude byla krev, byla jsem už na vrcholu hrůzy z toho sna, když jsem se najednou probudila a zjistila jsem, že vidím skutečnou krev... - tekla mi z nosu a vsakovala se do prostěradla... ; jindy se mi zase zdá, že když si dlouho nekoupím nutellu, tak se mi zdá, že si jí dávám, a nebo se mi to zdá s monte, potom pochopitelně přes den jdu do obchodu a koupím si to; věci z filmů a knížek se mi mísej do snů často, ale většinou ve formě detailů a pak se to proplete se spoustou dalších věcí

Nový vztah, rozchod, stěhování, zkoušky... A filmy velmi často.

o mamce, příteli a dovolené u moře.

O ničem takovém nevím

obcas se mi zdá o něčem, co má přijít a čeho se například bojím

Občas hororové filmy, běžné denní události.

Občas se dá vysledovat souvislost snů s tím, co se odehrávalo v průběhu posledních dvou dnů.

Občas se mi zdá nějaká upravená verze filmu, který jsem předtím viděla.

Občas se mi zdají sny spojené s minulostí ve vazbě na psaní memoárů.

Občas si přes den na něco vzpomenu a pak se mi zdá něco s tím tématem.

Občas třeba nějaký film..

Občas ve snech vystopuji zážitky předchozího dne. Sen je použije jako výrazivo pro to, co "řeší", co chce sdělit

Obecne jsem zacala vnimat a pamatovat si sny vice, kdyz jsem se zamerovala na jejich zapisovani po probuzeni.

obecně moje sny ovlivní na co myslím před usnutím nebo co v daný den dělám, nebo např film na který se před spaním dívám

obecně se v mých snech občas objev í postavy, které znám, nebo se projektují moje tužby, které si uvědomím

obecně silné a nepříjemné zážitky - hádka, těžká zkouška ve škole, nepříjemnost v práci, ...

Obecně strach, jinak ale opravdu každodenní maličkosti, které si člověk ani neuvědomuje. Jednou jsem bohužel byla svědkem nepříjemné situace – užívala jsem si s příbuznými letní den u vody, jenže pak jsem viděla, jak z vody tahali utonulého chlapce. Celý den jsem pak měla událost před očima a bála se, že jakmile usnu, bude se mi zdát o mrtvolách a vodě. Faktem však je, že se mi místo o utopení zdálo o luštění křížovek – ty jsem toho dne skutečně půl hodinku vyplňovala ještě před tím, než jsme šli plavat. Sen byl tak intenzivní, že si do dneška pamatuju některé z termínů, které jsem do kolonek vyplňovala, a dokonce jsem mluvila ze spaní a nahlas žádala o radu se slovy, která jsem neznala...

Obecně stresové situace, ať už špatné, nebo dobré.

Obrovský vliv na mé sny má především jedna osoba, která mě před lety jaksi pohltila.. Pohledy toho kluka, gesta, typické oblečení, chování, hlas.. Prakticky se mi o ničem jiném než o něm nezdá.. Dále to byl film, později se mi zdál sen s jeho hlavními postavami, příběh s filmem nesouvisel. Událost (konkrétně dostihy). Později se mi zdál sen (o oné osobě), který se odehrával právě na závodišti, vůbec to nesouviselo.. :D

Obvykle po sledování hororových filmů nebo filmů s drastickou tématikou se mi zdají špatné sny plné strachu, útěků a skrývání.

Obvyle ve chvíli kdy plánuju dovolenou (kam jet, co tam navštívíme a podobně) mám pak často cestovatelské sny.

Očekávání cestování

Od počátku užívání denních i nočních psychofarmak se mi zdají sny se zajímavějšími tématy,ve kterých nefiguruji jako postava, ale jako pozorovatel či vypravěč. Sny dostaly také větší hloubku a strukturu, vytvářím černobílé či barevné obrazy, animované nebo reálné postavy a předměty, které se mohou, ale nemusí míchat. Tvořím různé žánry, od hororů přes erotické scény až k ryzí animaci, např. anime. Sny mi avšak také ovlivňují filmy, které zhlédnu, jakékoli události, které silně prožívám (pozitivní i negativní) a stres.

Opakoval se mi sen, ve kterém mě pronásledoval a opakovaně napadal vlk. Zdál se mi několikrát, a když se mi zdál naposledy, vlka jsem ve snu zabila. Myslím, že se mi to zdálo kvůli tomu, že jsem měla velký strach jít na koncert. Sice jsem se tam těšila, ale bála jsem se, že tam vybuchne bomba nebo tak něco. Později jsem si to i našla ve snáři a psali tam o tom, že takováto tematika snu má něco společného se zbytečný, strachem.

Otravili jsme se houbami a pak cekali na smrt a cestu do pekla - po velkem mnozstvi lysohlavek

ovlivněnuje mě to, co se jsem viděl večer v TV

Pár dní jsem hodně vzpomínala, ale pak jsem to vytěsnila z mysli. A asi týden na to se mi o tom zdálo. JInak nic zvlášního

pár dní zpátky jsem četla o Janu Zajícovi a následně se mi zdálo, že se kamarádka zapálila

Párkrát jsem si uvědomila, že se mi zdálo o něčem, co jsem ten den třeba jen zahlédla v televizi nebo novinách nebo se o tom s někým bavila. Když jsem ve stresu nebo i jen hodně vyčerpaná (fyzicky i psychicky), mám často noční můry, ze kterých se probouzím několikrát za noc.

PC hra - následně sem lovil draka

PC hry, intenzivni studium, silna citova vazba k cloveku

Plno snů je navázáno na konkrétní prožité zážitky.

Po adderallu (amfetaminu) jsou sny intenzivnější a je snažší vyvolat lucidní snění

po alkohole sa mi vždy sníval celý uplynulý deň, ale úplne inak. Na druhý deň ráno "po opici" som nemohla rozlíšiť, čo sa skutočne stalo a čo sa mi len snívalo.

po alkoholu mívám otřesné sny, i po negativních filmech

po antidepresivech jsem měla tak živé sny, že jsem pak ráno nevěděla, jestli se to opravdu nestalo

Po bungee seskoku. Dlouhou dobu se mi poté vracel pocit pádu =D. A to i když jsem nepadala.

po čaji, který obsahoval bylinu čertovo kopyto, se mi zdály bláznivé sny

Po čtení knihy pred spaním velmi casto dej pokračuje ve snu

Po čtení Stephena Kinga se mi zdály hrůzostrašné sny; často padám do tmy či mě honí vrah po řešení závažných starostí těsně před spaním.

po detoxikaci šišinky - začala jsem používat pastu bez fluoru, začala chodit bosky, dívat se do slunce a meditovat

po docela dlouhodobém špatném vztahu se sousedem se mi zdálo, že se mi přišel omluvit. Ve skutečnosti to nikdy neudělal, ale zdálo se mi to opakovaně.

po drogách žádně speciální sny teda nemám, minimálně si je teda nepamatuji, ale filmy na ty zajímavější sny mají vliv docela často, samozřejmě na ty méně příjemné ale přesto zajímavé sny měla vždy vliv moje špatná psychika (třeba když se rodiče rozváděli, když mi umřel táta a později, když jsem se začla potýkat s chmurami, co dusí mou duši) - mívám často hodně zvláštní noční můry

Po filmech

Po filmech rozhodně a zážitcích a hlavně když na něco furt myslím.

Po filmech s agresí mívám nepříjemné sny, proto se na Tv skoro nedívám. Drogy, léky a alkohol neužívám. Zkrátka jsem si přála, abych mohla ve spánku řešit problémy, na které nemám před sen čas. A často se daří - ukáže se mi řešení problému, které bych ve dne nevymyslela.

Po filmech se mi zdají sny, které mají nějakou souvislost s myšlenkou filmu, s prostředím, s dějem, apod.

Po filmech, alkoholu, Neurolu

Po filmech, četbě knih, často

po hororech mám zlé sny

po hororech se budím strachy

Po hypnogenu na spaní jsem mívala nejlepší lucidní sny.

Po jakémkoli filmovém, seriálovém, čtenářském nebo videoherním maratonu se mi zdají nejlepší nejživější sny obsahující prvky toho, co jsem četla/viděla.

Po kazde pisemce na skole se mi zdalo o nejakem testu.Samozrejmne se spatnou znamkou.

Po konceroch :3 po stretnutí s top ľuďmi a po nejakej párty alebo keď som myslela na danú osobu...

po léku Xyzal na alergie se mi zdají velice realistické sny, dlouhé, které si pak velmi dobře pamatuji.

Po marihuaně mívám takové psychadelické sny

Po nalezení nového zaměstnání.

Po narkóze - že jsem se octla v jiném světě, byly tam dlouhé eskalátory nahoru a na nich se tísnily tisíce lidí, zřejmě zemřelí odjížděli do očistce. Já jsem také nastoupila na schody, ale nějaká bytost mi řekla - musíš se vrátit, jsi po operaci, rychle utíkejme dolů - a ta bytost se mnou seběhla dolů a já se probudila po narkóze v nemocničním pokoji. Nezajímavější bylo, že spoluležící pacientky říkaly, že jsem vypadala jako mrtvá a nevěděli, zda žiju a chtěly volat sestřičku. Asi jsem fakt vystoupila mimo tělo. :-)

Po nasazení léků (antideprasiva) se mi pravidelně zdají sny. Předtím zdaleka tolik ne, nebo jsem si je nepamatoval.

Po ne, ale před nějakou důležitou událostí/zkouškou se mi o tom zdá.

po nějakém silném prožitku

Po pití alkoholu se mi zdá, jak piji vodu nebo plavu ve vodě.

po požití alkoholu mám většinou nepříjemné sny

po požití alkoholu se mi zdají hodně živé sny

po požití velkého množství alkoholu

po přečtení knihy když ještě zpracovávám zejména smutný obsah, tak se mi o tématu zdá velmi živě a jsem součastí

Po různých událostech - zvládnutí zkoušek, nehoda otce

Po scifi filmu - vesmír - objevování planet

po sexuálních hrátkách s přítelkyní

Po shlédnutí filmu SAW jsem mel jako malý asi měsíc noční můry o tom jak me prase se strikackou chce zabít

Po shlednuti filmu se mi nekdy zda sen, ktery se primo tyka toho, co bylo v tom filmu.

Po shlédnutí filmu Šifra mistra Leonarda se mi zdál sen ve kterém mi před očima běhaly novinové články z jiné země - ten sen se mi zdál strašidelný, ale nevím proč.

Po shlédnutí filmu v kině, ne v TV, dosti často.

Po shlednuti filmu Vetrelci se mi neprekvapive zdal sen o vetrelcich (i jine filmy mely tento ucinek, ale Vetrelci byli obzvlaste vyzivni)

Po shlédnutí filmu Vetřelec se mi zdálo, že utíkám s neznámými lidmi městem a honí nás vetřelci

po shlédnutí filmu, po čtení povídeky , časté povídaní o jedné věci

po shlédnutí filmu, po diskotéce, po plese, po třídním srazu

po shlédnutí filmu/seriálu/videa a nebo po intenzivním myšlení na danou věc před usnutím

po shlédnutí hororu Noční můra v Elm Street, mě také Freddy honil

Po shlédnutí hororu se mi zdálo, jak mě někdo pronásleduje a chce mě zabít

Po shlédnutí pátého dílu Harryho Pottera následovaly velmi nepříjemné sny s Voldemortem (byla jsem celkem malá).

po shlédnutí Vetřelce 2 se mi o tom zdálo a fakt to bylo hrozný... po alkoholu sny nemám... před dovolenou nebo něčím pěkným na co se těším se mi zdá jak to bude úžasné

Po silném zážitku během dne.

Po sledování seriálu a filmů se zombie tematikou se mi často zdáli sny o zombie apokalypse.

Po smrti prababičky se mi o ní zdálo denně nějakou dobu.

Po škaredé autonehodě si mi vracel ve snech okamžik srážky s jiným vozidlem.

po te co jsem sazela okurky se mi zdalo jak jezdim na sbiracim kombajnu a desne me bolely ruce. Posledni dobou se mi zda casto o moji praci - mam toho desne moc a prace neubyva. Ostatni jsou jiz doma a ja stale pracuji.

po těžkém jídle mám pravidelně dost divokých snů, ze kterých se i budím

Po trápení v pubertě ze smrti otce jsme společně šli krásným lesem a povídali si, Přišli jsme na slunečnou louku, s jeskyní a otec do ní odešel. Předtím mi vysvětlil, že prostě už musí jít a že všechno bude v pořádku.

Po trávě se nezdá většinou nic, ale když jsem někde (např. nová práce), tak se mi obvykle zdá, že jsem na tom daném místě a nezvládám to (např. za pokladnou že byla tma a já nemohla markovat).

Po urazu

Po uziti leku Na spani se mi any vubec nezdaji nebo Jen velmi zridka

Po vyčerpávajícím přeplavání přehrady (přecenil jsem své síly) jsem měl těžkou noční můru.

Po zhlédnutí filmu V moci ďábla se mi zdálo, že mě chce posednout démon a pár týdnů se pravidelně budila kolem třetí hodiny ráno.

Po zhlédnutí horroru nebo psychothrilleru mívám nepříjemné sny a špatně se mi spí (a to i několik nocí po sobě).

pobyt v klášteře

Pokud čtu napínavou knížku nebo se dívám na napínavý film, velmi často se mi pak něco podobného odehraje ve snu, obvykle se dost bojím.

Pokud na něco intenzivně myslím, ale snažím se na to nemyslet, obvykle se to objeví ve snu. Například když my v mysli vytane nějaká informace, ale nezabývám se jí a podobně.

Pokud nadměrně pracuji, nebo dělám nějakou novou, neobvyklou, činnost, tak se mi to promítne i do snu.

pokud nejsem zdravotne fit, zdaji se mi osklive sny

Pokud piji alkohol, zdají se mi většinou hodně "bláznivé" sny. Také se mi zdálo, že jsem použila omamnou látku a nemohla jsem se zbavit toho stavu. Ve snu jsem se hodně bála, že navždy budu "zfetovaná" a litovala toho. Stalo se to po užití této omamné látky.

Pokud před spaním o něčem přemýšlím, tak se mi o tom většinou zdá.

Pokud se někdy dívám v TV na horor nebo vidím ve zprávách něco hnusnýho, tak se mi o tom občas zdá. To platí i o erotických filmech.

Pokud se odpoledne nebo před spaním dívám na horor/thriller apod. mívám o ději sny, často pak nemám kvalitní spánek a proto na takového filmy již nekoukám.

Pokud si před spaním v mysli představuji, o čem bych chtěla, aby se mi zdálo, většinou se mi to pak i splní.

Pokud stojím před zásadním rozhodnuti a ve snu nejake udelam rozhodnu se tak i při vědomi, protoze cítím ze mi podvědomí řeklo ze je to tak správě.

Pokud zažívám emočně náročnější období a nebo na něco častěji myslím, odrazí se to v mých snech.

pomáhá nebýt smrtelně unaven a spát déle.

Ponocování mi způsobuje instantní sen (sny). Když jsem vzhůru do 5 ráno a jdu spát, tak okamžitě mám sen. Poznám to dle toho, že ten sen trvá většinou dlouho, proto nejspíš začne někdy během prvních fází spánku.

Porad se mi takove sny zdaji. Jsem na ne velmi citliva az jsem pul dne z toho spatna

porno

pořád, často se mi zdají sny, ve kterých jsou situace nebo osoby, které jsem ve dne potkala nebo viděla

Posekám svou zahradu a pak se mi zdá sen, jak stále sekám a cítím vůni posekané trávy. Ráda houbařím a pak se mi zdají sny o houbách. I ty se snucítím, jak voní.

Posledně jsem se učila maturitní otázku z dějepisu a poté koukala na trailery filmů s DiCapriem, načež se mi zdálo, že jsem žid na Titanicu.

Poslechnutí oblíbené hudby před spaním nebo psaní si několik hodin s konkrétní osobou o které se mi zdá..

potkala jsem osobu, kterou normálně nepotkávám a několik dní poté se mi o ní zdálo.. blížila se akce a mě se o ní zdálo- taková alternativa??

Potkání dávného přítele

Potom co jsem byl na rande.

Právě čtení o lucidním snění vyvolalo lucidním sny. Nebo intenzivní studium čehokoliv se přenáší do snů.

Pravidelně se mi před zkouškou o ní zdá, jak jdu třeba pozdě nebo tak.

Prejezeni na vecer Bolesti, nemoc Vzruseni

Pri nemoci=teplote zle sny

Pri vyvolavani duchu, detska hra s velkymi nasladky

prililisnamentalna cinnost viazuca sa ku konkretnej veci, ak som napriklad nadchnuty pre nejaku hru ktoru dlho v ten den hram, hlavne pred spanim prenasaju sa do sna jej specifika, niekedy sa zlucuje dohromady aj film, hra, kniha a vlastna fantazia, pred dolezitymi udalostami, alebo opakujucimi sa, ked napriklad v praci riesim jeden problem, dlhodobo, opakujuco sa prenasa sa to do snov, vsetky tieto variacie su skor neprijemne

Problémy s přítelem, vlivné filmy.

prožité chvíle s milencem

První den v práci Jurský park Rande

Přečtení knihy, setkání s někým, kdo v něm pak figuroval, strach, který mě ovládnul.

Před spaním jsme poslouchali rozhovor s psychiatrem, který mluvil o mozku a jeho neprozkoumaných oblastech a tím pádem našich omezených možnostech. Do rána se mi zdál sen, kdy jsem zkoumala snímky mozku, viděla jsem jich v tom snu neuvěřitelné množství, snad doteď mi běhají před očima. Nikdy jsem takové snímky neuronů neviděla :-D

Před spaním jsme se s přítelem bavili, proč mám zaheslovaný notebook. Řekla jsem, že kvůli případné krádeži. - v noci se mi zdálo, že mi notebook někdo ukradl

Před spaním když koukám na filmy, tak se mi o něm párkrát zdálo

Před včerejškem jsme měli premiéru představení v Mahenově divadle. Byla velmi úspěšná. Následně se mi v noci zdál sen smíchaný s tímto představením a naším oblečením (kostýmem).

Představy, že jsem s někým koho mám ráda. (Přítel, kamarádi,...)

Přemýšlela jsem, do jakého obchodu jít :) Další den se mělo něco stát (olympiáda, první den ve škole, cesta do ciziny)

Přestavba nábytku, dekorace bytu.

příběh filmu v televizi se projevil do snu v kterém jsem vystupovala

příjemné a intenzivní sny po příjemně strávených dnech s přáteli

Příjemné zážitky, nějaké nové zkušenosti, co jsem do té doby nezažila, nové informace.

příliš mnoho jídla na noc = hrozné a divoké sny, špatné

psychický kolaps, deprese - dlouhá léta se mi sny nezdály

Působí na mě asi všechno, co se mi v průběhu dne stane nebo co vidím. Části filmů, muzikálů, písemky ve škole, hádky v domácnosti, kamarádi i "nepřátelé"...

Raz keď som pred spaním pozerala taký detský horor sa mi snívalo že tie postavy v ňom ma chcú uniesť. :D

Rozhodne marihuana - zive a barevne sny

Rozchod

Rozchod s přítelkyní a obecně se mi zdá o důležitých věc v mém životě.

Rozvod Otce a Matky Kamarádky ze Školy

různé události: maturita, zkoušky na VŠ, nadcházející oslava atd.

Samozřejmě. Sny musí být z něčeho vystavěné. Váš mozek prostě nemá jinou šanci než použít materiál, který někde načerpal. Když člověk zažije něco vyjímečného, shlédne dobrý film, atd, na snech se to odrazí. Je z čeho čerpat! Část struktury snu bývá z prožitků toho dne (např. to bývá prostor kde příběh snu odehrává), do toho naroubovaná hlubší pojítka. jde o to rozklíčovat co je co..

scifi filmy, horory, změny v životě, stresy, řešení konfliktu ....

Se školou jsem chodili na filmy o válce a mě se pak zdálo, že bojuji v letecké bitvě o Anglii, že jsem partyzán a vyhazuji do povětří mosty.

seriál Ztraceni- poté se mi po dobu asi dvou let zdálo, že jsem ztroskotala v letadle spolu s nimi a prožívala okamžikly seriálu.

setkala jsem se s člověkem ze snu za pět let.

Setkání s člověkem, kterého jsem milovala, nicméně můj cit nebyl opětován.

setkání s osobou po delším čase určitě vyvolává vzpomínky a sny...

sex

sex

Sex s mým partnerem. :-D

Sex, alkohol, kniha, seriál.

Sexuální sny

Sezení s terapeutkou, které následující týden ovlivňuje mé sny

shlédla jsem sci-fi jak se ženě v břiše hýbou červy a ona si s nimy ve vaně povídá.zdálo se my že je mám taky v břiše ,spala jsem na břiše, ráno jsem z toho byla vyděšená protože jsem to opravdu cítila,za týden jsem zjistila že jsem těhotná a mám pohyby.To byla úleva a obrovská radost.Vymodlené miminko.Dnes je mu pětadvacet.

shlédnutí dobrého napínavého filmu - zážitek ve mě většinou dlouho rezonuje

Shlednuti drastickych filmu

Shlédnutí filmu

shlédnutí filmu

shlédnutí filmu (zvláště např. intenzivní sledování seriálu), přečtení knihy, zážitky z práce (z pracovních důvodů jsem např. v minulosti často navštěvoval věznice, často se mi pak ve snu zdálo, že jsem vězeň), alkohol nebo lehké drogy (s jinými naštěstí zkušenost nemám) určitě ovlivňují obsah, formu, barevnost, spletitost (typicky v případě marihuany) atd. snů

Shlédnutí filmu, alkohol

shlédnutí filmu, čtení knihy

shlédnutí filmu, divadelního představení, významné zkoušky, problémy v práci, radosti v práci i v osobním životě

shlédnutí filmu, natáčení v komparzu, čtení knihy,

shlédnutí filmu, po alkoholu, po zajímavém zážitku ve dne

Shlédnutí filmu, řidičský průkaz, těhotenství blízké osoby, životní události. Vše možné.

Shlédnutí hororu

Shlédnutí seriálu těsně před spaních, přemýšlení o určitých věcech než usnu

Shlédnutí spíše smutných filmů, když jsem byla smutná, nebo naopak velice šťastná... když se stalo něco, co ovlivnilo můj život, když jsem někdy udělala chybu

Shlédnutý film

Shledunti filmu, vypjate zivotni situace

Silent Hill ... později se jedna scéna stal součástí velmi podivného snu.

Silné emocionální výkyvy. Rozchod,maturita a tak.. nebo se mi pravidelne zdají sny tyden po menstruaci..ale opravdu velmi intenzivní, každý den, nedá se na ne zapomenout.

Silné osobní prožitky - nenaplněné a marné lásky několikrát vedly k extrémně silným negativním snům, kde milovaná osoba umírala. Měla jsem ve snu pocit, že jsem jejich smrt více či méně zapříčinila já.

silné prožitky

Silné zážitky ovlivňují moje sny.

Skoro vždy mají témata, která probírám cca 3 - 4 hodiny před spánkem vliv na to co se mi bude zdát, ať už jde o debatu, film, muziku či fotku. Velmi často se mi do snu odrazí.

Skoro vždycky když jsem z něčeho nervózní, tak se to promítne do snu.

Skoro vždycky se mi zdá o věcech a situacích, které jsem prožila nebo které se teprv po snu staly. Naposledy jsem se bála, že přijedou policajti a budou problémy... Nic se nestalo a pak se mi zdál ten stejný večer a ve snu jsem utíkala před policajtama

Sledování filmu, čtení knihy nebo alkohol.

Sledování filmu(většinou horory, akční filmy), adrenalin ze sportu(běh, silové cvičení) či strach z prožité události(stezka odvahy) těsně před spaním..

Sledování Harryho Pottera.

Sledování hororů

Sledování seriálu, filmu s napínavým dějem, četba knihy, silné emoce.

sledovanie hororu - 3:15 h zomries, smrť blízkeho člena rodiny, prosba o pomoc (napr. anjelov)

Smrt blízkého

smrt otce

smrt příbuzného

Smrt, film, knizka

Sním často divoce po Harry Potterovi.

sníva sa mi vždy, keď je spln

Snům nepřikládám žádnou váhu, tudíž si nic konkrétního nevybavuji.

Sny reagují na stav vědomí v bdělém stavu. Jednu dobu jsem se začala vědomě více rozhlížet kolem sebe, více vnímat své okolí, a totéž jsem pak dělala i ve snu

Sny se mi zdaji na zaklade "tajnych prani a strachu"

Souložím občas s herečkami, které ale nejsou nakonec ony.

spíše se mi zdají sny o nějaké události, na kterou se chystám, ještě předtím, než se událost koná

spoustu věcí, denní události či myšlenky, pocity

Stále sa to stáva, sny reflektujú môj deň, napríklad, keď sa intenzívne venujem školskému projektu, objaví sa aj v sne

starosti, stres, něco co sem prožila nebo řešila ve dne a pak se mi o tom zdálo, věc na kterou jsem myslela před spaním

státnice (zdály se mi dva sny o obrech a jejich porážce)

Stává se mi to celkem často. Když vidím film, který me hodně zaujme, zda se mi o tom. Když vidím hodně dobrý nebo hodně špatný zápas Barcelony, zda se o tom. Když o něčem večer dlouho přemýšlím, zda se mi o tom.

stěhování, očekávání dítěte

stesk po manželovi a touha po sexu se odrazila do snů. Buď mám toužící sen či sen plný sexu.

Strach z řízení auta a sen o řízení :-)

Stres na brigádě,porad se již dali jak se tam musim vracet a nic nestiham

stres z filmu, erotika

Stres, nedokončená práce

stresující situace - zemřela babička, zdálo se mi že jsem u ní na návštěvě a můžu s ní zase naposledy mluvit, vše ve snu vypadalo jako by se nic nestalo

stresy v dětství

Synovi zjistili šelest srdce a mě se zdálo o transplantaci srdce asi dva dny poté. Nejprve bylo vidět srdce Ivě Pazderkové (herečce) a pak to byl můj syn.

škola - strach ze zkoušek, pohádání se s kamarádkou, problémy v rodině,s přítelem

Škola, zaměstnání

Škola, zkouzkove období

špatné údálosti v mém životě, neúspěchy, depky.

Špatné uplatnění v praxi, stálý sen o nedokončeném vzdělání.

Tak např. po shlédnutí filmu, který pro mě byl intenzivním zážitkem, to se mi stává často. Proto se snažím se před spaním nedívat na filmy, které by mi mohly způsobit děsivé sny. Stává se mi to i v běžném životě, že se mi stane něco intenzivního a v tom snu to prožiju znovu, nebo trochu jinak, nebo si tu situaci dokončím ve snu, třeba když po někom nebo po něčem toužím, tak si to ve snu dosním podle libosti. Pokud jsem nemocná, zdají se mi sny, že nesu nějaké břemeno, že mi něco tlačí na hruď nebo tak něco. Jsou to takové napůl sny, jako bych blouznila.

Takovým obecným stimulem je asi pokud o něčem intenzivně fantazíruji před spaním, také četba, filmy, nějaký důležitý milník v životě nebo obecně velice pozitivní/negativní zážitek toho dne se mi často promítá ve snech. :)

Telefonát přesně před spaním - a ne moc příjemný..

Teplota v pokoji

Těžké jídlo brzy před spaním = zlé sny...

Těžko říct, ale zážitky je jasně ovlivňují.

to jsou obvykle nějaké výrazné zážitky, třeba i setkání s někým. ale konkrétně... asi nic, co by mně teď bylo schopno vyskočit.

To poslední na, co se před spaním zaměřuji (článek na webu, průběh filmu apod.). Sny mi ovlivňují i moje obavy (nevěra partnera apod.).

To se stalo vícekrát, ale detailně si nevzpomínám.

tohle se mi stává celkem často, že se mi přenese do snu (v jakékoli formě) obsah nějaké debaty s někým o něčem

Toho bylo tolik... spíš jde o věci v životě, které mě silně emočně zasáhly. Úmrtí příbuzných, platonická láska, rozchod i malé všední nezdary. Často se v mých snech vyskytují věci, se kterými jsem v poslední době přišla do styku, ale ve snu mají úplně jiný význam. Jde třeba o jídlo, které jsem buď jedla nebo měla na něj chuť. Co také velmi silně ovlivňuje moje sny, je občasné užívání LSD (jen párkrát za rok). I po nádherném tripu mám vždy tak děsivé a odporné sny. Nikdy si je nepamatuju, jen vím, že jsou hrozné. Když jdu spát v ranních hodinách na dojezdu, nikdy se nevyspím dobře a sny jsou velmi nepříjemné. Když jsem jednou po tripu nešla spát, nebo spíš jsem nemohla usnout, a šla spát až večer, tak už to bylo v pohodě a ošklivé sny nepřišly. Jen se týkaly toho nádherného zážitku. Nešlo o žádný flashback, jen se mi zdála "upravená, alternativní realita"... když tripuju se svým bývalým přítelem a zároveň velmi blízkým kamarádem, je mezi námi opět nějaké intenzivnější pouto. I když teď už jsme oba šťastně zadaní, na tripu vždy mezi námi něco je. A o tom "něčem" se mi pak zdálo.

toho je... hodně filmů, alkohol taky, ale hlavně ty silné podněty a něco, čemu systematicky věnuju pozornost - př. učím se na zkoušku, pak se mi o ní zdá a většinou v nějaké vyhrocené podobě - já nervózní, komise děsná a superpřísná atp.

Toto se mi stává velmi často. V podstatě u většiny snů "znám" jejich "původ".

Tragická událost, kdy zemřely děti při autonehodě v autobuse - zdálo se mi, že jsem v domě, kde je místnost s hrobečky a v chodbě stály mrtvolky dětí. Když piji hodně alkoholu, tak plivu ze spaní - jakože cítím nechutné jedy v ústech.

Travní koláček - sen byl mimořádně živý a snáze ovlivnitelný.

Trpím arachnofobií a když jsem měla v bytě střet s pavoukem, pak se mi zdálo, jak mě pavouci chtějí zabít. Kolikrát stačilo i nějaké klíčové slovo během dne, které jsem vyslovila já, nebo někdo jiný a pak se mi zdály třeba až noční můry na tohle téma.

třídní sraz-setkání se spolužáky a profesory, neustálý vliv na mé sny má zaměstnání

Tuším, že film měl vliv, ale to bylo snad jednou, dvakrát.. už si nepamatuji, co to bylo.

u mě má většinou na sen vliv nějaká událost, kterou momentálně řeším - osobní život, pracovní, atd., určitý vliv mají i filmy nebo seriály, které před spaním shlédnu

Události kolem me blížící se zkoušky apod

Úmrtí a pohřeb spolužačky ze střední školy, vzpomínky se mi promítaly do snů ještě asi 3 měsíce poté.

úmrtí blízké osoby

Upřímně kterýkoliv silný zážitek má vliv na postavy ve snu - zejména pak filmy a knihy, případně lidé se kterými se setkám nebo se mám setkat

určitě film před spaním, stres ze zkoušek, hra na počítači nebo v mobilu

Určitě hned večer po maturitě se mi zdál sen, že všechno bylo jen na oko, jakési cvičení a že jedeme "naostro" znovu. Ale to bylo jen tehdy. Jinak velmi mě ovlivňují scifi filmy o různých schopnostech a někdy si je prožiji ve snu.

Určitě po shlédnutí filmu

Určitě po shlédnutí filmů, či přečtění knihy. A jinak obecně životní situace a emoce. Nesledovala jsem nijak zvláštní vliv alkoholu na mé sny.

Určitě se mi něco takového zdálo, konkrétně si ale už nevzpomenu.

určitě se mi zdálo, když jsem něco prožil, konkrétně nevím.

Určitě to, co se mě hodně dotýkalo.. Stres v rodině, stres ze zkoušek ve škole...

Utnuté dialogy, nedokončené myšlenky - objevily se poté ve snu.

V detstve, ked ma zaujal nejaky film...

V dětství jsem měl niční můry po shlédnutí strašidelného filmu. Nyní je mám, pokud před spaním sním něco težkého.

V dětství jsem měl strach ze zubaře. Vždy několik dní před preventivní prohlídkou, na kterou jsme chodili se školou, se mi o tom i opakovaně zdálo. Také v dětství strach z 2. světové války. Asi vliv její stálé přítomnosti ve filmech, ve škole. Také strašení západními armádami údajně číhajícími na našich hranicích. Často se mi zdály dost děsivé i smutné sny. Třeba pochod do koncentračního tábora, kdy cesta byla lemována oběšenci. Babička vedla mne a sestru za ruce a bylo nám jasné, jaký bude náš konec. Zajímavé bylo jednou poučení se z vlastního snu a ovlivnění jeho konce: Vešli jsme s babičkou a sestrou na nějaký dvůr. Za námi se zavřela brána a my nemohli pryč. Pak se objevila popravčí četa. Tento sen se mi zdál 2 noci po sobě úplně stejně. 3. noc ale došlo ke změně. Ve vchodu do dvora jsem se zastavil a varoval babičku a sestru před nebezpečím.

V dětství po filmu Čelisti, se mi zdálo o utonutí, napadení neznámou rybou v rybníku, po alkoholu nemám žádné sny, běžné skutečnosti ze života se mi promítají do snů.

v dětství pohádky :)

v době kdy jsem byla těhotná se mi zdálo o mém otci, který zemřel před tím než jsem mu mohla sdělit, že jsem těhotná, ale toto ve snech neřešíme O:))

V kině byl film, který se mi líbil, ve snu byl celý tak, jak bych si ho představovala já, byly to jen malé detaily

v krizových obdobích života mívám kupodivu většinou pohodové sny, třeba v nich nakupuju boty a šaty

V podstatě má vliv všechno co ten den zažiju nebo delší dobu prožívám, tak dost často se to projevuje i ve snech. Zajímavé je třeba to, když jsem po střední škole šel na VŠ do úplně jiného města, tak mi trvalo neobvykle dlouho než se mi začalo zdát o lidech z VŠ.

V poslední době má největší vliv na mé sny stres v práci (ne že by byl neúnosný, ale někdy se přistihnu, jak automaticky "pracuji" celou noc :)), jinak si žádné přímé ovlivnění nevybavím.

V poslední době má vliv film nebo práce, kterou dělám těsně před spaním. Ale většinou jen špatné věci - nikdy to neovlivnilo sny k dobrému.

V těhotenství - porod

v televizi byla reportáž o hadech, a pak asi 3 sny během následujícího týdne se mi zdálo o hadech (je to tedy prý sexuální symbol, ale stejně myslím, že to bylo ovlivněno tou televizí)

válečný film erotické scény

Válečný film. Probudil jsem ležíce na zemi a střílející pusou. (v 10 letech)

Variace na děje z knížek.

Ve snu jsem potkala postavy ze seriálu který jsem před spaním sledovala.

ve zlych snech jsem se v realnem zivote bala... V hezkych snech jsem zase prezivala stesti a radost.. V milostnich snech jsem vzdy tuzila po lasce a byt milovana.

Večerní napínavé filmy. Umrtí otce. Poté opakované sny o vypadání zubů - dle snáře ztráta.

Velice často se mi zdají sny, když jdu hned po nějaké události spát. Prožiji událost znovu, jen s jiným průběhem.

velký vliv na mé sny mají deprese, většinou vedou k lucidním snům

Velmi často se mi zdají sny ovlivněné četbou před spaním.

Velmi intenzivní a živé sny se mi zdávají po požití marihuany nebo alkoholu.

velmi intenzivní prožitky (ples, úspěch, ...)

většina mých snů souvisí s událostmi, které se mi staly

Většinou daný den, který jsem prožil.

většinou jde o intenzivní příjem nějakého vlivu - mně se takřka neustále zdají sny o lidech z práce, protože to tam mám moc ráda a chodím tam až nepřiměřeně často. ale určitě mne ovlivňují i filmy nebo seriály (i když v současnosti už na ně moc nekoukám).

Většinou je sen silně ovlivněn převládajícím jevem patřičného dne. Pokud se dívám na velmi podobnou věc většinu dne, pak se mi o ní s vysokou pravděpodobností i zdá. Pokud dělám pořád dokola ten den jednu podobnou věc, která vyžaduje moji plnou pozornost, tak taky.

Většinou když koukám na hodně napínavé a strašidelné seriály, pak se mi o nich zdá.

Většinou když se stalo něco negativního nebo když má stres z toho, co bude následující den

Většinou lidé kolem mě

většinou po filmech se sexuální tématikou

Většinou přes den o něčem mluvím, může to být pro mě i nepodstatná věc a v noci se mi o tom zdá, to si pak oddůvodním sen tím, že jsem předchozí den mluvila o nějaké události Mám ale i sny, které ovlivňují moje zážitky, ty jsou méně časté a zážitek jsem měla klidně měsíc zpět, takže je pak těžší uvědomit si, jaký základ měl sen.

Většinou se mi do snu namotají prožité věci a věci z televize

Většinou se mi vše co jsem zažil v ten den ale i třeba léta před tím , promítne do snů a to v absurdních slátaninách. Přes noc mám velmi potichu puštěné audi ( z pravidla divadlo Járy Cimrmmana, někdy jiné povídky z internet radia a když mě vzbudí obzvláště děsivý sen a mám sílu vstát a zapsat si ho tak si všimnu že zrovna hraje povídka o které vím co se v ní děje a právě tento děj se z části dostal do mého snění.

Většinou se v mých snech objevují ti lidé, se kterými jsem se přes den viděla.

Většinou to je dle přítomnosti, životní situace v dannou chvíli, ovlivňuje negativitu/pozitivitu, či směr jakým se sny odvíjí.

Většinou to záleží na mém rozpoložení těsně před usnutím.

Většinou TV.

většinou ve dnech, kdy řeším víc věcí najednou

Většinou všechny emočně nabité zážitky, které si "nedovolím" naplno prožít v bdělém stavu, se mi později zjeví ve snech s patřičným emočním nábojem

Většinou všeobecně zpřetrhané a nedopovězené dialogy s druhou osobou, stejně tak něčím přerušené myšlenky. Promítnou se mi do snů následující noci...

většinou zhlédnutí filmu nebo čtení knihy

většinou, když jsem ve stresu, zdají se mi "nestíhací" sny

Viděla jsem nejkrásnější dívku pod sluncem

Vidět potkany (třeba v televizi).... znamenalo cely sen se s nimi honit

Vím, že se například nemůžu před spaním dívat na horory, protože pak mám většinou i ty sny nějak hororové.

Vliv četby

Vliv má pouze horečka. Vždy se mi zdá jen jeden sen, který se mi opakuje každou nemoc.

Vliv má to co přes den dělám - třeba nějaký zážitek, sport, nebo setkání s kamarádem.

vliv na sny má to o čem přemýšlím a hlavně, kterou audio knihu poslouchám před usnutím, ta se ve snu promítne téměř vždy

vse ma vliv, od filmup po barvu ponozek

Vše výše zmíněné

vše výše zmíněné... cokoliv s čím se setkám se mi zdá

všechno má na sny vliv, co ten den prožijete, z čeho máte obavu, a nebo největší přání...

Všechno z mého života má vliv na sny.

všechno, co prožívám má vliv na mé sny, hlavně knihy, filmy, stres a zejména moje práce

Všeobecně po shlédnutí strašidelných filmů mívám hororové sny.

Vůbec nepamátují žádné.

Výlet za přáteli, které jsem dlouho neviděla, den plný akce, pak se mi ve snu přehrával

Vyšší míra stresu, aktivnější mysl pres den = vyšší potřeba se s tím vypořádat v noci. Takze si jeden ani neodpočne :)

Vytržení nosních mandlí. několikrát po té se mi zdálo, jak se na mě doktor sápe s kleštěma

Vyvolávání duchů v pubertě a jeho neodvolání, úmrtí blízkých osob.

Vzdy spojeno s zivotnimi zkouskami, ty hodne ovlivnuji me sny

vždy když očekávám něco důležitého, zdá se mi o tom den předem po přečtení povídky Falešný autostop od Milana Kundery se mi zdál děsivý sen na podobné téma

Vždy velmi radostné události na které jsem se těšila. Přemýšlela jsem nad nimi i během dne /koncert oblíbené zpěvačky, narození sestřenice, stěhování, státní zkoušky) - vždy když jsem se těšila na nějakou pozitivní událost, často se mi naskytlo první prožití té události již ve snu.

Vždycky když mám nějakou intenzivní práci ...např. jsem průvodkyně na zámku, takže provádim a řikám text ve snu

Westerny Sergia Leoneho vždy navodí pohodu a hezké sny. Naopak úmrtí, člověka nebo psa, spánek i sny naruší.

xxx

zajímavé bych to nenazvala, ale učité prožitky se mi pak promítly do snů.

Zajímavé, velmi intenzivní, barvité, rychlé a hodně abstraktní sny se mi zdávají při horečce.

zamilovanost

Zamilovanost

Zamilovanost; film; věci a starosti, o kterých jsem hodně přemýšlela

Zážitek z brigády

zážitek z koncertu

Zážitky z uplynulého dne

Zdává se mi že se něco stalo, a pak když se to stane, tak si vzpomenu, že se mi o tom zdálo. Např. nějaký moment v buse, návštěva nějakého místa, které jsem ve snu viděla úplně přesně tak jak je, ale nikdy jsem tam ještě nebyla.....

ze začátku se mi zdávalo o práci

Zhlédnutí filmu několikrát ovlivnilo mé snění.

zhlédnutí filmu, poslech hudby, intenzivní učení se nějaké nové činnosti (řízení auta, sport...)

zhlédnutí filmu, prožité události, nebo něco co se aktuálně děje, co řeším (když chtěli zrušit naši školu, řešila jsem to i ve snu, ve snu pokračuji v divadelní zkoušce a pod.)

Zhlédnutí filmu, stres z důležité zkoušky...

zjištění, že otec má milenku

Zkoušky ve škole nebo na co před spaním myslím

zkušenost, konkrétní zážitek...poznání konkrétního člověka.

že se my narodí dvojčata akorát tet nedávno sem zjistila že to nebylo o mě ale že to bylo v televizi.

18. Myslíte si, že Vaše sny ovlivňuje fáze měsíce?

Např. intenzivnější sny za úplňku apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím102848,17 %46,26 %  
ne33615,75 %15,12 %  
spíše ne31214,62 %14,04 %  
spíše ano29914,01 %13,46 %  
ano1597,45 %7,16 %  

Graf

19. Vypínáte obvykle na noc mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne133760,17 %60,17 %  
pouze zvonění (tichý režim)73533,08 %33,08 %  
ano, kompletně1426,39 %6,39 %  
nemám mobilní telefon80,36 %0,36 %  

Graf

20. Jak byste popsal(a) prostředí, ve kterém obvykle spíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
klidné vs. hlučné2-1-0-1-2-1.1820.906
tma vs. světlo2-1-0-1-2-1.1490.823
sám (sama) v místnosti vs. mnoho lidí v místnosti2-1-0-1-2-0.6951.411
chladno vs. teplo2-1-0-1-2-0.281.044
tvrdá matrace vs. měkká matrace2-1-0-1-2-0.2121.031

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

Pokud nikdy nemusíte vstávat, odpovězte tak, jak chodíte spát běžně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 22h až půlnocí128857,97 %57,97 %  
mezi 20h až 22h51723,27 %23,27 %  
mezi půlnocí a 2h ráno31214,04 %14,04 %  
chodím spát jindy nebo každý den úplně jinak803,6 %3,6 %  
mezi 2h a 4h ráno200,9 %0,9 %  
dříve než ve 20h50,23 %0,23 %  

Graf

22. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

Pokud nikdy nemusíte vstávat, odpovězte tak, jak dlouho spáváte běžně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 hodin, maximálně 9 hodin161672,73 %72,73 %  
více než 4 hodiny, maximálně 6 hodin51623,22 %23,22 %  
více než 9 hodin, maximálně 12 hodin502,25 %2,25 %  
4 hodiny a méně351,58 %1,58 %  
více než 6 hodin, maximálně 8 hodin30,14 %0,14 %  
více než 12 hodin20,09 %0,09 %  

Graf

23. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 22h až půlnocí107348,29 %48,29 %  
mezi půlnocí a 2h ráno74233,39 %33,39 %  
mezi 20h až 22h1717,7 %7,7 %  
chodím spát jindy nebo každý den úplně jinak1305,85 %5,85 %  
mezi 2h a 4h ráno1054,73 %4,73 %  
dříve než ve 20h10,05 %0,05 %  

Graf

24. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 hodin, maximálně 9 hodin136161,25 %61,25 %  
více než 9 hodin, maximálně 12 hodin67530,38 %30,38 %  
více než 4 hodiny, maximálně 6 hodin1305,85 %5,85 %  
více než 12 hodin361,62 %1,62 %  
4 hodiny a méně170,77 %0,77 %  
více než 8 hodin, maximálně 10 hodin20,09 %0,09 %  
více než 6 hodin, maximálně 8 hodin10,05 %0,05 %  

Graf

25. Berete antidepresiva nebo prášky na spaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 26, ano, obojíotázka č. 27, ano, jen prášky na spaníotázka č. 27, ano, jen antidepresivaotázka č. 27, nechci odpovídatotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne201590,68 %90,68 %  
ano, jen antidepresiva1165,22 %5,22 %  
ano, obojí341,53 %1,53 %  
ano, jen prášky na spaní321,44 %1,44 %  
nechci odpovídat251,13 %1,13 %  

Graf

26. Pokud se náhodou stane, že nemůžete usnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převaluji se na posteli a buď nakonec usnu, nebo holt probdím noc119059,03 %53,56 %  
nestává se mi to36318,01 %16,34 %  
vstanu a zkusím dělat něco jiného1949,62 %8,73 %  
vezmu si prášek na spaní241,19 %1,08 %  
čtu si90,45 %0,41 %  
čtu30,15 %0,14 %  
Pustim si hudbu30,15 %0,14 %  
dám si pivo30,15 %0,14 %  
koukám na televizi20,1 %0,09 %  
masturbuji20,1 %0,09 %  
čtu knihu20,1 %0,09 %  
pustím si mluvené slovo20,1 %0,09 %  
medituji20,1 %0,09 %  
pustím si film20,1 %0,09 %  
Přemýšlím20,1 %0,09 %  
***10,05 %0,05 %  
pustím si audioknihu10,05 %0,05 %  
poslouchám mlůuvené slovo 10,05 %0,05 %  
poslouchám radio10,05 %0,05 %  
vědomě dýchám10,05 %0,05 %  
radio + sleep10,05 %0,05 %  
koukam na filmy ci serialy10,05 %0,05 %  
dám si pivo - výjimečně10,05 %0,05 %  
často nemohu usnout kvůli myšlenkám, nakonec, někdy dříve, někdy později, se mi to podaří10,05 %0,05 %  
uvařím si kakao :)10,05 %0,05 %  
Své sny i schopnost spát vědomě ovládám, takže když chci usnout, mám svou techniku.10,05 %0,05 %  
bylinkový čaj na spaní10,05 %0,05 %  
poslouchám příjemnou hudbu, vždy to pomůže10,05 %0,05 %  
Pustím si televizi, nejlépe nějakou kriminálku a u toho zaručeně usnu.10,05 %0,05 %  
uklidním svůj mozek tak, aby na nic nemyslel, jde to velmi rychle10,05 %0,05 %  
sleduji film, seriál.10,05 %0,05 %  
prevaluji se až usnu10,05 %0,05 %  
chvili seprevaluju, pak zkusim hermankovy caj a chvili si ctu (hermankovy caj ma na me sedativni ucinek)10,05 %0,05 %  
Pomáhá mi přítomnost partnera nebo puštění mluveného slova10,05 %0,05 %  
Buď se převaluji na posteli a doufám, že usnu nebo se snažím unavit koukáním na nejaký film.10,05 %0,05 %  
čtu knihy10,05 %0,05 %  
Jdu do obýváku, zapnu tv a do 15min spolehlivě usnu :)10,05 %0,05 %  
posloucham audioknizku10,05 %0,05 %  
uklidním své tělo i mysl10,05 %0,05 %  
Aroma lampa s levanduli nebo levalundovy olej na oblicej10,05 %0,05 %  
používám mobilní telefon10,05 %0,05 %  
chvili hraju hru na mobilu nebo si pisu s nekym a pak vetsinou "vytuhnu"10,05 %0,05 %  
popustím uzdu fantazii, pak i usnu10,05 %0,05 %  
poslouchám audioknihu10,05 %0,05 %  
zjistím důvod, vyřeším ho a usnu10,05 %0,05 %  
vypiji sklenici mléka10,05 %0,05 %  
pustíim si do sluchátek Poirota10,05 %0,05 %  
sním s otevřenýma očima dokud neusnu, někdy si pustím hudbu10,05 %0,05 %  
dřepím u počítače - hry10,05 %0,05 %  
použiju bylinné kapky10,05 %0,05 %  
pustím si potichu muziku10,05 %0,05 %  
Že nemohu usnout se mi stává velmi zřídka, ale stává. Většinou usnu hned, jak si lehnu.10,05 %0,05 %  
Chvíli se převaluji, pak si pustím klidnou hudbu10,05 %0,05 %  
ctu si, nebo koukam na serial10,05 %0,05 %  
začnu si číst10,05 %0,05 %  
pustím si film a usnu10,05 %0,05 %  
Dám si meduňkový čaj. 10,05 %0,05 %  
napiji se mléka a zacvičím si10,05 %0,05 %  
Převaluju se, po delší době (cca dvě hodiny) jdu na chvíli na balkon (zima mě uspává), případně něco malého sním, případně si dám panáka alkoholu.10,05 %0,05 %  
jak kdy. nekdy se prevaluji, nekdy si dam prasek na spani10,05 %0,05 %  
rozsvítím a čtu si10,05 %0,05 %  
Pustím si řízenou meditaci nebo hudbu10,05 %0,05 %  
chvilku počkám, uklidním se, pak vždycky usnu10,05 %0,05 %  
začnu myslet na hrátky s nahatejma ženskejma - a než se to dostane do zajímavý fáze, tak spím (bohužel) :-)10,05 %0,05 %  
Dám si pivo, nebo víno.10,05 %0,05 %  
převaluji se na posteli a buď nakonec usnu, nebo holt probdím noc / vstanu a čtu10,05 %0,05 %  
koukám do počítače dokud se mi nechce spát10,05 %0,05 %  
někdy čekám až bude ticho v místnosti a přitom zkouším usnout10,05 %0,05 %  
vezmu si něco na čtení10,05 %0,05 %  
zapnu si tv a většinou usnu u ní10,05 %0,05 %  
čtu si, uvařím meduňkový čaj10,05 %0,05 %  
chvíli se prevaluju, pak usnu - do půl hodiny10,05 %0,05 %  
nakonec stejně usnu později10,05 %0,05 %  
koukám na telku10,05 %0,05 %  
Citam 10,05 %0,05 %  
začnu meditovat, v 95 % případů pomáhá, v 5 % vstanu a jdu něco dělat10,05 %0,05 %  
vyplňuju dotazníky na www.vyplnto.cz10,05 %0,05 %  
koukam na telku, hraju hry na mobilu, jdu si zakourit10,05 %0,05 %  
Pozerám youtube/twitch10,05 %0,05 %  
Zapnu si televizi. 10,05 %0,05 %  
Pouštím si mluvené slovo, u kterého jsem zvyklá usínat a pokud nenihu usnout, tak to zaručeně pomůže.10,05 %0,05 %  
dám si kakao a koukám na oblíbený seriál10,05 %0,05 %  
čas od času se převalím; když nemůžu usnout "příliš dlouho", zaposlouchám se do tikání hodin a počítám (což obvykle zafunguje do 700-1000 sekund)10,05 %0,05 %  
Mám vytvořenou sérii "usínacích představ", které mě vždy spolehlivě uspí.10,05 %0,05 %  
Zacnu delat cokoliv v Aj, vist, koukat na serial...10,05 %0,05 %  
Pouštím si relaxační hudbu z ytb (zvuky moře apod.)10,05 %0,05 %  
Pustim si hudbu. Vzdy pred spanim poustim Radio 110,05 %0,05 %  
pustím si relaxační hudbu do sluchátek (Enya) a případně si začnu vymýšlet nějakou příjemnou fantazii, která mě odvede od starostí a ukolébá10,05 %0,05 %  
Čtu dokud si neunavím oči nebo dělám něco na telefonu.10,05 %0,05 %  
čtu si / hraju hry na mobilu a pak rychle usínám10,05 %0,05 %  
kozlíkové kapky či heřmánkový čaj10,05 %0,05 %  
pužívám metodu 4-7-810,05 %0,05 %  
luštím sudoku10,05 %0,05 %  
pustím si film či hudbu10,05 %0,05 %  
ležím a čtu si10,05 %0,05 %  
fungují mi meditace (nebo vstanu a zkusím dělat něco jiného)10,05 %0,05 %  
ležím a přemýšlím/ čtu si10,05 %0,05 %  
Přeříkávám něco naučeného, např. modlitbu, většinou usnu brzy v průběhu. 10,05 %0,05 %  
relaxuji10,05 %0,05 %  
televize10,05 %0,05 %  
koukám na nějaký seriál dokud neusnu, případně stačí se trochu najíst10,05 %0,05 %  
zapnu televizi a ztlumím zvuk10,05 %0,05 %  
čtení10,05 %0,05 %  
pustím si televizor z postele10,05 %0,05 %  
Pust´m si počítač a jdu spát, až cítím únavu10,05 %0,05 %  
Vstanu a zábavim se, většinou prohlížením sociálních sítí.10,05 %0,05 %  
převaluji se na posteli a nakonec usnu, byť třeba po několika hodinách10,05 %0,05 %  
počítám odzadu od 1000, v horším případě zkousím číst nebo si něco pustím (seriál)10,05 %0,05 %  
kombinace druhé i třetí odpovědi - někdy tak, někdy tak10,05 %0,05 %  
Soustředím se na sklidnění myšlenek10,05 %0,05 %  
Někdy se převaluji, když opravdu dlouho nemohu usnout, vstanu a jdu dělat něco jiného a pak to zkusím znovu10,05 %0,05 %  
onanie10,05 %0,05 %  
pustím si mluvené slovo a usnu okamžitě10,05 %0,05 %  
pustím si radio nebo tv a přitom usnu10,05 %0,05 %  
Skvěle se usíná po sexu.10,05 %0,05 %  
Vizualizuji si vlastní sny anebo vypnu, na nic nemyslím, což mne kolikrát uspí rychleji.10,05 %0,05 %  
udělám si meduňkový čaj10,05 %0,05 %  
dívám se na TV nebo čtu10,05 %0,05 %  
Hraju hry v hlave10,05 %0,05 %  
čtu si, nebo si pustím tlumenou klidnou hudbu či audioknihu10,05 %0,05 %  
film10,05 %0,05 %  
Modlím se v duchů.10,05 %0,05 %  
uspí mě bezpečně kniha10,05 %0,05 %  
rozkousám pár lístků meduňky10,05 %0,05 %  
zapnu Futuramu10,05 %0,05 %  
to se mi stává každodenně, vyprávím si příběhy, dokud neusnu10,05 %0,05 %  
provádím mentální cvičení10,05 %0,05 %  
vezmu si knížku10,05 %0,05 %  
pomáhá mi jedno idnické cvičení, kterí jsem našla na internetu a to praktikuji10,05 %0,05 %  
čtu si, dokud neusnu10,05 %0,05 %  
převaluju se, když to furt nejde, jdu si třeba číst10,05 %0,05 %  
Převaluji se, ještě si čtu, snažím se na nic nemyslet a nakonec vždy usnu.10,05 %0,05 %  
snažím se v klidu ležet a vnímat svůj dech, výjimečně použiji bylinní preparát na spaní 10,05 %0,05 %  
vzdělávám se10,05 %0,05 %  
videa10,05 %0,05 %  
něco malého sním a zapiju teplým čajem, přečtu si noviny10,05 %0,05 %  
polehávám a přemýšlím na různýma věcma, nakonec však usnu.10,05 %0,05 %  
čtu si knihu10,05 %0,05 %  
mám svoje techniky10,05 %0,05 %  
Pouštím si relaxační zvuky, zvuky přírody apod.10,05 %0,05 %  
někdy si pouštím audioknihy10,05 %0,05 %  
Posloucham hudbu.10,05 %0,05 %  
Pustim si na tabletu/pc nejaky dokument nebo prednasku. Obvykle potom rychle usnu (maximalne do 5 minut). 10,05 %0,05 %  
vypiji teplé mléko s medem10,05 %0,05 %  
Zůstanu v posteli a čtu si.10,05 %0,05 %  
v duchu si zpívám 10,05 %0,05 %  
Snažím se více se zrelaxovat10,05 %0,05 %  
Vymýšlím si příběh, a jak v něm pokračuju, nakonec usnu.10,05 %0,05 %  
pustím si rádio nebo televizi10,05 %0,05 %  
dám si jointa marihuany10,05 %0,05 %  
kombinace prvních dvou. s usnutím mívám probllémy na dovolené a Vánocích, kdy nemusím více dní vstávat do práce10,05 %0,05 %  
Snažím se vyčistit hlavu10,05 %0,05 %  
zakouřím si10,05 %0,05 %  
sleduji TV10,05 %0,05 %  
Uvařím si sladký teplý nápoj, je jedno, jestli kávu nebo čaj.10,05 %0,05 %  
pustím si film/seriál, nastavím časovač a většinou během filmu/seriálu usnu10,05 %0,05 %  
telka, čtení10,05 %0,05 %  
Dam si teple mleko a med10,05 %0,05 %  
Pustím si hudbu a snažím se usnout.10,05 %0,05 %  
ctu a zkousim si unavit oci10,05 %0,05 %  
špunty do uší, škraboška na oči10,05 %0,05 %  
Dám si čaj s meďunkou10,05 %0,05 %  
Neřeším to, případně trocha alkoholu nebo sex pomáhá usnout spolehlivě.10,05 %0,05 %  
převaluji se na posteli až nakonec usnu10,05 %0,05 %  
Dám si cigaretu10,05 %0,05 %  
převaluji se, přemýšlím, ale nakonec vždycky usnu10,05 %0,05 %  
pustím si seriál a otočim se na druhý bok - to většinou stačí, ale je to velmi výjimečně10,05 %0,05 %  
jdu se napít, otevřu více okno, v nejhorším případě jdu pracovat10,05 %0,05 %  
poslouchám hudbu10,05 %0,05 %  
čtu si v posteli10,05 %0,05 %  
Vymýšlím si sny, časem usnu10,05 %0,05 %  
kombinuji výše uvedené možnosti, jak usnout10,05 %0,05 %  
koukam na serialy10,05 %0,05 %  
Jdu se dívat na počítač10,05 %0,05 %  
Představuji si, že mé myšlenky odplouvají po vodě pryč. 10,05 %0,05 %  
obvykle se mi to nestává, pokud ano, pomůže chvíli si v posteli číst knížku nebo si pustím televizi10,05 %0,05 %  
někdy se převaluji,někdy čtu nebo lůuštím křížovky10,05 %0,05 %  
koukám na tv10,05 %0,05 %  
poslouchám mluvené slovo, u toho usnu10,05 %0,05 %  
počítám si, zkouším se vědomě uvolnit10,05 %0,05 %  
třezalkový čaj10,05 %0,05 %  
uvařím si zklidňující čaj, např. meduňku10,05 %0,05 %  
jdu spát do obýváku10,05 %0,05 %  
poslouchám hudbu, která mě uspí10,05 %0,05 %  
pokud ani dlouhé převalování nezabírá, lehnu si na pohovku / koberec.10,05 %0,05 %  
napiju se vody, vyvětrám a chvilku si čtu knížku10,05 %0,05 %  
Čtu nebo hraji hry na telefonu. Unavím si oči a brzy usnu.10,05 %0,05 %  
čtu si, pak rychle usnu10,05 %0,05 %  
vezmu si knížku a čtu sii10,05 %0,05 %  
poslouchám audioknihy10,05 %0,05 %  
uvařím si bylinkový čaj pro uklidnění a lepší spánek10,05 %0,05 %  
snažím se naprosto uklidnit, pomalu dýchat a o ničem nepřemýšlet10,05 %0,05 %  
přemýšlím, modlím se, když můžu tak čtu10,05 %0,05 %  
něco si přečtu10,05 %0,05 %  
jdu na záchod, nebo se napít10,05 %0,05 %  
Přemýšlím nad různými věcmi a pak usnu.10,05 %0,05 %  
hraju hry na telefonu nebo si něco čtu nebo si píšu s někým, kdo taky ještě nespí a za čas zkusím usnout znovu10,05 %0,05 %  
pustím si na tabletu nějaký film10,05 %0,05 %  
počítám od 100 k 0, převaluji se, modlím se abych už spala10,05 %0,05 %  
predstavuji si krecka beziciho v kole a snazim se ho zastavit...10,05 %0,05 %  
čtu si v posteli a pak usnu10,05 %0,05 %  
vezmu si knihu a čtu si nebo luštím křížovky dokud neusnu; pokud je to horší fáze, tak koukám na seriál, nebo něco dělám10,05 %0,05 %  
Pustím si seriál nebo film nebo začnu hrát na mobilu extrémně těžké sudoku, které mě uspí10,05 %0,05 %  
pustím si hudbu nebo začnu o něčem intezině přemýšlet a pak usnu10,05 %0,05 %  
Buď se prěvaluju, zkoumán telefon a nebo přemýšlím nad životem 10,05 %0,05 %  
čekám až prostě usnu, myslím na nebo hezkeho10,05 %0,05 %  
čtu si dokud neusnu10,05 %0,05 %  
pustím si písně a nebo jen přemyšlím10,05 %0,05 %  
meditujem a potom zaspím 10,05 %0,05 %  
představuji čísla od 100 do 0 a většinou mužu usnout při 20ke10,05 %0,05 %  
v predstave sa rozprávam s niekým, koho mám rada.10,05 %0,05 %  
převaluji se, pouštím mluvené slovo, pokud nezabere, vstanu a jdu dělat něco jiného10,05 %0,05 %  
pustím si seriál na notebooku10,05 %0,05 %  
čtu si, nebo poklízím, abych se nějak unavila 10,05 %0,05 %  
začnu číst knihu, při tom začnu usínat10,05 %0,05 %  
čtu jsi10,05 %0,05 %  
vymýšlím příběhy10,05 %0,05 %  
prevaluji se nebo se uspim autosugesci10,05 %0,05 %  
jdu ještě na mobil a to mne většinou vždycky uspí 10,05 %0,05 %  
jdu se napít do kuchyně a chvíli tam posedím10,05 %0,05 %  
vymyslam si pribehy, skusam jogu, predstieram spanok - nieco z toho vzdy zaberie.:)10,05 %0,05 %  
pouštím si seriály (díky vnímání zvuku přestanu myslet na jiné věci a lépe se mi usíná)10,05 %0,05 %  
zapnu si PC s filmem10,05 %0,05 %  
dám si jointa:)10,05 %0,05 %  
Koukám na videa na youtube dokud nejsem natolik unavená abych usla.10,05 %0,05 %  
jdu si dát cigáro na balkon10,05 %0,05 %  
chvíli si čtu a písmenka mě uspí 10,05 %0,05 %  
čtu si / poslouchám písničky10,05 %0,05 %  

Graf

27. Míváte problémy s probouzením uprostřed noci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nebo jen výjimečně97443,83 %43,83 %  
ano, probudím se, ale pak hned usnu93041,85 %41,85 %  
ano, probudím se a pak mám problém znovu usnout31814,31 %14,31 %  

Graf

28. Postihla Vás (někdy) některá z následujících poruch?

Pokud se Vás z uvedených poruch nikdy žádná netýkala (nebo o tom nevíte), otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mluvení ze spaní124269,35 %55,9 %  
chrápání111862,42 %50,32 %  
náměsíčnost39722,17 %17,87 %  
spánková paralýza (krátkodobá nemožnost pohybu krátce po probuzení, doplněná obvykle velmi nepříjemnými pocity)35719,93 %16,07 %  

Graf

29. Jak se obvykle cítíte po probuzení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ospalý/á a unavený/á100345,14 %45,14 %  
spíše odpočatý/á a plný/á energie96043,2 %43,2 %  
ospalý/á a unavený/á1597,16 %7,16 %  
odpočatý/á a plný/á energie1004,5 %4,5 %  

Graf

30. Zdřímnete si někdy na chvilku i přes den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, výjimečně114751,62 %51,62 %  
ano, často37917,06 %17,06 %  
ne, ale rád(a) bych36816,56 %16,56 %  
ne a ani nechci32814,76 %14,76 %  

Graf

31. Experimentoval(a) jste někdy s tzv. polyfázovým spánkem?

Polyfázový spánek (zjednodušeně) spočívá v tom, že spíte více krátkých intervalů v průběhu celého dne, v součtu však spíte méně hodin, než je u lidí běžné (cílem bývá získat víc času na práci nebo studium).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 33, ano, již jsem s tím ale skončil(a)otázka č. 32, ano, stále to praktikujiotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne208593,83 %93,83 %  
ano, již jsem s tím ale skončil(a)994,46 %4,46 %  
ano, stále to praktikuji381,71 %1,71 %  

Graf

32. Jaké jsou Vaše zkušenosti s polyfázovým spánkem?

Nechcete-li se rozepisovat, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

4+4 hodiny velmi dobré zkušenosti, začátek obtížný, postupně jsem si zvykla a praktikovala jeden měsíc. Opětovné navykání na klasický model bylo únavné.

Asi to funguje tak jak se předpokládá, ale vzhledem k dennímu zaměstnání je to nepraktické.

Během mého spícího obdobi musím jíž spát i na několik minut během dne.

Byl jsem unavený celý den.

Byla jsem daleko unavenější než obvykle, usínala jsem příliš tvrdě a nedokázala se pak dobře probudit, po krátké době jsem bývala přecitlivělá, extrémně vnímavá ke zvukovým i světelným podnětům.

Bylo mi zle jak psovi

bylo to ve zkouškovém a nepřišla jsem si tolik výkonná jako při dodržování normálního cyklu den-noc (spánek 1:00 - 6:00)

Bylo to výhodné, když jsem potřebovala dopsat diplomovou práci a jiné podobné. Ve chvíli, kdy se mi chtělo příliš spát jsem si šla lehnout a cca po 2 hod zase vstala a pokračovala

bývám často unavená, mám bolesti hlavy a jsem nesoustředěná, bohužel mi nezbývá nic jiného, pořádně jsem nespala pár měsíců

Celkem pozitivní, ale vytížení v práci mi to již neumožňuje. Ale dlouhodobě mi stejně spíš vyhovuje klasický spánek a kdyby byla možnost, tak si zdřímnout po obědě.

cílem nebylo získat více času na práci, ale zamezit bolení zubu pár hodin jsem byla vzhůru, pak na hodinku dvě jsem si šla lehnout a zase se vzbudila na několik hodin...vyzkoušela jsem si, že mi vyhovovalo 3-4 hodiny být vzhůru a 2 hodiny ležet/spát zub pak nestihl začít bolet, když jsem šla včas do postele a pak jsem mohla normálně fungovat

Člověk je pak úplně mimo, není se ve skutečnosti schopen na nic pořádně soustředit a nefunguje normálně, má zpomalené reakce a nemyslí mu to tak dobře, jako obvykle. Určitě to není dobré a ni pro tělo ani pro mysl a ani pro mezilidské vztahy, člověk nereaguje normálně.

Dá s eto vydržet jen krátko a není to nic moc skvělého. Využívám to jen, když se učím - spím třeba chvíli odpoledne, protože jsem už moc unavená a pak se učím do noci.

Do zkouškového období je to celkem praktické, ale necítila jsem se po tom moc dobře a dlouhodobě bych to určitě dělat nechtěla.

dobré

dobré

Dobré. Lidé si myslí, že jsem na kokainu (tolik toho údajně stíhám).

je to blbost

je to dost nepříjemný, ale účel to splnilo.

je to supr věc, bohužel na to neni čas a prostor.

Jsem člověk, který miluje spánek a rád spí hodně, takže zkušenosti jsou spíše negativní a během zkouškového brány jen jako nutné zlo. :D

Jsem unavený, v permanentní depresi, nic nestíhám, znám jenom práci a na školu nemám vůbec čas.

Když to není dlouhodobí stav,tak je účinné. Ale pokud ho praktikuji víc jak týden v kuse,začínám mít problémy se soustředěním acítím se více vyčerpaná.

Kratkodobe. Ve zkouskovem obdobi. Negativni vliv. Dospavala jsem to pozdeji.

Lepší je jeden spánek denně v klidu bez přerušení. Při praktikování polyf. spánku se setkáváme se slabším soustředěním a nebýváme přes den v celku tak výkonní, jako když se normálně a kvalitně vyspíme.

Migrény.

Ne že bych to dělala cíleně jako experiment, ale např. když jsem dokončovala bakalářskou práci, tak jsem psala, dokud to šlo, pak jsem si chvilku lehla a zdřímla, pak jsem zase psala, nad ránem jsem zase hodinku a půl zdřímla a pak jsem to dopsala. Ráda bych řekla, že jsem s tím skončila, ale asi to takto ještě párkrát v mém životě dopadne!

Nebylo mi to příjemné, asi po měsíci praktikování jsem byla velmi unavená a musela to dlouho napravovat pravidelným spánkovým režimem.

negativní. Únava, zvýšená chybovost, podrážděnost.

Nejen přes den. Spánek je efektivnější z hlediska odpočinku, když „jdete spát“ vícekrát – podobně, jako pravidelné stravování po malých dávkách. Lépe se tak také ovládají/programují sny. Ať už lucidní, nebo běžné. Zavedení spánkové výchovy a zejména v tomto smyslu by velmi pomohlo společnosti zvýšit efektivitu, jak intelektuální, tak výkonovou z hlediska pracovního procesu.

Nejsem si jistá, zda je to ono... Ale vyhovuje mi při učení se na zkoušky tohle: Jdu si lehnout třeba v 22h, ale vstávám ve 4 ráno. Pokud je zkouška až odpoledne, tak si mezitím po ránu jdu ještě lehnout.

Nepomohl, stále jsem unaven (chronický únavový syndrom a fibromyalgie). Po probuzení z kratšího spánku jsem býval často energeticky na dně.

Neutrální, pracuji v nepřetržitém provozu

Nezbytnost při odevzdání ptojektu, nic příjemného, po 2 týdnech jsem se cítila unaveně a byla jsem rada, že zase muzu spát normálně 8 hodin v noci

nic extra, znovu bych to nedělala, prostě jsem se musela učit na zkoušky

NIkdy jsem se nedostal do fáze, že by mě polyfázový spánek stačil. Vždy jsem byl velmi unaven a "časové sloty" pro spánek jsem zpravidla vždy překročil.

nikterak jsem to nezkoumal, neridil jsem se zadnymi doporucenymi intervaly. citil jsem se porad nevyspaly, pouze po probuzeni to bylo lepsi

o zkouškovém se pravidelně učím v noci, ve 4 jdu na dvě hodiny spát a pak jdu na danou zkoušku. vlastně mi to vyhovuje, dokážu se mnohem líp soustředit a nepřipadám si tak moc unavená, jako když jdu spát "normálně". Ráno vstávám jak kdy, někdy v 5 jindy v 7 pak třeba v 11, ale mám obecně potřebu spát takových 10 hodin, abych neusínala přes den. Často si zdřímnu odpoledně v knihovně, třeba tak hodinku, nadšená z toho nejsem, ale někdy to nejde jinak.

odpolední spánek je fajn

pamatoval jsem si strašnou spoustu snů a ušetřil jsem čas o zkouškové, poněvadž jsem potřeboval spát méně

Párkrát jsem se pokusila spát víckrát po kratších úsecích. Špatně se mi usíná "na povel" a ještě hůř vstává po krátkém spánku.

Permanentní unanvenost, efektivita srovnatelná s normálním režimem.

Po akci

Po dvou letech spánku střídavě 2-3 hodiny ráno a 2-3 hodiny večer se dostavil menší kolaps organismu a okamžíté přenaastavení životosprávy a žebříčku hodnot. Fyzické i psychické zhroucení bylo více méně nevyhnutelné.

Po každém spánku jsem byla rozespalá a celý den unavená. Vůbec to nebylo fajn.

pokud spím přes den, mám po probuzení nepříjemné pocity únavy a vyčerpanosti

polyfázový spánek mám "nucený" - jako matka malého dítěte, které ještě nespí celou noc v kuse zkušenost = nepříjemná

Pomáhalo mi to trochu zregenerovat hlavu pro vstřebávání dalších informací a soustředění.

pracuji na 12 hod. směny - denní a noční, takže spím i přes den, avšak max. 3 hodiny v kuse, nepovažuju to ale za nespavost....

Pracuji, dokud to jde, kdyz jsem unavena, tak si zdrimnu, jsem efektivnejsi

Praktikuji ho vždy (aniž bych si to uvědomovala nebo toho cílila) o zkouškovém období, vyhovuje mi se v noci učit, když je na koleji klid a všichni spí, takže chodím spát kolem páté až šesté večer, spím do devíti hodin, potom se učím a znovu si jdu lehnou kolem páté ranní a vstávám v sedm. Po delší době takovéhoto spánku se cítím unavená, ale pořád bez větších problémů fungují. Po skočení zkouškového období/období polyfázového spánku jeden celý den a noc vždy prospím celý s malými přestávkami na základní potřeby.

Problematické rozlišení jednotlivých dnů - splývají...

Problémy usnout v "nařízených" hodinách.

Při práci v nepřetržitém provozu jsem usínal v práci i doma na krátký čas několikrát za den, nemohl jsem během dne usnout na povel, byl to velmi špatný zážitek, cítil jsem těžkou nevyspalost, rozvrat vnímání času, horší zdraví, ztrátu zájmu o běžný život, zoufalství, rychlejší stárnutí. Musel jsem práci v noci ukončit, protože bych to nepřežil.

Příšlo mi, že jsem promarnil den

spíše negativní - měla jsem málo energie, takže i když jsem měla více času, stejně jsem nic pořádně nestihla

Stava se mi to kdyz jsem nemocna, spim pres den, a v noci take.

Šlo to, ale nic moc. Byla to nutnost.

špatné, chtěla jsem spát, ale měla jsem špatnou práci (zaměstnání), musela jsem pracovat cca 20h denně

špatné, nedokážu dobře usnout během dne, když už usnu (musím být velmi unavená), nedokážu se probudit, zůstávám rozespalá, bolí mne hlava, nedokážu pracovat

Takový spánek praktikuji při noční směně a nijak mě to neovlivňuje.

únava

V danu chvilu to pomoze, ale o to horsie sa clovek citi na druhy den (bolesti hlavy, malatnost az otupenost)

V dobe přípravy zkoušek se to velmi hodilo, ale po týdnu jsem byla velmi unavená tělo to citilo

velice nezdravé

většinou se mi nechce vstávat... :D tak usnu odpoledne... a pak když zvoní budík tak ho vypnu a spím do noci... takže pro mě velice neužitečné

Vyhovuje mi to mnohem víc než jeden ,,dlouhý" spánek.

Vyhovuje mi.

Zkoušel jsem to, neboť jsem se téměř 30 let živil jako řidič kamionu. Vcelku mi to nevadilo, ale narůstal spánkový deficit, který bylo nutné po jisté době nahradit.Ale bylo možné i tři dny nespat vůbec a pak to dohnat tím že jsem prospal téměř 24 hodin v kuse.

žádné

že jsem sice pak unavená pořád, ale aspoň tolik nespím, tudíž mám víc času na učení o zkouškovém apd.

33. Používáte nějaké aplikace nebo přístroje na analýzu Vašeho spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 34, neotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne211295,05 %95,05 %  
ano1104,95 %4,95 %  

Graf

34. Jaké aplikace nebo přístroje používáte a jaké s nimi máte zkušenosti?

Nechcete-li se rozepisovat, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktuálně pár dnů čerstvě Runtastic Sleep Better

Analýza fází spaní na mobilu, totálně mimo... skoncoval jsem s tím...

Aplikace do mobilu, senzory zvuku a pohybů. Zkušenosti spíše pozitivní.

aplikace krokoměr - spánek - velice nepřesné, spíše jen informativní, kvůli času

Aplikace v mobilním telefonu "Sleep as Android"

Aplikaci na určení ideálního času na usnuti, s ohledem na to, v kolik chci vstávat

Dříve jsem používala Sleep Cycle, ale neměla jsem pocit, že by vstávání bylo v něčem lepší oproti normálnímu budíku.

Fit bit - sportovní hodinky na zápěstí s aplikací v telefonu

Fitbit

fitbit

fitbit - zkušenost dobrá

Fitbit Charge HR. Měří délku a počet pohybů ve spánku. Jsem velice spokojená

fitness náramek MiBand, měří fáze spánku, dobu spánku, přerušení atp.

Fitness náramek Sigmu

garmin

hodinky garmin fr235, jenž měří fáze spánku

Hodinky withings a jejich aplikaci

chvíli jsem používal Sleep, už ne, moc mně to nefunguje, spí nás v posteli trochu víc, než bych potřeboval :-) (manželka, někdy i děti)

Když jsem měla android tak sleep se andoid

Mam fitbit- náramek na ruce. Přijde mi, ze to moc nefunguje. Změří mi to délku spánku, ale ne úplně přesně a rem spánek není pravdivý podle me.

Mám fitness náramek Fitbit Surge - ten mi ukáže délku spánku, probuzení a jeho délku. Také monitoruje tep.

Miband

miband na ruce, takže aplikace mifit v telefonu

mobil- aplikace sleepcycle

mobilní aplikace Sleep Cycle, zkušenosti celkem dobré, ale stále si nejsem jistá, jestli analýza odpovídá realitě

mobilní telefon + Sleep as Android

monitoring spánku

monitoring spánku od Fitbitu

Na smartphonu sledování spánku, analyzoval jsem své chrápaní, chrápu po alkoholu a když jsem nemocný.

Náramkové hodinky POLAR zaznamenávající typ aktivity během dne. Mám je krátce, měli by ukazovat kvalitu a hloubku spánku, ale ještě jsem to nezkoumala.

Používám Sleep as Android a jsem velice spokojený.

Pro zábavu snář.

přístroj pro zjištění spánkové apnoe - zapůjčeno neurologem

S Healt

S Health a jsem spokojen. Používám jej s náramkem a vše funguje na výbornou.

SIGMA fitness náramek

Sleep (Android), Sleep Better, Sleepy Time

Sleep (aplikace pro Android)

sleep aplikace

Sleep as Android

sleep as android

sleep as android - bylo zajímavé sledovat zda je spánek hluboký nebo pouze ve fázi REM, také nahrávala zvuky okolí

Sleep as android - již ho nepoužívám, byla jsem spokojená ale trochu mě děsil

Sleep as android - skvela app

Sleep as Android, celkem užitečné.

Sleep as android. Velice podařena aplikace, nabízí mnoho využití

Sleep Cycle

Sleep cycle - mobilní aplikace

Sleep Cycle (iOS)

Sleep Cycle (iPhone) - již 492 nocí zaznamenaných

Sleep Cycle a pak něco od Androidu (nevím název), ten na iOS má blbá vyzvánění, ten na Android měl lepší (příjmější probuzení). Ale jinak těžko říct. Někdy mi přijde, že to spíš reaguje na zvuky v místnosti. Ale použitelné to je. Lepší by spíš byly nějaké hodinky na ruku...

sleep cycle, bylo to dobré v tom, že mě to opravdu vzbudilo, když jsem neměla tvrdý spánek a tak bylo probuzení příjemnější, nenásilné. Analýze spánku ale nevěřím.

Sleep for Android

Sleep for Android - občas, většinou na to zapomenu. Když mám moc velký spánkový deficit, raději přestanu používat.

sleep time

Sleep++ na apple watch

SleepBot

Sleepbot

SleepBot - velmi dobré, záznam zvuku i pohybů.

sleeptalker - záznam mluvení ze spaní

Smartband náramek a ktomu aplikace Lifelog, celkem přesvědčivé informace

Sporttester Polar M400, poskytuje pouze základní analýzu spánku. Žádné převratné informace.

Testovala jsem několik různých aplikací na monitorování spánku, ale vadilo mi mít telefon na posteli. Analýzy ale byly zajímavé, jen nevím nakolik průkazné.

Vívofit

Xiami my band - aplikace mi fit

zkoušela jsem náramek mi z číny. Měla jsem ho půl roku. Zajímalo mě jak spím. Byly okamžiky kdy jsem se nepohnula.

35. Jak dlouho jste nejdéle vydržel(a) bez spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [20 hodin a méněotázka č. 37, více než 20 hodin, méně než 24 hodinotázka č. 36, více než 24 hodin, méně než 28 hodinotázka č. 36, více než 28 hodin, méně než 34 hodinotázka č. 36, více než 34 hodin, méně než 40 hodinotázka č. 36, více než 40 hodinotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 24 hodin, méně než 28 hodin54624,57 %24,57 %  
více než 28 hodin, méně než 34 hodin39617,82 %17,82 %  
více než 20 hodin, méně než 24 hodin38317,24 %17,24 %  
více než 34 hodin, méně než 40 hodin32514,63 %14,63 %  
20 hodin a méně31214,04 %14,04 %  
více než 40 hodin26011,7 %11,7 %  

Graf

36. Co zapříčinilo, že jste nešel (nešla) spát dříve? Nastaly u Vás nějaké projevy spánkové deprivace (nedostatku spánku)?

Nechcete-li se rozepisovat, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Noční směna a poté nechuť jít spát; Bolest hlavy, usínání v sedě...

-

-

-

- aktivita, které jsem se chtěla věnovat - žádné problémy se neobjevily

- kombinace pracovních povinností a rodinných starostí

- musel jsem hodně studovat - bez deprivací, páč jsem to pak dospal

- několikrát jsem se přes noc učila na zkoušku :) - dlouhý let na dovolenou s 2 přestupy - 2x jsem spánek prostě nestihla :) (společenská akce do rána s přechodem rovnou do práce nebo na sportovní událost) - vždy došlo ke krizi (usínání), překonání krize (cca po 1h), palí mne během toho oči a jsem trochu zpomalená/otupělá ;)

- oslavy až do rána s následným programem (nebyl čas na spaní) - probděná noc kvůli stresu

- Plná hlava toku myšlenek, smutek, potřeba dodělat věci do školy - špatná nálada, nepozornost, bolest hlavy

- rodinná oslava

- zapíjení maturity a následný úklid chaty - špatně jsem se soustředila, obvyklé činnosti mi trvaly delší dobu

-noční směna, dlouhý let, studium - nepříjemné projevy - nevolnost

...

"předržený spánek" způsovbil, že jsem pak už neusnula a následkem byla únava a bolest "za očima"

* transoceánské lety a časový posun kombinované s malými dětmi, které spaly každé jinak projevy: vyčerpání, malátnost, neschopnost se soustředit, citlivost na zvuky, světlo, lidskou řeč, podrážděnost

2-denní nonstop party. Vzhledem k množství alkoholu těžko říct, ale samozřejmě únava, neschopnost soustředění, pokles IQ minimálně o 30 bodů,...

24h hudební festival, žádné projevy, v klidu jsem to dospala

25ti hodinová služba

2x24hod.smena

Akce

akce

Akce

akce nonstop 24hodin ve skole

Akce přes noc s přáteli, pak i "hec" vydržet těch 24 hodin. Projevy - silná únava. Obecně zjišťuji, že se při nevyspání chovám jako pod vlivem alkoholu. (Jet lag při cestě přes 8 časových pásem nepovažuju za klasické "nejítí spát" - už jen proto, že jsem pospávala během letů a i následky byly jiné - totálně nabouraný biorytmus, nechutenství, únava.)

akce s kamarády, nastala pouze celková únava

akce s přáteli

Akce s přáteli

akce s přáteli :)

akce s přáteli, bolest hlavy, ale nijak strašná

Akce s přáteli. Možná mírně zhoršená paměť a schopnost uvažovat.

Akce u ohně s kamarády - probdělá noc.

Akce, přejezd. Žádné problémy.

Akce, sázka, ano

Alkohol

Animefest

Ano

Ano, bylo mi jako na drogách.

Ano, po nočních jízdách autobusem

ano, usnula jsem asi na 25min ve škole při hodině matematiky, což mi trošku pomohlo.

asi moc činností a úkolů, nebo Silvestr ( brzké vstávání a pak spánek až k ránu ) - přetažení, nervozita, afekce, psychická únava

asi nějaké povinnosti důležité......určitě nejsem typ " pařana" , ale spíše to je potřeba něco vyřídit po noční směně třeba. Nebo klidně školení hned po noční...a když si před noční nelehnu...tak je to jasné :-) Spánková deprivace ....deficit.....je to velice nepříjemný stav, brní mně nohy, nevydržím sedět na jednom místě.

bakalářská práce

bavila jsem se do rána a nemohla jsem si dovolit jít spát přes den

během cestování

Během zkouškového období na VŠ. Ne.

BLK (Dálkový pochod Boubín-Libín-Kleť ca 120 km)

Bohuzel zamestnani (nocni zmena za kolegu) a potential jednani v ramci nebo normalniho zamestnani. Divila jsem se jako po "opici", jednou jsem dokonce dostalahorecku,zimnici,...

bolest hlavy

bolest, nemoc, stres

bolesti

bolesti hlavy, mdloby

Bolo to 80 hodín. Bola som nesústredená, akoby derealizovaná, nemohla som sa venovať bežným činnostiam.

Bouřliva oslava. Nasledkem byl silny tres, zmatenost

Brzké vstávání do práce a večer nějaká párty. Nedostatek spánku nebyl, druhý den jsem to dospala.

Brzké vstávání na vlak, jednou úmyslně. K projevům spánkové deprivace u mne patřil pocit ospalosti, roztržitost, výrazná zasněnost.

brzký let na dovolenou, časový posun

brzy jsem vstávala do práce a večer šla na párty - v ranních hodinách na mě padla únava

Buď jsem měla jsem na práci spoustu věcí, a pokud bych šla spát nedaly by se stihnout, anebo jsem byla někde s přáteli, pilo se a nikomu se vlastně ani nechtělo jít spát.

buď šlo o nějakou párty nebo kvůli cestě (dlouhý let s dlouhým přestupem)

Budu stručný. Programoval jsem skoro 5 dnů (i nocí) v kuse. Ty pocity 4 a 5 den asi nechcete zažít...

Bujará noc, oslava až do rána a další den práce.

Byl jsem po noční - od 22 do 6 jsem byl v práci a 4 hodiny jsem prostě něco dělal a nechtělo se mi spát. V 10 jsem totiž jel na akci (Vinobraní) a kolem té 20. hodiny už mě to trochu bralo. Program skončil ve 22 a vlakem jsem jel zase domů. Tam jsem se dostal kolem 23 a hned jsem zapad do postele. Jinak ten spánek mám kvůli tomu 3směnnému provozu takový narušený. Ale rozhodně nemám žádné psychické problémy.

byl jsem po noční směně a musel jsem jet pryč

Byl nějaký program (festival, akce atd.) - byl jsem unavený, připadal si opilý, i pokud jsem nepil, byl jsem zpomalený, přemýšlení mě "bolelo" atd.

byl nový rok vraceli jsme se ze Švýcarska/dovolené pak jsem si musela zdřímnout přes den

Byl to dlouhy let

Byl to Silvestr, šel jsem spát až druhý den dopoledne

byl to test

byla jsem mladá a pařila jsem do rána, mámě jse mřekla, že jsem se vyspala u kamarádky, tak jsem nemohla jít hned spát a před maturitou jsem prostě neusla ani pak před státnicemi

Byla jsem na akci mimo mé bydliště a čekala na ranní vlak.

Byla jsem na cestách. Když nemohu z nějaké příčiny jít v noci spát, bývá mi špatně.

Byla jsem na Conu.

Byla jsem na festivalu který byl nonstop 3 dny. Druhý den jsem byla již velmi unavená téměř jako opilá.

Byla jsem na festivalu který je až do rána.Nedostatkem spánku trpím,sle proto, že do práce vstávám ve 3 ráno :( a chodím spát v 21:30.

Byla jsem na festivalu.

Byla jsem na hudebním festivalu

Byla jsem na jedné akci v Praze od 20:00 a domů mi nejel žádný noční spoj, tak jsem to musela vydržet do rána a pak ještě než jsem dojela a došla domů - bylo to hrozný. Byla jsem pak jak opilá a sjetá zároveň ..ale to mi bylo 20 ...dneska bych už to nedala.

byla jsem na koncertě a přišla pozdě domů, ráno jsem vstávala do práce, spala jsem jen 2 hodiny byla jsem ospalá, nesoustředěná, usínala jsem i ve stoje

Byla jsem na párty a dobře jsem se bavila.

Byla jsem na party a potom jsem šla na výlet. Celý den byl potom zabitý nebyla jsem funkční

Byla jsem na party, pote silene zivani v kratkych intervalech, prechazelo v bolest celeho tela,pocit svedeni

Byla jsem na táboře (den, noční hra, dostat se na objekt spanek)

Byla jsem na večírku a ráno jsem mela povinnosti. Nebyla jsem moc unavená, ale po cca 30 hodinách jsem dostala křeče a po dalších dvou hodinách jsem najednou usínala u počítače.

Byla jsem na zábavě, kde se pařilo až do dopoledne. Vůbec jsem se necítila unavená, ale jakmile jsem si lehla, byla jsem jako prkno.

Byla jsem plná dojmů z předchozího dne, že se mi zkrátka nepodařilo usnout. A jakmile se rozednilo, už také nebylo na spaní ani pomyšlení. Doslova jsem odpadla až po obědě, kdy jsem usnula přímo v sedě na židli :)

Byla jsem po 12ti hod noční a potom byl náročný den. Projevy nastaly, mikrospánek, otupělost, byla jsem protivná.

Byla jsem po porodu. Celou noc na porodnim sále, a dalsi dvě noci mi proplakala dcera...

Byla jsem podpořit přítele na noční směně v nonstop baru. Spánek jsem v pořádku dohnala později.

Byla jsem u kamosky a s ni jsme celou noc neco delali. Pak jsem byla uplne jak :D no spala jsem pak cele odpoledne.

byla jsem v práci žádné projevy nenastaly

Byla jsem ve stresu a neměla jsem čas na učení, takze jsem se učila i přes noc

Byla jsem ve vyru velkomesta

Byla jsem vzhůru celou noc z důvodu oslavy a když jsem chtěla jít spát následující den ráno, tak jsem únavu vůbec necítila a šla jsem spát až normálně večer. Projevy žádné myslím.

Byla to sázka o to kdo vydrží déle nespat

Byla to výzva.

Byli jsme na párty, nechtělo se nám spát. Spánková deprivace byla, den poté jsem spala 13 hodin.

Byli jsme na výletě.

Byli jsme s kamarádkou ve všední den na diskotéce a kvůli spojům jsme nejely už domů a šly do školy (ten den byla škola již na 7)

Byli jsme s partou na výletě a probděli jsme noc. Druhý den jsem usnula okolo osmé večer a spala velmi tvrdě. Nic zvláštního.

Byli jsme s prateli na vylete, popijeli a k ranu kdyz prekrocim svou hranici nespani tak oziju a spat se mi dal nechce i kdybych se nutila takze jsem dalsi den zase nespala

Byli jsme s přáteli poslední noc na horách jako nejstarší děti na chatě a rozhodli jsme se, že bude sranda, když nepůjdeme vůbec spát. Samozřejmě jsme pak byli unavení a usnuli jsme cestou domů v autobuse.

Bylo mi asi 14 let a bylo to na Štědrý den. Takže jsem byla asi naplněna radostí a nechtělo se mi spát.

Bylo potřeba dodělat práci. Prostě to jinak nešlo. Kromě únavy žádné projevy.

Bylo stále co dělat jednou to byla akce u nás doma, jindy adrenalinová hra.

bylo to kvůli hodně událostem v jednom časovém období - učení na zkoušky, hned na to noční brigáda, další den znovu škola a pak příprava poměrně velké akce pro mladé (volnočasový klub)

Bylo to myslím, když jsem hned z praxe (v nemocnici - vstávám v 5) šla na ples, ze kterého jsem odjížděli okolo 4. hodiny ráno

Bylo to při dlouhém cestování autobusem do Švédska - v dopravních prostředcích skoro nikdy nedokážu usnout. A kupodivu mi to nijak nevadilo, jelikož tehdy jsem dny předtím byla vyspalá.

bylo to v době mých nočních můr- bála jsem se spát, nebo jsem chodila spát až po té dané hodině (23:23)- to nepomáhalo, tak jsem nechodila spát vůbec, ale potom jsem usnula za chůze, někdy i za volantem, celkově jsem nebyla schopná fungovat, byla jsem nesoustředěná, a hlavně pološílená

Bylo to v souvislosti s učením a dokončením ročníkové práce na vysoké škole.

Bylo to způsobeno dlouhýmm cestováním a byla jsem natěšena jak na cíl, tak i na cest. po 38h bez spánku jsme byla protivná, omrzlá, poté jsme spala asi 15h v kuse

bylo z pracovních důvodů a kromě ospalosti mi nic nebylo

Byly prázdniny a mně se prostě chtělo bejt vzhůru :D Jediný projev spánkové deprivace byla ospalost.

Byly to pařby na koleji, také stužkové slávnosti, večírky, svatby ... a také asi na 2 zkoušky sem se pripravoval, že sem ani nešel spát ... 1. 2 razy to bylo nejhorší, pak se na to dá zvyknou raz za čas to člověk přežije a pak to dožene spánkem. Samozřejmě tělo jede ze zálohy a tohle se nedá dělat dlouhodobě.

Casovy posun Kanada-Cesko. Byla jsem nevrla. I kdyz jsem byla unavena tak jsem dosla domu a usnout jsem nemohla

celou dobu jsem tancovala, hrála na kytaru, zpívala, bavila se a pak cestovala - byla jsem vyřízená a pak spala skoro 2 dny, ale užila jsem si to - zažila jsem to opakovaně - bez drog, nikotinu a téměř bez alkoholu

Cesta autobusem z čech do Oxfordu, následná grilovačka, pobavení se s přáteli až do rána :-)

Cesta do Paříže tam i zpátky v kuse a bez spánku, vykládka zboží. Já byla spolujezdec. Objevoval se u mě mikrospánek.

Cesta na dovolenou

cesta na dovolenou autem, celonoční bdění a rozptylování řidiče, aby neusnul

cesta na dovolenou autem, poté hrozná únava a stres ze všeho kolem

cesta na dovolenou kterou sem chtěl vidět i když sem spát mohl protože sem nemohl řídit

Cesta na dovolenou, nutnost navigovat (nebyly ještě navigace). Viděla jsem neexistující náklaďáky a hory.

Cesta ze Švédska do Čech. Unavená jsem byla i 2 dny po příjezdu domů.

cestoval jsem domu z dovolené a nemohl jsem usnout ve autobuse, celý den jsem bol hur a po cestování jsem nedokázal usnout.

cestovala jsem směrem na západ, takže jsem uletěla dnu a zažila si ho dvakrát, potom jsem šla v noci pozdě spát. Byla jsem unavená, ale nebylo to tak hrozné.

Cestovali sme

Cestování Únava, kruhy pod očima

cestování únava, podrážděnost

cestování

cestovani

cestování

cestování

cestování

cestování

cestování

cestování

Cestování

cestování

Cestovani - nebyl cas

Cestování - zvýšená únava následující den

Cestovani (thajsko-hongkong-dubaj-praha) - neumim spat v letadle

Cestovani a tim zpusobeny posun v case

Cestovani autem

Cestování do ciziny

Cestování dopravním prostředkem a neschopnost v něm usnout, zvýšená unavenost přes den, zpomalené vnímání okolí.

Cestování letadlem, kde neusnu, pak už jsem přes den nešla spát vůbec

Cestovani letadlem. Ano, mnoho projevu deprivace. Protivnost, spatne zazivani, irirabilita atd.

cestovani letadly a presedani. Strasne sjem stale zivala a mela jsem pocit, ze nedavam az tak pozor. Jako by mozek vynechaval kazdou 3. vterinu.

Cestování mezi časovými pásmy. Projevy: ospalost, nemožnost soustředit se, nechutenství

Cestování na dlouhou vzdálenost

Cestování na větší vzdálenost

Cestování nebo ples, druhý den jsem naprosto vyřízená a trvá i několik dnů, než se dám do kupy

Cestování, daleko a dlouho

Cestování, následná práce a nebyl čas na spánek.

Cestovaní, nastala velmi silná únava.

Cestování, nedostatečné pohodlí v autobuse k spánku.

Cestování, nenastaly.

Cestování, nervozita z cizího prostředí

Cestování, příprava na zkoušky. Výsledkem byla velká únava, bolest hlavy.

Cestování, večírek a následná škola

Cestování.

Cestování.

Cestování. Bez projevů.

Cestování. Nedokážu spát v autě či autobuse, takže při nočních cestách jsem klidně naspala třeba jednou tři, jindy deset minut za noc a celý den jsem pak normálně fungovala bez větší únavy. Nedokážu si to vysvětlit, jakoby tělo raději sáhlo do rezerv energie, než aby si dovolilo usnout v takovém prostředí.

Cestování. Přetažení organismu, únava, horší následující usínání.

Cestování. Připadal jsem si po cca 30. hodině jak opilý.

Cestování. Velká únava psychická i fyzická

cestovanie

cestovní horečka obvykle

časový posun (let z a do USA)

Často nemůžu usnout, ani nyní jsem nemohla, tak jsem si psala s kamarádkou. Žádné projevy nedostatku spánku, cítila jsem se poněkud odpočatá.

čistě dobrovolná akce :-) prozpívaná noc u táboráku nebo případně práce

Dalkovy let s prestupem

Dcera chodila na spánkové EEG. Museli jsme být vzhůru celou noc, spát jsem šla až další večer.

Deadline bakalářky.. :) Chvílemi jsem upadala do mikrospánků, ve kterých jsem měla i sny.

deadline odevzdání práce, učení se na důležitou zkoušku euforie, trochu zmatenost, ale velice dobrá nálada a vysoká aktivita (až podezřele)

Deadline při odevzdání projeku, dvě noci před odevzdáním se dodělávalo, cca 60 hodin vzhůru. Zimnice

Dělali jsme rekord v hraní počítačových her (jen tak mezi námi...)

deprese

deprese a z toho plynouci nespavost.. asi mesic a pul se mi darilo usnout jednou za +- 3-4 dny

Deprese, nemohla jsem spát

Dívala jen se v noci na primy přenos udílení cen MTV VMAs. A prostě jsem chtěla vydržet, tak jsem si dala spoustu kávy. Já na kávu nejsem zvykla, takže to mělo vysoký účinek. A i po skončení přenosu jsem mela spoustu energie.

dlouhá cesta - pak ovšem mívám bolesti hlavy nebo velké nevolnosti

Dlouhá cesta autem, dopisování bakalářské práce,... Dokážu jet na "deficit", ale pak prospím třeba 12+ hodin bez problémů.

dlouhá cesta letadlem s několika přestupy - následovala pouze únava

dlouhá párty :)

Dlouhá směna v práci a následně společenská událost

dlouhá šichta v práci. amozřejmě unavenost, spomalenost, a jakoby vypínání myšlení. prostě silná únava

Dlouhé a nepohodlné cestování. Halucinace

Dlouhé cestování

dlouhotrvající neschopnost spánku, nastaly psychické problémy, dezorientace a celková psychická vyčerpanost, deprese, syndrom vyhoření, následná medikamentózní léčba a hospitalizace na psychiatrii

Dlouhotrvající večírek. Jedinými projevy jsou únava, bolest hlavy.

Dlouhý let do Austrálie. Jen únava.

Dlouhý let letadlem, v letadle neusnu

dlouhý let z USA do Evropy projevy - apatie, nervozita

dlouhý mejdan...žádné deprivace jsem nepozorovala

dlouhý večírek, po kterém se muselo znovu pracovat

dobrá zábava

Dodělávala jsem diplomovou práci, termín odevzdání hořel..

dopisovala jsem diplomovou práci a musela jsem stihnout termín odevzdávání

Dopisovala jsem práci do školy, nebyl čas spát. :-) Jen na krátké chvíle nefungoval mozek, jak bylo ptořeba, ale adrenalin a cukr udělal své. :-)

Dovolená, nenastaly, převážila radost z prvního pobytu u more

Dovolená, společenské akce.

drogy nepříjemné pocity spojené s nemožností usnout napříč tomu, že tělo je vyčerpané, cca týdenní dohánění deficitu

Drogy

Drogy a nespavost ze stresu

Dřív jsem několikrát nešla spát, například na nějaké akci. Jinak projevy spánkové dprivace znám velmi dobře, mívala jsem velké problémy s ranním probouzením (např. ve 3 ráno) a potom jsem měla projevy mánie. Po např. dvou týdnech takto nekvalitního spánku přicházely deprese. Trpím cyklothýmií, ale pomohlo mi, zdá se, Lithium. Trvalo ale spoustu let, než jsme na to s lékaři přišli.

Důležitá akce. Jednorázově ne.

důvodem byla zábava v noci; jelikož šlo vždy o jednorázové akce, žádné následky nebyly, prostě jsem spala o trochu déle

Důvody různé - vojenské cvičení, hluk, bolest zubů ... Naštvání a únava. A někdy se pak stává, že samou únavou mám problémy usnout, musím se zvednout a chvilku dělat něco jiného.

Dvě práce, jedna přes den, druhá přes noc a ve chvíli volna péče o zvíře a základní hygienické potřeby.

Dvoudenní akce. Na konci jemné sluchové halucinace :)

Emoční rozrušení. Po nedostatku spánku jsem měla zhoršenou náladu, špatně jsem se vyjadřovala, vyhledávala jsem samotu a pak usnula tvrdým spánkem na 16h.

Experiment. Ano, v určitých fázích bylo nutné bojovat s únavou a neusnout. Ke konci docházelo k celkovému poklesu soustředění

extrémní pracovní vypětí, byla jsem podrážděná, plačtivá, ke konci velmi málo výkonná, se sklonem k halucinacím

Extrémní pracovní zátěž kombinovaná se zátěžovou situací doma (termín odevzdání zakázky v kombinaci s neplánovanou zátěží - péčí o nemocného člena rodiny). Ano, nastaly - podrážděnost, nevolnost, vyčerpání, sluchové halucinace.

Extrémní vytrvalostní závod

Festival, projevem krom velké únavy nic.

Filmová (hororová) noc

Filmová noc a učební noc...dala jsem si hodně ksfe a další noc to dospala

filmový festival, párty přez noc, ano chtělo se mi strašně spát - usínala jsem

Filmový maraton.

filmový matrathon

Firemní celonoční a celodenní hra. Ani ne, jenom jsem na chvilku usnula v MHD, když jsem čekala na autobus, ale jinak jsem nepociťovala únavu.

Flám:)

flámovala jsem :-) druhý den lehké halucinace, sluchové a zvýšená vnímavost, bylo to nepříjemné. Jakmile se mi začnou vybavovat kousky snů, vím, že si musím jít lehnout :).

halušky

Hec

Hec na školním výletě na ZŠ před 11 lety, nebo navigovani po cestě na dovolenou

Herní maraton Byl jsem poté unavený svalově vyčerpaný bolení oči

hlídání dítěte ;-)

Hodně cestuji a toto způsobil velký časový rozdíl a pracovní povinnosti.

Hodně povinností, uspěchaná doba, honba za penězi :-D

hodně práce (občas to takhle dopadne třeba před Štědrým dnem nebo když má přijet významná návštěva)

hodně práce, rodinné záležitosti, celkově nebyl čas :D Ano, jsem pak víc přecitlivělá, a občas i protivná, pobolívá mě hlava a cpu se sladkostmi a hodně piju :D

Hodně událostí během dne, zkoušky ve škole a nová láska :) Ale už je to dlouho, nepamatuji si, jestli byly nějaké specifičtější projevy. Nedostatek spánku se u mě projevuje jakousi otupělostí, malátností, zpomaleným myšlením, "ztěžklostí těla", někdy však tato fáze přejde a tělo je znovu plné energie. Pokud jsem ospalá a unavená (po 12h stresová práce servírky, s jedinou pauzou za celý den na jídlo 15 min), někdy jsem v tomto stavu paradoxně velmi upovídaná.

hormonální léčba

Hra. Usínala jsem za chůze.

Hromada práce, kterou bylo potřeba udělat najednou.

Hříchy mládí: prostě na spánek nebyl čas :) Pak jsem prospala 24 hod v kuse (po příjezdu domů z akce) Nikdy více :)

Chatovala jsem s někým, kdo mě velmi zajímal a nešlo přestat a jít spát. Jindy jsem se dlouho učila na zkoušku, která byla další den a ráno, a proto jsem spala např. jen 3 hodiny. Obvykle před zkouškou spím málo, kolem 3-4 hodin, zdřímnu si vždy po ní. Projevy byly asi únava, celkový pocit slabosti (asi bych daleko nedoběhla, ani by se mi v tu chvíli ani nechtělo), třepaly se mi ruce a cítila jsem celkovou svalovou slabost jako po náročném cvičení. A když jsem byla už tak moc unavená, ani jsem nemohla dobře usnout.

Chatovani v noci, propitá noc a hned ráno povinnosti, nemožnost se vyspat...následky.. někdy nepřiměřená veselost, nesoustředěnost, někdy podrážděnost

chlast

Chodím spát poměrně včas. Když nestíhám spím méně, ale vyspím se víc zase další den.

chtěl jsem to zkusit.

Chtěl jsem zjistit čeho je moje tělo schopno.

chtěl jsem zkusit nespat

Chtěl jsem zkusit, co vydržím

Chtěl jsem.

chtěla jsem dokázat rekord v tom, jak dlouho vydržím bez usnutí, později jsem však byla naprosto mimo, točila se mi hlava, nedokázala jsem se soustředit

Chtěla jsem si zkusit, jaké to je být vzhůru tak dlouho. Byla jsem pak hodně unavená.

Chtěla jsem to vydržet. Ano, byla jsem hodně unavená.

insomnie, točila se mi hlava, nemohla jsem "vypnout", myšlenkový trysk, blouznění

Intenzivní zábava s přáteli (párty, - afterpárty - je deset ráno, už nepůjdem spát - plynulý přechod do další párty - bezvědomí)

inventura na brigade

Je pokus, jak dlouho to vydržím

Je to už dávno. Šla jsem z párty rovnou do práce.

jedna noční směna

Jednalo se o můj osobní pokus se spánkovou deprivací (jak dlouho vydržím nespat) a jejími následky a projevy. Vydržela jsem cca 62 hodin. Ale to jak jsem se poté dostala do postele a cca hodinu před tím si vůbec nepamatuji.

Jednalo se o posezení s přáteli.

Jednalo se o výjmečnou událost, bylo potřeba dodělat práci na kterou bylo málo času. Byla jsem potom ale skutečně vyčerpaná a spala jsem více než 18h. Dlouhodobý vliv to na mě nemělo.

Jednoduše jsme chtěly s kamarádkou jet nonstop, tak jsme jely. Druhý den jsme byly dost unavené.

Jednou jsem musela studovat a jela jsem ,,nonstop", zvládla jsem to déle než 24 hodin, ale s tím, že mi bylo velice špatně a nakonec jsem omdlela.

Jednou jsem prostě neusnula po celou noc, tak jsem si šla následující den lehnout dříve

jednou to bylo na english campu, kde jsme poslední den + noc jeli non stop a druhý den jsme jeli dom, kam jsme se dostali cca v 5 hodin a spát jsem šla až večer podruhé při cestě do Ameriky, kdy jsme strávili dlouhou dobu na letištích kvůli opožděným letům (9 hodin na letišti v New arku)

jednou za cas se mi stane, ze za celou noc se mi nepodari usnout

Jednu dobu jsem pracovala brigádně na jedné benzínce a tam se jelo na 24-hodinové směny. Jednou jsem jen tak experimentálně nešla ráno spát, jela jsem navštívit příbuzné a šla si lehnout až odpoledne (myslím, že jsem byla bez spánku něco přes 34 hodin). Byla jsem hodně unavená a nefungovala jako normálně, byla jsem mimo a doma pak padla do postele a okamžitě usnula. Už bych to nikdy nechtěla zkoušet. Jinak mám spíš zkušenosti s polyfázovým spánkem. Nebo s tím, že spím třeba 2 hodiny a pak jdu do práce nebo mám jiný celodenní program. To je taky dost hrozné a člověk je podobně mimo, jako kdyby nespal vůbec. Chce to spát opravdu minimálně 4 hodiny a ještě k tomu jen výjimečně, určitě tak nefungovat dlouhodobě.

jela jsem z práce z noční na zkoušku do školy a ze zkoušky opět znova na noční do práce

jelo se na dovolenou, a ne, nenastali

Jen jsem nechtěla

Jet lag

Jetlag

Jsem insomniak, mívala jsem velké potíže usnout a občas jsem nespala dlhouho. Když jsem nespala 24-36 hodin, tak jsem byla víc v klidu, všechno jsem řešila s rozvahou. Když jsem nespala více než 36 hodin, tak jsem začala být podrážděná.

Kalba na univerzitě. Kdo nezažil, nepochopí. Ano, šel jsem spát v jednu odpoledne a spal až do rána.

Kalba, pokrovej turnaj, práce. Celkově takový zmatení, zpomalený reakce, podrážděnost. Po 38 hodinách už to nemyslí.

kalilo se :D a o ničem nevím

káva (raději nepiji)

Kdysi v mladším věku a při začátcích připojení k internetu z domova, byla to novinka - jsem prokecala celou noc na seznamce na chatu. Vynechala jsem jednu noc spánku, už ráno u mě nastala krize, žaludeční problémy, neschopnost se soustředit apod.

Když jsem byl mladší, poměrně často (několikrát ročně) jsem nespal 2-3 dny, většinou díky nějaké skupinové "oslavě", ale ještě dnes občas "musím" vydržet i 50-60 hodin nespat z různých důvodů). Následky v mládí byly minimální, dnes už to ale velmi špatně snáším, a když jsem vzhůru více jak cca 16-18 hodin, je těžké udržet se vůbec vzhůru. Když to ale překonám, jsem pak poměrně čilý dalších několik hodin než se dostaví další "nával" ospalosti. Fyzicky jsem pak velmi vyčerpaný a síly obnovuji i několik dní.

Kinomaraton a následná doprava domů. Prostě jsem pak spala 12+ hodin.

konzumace psychoaktivni latky

Koukáni na seriál, film.

Kulturní akce, chovala jsem se jinak, než obvykle

kumulace plánů a neochota něco měnit, dál odkládat

kvůli EEG po spánkové deprivaci, lan párty

Kvůli práci, a když se rozdenělo tak se mi spát nechtělo. Nepociťoval jsem žádný problém, maximálně únava.

Kvůli práci. Jediný následek byl, že jsem pak nemohla poměrně dlouho usnout - a když se mi to po několika hodínách povedlo, spala jsem den a noc.

Kvůli šifrovací hře nebo na svatbách / silvestrovské párty / ...

LAN párty a hec kamarádů, nastal třes rukou a neskutečná bolest hlavy

Let do zahraničí

Let na dovolenou. Únava, bolest hlavy.

Let, prace

léta jsem se starala o nemocné lidi, nebudu vyprávět, co jsem vše na cestě nasbírala, sama jsem z té práce nemnocná...

Letěla jsem do USA, let trval dost dlouho, 2x jsme přestupovali. Mám strach z lítání, takže jsem nebyla schopná usnout v letadle, po přistání v USA jsem zas nebyla schopná usnout, kvůli časovému posunu, takže jsem asi 35 hodin nespala. Měla jsem pak lehké halucinace a sluchové halucinace, motala se mi hlava a bylo mi nevolno

Letěla jsem z USA, v letadle se mi nechtělo spát a na přestupu v Londýně (7h) jsem neusnula, doma jsem chtěla vydržet a srovnat si časový posun. Po 29 hodinách jsem to už nevydržela :) Bolela mě hlava, pomaleji mi to myslelo. Režim jsem si upravovala minimálně ještě týden...

Mal som povinnosti alebo som skusal spankovu deprivaciu. Vie to byt zaujimavy pocit, ale uz ma to nebavi.

Mala som rôzne akcie s ľuďmi, nemohla som ísť spať. Počas dňa som mala na chvíľu mikrospánok, inak nič zásadné...

Málo času, moc práce, pokus o nonstop práci. Po 24 hodinách odešla únava a získal jsem cca 10 hodin naprosté bdělosti, než se o mě znovu pokusila únava.

mám bipolární poruchu

maturita. ano.

maturitní ples nenastaly

maturitní ples

maturitní ples, zombí stav

Maturitni vecirek :-)). Nasledujici den jsem byl se svoji pritelkyni, zadne spankove deprivace nenastaly.

Maturitní večírek a následná brigáda. Byla jsem jen unavená, kratkodobá únava na mě nemá moc vliv.

Mejdan

Mejdan nebo práce

mejdan s kamarády, který se protáhl

mejdan. Druhý den jsem měla halucinace.

mela jsem hodne práce trasení rukou, teplo ve tvári, spomalené myslení, hlad

měla jsem mikrospánek,když jsem dělala noční a přes den jsem se moc nevyspala.Mám sucho v ústech a celé tělo mám jako rozlámané

Měla jsem moc povinností, nebo jsem předchozí dny spala hodně, tím pádem jsem byla prespaná a nepotřebovala jsem spát. Projevy spánkového deficitu: usínání, spomalenost, pokles pozornosti, nezájem, nechuť, naštvanost.

Měla jsem noční službu v nemocnici a onemocněla střídající kolegyně

Měla jsem po noční a pak jsem jela do školy

měla jsem potíže s usnutím

měla jsem práci

Měla jsem společenský program. V průběhu dne se dostavovaly krátké krize, které jsem však vždy překonala.

měli jsme dlouho do noci akci a pak jsme uklízeli :-) a připravovali jsme ji od rána

měli jsme doma poprvé video

Měli jsme chlastací tah, deprivace nenastala.

Měli jsme se školou stužkovací večírek. Jeho obvyklou částí je to, že se ten den nejde spát a ráno se jde rovnou do školy. Bylo mi hrozně fyzicky špatně, bylo mi na zvracení. Už nikdy jsem to neudělala, že bych probděla celou noc.

Měli jsme táborový sraz, kde jsme si řekli, že vydržíme celou noc vzhůru a následující den sem musela k babičce a poté se učit do školy.

měli jsme víkendovou akci přes noc, příp. jsem odevzdávala bakalářku a jela jsem v noci vlakem + dodělala práci. Bylo to znát, byla jsem zmatenější, unavená, s extrémnějšími reakcemi na méně očekávané události - trochu jako bych byla opilá, jen prostě unavená :).

Měli jsme vzdělávací "maratonový" program a plnili jsme různé úkoly apod. Ke konci jsem snadněji dělala chyby z nepozornosti, když jsem si sedla, začaly mi padat víčka a usínala jsem. Snadněji jsem se nachala vyprovokovat k agresivnější reakci.

metamfetamin

migréna, vyčerpání

Milsim vojenská akce, dopovali jsme se nakopávaky, člověk se cítil slabší ale musel vydržet

Mimořádná akce v práci. Ano, byla jsem pak velmi plačtivá

Mimořádná práce. Tři dny bez spánku, ke konci ztráta schopnosti koncentrace.

mládí a zábava :-)

Mladická frajeřinka - ke konci kolem 48 hodiny beze spánku už jsem měla pocit, že jsem trvale opilá a dokonce jsem měla drobné halucinace (někdo na mě mluví, ale ve skutečnosti na mě nikdo nemluvil)

Mladičká nerozvážnost :)

Mladistvá nerozvážnost, studium, práce, večírek, práce, večírek, spánek. Celkově jsem se neustále třepala a byla jsem vystresovaná, nakonec jsem měla po dvou dnech pocit, že mám halucinace, jelikož jsem se vylekala z vlastního stínu.

Mnoho povinností do školy, především se mi to stává ve zkouškovém.

Mnoho práce.

Moc práce

moc práce

Moc práce.

Moje vlastní rozhodnutí, tj. nestalo se to tak že bych chtěla spát, ale nemohla usnout.

Musel jsem hlídat. Měl sem halicinace.

Musel jsem pracovat, na poslední chvíli jsem psal projekt nebo složité právní podání. Ano. Byl jsem nesoustředěný, zmatený, těžko jsem mluvil, cítil jsem se jako opilý.

Musela jsé být v práci a mezi tím se starat o nemocného známého

Musela jsem dodelat projekt do skoly.

Musela jsem dokončit jednu práci do školy. Vydržela jsem to v pohodě, ale když jsem si pak lehla oblečená na gauči a zavřela oči, vzbudila jsem se svlečená v posteli. Doteď nevím, jak jsem se tam dostala, protože jsem doma byla sama.

Musela jsem dopsat bakalářku :D Takže jsem si dala jeden den nonstop, pak cca 3 hodiny spánku odpoledne a další den nonstop.

Musela jsem mimořádně do práce na noční a to mi nabouralo spaní

Musela jsem odevzdat práci. v poledne dalšího dne už jsem byla vzhůru jen fyzicky psychicky jsem byla v naprostém útlumu

Musela jsem po oslavě do práce.

musela jsem pracovat

musela jsem pracovat, zaměstnavatel byl magor

musela jsem učit, spala jsem pak velmi dlouho po několik dalších dní

Musela jsem vypracovat zadání v html, kterému absolutně nerozumím, ovšem nemohla jsem si dovolit jej neodevzdat, tak jsem na něm pracovala celé odpoledne, večer, noc, ráno odevzdala a potom normálně fungovala. Kupodivu jsem se večer necítila unavenější než jindy.

musela som napisat bakalarku :D bola som z toho uplne rozbita, kruhy pod ocami, bolo mi zle (ale to mozno aj z tej vsetkej kavy, co som vypila), triasli sa mi ruky...

Musím dělat věci do školy

Myslím, že to byla situace oslava zkombinovaná s povinnostmi.

Myslím, že žádné projevy spánkové deprivace nenastaly.

na vojně pohraniční akce

Na dovolené nebylo kde spát (stan si uprostřed Londýna prostě nedáte). Druhý den jsem byl velmi unavený a téměř jsem usnul na nádraží i přesto, že přes den téměř nikdy nedokážu usnout.

Na hudebním festivale, pořád někdo hrál, musela jsem být u všeho! :D

Na internátu jsme měli volnou středu. Z úterý na středu jsem s přáteli a svou učitelkou fyziky hrál celou noc stolní hry. Jen tak jsme se hecli ;). Ano, měl. Po desáté dopoledne ve středu jsem odpadl (jako všichni ostatní) a spal do čtyř.

Na Silvestra + následující celý den, takže příčinou je oslava a fungování v dalším dnu

na výletě v Krakowě, celý den chození, přes noc povídání, popíjení, pokuřování, druhý den opět chození, poté opět povídání, popíjení, pokuřování a bylo to...žádná spánková deprivace, žádné následné "dospávání". Pro mě super zážitek. Myslím, že jsem to tehdy spočítal na 46 - 48 hodin bez spánku

na základní škole na soustředění jsem vypila příliš mnoho energy drinku a ačkoliv ostatní usnuli po vypití stejného množství, mně to prostě nešlo

Nabitý program- ráno jsem v 6:00 vstala do práce, kde jsem byla do 12:00, poté jsem měla půl dne volno, protože jsem jela do Prahy na hokej.( jsem kus od Brna) po hokeji jsme čekali na vlak zpět, který jel před půlnocí a v Brně byl kolem 3:30. Dále jsem musela čekat na vlak k nám do vesnice, který jel až 5:53 a doma jsem byla v 7:00.

napřed když jsem se vdávala, nespala jsem ani minutu a pak jsem byla vzhůru i přes další noc... největší krize přišla kolem 3 hodiny odpoledne... přišel pláš, šílená potřeba spát... ale překonala jsem to a kolem 5 už to odeznělo a jelo se dál.... podruhé se podobná věc opakovala při rozvodu:-)

Náročná cesta více dopravními prostředky po které následoval další program

Narodil se mi syn a spánek nějak nebyl potřeba

Narodilo se mimi a pořád brečelo... Byla jsem jak mátoha - bolela mne hlava, přibrala jsem a byla na nervy...

Nasazení ve válečném konfliktu

Nastala neočekávaná situace v práci. Po 18h bez spánku se mi chtělo hodně spát, ale pak to přešlo. Byla jsem pak trochu unavená, ale zároveň tam byl zvláštní nadlidský pocit, že už vůbec nikdy nebudu potřebovat spát.

Nastala únava

Návštěva hudebního festivalu a pak mejdan s partou.

Návštěva známých, kdy jsme povídali celou noc (bez alkoholu či jiných drog), následně ráno odchod do práce

ne

ne

ne

ne oslava

Ne to ne, prostě se mi nechtělo....anebo jsem si srovnával spaní.

Ne- Párty

Ne, ale musela jsem dodělávat bakalářskou práci.

ne, asi to byla nějaká párty na gymplu

Ne, byl jsem dlouho v práci a pak jsem musel něco dělat a na spánek nebyl čas.

ne, byla jsem dlouho na diskotéce

Ne, byla jsem na společenské akci.

Ne, čistě moje iniciativa.

ne, jen hecnutí, kdo vydrží nespat déle

Ne, jen jsem jeden den brzy vstala a pak jsem šla hodně pozdě spát.

Ne, jen jsem neměla možnost jít spát.

ne, kdepak, stalo se mi to pouze jednou a to když jsem dopisovala diplomku

Ne, musela jsem nespat.

ne, nestaly byl jsem na stužkováku do rána

Ne, oslavovali jsme narozeniny :D

ne, plánovaná zábava za mlada

ne, práce, druhá práce, domácnost

ne, pracovní vytížení

Ne, slavila jsem Silvestr :D

Ne, spíše nějaká společenská akce

ne, společenská událost.

Ne, výzva

ne,z pracovních důvodů

ne.

Ne.

Ne. Bylo to dobrovolné.

Ne. Koncert

Ne. Studium.

Ne.. Kamaradi, zabavy. Nebyl cas spat. :-D

Nebyl čas

nebyl čas

nebyl čas jít spát

Nebyl čas jít spát dříve. Projevy deprivace jsem nepozorovala.

nebyl čas, cestovala jsem, pak jsem si lehla a usnula, nijak mi to, že jsem nespala nevadilo

Nebyl čas, dlouhá pracovní směna nebo cestování, a taky myslím, že jsem i zkoušela, jak dlouho vydržím nespat. Projevy byly, že jsem si připadala, jako po užití nějakých omamných látek, smála jsem se, ani nevěděla čemu, později už jsem byla dost protivná, chtělo se mi brečet kvůli maličkostem atd.

Nebyl čas, měla jsem hodně práce a když nebyla práce, chtěla jsem být s kamarády a přítelem

Nebyl čas. Ano, únava spojená se záchvaty hysterického smíchu.

Nebyl čas... vynechal jsem spaní (max jednu noc)... tzn. 48hod.

Nebyl to psychický nebo fyzický problém, bylo třeba pracovat. Ke konci to bylo náročné, výpadky, dezorientace, atd.

Nebyla jsem unavená.

Nebyla možnost jít spát. Cítila jsem emoční nevyrovnanost, časté změny nálad, v posledních hodinách skoro deprese.

Nebyla možnost. Po 24 hodinách u mě nastala otupělost a zmatenost.

nebylo kde spát

něco jako challenge

něco jsem dělal a spánek v tu dobu nepřicházel v úvahu, byl jsem unaven a musel jsem to dohnat další den/dny

něco se muselo řešit. Dlouhé nespaní vedlo až k bolesti končetin

Nedalo sa mi zaspať

nedokázal jsem usnout v autobuse a poté v novém prostředí, byl jsem neskutečně unavený

Nedokážu usnout první dny ranních směn. Cítím pak slabost, únavu, bolest kostí a přecitlivělost.

Nedostatek času. Vstávala jsem brzo ráno a ten večer šla na noční směnu. Druhý den ráno jsme měli oslavu, která se trochu protáhla =D. Byla jsem jen unavená, padala mi hlava, zavíraly se oči...

Nechtěla jsem

Nechtěla jsem.

Nechtelo se mi porad sem mela neco na práci a nechavala jsem to na vecer

Nechtělo se mi spát, byla jsem odpočatá, ale kofein atd. v tom neměl žádnou roli

Nechtělo se mi, akce, povinnosti. Ano, přes den bylo vše v pořádku, brzy večer na mě padla velká únava.

Nechtělo se mi.

Nechtělo se mi. Nastaly.

nechuť usnout a pak během dne spousta práce a pak zase nechuť usnout...

nějaká noční práce, kterou bylo potřeba dodělat. poruchy soustředění. nemyslelo mi to potom.

nějaká oslava

Někdy v 17 letech menší dobrodružství... Bez následků. často se mi stávalo, že jsem několikrát za posledního 2,5 roku z pracovních důvodů nespal víc než 20-30 hodin, ale už je to pryč. Jelikož nepiju a nekouřím, neměl jsem s tím problém. Pomohlo kafe nebo XS power drink....

několik nočních služeb po sobě, deprivace byla určitě- cítila jsem se hrozně slabá, nebyla jsem schopná přemýšlet, bolesti hlavy, nauzea, nechutenství a později i třes celého těla, zimnice

Několikrát jsem nespala vůbec, protože jsem se musela učit na zkoušku nebo dokončit práci, která měla deadline druhý den. Následně jsem se cítila velmi unaveně a během dne se mi zavíraly oči a bylo mi chladno.

Nemel jsem čas, organizoval jsem dvě na sebe navazující akce, jednu celodenní (tj. s přípravou a úklidem vice než 24 hodin) a druhou přes noc až do rána. Druhou noc jsem měl halucinace.

nemoc

nemoc a silné bolesti, které znemožňovaly spánek

nemoc dítěte, moje vlastní nemoc

nemoc psychóza

nemoc, špatné zprávy

Nemoci. Víkendové mejdany. Potom jsem nemohla usnout, ač jsem byla k smrti unavená. Někdy přišly deprese.

Nemohl jsem usnout, protože jsem měl brzo vstávat. Třásly se mi nohy vestoje.

Nemohla jsem a ani jsem neměla kde. Taky jsem pořád někde chodila a něco měla "na práci". Prostě jsem musela zůstat vzhůru. Projevy asi ne, jen jsem byla hodně ospalá a už jsem nad ničím ani nepřemýšlela, ale pořád jsem vnímala.

Nemohla jsem jít spát dříve z důvodu několika směn v práci a k tomu učení se na státní zkoušky. Cítila jsem se velmi šatně, ale nakonec se to zlepšovalo a nešlo mi pak ani usnout.

Nemohla jsem jít spát, protože jsme jeli s přítelem autem do Norska a chtěli jsme to stihnout co nejrychleji. Projevem spánkové derivace byla určitě podrážděnost, celková přecitlivělost nejen psychická, ale i přecitlivělost na zvukové vjemy (pulzuje mi v uchu-to se mi ale stává, i když jsem moc unavená a přetáhnu se).

Nemohla jsem spát. Čím hůře spím a jsem více unavená, tím hůře mohu usnout. Pociťuji výraznou únavu, nesoustředěnost, utlumenost, pomalé myšlení, neustálý hlad, nemožnost odpočinout si či usnout, jakýsi pocit uzavření za igelitovou folií, okolí je šedivé, vnitřní třes.

nemohla jsem usnout

Nemohla jsem usnout

Nemohla jsem usnout a měla jsem energii, když jsem zacla být unavená musela jsem do školy atd. Když jsem po skoro 40 h bez spánku měla možnost jít spát už se mi nechtělo a měla jsem energii

Nemohla jsem usnout na oslavě. Druhý den jsem byla unavená a zpomalená, ale také s pěknou kocovinou.

Nemohla jsem usnout v novem prostředí

Nemohla jsem usnout, asi ze stresu z prezentace následující den. Tak jsem to vzdala a ve čtyři hodiny v noci vstala, že už to nemá smysl. Byla jsem unavená, nesoustředěná, když na mě někdo mluvil, nevnímala jsem ho, neporozuměla jsem otázkám, když se mě někdo na něco ptal, často jsem koukala do prázdna, když mě někdo z tohohle stavu dokázal probudit, mluvila jsem buď zpomaleně a špatně se vyjadřovala (ve škole s učiteli ale i vrstevníky) nebo úplně zrychleně, že mi bylo špatně rozumět a těžké sledovat linii mé řeči, přeskakovala jsem z tématu na téma, nechala jsem se vyrušit i letícím motýlem nebo čímkoli, co jsem zahlédla (s některými přáteli).

Nemohla jsem usnout, důvod jsem nezjistila. Stává se mi to tak 6x ročně, že mám období nespavosti. Po třech dnech jsem slyšela zvuky co ve skunečnosti nebyly.

Nemohla jsem usnout, netuším proč.

nemohla jsem v noci usnout

Nemohla jsme usnout. Bylo to když sem jela do anglie na poznávací zájezd a nikdy v autobuse neusnu a když sme dojeli do anglie tak sme zase museli chodit ale spánek mi nechyběl. Až pak večer jsem šla spat brzy

Nemohla z důvodu práce. A projevem je nesoustředěnost, mikrospánek a celkově zhoršené reakce.

nemohu usnout, někdy nezabere nic, ani prášky na spaní...

Nemoznost usnout. Ano nesoustredenost, zapomnetlivost, neschopnost resit normalne jednoduche ukony, prehlizeni veci napr.nevidim napis popr objekt, nemohu najit neco co je primo prede mnou popr velmi blizko

nemožnost jít spát, následně strh ze spaní - narození prvního potomka

nemožnost usnout (šel jsem spát, ale nespal jsem)

Nepamatuji se.

Neplánovaný večírek po práci, který se protáhl až do rána. Chvíli poté, co jsem přišla domů, mi začal zvonit budík.

Nepozornost

nervozita, nesoustredenost, vidění bludů, špatná artikulace

Nesla jsem spat, protoze jsem se ucastnila "party" az do rana, nedostatek spanku jsem jijak negativne nepocitila

Nespala jsem kvůli pracovnímu vytížení, pracovala jsem nonstop a do toho ještě dělala praxi. Potíže jsem pak měla s malátností, když jsem se pak konečně vyspala, byla jsem zmatená, nevyspalá, nebyla jsem schopna efektivní práce.

Nespavost mi nejvíce ovlivňuje zmena životní situace. Rozchod, zmena zaměstnáni, zkoušky. Jako malá jsem nemohla usnout brzy vecer. Dodnes mam pravidelně po několika týdnech ,,spici obdobi" kdy rano nemuzu vstat čilá a během dne usínám i na několik minut.

Nestihla jsem jít spát (společenské akce) a nutkání usnout přešlo. Prostě jsem jednu noc vynechala. I bez konzumace alkoholu se během dne dostavil stav podobný kocovině - točení hlavy, malátnost, podrážděnost, nepříjemné pocity vyvolané ostrým světlem a hlasitými zvuky.

Nešel jsem spát, protože jsem chtěl znát následky delší doby beze spánku. Po cca 27 hodinách se mi hůře artikulovalo, po cca 30 hodinách jsem byl ve zváštním stavu, který ztochu připomínal opilost. Smál jsem např. situacím, kterým bych se za normálních podmínek nesmál. Celývh těchto cca 41 hod jsem vydrżel bez energy drinků/kávy. Pil jsem pouze čaj.

nešla jsem spát kvůli akci, v posledních hodinách jsme byla unavená, 10ti hodinovým spánkem jsem vše dospala

Netradicni situace. Byl jsem překvapivě odpočatý.

Neusnula bych dříve.

nevím

nevím

nevím - nechtěl jsem ztrácet čas spánkem?

Nevím, cítila jsem se odpočatá

Nezbytnost koncem semestru před odevzdanom projektů, žádné příznaky nedostatku spánku, spíše pocit opilostí

Nic takového.

Noc před posledním zvoněním, slavilo se a hned ráno se muselo jít dělat poslední zvonění do školy.

Nocni a nasledna skola plus odpoledni trenink. Nejhorsi cast byla nez jsem presla dobu spanku

Nocni smena a nasledne zarizovani - urady, posta atp

Nocni smeny v praci, pote jsem normalne spat

Noční brigáda, párty. Cítila jsem se velmi unavená a byla jsem celkově otupělá.

Noční exkurze, a pak odjezd domů. Fyzická únava.

Noční hra- druhý den v pořádku, další den úplně nemožná

noční párty

noční párty s kamarády, další den ve škole jsem byla unavená (pomalejší reakce, zavíraly se mi oči, nevnímala jsem výklad učitele), šla jsem spát až večer jako obvykle

Noční pochod, brigáda...

Noční sifrovaci hra. Byl jsem otupely, pomalý.

Noční směna

noční směna

Noční směna

noční směna + osobní aktivity, potíže žádné (tehdy mi bylo 20 let)

noční směna, pak škola přes den, v momentě, kdy přechodím tu největší únavu, mám pak naopak problém s usnutím

Noční směny

noční směny v práci v kombinaci se školou a poté s přesunem za další prací

noční směny versus denní aktivita (stavění chaty či jiné)

noční směny; projevila se jen únava

Noční studium před zkouškou a během následujícího dne běžné vyřizování. Podrážděnost, fyzické vyčerpání, mírné halucinace.

noční šichta a následující den oslava hodně unavené oči

Noční v práci, na kterou nejsem zvyklá...a jednou časový posun při příletu z USA

nonstop akce

Nonstop party Uvolnene mysleni

nutná přítomnost na pracovišti

nutnost dodělat rozdělanou práci.

nutnost dokončit práci

Nutnost dokončit práci v termínu. cca 69h pak 8h spánek a cca 36h dalších bez spánku. Dnes by to již nešlo, tehdy věk 25 let. po 30h již mozek začínal fungovat postupně v čím dál omezenějším režimu. po 50 h i mírné halucinace a mikrospánky. pak duševní i tělesné vyčerpání, ale dobrá zkušenost. dnes je znát i jedna vynechaná noc. :)

nutnost nepřetřžitého dozoru v zaměstnání

nutnost prace nebo ucit se do skoly (zkousky, deadline)

nutnost pracovat; zimnice, bolest hlavy, kloubů

Nutnost studia před zkouškou

Obvykle kombinace střední škola a noční brigáda, nebo víkend na horách s přáteli. Jen obrovská únava, která se dala překonat v mladším věku:-)

Obvykle po nejake oslave, kdy jsem pak cekala na ranni autobus.

obvykle se mi to stane,, když mám zajímavou knihu. To čtu a čtu, až už se nevyplatí usínat a tak rovnou vstanu

Odjezd na dovolenou spojený s prvním letem

Odlet na dovolenou (zpoždění letadla cca 5 hodin - noční let a poté nemožnost ubytování na hotelu dalších cca 6 hodin); špatná nálada, nepříjmené chování vůči okolí

okamžité upadání do REM fáze hned po usnutí zimnice

onemocnělo mi dítě

oslava

Oslava

Oslava

oslava

Oslava :-)

Oslava (konec roku), druhý den nastala ospalost

Oslava narozenin

Oslava narozenin, usnutí brzo

Oslava narozenin. Nenastaly.

Oslava narozenin. Nenastaly žádné projevy spánkové deprivace.

Oslava nebo jiná akce s kamarády. Nedostatek spánku nebyl tak velký, aby to způsobilo spánkové deprivace.

Oslava přes noc a další pracovní den. Ano, bolesti hlavy.

Oslava s kamarádkami. Ne nenastaly, vše jsem dospala

Oslava s kamarády, následující den povinnosti.

oslava silvestra, poté jsem dospávala během dne

oslava Silvestra, výjimečně jsme neslavili doma

Oslava Silvestra...

oslava v hospodě

Oslava v mládí, mejdan

oslava, večírek

oslava, vše se obešlo bez projevů

Oslava,alkohol. Myslím,že nenastaly.

Oslava. Ani ne.

Oslava. Byla jsem vyčerpaná, spala jsem další den asi 12 hodin.

Oslava...

oslavs narozenin jiné vnímání okolí, snížená schopnost přemýšlet. pokud téměř nespím (např jen 1hodinu) z důvodu odevzdávání práce do školy, bolí mě pak hlava, někdy nevolnost, nemám vůbec hlad

Oslavy projevy - větší vznětlivost, mírná bolest hlavy

Oslavy

oslavy a "paření" a nutnost druhý den do školy či do práce. Spánková deprivace se neprojevila, jen návaly ospalosti.

oslavy a podobné akce v době, kdy si nemohu sám určit, kdy budu spát, jednorázový nedostatek spánku snáším celkem dobře, pouze s mírnými křečovými záškuby (jsem epileptik)

oslavy ap.

oslavy Silvestra

oslavy, party či jiné akce

oslavy, párty, bála sem se, abych o něco nepřišla byla jsem jak v jiném světě po 38 hodinách kdy jsem nespala, všechno jakoby z dálky, když jsem si pak zakouřila marihuanu, tak byl stav daleko intenzivnější a o hodně delší, vysvobodil mě pak už jen spánek

Oslavy, párty, Silvestr. Neprojevily se, ale musela jsem to pak dospat.

Oslavy. Byla jsem úplně mimo dva následující dny, nedospala jsem to tzv.

Partnerka, bez deprivace

Party Ano, byla jsem unavena a hned jak jsem mohla, tak jsem usnula

Párty

párty

párty

Party

Party

párty ;)

Party :)

party a zábava

Párty s kamarády. Únava, blábolení nesmyslů, ..

party se protáhla až do rána, druhý den jsem nebyla moc bystrá a následující noc jsem spala asi 12 hodin

Párty se protáhla do druhého dne. Projevilo se to rychlým a častým mluvením a zvýšenou fyzickou aktivitou. Ve večerních hodinách dolehla vyčerpanost těla.

párty, byla jsem unavená

Party, ne

Párty, ne

párty, zážitkový kurz, porod

Party:) Nenastaly.

Párty. Ano.

Party. Nenastaly

Pařba, zaměstnání

pařila jsem

pařili jsme do rána a pak jsem musela přes den fungovat :-)

Pařili jsme nonstop, ale únava pak byla větší než síla se bavit. Jinak vztek, malátnost, nesoustředění.

pařilo se

pervitin+extaza+ kadeco :)

Ples, druhý den jsem nemohla usnout.

Po extázi jsem nemohla usnout

po noční jsem musela do školy (VŠ)

Po noční jsme šly s kolegyněmi do města na nákupy a zdržely jsme se natolik, že jsme šly rovnou zase do práce a poté letěly letadlem do Řecka. Až v Řecku jsem se pořádně vyspala :)

Po noční směně jsme jeli na dovolenou. Odpoledne nervozita až agrese, třes rukou, nechutenství, plačtivost. Večer obtížné usínání.

Po plánované noční 12h směně jsem vzal další 12h směnu. Během té jsem byl vyčerpaný, unavený, ale po jejím skončení jsem chytil "druhý dech" a pokračoval den, než jsem šel večer spát (mohla být tak půlnoc)

po probdělé a propité noci jsem musela jít do práce

Po těžkém rozchodu. Byla jsem zničena psychicky i fyzicky.

Počátek vztahu, zamilovanost, euforie, trávení co nejvíce času s partnerem.

Počítačová hra. Je to už asi 30 let. Už jsem to takto nikdy neopakoval. Na projevy spánkové deprivace si nepamatuji.

Poprvé to byla cesta v devíti letech autobusem do Chorvatska, kdy jsem prostě pozoroval cestu (a stejně v dopravních prostředcích téměř neusínám). Pak to byl matematický maraton. A v poslední době jednou do roka vlaková akce Křížem krážem republikou (kde prostě neusnu a ani nechci).

porod

porod

porod

Porod dítěte

Posezení s přáteli :)

Posledni nocni smena v tydnu. Rano po skonceni smeny jsem nesla spat ihned,vydrzela cely den vzhuru a sla spat az vecer.

poslední noční v práci- chtěl jsem zase nahodit normální režim, takže jsem po noční šel spát až večer

poslední zvonění na střední, cestou ze zájedu v autobuse nevěděla jsem co je za den, kolik je hodin. Ž e mi spánek chybí jsem poznala až 2 dny po příjezdu, oslavě.

Posun časového pásma při příletu z ciziny.

potřeba okamžitě dokončit diplomovu práci

Potřebovala jsem přes noc pracovat a druhý den jsem musela jet do školy napsat zkouškový test. Spánková deprivace se u mě projevila extrémní ospalostí a nesoustředěností (během posledních cca 6-8 probdělých hodin). Vnímání jsem měla jakoby "změkčené" a méně rozlišené a chvílemi jako bych si vůbec neuvědomovala, co se děje - přestala jsem vnímat úplně (jako kdybych upadla do bezvědomí, přestože jsem měla otevřené oči a prováděla jsem manuální práci). Pochopitelně jsem měla i sníženou schopnost orientace v čase a prostoru. A silný pocit stresu (ale nevím, jestli ten přímo souvisel se spánkovou deprivací, nebo spíš s faktem, že jsem toho za cca 30 probdělých hodin musela stihnout opravdu hodně a zároveň jsem věděla, že spát potřebuju, a že není moudré se o spánek okrádat, byť na jedinou noc).

Potřebovala jsem se přes noc učit na zkoušku. Přibližně kolem čtvrté hodiny ráno jsem opravdu měla co dělat, abych neusnula, ale káva mi hodně pomohla. Spát jsem šla hned jak to bylo možné (cca v 11 hodin ráno) a neměla jsem problém usnout.

povídaly jsme si s kamarádkou tak dlouho, že jsme pak konstatovyly, že nemá cenu jít spát a šly jsme na festival

povinnosti do školy a následná nemožnost usnout

Povinnosti spojené s hlídáním dětí, šifrovací hry či kumulace akcí Den na to jsem prospala více jak 12h

Povinosti

povodně, požáry atd. jsem dobrovolný hasič, někdy se to blbě sejde

praca pocit ako pri opitosti, prazdna hlava, porucha koordinacie

práca, nabitý program, zábava

Praca...unava...priam bolestiva...

práce nastaly mžitky, unavenost, neschopnost myslet

Práce Ne nenastaly

práce vyčerpanost

Práce

práce

Práce

práce

práce

práce

Práce

Prace

prace

Práce

Prace

Práce

Práce

Prace

Práce

práce

práce

práce

práce

Práce

práce

Práce

Prace - byla jsem jako prodejce na festivalu a nemohla jsem jit spat. Na konci uz jsem prosre samovolbe usinala, at jsem delala cokoliv. Lustila sudoku, pila caj...

práce - noční směna

Práce :D Velká únava, mikrospánky

práce + večírek + práce. pociťoval jsem silnou únavu,

práce a adrenalin

Práce a jiné povinnosti

Práce a následné grilování

Práce a nemožnost usnout mezi prací...

Prace a pak jsem sla do music baru.

práce a pak oslava, člověk je v jednu chvíli šíleně unavený a pak ho to přejde. Najednou je funkční a nakonec vlastně ani nemůže usnout.. a pak najednou vyloženě tvrdě usne. Ale jinak bolesti břicha, svalová slabost, trochu pocity malátnosti, motání se.

Práce a pařba. Problémy nenastaly, jen únava.

práce dlouho do rána, poté oslava, poté rovnou opět do práce, ke konci dne jsem pociťovala únavu

práce do školy a následující noc dlouhý večírek - další den jsem usínala kdekoliv jsem na chvilku zůstala v klidu, bylo mi zle od žaludku a nezvládala jsem se pořádně najíst...

Práce do školy. Pochopitelně zvýšená únava, ale ta je spíše nárazová v závislosti na období dne. Celková změna "nálady", kterou neumím objektivně popsat.

Prace mi neunoznovala odejit domu, objevily se silnejsi deprese, po 80 hodinach se objevily halucinace, nasledne jsem dbal na pravidelny spánek a vae ae zlepsilo

Práce na deadline projektu. Samozřejmě problém se minimálně soustředit.

Práce na noční směně. Nemožnost usnout během dne, celou noc práce a ráno nastaly jiné povinnosti.

práce na směny,vyjíměčná služba navíc....pak únava

práce přes noc, následující den obvyklé fungování

práce se protáhla do rána a pak jsem musel hned na další šichtu. Několikrát během té následující šichty jsem usnul téměř ve stoje.

Práce servírky

Práce v laboratoři, kdy byl dlouhy pokus Zajistovani letniho tabora

práce v noci, noční zábava

Práce v restauraci při letní rautové akci. Veliká unavenost.

Práce v zaměstnání a práce doma.

Práce, ať už ta povinná , nebo ta rekreační (sebevzdělávání, tvorba "hudebních skladeb" úprava fotek a podobně)

Práce, jež bylo třeba udělat.

Práce, konzumace kávy (kofein) a energetického nápoje. Nebyl jsem si jistý, tím co vše by jsem měl v případě nutnosti udělat a netroufal jsem si ani odhadovat, jak by taková situace mohla dopadnout. Když bylo po všem spal jsem min. 12 hodin v kuse.

práce, kupodivu žádná deprivace nebyla

Práce, muselo se udělat spoustu věcí za krátký čas

práce, nenastaly

Práce, oslava

práce, pak proflámovaná noc, pak práce

Práce, potom zábava, která se protáhla. Cítil jsem, že mám otupělou mysl. Nebyl jsem schopen normálně přemýšlet a dát dohromady souvislou větu - aniž bych požil alkohol.

Práce, projevy: nesoustředěnost, podrážděnost, přecitlivělost, lítostivost

práce, škola - nenastaly

Práce, škola, mejdan..., ale zcela výjimečně.

práce, trochu jsem slyšela vše jakoby z povzdálí a cítila se malátná

Prace. Jedna probdena noc neni (nebyla, ted uz bych asi usnul) problem,2 noci za sebou (tj. cca 60 hodin bez spanku) jsem pracoval jen jednou, a to za mlada, posledni den pred spanim jsem byl jen extremne ospaly, zadne "mimoradne" stavy

Práce. Během studia experimentálních důvodů. Projevy: mikrospánek, bolest hlavy, nekontrolovatelné chvění, pocit zimy.

Práce. Vyčerpání.

prace.. nastaly- totalni vycerpani, migrena, paleni oci

Pracovala jsem jako barmanka. Skončila jsem v sedm ráno, šla si zaplavat a pak jsem fungovala ještě celý den. To bylo tak 2x do měsíce, v průběhu půl roku.

Pracovala jsem krátký/dlouhý týden, denní noční a po 5-ti měsících, kdy jsem často brala služby i za kolegyně jsem to přestala zvládat a nebyl jsem schopná spát. Když jsem usnula, spala jsem jen "na půl"

Pracovala jsem na festivalech a poslední den jsem pracovala od rána do druhého dne rána + cesta domů. Když jsem dorazila domů byla jsem tak unavená, že jsem si musela nejdřív odpočinou, abych mohla jít spát.

pracovala jsem přes noc, kolem druhé hodiny ranní mě přepadla velká ospalost

Pracovala jsem za barem a do toho jsem pořádala výstavu soch.

pracovala jsem, bylo to ve věku 18 let, tak ta potřeba spánku nebyla až taková jako teď, když je starost o rodinu,děti, nutný pravidelný režim.

pracovně - nutnost dokončit práci.

Pracovní cesta - Únava

pracovní činnosti

Pracovní nasazení a nakopení povinností.

pracovní nasazení-dohánění termínu

Pracovní párty, celodenní školení a poté opět párty.

Pracovní povinnosti

Pracovni povinnosti

Pracovní povinnosti

pracovní povinnosti

pracovní povinnosti

Pracovní povinnosti, druhý den ráno jsem už spát nešla, bylo hezky.

pracovní povinnosti, nenastaly a normálně jsem šel spát

Pracovní povinnosti,nemoc dítěte

pracovní režim, malátnost, nausea, podráženost, snížené kognitivní funkce

Pracovní směna Bez deprivace

pracovní směna a ihned následné cestování na dovolenou bez možnosti většího odpočinku, nebo spíš neschopnost usnout v dopravním prostředku. Následkem byla nevolnost

Pracovní vytizeni

pracovní vytížení

Pracovní vytížení způsobilo že jsem se do postele nedostal 52 hodin. Jelikož v tom hrál roli i alkohol. Na povzbuzení, tak jsme s kolegou vše v pohodě zvládli.

Pracovní vytížení, krizová situace. Pak jsem nemohl usnout. Trvalo několik hodin než jsem upadl do hlubokého spánku.

Pracovní vytížení, obrovská únava, malátnost

Pracovní vytížení; únava, náladovost, vyčerpání

Pracovní vytížení.

Pracovní vytíženost.

Pracovní vytíženost.

Pracovní záležitost

pracovní záležitosti

Pracovní, studijní a mateřské povinnosti. Spánkovou deprivací trpím minimálně 2 roky.

Prilet z Miami- casovy rozdil

pro umrti clena rodiny

Probděla jsem celou noc na party, vrátila se domů, celý den jsem fungovala v domácnosti a večer jsem opět nemohla usnout a dívala se do noci na filmy. Poté jsem spala asi 12 hodin a následující tři dny jsem u sebe pozorovala zvýšenou únavu.

Probděla jsem noc a neměla možnost si dřív lehnout. Nepamatuji si nic extrémního.

Probdělá noc na party, nebylo kde spát na cestě domů,

Probdělá noc na táboře a nutnost další den se věnovat dětem. Jeden den nespat bylo ještě v pohodě, ale když jsem další dny spala maximálně 4 hodiny, tak jsem byla unavená, nepozorná, nevnímala jsem okolí.

Probdělá noc většinou na nějaké párty a následně jsem musela jít rovnou do práce. Byla jsem apatická,unavená,byla mi zima.

Prodloužený večírek (alkoholová intoxikace), projevy deprivace si neuvědomuji, někdy když déle nespím (přes noc pracuji), mívám sluchové halucinace a pocity depersonalizace, celkovou roztěkanost

Projev euforie

Projevily se silné nevolnosti, totální vyčerpání...

Projevy nastaly jen velkou unaveností, spal jsem pak ale stejně dlouho jako vždy.

Propařená noc

propsali jsme s kamarádem celou noc a pak šli do školy

Prostá potřeba – studium, meditace, ale také testování, když jsem si dělal spánkový průzkum.

prostě jsem nestíhal věci - ale dělal jsem to jen za mlada, teď už nocovky nedělám... Ad spánková deprivace - byl jsem pak úplně tupej a gumovej

Prostě párty až do rána a pak cesta domů.

Protože se večírek protáhl. Kvůli požití alkoholu nemohu určit, co byly následky spánkové deprivace.

Před vánocemi jsem dovyráběla dárky, byla jsem po noční, proto jsem nechtěla prospat celý den... Velmi unavené oči (záblesky světla mezi mrknutími), celková malátost.

Před X lety při maturitě, den před zkouškou sem se učila celou noc a nezamhouřila oka, pak sem jela na zkoušky a odpoledně s vrátila domů, lehla sem si až odpoledne, t. j. byla jsem asi 30 hodin bez spánku

Přejezd Uralu

Přes den práce a pak noční zábava až do rána.

Přes den škola, v noci brigáda, dobrovolně bych to nedala :D

Přespávání ve škole jakožto vedoucí akce, ráno druhého dne jsem byla hrozně ospalá a usínala jsem během normálních akcí.

přetažení, nemožnost usnout, bolest hlavy

Při nedostatku spánku bývám malátný, mám zpomalené reakce a mívám takovou falešnou krátkodobou hyperaktivitu.

Při posledním zvonění ve škole. Ano byla jsem celkově unavená, zhoršená vnímavost, také jsem neměla vůbec hlad, ale to mohlo být zapříčiněno alkoholem.

příčina: mnoho aktivit, následek: opravdu velká únava (nic víc)

Příčina: Noční směna a pak mnoho povinností přes den. Projevy: Ano, usínal jsem třeba i při cestě veřejnou dopravou

příčinou byla kombinace mladické nerozvážnosti, alkoholu v krvi a nabytého denního programu. Krom toho, že jsem byla unavená a zimomřivá žádný problém nebyl.

Příčinou bylo, že se mi prostě nechtělo. Měli jsme akci, byla zábava a tak jsme jel přes noc. Ano, velká únava.

příčinou služba v práci

Příliš mnoho námětů k přemýšlení - obvykle reakce na rušně prožitý den nebo důležitou událost. Ale druhý den mě bolela hlava a byla jsem hodně unavená. A taky podrážděná. Přesto jsem neusnula dříve než večer.

Příliš zaujatá aktivitami.

přílišné zaujetí zábavou, náročná brigáda v hlučném prostředí. Spánková deprivace ani ne, spíš silná únava. Dospala jsem to, jen jednou jsem to odnesla nemocí

Příprava a prožívání nonstop akce

příprava na zkoušku, tancování

Příprava na zkoušky. Případně výlet, kdy bylo třeba podniknout delší cestu a tím pádem brzo vstát a pozdější návrat. Nebo na hudebním festivalu.

Přišla jsem z nocni a bohužel jsem nemohla jit spát. Protože syn byl nemocný.

Psaní bakalářky. Malátnost.

Psaní závěrečné diplomové práce. Ano, byla jsem vyčerpaná, bez chuti k jídlu, měla jsem pocit, že se vznáším a mozek nebyl schopný přemýšlet.

ptsd

Půlnoční výlet

Pyžamová párty u kamarádky. Když jsem dorazila domů byla jsem unavená a na 2-3 hodiny jsem si zdřímla. Jinak v pořádku.

Rande se protáhlo na velmi dlouho - celou noc jsem nespala a ráno s otevíračkou jsem šla ještě plavat do bazénu. Byla jsem o.k., pouze unavené oči.

Ráno brzké vstávání v 5:30 do práce, poté noční cesta na ranní soudní stání, poté cesta zpět, ulehnutí ke spánku ve 20h následujícího dne. Ano, první krize přišla po 20h bdění, další po 28h - usnutí ve stoje na nástupišti.

Ráno jsem stával velmi brzy a je pro mě lepší nespat vůbec než spát jen několik málo hodin.

Ráno jsem vstala v 6 hodin a večer jsem šla na noční a vrátila se domů cca v 7 ráno a potom už bylo hezky a nechtělo se mi spát.

Ráno jsem vstával ve 4:00 na ranní do pekárny, poté jsem večer jel na noční výstup na Sněžky. Pamatuji si, že mi už pak ke druhý den ráno byla zima, i když bylo docela teplo.

Ráno se mi prostě nechtělo jít spát, přijela jsem z Prahy z festivalu, tak jsem zůstala vzhůru.

ráno zaměstnání a pak hned navazující společenská akce, návrat k ránu, doma nečekaně blízká osoba s úrazem

Remeslnici po 12tce nocni cely den. Pote jsem spala celou noc az do dopoledne..

rodinné problémy

Rozhodli jsme se k tomu s kamarádkou, protože jsme si asi do jedné ráno povídal ia pak už bylo zbytečné jít spát, nedostatek spánku se neprojevil, ba naopak jsem byl ráno jako jindy - úplně v pořádku.

rozjitřená mysl, manická fáze - něco takového

Rozlucka a posledni noc na tri tydennim pobytu, pak jsem usnula ve skole pri filmu.

Rozlučka se svobodou až do rána.

rozvrat vnímání času a spánku při práci v nepřetržitém provozu, měl jsem s tím fyzické i psychické problémy

Různé důvody (zažila jsem několikrát). Práce na táboře jako vedoucí, v noci se oslavovalo, protáhlo se to do rána a už nemělo smysl jít spát, pak práce zase dlouho do noci. Byla jsem unavená, nad ránem krize, ale jinak to šlo. Asi jsem nebyla tak výkonná jako bych byla jindy, ale výraznější změny jsem necítila (nebylo potřeba nějakého náročnějšího přemýšlení nebo fyzického výkonu - kdybych se měla učit na zkoušky nebo tak, asi by to šlo hůř).

řetěz "zaměstnání-zábava-zaměstnání" - zvýšil jsem tělu přísun kofeinu a při nejbližší příležitosti jsem deficit dospal

S kamaradem jsme sedeli a povidali si celou noc. pak byla oslava a sli jsme spat az po ni

s kamarátmi na výlete sme sa dlho rozprávali. spala som dlho ďalší deň.. nič iné :)

S přáteli jsme měli oslavu, která se končila až krátce nad ránem. Druhý den mě čekala práce na zahradě, a proto už nemělo smysl jít spát, ani jsem se necítila unavená. Šla jsem proto spát až následující den v obvyklý čas.

Sama jsem chtěla zkusit, co se mnou udělá nedostatek spánku. Druhý den jsem měla zvýšenou teplotu a nesoustředěnost.

Sešly se rodinné, pracovní a zdravotní problémy. Projevy - podrážděnost, nervozita, pocity tísně, byla mi pořád hrozná zima i když venku bylo teplo.

setkání s kamarády

setkání s přítelem,sex a ráno hned do práce na celý den

sex :-)

sikana ale prejavy neboli

silná bolest hlavy, nevolnost

Silvestr

silvestr

Silvestr a jiné večírky.... Byla jsem kupodivu docela odpočatá, rozhodně více, než když spím normálně. Pak na mě ale přišla únava, náhle, ale spíš příjemná

Silvestr nebo cesta autem ci autobusem nekam dal

Silvestr, ne.

Silvestr. Ne.

Silvestr. Nemohu pak usnout...citim jak mozek pracuje porad a nemohu v klidu zavrit oci...citim se roztekane

Silvestrovská párty, odpoledne a později jsem vše bez problému dospala.

Silvestrovské oslavy

slavení nenastaly

Slavili jsme na party a končila az pozdě.

Slavilo se do rána. :)

Služba v práci. Projevy: paranoia z mé nejhorší fobie, mírné narušení motorických funkcí, zhoršené soustředění, pocení, nechuť k jídlu.

služební povinnosti, ne

směnný provoz a malé děti

Snaha učit se, po 18 hodinách přišla únava, ale když se přehoupla doba beze spánku na dobu 24 hodin, už se mi ani spát nechtělo.

Soubeh ruznych okolnosti. Projevy - pocit pohybu jako v mlze, huceni v usich...

souhrn okolností - dlouhé "flámování" a pak nutnost opět do práce bez možnosti odpočinku

Spatne planovani - skola a nocni smeny

Spíše jen příliš mnoho povinností, ale ždné poruchy spánku.

Spíše osobní test výdrže. :)

Společenská akce, období "útlumu".

Sportovní výkon zaměřený na volní vlastnosti. Samozřejmě, že nastaly: únava především psychická, hučení v uších, nechuť k další činnosti, poté nemožnost tvrdě usnout.

Stalo se mi to dvakrát a pokaždé kvůli tomu, že jsme u sebe spaly s kamarádkou a celou noc profilozofovaly. Druhý den jsem vždycky blbá a hyperaktivní.

Stalo se mi to několikrát vlivem daných okolností a povinností. Následoval dlouhý spánek cca 15h.

Stalo se to dvakrát - jednou při hraní hry Mass Effect a potom při psaní bakalářské práce. Projevy: malátnost podobná lehké podnapilosti a mžitky před očima

Starosti

státnice

státnice; šifrovačky

Stává se to výjimečně. Nestíhal jsem dodělávat práce a odkládal jsem některé na poslední chvíli. Dal jsem si kafé. Nepociťoval jsem deprivaci, ale ke konci už jsem byl hodně málo soustředěný.

stěhování a párty

stimulační drogy

strávila jsem víkend s partou v kempu a celou noc jsme prokecali, následující den jsme měli celodenní plán a večer jsem měla s kamarádkou domluvené kino... takže od brzkého sobotního rána až do pozdních večerních hodin v neděli bez chvilky spánku ;-)

stres

Stres a nervy, příliš mnoho práce, nemožnost spát (např. cestování). Projevilo se to ztrátou pozornosti a utlumením veškerých emocí.

Stres, privela myslienok po zisteni z4 osoba do ktorej som bezhlavo zamilovany ie bezhlavo zamilovana do ineho, nasledne zomrela babka,pri potlaceni prichadzajucich mikrospankov sa dostavili halucinacie pri vedomi som pocul dialogy ako zo sna, hlasy, vizualne halucinacie na zaklade analogii - nepravidelnosti na ceste sa vrychlosti vlnili, videl som hada plazit sa pree autom pri 130 km/h (nastastie som nebol sofer)

Studium

Studium

Studium na statnice, proste stres.

Studium přes noc... dá se to přežít, někdy jsem ale byla tak vyčerpaná, že jsem stejně všechno zapomněla.

studium VŠ

studium, deadline odevzdani prace. projevilo se to zkreslenym vnimanim reality

Studium, točila se mi hlava

Studium. Neschopnost se soustředit ("záseky").

studovala jsem

stužkovák při nedostatku spánku se chovám jak pod vlivem alkoholu, mám problém s artikulací, pořád se směju nebo jsem jak praštěná pohrabáčem po hlavě a mám mozku úplně vymeteno

Škola Učení Strach z maturity Deprese Nefunkčnost vztahů Opilost

Škola

Škola

škola a noční brigáda, musela jsem jít spát okamžitě po příchodu ze školy

Škola,denní a noční brigáda

Škola. Neschopnost fungovat, mírné halucinace.

Školní akce - Nonstop .. 24 hodin ve škole + cesta do školy a ze školy

Školní úkoly na poslední chvíli. Po delší době lehké vizuální halucinace v podobě jakýchsi kouřových "září" kolem osob, někdy mají různé barvy.

Školní výlet. Nevolnost, bolest hlavy, neschopnost se soustředit...

Šla jsem na 12 hodinovou noční směnu do práce (dispečer zimní údržby) poté do školy (dálkové magisterské studium) a ze školy zpět do práce. Celkem to bylo asi 38 až 40 hodin, nejsem si jistá. Ačkoliv jsem musela pracovat a tu noc se dělo, takže mozek se dokázal vybičovat a nedělala jsem chyby a vše bylo v pořádku, z těchto dnů si skoro nic nepamatuju. jenom že proběhly, ale je to takové nevýrazné v mlze. Nic konkrétního.

Šla jsem spát, ale nemohla usnout. Díky stresům ve škole jsem tak během 6 dnů naspala celkem asi 8 hodin, než jsem zkolabovala.

Šlo o párty se spolužáky a když jsem přijela domů, čekala na mě rodinná oslava. Tak jsem musela zas vydržet až do pozdního večera. Z počátky jsem byla hodně unavená, ale jak člověk chytí tzv. druhý dech, docela to šlo.

táborová hra - po 20 hod nespánku jsem začala usínat přo chůzi. Pak jsem na půl hodiny usnula a vydržela jsem až do odpoledne - zase na spánek asi 1 hodiny a pak večer už normálně.

táborová hra v roli vedoucí

termín odevzdání práce. Ano, špatně jsem se soustředila, byla mi zima

Test jak dlouho vydržíme nespat s kámošama.. Usnul jsem potom do pěti minut a spal více jak 12 hodin v kuse, pa jsem byl několik dní rozhozený.

Testoval jsem, jak dlouho vydržím nespat.

těžký dlouhý porod. 36 hodin porodních bolestí, 8hodin na porodním sále, poté narkóza :)

Tinnitus nebo mejdan a pak se rano muselo na brigadu

to se týká předchozí otázky? pokud ano, šlo o cestování letadlem. a tam se prostě spát nedalo - navíc kolem se pořád něco děje, člověk je ve střehu... ale byla jsem pak už nepoužitelná, musela jsem jít spát.

Tuto zkušenost mám z doby, kdy jsem dokončoval diplomovou práci a nacházel jsem se v určitém časovém pressu. Až ve chvíli, kdy jsem vše zdárně dokončil dle svých představ a již jsem nebyl na diplomovou práci koncentrovaný se dostavila únava. Byl jsem roztřesený, pálily mě oči, dostavila se bolest hlavy a měl jsem velkou žízeň.

Týden dlouhý filmový festival. Zvukové a obrazové halucinace.

uceni na zkousky a ne

Účast (organizační) na závodech

účast na oslavě do ranních hodin následujícího dne, bez projevů spánkové deprivace

Účastnila jsem se kulturní akce.

učení

Učení do školy.

Učení na státnice, dokončování bakalářské práce, objevila se ospalost, unavenost, otupělost, bolest hlavy

Učení na zkoušku na VŠ. Obecně mám s nedostatkem spánku problém, pokud nemám "svých alespoň 8 hodin", pociťuji během dne únavu a nesoustředění. Konkrétně v tomto případě jsem byla silně unavená, navíc se mi rozházelo trávení, kmitaly mi oči a dlouho jsem pak nemohla usnout.

Učení na zkoušku se protáhlo až do dalšího dne kdy zkouška probíhala. A už to nechci nikdy zopakovat - motala se mi hlava, nesoustředila jsem se.

Učení na zkoušky. Nemohla jsem se soustředit a mluvit srozumitelně.

Učení se na písemky, ve škole jsem následující den omdlela

učení, soutěžní hra trvající 24 hodin ... deprivace jen u učení

učení, zpočátku jsem unavená nebyla zhruba po 20 hodinách bez spánku, poté ale na mě přišla únava a šla jsem si lehnout

Učení,nebo akce, a druhy den,po asi 4hodinovém spánku,jsem byla nepoužitelna

Učení. Přišla bolest hlavy.

učenie pred štátnicami

Učila jsem se na zkoušku, potom jela do rodného města a šla večer na sklenku a pak se ocitla na jedné fajn akci a spát jsem šla až ráno. Když nespím dlouho, nejsem deprivovaná, naopak jsem v euforii a tak nějak jde vše mimo mě, všechno je v pohodě a cítím se dobře. Spíš jsem pak přetažená, že i když už můžu spát a měla bych, tak neusnu.

učila jsem se na zkoušky

učila jsem se na zkoušky

učila jsem se na zkoušky

úmrtí maminky a měla jsem pocit, že když usmu, už se neprobudím a nevystrojím jí pohřeb

úmysl jen ospalost a nesoustředěnost

Únava a ospalost.

Únava a úpadek nálady

úplná vyčerpanost,nervozita

Upřímně - pařba...:D

urgentní pracovní povinnosti

usínala jsem při chůzi

Uzávěrka knihy.

už je to dlouho, nějaká party

už nevím

už si nepamatuji

už si nepamatuji velmi pravděpodobně šlo o hraní her na PC

užití psychoaktivní látky, spánková deprivace se projevila únavou, podrážděností, nesoustředěností, úzkostí

V době, kdy jsem chtěla jít spát, jsem musela něco dokončit, a tak jsem se dostala přes hranici, kdy je možné usnout. Jakoby jsem přetáhla míru únavy na bdělost. Roztěkanost, podrážděnost, bolest hlavy a očí, světloplachost, únava těla..

V lese se mi vybila baterka v autě, musela jsem tedy s přítelem počkat do rána, až budeme moci otravovat jeho taťku, aby pro nás dojel. Byla hrozná zima a já nemohla najít vhodnou polohu na spaní. Nenastaly u mě žádné projevy spánkové deprivace, pokud není projevem to, že jsem byla velice unavená.

V mládí když se kalilo. A víken se projuchal.

V mladším věku probdělá noc na zábavě a poté nutnost jít do práce

V noci jsem byla na párty místo spánku, s párty rovnou do školy a pak se mi zdálo praktičtější jít spát až jako obvykle. Projevy: Zvýšená únava, problémy s dlouhodobým soustředěním

V noci jsme byli na nočním pochodu po horách, ráno jsme šli rovnou na přednášku na VŠ, jít spát se mi podařilo až kolem poledne. Na přednášce jsem samozrejmě usínala v sedě.

V práci 24hod směna ve službě a pak jsem musela fungovat dál než jsem mohla jít spát.

V té době jsem chodila nejen do práce, ale ještě na 2 brigády a bohužel se občas stalo, že jsem musela z jednoho ihned do druhého. Po těchto dnech jsem většinou byla unavená, ospalá, ale nešlo mi usnout, nebo jen mělce.

Ve třech jsme hráli jednu pc hru. Ospalost přišla cca v 5 ráno, poté asi 2 hodiny jsme se cítili jako pod vlivem marihuany, smáli jsme se každé blbosti, poté jsme se zase probudili a celý den víceméně normálně fungovali a šli spát večer jako obyčejně.

Večer jsem vypila moc zeleného čaje a nemohla usnout, druhý den jsem měla spoustu práce která se protáhla až do ranních hodin a hned za nimi následovaly další "denní" povinnosti. Unavená jsem se moc necítila, práce byla fyzicky náročná tak jsem nedostala ani možnost během ní klimbat, a energii jsem neustále doplňovala čajem, jen mi byla velká zima a nemohla jsem se nikterak zahřát.

Večírek

Večírek :)

Večírek protažený do druhého dne.

večírek, zábava s přáteli

Večírek.

Večírky, oslavy

Veliká párty, nenastala

Velkolepá párty s přáteli, neměla jsem chuť jít spát. Myslím, že deprivace nenastala.

velký mejdan

Velký žůr. Spravil to odpolední spánek.

velmi bujarý večírek a ráno do práce.

Velmi příjemná událost mě nabila, byli jsme v příjemné společnosti a ani se spát nechtělo.

Veselení se

Veselý večírek pokračující i druhý den. Odpoledne ale už únava, ospalost.

Většinou je důvodem nějaká párty.

Většinou když se jdu v noci někam bavit, o prázdninách když jsem s kamarády a stanujeme atd.

většinou nemožnost spát z důvodu pracovních povinností (noční služba), dvakrát se stalo, že jsem neusnula celou noc (nespavost), většinou když mě druhý den čekala daleká cesta, nebo důležité jednání či zkouška projevy deprivace- závratě, zimomřivost, ospalost

Většinou práce, ale například i rockfest.

Většinou protože chodím z práce do práce a pak ještě musí být čas na školu.

většinou studium, jednou experiment, jak dlouho vydržím nespat. Velká únava, točení hlavy

většinou šlo o společenské akce za studentských let, které se táhly až do rána (pomaturitní párty apod.)

Více práce, zajímavý pořad v TV

Vliv kortikoidu a pobyvani mimo civilizaci v ramci studia. Nemohla jsem usnout a nebyla prilezitost. Byla jsem unavena, ale napumpovana adrenalinem. Pote jsem v kuse spala 15 hodin.

vo štvrtok bola beánia farmaceutov, na ktorú som chcela ísť a v piatok sme mali laboratórne cvičenie v škole od rána - tj. pokračovala som z beánie rovno do školy bez spánku...

vojenské povinnosti

Vojna

vojna, šikana značná nervozita

vracela jsem se nočním z "akce" vlakem plným "rozjetých" lidí rovnou ráno do práce. Odpoledne se mi (prvně v životě stalo) že jsem měla mikrospánky i během rozhovoru...

Vracela jsem se z dovolene, vstala jsem normalne rano, autobus odjizdel k veceru, cesta byla dlouha (pri ceste nikdy nespim), rano/dopoledne jsem dorazila domu - to uz na me bylo moc velke svetlo, tak jsem zustala vzhuru a sla spat nejak odpoledne (rozhodne jsem ale sla spat driv nez obvykle)

Vstanula jsem v 5.45 a šla do práce, večer jsem si šla lehnout ve 22 h a celou noc jsem nemohla usnout. Usnula jsem až další den ve 22 h.

vstávala jsem do práce na ranní směnu, po práci byla party a trvala tak dlouho, že už nemělo jít cenu spát, takže jsem rovnou šla znovu do práce; zpomalené reflexy, snížené iq (nadsázka, ale vypadalo to tak, nebyla jsem schopná počítat, skládat věty)

Vstávala jsem na pátou do práce, večer byl večírek až do rána, pak jsem na osmou jela na brigádu, kde jsem byla celý den, domů jsem jela po desáté. Ke konci toho druhého dne jsem usínala ve stoje, jinak jsem nic nepozorovala.

Vstávala jsem s dětni a vypravila je do škly, školky. Večer jsem odešla na noční směnu (zdravotnictví )a přesto jsem šla spát až další den večer.

Vstávám brzy a hraji s kapelou do noci.

Vstávání do práce, večerní akce s přáteli

Výjimečná 27mi hodinová směna, po které se mi nechtělo spát.

Výlet

Výlet

Vypracování a odevzdání projektu. Nevím, ale víc mi bylo vše jednou a lépe jsem se soustředila na práci. Nezabývala jsem se zbytečnými věcmi. Jinak se mi točila hlava a měla jsem špatnou motoriku.

Vyřizování věcí po noční směně.

Vyšetření mozku ve spánkovém režimu - nutnost být vzhůru po velmi dlouhou dobu, abych ve spánkové laboratoři usnula. Projevovalo se to třesem rukou, celkovou únavou a velkým počtem tzv. mikrospánků ke konci "bdícího období".

Vyšetření mozku,kdy jsem nesměla jít spat

vzal jsem služby v práci místo kolegů

Z nudy, a chodil jsem spát čím dál později

z práce jsem si jela vyzvednout manžela na večírek

Z prace jsem sla na party :-)

zábava

zábava

zábava

Zábava a alkohol..bez deprivace..cca 1x za rok

zábava s kamarády nastala porucha soustředění a neschopnost něco přečíst, text jsem viděla 2x

zábava,velká únava

Zabral jsem se do delani neceho jineho tak intenzivne, ze jsem ignoroval potrebu spat.

začátek noční směny v neděli.

zajímavá akce, nenastaly

zajímavá párty, po níž jsem měla povinnosti a tudíž jsem mohla spát až další den pozdě večer

Zaměstnání

zaměstnání

Zaměstnání. Žádné projevy nenastaly.

Zapricinilo to cestovanie.

Zapříčinil to strach ze sna a mimozemských bytostí, nedalo se usnout. Projevy nastaly.

zapříčinila to oslava nového roku. Byla jsem unavená a nepříliš schopna rozumového uvažování a na jednotlivé věci jsem se musela více soustředit, jinak však ne.

Zapříčinila to taneční akce daleko od bydliště (ranní vstávání, doprava na místo, celou noc zábava a zas dlouhá cesta domů). Hned jak jsem přijela domů, šla jsem si lehnout,ale byl den a já spím jen v noci, když je tma, takže to moc nešlo,chodila jsem pak po baráku až do večera jak mrtvola. Dospala jsem to až následující noc.

Zaujetí pro danou činnost. Ne.

Závěrečná práce i jiná práce před termínem.

Zavod na 24 hodin. Nizsi koncentrace.

Zavody

ze školy na párty, z párty do školy psychická i fyzická únava, pocit že se nemůžu "dospat"

Ze zvědavosti, co to se mnou udělá. Zpomalené reakce, mírná malátnost - dost v pohodě (tak jsem byla ještě mladá). Vyspala jsem se a bylo.

Zivotni situace, proste jsem sla z prace, byla nucena se presunout na jine misto, pri cestovani neslo (prestupy a nepohodli) usnout, dal jsem musela pokracovat na nakup, posleze domu, poresit situaci doma, doslova si "udelat misto na spani" atp., a az nasledne mi bylo doprano upadnout do bezvedomi :)

zkoušela jsem, co to udělá

zkoušení možností

Zkoušky

Zkoušky, výlety, nechtělo se mi spát... Projevy: nesoustředěnost, nespavost, celková unavenost.

Zkrátka nebyly ideální podmínky ke spánku. Bylo to na akci, kde se moc spát nedalo. Tak jsme seděli skoro celou noc u stolu a povídali si. V brzkých ranních hodinách už jsme byli hodně unavení, ale jakmile jsem začala něco dělat, únava odezněla. Večer jsem pak usnula bez problémů.

Zmatenost. Špatná orientace v čase.

Změna směny v práci. Ráno jsem normálně v 8 vstala a pak šla na noční směnu do 5 do rána, takže jsem byla vzhůru skoro do 6 než jsem se dostala do postele. Vždy když se přetáhnu, začne mě hrozně bolet břicho nebo se pak probudím s oparem.

Zpoždění letadla, samotný dlouhý let.

Ztráta soustředění, malátnost, pak mikrospánek. Potom jsem šla spát.

ztráta soustředění, otupělost,

Zurovala som

zvracanie

žádné projevy spánkové deprivace

37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne140263,1 %63,1 %  
ano, marihuanu, hašiš76734,52 %34,52 %  
ano, lysohlávky1115 %5 %  
ano, LSD914,1 %4,1 %  
marihuanu100,45 %0,45 %  
jen marihuanu60,27 %0,27 %  
Pouze marihuanu30,14 %0,14 %  
ayahuasca30,14 %0,14 %  
jednou marihuanu20,09 %0,09 %  
šalvěj divotvorná20,09 %0,09 %  
extázi20,09 %0,09 %  
rada bych10,05 %0,05 %  
aby nevzniklo nedorozumění: marihuanu jsem zkusil jednou několik šluků a měl jsem velmi špatnou zkušenost, takže halucinogení látky z principu odmítám10,05 %0,05 %  
opiáty po operaci nohy10,05 %0,05 %  
hypnox10,05 %0,05 %  
salvia divinorum, DMT10,05 %0,05 %  
Mariuhana10,05 %0,05 %  
pouze marihuanu a pouze vyzkoušela. Bylo mi po tom špatně a mělo to na mně opačné účinky než na ostatní, takže nikdy víc.10,05 %0,05 %  
ano, pouze marihuanu10,05 %0,05 %  
extaze10,05 %0,05 %  
propofol10,05 %0,05 %  
jen marih., bylo mi po ní zle - bolest a motání hlavy10,05 %0,05 %  
pouze marihuanu, hašiš ne10,05 %0,05 %  
Neuživám vůbec žádné.10,05 %0,05 %  
nevědomky marihuanu10,05 %0,05 %  
léky10,05 %0,05 %  
Na střední škole asi 3x marihuanu (spíše jsem se nechal "ukecat"), ale jen opravdu "lehce", a už netoužím po opakování (ne že by to na mě mělo nějaký negativní vliv, ale prostě o to nestojím celkově.10,05 %0,05 %  
Metoxetamin, ketamin10,05 %0,05 %  
MDMA, 2CB10,05 %0,05 %  
pervitin, ečko10,05 %0,05 %  
Prášky na spaní v kombinaci s antidepresivy.10,05 %0,05 %  
upřímně jsem akorát ochutnala dvě malé sušenky s mariánkou, ale tam bylo tak malé množství, že nemělo ani šanci nic ovlivnit, kromě toho jsem měla spolubydlící. kteří iikdyž neplatili nájem tak pořád měli dost peněz na marihuanu a dokud nedostali solidní pojeb, kouřili to v hlavní místnosti - patrně to také vliv nemá, ale neškodí zmínit10,05 %0,05 %  
jen jednou marihuanu v puberte10,05 %0,05 %  
koks extaza pervitin šalvej10,05 %0,05 %  
kokain, mda10,05 %0,05 %  
ayhahuasca, peyote10,05 %0,05 %  
antidepresíva s alkoholom10,05 %0,05 %  
muškátový oříšek10,05 %0,05 %  
nevím co to je .10,05 %0,05 %  
alkohol, marihuana10,05 %0,05 %  
pervitin10,05 %0,05 %  
piko10,05 %0,05 %  
šalvěj10,05 %0,05 %  
Meskalin, Ayahuascu10,05 %0,05 %  
2cb10,05 %0,05 %  
jenom experimentálně marihuanu, nikoli pravidelně10,05 %0,05 %  
jednou jsem si šluknul marihuany, ale to byl jediný šluk....10,05 %0,05 %  

Graf

38. Kolik káv obvykle denně vypijete?

černý čaj nebo kola ~ 1 káva, 1 energetický nápoj ~ 2 kávy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 kávu71632,22 %32,22 %  
žádnou69131,1 %31,1 %  
2 až 3 kávy68730,92 %30,92 %  
4 až 5 káv1014,55 %4,55 %  
více než 5 káv271,22 %1,22 %  

Graf

39. Jakou máte paměť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrou86438,88 %38,88 %  
průměrnou82337,04 %37,04 %  
velmi dobrou25711,57 %11,57 %  
spíše špatnou23110,4 %10,4 %  
špatnou (pamatuji si jen málo, spoléhám na moderní techniku :-) )472,12 %2,12 %  

Graf

40. Umíte se soustředit?

Pokud nevíte, můžete si udělat jednoduchý test: Zavřete oči a představte si plápolající svíčku. Upřete na ni pozornost a zkuste na ni myslet po dobu 60 sekund. Otázku pak zodpovězte podle toho, jak těžké bude pro Vás udržet pozornost a neodbíhat myšlenkami jinam.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano112550,63 %50,63 %  
ano, nemám s tím problém48821,96 %21,96 %  
spíše ne46220,79 %20,79 %  
vůbec ne, mé myšlenky pořád "těkají"1476,62 %6,62 %  

Graf

41. Z hlediska inteligence, považujete se za člověka:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrným IQ121755,44 %54,77 %  
s nadprůměrným IQ95543,51 %42,98 %  
podprůměrným IQ231,05 %1,04 %  

Graf

42. Co Vy a stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám běžný stres, někdy je líp, někdy hůř155870,12 %70,12 %  
jsem spíše pohodář(ka), ničím se moc nestresuji33715,17 %15,17 %  
žiji v permanentním stresu32714,72 %14,72 %  

Graf

43. Žijete "ve strachu"?

Ať už z čehokoli (z rakoviny, teroristů, muslimů, že se něco stane Vašim blízkým, že vás propustí z práce,...).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne100645,27 %45,27 %  
spíše ano66229,79 %29,79 %  
ne41018,45 %18,45 %  
ano1446,48 %6,48 %  

Graf

44. Se svým dosavadním životem jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen(a)128857,97 %57,97 %  
ani tak, ani tak37416,83 %16,83 %  
velmi spokojen(a)28812,96 %12,96 %  
spíše nespokojen(a)2209,9 %9,9 %  
velmi nespokojen(a)522,34 %2,34 %  

Graf

45. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena175879,12 %79,12 %  
muž46420,88 %20,88 %  

Graf

46. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 27 let103746,67 %46,67 %  
28 až 37 let43219,44 %19,44 %  
38 až 47 let23610,62 %10,62 %  
méně než 18 let2019,05 %9,05 %  
48 až 57 let1928,64 %8,64 %  
58 až 67 let863,87 %3,87 %  
68 a více let381,71 %1,71 %  

Graf

47. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec96043,2 %43,2 %  
student80236,09 %36,09 %  
osoba na mateřské / rodičovské dovolené1335,99 %5,99 %  
OSVČ / živnostník1014,55 %4,55 %  
důchodce984,41 %4,41 %  
nezaměstnaný/á703,15 %3,15 %  
ani jedno z uvedených391,76 %1,76 %  
podnikatel190,86 %0,86 %  

Graf

48. Pokud máte k tématu nebo dotazníku nějaký komentář, je Vám k dispozici pole uvedené níže nebo diskuse pod dotazníkem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a) jsem podnikající důchodce b) ve snech cítím pocity

ad ot. "mluvení ze spaní", "náměsíčnost" - bylo by možná dobré, zadat časový horizont (jestli to člověk zažívá nyní, nebo to tak měl např. v dětství/v pubertě - což se imho týká většiny lidí)

asi bych sem měl zkopírovat nějaké ty texty, co jsem napsal na podkladu snů. to je možná zajímavá story - můj kamarád si sny zapisoval a psal na jejich podkladě básně. tak jsem si řekl, že bych mohl psát texty (dodávám texty asi třem kapelám, nepovažuju se za textaře, spíš do toho fušuju a ani si nemyslím, že bych to uměl nějak dobře, ale zkrátka, nikoho už nic nenapadá, tak to zachraňuju). vlastně je v tom paradox - já si sny pamatuju velmi málo, ale vzhledem k tomu jsem je si dokázal docela slušně vytěžit.

Asi vše hodně souvisí s neuspokojivou situací v partnerském vztahu.

Budu nějak informována o výsledcích této studie??

budu se těšit na výsledky, velmi pěkný dotazník ! :-)

Celý život jsem byla spíše nespavec - dlouho jsem se převalovala, než jsem usnula, mám za sebou i dost téměř probdělých nocí. S věkem, přibývajícími povinnostmi a tím pádem i námahou se to zlepšilo a usínám mnohem lépe. I tak mě ale probudí např. vrznutí židle v místnosti, kde spím nebo mňoukání kočky ve vedlejší místnosti. V autě a autobuse nedokážu usnout takřka vůbec.

Děkuji Vám, tento dotazník jako jeden z mála má smysl a je velmi dobře propracovaný. Přeji hezký den, Apoštol Martin

Děkuji za hezký dotazník - asi si jdu už konečně lehnout :)

Děkuji za pěkný a zajímavý dotazník.

Děkuji za tento výzkum, bylo to velice zajímavé. Je dobře, že se někdo zajímá o spánek, sny. Já osobně si myslím, že je to velice důležitá součást lidského života. Bohužel je to jedna z oblastí, která je ještě dost neprobádaná a je to škoda, věřím, že jednou, až přijdeme na to, jak to opravdu funguje, obohatí to naše životy.

děkuji za zajímavý a velmi dobře zpracovaný dotazník

Diky

díky za super sondu

dobre

Dobré téma dotazníku, ráda bych se dozvěděla výsledek či si ráda přečetla práci o tomto tématu.

dobré téma, moc dobře zpracované

dobrý dotazník :)

dobrý nápad k zamýšlení :-) přeji hodně štěstí v dalším životě!

Dotazník mi přijde zbytečně dlouhý.

Dotaznik mne moc bavil...

Dotazník není zřejmě moc propracovaný - spíše bych řekla, že výstupy budou asi dost hektické. Otázek až moc, spíše jde jen o to, dozvědět se zajímavost ze snů ostatních, ale výstup nebude asi dost fundovaný.

Dotazník se mi líbil a velmi mě bavil, klidně více takových =)

experimentovala jsem s marihuanou - potom stav podobný umírání (viděla jsem sebe ležet na posteli a cítila jsem , že moje tělo umírá). Silou vůle jsme se vrátila a s marihuanou jsem skončila.

Hodně dobrý dotazník :) Škoda jen, že jsem si teď prostě nemohla vzpomenout...až to odešlu, tak se mi ty sny určitě vybaví.

Hodně se mi zdá cestování, železnice, různé akce, prozkoumávání neznámých prostor. To se do uvedených škatulek moc nevejde..

chci vyhodnocení :) k.stojanovicova@gmail.com

Chtěla bych pouze upozornit na fakt, že sny nám zajišťují hormony, které produkuje podvěsek mozkový - šišinka. Ta se může zavápňovat a důsledkem je její špatné fungování.

Chtěla bych vyhodnocení průzkumu

IQ mi změřili a prý mám 132. A vzhledem k věku je to prý nadprůměrné.

Já i moje matka máme ověřeno, že když se nám zdá něco o hadech nebo hřibech, tak potká nás nebo naše blízké nějaká závažná věc. Např. já jsem viděla ve snu dvouhlavého hada a tutéž noc spáchal sebevraždu můj švagr. Takže věřím, že sny mohou být předzvěstí či určitým varováním, které nemusí být přímo zobrazeno ve snu, ale člověk musí být všímavý.

Je možné dostat k tomuto dotazníku nějaké vyhodnocení?

Je tam spousta otázek, na které se nedalo odpovědět přesně. Např.: jestli se mi zdálo o problémech se zuby. Nepamatuji si všechny sny od dětství. Přece jen je to už nějaký pátek a chyběla mi tam odpověď: Nevím. Jsem na mateřské a momentálně mám trochu jiné spaní, ale odpovídala jsem jako na nemateřské.

jen poznámka k halucinogenním látkám ... jen jsem dvakrát zkusila kouřit marihuanu a bez viditelného účinku :) ... na rozdíl od ostatních :D

Jen spíše, že je pravda že mám mnoho lucidních snů, ale také mám i docela bohaté zkušenosti se sny "typu" vizio, jakési věštící...často se mi děje, že to co vidím ve snu se projeví skutečností, ale i u situacích, které jsou překvapující, tedy není je téměř možné odhadnout na základě různých aspektů.

Jsem dálkový student a zaměstnanec zároveň.

Jsem i student, i zaměstnanec, i když zaměstnaná jsem jen na čtvrtinový úvazek, studuji denně.

jsem slovák, promiňte mi za mou špatnou čestinu

jsem student i zaměstnanec

jsem student při dvou částečně úvazkových zaměstnáních

Jsem student, ale 3-4x týdně docházím na brigádu většinou 8-9 hodin, včetně víkendů, dá se říct že každý den jsem buď v práci nebo ve škole.

jsem student/zaměstnanec/na rodičovské dovolené

Jsem studentkou i zaměstnanou.

Jsem v důchodu a spánek volím tak, jak přijde. Obvykle to bývá kolem půlnoci. Vstávám kolem sedmé a spěchám na tvorbu obého metabolismu. Protože jsem po a před operací nohy, tak trávím den spíš u počítače, resp. u televizoru. Někdy se mi stává, že usnu i po obědě, tak na půl nebo hodinku a sny nemívám. jeden svůj sen jsem ztvárnil v povídce Harykovy kapesní hodinky. http://www.amazon.de/Harykovy-kapesni-hodinky-Jiri-Kimla/dp/1481913158?ie=UTF8&keywords=Jiří Kimla&qid=1462113298&ref_=sr_1_5&s=books&sr=8-5

Jsem zaměstnanec a student dálkového studia, což trochu vysvětluje permanentní stres

Jsem zaměstnanec i student. Telefon si sice nevypínám ale mám ho na opačné straně místnosti, zato vypínám veškero ostatní elektroniku, co píská (monitory) hučí či cokoliv co by mohlo vydávat zvuk, i když mi ostatní říkají že to neslyší. Potřebuju naprostou tmu a ticho. Ideálně studený vzduch k dýchání ale teplo pod peřinou. Ale pravdou je že když na to přijde v nouzi usnu kdekoliv. Sny se mi nezadají téměř každý den, ale naprosto každý den, respektive je pár případů, kdy jsem byla natolik unavená, že jsem si to ráno nepamatovala, ale věděla jsem, že se mi něco zdálo.

Jsem zvědavá na výsledky. Doufám, že se mě za chvíli zeptají, jestli je chci zaslat :)

Jste: student i zaměstnanec

K poslední otázce: jsem zaměstnanec, ale za týden nastupuji na mateřskou :-)

K problémům s pamětí bych jen dodala, že dříve jsem měla paměť výbornou. Bohužel po úraze mám problémy, nejvíce s krátkodobou pamětí.

Kdyby nekdo vedel jak poradit zvladat spatne sny (zive) ozvete se na muj email novakova.tere@seznam.cz

Když nemusím vstávat do práce tak si rád pospím v noci minimálně, mám konečně čas na něco jiného a nerad ho prospím.:) šlofíka se snažim si dávat v pátek po práci a v noci je mi líp a mohu něco dělat.

královská cesta do nevědomí je fascinující, jsem vděčná, že jsem mohla sdělit svou zkušenost/poznatky skrz tento dotazník a těším se na výsledky :) díky!

Krásný dotazník, doplnil bych že na IQ jsem byl testován

Kvalitu spánku dle mého hodně ovlivňuje zdravotní stav - tento aspekt dotazník vůbec nezohledňuje. Při akutních bolestech nespím skoro vůbec, když odezní, doháním to. Kam se hrabou fáze měsíce. :-)

Líbí se mi, že je dlouhý a soustředí se na pro mne zajímavé téma.

Lituji lidi, který se nezdají sny.Se sny je život ještě zajímavější.

Mám diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu

Máte tady otázku jak ovlivňuje měsíc sny, ale trochu postrádám otázku, jak ovlivňuje měsíc spánek. U mě hodně a sny tedy ovlivňuje pouze jako vedlejší efekt.

mobil na noc nevypínám, ale je v noci v úplně jiné místnosti, kdyby zazvonil, neuslyším ho

Moc pěkný dotazník

Moc ráda bych si přečetla výsledky Vašeho výzkumu! Pokud by Vám to nevadilo, zašlete mi je prosím na nikola.sichman@seznam.cz. Hodně štěstí!

Momentálně spím podle toho, jak spí dcerka ( 5 měsíců) :-D Ráda bych spala vkuse 8 hod. :-D Sny se odvíjí teď od toho, že mám o ni strach a taky o manžela a ostatní rodinu.

Na sny (i ty starší) si většinou vzpomenu až po nějakém asociativnim podnětu, nyní mě skoro žádný nenapada, přestože vim, že byly a jaké jsem z nich měla pocity a čeho se obecně týkaly.

Na začátku otazníku byla otázka "Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?" Téměř vždy se mi stává, že VÍM, že je mi horko nebo zima, VÍM, že je ve vzduchu cítit kouř a tak dále.

ne

Nejlepší dotazník

Nejsilnější sen, jaký jsem kdy měla, není ani pozitivní, ani negativní, ale prostě silný a zvláštní. Byl extrémně živý. Byla jsem letkyní (alespoň myslím) někdy v průkopnických dobách letectví, havarovala jsem s malým letadlem někde v polární oblasti. Byla jsem sama. Ledové kry pode mnou se rozlámaly, já na jedné malé ležela roztažená, držela jsem rukama i nohama a kra se mnou pomalu klesala do ledové vody. Věděla jsem, že umírám, necítila jsem strach ani jsem nebojovala, nesnažila se plavat, jen se držela kry a snažila se dýchat - bylo to, jako dýchat ledovou tříšť. Umrtvující a naplňující. Nevěřím vysloveně na věci mezi nebem a zemí, minulé životy atd. (teda, nemyslím si, že by se týkaly zrovna mě), ale po tomhle snu jsem musela sednout k počítači a "googlit", zda neexistuje zmínka o jednotlivci letci, který by zemřel při přeletu polárních moří. Nenašla jsem.

Nejvíc se mi zdají sny ve formě příběhů (jako filmy), které nemají reálný základ v mém životě.

Několikrát za noc jsem probuzena miminem, které chce jíst, takže na některé otázky se mi neodpovídalo úplně dobře, protože možnost přerušovaného spánku není v nabídce.

nemám

Od mala jsem náměsíční, takže u otázky buzení a lucidní sny jsem se nemohla pevně rozhodnout. -při namesicnosti ovlivňuji co dělám pokud chodím pryc z postele(zhruba 2X za měsíc, jinak jen mluvim) a zároveň se poté často vzbudím.

ohledně soustředění: většinou se nedokážu soustředit dvě hodiny na nějaký úkol, když mám ale na úkol celý den, tak mi to jde (studuji dva úplně odlišné obory a potřebuji se naplno věnovat jen jednomu nebo druhému, nemůžu dělat dvě hodiny jedno a další dvě hodiny to druhé)

ok

Otázka "Jakou máte paměť" nedává smysl – každý máme paměť na něco jiného a funguje na jiných principech.

pěkně vypracovaný dotazník.. otevřel mi vzpomínky na 10 let staré můry- nevadí, je to za mnou :-) zajímalo by mě, jak tazatel naloží s odpověďmi, k čemu poslouží??

Pěkný dotazník :-)

perfektné otázky! dotazník na úrovni (y)

Perfektní dotazník. Dobrá práce

Pod dotazníkem žádná diskuze není, fakt.

Podle Vedanta sutry sny vytvari Paramatma, aspekt Boha v srdci. Nektere sny vytvareji i duchove.

pokud se mi ve snu něco špatného stane - umře mi kočka nebo se rozvede se mnou manžel, přetrvávají emoce i po probuzení. Například se vzbudím fakt naštvaná na manžela a jsem na něj protivná a rozumově vím, že to byl sen ale emociálně nejsem schopná mu "odpustit" a vztek, zrada, neštěstí ve mě bují ještě třeba celý den. nebo jsem celý den lítostivá, že mi zemřel domácí mazlíček i když se vzbudím a je živ a zdráv a vím. Kolem úplňku spím hůř, víc se budím, zdají se většinou jen sny, kde je hodně mrtvých a jsou hodně děsivé. Vlastně asi 95% mých snů je děsivých.

Pomalu se učím ovlivňovat své sny, poslední 2 týdny již docela úspěšně. Vyžaduje to v mém případě velké soustředění bezprostředně před spaním na konkrétní věc. Tuhle metodu se snažím ovládnout kvůli knize, kterou píšu a zároveň mě baví experimentovat.

Poslední dobou přemýšlím nad tím, jak je možné, že jsem nikdy v životě neměla erotický sen. Myslela jsem, že to není nic zvláštního, nemít tento typ snů, ale bavila jsem se o tom s dvěma různými lidmi a těm to přišlo až neuvěřitelné, že se mi nikdy nic takového nezdálo. Mě naopak zase přišlo neuvěřitelné, že se lidem erotické sny snívají celkem často.

Pro koho se dělá tento výzkum a k čemu má sloužit ?

S věkem se kvalita spánku z různých příčin výrazně mění

Skvělě sestavený dotazník!

skvelý dotazník, hádam pomôžem :)

Snad Vás potěší, že tento dotazník je asi nejlepší, co jsem kdy vyplňovala. :)

Sny mám ráda, jsou určitým způsobem zábavy. Oproti ostatním lidem mám sny celkem neobyčejné, krativní, složité a dlouhé. Po probuzení si je většinou pamatuji (alespoň ty zajímavé).

Sny mě baví. Několik let si dávám budík o hodinu-dvě dříve, abych ho mohla vypnout a více si sny poté pamatovat po opravdovém probuzení.

spánek je malá smrt

Spánek je pro mne s přibývajícím věkem důležitější než v mládí. Špatnou noc poznám na hůř koordinovaném pohybu, neurotizací a horším soustředěním.

Spanek s "plnotucnymi" sny neni az tak zajimavy, mnohem vice vypovidajici (a casto realite odpovidajici) byva stav tesne pred usnutim.

Spánkové poruchy (náměsíčnost, mluvení ze spaní ad.) mě občas postihly pouze v dětství; v dospělosti už ne.

Super :)

Super dotazník, sny se mi zdají často a hrozně mě to baví. :)

Super dotazník. Spím a sním rád :-)

Ta marihuana byla jen jednou a stacilo. Stejny efekt jako prvni faze migreny, od ty doby se strikne drzim od drog dal.

tak snad poslouží :-) přeji krásný den

Test moc dlouhý

To jeten nejlepsi dotaznik ktery jsem doposud vyplnovala a to je vyplnuji temer denne :-) , byl strasne zajimavy a mam rada temata ze zivota ktere jsou pestre a taky jsem popremyslela nad svymi sny takze jsem zvedava co se mi bude zdat dnes ;-)

to jsem zvědavá, k čemu ten průzkum povede

ty strachy z budoucnosti mám, ale nyní na sobě pracuji a uvědomuji si, že nelze se bát toho, co bude zítra, protože člověk si nevychutná to, co je dnes...je pro mě důležité žít přítomnosti

u druhé otázky "Jak často se Vám zdály sny na následující témata?" mi chyběla možnost: pavouci a hadi :D

U kávy: Když čaj tak je to složité, když si udělam konvičku čaje a popíjím ho celou prax. dobu...

U některých otázek mi chybělo více možností. Pokud chci, aby se mi zdál "zajímavý" sen, musím jít spát před půlnocí - nejlépe v deset, nejpozději v jedenáct hodin. Něco jako "prorocké" sny, tedy varování před nepříjemnou událostí - může se týkat mě nebo blízkých lidí, mívám těsně před probuzením, kdy se mění fáze spánku.

U otázky "Kolik káv obvykle denně vypijete?" si nejsem jistá, jestli jsem odpověděla správně - nevím, jaké množství kávy značí jednu kávu, ani jaké množství např. černého čaje odpovídá jedné kávě. :) Vzhledem k tomu, že např. řečený černý čaj v průběhu dne piju třeba po konvích (à 1,5 l), kávu v závislosti na náplni dne třeba po půllitrech o různé síle, by se vybraná odpověď mohla od reality dost lišit. Jasnou volbu mi také sabotovala skutečnost, že si nápoje vybírám spíše podle toho, na který mám zrovna chuť, než podle toho, jaké by měly mít účinky (nevadí mi pít kávu nebo černý čaj těsně předtím, než jdu spát).

Uotázky "Jste" by bylo dobré nechat možnost pro více odpovědí. Jsem zaměstnanec i student. Odpověděla jsem podle toho, kde trávím více času, ale nevím zda jsem neměla dát spíše student, jelikož to je zas ta co se týče stresu náročnější složka života.

Úžasný dotazník! :)

V poslední otázce by bylo dobré doplnit možnost pracující student. :) Jinak pěkný dotazník, díky!

V poslední otázce by možná byla lepší možnost zvolit více odpovědí, protože mnoho lidí současně studuje i pracuje/podniká. Případně by se hodil dovětek, ať zvolíme to, co považujeme za naši hlavní činnost.

Vadí mi vstávat dřív než bych se přirozeně probudil, budík je stres, pracovní doba začíná moc brzo.

Ve snech nejčastěji někoho, či něco hledám.

Ve vašem dotazníku mi chybí vědomost, že sny se zdají každému – neexistuje spánek beze snu, jen je problém, že si lidé sny nepamatují, nebo zapamatovat neumějí. Vyvolává to tak dojem, že sny mohou také nebýt, což není pravda. Chybí mi, ačkoli jsme zřejmě ve velké menšině, otázka na schopnost programovat/ovládat sny… A také jsem se pozastavil nad termínem ‚lucidního snění‘ – forma položené otázky nesprávně vede k interpretaci termínu, jako události výhradně nevědomé, pasívní…

Večer klimbnu třeba už kolem šesté - záleží na tom, jestli si po dni ve firmě sednu a uvolním se (navíc přes den běhám pravidelně cca 10km - 4-7x týdně, takže jsem příjemně unaven). Pokud mám ještě nějakou aktivitu, tak na mě spaní nejde. Večer si jdu lehnout kolem desáté, ale vydržím klidně do půlnoci, do dvou. 2,5 roku jsem jezdil pravidelně každou sobotu s kapelou, přes den jsem většinou dal 1-2 hodinky spánku, vracel jsem se kolem půl páté ráno. Běžně vstávám kolem půl šesté až šesté. Teď, když je světlo brzy, tak klidně už v pět ráno. Něco si přečtu, projdu něco na internetu, než se probudí rodina... Takhle žiju :-)

Velice zajímavé téma, moc se mi líbilo, u dotazníků jsem se s ním nesetkala.

Velice zajímavý dotazník. :)

velmi zajímavé otázky, určitě se podívám na výsledky

Velmi zajímavé téma...

Velmi zajímavý dotazník, těším se na výsledky :)

Velmi zaujimavy dotaznik, ak to bude mozne velmi rada si precitam spracovane vysledky. Moj mail: liuu007@gmail.com

Věřím, že do snů si s námi mohou přijít promluvit zemřelí nebo duše nenarozených dětí. Nejen kvůli své zkušenosti, ale i okolí a tisíců dalších příběhů na internetu. Takové množství nebude náhoda..

Většinu snů, které si zapamatuji, zapomenu hned ráno. A jsou to mnohdy fakt nesmysly.

Vlmi omezeny vyber typu snu, ktere se nam zdaji - tedy asespon na me sny maloco pasovalo. Mela by byt jeste volba "jine", idealne s moznosti vepsani odpovedi.

Volila bych více možností. Např: jsem pracující student atd.

xxx

za to, že se mi nezdají sny, může tinnitus - mozek pod vlivem neustálých zvuků vnímaných vnitřním sluchem (které ale nemají vnější zdroj) nedokáže hluboce usnout a nejsem v R.E.M. fázi, nejsem tím pádem ani dostatečně odpočatý jen když jsem po dobu asi jednoho roku zkusmo užíval lék s účinnou látkou surpirol (primárně je určená pro schizofreniky, ale dost tinnitářů se vyjadřovalo, že jim pomohla), tak asi po dvou měsících od začátku užívání jsem zjistil, že se mi zase sny zdají, ale po skončení užívání pak zase přestaly

zajíma mne vaše vyhodnocení tématu

zajímaly by mě výsledky tohoto dotazníku

Zajímaly by mne výsledky :-)

Zajímavé téma, hodně otázek, detailní :)

Zajímavé téma, pěkně zpracovaný dotazník. :)

Zajímavé téma, určitě by byly zajímavý i podrobný dotazník o trestné činnosti v justici. Je to rozšířené jako mor.

Zajímavé téma, zajímaly by mě výsledky průzkumu....Přeju úspěšnou práci, pro kterou je výzkum dělán.

Zajímavé.

zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník, díky a přeju hezké sny! Lol. ;)

Zajímavý dotazník, klidně by mohl být rozsáhlejší či hlouběji propracovaný. Téma snů je zrovna jedním z velmi zajímavých. I tak, 5/5 :)

Zajímavý dotazník, mohl by být i delší :-)

Zajímavý dotazník, pokud budou výsledky veřejné, ráda bych je viděla :) můj mail je: dobiasovaver97@seznam.cz

Zajímavý dotazník.

Zajímavý dotazník. K otázce "Jakou máte paměť?" bych doplnil, zda se ptáte na krátkodobou nebo dlouhodobou - já v tom vidím (u mě zásadní) rozdíl. K otázce "Jste:" by se hodilo mít možnost zaškrtnout více odpovědí. Bylo by zajímavé doplnit otázku typu " Jste spokojeni dobou, kterou obvykle spíte?" Hezký dotazník, jsem zvědavý na vyhodnocení. Michal Holík

zajímavý průzkum

Zajímavý test, nějaké otázky jsou položené zajímavě vhodné k zamyšlení.

Zaměstnaná, studentka vš, na mateřské.

Zaujal mě tento dotazník. Myslím že díky stresovému životu. Nedostatku odpočinku, směnování a tím nedostatku spánku si ničíme život. Práce by se měla vykonávat přes den a v noci by se mělo spát. Jako společnost jsme si na sebe upletli bič. z toho pramení i počet psychických poruch.. Spánek je pro organizmus spolu s vodou a potravou nejdůležitější. O zdravé výživě se hovoří dost ,Ovšem o spánku se hovoří málo...Je třeba vnést tohle do podvědomí lidí...

zaujimave je, ze sen vas ovplyvni aj ked uz ste prebudeni strach zostava..

Zrovna k poslední otázce mám připomínku, že by mohla být zaškrtávací s více možnostmi. Já jsem sice ještě student, ale zároveň i OSVČ.

Žijete "ve strachu"? tam mi chybí něco uprostřed. Strach je potřeba, jen je nutné se s ním vyrovnat

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?

 • odpověď cítím dotyky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cítím chutě na otázku 7. Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?

19. Vypínáte obvykle na noc mobilní telefon?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi o sexu na otázku 9. O čem byl nejlepší sen, na který si pamatujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Proč myslíte, že se lidem (obecně) zdají sny?

37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?

 • odpověď ano, marihuanu, hašiš:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, LSD na otázku 37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, lysohlávky na otázku 37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?

47. Jste:

 • odpověď student:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 46. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se Vám zdají sny, které si alespoň krátce po probuzení pamatujete?

2. Jak často se Vám zdály sny na následující témata?

3. Zdál se Vám někdy tzv. "lucidní sen"?

4. Stalo se Vám někdy, že jste se ve snu probudil(a) z jiného snu?

5. Stalo se Vám někdy, že jste ve snu zemřel(a)?

7. Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?

8. Je nějaký sen, který se Vám neustále vrací? O čem je?

9. O čem byl nejlepší sen, na který si pamatujete?

11. Jste spokojen(a) s počtem snů, které se Vám v noci zdají?

12. Jste (obecně) spokojen(a) s obsahem snů, které se Vám zdají?

13. Obecně se Vám zdají sny:

14. Proč myslíte, že se lidem (obecně) zdají sny?

15. Zdálo se Vám někdy něco, co se poté stalo skutečností?

16. Zapisujete si své sny?

17. Vzpomenete si na něco, co mělo v minulosti vliv na Vaše sny? (po čem se Vám třeba zdálo něco zajímavého)

18. Myslíte si, že Vaše sny ovlivňuje fáze měsíce?

19. Vypínáte obvykle na noc mobilní telefon?

20. Jak byste popsal(a) prostředí, ve kterém obvykle spíte?

21. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

22. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

23. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

24. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

25. Berete antidepresiva nebo prášky na spaní?

26. Pokud se náhodou stane, že nemůžete usnout:

27. Míváte problémy s probouzením uprostřed noci?

28. Postihla Vás (někdy) některá z následujících poruch?

29. Jak se obvykle cítíte po probuzení?

30. Zdřímnete si někdy na chvilku i přes den?

31. Experimentoval(a) jste někdy s tzv. polyfázovým spánkem?

33. Používáte nějaké aplikace nebo přístroje na analýzu Vašeho spánku?

35. Jak dlouho jste nejdéle vydržel(a) bez spánku?

36. Co zapříčinilo, že jste nešel (nešla) spát dříve? Nastaly u Vás nějaké projevy spánkové deprivace (nedostatku spánku)?

37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?

38. Kolik káv obvykle denně vypijete?

39. Jakou máte paměť?

40. Umíte se soustředit?

41. Z hlediska inteligence, považujete se za člověka:

42. Co Vy a stres?

43. Žijete "ve strachu"?

44. Se svým dosavadním životem jste:

45. Jaké je Vaše pohlaví?

46. Jaký je Váš věk?

47. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se Vám zdají sny, které si alespoň krátce po probuzení pamatujete?

2. Jak často se Vám zdály sny na následující témata?

3. Zdál se Vám někdy tzv. "lucidní sen"?

4. Stalo se Vám někdy, že jste se ve snu probudil(a) z jiného snu?

5. Stalo se Vám někdy, že jste ve snu zemřel(a)?

7. Jakými smysly jste již vnímal(a) své sny?

8. Je nějaký sen, který se Vám neustále vrací? O čem je?

9. O čem byl nejlepší sen, na který si pamatujete?

11. Jste spokojen(a) s počtem snů, které se Vám v noci zdají?

12. Jste (obecně) spokojen(a) s obsahem snů, které se Vám zdají?

13. Obecně se Vám zdají sny:

14. Proč myslíte, že se lidem (obecně) zdají sny?

15. Zdálo se Vám někdy něco, co se poté stalo skutečností?

16. Zapisujete si své sny?

17. Vzpomenete si na něco, co mělo v minulosti vliv na Vaše sny? (po čem se Vám třeba zdálo něco zajímavého)

18. Myslíte si, že Vaše sny ovlivňuje fáze měsíce?

19. Vypínáte obvykle na noc mobilní telefon?

20. Jak byste popsal(a) prostředí, ve kterém obvykle spíte?

21. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

22. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den musíte vstávat do práce (školy,...)?

23. V kolik hodin obvykle chodíte spát, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

24. Kolik hodin obvykle spíte, pokud následující den nemusíte vstávat do práce (školy,...)?

25. Berete antidepresiva nebo prášky na spaní?

26. Pokud se náhodou stane, že nemůžete usnout:

27. Míváte problémy s probouzením uprostřed noci?

28. Postihla Vás (někdy) některá z následujících poruch?

29. Jak se obvykle cítíte po probuzení?

30. Zdřímnete si někdy na chvilku i přes den?

31. Experimentoval(a) jste někdy s tzv. polyfázovým spánkem?

33. Používáte nějaké aplikace nebo přístroje na analýzu Vašeho spánku?

35. Jak dlouho jste nejdéle vydržel(a) bez spánku?

36. Co zapříčinilo, že jste nešel (nešla) spát dříve? Nastaly u Vás nějaké projevy spánkové deprivace (nedostatku spánku)?

37. Vyzkoušel(a) jste v minulosti halucinogenní látky?

38. Kolik káv obvykle denně vypijete?

39. Jakou máte paměť?

40. Umíte se soustředit?

41. Z hlediska inteligence, považujete se za člověka:

42. Co Vy a stres?

43. Žijete "ve strachu"?

44. Se svým dosavadním životem jste:

45. Jaké je Vaše pohlaví?

46. Jaký je Váš věk?

47. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Demčák, M.Spánek a sny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sny-2016.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.